IPCC: Kloden holder ikke til vores kødproduktion
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

IPCC: Kloden holder ikke til vores kødproduktion

Et markant skift i vores fødevareproduktion er nødvendigt for at tøjle klimaets hedetur, lyder det i en ny rapport fra IPCC. Illustration: mikeledray / Bigstock

Det er ikke længere bare svært at forsvare at spise kød, hvis vi mennesker skal forhindre temperaturerne i at løbe løbsk. Det er også umuligt med den nuværende kødproduktion, lyder budskabet i den seneste rapport fra FN's internationale klimapanel, IPCC, der bliver offentliggjort på organisationens hjemmeside i dag.

I rapporten peger over 100 forskere – der for første gang i IPCC’s historie hovedsageligt består af folk fra udviklingslande – på, at det med den nuværende udvikling i verdens produktion af kød ikke vil lykkes os at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Vi er simpelthen nødt til at foretage en radikal omlægning af landbruget, lyder det i rapporten, der anbefaler et globalt skift mod, at mennesker verden over skifter kødet ud med plantebaseret kost.

Forskerne siger ikke direkte, at folk skal blive vegetarer eller veganere, men anbefaler flere steder, at verdens befolkning bør bevæge sig mod en diæt baseret på flere grove korn, bælgfrugter, nødder, grøntsager og frø.

»Vi har ikke lyst til at fortælle folk, hvad de skal spise,« siger den tyske klimatolog Hans-Otto Pörtner, der er medansvarlig for IPCC´s arbejdsgruppe indenfor konsekvenser, tilpasning og sårbarhed, til Nature og fortsætter:

»Men det ville være gavnligt for både klimaet og menneskers sundhed, hvis indbyggerne i den rige verden spiste mindre kød ,og politikerne skabte de rette incitamenter til det,« siger han.

Dansk minister lover hurtig omstilling af landbrug

I Danmark har Miljø- og Fødevareministeriet også bemærket rapporten og straks udsendt en pressemeddelelse, hvori fødevareminister Mogens Jensen lover, at han »vil arbejde for« en hurtig og klimavenlig omstilling af dansk landbrug.

»Vi kan ikke bare fortsætte ned ad den samme vej. Landbruget og fødevaresektoren er nødt til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion, og det er derfor positivt, at erhvervet selv har udmeldt meget ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling,« siger Mogens Jensen.

Læs også: Nature-studie: Spis plantebaseret kost, halver madspild og transformer landbruget

Ministeren forholder sig ikke i pressemeddelelsen direkte til, om der skal iværksættes politiske initiativer, som skal få danskerne til at spise mindre kød, men bemærker:

»Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt,« siger Mogens Jensen.

Ørkenspredning og befolkningstilvækst øger udfordring

Den globale befolkning, der i dag er på 7,7 milliarder, og hvert år vokser med cirka 80 millioner, har den konsekvens, at 72 procent af verdens isfri landoverflade i dag er udnyttet af mennesker – og landbruget står i dag for en fjerdedel af de globale drivhusgasudledninger.

Læs også: Professor: Ambitiøs CO2-reduktion i landbruget kræver, at vi dropper dyrene

Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2.

IPCC-rapporten advarer om, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede nærmer sig de skelsættende 1,5 grader, som er det skæringspunkt, forskerne kan enes om, at vi skal forsøge at holde temperaturen under for at forhindre voldsomme og irreversible klimaeffekter. Gennemsnitstemperaturen for juli var globalt 1,2 grader celsius over gennemsnittet før industrialiseringen.

I rapporten bemærker forskerne også, at udsigten til hyppigere vejrekstremer vil påvirke fødevareforsyningen og økosystemerne negativt, blandt andet i form af ørkenspredning og jordbundsforrringelse. Så grundlaget for at drive landbrug vil være forværret.

Læs også: Jordbrug og kvæg skaber voldsom stigning i atmosfærisk methan

Til gengæld er der store gevinster at hente ved ændringer i vores drift af afgrøder, husdyrhold og skovlandbrug, hvor de tekniske potentialer for reduktionstiltag er 2,3-9,6 GtCO2 i 2050. Mens potentialerne alene i kostomlægning er 0,7-8 GtCO2 i år 2050, fremgår det af rapporten ifølge forskere ved DMI.

