IPCC: Kloden holder ikke til vores kødproduktion

Et markant skift i vores fødevareproduktion er nødvendigt for at tøjle klimaets hedetur, lyder det i en ny rapport fra IPCC. Illustration: mikeledray / Bigstock

Det er ikke længere bare svært at forsvare at spise kød, hvis vi mennesker skal forhindre temperaturerne i at løbe løbsk. Det er også umuligt med den nuværende kødproduktion, lyder budskabet i den seneste rapport fra FN's internationale klimapanel, IPCC, der bliver offentliggjort på organisationens hjemmeside i dag.

I rapporten peger over 100 forskere – der for første gang i IPCC’s historie hovedsageligt består af folk fra udviklingslande – på, at det med den nuværende udvikling i verdens produktion af kød ikke vil lykkes os at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Vi er simpelthen nødt til at foretage en radikal omlægning af landbruget, lyder det i rapporten, der anbefaler et globalt skift mod, at mennesker verden over skifter kødet ud med plantebaseret kost.

Forskerne siger ikke direkte, at folk skal blive vegetarer eller veganere, men anbefaler flere steder, at verdens befolkning bør bevæge sig mod en diæt baseret på flere grove korn, bælgfrugter, nødder, grøntsager og frø.

»Vi har ikke lyst til at fortælle folk, hvad de skal spise,« siger den tyske klimatolog Hans-Otto Pörtner, der er medansvarlig for IPCC´s arbejdsgruppe indenfor konsekvenser, tilpasning og sårbarhed, til Nature og fortsætter:

»Men det ville være gavnligt for både klimaet og menneskers sundhed, hvis indbyggerne i den rige verden spiste mindre kød ,og politikerne skabte de rette incitamenter til det,« siger han.

Dansk minister lover hurtig omstilling af landbrug

I Danmark har Miljø- og Fødevareministeriet også bemærket rapporten og straks udsendt en pressemeddelelse, hvori fødevareminister Mogens Jensen lover, at han »vil arbejde for« en hurtig og klimavenlig omstilling af dansk landbrug.

»Vi kan ikke bare fortsætte ned ad den samme vej. Landbruget og fødevaresektoren er nødt til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion, og det er derfor positivt, at erhvervet selv har udmeldt meget ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling,« siger Mogens Jensen.

Læs også: Nature-studie: Spis plantebaseret kost, halver madspild og transformer landbruget

Ministeren forholder sig ikke i pressemeddelelsen direkte til, om der skal iværksættes politiske initiativer, som skal få danskerne til at spise mindre kød, men bemærker:

»Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt,« siger Mogens Jensen.

Ørkenspredning og befolkningstilvækst øger udfordring

Den globale befolkning, der i dag er på 7,7 milliarder, og hvert år vokser med cirka 80 millioner, har den konsekvens, at 72 procent af verdens isfri landoverflade i dag er udnyttet af mennesker – og landbruget står i dag for en fjerdedel af de globale drivhusgasudledninger.

Læs også: Professor: Ambitiøs CO2-reduktion i landbruget kræver, at vi dropper dyrene

Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2.

IPCC-rapporten advarer om, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede nærmer sig de skelsættende 1,5 grader, som er det skæringspunkt, forskerne kan enes om, at vi skal forsøge at holde temperaturen under for at forhindre voldsomme og irreversible klimaeffekter. Gennemsnitstemperaturen for juli var globalt 1,2 grader celsius over gennemsnittet før industrialiseringen.

I rapporten bemærker forskerne også, at udsigten til hyppigere vejrekstremer vil påvirke fødevareforsyningen og økosystemerne negativt, blandt andet i form af ørkenspredning og jordbundsforrringelse. Så grundlaget for at drive landbrug vil være forværret.

Læs også: Jordbrug og kvæg skaber voldsom stigning i atmosfærisk methan

Til gengæld er der store gevinster at hente ved ændringer i vores drift af afgrøder, husdyrhold og skovlandbrug, hvor de tekniske potentialer for reduktionstiltag er 2,3-9,6 GtCO2 i 2050. Mens potentialerne alene i kostomlægning er 0,7-8 GtCO2 i år 2050, fremgår det af rapporten ifølge forskere ved DMI.

Greenpeace: Danmark bør nærlæse rapport

I miljøorganisationen Greenpeace mener klima- og energirådgiver Tarjei Haaland, at IPCC-rapporten bør få Danmark til at ændre landbrugsproduktionen straks, fordi vi har verdensrekorden i den højeste kødproduktion per indbygger.

»Det er uholdbart for vores natur og klima, at landbruget i dag bruger halvdelen af Danmarks landareal til at dyrke foder, så der kan sendes massive mængder kød ud i verden. Og herudover importerer vi store mængder af soja til foder, der tager plads og går ud over skovene i særligt Sydamerika,« lyder det fra Tarjei Haaland.

IPCC-rapporten beskæftiger sig også med en række andre udfordringer for fremtidens klima, herunder den voksende afskovning, samt det globale madspild, som IPPC anslår til at være på 25-30 procent af de fødevarer, der bliver produceret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg lærte i skolen at man udover med partikelaccelratorer ikke kan producere grundstoffer. Hvorfor kommer der så lige så meget CO2 af at vi opdrætter køer der spiser græs. Græsset bliver produceret af fotosyntese der bruger CO2, der så bliver til nye dyr osv. Hvordan kan det give et slutresultat med en masse CO2 der bare bliver ved og ved med at komme ud af ingenting.

 • 14
 • 25

Hav i baghovedet, at metan og lattergas er de centrale problematiske drivhusgasser, når vi taler landbrug og ikke CO2 som sådan. Men ofte propper man dem alle under samme betegnelse, CO2, som jo egentlig er CO2-ækvivalenter.

 • 23
 • 4

»Men det ville være gavnligt for både klimaet og menneskers sundhed, hvis indbyggerne i den rige verden spiste mindre kød og politikerne skabe de rette incitamenter til det,« siger han.

Jeg forventer, at vores handlekraftige politikere i Danmark går forrest i klimakampen og fjerner alt kød i Snapstinget og erstatter det med gulerødder og bønner

 • 14
 • 12

Jeg ved ikke noget om emnet så tag mit svar med et saltkorn. Men produktionen af korn og anden næring til dyrefoder kræver transport, behandling, kunstgødning, dyrne skal have stalde at stå i, der skal være lys, de skal slagtes og kødet skal holdes på køl. Hele livscyklussen fra foderproduktion til tilberedning af en bøf er dyr i energi.

 • 9
 • 2

Kære John. Først og fremmest så er CO2 ikke et grundstof. Det er et molekyle, der består af ét C-atom og to O-atomer. Men som der også bliver nævnt ovenfor, så er problemet (udover massive mængder vand, energi og medicin) med køer især deres prutter, der hovedsageligt består af metan (CH4). Metan er en effektiv drivhusgas, faktisk mange gange mere effektiv end CO2, men den forgår relativt hurtigt.

Men for at svare på dit spørgsmål: energien i universet er konstant, og derfor kan CO2 naturligvis heller ikke opstå af ingenting. Men det gør det heller ikke - det opstår som en naturlig konsekvens af stort set enhver form for afbrænding af C-baseret masse. Faktisk er CO og CO2 nogle af primærprodukterne fra afbrænding og forholdet mellem dem afhænger bl.a. af O-tilførslen under afbrænding.

CO2 er et ret stabilt molekyle. Det har det helt fint med at forblive CO2 i atmosfæren. Det er derfor, at CO2-koncentrationen i atmosfæren stiger i takt med menneskelig aktivitet, der kræver energi.

Håber det giver lidt klarhed.

 • 30
 • 0

fjerner alt kød i Snapstinget og erstatter det med gulerødder og bønner

I er mentalt , kulinarisk og udviklings mæssigt et sted i 70'rne. Hvorfor ikke bare servere det veganske mad der smager absolut ligeså godt eller bedre end den traditionelle vanetænknings kost. Det kræver en meget lille indsats at få fjernet de tunge skyklapper der spærrer for udviklingen. Et lille snit med kniven...

 • 9
 • 17

I gamle dage brugte man ikke fossilbrændsel. Da kom al energi i verden i sidste ende fra Solen, fx træ som brænde, vandkraft fra regnvejr over bjerge, vindmøller, sejlskibe, trækdyr osv. Antallet at kulstofatomer i kredsløbet var konstant. Da man begyndte at bruge af de fossile brændstoffer fik man mere energi til rådighed men som konsekvens kom der også flere kulstofatomer ind i kredsløbet. De fossile brændsler havde indtil da ellers bare ligget der til ingen verdens nytte

 • 13
 • 2

Danmark er åbenbart ikke specielt omtalt i den nye rapport. Men der er grund til at gørte opmærksom på forskellene mellem landbrugene i de udviklede og mindre udviklede lande. Som f. eks. illustreret af følgende passus:

"Vi er nu også kendt for at have et af mest ressourceeffektive landbrug i verden, idet vores påvirkning af omgivelserne som arealforbrug, kvælstofudledning og klimagasser er meget mindre pr. produceret enhed end i de fleste andre lande. Derfor er det helt hen i vejret, at der er kræfter i det danske politiske system, der tror at man skal løse natur-, miljø- og klimaudfordringer ved at mobbe produktionen af mad ud af Danmark til andre lande, hvor man typisk har en (meget) lavere ressourceeffektivitet, hvilket vil medføre, at det samlede aftryk bliver større end nødvendigt.

I Danmark er vi gode til at producere mad på land og til havs. Det skyldes, at vi har et velegnet klima, men ligeledes at vi har opbygget viden og erfaring, der gør os rigtig dygtige på området. Nej, vi skal gå den anden vej. Vi skal øge produktionen i Danmark, så vi i det mindste følger med den stigning, der i det internationale marked for mad er på godt 2% om året. Og gerne så vi erobrer markedsandele. Vi producerer nu mere end en procent af verdens grisekød, selv om vi kun udgør under en promille af verdens befolkning. Der er intet i vejen for, at vi kan påtage os en meget større del af den globale animalske produktion."

 • 18
 • 20

Desuden så spiser køerne jo heller ikke kun græs. De får også foder. Og det foder fortrænger plads til skov, man er nødt til at fælde, som så udleder CO2... Og rigtig mange andre faktorer. Det vigtigste at huske er dog, at man lige nu har en dyreproduktion som på mange måder er ubæredygtig (især pga. størrelsen), og derfor er man enten nødt til at mindske kødproduktionen eller ændre den radikalt. Et godt sted at starte er dog at spise lidt mindre (okse)kød.

 • 13
 • 6

"Vi er nu også kendt for at have et af mest ressourceeffektive landbrug i verden, idet vores påvirkning af omgivelserne som arealforbrug, kvælstofudledning og klimagasser er meget mindre pr. produceret enhed end i de fleste andre lande.

Du lyder som en lobbyist fra den mindre landbrugsorganisation Landbrug og Fødevarer, som desværre mange gange har løjet for at fremme dansk landbrug.

Det er også mit indtryk at din lange propagandatale for landbruget ikke bunder i fakta, og at regeringernes tiltag "mod" landbruget ikke sker for sjov, hvilket er udførligt beskrevet i nedenstående link. Citat fra linket: "I dette perspektiv står det klart, at man gør landbrugssektoren en bjørnetjeneste ved at udskyde konkrete klimatiltag med henvisning til titlen som et af verdens mest klimaeffektive landbrug. Det er nemlig en titel, der løbende skal forsvares, og det gør regeringens udspil til klimaplan ikke i tilstrækkelig grad." (https://concito.dk/concito-bloggen/danmark...)

 • 9
 • 15

Der står i artiklen: "og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Nu er det sådan, at det IKKE er fakta, at CO2 er klimaskadelig (hvad det ord så end betyder/dækker over), så hvorfor skrive det? Det gør artiklen utroværdig.

 • 11
 • 19

end vi går og bilder os ind, fordi methans GWP undervurderes i de fleste sammenhænge:

og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2.

Iflg IPCC er metans GWP 28 uden og 34 med feedback på 100 års sigt, men der er ikke belæg - kun konvention - for at benytte 100-års værdier.

Metan er en effektiv drivhusgas, faktisk mange gange mere effektiv end CO2, men den forgår relativt hurtigt.

I klimamæssig sammenhæng benyttes GWP(20) værdierne i erkendelse af at vi snarere har 20 år end 100 år til at løse udfordringerne. Og netop fordi metan er er relativt kortlivet er den reelle virkning for klimaet langt værre end 100-års værdierne - og dem der bevidst benytter dem - lader os forstå. GWP(20) er 84 uden og 86 med feedback. Se evt https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warmi...

Køer bøvser

Ja, køer udånder metanen mere end de prutter den ;)

 • 12
 • 3

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger. Hvis videnskaben henviser til Google, så placerer det den videnskab ret lavt på troværdighedsskalaen. Derfor er det Useriøst at anvende sådan et postulat.

 • 7
 • 25

Er det så ikke bare positivt, hvad man kan læse i IPCC's egen rapport?: 'CO2 fertilisation' og 'Globally, vegetation greening has occurred over a larger area than vegetation browning.

Citat Satellite observations have shown vegetation greening over the last three decades in parts of Asia, Europe, South America, central North America, and southeast Australia. Causes of greening include combinations of an extended growing season, nitrogen deposition, CO2 fertilisation, and land management (high confidence). Vegetation browning has been observed in some regions including northern Eurasia, parts of North America, Central Asia and the Congo Basin, largely as a result of water stress (medium confidence). Globally, vegetation greening has occurred over a larger area than vegetation browning (high confidence)

 • 4
 • 12

Men turisme med fly - det gør vi ikke noget ved - selvom det batter en hel del mere end om en person spiser kød.

Og begrænsning af fødselstal - det gør vi heller ikke noget ved. Ej heller det enorme aktivitetsniveau folk presses til - og dermed forbrug af ressourcer.

Det her handler ikke om klimaet, men om at sende signaler og gøre plads til endnu flere mennesker på bekostning af livskvalitet.

Føj for satan...

 • 11
 • 10

Ud over at dyrene bidrager med methan og andre drivhusgasser er et-årig planteproduktion en dårlig måde at binde kulstof i jorden.

Hvis du går ud i skoven og stikker hånden i jorden vil du gribe ned i et ordentlig lag sort muld. Der er blandt andet virkelig meget kulstof bundet på fast form i jorden. Kulstof der altså ikke er CO_2.

Landbrugsjord der bliver høstet, blotlagt og pløjet - eller blot får jordlaget komprimeret af tunge græssende dyr - vil opleve afgasning, errodering og en langt fattigere jordstruktur. Kan man konvertere dansk landbrugsareal til flerårige afgrøder, eller skove vil man binde meget mere CO_2 pr. landbrugsareal.

At man så yderligere fælder regnskov for at lave dyrefoder er endnu mere problematisk.

Tænk hvis Europa kunne hitte ud af at smide penge efter at lave Sahara et produktivt landbrugs/skov-areal - og dermed også gøre Nordafrika et sted der er værd at blive for lokal-befolkningen.

 • 10
 • 5

Citat:

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Methane-emissions-negligible-importance-from-livestock-220x126.jpg

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

Forklaringen er ifølge ovenstående link flere - herunder at man ikke har nogen base line som definerer hvad methan udslippet uden dyrehold ville være.

Citat fra artiklen:

"IPCC-rapporten advarer om, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede nærmer sig de skelsættende 1,5 grader, som er det skæringspunkt, forskerne kan enes om, at vi skal forsøge at holde temperaturen under for at forhindre voldsomme og irreversible klimaeffekter. Gennemsnitstemperaturen for juli var globalt 1,2 grader celsius over gennemsnittet før industrialiseringen.

I rapporten bemærker forskerne også, at udsigten til hyppigere vejrekstremer vil påvirke fødevareforsyningen og økosystemerne negativt, blandt andet i form af ørkenspredning og jordbundsforrringelse. Så grundlaget for at drive landbrug vil være forværret."

Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

I linket ovenfor gennemgås IPCCs og f. eks. NOAAs data og konklusioner!

 • 4
 • 17

Ja, køer udånder metanen mere end de prutter den ;)

Kreatur er jo drøvtygger, hvor specielt cellulose og Hemicellulose fra græs, halm mv. omsættes af mikroorganismer i koens maver. Drøvtygningen tjener sønderdeling så foderets overfladeareal bliver større, dermed kan mikroorganismerne bedre nedbryde "foder". Metanen i bøvserne er en del af fordøjelsesprocessen. Sammensætningen af foderet kan mindske metanudslip, men ikke fjerne det.

 • 2
 • 0

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger. Hvis videnskaben henviser til Google, så placerer det den videnskab ret lavt på troværdighedsskalaen. Derfor er det Useriøst at anvende sådan et postulat.

 • 1
 • 23

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

mm.

Dine kilder består dels i en hjemmeside, financieret af Heartland og derefter Heartland.org's egen hjemmeside. Samme konservative, libertanske organisation skulle engang i samarbejde med Phillip Morris have benægtet tobakrygnings kræftfremkaldende egenskaber...

 • 17
 • 6

Nu har jeg reduceret mit kødindtag med 50%. Cykler på arbejde 2-3 gange om ugen, bruger kun led pærer og passer godt på mit telt og campingstol. Så kan jeg vel godt forvente at de kun føder halvt så mange børn i de lande hvorfra forfatterne til rapporten kommer. Det virker som om man fuldstændigt undgår at snakke befolkningstallet som en stor del af løsningen, når diskusionen kommer ind på klima og miljø.

 • 8
 • 5

Anker Steen:

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger.

Jeg vil citere mit helt store idol @TheTweetOfGod

Science is true - whether you believe it or not Religion is true - whether it’s true or not

Så for dig er CO2 helt sikker ikke årsagen til GW, fordi det du tror på er “sandt”

For os, der bekender os til den videnskabelige metode er CO2 derimod den overvejende grund til de markante temperaturstigninger, vi ser.

Men vi har jo som bekendt religionsfrihed i landet, så du må tro, hvad du vil, men når du forkynder på et videnskabeligt orienteret site, må du finde dig i at blive udstillet, som det du er.

 • 21
 • 3

Tænk hvis Europa kunne hitte ud af at smide penge efter at lave Sahara et produktivt landbrugs/skov-areal - og dermed også gøre Nordafrika et sted der er værd at blive for lokal-befolkningen.

Nu ved jeg ikke om EU investerer i det, men der findes faktisk projekter hvor de langsomt prøver at genvinde noget gold jord.

"Regreening the desert with John D. Liu - Docu - 2012" https://youtu.be/IDgDWbQtlKI

Slå engelsk undertekst til medmindre man er særdeles god i blandt andet kinesisk.

Problemet er nok at EU hellere vil brødføde store dele af Afrika med europæiske landbrugsvarer, fremfor at yde en fornuftig ulandshjælp.

 • 7
 • 0

om kilder til methan bidrag:

.. Sammenlign med f.eks. wikipedia m.fl. Det største bidrag er tab ved indvinding af olie,gas, kul.

Nej...:

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

Er det lagkagediagrammet på den henviste wiki-side, du tænker på? Jf. det udgjorde kul-olie-gas 19% af metan-bidraget, mens ris-produktion+drøvtykkere og dyregødning udgjorde 12, 16 og 5%, ialt 33%. (Drøvtykkere = 'enteric fermentation'). Og lagkagen kan dateres til 1997, så der er nok sket lidt siden, både mht. omfang af landbrug og viden om metan derfra.

IPCC's seneste tal for jordbrugets metan-bidrag er så vidt jeg kan se 44%, og indeholder udover landbrug også skovbrug og al kvægdrift. Kan ses i deres "Summary for policymakers", s 11 skema. Dertil er der en kedelig fodnote nr. 8:

*"8) All values expressed in units of CO2e are based on AR5 100 year Global Warming Potential (GWP) values without climate-carbon feedbacks(N2O = 265; CH4 = 28). Note that the GWP has been used across fossil fuel and biogenic sources of methane. If a higher GWP for fossil fuel CH4(30 per AR5), then total anthropogenic CH4 emissions expressed in CO2e would be 2% greater."

Så muligvis kan tallet være endnu højere..

 • 7
 • 0

Det passer sikkert meget godt i den vestlige verden, men ud fra hvad jeg generelt har læst og hørt er normen i mange u-lande 10 børn eller mere. Den stigende levealder skyldes sikkert mere at flere børn overlever deres første leveår grundet bedre leveforhold og sygedomsbekæmpelse.

 • 0
 • 9

Det passer sikkert meget godt i den vestlige verden, men ud fra hvad jeg generelt har læst og hørt er normen i mange u-lande 10 børn eller mere.

Hvilket land i Afrika har en fødselsrate på 9-10?

Måske man skal holde sig til fakta fremfor hvad man har hørt, eller læst på en eller anden side.

Fertility rate, total (births per woman) | Data https://data.worldbank.org/indicator/sp.dy...

Man skal endvidere huske på at børnedødeligheden er en hel del højere i de fleste af de lande med en høj fødselsrate.

Europa, deriblandt Danmark kan ikke opretholde deres nuværende produktion og velstand, uden import af arbejdskraft, medmindre vi da automatiserer, digitaliserer en stor del af arbejdet.

 • 9
 • 2

Okay 10 er nok i overkanten men i Afrika ligger de fleste lande mellem 4 til 6 børn pr. kvinde, hvilket vil give mere end en fordobling pr. generation. Det er da et problem

 • 3
 • 7

Okay 10 er nok i overkanten men i Afrika ligger de fleste lande mellem 4 til 6 børn pr. kvinde, hvilket vil give mere end en fordobling pr. generation. Det er da et problem

Når cirka 1-2 af de fødte børn dør inden de når at formere sig er problemet straks noget mindre.

Samtidig er krige mellem revaliserene partier i dele af de afrikanske lande også med til at reducere antallet af mennesker, men selvfølgelig tjener de firmaer der sælger våben til de forskellige grupperinger gode penge til deres aktionærer.

Hovedsagen er at vi selvfølgelig skal kunne udnytte ulandene mest muligt, så vi kan opretholde vores levestandard. Så selvfølgelig skal vi da udnytte korrupte ledere i de lande, så vi kan tjene på det.

 • 3
 • 4

Hvis du betragter venus som et system hvor der tilføres energi fra solen, og udstråles energi til rummet vil der opnås en ligevægt 300-400 grader kelvin lavere end tilfældet er. Og milliarder af år gør ingen forskel i sådanne regnestykker.

 • 6
 • 1

Og det lykkes dig fuldstændig at misse pointen og samtidig plante en uvedkommende stråmand! Anker Steen Sørensen benægter at CO2 er en drivhusgas, hvorfor jeg beder han gøre rede for temperaturen på Venus, der som sagt ikke kan forklares solindstråling vs udstråling.

 • 3
 • 4

Findes der meget aktiv plantageskov i sub Sahara, Jan?

Der er en del træ-projekter i Sahel, og ser vi på produktion, så er bl.a. kakao er ret så stor eksportartikkel fra sub-Sahara. Selfølgelig er der problem mellem fødevareproduktion og skovene. Det er dog mest brugen af brændsel der er et problem. Her beskrives mere indgående: http://aims.fao.org/activity/blog/between-... https://pubs.iied.org/17322IIED/

Men måske tror nogen fejlagtig at det er tilplantning af Sahara der fordres. I realitet er der tale om Great Green Wall in Sahel Om det giver mening? Derfor jeg skrev sub-Sahara, med et fugtigere klima.

 • 3
 • 0

Fire ting: 1. Skal vi nu igen diskutere, om flere drivhusgasser i atmosfæren øger temperaturen? Alle tabeller i fysik-databøger i hele verden viser, at CO2 og visse andre gassser absorberer varmestråling. Det bremser udstrålingen af varme fra jord og hav. Derfor stiger temperaturen så meget, at der igen er balance mellem ind- og udstråling. Flere drivhusgasser => højere temperatur. 2. Vi diskuterer især rødt kød og flyvning. Men 3/4 af CO2-udsendelsen kommer fra forbrænding af olie, kul og gas i mange tusind kraftværker + trafik og boligopvarmning + fra skovrydning, især i Sydamerika. Allervigtigst er det derfor at arbejde internationalt på at erstatte mest muligt af den fossile afbrænding med vandkraft, kernekraft og biomasse. Plus at stoppe skovrydningen. 3. Desuden skal transporten mere over på el og biobrændsel. Hertil energibesparelser, bl.a. ved brug af varmepumper i stor stil. 4. Desuden skal vi forsøge at bremse befolkningstilvæksten i verden.

 • 4
 • 0

Ikke nødvendigt. Jeg fremfører fakta, men det er der nogen der ikke bryder sig om. Er det fordi det ødelægger deres "dagsorden". www.fem-2004.dk viser blandt andet medlemmer der tilsyneladende ikke helt og altid fremfører fakta, så nogle her er ikke alene. F. eks. er bl. a. Jesper Teilgaard, journalister fra DR/TV medlemmer. Og kassereren var med i starten af Tvind møllen. Alt sammen godt nok - men nogle kurser i www.fem-2004.dk sponsoreres af Ørsted og Vattenfall. Velbekomme.

 • 1
 • 15

Om det giver mening? Derfor jeg skrev sub-Sahara, med et fugtigere klima.

Ja, det er lettere at tage et stykke jord der allerede er nogenlunde frugtbart og arbejde videre med det. Men så sent som for 8000 år siden var Sahara skov.

https://www.livescience.com/4180-sahara-de...

... og der er vand rundt omkring der kan pumpes op vha. fx solcelle-styrede pumper:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ar...

For at få det til at lykkes handler det basalt set om at hjælpe naturen på vej - lige så stille vil lokal-klimaet ændre sig; skove holder bedre på vandet, modererer varmen osv. Som du pointerer giver det naturligvis mening at starte med en mur i syd-sahara hvor der allerede er en rand ned til noget brugbart klima.

Det nytter heller ikke bare at sætte en række vand-tørstige plantager op midt ude i ørkenen. Det kræver at få folk til at flytte til området, føle ejerskab og bevæge der jordbrug med naturens udvikling. Man starter med hårdføre arter der kan understøtte plantearter der giver mere mad, og man får mere og mere mad ud af det med tiden, samtidig med at jordkvaliteten og lokal-klimaet forbedres omkring en. I min verden er det bedre for et ungt menneske at få sådan et tilbud end at rådne op i en flygtningelejr, eller forsøge at flygte med livet som indsats til en marginalt mindre miserabel tilværelse i bunden af Europas hieraki.

Men altså noget der kræver start-kapital at få op at køre for at understøtte unge mennesker (med teknologi, fødevaresikkerhed og infrastruktur) der har mod på at flytte ind i bæltet. Det er her store spillere som Europa burde komme på banen.

 • 4
 • 1

For 30 år siden var klima belastningen fra den enkelte kineser en brøkdel af den vestlige verdens imdbyggere. I dag er den på højde med vores. Det samme vil ske efterhånden som levestandarden stiger i de afrikanske lande. Sammenholdt med stigningen i befolkningstallet der, vil det batte nul og niks om vi så alle gik på græs......nå nej for vi udleder jo også methan

 • 1
 • 1

Kan man udvikle en CO2 neutral / klimaneutral ko?

Hvis vi kan det, kan vi måske overføre teknologien til mennesker.

 • 1
 • 1

Det er egentligt ikke landbruget vi skal arbejde på omstiller sig, der er vores spisevaner.

Hvis forbrugerne efterspørger mindre kød, så omstiller landbruget sig hurtigt.

 • 2
 • 0

Nøj hvor bliver det godt for næste geration, ingen kød eller mælkeprodukter røg alkohol, som man kan nyde på terassen når de leger med deres kønsneutrale multietniske afkom.

 • 3
 • 9

Silas Thorn Jensen skrev:

Men for at svare på dit spørgsmål: energien i universet er konstant,..

Nej. I henhold til alm. relativitetsteori er energien ikke bevaret i det krumme rum.

Se f.eks. følgende populærforklaring:

It’s clear that cosmologists have not done a very good job of spreading the word about something that’s been well-understood since at least the 1920’s: energy is not conserved in general relativity.

eller google utallige andre.

 • 2
 • 0

Det samme vil ske efterhånden som levestandarden stiger i de afrikanske lande. Sammenholdt med stigningen i befolkningstallet der, vil det batte nul og niks om vi så alle gik på græs

- hvilket 'vi' iøvrigt næppe gør...snarere tværtom:

Udslippet af drivhusgasser fra produktionen af kød og mælk fortsætter med at stige markant. Det underminerer indsatsen mod klimaforandringer med mere ekstremvejr og flere oversvømmelser til følge. Situationen er et resultat af, at verdens kødforbrug er eksploderet i de seneste godt 50 år, hvor blandt andet produktionen af kyllinger er syv­doblet. Allerede i 2011 stod produktionen af kød og mælk for 18 procent af verdens udslip af drivhusgasser, viser den seneste opgørelse fra FN’s landbrugsorganisation, FAO. Og den voldsomme vækst fortsætter, forudser FAO. Kødforbruget stiger med 54 procent frem mod 2050, mens mælkeforbruget stiger 73 procent – væsentligt mere end befolkningstilvæksten...

https://ing.dk/artikel/staerkt-voksende-ko...

 • 0
 • 2

Kun få kan som Brecht udtrykke kapitalismens indbyggede skizofreni. Han forstod, at nok vil vi gerne pusle om vores (anløbne) samvittighed, men lidt profit er nu ikke at foragte. Selv de butikker, der gerne vil fremstå "grønne" og miljøvenlige falder gang på gang i. Det gælder bl.a. COOP, der bestemt ikke er den værste. I deres butikker kan man næsten ikke manøvrere rundt uden at falde over en køledisk, fyldt op med kød ad libitum og ad nauseam. Midt i grøntafd., foran kolonial, og ost, i vinafd., samt i afd. for tørvarrer. Hertil kommer de vante og meget store kølediske for alskens animalsk affald aka. kød. Den eneste, der kan holde sig på måtten er - ikke uventet - Irma. PS: Hvis vores nye regering virkelig vil gøre noget for den "grønne", så fjerner den momsen på frugt, grønt og korn. Hvorfor har de fire partier, der skrev forståelsespapiret ikke det med? Er det for vidtgående? Eller tøt man ikke for landbruget? Nok mest det sidste.

 • 2
 • 5

Hvis forbrugerne efterspørger mindre kød, så omstiller landbruget sig hurtigt.

Til større eksport.

Ja, så vil dansk landbrug fortrænge kød produktion der klimabelaster mere. Det er en indbygget mekanisme i markedet, at man laver der man er god til.

Det vil så kræve at fobrugere i andre lande også ser positivt på klimaet, for ellers køber de billigere produkter, og så må dansk landbrug skære med på kødproduktionen.

Kun få kan som Brecht udtrykke kapitalismens indbyggede skizofreni. Han forstod, at nok vil vi gerne pusle om vores (anløbne) samvittighed, men lidt profit er nu ikke at foragte. Selv de butikker, der gerne vil fremstå "grønne" og miljøvenlige falder gang på gang i.

Mennesket har altid gerne villet købe aflad, og det vil der altid være et marked som vil levere. Hvis ikke den ene så den anden.

I sidste ende drejer det sig om at forbrugerne ændrer adfærd. Så skal markedet nok levere omstillingen.

 • 2
 • 2

Jens D Madsen Alle køer er klimaneutrale. Det ikke-klimaneutrale opstår, når den føde de får er produceret ved hjælp af fossile brændstoffer (fx kunstgødning, traktordiesel)

 • 3
 • 7

Hvilke madvare og i hvilken mængde, kan erstatte kød? Som jeg forstår det, fra f.eks atleter og andre, som arbejder intenst på at få det meste ud af deres krop. Så har rødt kød en del gode egenskaber, som i forhold til mængden, ikke kan slås af nogen anden fødevare. Men er der nogen der har lavet en beregning på mængden af mad, kontra energi, mineraler, vitaminer osv, som der er i den pågældende fødevare? Altså - hvordan erstatter jeg nemmest og lettest en given mængde rødt kød i min kost - med ting, som findes på hylden i Netto?

 • 2
 • 0

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm): mm.Dine kilder består dels i en hjemmeside, financieret af Heartland og derefter Heartland.org's egen hjemmeside. Samme konservative, libertanske organisation skulle engang i samarbejde med Phillip Morris have benægtet tobakrygnings kræftfremkaldende egenskaber...

Jeg taler om to ting.

 1. Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre. Så du har ikke læst det jeg henviser til. Du kommenterer jo slet ikke det her med andre ord!

 2. Jeg taler om ekstremvejr. Det dokumenteres at man ikke ser ekstremvejr som en effekt af opvarmnig i en rapport forfattet af sværvægtere ( Professorerne William Happer, Steven E. Koonin, and Richard S. Lindzen) i klimaforskning.som udelukkende bruger IPCC og NOAAs egne tal og udsagn fra diverse rapporter. Der henvises og citeres fra rapporter, som man desværre ikke ser citeret og omtalt i de politiserede medier, som svømmer over med fantasier om ekstremvejr forårsaget af CO2 og andr drivhusgasser.

Du har ikke set pointet. Det er netop at man henviser til de kilder som folk i almindelighed mener siger noget andet!

Her er citater fra rapporten med direkte citater fra IPCCs rapport samt diverse datakilder som IPCC benytter såsom NOAA og CSSR.

"Here is what IPCC says about changes in various weather extremes observed over the past decades. These bullets do not constitute “cherry picking”, as each is a modest paraphrase of the text summarizing the discussion in AR5 (WGI, Chapter 2) of a particular weather phenomenon. • …since about 1950 it is very likely that the numbers of cold days and nights have decreased and the numbers of warm days and nights have increased … there is medium confidence that globally the length and frequency of warm spells, including heat waves, has increased since the middle of the 20th century

… likely that since 1951 increases in the number of heavy precipitation events in more regions than there have been decreases, but there are strong regional and subregional variations • … low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale. • … low confidence in a global-scale trend in drought or dryness since the middle of the 20th century, • …low confidence in trends in small-scale severe weather phenomena such as hail and thunderstorms • … low confidence in any long term (centennial) increases in tropical cyclone activity, … virtually certain increase in the frequency and intensity of the strongest tropical cyclones since the 1970s in the North Atlantic. • … low confidence in large scale changes in the intensity of extreme extratropical cyclones since 1900

Contrary to the impression from most media reporting and political discussions, the historical data (and the IPCC assessment) do not convey any sense that weather extremes are becoming more common globally.

Heat waves: The most definitive of the IPCC statements on weather extremes concerns temperatures, and even here the story is not so simple. 'While the coldest temperatures have been rising, the warmest temperatures have not, and have actually gotten cooler over the eastern half of the country. Taken as a whole, the average climate is becoming “milder” across most of the United States. Very recent work attributes the lack of rising temperatures across the eastern half of the country to agricultural intensification: denser plant growth and rising CO2 levels release more moisture, which both cools the air and increases the amount of rainfall. "

 • 3
 • 11

Metan udledt fra dyr er ikke et problem. Ifølge FN rapporter er Ozonlaget i tiltagende. Tidligere beskadigelser af ozonlaget skyldtes industriens udledning af drivgas. Hvis nogen ikke vil spise kød er det fint med mig, men lad være med at bruge CO2 og metan som begrundelse for ikke at spise kød. I skader jo klimaet der lider under den fortsatte afbrænding af fossilt brændsel.

 • 1
 • 11

I de rigtig gamle dage, før mennesket fandt ud af at udnytte fossil energi, var alt landbrug, al rumopvarmning, al transport osv. på hele Jorden CO2-neutral og derfor også klimaneutral. Energien i systemet kom i sidste ende fra Solen, den tids eneste energikilde. Dengang kunne man også få vin, spiritus, slik, kaffe og te, så selvfølgelig var også de landbrugsprodukter klimaneutrale. Det er derfor ikke produkterne 'i sig selv' man kan påstå er klimaskadelige men alene det, at der i moderne tid også suppleres med fossileenergi til deres fremstilling.

 • 0
 • 4

NVJ:

en rapport forfattet af sværvægtere ( Professorerne William Happer, Steven E. Koonin, and Richard S. Lindzen)

Når du kalder dem sværvægtere, hvad baserer du så det på?

Jeg har tidligere søgt information om både Happer og Lindzen og imho fremstår ingen dem som blot marginalt troværdige. De repræsenterer (som alt du refererer til) en meget ugleset og ekstrem lille mindretal inden det videnskabelige samfund.

Karakteristisk for dine kilder er også, at det oftest er forhenværende forskere - - -

 • 7
 • 3

Ifølge FN rapporter er Ozonlaget i tiltagende. Tidligere beskadigelser af ozonlaget skyldtes industriens udledning af drivgas.

Nu var det freon der var skyld i nedbrydningen af ozonlaget og dengang hørte politikerne efter hvad videnskaben sagde og forbød brugen af freon. Idag bruger man alternative fakta og alternative foskere/videnskabsfolk og så behøver vi ikke gøre noget ifølge dem der vil bruge de alternative sandheder.

 • 8
 • 0

....og fes hjem og påstod at verden ville gå under. En anden klovn ved navn Peter der passede får råbte højt ,så det kunne høres hjemme i landsbyen :" Ulven kommer" . Landsbyborgerne kom til hjælp, men måtte konstatere. at der var ingen ulv. Peter syntes at det var sjov og gentog manøvren. Men på et tidspunkt kom ulven, men da gad landsbyen ikke reagere.

Der er gået velmenende religion og politik i Jordens frelse og det er svært for almindelige dødelige at skelne mellem fup , fidus og og fakta når institioner som DMI fortæller om glødende temperaturer på Indlandsisen, som DMI så efterfølgende her i dag må anullere.

Man skal huske at alle holder mest af deres egne børn forstået således, at vindmøllefabrikanterne roser deres produkter. Det samme gør solcelle og varmepumpe samt andre energifabrikanter. Men de som gør, at forvirringen er total er politikerne. De har opdaget at der er stemmer i feelgood holdninger, men når regningerne dukker op og løfterne ikke kan holdes så prøver de med"Slesk tale og billig portvin" som "Jamen vi prøvede men der var ikke flertal for ideen". Det vidste de allerede, da de fremkom med deres løfter, velvidende, at mere end 30% ikke interesserer sig for politik og ikke har hukommelse og erfaring med politiske løfter, men deres stemme tæller med på samme måde som alle andres.

 • 2
 • 9

Ernæringsmæssigt kan du snildt klare dig med bønner, fjerkræ og æg.

Hvilket jeg allerde gør. Spise måske rødt kød hver 2-3 uge, samt den smule jeg får i pålæg. Hørte om en boydbuilder/strongman, som fik en blodprøve hver 2 uge. Så kunne han følge med i om han fik det han havde brug for, eller om der manglede noget i kosten, eller der måske var noget han fik for meget af. Gad vide hvornår man kan få det til hjemmebrug. Lidt som med vægten der kan måle fedtprocent. Så kunne man få vished om hvorvidt man var dækket ind. Selvom det selvfølgelig kan have en småneurotisk bagside, fordi alting så skal måles hele tiden - simpelthen fordi man kan.

På youtube har jeg fundet en del rigtig gode forslag til lækker mad, typisk fra personer der træner en del, fordi de går som regel mere op i det. Jeg søger absolut ikke en vegansk kost, men de har virkelig god inspiration til hvordan man kan lave maden mere spændende.

Men livskvalitet kan ikke diskuteres !

Jo - for det meste - efter min erfaring. Når man lister fordele og ulemper op, eller giver folk praktiske eksempler eller lader dem prøve det på egen krop. Så kan man faktisk komme ret langt. Men ja. Hvis man ikke har nogen mål her i livet og kun skal humpe fra frem og tilbage imellem sofa, seng, arbejde(skrivebord) og toilet. Så er det svært at finde et udgangspunkt til debat.

 • 3
 • 0

Ja i sidste ende, men den fossile del blev først taget i brug i moderne tid. Dens ophav er selvfølgelig også Solen. Men radioaktive energikilder, vulkanisme, tidevand, må vel også tælle med?

 • 0
 • 4

Det gjorde jeg.....og det gør mig ikke mindre bekymret. Al den snak om at droppe kød mm. forslår jo ingenting når befolkningen i Afrika vokser i det tempo som angivet i rapporten.

 • 2
 • 9

Nu er der vel også forskel på rødt kød. Danske kalve, der har græsset hele livet på strandenge, som det ikke giver mening af opdyrke, kan umuligt have et særligt højt klimaaftryk. Disse bidrager desuden i høj grad til dansk natur og miljø på andre punkter. Der ligger et stor arbejde forude i at afdække, og hermed nuancere billede af samtlige fødevarers klimaaftryk. Nu er fokus på rødt kød, men hvad med som nævt slik, vin, frostvarer, kølevarer, færdigretter, importeret grønt og frugt, osv.

 • 2
 • 4

Måske skulle alle dissse folk fra udviklingslande,som nu hovedsageligt bemander IPCC, hellere fokusere på befolkningseksplosionen i de lande de kommer fra, istedet for at pege fingre af de udviklede landes sunde levevis.

Men som sædvanligt vil hverken FN eller IPCC eller klimaaktivisterne i de civilicerede lande tage fat om nællen: Den uhæmmede befolkningstilvækst i nogle lande, hvor ælgamle kulturelle normer får forrang for klodens overlevelse.

Uanset hvor lidt kød den civilicerede verden går over til at spise, vil befolkningstilvæksten i de ucivilicerede lande alligevel ødelægge kloden for os alle.

Fokus på kød er "for smed at rette bager."

 • 3
 • 13

Uanset hvor lidt kød den civilicerede verden går over til at spise, vil befolkningstilvæksten i de ucivilicerede lande alligevel ødelægge kloden for os alle.

Hmm... En vis Hr. George Walker Bush og hans republikanske og kristne bagland standsede alle tilskud til U-lands-orginasationer, som arbejdede med prævention. De nykristne gør alt hvad de kan for at forhindre hjælp til andre præventive midler end afholdenhed.

Så, vi i den "civiliserede verden" burde måske lige tænke os lidt om inden vi retter bager for smed ;-)

 • 6
 • 0

Jeg taler om to ting.

Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre.

Jo, din kilde har et og andet med Heartland at gøre:

Dit første link med sattelitfotos er fra https://wattsupwiththat.com. Et andet (kritisk) site oplyste, at de var financieret af Heartland. Jeg har nu i stedet tjekket wattsup...'s egen FAQ, der oplyser:

"Q. What about that $44,000 that supposedly came from the Heartland Institute that was written about by document thief Dr. Peter Gleick? A. First, that didn’t come from Heartland, it came from an independent donor that Heartland helped me find through their networking...

Q. Aren’t you paid to go to Heartland conferences? A. Yes, and that’s nothing any different from what any other organization does... (Update: as of 4/4/2019 I am now listed as a “senior fellow” of Heartland, which means I will be writing and contributing op-ed pieces they will distribute).."

Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

Jo, nogle former for ekstremt vejr. Her er IPCC's eget dokument (hviler vist på 2012 data) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20.... Som du også citerer, så gennemgik de meget grundigt en stribe af mulige ekstrem-fænomener, samt hvor pålideligt datagrundlag, der var, og hvort sikre konklusioner, man kunne træffe. Fx mente de, at dage med ekstreme temperaturer med stor sikkerhed er blevet hyppigere og at menneskabte klimaændringer er medvirkende årsag, mens hyppigheden af tornadoer ikke med sikkerhed kan siges at være steget.

"There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures at the global scale. There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation at the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to an increase in mean sea level."

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte. Den mest sikre, temperatur-ekstremer, må også være den, der driver mange af de andre fænomener. Nogle af disse var statistisk mindre sikre (i 2012). Den lavere sikkerhed mht. sammenhæng for de sidste kan næppe bruges til at afvise, at der også kan være sammenhæng mht. disse.

 • 8
 • 3

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte

- det stik modsatte er nok lige i overkanten!:

Kraftig nedbør:

There have been statistically significant trends in the number of heavy precipitation events in some regions. It is likely that more of these regions have experienced increases than decreases, although there are strong regional and subregional variations in these trends

Tropiske cykloner:

There is low confidence in any observed long-term (i.e., 40 years or more) increases in tropical cyclone activity (i.e., intensity, frequency, duration), after accounting for past changes in observing capabilities. It is likely that there has been a poleward shift in the main Northern and Southern Hemisphere extratropical storm tracks. There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as tornadoes and hail because of data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems

Tørke:

There is medium confidence that some regions of the world have experienced more intense and longer droughts, in particular in southern Europe and West Africa, but in some regions droughts have become less frequent, less intense, or shorter, for example, in central North America and northwestern Australia

Oversvømmelser:

There is limited to medium evidence available to assess climate-driven observed changes in the magnitude and frequency of floods at regional scales because the available instrumental records of floods at gauge stations are limited in space and time, and because of confounding effects of changes in land use and engineering. Furthermore, there is low agreement in this evidence, and thus overall low confidence at the global scale regarding even the sign of these changes

https://wg1.ipcc.ch/srex/downloads/SREX-SP...

 • 3
 • 6

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Lidt mere om din første kilde, wattsupwiththat.com, denne gang ang. forfatteren bag tolkningen af satellit-billederne, Dr. Albert Glatzle. Han står som medlem af The Clexit Grassland Protection Group i Australien, hvor han og fruen figurerer som kvægfarmere: "Cattle graziers, Paraguay, South America".

Han står bl.a. som forfatter til et indlæg med perler som denne: "Trying to control atmospheric carbon-bearing gases with taxes is futile and anti-life. Even if carbon dioxide levels in the atmosphere doubled, or more, the climate effect if any, is probably beneficial (warmer at night and near the poles and with more moisture in the atmosphere). More importantly, all life on Earth already benefits from the additional CO2 plant nutrient in the atmosphere, and would benefit even more were CO2 levels to double."

Hovedærindet for disse kvægfarnere er at undgå indgreb og skatter på sin egne forretninger.

https://saltbushclub.com/2019/02/25/grassl...

Godaften herfra.

 • 8
 • 2

Det gjorde jeg.....og det gør mig ikke mindre bekymret. Al den snak om at droppe kød mm. forslår jo ingenting når befolkningen i Afrika vokser i det tempo som angivet i rapporten.

Du skulle måske lære lidt om befolkningsudviklingen i Danmark Europa generelt, for i løbet af 250 år har Danmark mere end 7 dobbelt befolkningen, det på trods af at Danmark i langt den største del af den periode var et netto udvandringsland.

Hvis Europa idag ville blive beordret til at tage alle efterkommere udvandrere samt dem der er udvandret og stadig er i live, så ville Europa og Danmark stå med endnu større problemer end befolkningsudviklingen i Afrika.

 • 4
 • 4

Jeg taler om to ting.

Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre.

Du kommenterer:

Jo, din kilde har et og andet med Heartland at gøre:

Dit første link med sattelitfotos er fra https://wattsupwiththat.com. Et andet (kritisk) site oplyste, at de var financieret af Heartland. Jeg har nu i stedet tjekket wattsup...'s egen FAQ, der oplyser:

"Q. What about that $44,000 that supposedly came from the Heartland Institute that was written about by document thief Dr. Peter Gleick? A. First, that didn’t come from Heartland, it came from an independent donor that Heartland helped me find through their networking...

Q. Aren’t you paid to go to Heartland conferences? A. Yes, and that’s nothing any different from what any other organization does... (Update: as of 4/4/2019 I am now listed as a “senior fellow” of Heartland, which means I will be writing and contributing op-ed pieces they will distribute).."

Mit svar:

Du har ikke læst referencen, som jeg bruger - som ganske rigtigt er omtalt i Wattsupwiththat. Det er udelukkende referencen jeg viser figur fra samt lidt forklarende tekst. Refrencen er skam en selvstændig publikation af en videnskabsmand der kender til husdyrhold og har publiceret og skrevet artikler om emnet gennem mange år. Hvad relevans har det så at artiklen er omtalt i Wattsupwiththat? Det samme vil jeg mene man kan sige om IPCC der jo også omtales en del i Wattsupwiththat? Men IPCC mener du så ikke har et problem vil jeg tro :-). Den figur jeg viser er baseret på hans referencer 25 og 26, (som er skrevet af andre til internationale tidsskrifter "Atmospheric Chemistry and Physics" samt Carbon Balance and Management".

Så du har ikke ret i det du skriver. Gudskelov, for så kunne man jo også hævde som du gør i et andet indlæg at cigaretfabrikanter nok står bag organisationer ofg forfattere, der har publiceret disse figurer, som jo tydeligt viser at methan fra husdyrhold intet har med den målte fordeling af methan at gøre. Ligesom du kan finde mange flere guldkorn i referencen der afviser de naive påstande man ellers hører om methan og husdyrhold.

Jeg skriver:

Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

Du kommenterer:

Jo, nogle former for ekstremt vejr. Her er IPCC's eget dokument (hviler vist på 2012 data) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20.... Som du også citerer, så gennemgik de meget grundigt en stribe af mulige ekstrem-fænomener, samt hvor pålideligt datagrundlag, der var, og hvort sikre konklusioner, man kunne træffe. Fx mente de, at dage med ekstreme temperaturer med stor sikkerhed er blevet hyppigere og at menneskabte klimaændringer er medvirkende årsag, mens hyppigheden af tornadoer ikke med sikkerhed kan siges at være steget.

"There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures at the global scale. There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation at the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to an increase in mean sea level."

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte. Den mest sikre, temperatur-ekstremer, må også være den, der driver mange af de andre fænomener. Nogle af disse var statistisk mindre sikre (i 2012). Den lavere sikkerhed mht. sammenhæng for de sidste kan næppe bruges til at afvise, at der også kan være sammenhæng mht. disse.

Jeg svarer :

Du har ikke skabt klarhed med din kommentar. Jeg citerer udtrykkeligt fra IPCC for hver kategori af ekstremvejr som jge har medtaget - mens du nøjes med at citere noget andet. Du må da gerne kommentere hver kategori af ekstremvejr jeg citerer fra, som jo i medier altid bliver udbasuneret som evidente sandheder, men ikke af IPCC. Og skriver så at jeg "ikke kan bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer" Det gør jeg såmænd heller ikke jeg citerer bare hvad IPCC selv skriver og der er ikke nogen sikkerhed i det IPCC skriver i det hele taget. De formulerer sig meget besynderligt, men naturligvis meget forståeligt at de gør det, da IPCCs målsætning jo er at finde menneskeskabte påvirkninger af klimaet, men IKKE at finde hvilke naturlige svingninger man har i klimaet. Så man siger på den baggrund altid noget i retning af it is likely, unlikely , we have medium confidence, etc etc.om en hypotese der går ud på at der findes menneskeskabte påvirkninger bag ekstremer som nedbør, orkaner, tonadoer, oversvømmelser og tørke, etc etc Men du finder intet udsagn om hvad de naturlige udviklinger i klimasystemet egentig er. Det er nemlig ikke IPCCs opgave! Og hvor store de naturlige klimaændringer er i forhold til evt. menneskeskabte påvirkninger kan man slet ikke udtale sig om På grund af den politiserede IPCC proces. som gennemgås i linket her,kan IPCC jo slet ikke påstå at det er et videnskabeligt forum uafhængigt af særinteresser og grupperinger som knægter og udelukker andre videnskabelige input end det man har bestemt sig for er sandheden.

 • 2
 • 8

Du skulle måske lære lidt om befolkningsudviklingen i Danmark Europa generelt,

Kan man regne på den måde? På 250 år er danmarks befolkning 7-doblet, men tilsvarende er verdens befolkning nærmere 10-doblet. Men kigger vi på de sidste 70 år så er danskerne vel blevet ca 20% flere + noget indvandring, og i samme tidsrum er verdens befolkning 3-doblet, så selv om væksten måske bremses en smule fremover, så vil der nok stadig være en voldsom vækst som ikke vil stoppe foreløbig.

Så sagen er stadig bøf og det er der ingen grund til at have dårlig samvittighed over :-)

 • 4
 • 9

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Lidt mere om din første kilde, wattsupwiththat.com, denne gang ang. forfatteren bag tolkningen af satellit-billederne, Dr. Albert Glatzle. Han står som medlem af The Clexit Grassland Protection Group i Australien, hvor han og fruen figurerer som kvægfarmere: "Cattle graziers, Paraguay, South America".

Han står bl.a. som forfatter til et indlæg med perler som denne: "Trying to control atmospheric carbon-bearing gases with taxes is futile and anti-life. Even if carbon dioxide levels in the atmosphere doubled, or more, the climate effect if any, is probably beneficial (warmer at night and near the poles and with more moisture in the atmosphere). More importantly, all life on Earth already benefits from the additional CO2 plant nutrient in the atmosphere, and would benefit even more were CO2 levels to double."

Hovedærindet for disse kvægfarnere er at undgå indgreb og skatter på sin egne forretninger.

https://saltbushclub.com/2019/02/25/grassl...

Godaften herfra.

Du kan læse havd jeg skriver om min kilde, som ganske rigtigt omtales i Wattsupwitthat. Men IPCC omtales jo også meget af dette site... Den reference og forfatter jeg angav, har såmænd taget sine figurer af methan distributionen (dels fra husdyrhold, dels fra målte methankoncentrationer i atmosfæren) fra to kilder der intet har med Heartland eller nogen af de organisationer du åbenbart mener udelukkende er domineret af interesser. Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her https://www.intechopen.com/download/pdf/63148

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb. Gad vide om du er forført af WWF, Green Peace, eller andre organisationer, så selvstændig tankevirkesomhed som regel udelukkes?

Men det er da glimrende at der findes sådanne kvægfarmere.

 • 3
 • 12

There is medium confidence that some regions of the world have experienced more intense and longer droughts, in particular in southern Europe and West Africa, but...

- her en interssant kommentar vedr. IPCCs 'sandsynlighedsmarkører':

The vague and in my opinion misleading term “medium confidence” may be a gift from the late Stephen Schneider. There is a hilarious climate gate email which suggests the term “medium confidence” arose because climate scientists didn’t want to say “inconclusive” in their reports...

https://wattsupwiththat.com/2019/08/09/ipc...

 • 2
 • 5

NVJ:

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb

Det du opfatter som ad hominem NVJ, er simpelthen folks frustration over: At du bliver ved med at poste uvidenskabeligt sludder. At du bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved det videnskabelige faktum, at vi har AGW. At du bliver ved med at vise ekstremt cherrypickede data, der underbygger din tro. At du bliver ved med at henvise til uvidenskabelige sites som f.eks, klima"realisme".dk

Som nævnt mange gange før, har jeg mere end svært ved at forstå din motivation for at skrive herinde. Det burde jo være åbenlyst nu, at der ikke er nogen, der hopper på din limpind, så det eneste du opnår, er at forstærke indtrykket af dig som værende totalt uden indsigt i reel videnskab.

 • 8
 • 4

Samt tage CO2-udledning per capita i betragtning: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com... Det er ikke afrikanerne, der er problemet!

Næh, problemet er vel at vi ikke har indbyggere nok i Vesten, til at vi kan få CO2 forbruget ned per indbygger. Tog vi grise, køer, svin, får og høns med som indbyggere, så vil det se ganske anderledes ud for Danmark. Måske, vil det heller ikke skade, hvis vi fik flere børn - tæller vi børnene med, så vil det sandsynligvis sænke CO2 forbruget per indbygger, så længe børnene cykler. Det er først når de bliver voksne og får jobs, at de forurener. Og så skal de bare have endnu flere børn.

 • 0
 • 1

Nej, vi skal gå den anden vej.

Jeps - hvor vi ikke er på førstepladsen i minimering af CO2 aftrykket, skal vi udflage det til de lande, der har mindst.

Jeg tænker her på kyllinge- og svinekødsproduktion: https://gylle.dk/flyt-svineproduktionen-ti...

Er CO2 belastningen den samme for 1kg oksekød, og 1kg hønsekød? Hvordan afhænger belastningen af hvilket dyr? Hvordan er belastningen for æg og mælk?

Vi har I en anden artiklel læst, at det er muligt at lave kunstigt kød med en meget lav CO2 belastning - på niveau med hønsekød... Er det fordi, at høns ikke bøvser, at de afsætter et lavere CO2 aftryk? Betyder dyrkningsform noget? Hvad er best for miljøet? Burhøns, skrabehøns, fritgående høns, eller øko-høns?

 • 2
 • 2

Jeps - hvor vi ikke er på førstepladsen i minimering af CO2 aftrykket, skal vi udflage det til de lande, der har mindst.

Jeg tænker her på kyllinge- og svinekødsproduktion: https://gylle.dk/flyt-svineproduktionen-ti...

Her er et par artikler omkring CO2 aftryk: https://videnskab.dk/naturvidenskab/okseko... https://landbrugsavisen.dk/her-er-de-10-st...

Kylling har et CO2 aftryk på linje med ris.

Den bedste måde, at få danskerne til at spise mere CO2 venligt, er at give tilbud på hønsekød. Danskere går efter tilbud. Ikke efter fornuft.

Og det er ikke en god idé at flytte hønsekødproduktionen ud af landet. Det vi skal, er at flytte oksekødproduktionen ud af landet.

Svinekød har et dobbelt så stort CO2 aftryk som ris og hønsekød. Mens oksekød er 8 gange så stort.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at mange opgørelser over CO2 aftryk per indbygger, ikke medtager belastningen fra ris. Årsagen er, at det er relativt nyt, at man er blevet klar over, at dyrkningen af ris har en så stor belastning. Derudover udleder dyrkningen fra ris ikke CO2 men methan, og er derfor ikke med i CO2 aftrykket. CO2 aftryk er derfor misvisende.

 • 1
 • 2

De fleste andre har forstået, at det er CO2 ækvivalenter

Det jeg svarer, er at du skal være opmærksom på, om der vises CO2 ækvivalenter, eller CO2. Eksempel: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun... Her står følgende: "Other powerful, more potent greenhouse gases, including methane, are not included in the data of this article."

Selvom der vises CO2 ækvivalenter, er heller ikke sikkert at methan belastningen fra dyrkningen af ris er med, da det er relativ ny viden og data er måske ikke opdateret eller opgjort.

 • 1
 • 0

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

Det er der så meget, der gør i Whats Up With That - a blog promoting climate change denial that was created by Anthony Watts in 2006. The blog predominantly discusses climate issues with a focus on anthropogenic climate change, generally accommodating beliefs that are in opposition to the scientific consensus on climate change." https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Up_Wit...

I stedet for at benytte et 15-20 år gammelt billede kunne man for eksempel benytte mere lødige kilder og både se, hvordan atmosfærisk CO2 og metan udvikler sig over tid samt læse, hvor det kommer fra: https://phys.org/news/2016-05-methane-carb....

Selv om udvinding, distribution og brug af fossile brændsler er de største kilder, så er der også betydelig udledning fra landbrug, lossepladser, biogasanlæg mm. Der skal sættes ind over en bred kam for at begrænse metanudledningen. Det fine er, at når det lykkes os at bøje kurven nedad, så er der relativt hurtig bonus for klimaet ift CO2, fordi metan er 86x kraftigere og har langt korte levetid i atmosfæren end CO2. Enhver reduktion er samtidig med til at reducere de accellererede effekter, som fx yderligere metanudslip fra optøende tundra / permafrost, se evt https://www.nature.com/articles/d41586-019...

 • 9
 • 1

Så svært er det nu heller ikke, men det kræver indledningsvis, at man/du sætter dig ind i hvad du skal spise i stedet. Grønt/frugt, ris, bønner, pasta, nødder, mandler og lign. giver det samme energiboost som kød, noget af det endda mere. Fordelen ved en sådan kostsammensætning, er at der ikke skal bruges en masse energi på at fordøje den tunge kød, samt at maven skal slæbe rundt kødmaden inden den dropper ud på naturlig vis. Jeg har beskæftiget mig en del med "grøn levevis" i tidens løb, og har mødt ikke så få der afstod fra kød, og som ¨både havde hårdt fysisk arbejde, dyrkede intens motion fx. landevejsløb og svømning, arbejdede flere timer i haven, skovlede sne, bollede løs osv. osv. Enslydende var at de fortalte, at vegetarkosten gav dem mere og bedre energi, færre sygedage. Så gå på biblioteket eller googl emnet - det er nok at øse af.

 • 6
 • 1

Alt for mange mennesker og politisk misrøgtede stater er det eneste resource-problem Jorden lider af.

Og det er vrøvl at give USA skylden for misseren, eller klandre Europa. Den slags skal løses i det FN, der med sin landsbrugspolitik og sundhedspolitik i disse misrygtede stater har givet grobund af denne overbefolkning.

Europa´s stigende befolkning skyldes kun tilstrømningen af menneskeoverskud fra disse fejlslagne og politisk misrygtede stater, så vi skylder ikke nogle noget, bortset fra teknisk bistand til selvhjælp i det omfang det ønskes modtaget og brugt rigtigt.

Så stop nu alt det selvplageri. Det ligner jo snart "Flagelanternes Indtog."

 • 3
 • 10

Hvis alle levede som amerikanerne, så skulle vi bruge 5 jordkloder. Vi har kun en, så vi må reducere jordens befolkning med en faktor 5. Altså der er plads til ca. 1,5 milliarder mennesker. Har du en ide om hvordan vi slipper af med de 6 milliarder der er i overskud, Bertel? Eller tænker du at de bare skal leve i dybeste armod, så de ikke har noget klimaaftryk?

 • 5
 • 1

Så svært er det nu heller ikke, men det kræver indledningsvis, at man/du sætter dig ind i hvad du skal spise i stedet.

Det vil gå hurtigere hvis fødevareproducenterne fortsætter med at præsentere nye typer plante baserede produkter også meget gerne som færdig produkter. F.eks salater, pålæg, eller hele færdig retter eller dele af en færdigret. Jeg har løbende prøvet noget af det af, og inden for det sidste par år er der sket noget i udvalget som jeg kan bruge og som giver mig mulighed for at reducere mit kød indtag. I storbyerne fortsætter væksten i restauranter der kan tilbyde spændende plantebaserede fødevare også som fastfood.

Lad os få vedtaget en tvungen kødfri dag for at sætte gang i udviklingen.

 • 3
 • 2
 • og hvorfor skulle der så lige kun være plads til 1½ mia. mennesker ? Måske er det en god ide at lade være med at forsøge at udregne den slags, ligesom alle 5-års-planerne i både nazi-riget og sovjet-riget og i Mao-riget altid fejlede.

Men der var da noget rigtigt i præsident Trump`s påpegning af, at hans indvandrede kritikere måske hellere skulle tage tilbage i de misrygtede stater de kom fra, istedet for at kritisere ham og USA.

 • 3
 • 10

Selvom der vises CO2 ækvivalenter, er heller ikke sikkert at methan belastningen fra dyrkningen af ris er med, da det er relativ ny viden og data er måske ikke opdateret eller opgjort.

Måske er der et estimat, men risdyrkningen er nok en mindre kilde. Men metanhydratkilder, sumpgas, udvinding af fossil energi er nok de største kilder. https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-... Se målinger ved overfladen: https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

 • 3
 • 0

Overbefolkning, overbefolkning og atter overbefolkning

Befolkningsmængden er et problem, og tilvæksten især i det, der kaldes den 3. verden. Men den industrialiserede verden har til gengæld et kæmpe overforbrug, både miljømæssigt og økonomisk set. Mht. det sidste:

Både europa og USA er forgældede, direkte eller indirekte. Vore centralbanker har holdt renterne kunstigt nede i en menneskealder. Lave renter > lave ydelser > højere priser på huse, aktier mm. Så bygninger og værdipapirer har været pustet op og genbelånt mhp. yderligere forbrug, metan-bøffer, biler, rødvin, rejser. Banker ol. har kunnet slippe lige så mange 'penge' løs, som der var tankeløse lånere til. Ligesom mine oldeforældres generation massetrykte penge-sedler, indtil depressionen og 2. verdenskrig kom.

Det kan vi nok ikke klandre den 3. verden for. De har et befolknings-tilvækstproblem, vi har et overbelånings og -forbrugs problem.

I øvrigt har vi jo lige fået en ny ECB-top, interessant om det giver ændringer mht. rente.

 • 7
 • 3

NVJ:

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb

Det du opfatter som ad hominem NVJ, er simpelthen folks frustration over: At du bliver ved med at poste uvidenskabeligt sludder. At du bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved det videnskabelige faktum, at vi har AGW. At du bliver ved med at vise ekstremt cherrypickede data, der underbygger din tro. At du bliver ved med at henvise til uvidenskabelige sites som f.eks, klima"realisme".dk

Som nævnt mange gange før, har jeg mere end svært ved at forstå din motivation for at skrive herinde. Det burde jo være åbenlyst nu, at der ikke er nogen, der hopper på din limpind, så det eneste du opnår, er at forstærke indtrykket af dig som værende totalt uden indsigt i reel videnskab.

Bagdad-Bob.bmp

Citat fra den udmærkede svenske klimadebatside som jo viser noget andet end det debattøren påstår.

"En vanlig undersökningsmetod är enkätstudier, dvs. man skickar helt enkelt ut frågeformulär till forskare och frågar dem om hur de ställer sig till olika påståenden angående klimatet. Detta möjliggör en mer detaljerad kartläggning av olika åsikter, och inte bara ett “ja” eller “nej” till en enda fråga. Sociologen Dennis Bray och klimatforskaren Hans von Storch har gjort återkommande enkätstudier bland klimatforskare. Enligt deras rapport från 2007 som sammanfattar och jämför två tidigare studier från 1996 och 2003 ökade visserligen då stödet för påståendet att den globala uppvärmningen är orsakad av människan (detta inkluderar således även forskare som anser att temperaturökningen beror på avverkning av skog, förändrade jordbruksmetoder, rening av industriutsläpp t.ex.). Men mellan 20 % och 30 % är skeptiska till påståendet. En senare undersökning genomfördes 2008: Bray & Storch 2010. Den kommenterades bl.a. här på TCS. Notabelt är att klimatforskarnas förtroende för klimatmodellerna hade minskat. Ytterligare en undersökningsmetod idag är förstås att göra enkäter via nätet. Ett problem som dock accentueras med detta förfarande är att bortfallet ofta blir stort och att det då blir svårt att bedöma säkerheten i studien. Men i en artikel av Fergus Brown, Roger Pielke Sr. och James Annan redovisas ett resultat som ligger i linje med Bray och Storch. Den största gruppen (45-50 %) håller med om IPCC: s rapport från 2007 (AR4). En substantiell minoritet (15-20 %) tycker att rapporten inte är tillräckligt alarmistisk. Men en lika stor minoritet (15-20 %) anser att IPCC överdriver koldioxidens betydelse för klimatuppvärmningen."

 • 2
 • 10

Når levetiden for metan i atmosfæren opgives til at være 10 år, så må det betyde at det ikke er emissionsraten direkte, men 'ændringen' i emissionsraten midlet over 10 år, der vil have indflydelse på metankoncentrationen i luften. Dvs at kilder, der har været konstante i de sidste 20 år allerede er indlejret i det nuværende niveau for metankoncentrationen. Derfor får konstante kilder så som regnskoven eller diverse vådområder m.m. med konstant afgasning af metan ikke metanniveauet til at stige. Tilsvarende vil det heller ikke få niveauet til at stige, hvis du fortsætter med at spise samme kødmængde som du har gjort igennem de sidste 20-30 år. I følge undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer er DKs kødforbrug allerede aftagende. Sagen er vel snarere, at der bliver flere munde at mætte, samt at velstanden stiger globalt, hvilket øger kødproduktionen. Den korrekte titel på artiklen burde være: "Kloden kan ikke holde til vores 'voksende' kødproduktion"

 • 4
 • 2

:dette er undertitlen på den meget fagligt argumenterende hjemmeside https://skepticalscience.com/.

(For at have lidt modspil mod de menneskeskabt-klimabenægter sites i debattråden).

Skepticalscience kommenterer også Heartland og deres skribenter; om dette er et "ad hominem angreb" eller saglig kildekritik, må overlades til læserne at vurdere. Til gengæld dækker det nok også andre sites end Heartland:

In decades of promoting their pro-fossil fuel agenda Heartland has never presented a single coherent story to explain recent or past climate changes, and none of their accomplices have either (Benestad et al. 2015). Like many science deniers, they confuse science with data collection. They imagine that a story can be discredited by discovery of a misplaced comma....

...Scientists from many fields have collected mountains of data about changes to the global climate.... has now consolidated into the well-established consensus that the recent massive addition of extra carbon dioxide to our atmosphere is changing the climate....climate science has been making remarkably good predictions since the 1970s (Nuccitelli 2015) and IPCC projections are on track. Meanwhile even recent "predictions" by Heartland's denialist friends have failed miserably....

...Because Heartland has utterly failed to form a coherent theory of any kind, they persist in making unfounded attacks on the evidence and on the scientists who have assembled it into a truly remarkable history of the Earth and projections for its future...

...Heartland resembles the pathetic relative of a convicted con-artist who stands outside the courthouse whining that the fingerprints on the fifth incriminating bag of cash were smudged, the judge's second cousin hates gambling, and all the convict's business partners swear he didn't do it...

 • 6
 • 3
 • nej, jeg har ikke regnet mig frem til at Jorden er overbefolket, men når masser af mennesker ser sig nødsagen til at forlade det land de er født i p.g.a. nød og elendighed, og når energien til velfærdssamfund stadig mestendels kommer fra afbrænding af fosilt kul, og CO2 derfor stadig stiger i atmosfæren, er den logiske følgeslutning, at der ihvertfald nogle steder er alt for mange mennesker der alle stræber efter et bedre liv.
 • Der er ikke flere frugtbare "hvide pletter" på Jorden som kan opsuge uhæmmet befolkningstilvækst, sådan som der var i tidligere tider. Så: Der er ihvertfald nogle steder alt for mange, og det kinesiske eksempel på befolknings-tilvækst-kontrol kunne tjene til efterfølgelse mange steder.
 • 1
 • 7

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

NVJ: da du har uddybet din kilde:

Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her https://www.intechopen.com/download/pdf/63148

...har jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:

"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions.". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

Samme ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.

Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper. Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)

Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden: https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef....

Et stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116

 • 8
 • 1
 • læs venligst hvad jeg har skrevet: - at de netop stræber efter et bedre liv. Dette som en konstetering, ikke kritik. Men netop derfor bør disse lande og kulturer også se at få styr på befolkningstilvæksten i egen interesse - og i atmosfærens.

Og da imperialisme er blevet lige så umoderne som uaceptabel, er de nødt til at stå for det selv. Men FN burde jo opfordre dem og hjælpe. men nej: Der stikker man hovedet i busken.

 • 2
 • 5

Men metanhydratkilder, sumpgas, udvinding af fossil energi er nok de største kilder. https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-... Se målinger ved overfladen: https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

Det er meget interessant, at målingerne ikke viser amerikanerne er de store syndere med hensyn til methan. Og der ser heller ikke ud til at være slemt over Danmark og England. Men det skyldes nok den gode vestenvind.

 • 0
 • 1

Efter kilden, så er antal metanproducerende husdyr faldet i vest-europa, måske også for hele europa. Det vi ved med sikkerhed er jo at antallet af kvæg i Danmark er faldet de sidste 50 år.

Stigningstakterne i regionale antal husdyr kan jeg ikke få til at stemme med de regionle stigninger i methanproduktionen. Er de naturlige kilder blevet medtaget ved en fejl? Det er naturligt at naturlig metanproduktion/udslip stiger med stigende temperatur. Det kan følges med årstiderne.

Så kilderne er nok ikke set helt i sammenhæng, men med fokus på netop husdyr, uden at skele til fejlkilder.

 • 2
 • 1

[quote id=925388] Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning. NVJ: da du har uddybet din kilde: Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her https://www.intechopen.com/download/pdf/63... jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions.". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/... ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper. Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden: https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef... stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116 [/quote

Tak for et sagligt indlæg, der faktisk gider interessere sig for det min reference skriver om. I modsætning til så mange andre her i spalterne ...

Den kvægfarmer (dit udtryk) der har forfattet artiklen, som jeg så omtalt (med referencer til originalarbejdet mm., som naturligvis er det jeg er interesseret i selvom jeg i mit første indlæg kun har henvist til omtalen af artiklen i Wattsupwiththat ( et navn der får mange til at spytte røde grise, lidt a la bondemanden der ikke kunne lide degne i H. C. Andersens Store Claus og Lille Claus)), er Dr. Sc. Agro med et utal af publikationer indenfor dette emne. Fhv. direktør for et forskningsinstitut. Jeg vil overlade det til folk at bedømme om det er nedsættende eller ej med din overskrift (.. som du selv så flot udtrykker dig andetsteds i et af dine indlæg hvor det gælder Heartland). I Jylland har en kvægfarmer nok mest positive konnotationer, men du er måske fra øerne? :-)

Du skriver:

"jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions."."

Mit svar:

Det er korrekt at forfatteren bruger et globalt kort baseret på satellitmålinger taget fra en anden reference (25), som viser et gennemsnit for 2003-2005 af methan fra alle kilder , inkl., husdyrhold, i atmosfæren. Dette totale methanudslip sammenlignes med beregninger (fra reference 26) for perioden af metanudslip fra husdyrhold baseret på databaser med husdyr og tal for udslip af methan for hver enkelt kategori af husdyr (får, kødkvæg, malkekvæg, svin, høns...). Reference 26 præsenterer et kort for 2011, men har dog tal fra hele verden for hele perioden 1990-2013. Artiklens sigte er hovedsageligt at opdatere IPCCs beregninger, som er baseret på IPCCs anvisninger fra 2006. Men vælger kun at gengive et kort for 2011, selvom man jo har tallene for hvert år.

Du sætter spørgsmålstegn ved om man kan sammenligne tal for 2003-2005 med tal fra 2011, ser det ud som. Læser du imidlertid ref. 26 mere indgående ser du at der tale om mindre stigninger totalt set fra 2003-2005 til 2011 når det gælder total husdyr emissioner, selvom der jo er regionale forskelle og sandelig også forskelle mellem de forskellige kategorier af husdyr. Hvis du ser på tallene for udviklingen i methanemssion gennem årene 1990 - 2013 for de forskellige regioner i Figur 5, gengivet nedenfor, vil du se at der højst er tale om 10% større udledning for S-E Asia, S Asia og Latin Amerika/Karibien mens alle andre områder er tilnærmet konstante i perioden.

13021_2017_84_Fig5_HTML.gif?as=webp Revised total livestock methane emissions by region (a) and percent change in annual emissions relative to calculations made based on IPCC 2006 emissions factors

Så hvad er din indvending efter denne klargørelse mod at bruge kort for udslip af methan fra dyrehold med tal fra 2011 ved sammenligning med satellitmålinger af totalt methan i atmosfæren fra 2003-2005?

Det er jo også værd at bemærke at den forøgelse man ser gennem årene fra dyrehold ikke kommer fra Europa eller USA-Canada. Tværtimod er udslippet faldende i Vesteuropa gennem årene! De lande man skal holde i ørerne er alle lokaliseret i Asien eller Latinamerika/Karibien ser det ud som. Det er her man finder væsentlige bidrag fra husdyrhold!

Du skriver videre: "2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions."."" Her udelod du en del synes jeg - Der står en del talstørrelser i teksten ovenover dit citat angående globale tal for methan og husdyrholds andel. Dit citat gælder også kun for perioden 2000 til 2010 hvor man har observeret følgende (jeg lader det være op til folk selv at bedømme , som du selv har for vane at sige, om der er tale om noget alarmerende her). Der er tale om globalt udslip på ca 550 Tg med 120 Tg fra husdyrhold. Her er der tale om vækst på 12 TG fra husdyrhold fra 2003 til 2010. Det svarer til ca halvdelen til tre fjerdedele af den totale vækst for methan i perioden anslået af en anden reference. Altså meget små tal relateret til en periode på 7 år med ca 3 % vækst i den totale methan! Det er ikke det indtryk man får ved at læse dit citat!

Her er den tekst som fortjener at komme med for at perspektivere tallene:

"Our global estimates for annual livestock CH4 emissions are 118.0 Tg CH4 (88.5 Tg CH4 C) in 2010, 11.7 Tg CH4 greater than 2003 emissions of 106.3 Tg CH4 (79.7 Tg CH4 C). These quantities represent ca. one-fifth of total global methane emissions of 540–568 Tg CH4 year−1 estimated for this time period by a suite of top-down inversions [14]. The 11.7 Tg CH4 year−1 increase in annual livestock emissions reported here accounts for ca. one half to three-fourths of the increases over this time period reported by Bergamaschi et al. [55] and Nisbet et al. [25]. These proportions support the idea that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the observed increases in emissions in the 2000s to 2010s. As suggested by Saunois et al. [28], the importance of agricultural emissions in the global CH4 budget is highlighted by our results, which provide quantitative estimates with associated uncertainties. It is important to note, however, that our results cannot reveal any sharp changes from year-to-year, because we have imposed a linear transition from IPCC-based to revised coefficients over the years from 1990 to 2012; "

Det ser ud til at man slet ikke tager hensyn til usikkerhed forekommer det mig , men med djævelens vold og magt skal have fremmanet en stigning der er så lille at jeg slet ikke kan se at konklusionen kan holde vand. Altså, en tydeligt politisk svada, som man åbenbart er nødt til at komme med i dagens forskerklima.

Du skriver:

"Samme ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper"

Jeg svarer:

Den stigning du taler om for "geografiske områder" må lige forklares. Man deler kloden op i et net, hvor hver inddeling af nettet indeholder antallet af husdyr med de anslåede emissioner fra hver kategori af husdyr. Øger man derfor i et område antallet af husdyr med en faktor bliver methan bidraget forøget med samme faktor. Øger man det estimerede udslip for en kategori af husdyr forøges methanudslippet tilsvarende for en celle. Man kan derfor nemt få en stor øgning i et område ved bare at øge husdyrholdet. Så der har du forklaringen på de store tal du citerer for nogle små delområder (op til 200% eller endda op til 900% (!) forøgelse). Globalt set er der tale om en ændring på 11% ca som du siger i tiden fra 2003-2010. Hvis man tager deres forøgelse af IPCCs tal og metoder for beregning (fra 2006) af husdyrholds methanudslip for gode varer! Gør du det? Eller mener du måpske at IPCC har større autoritet end sådan en flok videnskabsmænd (kvægfarmere eller de der skrev reference 26) som kommer og vover at rette IPCCs koncensus? Jeg savner em kritisk distance her...Ikke underligt at massemedierne ikke kan finde ud af det, når de bombarderes med den slags løsrevne og uforklarede tal som f. eks. 900% forøgelse lokalt.!

Du skriver:

" Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden: https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef... stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116"

Jeg svarer:

Har Glatzle en kvægfarm? Det var da hyggeligt. Hvor kan det mon være? - han har da både haft noget med Australien og Argentina at gøre såvidt jeg kan se. Har du kæledyr (som jo er en "frygtelig kilde" til Methan og CO2 forurening)?

Nå, men det er da rigtigt at grazing cattle (typisk kødkvæg) har et helt andet kredsløb med CO2 og methan.

Ligesom det jo er værd at bemærke at hele den ovenstående diskussion har drejet sig om husdyr generelt uden at skille kvæg ud. Glatzle skriver lidt om kvæghold, hvor han pointerer at man har brugt en dårlig metode til at opgøre det antropogene aftryk fra kvæghold. Man ignorerer simpelthen at have en baseline for methanemission mm. fra alternativet til landet man driver kvæghold i. Det alternative landskab uden kvæghold kan da sagtens have større methanafgivelse end landskabet med kvæghold f. eks., som han pointerer (han synes selv at være ekspert her). Hvor der så er stor forskel på grazing cattle og andet kvæg. For slet ikke at tale om kødkvæg og malkekvæg..Eller fodersammensætningen mm. Der er skam nok muligheder for at bevare de røde bøffer og samtidigt have methanreduktion mm. , hvis det er det man ønsker af uransagelige grunde...

 • 2
 • 7

Citat"Vi kan ikke holde klodens temperatur i skak uden markante ændringer i den klimaskadelige kødproduktion, lyder det i ny IPCC-rapport.". Her hentydes sikkert til at kvæg producerer metan, som IPCC regner for en særdeles effektiv klimagas, men i virkleligheden er den ret beskeden. Det effektive er, at man beregner effekten via en matematisk formel, over en periode der strækker sig ca. 90 år efter at metan er død og borte!

Skove, især regnskove, producerer enorme mængder metan, det samme gør elefanter, gnuér oma dyr, jamen så skyd da disse dyr i klimaets navn, brænd regnskoven af, hvis man vil sikre sig mod, at vort klima kommer op på det normale niveau, som det har haft de sidste ca. 8000 år!

IPCC tager fejl på en del punkter, mange af deres rapporter er fyldt med fejl, over 100 klimamodeller er testet og fundet fejlbehæftede i middelsvær grad.

Hvad bygger man metanets påståede store klimaeffekt på? Det giver USA miljøagentur et bud på! 1. Når metan nedbrydes dannes 2 vandmolekyler og 1 CO2. Konklusionen er så, at det er ingredienser i dannelsen af ozon, der benævnes som klimagas! Ingen dokumentation, ingenting målinger. Fakta er, at ozon kun kan absorbere nogle få bølgelængder i varmespektret, så ozon er pr. definition på en klimagas. Hvad man så overser er, at ozon er særdeles aktiv i UV-området, hvor det returnerer en stor del UV-stråling til verdensrummet, hvilket afkøler planeten. Man kan afkøle planeten, hvis man producerer ozon kunstigt og deler det ud i atmosfæren! Herregugud da for en videnskabelighed indenfor IPCC!

Uafhængige forskere mener det samme, men man risikerer at blive boycottet, hvis man ikke følger trop. Forskere har fornylig fundet, at husdyrene ikke udleder mere NO end kvægløse bedrifter. Men der går nok nogle år inden "klimavidenskaben" kommer tilbage til den videnskabelige vej, for de har fat i et håndtag, hvor man læsser ansvaret over på landbruget. Det er særdeles populært. DN står på spring for at få tildelt tusindvis af ha gratid landbrugsjord til tumleplads, de skal så bare kompenseres af titudsindvis af ha skov. og naturarelaer på andre steder på kloden. Et særdeles klimadumt forslag fra DNs side.

 • 1
 • 11

Problemet er jo ikke antallet af græsspisende dyr, men antallet af mennesker på kloden der nødvendigvis skal og vil have mad på bordet. Og Homo Sapens ER nu engang altædende, og har behov for kødproteiner for ikke at hjernen skal degenerere.

Man skulle snart tro, at dette IPCC-panel bestod af menensker der allerede længe har levet uden kødproteiner - og følgeligt er gået lidt i stå imellem ørene.

FN må snart tage sig sammen til at adressere hele klimagas-udledningsproblemet til det egentlige: Alt for mange mennesker, specielt i visse lande der styres mere af religioner end af fornuften.

 • 2
 • 8
 • nu er salgsreklamer for hvad som helst jo ikke hverken videnskab eller fakta. Og veganersamfundene er vist mere følespornografiske religionsafarter end de er baseret på noget som helst konkret. Den politiske korrekthed jvf. dagens trend skygger for IPCC-panelets faglige vurderinger. Og flertalsafgørelserne i FN baseret på religiøse U-lande holder dem på dydens smalle sti, så de ikke tør andet end at lægge hele skylden på den fæle hvide mands veludviklede humanistiske samfund. Skammeligt.
 • 4
 • 11

På mange juristers gravsten burde der stå HGAS....hvilket betyder "Han Glemte At Sondre" (mellem hans egne og klienternes penge)

Overskriften på denne diskussionstråd er: "IPCC: Kloden holder ikke til vores kødproduktion" hvilket er det rene sludder......der burde have stået som sandt er: " Kloden holder ikke til vor befolkningstilvækst" Køerne kan ikke gøre for at homo sapiens ikke kan styre deres formeringsvaner!

 • 4
 • 10

I år 1850 var jordens befolkningstal ca. 1,2 mia (google) og CO2, 285,2 PPM (NASA). Det var før industri, elværker, fly og biler- og er derfor måske et naturligt leje. Det svarer til CO2 på 238,5 PPM pr. mia. indbyggere.

I 1956, mit fødeår, var befolkningstallet steget til 2,8 mia. (+ 133 %) og CO2 steget til 314,3 PPM (+ 10,2 %). Industri, el, fly og biler er nu så småt på vej og landbruget er også blevet mekaniseret. I perioden siden 1850 er der indvundet og afbrændt fossilt energi og ovenikøbet afholdt 2 verdenskrige. Trods dette, er 1 mia. menneskers andel, faldet til112,35 PPM CO2.

I 2019 er vi 7,7 mia. mennesker (+ 541 % fra 1850), CO2 er 400.9 PPM (+40,5% fra 1850.) I min levetid har vi aldrig forbrugt/ afbrændt/ bygget, så meget som nu. Pr. 1 mia, beboere er vi nu nede på 32,06 PPM CO2.

Der må være en kæmpe fejl i dette regnestykke. Vil en venlig klima fornægter/ fatantiker evt. være behjælpelig ?

 • 0
 • 6

Tjah Per, dumme er vel dem, der ikke tror på videnskaben, og derfor må opfinde deres egen fysik for at tale GWP for metan ned - - -

Til medlemmerne af den eksklusive klimaklub, der intet ved om klimagasser, blot følgende fra den videnskabelige del af klimafysikken.

I følge USAs miljøagentur er metan en særdeles potens klimagas, og at dens nedbrydning danner 2 stk. H2O og 1 stk. CO2. Man beregner GWP-værdien matematisk over 100 år, altså næsten 90 år efter at metan er død og borte. Hvis det er den "videnskab" man tror på, så er man vist i kategorien "klimadum".

Miljøagenturet fortæller desuden, at disse nedbrydningsstoffer er grundsubstansen i dannelsen af Ozon, som de betegner som en klimagas. Agenturen dokumenterer på intet tidspunkt hvorledes eller hvor meget ozon, der dannes ud fra det H20 og den enkelte CO2. Det er dumt. CO2 s GWP er pr. definition på "1", så er der ca. 25 GWP tilbage til vanddamp, for at regnestykket stemmer, ingen har kunne løfte denne opgave. Enhver med bare lidt kendskab til fysikken fra 5. klasse kan se, at den er gal.

Forskere har da også bevist at der ikke er holdepunkt for teorien, for metan optræder ikke som klimagas, de ca. 1 mio. flere vandmolekyler i atmosfæren dækker faktisk alle de bølgelængder, som metan kan optage. Agenturent mangle videnskabelighed, for ozon i atmosfæren optræder ikke som klimagas, men den returnerer UV-stråling til verdensrummet, altså ozon har en afkølende effekt på jordens klima. Vil man have lavere temperaturer så er løsningen ikke at trække den nu meget svage klimagas ud af atmosfæren, men at sende ozon ud i den!

At metan har en perifer rolle som klimagas er dokumenteret af forskere, vil man nedsætte indholdet i atmosfæren, så er den bedste løsning ikke at slagte husdyrene, men man kunne fjerne det halve af regnskovene, de udsender meget betydelige mængder metan. Man kunne også fjerne rismarker, det bliver ikke populært.

Men hvad er problemet ved en højere global tmeperatur egentlig? Lær af fortiden, hvor der i 8000 år har være højere tmeperatur end det, vi ser i dag.

Vore stakkels, stakkels forfædre, der måtte leve med ødelagte koralrev og ingen isbjørne. Hvis man eller skal tro på de mange klimakloge mennesker vi er belastet med.

 • 2
 • 12

I følge USAs miljøagentur er metan en særdeles potens klimagas, og at dens nedbrydning danner 2 stk. H2O og 1 stk. CO2. Man beregner GWP-værdien matematisk over 100 år, altså næsten 90 år efter at metan er død og borte. Hvis det er den "videnskab" man tror på, så er man vist i kategorien "klimadum".

Per hvilken side har du fundet det sludder på?

Videnskaben slog i halvfjerdserne alarm fordi ozonlaget var ved at blive nedbrudt og uden ozonlaget ville vi ikke kunne færdes ude i solskin.

Det reagerede politikerne på og mere eller mindre forbød brugen af CFC gasser. Altså den stik modsatte historie af hvad du kommer med, men kom gerne med linket til den side hvor du finder den slags sludder.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorofluoro...

 • 4
 • 0

Kjeld "Det afhænger vist af hvor højt oppe den ligger."

Det har da ingen betydning, hvor har du det fra? Er det en "håber"?

Se i øvrigt på IPCCs materiale, her kan du (?) se en knækket pil pege opad mod vedensrummet? Ozon absorberer et stort udsnit af UV-strålerne og en meget lille del i varmespektret omkring 10 mikrometer, se her: https://www.dropbox.com/s/8rzr2t6zv8fn8at/...

De blå områder er absorbtionsområdet, og man skal en tur omkring Louis Nielsen, hvis man ikke kan se at ozom absorberer over et meget stort afsnit af UV-strålingen, og at metans absorbtion er særdeles beskeden, man ser at dette smalle områder er 100% dækket af vanddamp. %-erne dækker over målinge af de enkelte bølgelængder, der absorberes af vedkommende klimagas, altså over effektiviteten af absorbtionen. At nogle så kan manipulere med de fysiske kendsgerninger, der dækker over relevante målinger, har altid undret mig. Lad mig slå fast at: 1. Der er ingen dokumentation for metans andel i ozondannelsen. 2. Ozons envne som klimagas er særdeles beskeden og umålelig. 3. Ozons klimagaseffekt medregnes ikke i formlen for metans GWP-værdi. 4. Ozons har en stor effekt på reflektion at UV-stråling, så den har en afkølende effekt på vort klima. 5. Der er ingen målinger af metans effekt på ozondannelsen.

 • 1
 • 11

Jeg har taget udgangspunkt i år 1850, som værende før afbrænding af fossiler for alvor tig fat, og luftens CO2 indhold været næsten konstant stigende.

@ Flemming Det er muligt at jeg ikke kan forenkle/ regne på ovenstående måde, men vil du så forklare mig, hvorledes den menneske skabte øgning af luftens CO2 indhold, "kun" er steget med 40,5 %, medens befolkningstallet er steget med 541 %, siden 1850.

Derudover er der i perioden fra 1850, "ryddet" enorme arealer til byer, veje m.v.. som før var potentielle arealer til CO2 optag.

@ Kjeld Ja, det er netop den enkelte persons udledning der er interessant. Siden 1850 er enkeltpersonerne øget med 541 % og luftens CO2 indhold øget med sølle 40,5 %.

 • 0
 • 2

Lars Henrik:

Jeg har taget udgangspunkt i år 1850, som værende før afbrænding af fossiler for alvor tig fat, og luftens CO2 indhold været næsten konstant stigende.

Vi prøver igen:

Du skriver selv: udgangspunkt i 1850 som værende før afbrænding

Din regnetekniske fejl: Det betyder så, at de ca. 280 ppm CO2, der var i 1850 ikke er menneskeskabte => menneskabt CO2 = 0ppm.

1956, 2.8 mia, CO2 = 314 ppm => CO2 / MCapita = (314-280) / 2.8 = 12 ppm/MCapita 2019, 7.7 mia, CO2 = 415 ppm => CO2 / MCpita = (415-280) / 7.7 = 17.5 ppm/MCapita

Din konceptuelle fejl: Hvorfor i alverden tror du den atmosfæriske CO2 (udover den naturlige) kan relateres lineært til befolkningstallet? Som du selv skriver, er udledningen per capita jo øget voldsomt siden 1956, men der er så mange andre ubekendte i den ligning, at det på ingen måde giver mening at forsøge at opgøre det på den måde.

 • 9
 • 1

@ Flemming

1850, 1,2 mia, CO2= 285 PPM= 0 PPM/ mia. cap. 1956, 2,8 mia, CO2=314 PPM= (314-285) / (2,8-1,2)=+18,1 PPM/ mia. cap. 2019, 7,7 mia, CO2= 401 PPM=(401-285)/ (7,7-1,2)= +17,8 PPM/mia. cap.

Din "regnemåde", med mine tal. Ja vi har begge lavet fejl, hvis år 1850 er start på menneske påvirkning af CO2, 285 PPM =0.

 • 1
 • 7

Hav i baghovedet, at metan og lattergas er de centrale problematiske drivhusgasser, når vi taler landbrug og ikke CO2 som sådan. Men ofte propper man dem alle under samme betegnelse, CO2, som jo egentlig er CO2-ækvivalenter.

@Djursing, du har naturligvis ret, men vær dog opmærksom på, at metans drivhuseffekt er særdeles overvurderet, man tillægger den nogle effekter såsom dannelsen af ozon, som IPCC postulerer er en særdeles kraftig klimagas. Det er forkert. Ozon absorberer store mængder UV-stråling i atmosfæren og sender dem tilbage til verdensrummet, det må da være det omvendte af klimagas, ikke? Metans absorbtions omfatter 2 ret smalle bånd i varmespektret, som dækkes fuldt ud ad vanddamp, det kaldes overlap. Den effekt medtages ikke i IPCCs materiale og det krtiiseres fra flere forskere. Absorbtionen fremgår af denne: https://www.dropbox.com/s/vfptgbl8vjk0pet/... Her er en klimaforskers forklaring: https://www.dropbox.com/s/vb1m29aupb7n0fg/...

ALBRECHT GLATZLE har forsket i bla. metan: https://wattsupwiththat.com/2019/03/30/met... Her bidrager f.eks. kemisk ingeniør Greg Staff, Houston og Kristofer R. Covey J. Patrick Megonigal. Først offentliggjort: 6. december 2018 https://doi.org/10.1111/nph.15624

Metan udledes især fra olieboringer og fra træer: https://doi.org/10.1111/nph.15624

hvorfor konfronterer journalister ikke etablerede klimaforskere med disse fakta?

 • 3
 • 11

Per hvilken side har du fundet det sludder på?Videnskaben slog i halvfjerdserne alarm fordi ozonlaget var ved at blive nedbrudt og uden ozonlaget ville vi ikke kunne færdes ude i solskin.

Det eneste sludder jeg kan se, er at sammenligne med at ozonlaget forsvandt pga. bla. freongasser. Jeg gør opmærksom på, at klimaparnasset medtager en udokumenteret ozoneffekt ved metans nedbrydning, som jeg har dokumenteret ovenfor, at har ozon en negativ drivhuseffekt! Vil man gøre kloden lidt koldere, så udled en masse ozon! At betegne ozon som en klimagas er en misforståelse, som jeg har dokumenteret ovenfor i en bemærkning til Dursing. Metan har en levetid på ca. 10 år, alligevel beregner man drivhuseffekten både 30, 100 og 1000 år ud i fremtiden uden at rødme! At vi lever i en kold tid og er på vej mod normale tilstande, er en detalje, som ingen tilsyneladende er klar over!

 • 1
 • 11

Der ligger en rigtig god wiki artikel, med solid kildehenvisning om GWP. Den forklarer, så (næsten) alle kan forstå det, hvorfor metan i et 100 årigt perspektiv har ca 30 gange så stor GWP som CO2.https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warmi...

Der er naturligvis ting jeg ikke rigtig forstår, der er også detaljer, som du ikke forstår, sikkert fordi du er ret ny indenfor klimafronten. Det ses kalrt af dine indlæg.

Jeg har gentagne gange fået et link til USAs miljøagentur, som anvender en udokumenteret sammenhæng mellem metans omdannelse og dannelsen af ozon, som klimafolk fejlagtigt medregner som en kraftig klimagas. Ozons klimabidrag er negativ, som påvist ovenfor. Alligevel kan man se i IPCCs materiale dette:

https://www.dropbox.com/s/2311ytptvlzj7ls/...

https://wattsupwiththat.com/2014/04/11/met...

Også NOx-beregningerne er forkerte ifølge den seneste forskning, hvor ikke fandt forskel i NO-udledning fra græsmarker med husdyr og ditto uden husdyr. Men teorien er populær, for her tørrer man problemerne af på landbruget, så kan vi fortsætte vor flyrejser med god samvittighed, vi spiser blot en bøf mindre!

Også ALBRECHT GLATZLE har forsket i bla. metan: https://wattsupwiththat.com/2019/03/30/met... Her bidrager f.eks. kemisk ingeniør Greg Staff, Houston og Kristofer R. Covey J. Patrick Megonigal. Først offentliggjort: 6. december 2018 https://doi.org/10.1111/nph.15624

Metan udledes især fra olieboringer og fra træer: https://doi.org/10.1111/nph.15624

Måske kan vi bare fælde noget regnskov end at slagte husdyrene, hvis vi vil fortsætte den kolde periode vi er inde i nu. Hus nu lige på, at vi har haft ca. 8000 år siden Istiden, hvor klimaet var varmere end i dag.

Jeg har tidligere dokumenteret (men uden større effekt for de troende!), at over 100 klimamodellerne viser ens, desværre viser de for stor temperaturstigning, virkeligheden er en anden. De kan end ikke vise varmeperioden i 1930erne, så i stedet kan man så benægte den!

Som referencerne viser, så dannes der store mængder metan i f.eks. regnskove, jamen så er løsningen vel den, at man fælder disse? Problemet er ikke landbruget, men at befolknoingstallet er for stort, det stiger årligt med en størrelse på en mængde, der sbarer til Frankrigs befolkning. Inden 1930-erne skal der være plads til et nyt Europe, imens så bruger vi tid på at ekæmpe den efterhånden svage klimagas, CO2 til ingen verdens nytte. Vi er endnu ikke nået op på normal klima siden soidste Istid.

Jeg har dokumenteret det meste med anerkendte forskers arbejder. Men, som ordsproget siger, man kan trække en ged til vandtruget, men man kan ikke tvinge det til at drikke. Som H. C. Andersen skrev i son fortællin om kejserens nye klæder - "han har jo ingen tøj på " - passer fint på dine indlæg, der blot gentager de sædvanlige fejl man ser, f.eks. ignorering af klimagassernes overlap, der ikke indregnes i klimamodellerne. Måske kommer det når kvantecmputerne er fuldt udviklet?

 • 3
 • 11

Du lyder som en lobbyist fra den mindre landbrugsorganisation Landbrug og Fødevarer, som desværre mange gange har løjet for at fremme dansk landbrug.

@Lars, når debattører beskylder andre for at lyve, så skyldes det ofte at vedkommende ikke ved ret meget om emnet, eller mangler argumenter. Lad det komme an på en prøve, om det gælder i dit tilfælde:

Nævn nogle tilfælde, hvor landbruget har løjet, eller hvad de har løjet om. (Husk nu at en løgn er en bevidst omgåelse af sandheden.)

Min formodning er, at du ikke har nogen eksempler, eller at du har et ringe kendskab til landbrugsemner.

 • 4
 • 12

Jeg ser at der ingen reaktion er på mine dokumentationer.

Godt at se, du har din humor i behold Per - hvornår er det lige, du har dokumenteret noget som helst. ;o))

Hint: Links til underlige jpegs uden kilde på din dropbox tæller ikke rigtigt som dokumentation. Vi venter stadig med længsel på din dokumentation omkring metans manglende GWP - og måske til en dokumentation for, at du i det hele taget forstår begrebet GWP(100 år)

 • 7
 • 3

Godt at se, du har din humor i behold Per - hvornår er det lige, du har dokumenteret noget som helst. ;o))

En gang sædvanlig nonsens, jeg er den eneste af os to, der har fyldt debatten med videnbaserede oplysninger med masser af dokumentation. Du leverer kun en figur med et dumt grin. Videnbaseret? Nej. Jeg har dokumenteret: 1. Varmeperioden i 1930-erne. 2. JAt en fordobling af CO2-indholdet kun vil have en klimaeffekt på 3-4 watt/kvm. 3. Jeg har dokumenteret metans lille drivhuseffekt med et henvisning til forsker, Albert Glatzle, der agrobiologis, og som har undersøgt klimaeffekten fra kød og dyr,. Du læser den ikke, men postulerer at jeg ikke dokumenterer noget. Hvad er det for en form for debat? Læs også debatten efter artiklen. Få lidt hjælp til at få forskernes artikel frem på skærmen, læs også kommentarerne fra bla. Greg Staff, kemisk ingeniør m.fl. . https://www.intechopen.com/books/forage-gr... I Artiklen fokuseres bla. på: Fig 2 diskuterer drivhuseffekten for dyreproduktion. Ozon er mindre end 2 molekyler pr. million luftmolkyler = ringe effekt. Fig 6 viser globale metanproduktion - metan fra dyr er ignorabel. Fig 7 viser klimamodellernes misvisning. Fig 9: ozon grøn, IPCC mener ozon bidrager til klimaeffekten med en stor værdi, som dokumenteret er det omvendt. Ozon tilbagekaster UV-stråling i et omfang, der overstiger dens lille bidrag i 10 mikrometerområdet med en faktor på ca. 1000. Se desuden: https://www.dropbox.com/s/8rzr2t6zv8fn8at/... Se områder mellem 0.1 – 0.3 my for ozon, her er strålerne omkring 25 gange mere energirige end i varmespektret, de reflekteres tilbage til verdensrummet og har afkølende effekt, ikke drivhuseffekt. Tydeligere kan det vist ikke fremstilles, og som fremstiller dit link til en gammel Wikipedia-side som noget sludder, hvor der end ikke nævnes overlapning mellem diverse drivhusgasser 4) Jeg har dokumenteret at vi lever i en kold periode, sammenlignet med ca. 8000 år siden istiden,. Prøv med denne, dropbox er for resten bare et bibliotek i skyen, som jeg kan lægge fakta ind på, svarende til en boghylde, det troede alle vidste. Ropbox leverer intet fagligt. https://www.dropbox.com/s/sqtmo42t01encpe/... Varmeperioderne blev bekræftet af prof. Marit-Solveig Seidenkrantz fra AUC i et foredrag om fortiden. En masse dokumentationer, hvad har du leveret – intet. Kun en dum bemærkning om demens, en af os har det sandsynligvis, dog ikke jeg. 4. Du benægtede en pause i den globale opvarmning. Jeg leverede dokumentation for perioden med reference til IPCC. Nej, det er vejr mente du. Vrøvl. Man refererede til 3n 30-års periode = klima. 5. Jeg har dokumenteret, at en fordobling af CO2-indholdet kun vil have en klimaeffekt på 3-4 watt/kvm. Det kræver blot lidt kendskab til matematik, måske derfor er du stået af? Dokumentation af metan som drivhusgas: From New Phytologist Kristofer R. Covey J. Patrick Megonigal Skove producerer metan. : https://wattsupwiththat.com/2019/03/26/met... Også her er der dokumentation: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/fu... og her http://www.klimarealistene.com/2016/03/07/...

Hvis metan er et stort klimaproblem, så er kuren den, at man kan fælde regnskov i passende mængder. Jeg mener ikke det er et problem. . At du ikke mener at det bjerg af dokumentation og henvisninger ikke er dokumentation, kunne tyde på at du slet ikke læser er disse er ikke mit problem, men det tyder på manglende viden om drivhuseffekter og stråling fra din side, måske fordi du er ny i klimadebatterne? Så foreløbig må jeg konstatere, at det tyder på frustration over ikke rigtig kan klare dig i debatten, at du sviner mig til, kan du ikke tåle det, så kast dog over noget du har forstand på. Du var f.eks. fraværende, da jeg på opfordring skrev en klimaartikel i ”Ingeniøren” for en del år siden. Hiatuseperioden – klik på linket, her er den dokumentation du gentagne gange har efterlyst, men åbenbart ikke har fundet. Det kalder man dokumentation. Der er mange flere, bl.a. fra UAH. https://www.dropbox.com/s/kvm1sqt2whu901h/... Ozons omvendte drivhusgaseffekt kan ses her (hvis man kan aflæse grafiske fremstillinger) Endnu engang dokumentationen vedrørende dette punkt.:

Skove producerer metan. Det er dokumenteret her: https://wattsupwiththat.com/2019/03/26/met... Også her: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/fu... Hvis metan er et stort klimaproblem, så er kuren den, at man kan fælde regnskov i passende mængder. Jeg mener ikke det er et problem. https://www.dropbox.com/s/8sy9o0y4lhw764b/... varmeperioder siden Istiden.

 • 1
 • 14

En joke taber jo lidt sin værdi, når man fortæller den igen og igen og igen - -

1) Nej! 2) Vi har aldrig været uenige om hverken fysik eller matematik i dette. Det er stadig din tåbelige reference til “50-60 gange mindre effekt end de første 20 ppm, jeg opponerer imod. At de “3-4 watt” du skriver ikke skulle være et problem, er videnskaben ikke enig i. 3) Nej, det har du på ingen måde dokumenteret. Du har fundet en marginal “forsker”, der er uenig med den etablerede videnskab - det er ikke det samme! 4) (første gang du bruger det indeks) Klimaet for 8000 år siden er komplet irrelevant for en diskussion om AGW 4) (anden gang du bruger det indeks) Nej, der var ingen pause, der var en kort mindskning af stigningsraten inden for en tidsperiode, der regnes for vejr. At du vælger at sammenholde disse ca 14 år med en måling, der ligger 30 år tilbage, gør det ikke til klima. Den opbremsning er dog for længst blevet “overhalet”, i og med fire af de varmeste år i historisk tid er faldet siden. Noget der er ganske indlysende, hvis man kigger på kurver over globale temperaturer fra 1900 til nu. Så din “hiatus” er et ikke eksisterende halmstrå, du klynger dig til. 5) er det samme, som du skrev i 2) - er du helt sikker på, der ikke er noget demens? ?

Selvfølgelig ændrer jeg ikke på dine tåbelige holdninger - du er simpelthen for forstokket, men hver gang du poster dit sludder, vil jeg gøre de øvrige læsere opmærksom på, hvor langt ude, du er.

 • 11
 • 3

Flemming! Hold dig noget der fremmer debatten med viden, frem for at gå efter manden. Selv om du mener at du er sagkundskaben, så har andre den samme ret.

De her marathon debatter om kejserens skæg fører ikke til en skid.

Det samme siger jeg til Per der desvære ikke har opdaget, at troende røde debattører ikke kan overbevises om, at deres manglende viden dækkes af deres energi og forøvrigt glimrende argumentative evner. Per dette sted er en fagforeningsside, med deraf 3F tendenser hos en del af debattørerne, der er ligeglade med fornuftige tiltag og vurderinger.......jævnfør hadet til Lomborg på dette sted :)

 • 4
 • 13

Ja, og man kan være dum på mange måder Bjarke - - - endda selvom man har en IQ på over +120 ?

Prøv at læse debatreglerne - Kontroversielle påstande kræver faglig dokumentation, kildehenvisning, samt skal holdes på et sagligt niveau.

Når man fremsætter påstande, der strider imod hele den etablerede videnskab, skal man sgu’ dokumentere bedre end at linke til såkaldte forskere på særdeles marginale websites.

De her marathon debatter om kejserens skæg fører ikke til en skid.

Nej - det gør den ikke. Men så længe jeg har en profil herinde, står den slags sludder ikke uimodsagt - frækt eller ej - - -

Jeg mener ikke, jeg er sagkundskaben, men min videnskabelige uddannelse har lært mig at kende videnskab frem for fup, og det Per A leverer, er faktuelt fup!

At du har det dårligt med, at videnskabsfornægterne bliver klædt af til skindet herinde, siger nok en del om dig - - -

Igen: Synes nogen, det jeg skriver, er over stregen, burde man måske nok anmelde mig i stedet for selv at køre det i Marathon?

Helt simpel videnskab: Læserne på mediet er langt overvejende enige med mig.

 • 10
 • 2

.....at bedømme andre, men at fremføre DINE synspunkter om det aktuelle emne. Jeg prøvede bare at råbe Order! Der er mange fejlopfattelser her i verden, hvis man afviser dem kan man miste livet. Der er umådeligt mange der kalder sig kristne jøder og muslimer og som påstår at Paradiset ligger oppe i himlen. Når de skal underbygge deres påstande, holder de Biblen Toraen eller Koranen op foran snotten på en og siger at det står i deres hellige bøger. Når jeg kommer ud for denne slags påstande, ved jeg at de pågældende ikke har læst deres "hellige bøger" grundigt nok..........men sjovt nok mener de fleste religiøse at deres opfattelser er den rigtige........start med at læse skabelsesberetningen om paradisets placering og hvorfor placeringen blev der.

" Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske,Adam han havde formet i sit billede. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. ""

Opfindelsernes Bog er lige blevet digtaliseret til gavn for alle der er intesseret. Jeg har den glæde at eje alle otte bind fra 1879 og kan konstatere den eksplosion af vidensudvidelser der er sket siden, af små og store erkendelser. Det gennemgående træk i disse bøger er deres frygt for at tekniske fremskridt kan skade......flyvning vil ikke blive et almindeligt transportmiddel......det være alt for farligt.

Siden har Einsteins og Bohrs arbejder medført at det idag er muligt at frembringe CO2 fri energi der beviseligt er den mindst farlige og mest effektive til at nedbringe CO2 stigningen i atmosfæren..........men som de fleste her på stedet anser for farlig og istedet anbefaler at vi plaster alle tilgængelige arealer til med vindmøller solceller og solpaneler. Når de fleste herinde skal undebygge deres påstande så.........................!

 • 3
 • 8

Bjarke, når en debattør første gang skriver, at jorden er flad, gør man opmærksom på, at det ikke er tilfældet. Når han tyvende gang skriver det, gør man (i hvert fald jeg) opmærksom på, at det stadig ikke er tilfældet, + at jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved såvel denne persons åndelige habitus som berettigelse herinde.

Berettigelse herinde er jo underlagt ing.dk's enevælde, og historein viser jo, at klik vejer over saglighed, så det må jeg leve med. Men at lade antividenskabeligt sludder stå uimodssagt kommer ikke til at ske - specielt ikke når dette er en trussel mod vores allesammens fremtid.

Du fremstiller det som om, der er tale to ligeværdige synspunkter i klima"debatten" mellem Per og jeg. Det er ikke tilfældet - fuldstændig som det ikke er det i spørgsmålet om jordens facon.

At du sammenligner klimavidenskaben med biblen og koranen vidner imho om, at det nok er på tide, at også du stopper med at deltage i videnskabelige debatter.

Og så bringer du KK ind i tråden. Dette er en debat om landbrugets svineri og det er dermed fuldstændigt irrelevant, men hvis du havde fulgt med, ville du vide, at også jeg er kæmpe tilhænger af alle fossil fortrængende energiformer. Det hele skal dog gå op både teknisk og ikke mindst økonomisk.

 • 9
 • 2

........... dig Flemming og Per er at han har to hjemmesider. En om landbrug og en om Akraft. Der kan man se hvem og hvad han relaterer til.....hvis man gider. Jeg mangler at se den samme interesse fra din side....så man kan se hvor du og hvad du baserer din kritik på. Jeg går ikke ind i fag diskussioner, men har den holdning at jeg retter ind, hvis der er en argumentation der fremføres fornuftigt. Men i grunden er jeg skeptiker.

Min overbevisning om Akrafts fortræffeligheder skyldes en diskussion med Risø ingeniørerne Helge Petersen, Per Lundsager (stifterne af prøvestationen for mindre vindmøller og hjælp til Tvind) og Niels Erik Kaiser om, hvorledes man skulle kunne skabe energi nok til den eksplosive tilsyneladende befolkningstilvækst på kloden, der var langt sikrere end de hidtidigt kendte.

Og du påstår at det er irrelvant at nævne Akraft OK, men landbruget er også store energi forbrugere og de skal skaffe mere og mere føde den den stigende befolkning. Der skal energi til pløjning,såning, høst og forabejning, transport, slagtning og gødningsfremstilling Her har man kastet sit had på køer og på bedste molbovis anvise at vi skal spise mere planteføde ........... Mine første 15 år var jeg vegetarianer.....og kors for nogle prutter jeg dengang kunne præstere :) Jeg vil gerne se en landbrugsafhandling fra dig Flemming hvor du redegør for hvordan man økonomisk skaffer anvendelige proteiner fra den almindeligste plantesort græs, der der kan erstatte de mængder der er nødvendige. For græs skal også have gødning for at det er interessant for køer og især hvis det skal danne basis for menneskeføde. Da græs kan vokse steder hvor intet andet kan dyrkes som på på Færøerne og i højlande, er det jo ret smart at lave protein, ved at holde køer,får og geder sådanne steder

Jeg er enig med dig om ingeniøren, men lige som landmanden, så vil man ogs på Ingeniøren gerne have en god løn for sit arbejde og så må man ligesom landmanden og alle os andre finde måder at overleve på ved rettidigt lære at holde mund om hvorledes man løser sine problemer....når de for mange dumme stemmer løgnhalsene ind i folketinget, på grund af for dårlig dømmekraft og hukommelse. Folketingspolitikere er mere bange for vælgerne end for jordens undergang og deres ageren går stort set ud på at lyve sig til taburetterne og glemme hvad de har lovet. Der er jo så dejligt få landmænd, der selv om de står for halvdelen af vor eksportværdi, er nemme at moppe og genere med udsagn fra forskere der også er bange for at miste deres arbejde hvis deres rapporter ikke stemmer overens med flertallets opfattelse og dermed politikernes. Jeg er ked af at skrive det "men sådan er det jo" (Marghrete Vestager )

 • 4
 • 10

Der er jo så dejligt få landmænd, der selv om de står for halvdelen af vor eksportværdi,

Hmmm - Den påstand vil jeg da gerne se dokumenteret ?

De tal jeg lige kunne google var en samlet eksport på ca 750 milliarder - landbrug er jo tidligere i en anden tråd https://ing.dk/artikel/klimaraad-anbefaler... blevet bestemt til ca. 90 milliarder - men oplys mig endeligt.

At Per har to hjemmesider er da flintrende ligegyldigt - specielt hvis man på dem kan læse det samme sludder, som han poster her. At jeg ingen hjemmeside er lige så ligegyldigt, i og med jeg hele tiden refererer til ægte videnskabelige hjemmesider, når jeg piller videnskabsfornægterne ned.

Og ja, vi er da helt enige om, at det er dybt beskæmmende for mediet, at disse håbløse “debatter” skal trækkes ud i det uendelige, men det er ing.dk’s valg i og med de tillader det samme vidensskabsfornægtende sludder postet igen og igen af de samme fire-fem personer. Men igen: så længe jeg har en profil, kommer det ikke til at stå alene.

Prøv en gang at tage skyklapperne af og læs Per’s seneste indlæg og svar mig så på, om du stadig mener, det er skrevet af en, der er ved sine fulde fem - flertallet herinde synes at være enige med mig, og de er næppe alle “røde lejesvende”.

 • 9
 • 2

1) Nej! 2) Vi har aldrig været uenige om hverken fysik eller matematik i dette. Det er stadig din tåbelige reference til “50-60 gange mindre effekt end de første 20 ppm, jeg opponerer imod. At de “3-4 watt” du skriver ikke skulle være et problem, er videnskaben ikke enig i

@Flemming Der er ingen kød i dine indlæg, pudsigt nok handler emnet om kød og klima. her er lidt kød, det mangler der i "debatten".

Ad 1) Nej!” – vi er ikke enige om noget som helst. Ad 2) Jo, den varmeperiode er grundigt dokumenteret af forskere, men der er selvfølgelig en stor gruppe klimabenægtere. Vil du have mere dokumentation, så sig bare til. I Amerika er 1934 det varmeste år i 100 år. Det er veldokumenteret, men du forkaster alt, hvad der ikke lige kan henføres til CO2 som det eneste evangelium.

”- Flemming skrev:” 2) Vi har aldrig været uenige om hverken fysik eller matematik i dette. Det er stadig din tåbelige reference til “50-60 gange mindre effekt end de første 20 ppm, jeg opponerer imod. At de “3-4 watt” du skriver ikke skulle være et problem, er videnskaben ikke enig i. ”-” Jo, vi er vildt uenige om både det fysiske og med det matematiske grundlag for CO2s klimaeffekt. Det eneste tåbelige er at benægte Lambert-Beer loven sat ud af spil i intervallet 0-20 ppm. Det er tåbeligt at mene den træder i kraft ved 180 ppm. Det er tåbeligt at benægte, at fortidens klimaændringer var det klimaet, der styrede CO2-indholdet, ikke omvendt. Afvisning af bla. prof. Jens Ulrik Andersen, Ellestad, Krüger, Freeman Dyson, R. Lindzen, Christy, Soon, Baleunas mmfl. viser dit ukendskab til emnet, de bliver bare affejet som en manglende dokumentation, det humoristiske er, at du ikke leverer nogen form for dokumentation, ozonen har jeg dokumenteret er forkert, Wikipedias opremsning af hvorledes man bruger formlen er udokumenteret, ifølge prof. Freeman Dyson sker det ikke for metans vedkommende.

Det er en bevidst usandhed, at postulere, at jeg ikke leverer dokumentation med den begrundelse, at du ikke erkender det som dokumentation, som åbenbart kun gælder hvis du er enig! Så at postulere at jeg ikke har leveret dokumentationer er en bevidst usandhed. En forsker som A. Glatzle affejes alene fordi han ikke leverer noget til det eneste evangelium, at den eneste rigtige synder er CO2. Hans forskning er relevant, han leverer saglig og veldokumenterede resultater, husdyrene er ikke klimaskurke, metan er en svag klimagas. Fysikken er vi også helt uenige om. Jeg refererer til absorptionsspektrene for diverse klimagasser. Grafikken over egenskaberne kunne du ikke forstå, men procentdelen af absorptionen for her enkelt bølgelængde er bestemt ganske nøje, det sker ved at sende lysstråler gennem et lukket rør med glas i enderne, gasarten måles for absorption. Det er gjort for millioner af bølgelængder, resultaterne findes i en gratis database HITRAN. Tryk CTRL og på linket:

https://www.dropbox.com/s/aslee1egnslhfe7/... (Rhode 2007, m.fl.)

Til venstre for drivhusgasområdes ses solenergi-absorption, hvor bla. Ozon viser en stor aktivitet, det er den del, jeg gør opmærksom på, at IPCC tager fejl i at medtage som drivhusgasområdet. Ingen kommentarer fra din side. Måske forstår du ikke skemaet? Spørg bare. På grafikken (hentet fra mit Drop-box-lager i skyen, hvor jeg har lagt videnskabeligt materiale op som i en reol, det er lettere end at linke til en masse ”pnas”-artikler, jeg nøjes med essensen), Dropbox er altså ikke en videnskabelig reference, men blot mit eget lager, hvor jeg kan deponere udpluk af enhver art, også videnskabeligt materiale. Så er du orienteret om dropbox.

Brug evt. lup for at se metans absorption af varmestråler, den ser da ret beskeden ud, ikke? Hvor er de 23 – 33 gange større effekt end CO2 henne? Dine kilder mente ozon havde en effekt, den ar bare negativ som man ser på skemaet ovenfor. Så vi er vildt uenige i fysikken, jeg har klart dokumenteret hvorfor, hvor er dine egne henne? Derfor var din henvisning til USA's miljøagentur irrelevant, de nævnte udtrykkeligt ozon som en kilde til drivhuseffekt fra metan, også 90 år efter den er væk. Oxon virker afkølende på kloden.

At vi er uenige i alt skyldes din manglende viden om fysikken bag klimateorien, derfor regner jeg med at dit engagement i emnet er af ret ny dato. Iskerneforskningen har for længst dokumenteret, at CO2 ikke spillede en rolle for klimaet i fortiden, det var klimaet der styrede CO2-indholdet, ikke omvendt. Du mener det modsatte. De ca. 8000 år siden sidste Istid med varmere klima end nu synes jeg man burde lære af, men på sædvanlig vis benægter du også denne kendsgerning.

Jeg kan bla.. referere til Marit-Solveig Seidenkrantz, professor i geologi, Aarhus Universitet, men du plejer jo at tale nedsættende om disse ”afdankede” personer, heri er jeg også uenig. Du er uden dokumentation, den plejer jeg at levere. Tryk Ctrl og klik på linien! https://www.dropbox.com/s/j1f63yl2i3ok7nh/... Prøv evt. at goggle en svensk ingeniør, Lars Bern, der har en meget besøgt blog, bla. om klima. Du har ingen kommentarer til de over 100 stk. stærkt fejlbehæftede klimamodeller, men skynder dig med verbale overfald på min person. Det er da latterligt, har du ikke noget relevant at byde på? NATURE har for resten tilbagekaldt en artikel om havets opvarmning. Herregud, det kan jo ske. Men ”de andre” har vel taget fejl? Jeg har egentlig lidt ondt af din omgangskreds, der sikkert bliver overfaldet med bralderier om klima med Greta Thunberg-kvalitet af ret ny dato. Hvis du læser lidt saglig klimalitteratur vil du sikkert erkende, jeg har leveret saglig information som den eneste af os to. Og du bliver ladt i stikken af mindst 4 stk. debattører, der stikker hovedet i busken.

Tak til Bjarke for sædvanligvis saglige indlæg. Vi mangler at lære Flemming at regne , hans landbrugsberegninger er belaster af manglende viden om stoffet og mange regnefejl. Men det er en anden debat.

 • 1
 • 10

Jeg mener ikke, jeg er sagkundskaben, men min videnskabelige uddannelse har lært mig at kende videnskab frem for fup, og det Per A leverer, er faktuelt fup!

@Flemming, magen til opstyltet sludder skal man lede længe efter. Duleverer ingen dokumentation, mine indlæg vrimler med den ene efter den anden, pofessorer titulerer du som afdankede etc. Derfor må det være en ros at du benævner mine indlæg som "fup", at du så ikke kan okumentere et eneste fup siger vel det hele. Jeg har medlidenhed med din omgangskreds med al dit bralderi om et mener, du i virkeligheden ikke ved noget om.

 • 1
 • 9

Hint: Links til underlige jpegs uden kilde på din dropbox tæller ikke rigtigt som dokumentation.

@Flemming, denne bemærkning svarer til din ofte fremførte viden om at Jorden er rund. At du ikke har opdaget at dropbox ikke er en reference, men et slag elektronisk reol synes at indikere, at du ikke rigtig ved hvad du taler om. Jeg kan kun i al stilfærdighed konstatere, at dine lidt hysteriske dbatform dækker over manglende viden om emnet, det har dine mange regnefejl vedrørende landbrugets produktion og betydning forlængst bekræftet. Jeg har som nævnt forelagt "Ingeniøren" dine grove debatform, hvor jeg gentagne gange er kaldt for en løger og løgnhals. Det har jeg forlangtdokumentation for af dig og dine Tommel-opvenner, der dukker sig lidt. Altså igen, igen igen. Kom med en præcis dokumentation for de påstande om løjne, jeg skulle have fremført. Det skulle ikke være vanskeligt, men du kan ikke levere andet end rene bralderier uden dokumentationer. I øvrigt har jeg på mine hjemmesidet et kapitel om "Klima". Det har du naturligvis ikke læst, men mine hjemmesider har tilsammen haft tæt ved 2 millioner hits. Måske skulle du overveje at læse lidt fagligt om klima og andet, du laver forkerte beregninger om, nemlig landbruget.

 • 2
 • 9

Selvfølgelig ved jeg fuldstændigt, hvad dropbox er, jeg har selv en konto, men det er ligesom ikke det, der er pointen - vel?

Pointen er, at man ikke kan smide tilfældige kildeløse jpgs på sin dropbox og så tro, at uddannede mennesker vil betragte det som dokumentation.

Er det fordi, du ikke kan finde ud af at linke til dine kilder, eller er det fordi dine kilder er åbenlyst utroværdige (som for eksempel kvægfarmeren Glatzle - det tager ca. fem sekunders googling at pille hans troværdighed helt fra hinanden)

Det er muligt, du en gang har spillet en rolle inden for dit fag - herinde er du blot i gang med at udstille dig selv.

Som jeg skrev til Bjarke: tomlerne taler deres tydelige sprog - og nej: ing.dk er ikke befolket af udelukkende røde 3F’ere, men derimod primært af folk, der (som jeg) er i stand til at skelne fup og sludder fra sand videnskab.

Og nej: dine sædvanlige vævende tirader har stadig ikke dokumenteret en eneste af dine tåbelige påstande - tværtimod bidraget yderligere til at understrege din totalt manglende forståelse for videnskaben og ikke mindst kildekritik!

Det er sådan set ingen grund til for tyvende gang at pille dine påstande ned igen, men hvis du har en enkelt, der er særlig vigtig for dig, så prøv nu lige om ikke, du kan finde noget rigtig dokumentation - eller stik piben ind.

 • 9
 • 4

Jeg kan bla.. referere til Marit-Solveig Seidenkrantz, professor i geologi, Aarhus Universitet, men du plejer jo at tale nedsættende om disse ”afdankede” personer, heri er jeg også uenig.

Jeg kan også referere til Marit-Solveig SedienKrantz: »Vi kender effekten af drivhusgasser. Så det vil have den betydning, at det vil være sværere på verdensplan at overholde togradersmålet,« siger Marit-Solveig Seidenkrantz, der er Professor fra Aarhus Universitets Institut for Geoscience.

Kilde: https://jyllands-posten.dk/international/E...

Bemærk! Det er et direkte citat. Det kunne da være interessant om Per kunne komme op med et udsagn, hvor Marit-Solveig SedienKrantz udtaler noget der modsiger dette?

Pers "dokumentation" er jo som oftest ikke direkte henvisninger eller citater, men noget der helst lige skal igennem hans egen bizarre tolkning før han kan bruge det.

 • 9
 • 2

Per din klovnSelvfølgelig ved jeg fuldstændigt, hvad dropbox er, jeg har selv en konto, men det er ligesom ikke det, der er pointen - vel?

Selvfølgelig ved jeg fuldstændigt, hvad dropbox er, jeg har selv en konto, men det er ligesom ikke det, der er pointen - vel? Nej, men det fremgik ikke af din tekst.

"-" for eksempel kvægfarmeren Glatzle - det tager ca. fem sekunders googling at pille hans troværdighed helt fra hinanden). "-" Glatzle er ikke kvægfarmer, men specialist i forskning. "-" Det tager kun 1 sekund at pille din troværdighed helt fra hinanden,"-"

Nonsens, du har end ikke forsøgt at pille noget som helst af mine dokumentationer fra hinanden, heller ikke agrobiologisken Glatzles "-"

Denne strøm ar ordgas uden substans viser med al ønskelig tydelighed, at du faktisk ikke kender noget til klima, du er ret ny indenfor feltet, du fupper dig frem uden faglig baggrund i emnet, hvilket ses af, at mine dokumentationer fra fagfolk ikke bliver kommenteret. Hvor er Flemmings kommentarer til ozons absorption? Den er ikke eksisterende, hans vidste end ikke at hans selv havde linket til dens udokumenterede effekt. Du dumpede dengang du måtte give fortabt for klimafysikernes arbejde vedrørende klimagassernes absorption, indrømmet, en grafisk fremstilling kan være lidt svær at forstå. Der er ingen pointer i dine indlæg, du undgår omhyggeligt at udtrykke dig andet end vagt og svævende, du er en ren fupper indenfor klimafysik. Du er tilsyneladende ikke i stand til at læse eller forstå de målinger, som strålingsforskerne har foretager i mere end 100 år, derfor er der ingen som helst respons på de grafer jeg har postet!

Flemming, du ved jo intet om klimafysik, det eneste du gør, er at henvise til en meningsløs samling ord til Bjarke, hvor du braldrer op om ”Den flade Jord”, som jeg troede var fortid. Ved du overhovedet noget om ”den flade Jord”? Jeg har et bord ,jeg tror er flad, men hvordan kan man være sikkert? Det ved du sikkert ikke, men hvad har det egentlig med oksekødets klimabelastning at gøre? Intet. Det har jeg derimod dokumenteret er forkert.

De viste grafikker kan enhver let Google sig frem til, jeg har givet recepten, her er den igen: Skriv i søgefeltet 2 ord: Absorption klimagasser. Tryk Enter:

Tryk nu på feltet ”Billeder” øverst til venstre. Her findes et utal af grafikker over drivhusgassernes egenskaber, som du end ikke har forsøgt af kommentere. At Google så har pillet nogle stykker ud af mit kapitel om klima skyldes den høje rating, sitet har. Spørg gerne en med forstand på fysik, hvordan kurverne skal tolkes, for du kan ikke.

F.eks. din egen henvisning, hvor ozon blev anført som stammede fra metans nedbrydning, pudsigt nok larmede du meget over slet ikke at have bragt ozon ind i debatten!!! . Du havde altså ikke læst din egen henvisning, som jeg forresten har pillet fra hinanden.

Flemming, i al din afmagt indenfor klimadebatten bliver du åbenbart styrket af at kalde mig løgner, løgnhals, nu er det så ”klovn”. Alle kender vel det gamle ord – ”Det man siger, det er man selv”. Hvis ikke, så er her en lille reminder, som 8 mio har klikket ind på:

https://www.youtube.com/watch?v=xgp-eF-LvbA eller https://genius.com/Anders-matthesen-hvad-m...

Jeg har postet en del materiale, du har ikke en eneste kommentar til de videnskabelige kendsgerninger. Din klimaretorik er ren fup, det ses alene af de varme 1930-ere som er veldokumenterede. Mon ikke prof. Marit ved det lidt bedre end du? Fupmagere er dygtige til at snakke udenom og lede en debat på et sidespor, det er du en mester i. Ikke en bemærkning til mine mange faglige henvisninger til videnskabeligt stof, hvor der som regel altid fremgår hvem der har ansvaret for data. Det kaldes ”udokumenteret” af fupmagere. Du er øjensynligt bange for at debattere på videnbaseret baggrund, måske fordi du ingen har om dette emne, for resten heller ikke om landbrug! Det samme gælder sikkert for de mange Pil-op du har fået, her er der ingen hjælp at hente, de tør ikke deltage i en klimadebat, måske fordi det eneste man ved er ”CO2”?

Kom da bare ud af jordhullerne og deltag, måske kan vi alle lære lidt af den, men ikke af Flemmings indlæg, der er blottet for fagkundskab indenfor emnet.

Mit udgangspunkt er de fejlagtige beregninger vedrørende metan, som er en populær teori, da den tørrer problemet over på det forhadte landbrug, som Flemming heller ikke kender til, i følge de mange naive beregninger over hvor mange af hans skattepenge, der går til landbruget, som i øvrigt ikke modtager støtte fra danske skattekroner, tværtimod, men det er en anden diskussion.

Henvisninger til professorer, klimaeksperter m.fl. betegnes som ”afdankede”, så er den klaret. Vor herre bevares! Det ville være lidt bedre om Flemming ville se på absorptionen af f.eks. ozon, som klart viser en afkølende effekt, hvilket jeg har dokumenteret med tal fra klimafysikere, men Flemming kan ikke, så derfor fupmagernes metode med at henvise til ikke eksisterende tilbagevisninger. Hint: se på metans 2 smalle absorptionsområder på skemaet. Min hovedkonklusion at husdyrenes metanproduktion ikke har målelig klimaeffekt står ved magt, den har ingen kunnet skyde ned. Den er veldokumenteret, og Flemming leverer intet der afviser resultaterne, som flere eksperter har rost. Det er ren fup.

 • 2
 • 10

Bemærk! Det er et direkte citat. Det kunne da være interessant om Per kunne komme op med et udsagn, hvor Marit-Solveig SedienKrantz udtaler noget der modsiger dette

@Anton, jamen du har da ret, jeg har selv hørt hende sig det. Men som du kan se, så var det hendes udsagn om varmeperioden i 1930-erne jeg referede hend for, sammen med en række andre fagfolk. Flemming står ret alene med sin fortsatte benægtelse af fakta. Men hvad er din pointe? At CO2 er en klimagas er der ingen der benægter, men dens rolle er nu ret så svag, den er faldet mindst 50 gange! Der er skan mange andre klimafaktorer.

 • 2
 • 8

Prøv nu at dokumentere bare en enkelt af dine tåbelige påstande -

Varmeperioden i 30’erne er slået helt hjem Effekten af din “hiatus” er totalt udlignet af de seneste års ekstreme varme Metan har en GWP på - uanset om du forstår begrebet eller ej Effekten af CO2 er faldet med ca 30% og ikke 50 gange som du påstår.

Alt det ovenstående har jeg dokumenteret utallige gange - mens du laller rundt med dine tossede jpegs uden kildeangivelse.

At der ikke er flere, der går i rette med dit sludder men nøjes med at tomle ned på dig, er erkendelsen af, at du simpelthen er for tykhovedet.

Og nej: Jeg benægter ikke fakta Per - men du er (i din fremskredne demens?) ude af stand til at skelne fup fra fakta.

 • 9
 • 3

Pers "dokumentation" er jo som oftest ikke direkte henvisninger eller citater, men noget der helst lige skal igennem hans egen bizarre tolkning før han kan bruge det.

@Anton, hvad er det for noget ævl? Jeg har da henvist til en forskers resultater vedrørende metan og husdyr, i øvrigt som den enest. Hvorfor læser du ikke mine kilder??? Jeg har postet strålingsforskernes skemaer over klimagassernes egendskaber, desværre forstår hverkend du og Flemming disse, prøv at få lidt sagkundskab til at fortælle, om det ikke er fakta jeg refererer til. Her er den igen, igen: https://www.dropbox.com/s/aslee1egnslhfe7/... Vil du have flere, så sig bare til.

Hvor stor er metans absorbtion i forhold til f.eks. vanddamp? Hvor stor er absorbtionen af klimagasserne? Jeg får det til kun at være en ignorable mængde. Hvor stor en mængde UV-stråling returnerer ozon tilbage til verndensrummet igen? Jeg får det til en pæn del. Hverken du eller Flemming kan snakke jer udenom, at ozon har en større afkølende effekt end klimaeffekt. Det er klimafysik, som du og Flemming af en eller anden grund har fået galt fat i. Min konklusion er den, at hverken du, Flemming og 23 andre har fået drihuseffekt lidt galt i halsen, det smme har klimaklovnen Al Gore, der perosnligt kar et CO2-udslip som en mindre stationsby. "Kald mig en løgner, hvis der nogensinde bliver snevejr i USA" tordnede han overfor en flok studerende. Siden er snevejr koster mange mennesker livet. I dag snakker Tv om d mange døde pga. uvejr over USA pga. CO2. Eksperter har ikke fundet flere tornadoer nu end gns de seneste 100 pr. Her er hvad den seneste forskning siger om metan: https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/stu... Bemærk det ikke er en landmand. Bemærk hvad en Ingeniør mener. Sammenlign med, hvad Flemming fup har fået ud af forskerens arbejde. Hvis du og Flemming pr. automatik "tilbageviser dette", så følger i ikke rigtig med.

Forøvrigt er jeg uenig i Marits konklusioner vedrørende CO2, som hun åbenbart mener er den eneste klimafaktor, men hun medgav da at man i 1930-erne så større afsmeltning i Grøndland end nu. Forøvrigt stiger sne- og ismængden i Grønland igen, hvorfor det skal være en hemmelighed forstår jeg ikke? Eller gør jeg? Anton, stol ikke på alt hvad du hører i medierne.

 • 2
 • 9

Per A:

Her er hvad den seneste forskning siger om metan: https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/stu... Bemærk det ikke er en landmand.

Øh jo - Glatzle er kvægfarmer - og nej, det er ikke forskning!

Læs evt mere om PerA’s kilde her:

https://eatingourfuture.wordpress.com/refu...

Det er ekstremt typisk for Per A. Han har en (forkvaklet) holdning til et emne, og når den samlede videnskab så er uenig med ham, trawler han internettet igennem, til han finder en eller anden dummernik, der er betalt for at have samme non-faktuelle holdning.

Videnskaben er endda meget klar i spyttet om metans GWP, hvilket jeg har dokumenteret (med henvisning til rigtig forskning) flere gange tidligere.

At Per A ikke kan se, hvor let teknisk uddannede mennesker (som ing.dk’s læsere) kan gennemskue den slags mumbo jumbo, men blot fortsætter med at udstille sin himmelråbende ignorance er sørgeligt.

 • 9
 • 2

@Anton, jamen du har da ret, jeg har selv hørt hende sig det. Men som du kan se, så var det hendes udsagn om varmeperioden i 1930-erne jeg referede hend for, sammen med en række andre fagfolk. Flemming står ret alene med sin fortsatte benægtelse af fakta. Men hvad er din pointe? At CO2 er en klimagas er der ingen der benægter, men dens rolle er nu ret så svag, den er faldet mindst 50 gange! Der er skan mange andre klimafaktorer.

Jamen lad mig så høre. Er du enig med Marit-Solveig Sedenkranz når hun udtaler:

»Vi kender effekten af drivhusgasser. Så det vil have den betydning, at det vil være sværere på verdensplan at overholde togradersmålet,« siger Marit-Solveig Seidenkrantz, der er Professor fra Aarhus Universitets Institut for Geoscience.

Bemærk! Hun siger klimagasser (ikke kun CO2) og undtager overhovedet ikke metan.

Jeg har ikke set dig citere Marit-Solveig Sedenkranz for noget som helst. Det eneste du har videregivet din tolkning af noget du påstår hun skulle have sagt om 30'erne. Og det er ikke noget der bare minder om dokumentation. Slet ikke når man tager dit særdeles blakkede renomme i betragtning.

 • 9
 • 1

Ligesom jeg accepterer din ret til at være her, accepterer jeg også Pers ret. Fuldt ud som redaktionen argumenterer for det, det er da ret klart...ikkesandt :)

 • 1
 • 7

Der lægges for meget energi i mudderkastning, fremfor det essentielle.

Point taken - men hvad er så din mening om det essentielle - altså: har metan rent faktisk en GWP på ca 30 eller ej?

For uden at deltage med en holdning om det, kaster du vel også blot mudder - eller hur?

Og ja: jeg har kastet meget mudder efter Per, og det er for dårligt, men jeg har dog også utallige gange fortalt ham, hvordan ringene i virkeligheden hænger sammen - begge dele virker tilsyneladende lige dårligt - men han får ikke lov at stå uimodsagt med det vås

 • 7
 • 3

For uden at deltage med en holdning om det, kaster du vel også blot mudder - eller hur?

Det er helt sort/hvid som i MAD.

Det er øjensynligt de videnskaber omkring alt hvad der kan bruges i landbruget der ringeagtes. Men suprise: Det er videnskab, der i høj grad implementeres. Resultaterne bygger i den grad på virkeligheden. Hvis ikke modeller holdes op mod virkeligheden, har de ingen værdi.

Måske burde informationer hentes fra de fosøg og den viden, forskere indenfor agronomien finder. Mens artikler om disses motiver granskes nøjere for disse forfatteres motiver, fremfor ukritisk bruge dem i en saglig debat.

 • 2
 • 7

Måske burde informationer hentes fra de fosøg og den viden, forskere indenfor agronomien finder

Det er jeg helt enig i, men det var ligesom ikke mit spørgsmål Jan.

Hele denne muddertråd udspinder jo (delvist) af en påstand om, at metans GWP på ingen måde kan være 30. Hvad mener du om det Jan?

Min holdning er, at så længe pro landbrugs agigatorer kommer med den slags vås, er enhver chance for saglig debat forspildt - til skade for landbruget.

Det eneste jeg efterlyser er jo bare respekt for videnskaben - og som her at vælge den eneste kilde, der taler imod konsensus, når denne ovenikøbet er sovset ind i faget, er ikke troværdigt.

At påstå, at metan ikke er en klimagas er det kontroversielle synspunkt og kræver dermed solid argumentation. Den har Per ikke præsteret.

 • 6
 • 1

Det eneste jeg efterlyser er jo bare respekt for videnskaben - og som her at vælge den eneste kilde, der taler imod konsensus, når denne ovenikøbet er sovset ind i faget, er ikke troværdigt.

At forske i afgræsningssystemer uden afgræssere, er blot tom teoretisk skrivebordsforskning uden hold i virkeligheden. Jeg savner en undskyldning. Dyrlæger har også med dyr at gøre, nogen har selv dyrehold. Derfor laves der forskning indenfor feltet. Det trænger øjensynligt ikke ind hos en der ikke kan forestille sig forskning i noget levende og dynamisk, men derimod kun i noget maskinelt og dødt. Jeg kommer ikke ind på om det har relevans, men blot kilder ikke afvises fra nogen der har indgående kendskab, Hvordan skal man vide noget om f.eks. kemi og ikke spørge nogen der har forstand og erfaring i kemi?

Skal vi se tal, så glem ikke middel, varians og usikkerhed.

 • 1
 • 6

Jeg kommer ikke ind på om det har relevans, men blot kilder ikke afvises fra nogen der har indgående kendskab, Hvordan skal man vide noget om f.eks. kemi og ikke spørge nogen der har forstand og erfaring i kemi?

Du snakker (stadig) udenom Jan. Hele mudderkastningsøvelsen går på, at Per A har trukket Glatzle frem som vouchende for, at metan ikke er en klimagas (med en GWP på ca 30).

Derfor giver hele din forsvarskampagne igen mening før du forholder dig helt konkret til dette punkt. Jeg afviser ikke (konsekvent) Glatzle - men jeg afviser en påstand om at metan er uskadeligt for klimaet. Men det er da klart, at når ens første reference til ham er så absurd, har han ikke de bedste kort på hånden - deraf min holdning om, at Per A i virkeligheden skader landbrugets sag med sine tosserier.

Så derfor står og falder hele denne tåbelige debat helt konkret med dette punkt - så Jan: kom nu ud af busken - - -

 • 6
 • 1

Hele mudderkastningsøvelsen går på, at Per A har trukket Glatzle frem som vouchende for, at metan ikke er en klimagas (med en GWP på ca 30).

Så er der ikke gjort et forsøg på at forstå det dr. Glatzle skriver. Her et link: https://notrickszone.com/2018/12/03/new-re...

Der er problem med methan fra fossile kilder (og tab). Jeg kan kun se forsøget på at blande alt i en pærevælling, som et forsøg på ikke at gøre noget ved den fossile emmision.

 • 1
 • 4

...så er din automatreaktion på Pers indlæg thupms down.

Nej - min reaktion på kontrafaktuelle indlæg, der forsøger at bagatellisere AGW er både at oplyse om sagens rette sammenhæng og at tomle ned.

Har du tænkt over hvor megen tid du ville spare ved at springe dem over og fremkomme med forslag der fremmede debatteten?

Og den mener du ikke, peger tilbage på dig selv? ?

Som skrevet mange gange før: Så længe der der kommer sludder, vil jeg tilbagevise det, og Per A’s indlæg ER sludder, hvad alle jo er enige om. Ingen vil forsvare hans indlæg - ikke engang dig som jo ellers kæmper med næb og klør for deres berettigelse.

 • 7
 • 1

Derfor giver hele din forsvarskampagne igen mening før du forholder dig helt konkret til dette punkt. Jeg afviser ikke (konsekvent) Glatzle - men jeg afviser en påstand om at metan er uskadeligt for klimaet. Men det er da klart, at når ens første reference til ham er så absurd, har han ikke de bedste kort på hånden - deraf min holdning om, at Per A i virkeligheden skader landbrugets sag med sine tosserier.

@Flemming, Du har ikke leveret et eneste ordentlig dokumentation overhovedet, jeg har derimod lagt stribevis af ekspertudsagn på bordet, dem afviser du alle, anerkendte professorer betegnes med nedsættende betegnelser etc etc. Du har kaldt mig løgner, løgnhals etc. etc, men har efter mange opfordringer ikke kunne levere et eneste bare lille eksempel! Kald det hvad du vil, jeg skal undlade flere kommentarer. Mine bemærkninger om metan har du end ikke fattet, jeg har såmænd blot gjort opmærksom på, at dens drivhusgaseffet er stærkt overvurderet, dine ofte postede henvisninger til EPA har jeg dokumenteret som misvisende. Gatzler er ”agrobiologist”, og han holder naturligvis en besætning for at undersøge husdyrenes klimatryk, kan fandt i øvrigt at der ikke var forskel på kvælstofilter fra afgræssede og ikke afgræssede arealer. Hertil behøves naturligvis et husdyrhold, din kilde oversætter det til et nedsættende ”Jamen han er jo bare en landmand!”. Hvor er det amatøragtigt! Dine referencer er dumpet. Manden er en anerkendt forsker, der har arbejdet for en nation, at have en besætning til sine undersøgelser gør ham ikke til en simpel ”landmand”, et erhverv du foragter, på trods af at de har en uddannelse, der er længere end din egen.

Men hvorfor genbrugen af EPAs søforklaringer, hvor man ikke kan dokumentere at metans omdannelse til H2O + CO2 som har indflydelse på ozondannelse. Det er for sølle. Den form for henvisninger kaldes for ”cherry picking”, for metans bidrag til disse 2 elementer er så mikroskopisk, at det ingen målelig indflydelse vil have. Alligevel bruger klimaparnasset det som bevis. Her er dokumentationen,m som åbenbart er et fremmedord indenfor din nyerhvervede interesse indenfor klimadebatten:

DMI skriver: https://www.dmi.dk/klima/temaforside-drivh... ”Ozon er speciel, da den både stopper sollys fra at nå ned til jordoverfladen og varmestråling fra Jorden i at slippe ud.”

Du henviser ustandselig til sites, hvor ozon betegnes som en kraftig klimagas, der opvarmer Jorden, DMI siger det modsatte. Jamen så gå da i krig med DMI, din meget nye klimaekspertise skulle da nødig gå til spilde.

Fakta er, at ozon ødelægger en del energirig UV-stråling, så den ikke rammer Jorden. Det giver da mindre energi til Jorden, altså en slags afkøling, ikke en drivhuseffekt. At kalde det for drivhuseffekt er vist topmålet af dumhed. Kr. Pagh Nielsen har for resten skrevet følgende uddrag vedrørende ozon: ” Ozon (O3) er en drivhusgas, som både findes i den mellemste del af atmosfæren (stratosfæren), hvor den beskytter os mod ultraviolet stråling fra Solen og i den nederste del (troposfæren), hvor ozonmolekyler bliver dannet ved fotokemisk luftforurening.

Det eneste formål med manipulation af metan som potent drivhusgas er sikkert at tørre de påståede problemer af på landbruget. Så kan alle med god samvittighed fortsætte deres store forbrug af fossil energi. .Jeg ser ingen som helst antydning at, at mine dokumentationer om vores nuværende ret kolde klimaperiode er forkert. Intet. Ifølge vore klimaeksperter burde både koralrev og isbjørne være forsvundet for længst i klodens varmeperioder efter sidste Istid.

Men fortidens klima har klimafantaster ingen interesse i at lære noget af, for dem er Jorden stadig flad.

 • 1
 • 8

Og ja: jeg har kastet meget mudder efter Per, og det er for dårligt, men jeg har dog også utallige gange fortalt ham, hvordan ringene i virkeligheden hænger sammen - begge dele virker tilsyneladende lige dårligt - men han får ikke lov at stå uimodsagt med det vås

@Flemming, jamen hvorfor ikke bruge den videnskabelige metode, det gør jeg. Du har ikke leveret et eneste videnskabeligt bidrag, men konstant henvist til en side der nævner at metans nedbrydning betyder at der dannes den kraftige klimagas - ozon - som nævnt ovenfor. Den påstand har jeg dokumenteret er forkert, så lad nu være med dine selvironi, at du alene bidrager med videnskabelige kilder, det er jeg alene om. "afankede" professorer kan du kun bruge, hvis de bekender sig til den eneste ene klimafaktor, CO2. Nej, jeg er stærkt uening i både din grove sprogbrug, som uden tvivl hænger sammen med, at du ikke kan klare dig i debatten, men puster dig op med et enkelt link, som jeg har dokumenteret tager alvorligt fejl på et par punkter, nemlig at metans nedbrydning resultaterer i ozondannelse, der ikke opvarmer kloden, men derimod står for en afkøling. Hvis det er videnskabelige kilder, ja så er vi ikke kommet videre siden Middelalderens fokusering på Skærsilden. Du overhører alle ønsker om dokumentation for dine postulater, men leverer intet som helst. Intet. Lære af fortidens klima? Nej vel. Men du har da leveret mange morsomme indlæg, specielt når du betegner dem som "dokumentationer", "tilbagevisninger etc. etc"

 • 1
 • 9

Per A:

@Flemming, jamen hvorfor ikke bruge den videnskabelige metode, det gør jeg.

Ganske kort: NEJ du gør ikke - helt åbenlyst fatter du ikke en brik af, hvad den videnskabelige metode er - sorry.

Du har intet gjort for at dokumentere dine fire hovedbudskaber:

1) Metans GWP(100) er ca. 30, du har med din "argumentation" til fulde demonstreret, at du end ikke forstår begrebet GWP, men blot forfalder til tåbeligheder som "hvordan kan metan påvirke klimaet 90 år efter, det er forsvundet"

2) CO2 effekt som klimagas er ikke reduceret med en faktor 50, men derimod med ca. 30%. "Din" faktor 50 kommer fra et tåbeligt konstrueret regneeksempel med udgangspunkt i 0 ppm CO2 og tjener dermed udelukkende som et (ynkeligt) forsøg på at tale CAGW ned.

3) Det var ikke varmere i 30'erne end nu - undtaget selvfølgelig på få udvalgte steder på jorden, hvilket intet med AGW debatten at gøre.

4) Din "hiatus" fra 1998 og ca. 15 år frem er intet andet end et "lille bump" på den stadigt stigende globale temperatur og fuldstændig uden betydning i det store billede.

Prøv nu, om du ikke kan finde noget, der blot marginalt underbygger et af dine fire postulater - i stedet for blot at gentage dem for gud ved hvilken gang i samtlige debattråde om klima.

Prøv at tæl nedadvendte tomler på dine indlæg og drag konklusionen deraf: Der er ingen, der tror på dit sludder - tværtimod - de få, der stadig gider læse med i denne maratontråd synes alle, du vrøvler.

 • 8
 • 1

Ganske kort: NEJ du gør ikke - helt åbenlyst fatter du ikke en brik af, hvad den videnskabelige metode er - sorry.Du har intet gjort for at dokumentere dine fire hovedbudskaber:

Det er en forvridning af sandheden ligesom de andre postulater. jeg har f.eks. ikke nævnt Glatzle som bevis for at metan ikke er en klimagas, find gerne stedet, hvor det står. Kan du ikke lige forholde dig til det, der skrives, i stedet for at forvanske indlæggene? Åbenbart ikke. 1) En af os forstår ikke GWP-begrebet, det er jeg enig i, men jeg forstår det udmærket og var den første, der viste formlen, man benyttede. Så kom der ellers gang i GWP-snakken. De 90 år kommer fra metans GWP-værdi – ( metans levetid på ca. 10 år). Regn blot efter, brug gerne regnemaskine. Du har end ikke forsøgt at forklare, hvordan man kan bruge Ozon, som dine fejlkilder mener er en voldsom stærk klimagas, desværre er dens største aktivitet at bremse UV-strålingen til jorden, det modsatte af drivhuseffekt. Alene ud fra at der dannes vanddamp og 1 stk. CO2. Nej, der dannes ikke målelig mere ozon blot fordi der dannes et par flere vanddanpmolekylder, som snart regner ned igen.

2) Flemming postulerer: ”CO2 effekt som klimagas er ikke reduceret med en faktor 50, men derimod med ca. 30%. ” Helt hen i skoven. Det er dumpegrund i matematik. Det beror på en regnefejl fra din side, kender du ikke en en ingeniør som kan hjælpe dig med matematikken og fysikken? Spørg ham om Lambert-Beerloven, som prof. R. Lindzen anvendte i den viste grafik. Det eneste tåbelige er din private og forkerte udlægning.

Begrebet GWP var jeg den første der dokumenterede med den formel man anvendte til beregningen, den bliver ikke bedre af at du kopierer den. Den overtagelse af en af mine argumenter er en kendt debatteknik for de, der ved for lidt om emnet.

Ad 3) Den fortsatte klimabenægtelse af de varme 1930-erne fortsætter, på trods af masser af dokumentation fra min side ( en noget ensidig dokumentation denne tråd indeholder). Men her er der lidt flere dokumentationer af en klimahændelse, som åbenbart irriterer CO2-menigheden meget stærkt, fordi manikke kan bruge CO2 som den eneste klimafaktor, hvad den i øvrigt heller ikke var i de gode gamle dage som isforskningen har dokumenteret. Tryk på CRTL-tasten og klik på linket! Det kaldes for dokumentation.

http://www.kamikposten.dk/lokal/last/conta...

http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum...

Og her er flere løgnhalse!! https://sermitsiaqag.wordpress.com/2007/09... https://videnskab.dk/naturvidenskab/klimav... https://sermitsiaqag.wordpress.com/2007/09...

I 1930’erne og 1940’erne var det ligeså varmt i Grønland som i dag – nogle steder endda endnu varmere, skriver Jyllands Posten.

https://snm.ku.dk/skoletjenesten/gymnasium....

Ved hjælp af flybilleder er der yderligere fundet beviser på, at der siden 1930’erne har været tre større events, hvor gletsjerfronterne trak sig tilbage. Først fra 1931-1946, derefter fra 1985-1993 og igen fra 2005-2010 (Kjær et al., 2012).

https://klimatsans.com/2018/12/04/gronland... Flemming, meld dig ind i klubberne her, så er du hjemme, og fri for løgnhalse:

https://da.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_S... https://www.skeptica.dk/?p=8045

Vil du have flere dokumentationer, så sig bare til. Jeg tror de fleste har forstået det for længst, måske bortset fra et par enkelte af de anonyme "tomler". 4) Din "hiatus" fra 1998 og ca. 15 år frem er intet andet end et "lille bump" på den stadigt stigende globale temperatur og fuldstændig uden betydning i det store billede.

Jamen, det var dig selv, der ustandselig forlangt dokumentation (ja det er noget de andre skal skaffe, ikke Flemming), den fik du til din store skuffelse, hverken vejr eller klima ændrede sig mærkbart i ca. 17 år mens CO2-indholdet steg kraftigt!! Når så jeg kommer med dokumentation skal jeg så bebrejdes herfor. Det hænger slet ikke sammen. At temperaturerne stiger globalt er der intet nyt i, det har de gjort siden ”Det maunderske minimum”, og vi er ikke helt oppe på de grader, der er det normale siden sidste Istid. Postulaterne klarer du selv på egen hånd, din manglende dokumentation er ikke blevet bedre end dengang du postulerede, at dine skattepenge fik til at støtte danske landmænd, men Danmark yder ikke støtte til landmænd, de brandbeskatter dem i stedet.

Flemming, du og dine tomler må erkende, at vi lever i en lidt koldere tid end normalt siden sidste Istid, prøv nu lige at erkende den virkelighed uden at tage dine ”tomler” med som argument, ingen ved jo hvad de anonyme personer ved om klimaspørgsmål, de fleste ved sikkert kun hvad TV fodrer dem med? Jeg refererer til fagfolk på området, prøv de ti stedet for at se TV.

Desværre må jeg dumpe dig i både matematik og fysik, det må være en ”ommer”! Hvis man vil diskutere klima på videnskabelig baggrund, så er vejen ikke at man kalder eksperter for løgnere og afdankede personer. Du har fået masser af dokumentation, men kan ikke levere varen selv, nævnt et eneste punkt, hvor jeg har løjet! Kan vi så ikke snart få dokumentationen for bar en enkelt ”løgnehistorie” fra min side?? Du må gerne få hjælp af dine tomler, som du er stolt af. Men jeg er pessimist hvad dette angår, du kan ikke!

Jeg holder mig altid til de videnskabelige facts som klimagassernes egenskaber https://www.dropbox.com/s/aslee1egnslhfe7/... Og kender de klimavidenskabelige målemetoder, se feks. den i Roms lufthavn: https://www.dropbox.com/s/0rd2zb2dtsbq1d7/...
 • 1
 • 7

Desværre må jeg dumpe dig i både matematik og fysik, det må være en ”ommer”!

???????????

Du forstår ikke databehandling Du forstår ikke kildekritik Du lever i din egen verden

med ovenstående har du endnu en gang fremført dine fire tåbelige statements helt uden at forholde dig til de grunde, der gør dem ubrugelige i enhver AGW debat.

Skriv dine fire stupiditeter lige så mange gange, du vil. Ingen (bortset fra dine trosfæller på klima"realisme") tror på dem.

Ikke engang Bjarke eller Jan som jo forsøger at "snakke lidt din vej" vil direkte adspurgt give dig ret - det eneste de bakker dig op i, er din ret til at være her, og ja: Som ing.dk's forumpolitik er i øjeblikket, har du lov til at udstille din ignorans så ofte, du vil.

Dine uendelige historier om en varmeperiode i Arktis i 30'erne og nogen, der kan huske en varm sommer i Danmark i 1947, siger vist det hele.

Per, hele den videnskabelige verden er ikke ude i en konspiration imod dig - du forstår blot ikke videnskab.

 • 7
 • 1

Vi kender effekten af drivhusgasser. Så det vil have den betydning, at det vil være sværere på verdensplan at overholde togradersmålet,« siger Marit-Solveig Seidenkrantz, der er Professor fra Aarhus Universitets Institut for Geoscience.Bemærk! Hun siger klimagasser (ikke kun CO2) og undtager overhovedet ikke metan.Jeg har ikke set dig citere Marit-Solveig Sedenkranz for noget som helst. Det eneste du har videregivet din tolkning af noget du påstår hun skulle have sagt om 30'erne. Og det er ikke noget der bare minder om dokumentation. Slet ikke når man tager dit særdeles blakkede renomme i betragtning.

@Anthon, hvad mener du med "det blakkede renomme"? Er det fordi jeg fylder spalterne med kontant videnbaserede oplysninger, eller fordi jeg reagerer på landbrugsfjendtlige indlæg, som mange debattører har så travl med? Fortæl, fortæl. Du er en af "tomlerne", men hjælper ikke Felmming ret meget, heller ikke her. jeg anvendte Marit som kilde til den oplysning, at vi lever i en kold periode, og er på vej opad. Hvorfor skulle jeg citere hende for noget, der ikke var indeholdt i hendes foredrag, og hvad mener du om, at Flemming er uenig med hendes frremstilling? Da jeg hørte hende nævnte hun slet ikke metan, men derimod at CO2 ganske rigtig var en klimagas med en vis effekt. Hvad mener du er problemet her, det har da ingen benægtet overhovedet. Jeg har såmænd blot nævnt, at metans drivhuseffekt er særdeles overvurderet, og det har jeg dokumenteret. Vil du se det en gang mere? https://www.dropbox.com/s/sa5wnc3j72f1ve4/...

Er du uenig? https://www.dropbox.com/s/aslee1egnslhfe7/... Se på metans absorbtion, er den ikke meget beskeden? Eller har du en anden mening, så sig til. Se på ozon, dens største effekt findes i UC-området, udenfor klimagassernes. Du postulerede at jeg ikke vidste,hvad GWP-værdien var for noget! Det er ren manipulation fra din side, er du i tvil om jeg har ret, så gå ind på min hjemmeside hvor der er et klimaafsnit, som er velbesøgt, men sikkert ikke af "tomlerne". som jeg ikke rigti gtror ved ret meget om klimateori? Det var da mig, der viste formlen, man regnede den und med, ikke? Hvor sætter man ozoneffekten ind? hvor sætter man levetiden ind? Du konkluderede uden videre, at jeg ikke vidste hvad GWP var for noget, men har ikke bidraget med forklaring på metans ret korte levetid alligevel medfører 90 års klimaeffekt efter dens død. Det er ren hypotetisk regnekunst, sat ind i en ikke-dokumenteret formel.

 • 1
 • 9

med ovenstående har du endnu en gang fremført dine fire tåbelige statements helt uden at forholde dig til de grunde, der gør dem ubrugelige i enhver AGW debat.

@Felmming, den enneste der leverer stupiditeter er dig selv, du ser ikke på dokumentationer, du forstår ikke dokumentationer, lærde professorer er "afdankede". Det må være enormt frustrerende ikke at kunne dokumentere noget som helst, og i stedet bruge mediet til at svine debattører til, der åbnlyst ved mere om emnet end du gør. I Ingeniøren har der tidligere være artikler og bebatter om klima, du har ikke deltaget, jeg har efter opfordring leveret en af disse, ingen debat. Derfor må jeg antage, at du er en ren nybegynder i feltet, fint nok, men dine plumpe skældsord viser blot, qat du ikke er rustet til at debattere, så i stedet går man så efter manden. Erkend blot, at du ikke orker at læse dokumentationen fra anerkendte forskere og fra fagkundskaben. Du har da sikkert en del ekspertise på nogle områder, men klima er ikke en af dem.

 • 1
 • 9

jeg anvendte Marit som kilde til den oplysning, at vi lever i en kold periode, og er på vej opad. Hvorfor skulle jeg citere hende for noget, der ikke var indeholdt i hendes foredrag, og hvad mener du om, at Flemming er uenig med hendes frremstilling?

Du har ikke dokumenteret noget som helst. At præsentere noget grafik og lægge sin egen tolkning ind over, har ikke noget med dokumentation at gøre. Du bruger Marits figur til at antyde at AGW er hoax. Det mener Marit tydeligvis ikke. Det er grov misbrug af en kilde!

Hvad mener du er problemet her, det har da ingen benægtet overhovedet. Jeg har såmænd blot nævnt, at metans drivhuseffekt er særdeles overvurderet, og det har jeg dokumenteret.

Igen: Du præsenterer en grafik lægger din egen forfejlede tolkning ind over og kalder det dokumentation. Lad os se om du kan finde nogle anerkendte forskere, der støtter din tolkning. (og nej, whatsupwiththat, klimarealisme og andre lignende suspekte kilder anerkendes ikke).

Du postulerede at jeg ikke vidste,hvad GWP-værdien var for noget!

Det gør jeg (og andre) stadig. Her dokumenterer du det:

Det var da mig, der viste formlen, man regnede den und med, ikke? Hvor sætter man ozoneffekten ind? hvor sætter man levetiden ind?

Kan du finde så meget som bare en person der støtter din vanvittige opfattelse af GWP?

Eller er det igen det amerikanske miljøagentur (EPA), NASA og stort set hele den videnskabelige verden der tager fejl og den fallerede landbrugsskolelærer der har ret?

 • 8
 • 1

at Per A har nået at logge ind med anden profil og fået tomlet op på sine egne indlæg.

Skal vi lære ham, at han kan bruge begge profiler til at tomle ned på vores indlæg Anton?

?

 • 5
 • 1

at Per A tilsyneladende ikke har nogen venner, børn, børnebørn eller oldebørn, der kan fortælle ham, at han er i gang med at gøre sig selv fuldstændigt til grin med sin fortsatte køren ud ad denne tangent, som ikke har den fjerneste relation til virkeligheden.

I virkeligheden er det jo rigtigt synd for Per - men min tålmodighed er godt nok presset.

 • 7
 • 1

Du har ikke dokumenteret noget som helst. At præsentere noget grafik og lægge sin egen tolkning ind over, har ikke noget med dokumentation at gøre. Du bruger Marits figur til at antyde at AGW er hoax. Det mener Marit tydeligvis ikke. Det er grov misbrug af en kilde!

@Anthon Noget nonsens af den værste skuffe. Noget tyder på at du/I ikke rigtig forstår at aflæse grafikken, hvor der står, hvem der har ansvaret for denne. Mine bemærkninger om geologen Marit stammer fra et 2 timers foredrag for Folkeuniversitetet i Herning, her var der igen fra Gistrup! Hun fortalte om fortidens klima, og brugte ca. 1 minut ved afslutningen til at minde om at man da også skal huske på problemet med CO2, selv om der var koldere nu end tidligere. Hvordan du kan få det til at jeg misbruger hendes kilder skal man vist være en KK-er for at vide.

Jeg har tidligere dokumenteret disse varmperioder – f.eks. https://www.dropbox.com/s/sqtmo42t01encpe/... Se i teksten for dokumentationen – ( Grootes et al. 1993), så jeg har dokumentationen i orden, at I ikke kan finde den er ikke mit problem. Hvordan det kan blive til grov misbrug synes at bekræfte, at du og Flemming er ved at benytte samme teknik som kreationisterne i USA, der kan dokumentere at Jorden blev skabt for er ca. 6000 år siden, dokumentationen er biblen. Det kan man da kalde for kreationistisk klimadebat (KK-debat), måske er der et par debattører i gruppen + en del anonyme ”tomler”, der gerne vil være medlemmer? Du mente ikke jeg har dokumenteret GPW beregningen, det har jeg flere gange. Her er den igen, taget fra IPCCs rapport fra 1990-erne.

Det er ikke min fejl, at I ikke læser kilden il de grafikker m.v. jeg har bragt, kilderne står som regel, men pr. automatik postulerer I at der mangler dokumentaion, Flemming svarede efter et par minutter uden af have læst en eneste af de mange dokumentationer på den varme periode i 1930-erne, der var nok til et par timers studier De mange påstande om manglende dokumentationer skyldes sikkert, at I ikke har et eneste at byde på, den mange gange henvisning til EPA mangler dokumentation for, at nedbrygning af metan danner ozon. Der er ingen dokumentation. Flemming klapper helt sammen og overser hvor mine kilder er fra, det står da tydeligt på klippene, f.eks. stammer HIATUS-perioden fra NASAs målinger, hans vittighed med at det er en videnbaseret debat gælder kun mine indlæg, det er mig, der henviser til diverse forskere. Hjælp ham gerne med at bevise at metans nedbrydning danner ozon, det er nok lidt svært, for metanindholdet stiger og ozonen falder, og ozons aktivitet i UV-strålingen har intet med klimagasser at gøre. Jeg har også dokumenteret CO2s faldende drivhuseffekt, her er Lindzens udgave https://www.dropbox.com/s/sa5wnc3j72f1ve4/... Jeg har også beregnet den for gruppen, her et eksempel igen igen. Prøv nu at se godt efter: CO2 fra 0-20 ppm er effekten: 5.35 * ln (20) = 16.03 watt/kvm CO2 fra 0 til 400 ppm - : 5.35 * ln(400) = 32.01 - CO2-effekt fra 0 til 800 ppm - : 5.35 * ln (800) = 35.8 - Jeg har blot i al fredsommelighed påvist, den manglende dokumentation for metans potens vedrørende klima, hvor man fortsætter beregningerne ca. 90 år efter den er død og borte! Den enkle kendsgerning snakker i udenom. En mulig efekt som EPA omtaler, bliver ophøjet til lov uden målinger, kun formodninger om en mulig effekt! Jeg har efterlyst dokumentation uden held, du må da meget gerne hjælpe Flemming med den opgave. At metan i øvring er en svag klimagas ses let på grafikken:

https://www.dropbox.com/s/bbie7a9zf1gioho/... Et par matematikere, Hug/Barret, har beregner overlapningen dvs. de fælles absorbtionslinier, som klimamodellører ikke korrigerer for. Måske derfor viser deres modeller for store temperaturændringer. Deres beregninger ses nederst til venstre. Gå dem bare efter, du kan hente data fra alle bølgelængder i HITRAN databasen, det er gratis. Men der er vel ca. 50 mio. forskellige, så det tager nok et par timer for dig og Flemming?

Jeg er den eneste, som dokumenterer stort set alt, det gør KK-ere åbenbart ikke, de siger som kreationisterne, intet er dokumenteret ud over biblen!

Jeg har som den første vist hvorledes IPCC beregner bl.a. metans GWP-tal, den du har overset: https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/...

Dokumentationen ses i teksten, der er taget fra FAR, altså den første IPCC-udgave. Kig efter om du kan se, hvor der er plads til metans nedbrydningsrester. Det var den, du var flov over at jeg ikke kendte! Typisk KK-argumentation. Det har jeg vidst i mere end 20 år, det står i mit kapitel om klima, der blev indsat på mine hjemmesider for at have noget at henvise til i diverse netdebatter. Forskere har vist, at fortidens klima ikke blev styret af CO2, men tværtimod var det klimaet, der styrede CO2-indholdet med en forsinkelse på mellem 200-800 år, ifølge iskerneforskningen. Det har bla. Christie, Baleunas, Soon, Legates m.fl. målt i iskernerne. Så er det da en simpel opgave som du sagtens kan klare, at beregne klimaeffekten af CO2 ved en fordobling med ekstra 400 ppm? Hint”(35.8 watt pr. kvm – 32.01 watt/kvm = ca. 3.8 watt/kvm)” Det er dokumentation efter Lambert-Beer loven, som Flemming ikke rigtig kan finde ud af, men det kan mine kilder. Her er J. Ulrik Andersens, Grootes, Huivers og Humlums dokumentation: https://www.dropbox.com/s/9elpqgzz6jrdrnu/... En kemisk ingeniør, Greg Staff, Houston, TX, udtalte i forbindelse med Glantzles forskningsresultater: ”citat” Den infrarøde absorptionsbølgelængde af CH4 overlapper vanddampCH4 har smalle absorptionsbånd ved 3,3 mikron og 7,5 mikron. . CH4 er kun 0,00017% (1,7 dele pr. million) af atmosfæren, og begge dens bånd forekommer i bølgelængder, hvor H2O allerede absorberer i det væsentlige. Enhver stråling, som CH4 muligvis kan absorbere, er allerede blevet absorberet af H2O. Forholdet mellem procentdel af vand og metan er sådan, at virkningerne af CH4 maskeres fuldstændigt af H2O. Mængden af atmosfærisk CH4 skal stige 100 gange for at gøre den sammenlignelig med H2O. . -\slut citat Jeg har for resten beskæftiget mig med stoffet i ca. 40 år, den første artikel om CO2 stammer fra før 1980! Da jeg skrev en artikel/kronik i ”Ingeniøren” om klimaspørgsmål i 2006, var der ingen på banen, hvor snorksov alle ”tomlerne” dengang?? Du kom dog med et fint indlæg i en anden tråd, hvor du havde et par gode henvisninger. Det var før at Flemming begyndte at komme med på klimavognen

 • 1
 • 10

Betryggende at seat Per A har nået at logge ind med anden profil og fået tomlet op på sine egne indlæg.Skal vi lære ham, at han kan bruge begge profiler til at tomle ned på vores indlæg Anton?

@Flemming, hvad er det for noget sygt sludder, du kommer med. Jeg har kun en profil, så brug hellere tiden på at besvare de stillede spørgsmål, nemlig 1. Dokumenter hvor jeg har være en løgnhals. 2. Dokumenter ozons dannelse ud fra metans nedbrydning, det står der intet om i den ofte anvendte rerence. 3. Hvordan kan ozon medtages en klimaeffekt, når der bruges en masse energi fra UV-strålingen når den omdannes til ilt? 4. Hvordan kan du undgå at se dokumentationen for hvem de rhar ansvaret for de grafiske fremstillinger, det står da endog meget klart. Måske fordi du ikke læser dem. 5. Hvordan kan Flemming postulere at jeg ikke dokumenterer noget 2 minutter efter et indlæg med en række link til fagfolk, hvor der er ca. 2 timers læsning?

Fint du har ondt af mig, det er der ingen grund til, men jeg har ondt af din familie. Læs mit svar til Anthon og bliv lidt klogere på klimafysik, det er der stærkt behov for. Jeg forstår sagtens din træthed med debatten, for du leverer intet som helst, men det er vel træls at blive ved at benægte de tidligere varmeperioder, som antyder at der er andre klimafaktoerer end klima-kreationisterne, der argumenterer på samme måde som nogle gør når man diskuterer Darwin.

Og jeg har stadig kun en profil. Og jeg gider ikke bruge "tomler" til andet end som vejvisere til de gode, faglige indlæg, det er dem med flest "tommelned". Jo, der er mange KK-ere imellem. Hyg dig endelig med Hiatusperioden og vores lidt koldere klima end normalt siden sidste Istid.

 • 2
 • 10

Det Per A skriver er selvfølgelig stadig sludder fra ende til anden.

Per, har du ikke en god ven, du kan tale med om dine problemer?

 • 8
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten