Irakiske ingeniører: Mosul-dæmningen kan styrte i grus når som helst

Se den fulde illustration i bunden

Mosul-dæmningen i Irak er i fare for at falde sammen med dødelige konsekvenser. Sådan lyder advarslen fra ingeniørerne, der byggede den for 30 år siden.

Op mod en million irakere kan på få øjeblikke miste deres liv til en 20 meter høj bølge, advarer ingeniører, som har været med til konstruktionen af Mosul-dæmningen.

Den 30 år gamle dæmning er i overhængende fare for at kollapse, fordi smeltevand hober sig op i reservoiret, mens den porøse undergrund eroderer i stigende grad.

Nadhir al-Ansari, der var ingeniør på dæmningsprojektet nær byen Mosul, råber på handling.

»Hvis dæmningen fejler, vil vandet ramme Mosul inden for fire timer. Vandet rammer Bagdad inden for 45 timer. Nogle siger, at en halv million mennesker kan blive dræbt, andre siger en million. Jeg forestiller mig, at det vil være endnu flere i fraværet af en god evakueringsplan, « fastslår Nadhir al-Ansari over for den engelske avis The Guardian.

Advarslen bakkes op af Nasrat Adamo, som tidligere var dæmningens chefingeniør.

»Ingen ved, hvornår den vil fejle. Det kan være om et år. Det kan være i morgen,« pointerer Nasrat Adamo.

Porøst fundament og smeltevand

Som smeltevandet fra vinterens bjergsne strømmer ned i reservoiret, nærmer dæmningen sig sin maksimale kapacitet. Normalt benytter dæmningens ansatte sluseporte til at lette trykket, men de to porte er blokeret.

Derudover består det geologiske fundamentet, som dæmningen er bygget på, af gips og anhydrit – materialer, som er meget opløselige. Det betyder, at den voksende vandstand lægger øget pres på den usikre undergrund, hvilket kan ende i et kollaps.

Grunden til, at dæmningen ikke er brast sammen tidligere, skyldes, at man konstant hældte beton ned i undergrunden for at fylde eroderingshullerne. Faktisk havde man før 300 medarbejdere i tre hold til at sørge for, at cementmaskineriet kørte døgnet rundt.

Stjålet maskineri og forsvunden arbejdskraft

Men medarbejderne, maskinerne og leveringen af cement er forsvundet efter ISIS’ midlertidige besættelse af dæmningen. Den ophørte, da amerikanske jetfly i fællesskab med irakiske samt kurdiske tropper drev den ekstremistiske gruppe væk fra stedet i august 2014.

Siden da er mandskabet kun kommet op på 30 mand, mens maskinerne fortsat mangler.

Den irakiske regering har opfordret den lokale befolkning til at flytte mindst seks kilometer væk fra floden Tigris' bredder.

En opfordring som ingeniør Nadhir al-Ansari ikke kan følge.

»Hvad skal alle disse mennesker, millioner af mennesker, gøre, når det når 6 kilometer væk? Der er intet til at støtte dem der. Ingenting til at hjælpe dem med at leve,« påpeger han.

Den amerikanske ambassade har bedt amerikanske borgere forlade området.

Italien leverer mulig løsning

Onsdag annoncerede den irakiske regering, at den har underskrevet en kontrakt med en italiensk entreprenør, som skal forstærke og vedligeholde dæmningen over 18 måneder.

Det er dog stadig uklart, hvor længe det vil tage at erstatte maskiner til at fylde cement i den hullede undergrund og finde den nødvendige arbejdskraft.

Dæmningen blev bygget under Sadam Husseins styre i 1984. Trods advarsler om den let opløselige undergrund valgte det daværende styre at bygge dæmningen, som næsten siden begyndelsen har været afhængig af cementpåfyldninger. I alt er 95.000 ton cementmørtel blevet hældt i undergrunden.

For at forebygge en katastrofe ved Mosul-dæmningen forsøgte den irakiske regering at konstruere Badush-dæmningen 20 km fra Mosul, men byggeriet stoppede i 1990’erne kun 40 pct. færdigt grundet presset fra økonomiske sanktioner.

Kommentarer (7)

Find nogle dykkere med det rigtige "undervandsskæreudstyr" og få åbnet de to porte.
Hvis det ikke dur, så find en passende lille mængde dynamit og spræng et hul i hver port.
Det er dog utroligt som andre skal rydde op efter de der ISIS banditter.

  • 6
  • 7

Find nogle dykkere med det rigtige "undervandsskæreudstyr" og få åbnet de to porte.
Hvis det ikke dur, så find en passende lille mængde dynamit og spræng et hul i hver port.

Jeg er nok mest til den med dynamitten.
Jeg skulle i hvert tilfælde nødigt være den dykker der skar hul. På tilstrækkelig dybe kan en dykker grundet vandtrykket komme gennem overraskende små huller! Strømning og trykforskelle er ting man skal være forsigtig med.

  • 17
  • 0

Forstår heller ikke hvorfor man ikke for længst, har lavet en nøjagtig sprængning, af portene, så der kan komme noget vand igennem.

Problemet med at lukke den igen, kan man vel siden hen løse, ved at sænke en ny port ned foran den gamle åbning.. !

Eller endnu bedre, konstruere den nye port og montere den, før man sprænger den gamle..

  • 1
  • 3

Det er nok desværre ikke så enkelt som så

Det er vist det mest præcise, som er skrevet i de hidtidige indlæg. Situationen er meget kompliceret. Ikke bare sikkerhedsmæssigt, hvad angår tovtrækkeriet mellem de 2-3 parter i krigen. Men også hvad angår selve funktionen af dæmningen og det opmagasinerede vand opstrøms. Jeg tror ikke, at man har kunnet enes om at tappe magasinet tilstrækkeligt langt ned til, at man kunne komme til at reparere på/udskifte portene. Hvorfor? Fordi vandet er vigtigt, både til elproduktion og til overrisling. To formål, som i forvejen strides om, hvad der er vigtigst.

Magasinet indeholder, ved højeste vandstand, 11 milliarder m3, heraf 8 mia. aktivt volumen, og resten er 'dødt', dvs. det ligger under bundkoten på de to porte - går jeg ud fra. Der er 3 kraftværker i tilknytning til anlægget: 750 MW i hoveddæmningen, nedstrøms er der en ekstra dæmning, som både bruges til at styre vandet, der løber ud/gennem den store dæmning, og til at lave strøm, 62 MW, og opstrøms er der en tredie station, med reversible Francis-turbiner, som både kan anvendes til at pumpe vand baglæns og til at producere strøm i peak-situationer. Den samlede installerede effekt er 1,052 MW.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Mosul_Dam

p.s. Jeg tror iøvrigt, at skønnet på 4 timer for at tilbagelægge 70 km ser rimeligt ud. Det svarer til 5 m/sek. Det kan godt blive til noget, hvis flodbølgen får floden til at svumle op til et tværsnit på 10000 m2, vil det tage 44 timer at få de 8 milliarder m3 ud. Og det halve, hvis tværsnittet istedet bliver 20000 m2, osv.

  • 5
  • 0