Greenpeace: Danmark bør nærlæse rapport

I miljøorganisationen Greenpeace mener klima- og energirådgiver Tarjei Haaland, at IPCC-rapporten bør få Danmark til at ændre landbrugsproduktionen straks, fordi vi har verdensrekorden i den højeste kødproduktion per indbygger.

»Det er uholdbart for vores natur og klima, at landbruget i dag bruger halvdelen af Danmarks landareal til at dyrke foder, så der kan sendes massive mængder kød ud i verden. Og herudover importerer vi store mængder af soja til foder, der tager plads og går ud over skovene i særligt Sydamerika,« lyder det fra Tarjei Haaland.

IPCC-rapporten beskæftiger sig også med en række andre udfordringer for fremtidens klima, herunder den voksende afskovning, samt det globale madspild, som IPPC anslår til at være på 25-30 procent af de fødevarer, der bliver produceret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg lærte i skolen at man udover med partikelaccelratorer ikke kan producere grundstoffer. Hvorfor kommer der så lige så meget CO2 af at vi opdrætter køer der spiser græs. Græsset bliver produceret af fotosyntese der bruger CO2, der så bliver til nye dyr osv. Hvordan kan det give et slutresultat med en masse CO2 der bare bliver ved og ved med at komme ud af ingenting.

 • 12
 • 23

Hav i baghovedet, at metan og lattergas er de centrale problematiske drivhusgasser, når vi taler landbrug og ikke CO2 som sådan. Men ofte propper man dem alle under samme betegnelse, CO2, som jo egentlig er CO2-ækvivalenter.

 • 22
 • 3

»Men det ville være gavnligt for både klimaet og menneskers sundhed, hvis indbyggerne i den rige verden spiste mindre kød og politikerne skabe de rette incitamenter til det,« siger han.

Jeg forventer, at vores handlekraftige politikere i Danmark går forrest i klimakampen og fjerner alt kød i Snapstinget og erstatter det med gulerødder og bønner

 • 14
 • 10

Jeg ved ikke noget om emnet så tag mit svar med et saltkorn.
Men produktionen af korn og anden næring til dyrefoder kræver transport, behandling, kunstgødning, dyrne skal have stalde at stå i, der skal være lys, de skal slagtes og kødet skal holdes på køl. Hele livscyklussen fra foderproduktion til tilberedning af en bøf er dyr i energi.

 • 10
 • 2

Kære John. Først og fremmest så er CO2 ikke et grundstof. Det er et molekyle, der består af ét C-atom og to O-atomer. Men som der også bliver nævnt ovenfor, så er problemet (udover massive mængder vand, energi og medicin) med køer især deres prutter, der hovedsageligt består af metan (CH4). Metan er en effektiv drivhusgas, faktisk mange gange mere effektiv end CO2, men den forgår relativt hurtigt.

Men for at svare på dit spørgsmål: energien i universet er konstant, og derfor kan CO2 naturligvis heller ikke opstå af ingenting. Men det gør det heller ikke - det opstår som en naturlig konsekvens af stort set enhver form for afbrænding af C-baseret masse. Faktisk er CO og CO2 nogle af primærprodukterne fra afbrænding og forholdet mellem dem afhænger bl.a. af O-tilførslen under afbrænding.

CO2 er et ret stabilt molekyle. Det har det helt fint med at forblive CO2 i atmosfæren. Det er derfor, at CO2-koncentrationen i atmosfæren stiger i takt med menneskelig aktivitet, der kræver energi.

Håber det giver lidt klarhed.

 • 27
 • 0

fjerner alt kød i Snapstinget og erstatter det med gulerødder og bønner

I er mentalt , kulinarisk og udviklings mæssigt et sted i 70'rne.
Hvorfor ikke bare servere det veganske mad der smager absolut ligeså godt eller bedre end den traditionelle vanetænknings kost.
Det kræver en meget lille indsats at få fjernet de tunge skyklapper der spærrer for udviklingen.
Et lille snit med kniven...

 • 9
 • 17

I gamle dage brugte man ikke fossilbrændsel. Da kom al energi i verden i sidste ende fra Solen, fx træ som brænde, vandkraft fra regnvejr over bjerge, vindmøller, sejlskibe, trækdyr osv. Antallet at kulstofatomer i kredsløbet var konstant. Da man begyndte at bruge af de fossile brændstoffer fik man mere energi til rådighed men som konsekvens kom der også flere kulstofatomer ind i kredsløbet. De fossile brændsler havde indtil da ellers bare ligget der til ingen verdens nytte

 • 11
 • 2

Danmark er åbenbart ikke specielt omtalt i den nye rapport. Men der er grund til at gørte opmærksom på forskellene mellem landbrugene i de udviklede og mindre udviklede lande. Som f. eks. illustreret af følgende passus:

"Vi er nu også kendt for at have et af mest ressourceeffektive landbrug i verden, idet vores påvirkning af omgivelserne som arealforbrug, kvælstofudledning og klimagasser er meget mindre pr. produceret enhed end i de fleste andre lande. Derfor er det helt hen i vejret, at der er kræfter i det danske politiske system, der tror at man skal løse natur-, miljø- og klimaudfordringer ved at mobbe produktionen af mad ud af Danmark til andre lande, hvor man typisk har en (meget) lavere ressourceeffektivitet, hvilket vil medføre, at det samlede aftryk bliver større end nødvendigt.

I Danmark er vi gode til at producere mad på land og til havs. Det skyldes, at vi har et velegnet klima, men ligeledes at vi har opbygget viden og erfaring, der gør os rigtig dygtige på området.
Nej, vi skal gå den anden vej. Vi skal øge produktionen i Danmark, så vi i det mindste følger med den stigning, der i det internationale marked for mad er på godt 2% om året. Og gerne så vi erobrer markedsandele. Vi producerer nu mere end en procent af verdens grisekød, selv om vi kun udgør under en promille af verdens befolkning. Der er intet i vejen for, at vi kan påtage os en meget større del af den globale animalske produktion."

 • 17
 • 18

Desuden så spiser køerne jo heller ikke kun græs. De får også foder. Og det foder fortrænger plads til skov, man er nødt til at fælde, som så udleder CO2... Og rigtig mange andre faktorer. Det vigtigste at huske er dog, at man lige nu har en dyreproduktion som på mange måder er ubæredygtig (især pga. størrelsen), og derfor er man enten nødt til at mindske kødproduktionen eller ændre den radikalt. Et godt sted at starte er dog at spise lidt mindre (okse)kød.

 • 11
 • 6

"Vi er nu også kendt for at have et af mest ressourceeffektive landbrug i verden, idet vores påvirkning af omgivelserne som arealforbrug, kvælstofudledning og klimagasser er meget mindre pr. produceret enhed end i de fleste andre lande.

Du lyder som en lobbyist fra den mindre landbrugsorganisation Landbrug og Fødevarer, som desværre mange gange har løjet for at fremme dansk landbrug.

Det er også mit indtryk at din lange propagandatale for landbruget ikke bunder i fakta, og at regeringernes tiltag "mod" landbruget ikke sker for sjov, hvilket er udførligt beskrevet i nedenstående link. Citat fra linket:
"I dette perspektiv står det klart, at man gør landbrugssektoren en bjørnetjeneste ved at udskyde konkrete klimatiltag med henvisning til titlen som et af verdens mest klimaeffektive landbrug. Det er nemlig en titel, der løbende skal forsvares, og det gør regeringens udspil til klimaplan ikke i tilstrækkelig grad."
(https://concito.dk/concito-bloggen/danmark...)

 • 8
 • 14

Der står i artiklen:
"og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Nu er det sådan, at det IKKE er fakta, at CO2 er klimaskadelig (hvad det ord så end betyder/dækker over), så hvorfor skrive det? Det gør artiklen utroværdig.

 • 10
 • 19

end vi går og bilder os ind, fordi methans GWP undervurderes i de fleste sammenhænge:

> og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2.

Iflg IPCC er metans GWP 28 uden og 34 med feedback på 100 års sigt, men der er ikke belæg - kun konvention - for at benytte 100-års værdier.

Metan er en effektiv drivhusgas, faktisk mange gange mere effektiv end CO2, men den forgår relativt hurtigt.

I klimamæssig sammenhæng benyttes GWP(20) værdierne i erkendelse af at vi snarere har 20 år end 100 år til at løse udfordringerne. