IPCC: Mere end 95 procents sikkerhed for, at mennesket skaber varmere klima

27. september 2013 kl. 11:2746
IPCC: Mere end 95 procents sikkerhed for, at mennesket skaber varmere klima
Illustration: IPCC.
Kloden vil fortsat opvarmes i takt med udledningen af drivhusgasser, men der er en noget større usikkerhed end tidligere om, hvor meget det betyder, viser netop offentliggjort klimarapport.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er meget sandsynligt (extreme likely), at den menneskelige påvirkning er den dominerende årsag til den globale opvarming, som har fundet sted siden midten af det 20. århundrede.

Sådan konkluderer IPCC i det nye Summary for Policymakers, der netop er offentliggjort i Stockholm og opsummerer de fysiske mekanismer bag klimaforandringerne.

I IPCC's terminologi dækker 'meget sandsynlig' over en sikkerhed på mere end 95 pct.

I en pressemeddelelse slår IPCC fast, at beviserne for den menneskelige påvirkning er stærkere end tidligere. Det skyldes flere og bedre observationer, en forøget forståelse af, hvordan klimasystemet reagerer samt forbedrede klimamodeller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten nævner, at de seneste tre årtier har været successivt varmere ved Jordens overflade end alle forudgående årtier siden 1850. Rapporten påpeger også, at perioden 1983-2012 med en sandsynlighed på mere end 66 pct. var den varmeste 30-års periode på den nordlige halvkugle de seneste 1.400 år.

Rapporten forudsiger også, at den globale temperatur i slutningen af dette århundrede med en sandsynlighed på over 66 pct. vil være mellem 1,5 og 4,5 grader højere end gennemsnitstemperaturen mellem 1850 og 1900. Den øvre grænse er den samme som i den foregående rapport fra 2007. Den nedre grænse er ændret en smule nedad i forhold til den tidligere værdi på 2 grader.

Rapporten anfører, at årsagen hertil er baseret på en generel bedre forståelse af klimaet, flere temperaturmålinger i atmosfæren og oceanerne og en ny værdi for strålingspåvirkningen.

Hvor rapporten fra 2007 anførte en strålingspåvirkning i 2005 fra CO2 på mellem 1,49 og 1,83 W/m^2, så anfører den nye rapport en værdi for 2011 (med en højere CO2-koncentration end i 2005) på mellem 1,33 og 2,03 W/m^2.

Tallene skal forstås som en øget strålingspåvirkning i forhold til år 1750.

46 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
46
5. oktober 2013 kl. 12:03

Eftersom det ikke er tilladt at bruge denne IPCC rapport tillader jeg mig at kommenterer:

IPCC trækker i land med søforklaringer, men er nok kommet ud på for dybt (og koldt) vand.

Mvh Tyge

45
4. oktober 2013 kl. 13:26

Nu med regnemaskine - sidste gang klarede de den med håndsoprækning.

Det er ikke særlig interessant om det skyldes menneskelig aktiviteter med 50% eller 100%. Man burde i stedet koncentrere sig om at finde løsninger i stedet for snak, snak, snak. Havde Kloden gjort som Frankrig i 1980-erne, havde der ikke været et CO2-problem. Det er ikke P-HKs skyld alt sammen, der er mangeskyldige. Men fint nok med et klima her i landet som i Nordfrankrig.

44
30. september 2013 kl. 11:07

Til Peter Mogensen som skriver:

Peter Mogensen 1 dag siden
Re: Menneskeskabt eller ej: Who cares?
@Bjarke
Det er sådanset noget af det mere fornuftige du har skrevet.... Men hvorfor i alverden har vi så politikere, der går mere op i at mistænkeliggøre videnskaben og betvivle/benægte dens resultater end at finde bedre løsninger end vindmøller?

Peter efterlyser i videnskabens navn bedre løsninger end vindmøller. Jeg kan oplyse Peter om, at vi er mange, der har arbejdet videnskabeligt med at udvikle kernekraft siden midt i halvtreserne. Selv har jeg bl. a. bidraget med tre generationer af sikkerhedssystemer overfor det usikre elforsyningssystem, og vi har med Kkraft opnået en hidtil ukendt sikkerhed i forhold til andre primære elforsyninger.

Forstår Peter nu, hvem der mistænkeliggør videnskaben og betvivler/benægter dens resultater?

Mvh Tyge

41
29. september 2013 kl. 23:14

Så det er jo meget nemt bare at påstå at klimaet er negativt tilbagekoblet uden overhovedet at ville opstille en falsificerbar hypotese eller se på hvad det konkret betyder for vores civilisation.

Det kan vel være lige så godt som klimavidenskabens fremtidsprognoser, som heller ikke er falsificerbare. For slet ikke at tale om deres til lejligheden opfundne medkobling fra vanddamp, som nærmest er trukket ud af ærmet, fordi så passede det med opvarmningen fra 1970 til 2000. Problemet med vanddamp er blot, at det ikke findes uden skyer og nedbør, som klimamodellerne ikke har styr på.

40
29. september 2013 kl. 22:39

The report is best summed up by the classic Polish saying from Soviet times – The future is certain only the past is unpredictable.

Når man ser Ole Humlums graf over justeringerne i middeltemperaturen i hhv. 1915 og 2000, får ovennævnte en helt direkte betydning. Faktisk forklarer det meget godt at mennesket er skyld i opvarmningen, i det mindste den halve af den, som IPCC siger.

39
29. september 2013 kl. 22:10

Det tager 800 år at opvarme verdenshavne, og den dobbelte tid 1600 år at gennemvarme verdenshavene. Det skyldes at det tager havstrømmene 800 år at gennemføre et kredsløb.

Der sker en helt naturlig opvarmning af verdenshavene efter den lille istid og dette giver en havstigning, fordi varmt vand fylder mere. Denne havstigning har været påfaldende jævn siden at målingerne begyndte i o. 1850, på 1mm/år. Så hvis der en voldsom effekt af CO2 så er den endnu ikke slået igennem i form af en ekstra opvarmning af verdenshavene. Uden en hurtigere opvarmning af havet så kan der ikke ske katastrofe.

Hvis CO2 i atmosfæren over bestemt niveau, udløser katastrofal opvarmning af havet, så skal vi spare så meget på CO2 at vi kommer under dette niveau. Men dette er bare komplet urealistisk. Opvarmning af verdenshavene vil forsætte, med mindre at vi får en voldsom afkøling. Jordens temperatur skal tilbage på under den temperatur som den var i 1850 før at vi kan systematisk fjerne CO2 fra atmosfæren. Men dette vil betyde hungernød på hele jorden, da et koldere klima også er tørre, og afgrøderne derfor både vil få frost og/eller tørke.

38
29. september 2013 kl. 20:25

I modsætning til klimaforskerne er der ingen uoverensstemmelser i min foreløbige konklusion og det observerede. Det her med at falsificere på klimaet er lidt problematisk, men det skal selvfølgelig ikke afholde en fra at undre sig, når verden ikke gør, som jeg siger, den skal.

Det er jo lidt svært at udtale sig så skråsikkert om som du gør, når du formulerer dig i så brede ikke-falsificerbare vendinger. Paleoklimatologien er f.eks. slet ikke uening i at klimaet er negativt tilbagekoblet. ... men bare over meget lange perioder. Vi kan jo f.eks. se på Paloecoen-Eocene Thermal Maximum at det tog jorden ca. 120.000 år at komme sig over en pludselig påvirkning af klimaet. 120.000 år er bare et tal der i praksis for os mennesker er ligeså godt som irreversibel. Og den "pludselige" påvirkning var en temperatur-stigning på 6 grader over ca. 20.000 år. Det vi laver nu er 6 grader over ca. 200 år - 100 gange så hurtigt.

Så det er jo meget nemt bare at påstå at klimaet er negativt tilbagekoblet uden overhovedet at ville opstille en falsificerbar hypotese eller se på hvad det konkret betyder for vores civilisation.

PS: I øvrigt så er det da en noget kæk påstand at påstå at der er uoverenstemmelser imod klimaforskernes teori og det observerede. Kunne du f.eks. tænke dig at konkretisere den påstand i forhold til f.eks. dette foredrag af Richard Alley hvor han beskriver CO2s rolle i klimaet:https://www.agu.org/meetings/fm09/lectures/lecture_videos/A23A.shtml

37
29. september 2013 kl. 19:19

Peter: I modsætning til klimaforskerne er der ingen uoverensstemmelser i min foreløbige konklusion og det observerede. Det her med at falsificere på klimaet er lidt problematisk, men det skal selvfølgelig ikke afholde en fra at undre sig, når verden ikke gør, som jeg siger, den skal.

Martin: Jeg er simpelthen ikke så vidt i min foreløbige konklusion, at jeg skønner over typen af reguleringssystem - hverken orden på objektet eller på regulatoren. Jeg konstaterer blot at der i middel, er meget godt styr på tingene, underforstået at loopgain er høj ved dc (det er det, jeg mener med i middel). Om jeg ligefrem vil sige at loopgainen er uendelig ved dc - nej, det tør jeg ikke. Min betragtning er helt overordnet.

36
29. september 2013 kl. 19:02

Selvfølgelig er der et underliggende feedback kredsløb i klimaet, men tvivler på at det kan forsimples til en P-controller. Men hvis det er en P-controller, så går den netop mod et offset fra referencen når der indgår en forstyrrelse.

Ærgeligt du ikke havde sagt PI-control, så var vi kommet tilbage til referencen. Forudsat at systemet er nogenlunde liniært. Hvilket naturen ofte er. (sidste sætning er muligvis sarkastisk)

35
29. september 2013 kl. 18:38

Foreløbig konklusion: Klimaet er et negativt tilbagekoblet system med stor loopgain, og med referencen et eller andet sted i nærheden af jordens nuværende middeltemperatur, langt overvejende styret af vandfordampningen fra jordens overflade.

Det er jo en påstand. Kan du gøre den falsificerbar? Hvad er tidskonstanterne? Hvor lang tid vil det (ifølge din hypotese) tage klimaet at falde tilbage efter en påvirkning af øget CO2 eller temperatur? Kan du bakke din hypotese op med eksempler fra paleo-klimatologiske observationer?

34
29. september 2013 kl. 18:15

Om modellering.

For mange år siden arbejdede jeg på et lovende og spændende udviklingsprojekt. Vi havde lavet en prototype baseret på sidste nye teknologi, og 16 datasæt havde vist sig at sidde lige i plet – underforstået at vort apparatur gav præcis samme resultater som var opnået med langt mere komplicerede og kostbare målinger. Det skulle vise sig, at være en større ulykke.

Vi måtte nemlig sande, at 16 er langt fra uendelig. Da nye data kom til var de i mange tilfælde helt i skoven målt med vort apparatur. Følgende er ikke kritik af de ekstremt dygtige medarbejdere, jeg havde, men skal blot understrege, hvor svært det er at modellere virkeligheden: Da jeg kom tilbage efter nogle dages fri, havde de prøvet en færdig programpakke fra MatLab på vore data, og de havde fået lagt alle resultater ind, så de stort set ikke afveg fra de dyrt opnåede resultater. Testen bestod selvfølgelig i at lægge nye data ind, og se hvorledes de passede, og det gjorde de slet ikke. De gik helt i skoven.

Det var ærgerligt – jeg ville selvfølgelig langt hellere have kunnet sige, at nu var vi på rette spor, end at skulle sluge min stolthed. Det værste var, at vi nu måtte æde det faktum, at vor metode, som vi havde fået angivet af forskere, var helt i skoven, og at vi havde en meget lang vej foran os i forståelsen af systematikken i det vi estimerede på. Det viste sig hen af vejen, at den slags havde Danmark ikke tid til at vente på – forskerne havde selvfølgelig ret – det var bare os ingeniører der ikke var for knøv’e.

Og så tilbage til sagen, der drejer sig om den dybe forståelse af mekanikken i det betragtede, frem for at finde tilpas mange uafhængige formler med tilpas mange uafhængige parametre, som man kan skrue på, indtil tingene passer. Det er den metode klimamodellørerne bruger. De skruer på en masse uafhængige ”knapper”, så allerede målte data passer med de simulerede, og så tror de fuldt og fast på – med ”97 % confidens”, at modellen passer, når der kommer nye data til – og det gør den så ikke. Det værste er, at de tilsyneladende ikke undrer sig over, at modellerne predikterer klimaet som værende ustabilt. Deres store guddom Al Gore påviste jo, hvad selv børn ved, at varme jager bruset ud af en åbnet sodavand, og at tidligere tiders varmeperioder selvfølgelig, som observeret, jager CO2’en ud af oceanerne, men at denne ikke forårsager yderligere øget opvarmning, selvom den jager endnu mere CO2 ud, med endnu mere opvarmning til følge, der jager endnu mere CO2 ud, med endnu … osv. indtil jorden er rødglødende. Det sker ikke.

Foreløbig konklusion: Klimaet er et negativt tilbagekoblet system med stor loopgain, og med referencen et eller andet sted i nærheden af jordens nuværende middeltemperatur, langt overvejende styret af vandfordampningen fra jordens overflade.

33
29. september 2013 kl. 17:32

Hej Bjarke.

Jeg er skam ikke imponeret over politikere generelt, men jeg vil dog mene at der er en grundliggende forskel på dem, bare blot forsøger at fylde os med øregas ang. deres egen og modpartens politik og dem taget vrøvlet til at påstå åbenlyst naturvidenskabeligt nonsens.

Eksempel: De kan skændes længe om om Lars Løkke har gjort sundhedsvæsenet en tjeneste med privathospitalerne, men kommer der en og påstår at vi skal basere sundshedsvæsenet på homøopati, så stopper min tålmodighed.

32
29. september 2013 kl. 16:26

Peter Mogensen

Svaret er ret let....politikere er opportunistiske hyklere der går efter de lavest hængende frugter.....de frugter der giver flest stemmer.....først til dem selv, siden til deres parti.Hvis de får flertal giver de fanden i hvad resten mener

Jeg har lige hørt Statsministerens tale på den socialdemokratiske kongres i Aalborg.

Hun fortalte at alle de ting der var gået galt for landet alene skyldtes de forrige regeringer....excuse my french......som jeg mindes det, så var den forrige opposition, hvortil statsministerens parti var deltager i dengang. nok den mest egoistisk hensynsløse omgænger af sandheden.

Dette har hun åbenbart ikke vænnet sig af med endnu, på trods af alle de skandaler løftebruddene medført.

30
29. september 2013 kl. 14:17

Lige lidt oplysning fra JyllandsPosten i dag, side 18, "Internationalt"

Her udtaler seniorforsker Jens Olaf Pepke Petersen fra DTU Space: "IPCC manipulerer - der er flere eksempler på hvordan den politiske proces har ændret markante formuleringer i den endelige version: Forskerne har i det oprindelige udkast skrevet, at klimamodellerne ikke kan reproducere den pause på 10-15 år, vi har oplevet i den globale opvarmning, det blev ændret til, at langtidsfremskrivningen for perioden 1951 til 2012 viser fortsat opvarmning, og at der er nogle afvigelser. På den måde forsøger man at feje ind under gulvtæppet, at ikke en eneste klimamodel viser pause i i opvarmningen"

Endvidere om havets opvarmning:

"Figuren viser tydelig at opvarmningen i de 700 meter af havet er aftaget de seneste 10 år. Det står der også i det oprindelige udkast. Men bliver ændret til: "about as likely as not"

28
28. september 2013 kl. 23:05

@Bjarke

Det er sådanset noget af det mere fornuftige du har skrevet.... Men hvorfor i alverden har vi så politikere, der går mere op i at mistænkeliggøre videnskaben og betvivle/benægte dens resultater end at finde bedre løsninger end vindmøller?

27
28. september 2013 kl. 22:22

Videnskaben er kommet med deres bud......nu er det op til politikerne at forstå at vindmøller på nuværende tidspunkt er som at tisse i bukserne.....men det har de ingen problemer med......det er jo ikke deres arbejdspladser og lønninger der rammes.

26
28. september 2013 kl. 20:18

Jeg fatter ikke denne optagethed af hvorvidt de observerede og predikterede forandringer i Jordens klimasystem er menneskabte.

Det er ret væsentligt om klimaforandringerne er menneskeskabte, for hvis de ikke er, så er det heller ikke sandsynligt, at mennesker kan standse eller mindske dem.

Men så kan man tilgengæld koncentrere sig om at afbøde virkningerne af det uundgåelige, i stedet for at bruge krudt på at forhindre det.

Første punkt på programmet kunne blive at omdøbe alle CO2-afgifter til dige-afgifter :-)

25
28. september 2013 kl. 17:45

Det jag finner mest tragiskt är att få klimatkrigare vill utsätta fossila energier för global priskonkurrens. Det kan enbart ske med modern kärnkraft, men då avslutas klimatkriget och alla motiv för att energi ska beskattas högre än andra inköp. Det är ingen konspiration men en samverkan av att så många vill bevara sina inkomster och eller makt.

24
28. september 2013 kl. 15:42

Siger man dermed at hvis de ikke er, så er det et mindre problem?

Nej. Men eftersom det er krystalklart at atmosfæren er blevet rigere på CO2 og hvor den ekstra CO2 kommer fra, så må fokus for dem, der ikke ønsker at vi skal ændre på hvor meget CO2 vi slipper ud jo naturligvis være på at benægte at den CO2 har nogen indflydelse på klimaet. ... ikke at det forhindrer dem i fra tid til anden at benægte at temperaturen overhovedet stiger, eller andre internt inkonsistente benægtelser af problemstillingen, men det er logisk nok meget essentielt for dem, der ønsker at vi fortsat skal basere vores energi-forbrug på fossile brændstoffer at de må benægte at den udledte CO2 er årsagen til klimaændringer.

22
28. september 2013 kl. 15:35

Det er meget sandsynligt (extreme likely), at den menneskelige påvirkning er den dominerende årsag til den globale opvarming, som har fundet sted siden midten af det 20. århundrede.
….
I IPCC's terminologi dækker 'meget sandsynlig' over en sikkerhed på mere end 95 pct.

Jeg har forgæves ledt efter en videnskabelig udregning af disse 95 % (eller alternativt de tidligere 90 %).

Er der nogen af Ingeniørens mange AGW eksperter, der kan hjælpe med en saglig henvisning/beregning - eller er de 95 % bare et ”slag på tasken” ?

23
28. september 2013 kl. 15:37

"man" är ute efter att flytta mer beslutsmakt över resurser från medborgare och näringsliv till yrkespolitiker och deras förlängda armar (som kortsluter demokratin) NGO och skattefinansierade byråkrater.

Det är ingen konspiration men alla människor drivs av att de vill bidra så klimatkrigare, ingenjörer i vapenindustri, yrkespolitiker, NGO och skattebetalda byråkrater inbillar sig att de alla ökar helhetens resurser, trots att alla tänkande inser att så är fel.

Parkinsons Lag har nu verkat inom stora samhällsområden sedan början av industrialiseringen då resurstillväxten på allvar började öka snabbare än antalet människor.

Jag kan belysa detta med ett enkelt exempel.

Alla Sveriges professorer fick bland annat frågan om de ansåg att deras yrkesarbete var mer betydelsefullt för medborgarna än medelprofessorn, 97% ansåg det.

Jag gissar att de tre procent som inte ansåg det innehåller de verkligt samhällslönsamma.

21
28. september 2013 kl. 15:16

Jeg fatter ikke denne optagethed af hvorvidt de observerede og predikterede forandringer i Jordens klimasystem er menneskabte. Siger man dermed at hvis de ikke er, så er det et mindre problem? Eller tror man da at nogen ANDRE end os vil gøre noget ved globale problemer som IKKE er skabt af os? Er man ude i religiøse argumenter her???

19
28. september 2013 kl. 11:27

Det gynnar blott pöbelmentalitet där argumentationen är svag och viljan till åsiktsförändring är än svagare.

Eller hur PHK?

För övrigt är modern kärnkraft redan mänsklighetens billigaste, minst miljöbelastande och mest resursskapande energisystemet.

Modern kärnkraft med en sluten bränslecykel eller toriumcykeln (eller för Jens Ramskov H1+B11=>3He4 + 8,9MVe ) är ett hot mot den gröna rörelsen som lever på en hotbild där mänsklighetens resurser ständigt minskar (men givetvis går den gröna rörelsen inte mot befolkningsökning i regioner som saknar förmåga att försörja sig).

Men nu redan i starten av den andra kärnkraftsvågen byggs GenIII+ snabbare och billigare än motsvarande kolkraftverk i regioner som inte belägger kärnkraft med straffskatt eller ohemula byråkratiska kostnader.

Yes Tyge We Can!

18
28. september 2013 kl. 11:11

Morten Hertz skriver for 9 timer siden: "Menneskeskabt? Jeg forstår ikke, hvordan IPCC med så stor sikkerhed sige, at de relativt små temperaturstigninger, man observerer, er menneskeskabte?"

Hvis man tror på IPCC's hypotese om, at den globale opvarmning er menneskeskabt, kan man jo spørge sig hvilke mennesker og holdninger, der har bidraget mest til fortsat fossil forbrændning?

Min erfaring siger mig, at det var modstanden mod Kkraft, den sikreste primære energikilde andre mennesker har opfundet, som har ledt til fortsat omfattende fossil forbrænding.

Efter ca 1960 hade vi alene i Sverige anlagt fabrikker for produktion af mindst et Kkraft blok på i dag 1000 MW om året. Politisk og folkeligt modstand hindrede den udvikling mod mindre fossil forbrændning.

Mon ikke det er på tide at disse modstandere tænker sig om en gang til, hvis de tror på IPCC?

Mvh Tyge

17
28. september 2013 kl. 10:25

Därför ska jag starta en prenumeration av pappersupplagan trots att det strider mot den gröna religionen som anser att vi minskar jordens resurser.

Alla fritt tänkande ingenjörer borde inse att resurser är praktisk tillämpning av objektiva analyser av händelser (allmänt kallat kunskap).

Jorden minskar enbart syre helium och väte, men mottar mångdubbelt inklusive de tyngsta atomer vi känner (eller hur Jens Ramskov, jag vet att du inser att erosion av sand och jord från kontinenter inte höjer havsytan så du borde inse att flyttning av gravitationskrafter från iskristaller inte heller utgör någon fysisk skillnad).

Så till detta ämne:

Vad är det mest livsvänliga globala klimatet?

Som snittet de senaste 600 miljoner åren med 7,5C högre medeltemperatur (och därför lägre temperaturskillnader T4 go for it Sahara Forest) eller som under merparten av de sista tre miljoner åren då jorden haft en av alla långa istider?

Vad anser du Poul-Henning Kamp?

16
28. september 2013 kl. 10:19

Han kan i det mindste læse indenad, som en tilfældig IT ekspert tilsyneladende ikke kan.

13
28. september 2013 kl. 10:01

Når IPCC siger at den temperaturstigning der er sket i en tidsperiode skyldes menneskers aktiviteter, så har de per definition overdrevet, fordi de ikke kender de underliggende naturlige variationer. Det er også overdrevet at fokusere så meget på drivhusgasser. Der er ingen tvivl om at de mange byer, transportmidler, energiproduktion og industrielle aktiviteter opvarmer i hvert fald nærmiljøet, regionalt og måske globalt, men ingen ved hvordan klimaudviklingen ville have været uden menneskets tilstedeværelse og aktiviteter. Så længe IPCC ikke respekterer dette faktum, så kan jeg ikke tage dem alvorligt. Jeg er pt i Kina til en miljø konference, hvor det blev vist at det kun er hastigheden af den naturlige opvarmningstendens, som øges. Desuden var der et andet indlæg som påviste en sammenhæng mellem opvarmningen og El Nino år og at negative effekter af opvarmningen kun sker i et tyndt område mellem det kolde og våde nord og det tørre og varme syd. Det er ikke det IPCC præsterne prædiker! For så er problemet ikke så stort, som hvis hele verden går under. Desuden er der sikkert større og vigtigere problemer at løse i de næste 30 til 100 år end at begrænse drivhusgasser og dermed bla. belønne kvotesvindlerne, fx. overbefolkningen og den kommende fødevaremangel samt de mange andre miljøproblemer med kemikalier og affald. Der var også et indlæg om de millioner af tons plastik stykker, der drøner rundt i oceanerne til evig tid og hober sig op i fisk og fugle og slår dem ihjel. Men et sådant problem kan der ikke tjenes lette penge på, det kræver en komplet ændring af vor levestil, så det er ikke af politikernes interesse.

11
27. september 2013 kl. 22:39

Hvorfor tror du der er forskel på udviklingen de seneste par år af de 3 grafer her Troels?</p>
<p><a href="https://www.yaleclimatemediaforum.org/pics/..">https://www.yaleclimatem…;.

Tja, det ville være nemmere med sikkerhed at sige noget, hvis man havde mere figurtekst? Normalt måler man jo fx. ikke temperatur i joule?

Men figuren indikerer da, at havvandet på 700-2000m er blevet varmere hurtigere end de øverste vandlag. Så måske gælder det også under 2000m?

10
27. september 2013 kl. 22:08

Hvis nu 3 forskellige læger siger du har cancer, går jeg ud fra at du vil tage det alvorligt og gøre noget ved det ?. Hvorfor ikke også tro på klimaforskerne ?

Tja, hvis hvis selvsamme tre læger påstod at min sygdom skyldtes, at jeg var blevet bortført af rumvæsener, så ville jeg nok også stille interesserede spørgsmål, da det ikke passer med hvad jeg ellers ved om verden. Jeg troede iøvrigt også, at det der med bare blindt at stole på autoriteter gik af mode engang i 70erne?

Helt generelt synes jeg det er ualmindeligt respektløst overfor de forskere der egentlig bare helst vil forske, at deres argumenter bliver fejet af banen af lægfolk, der ingen forstand på emnet har.

Hvis mit indlæg på ing.dk har afbrudt eller forstyrret nogens forskning, ville jeg da blive ret forundret.

Men nogen forskere er blevet fornærmede over, at en halvstuderet røver som mig, der bare er naturvidenskabelig bachelor fra KU, stiller interesserede spørgsmål til deres arbejde, er de velkomne til selv at henvende sig.

Såvidt jeg ved er "formidling" stadig et plusord på de fleste højere læreanstalter.

9
27. september 2013 kl. 21:45

Det havde kun taget dig et enkelt opslag på Wikipedia for at høre om det.
Her er et eksempel:
<a href="https://geosci-webdev.uchicago.edu/~archer/..">https://geosci-webdev.uc…;.

Den artikel du henviser til, påstår jo (selvfølgeligt) ikke, at de kan forudsige den næste istid. De skriver bare, at den i deres model kan blive udsat ½ M år grundet forhøjet pCO2.

Jeg har desværre ikke mulighed for at høre det utvivlsomt interessante foredrag, du også linker til, da min børn sover.

Men du ganske ret i ikke er noget nyt, at en del af forklaringen på klimaændringer er ændringer i Jordens afstand til solen. Men der jo også andre parametre i spil. Hvordan skal man ellers forklare alle de mindre temperaturændringer med perioder målt i mindre end mange kiloår? Fx. den lille varmeperiode i vikingetiden, hvor man kunne dyrke hvede på Grønland i modsætning til nu?

Er vi enige om at ingen påstår, at de kan tidsfæste næste istid med nogen som helst nøjagtighed?

Det jeg ikke forstår er så, at nogen kan sige, at man kender alle variable, der influerer klimaet, godt nok til at påstå med 95% sandsynlighed, at en relativt lille temperaturstigning observeret i 150år er menneskeskabt.

Både tidsperioden og temperaturændringen er jo i småtingsafdelingen i forhold til hvad der ellers er sket på vores planet. Og når man ikke endnu har helt fod på de større klimaændringer, hvordan kan man så sige, at man kender de små helt indgående?

8
27. september 2013 kl. 20:52

"Jeg forstår ikke, hvordan IPCC med så stor sikkerhed sige, at de relativt små temperaturstigninger, man observerer, er menneskeskabte? "

Det gør jeg heller ikke, ej heller hvordan man har påvist Higgsbosonen eller flere andre komplekse videnskabelige opdagelser. Men når nu klodens fremmeste forskere på området fastslår at det med 95% sandsynlighed er sådan, vælger jeg at tro på det.

Hvis nu 3 forskellige læger siger du har cancer, går jeg ud fra at du vil tage det alvorligt og gøre noget ved det ?. Hvorfor ikke også tro på klimaforskerne ?

Helt generelt synes jeg det er ualmindeligt respektløst overfor de forskere der egentlig bare helst vil forske, at deres argumenter bliver fejet af banen af lægfolk, der ingen forstand på emnet har.

5
27. september 2013 kl. 19:47

Er der nogen der har tænkt på det i dag?

Om man har tænkt på det...

Du taler (måske er du ikke klar over det) om civilingeniører og fysikere med flere. Det er ikke mr. Bean. Dit spørgsmål er nærmest chockerende naivt.

;-)

3
27. september 2013 kl. 17:23

IPCC kan ikke finde den globale opvarmning de sidste femten år, så de gætter på at den har sneget sig udektekteret ned i dybhavet, forbi de øverste 2000 meter, hvor vi har data fra,og derned hvor vikke har.

Samtidig er deres modeller bedre end nogen sinde, dem hvis varme hunden har spist, og de er mere sikre end nogen sinde på at det meste er vores skyld.

Interessant.

Vh Troels

2
27. september 2013 kl. 17:20

Ikke at jeg tror at vi mennesker ikke på en eller anden måde påvirker klimaet, vi er jo alt for mange mennesker, blot se på de store byer o.s.v.

Men, men, jeg kan huske at jeg læste en videnskabelig rapport et stykke tid inden at det "verdensomspændende firma IPCC" kom på banen.

Rapporten gik ud på at de målinger af temperatur man havde fra nyere tid, altså de målinger vi mennesker havde taget via målestationer rundt omkring, ikke kunne bruges til at bestemme om temperaturen steg. Det hang sammen med, at da de blev etableret var stationerne "ude på landet" væk fra trafik og byer o.s.v. Men, som forskerne anførte, så var der sket meget med områderne, byerne voksede ud mod dem, der kom mere transport o.s.v. der kom læhegn som landmændene lavede o.s.v. - dette kunne medføre fejl i data, temperaturerne var for høje i forhold til tidligere. Så det korte og det lange var dengang, at videnskaben ikke kunne bruge dataene til at sige noget om temperaturstigninger eller andet.

Desværre kan jeg ikke huske i hvilken forbindelse det var, men som sagt, det var inden IPCC kom på banen.

Er der nogen der har tænkt på det i dag?

1
27. september 2013 kl. 12:47

Jeg forstår ikke, hvordan IPCC med så stor sikkerhed sige, at de relativt små temperaturstigninger, man observerer, er menneskeskabte?

Mig bekendt er de store klimaændringer (istider og varmeperioder), der har været på jorden, endnu ikke ordentligt forklaret, og jeg har heller ikke hørt nogen påstå, at de kunne forudsige, hvornår den næste istid kom.

Når man ikke har afklaret årsagen til store klimaændringer, der har været i fortiden, hvordan kan man så påstå, at man kender årsagen til de små, vi ser nu?

7
27. september 2013 kl. 20:04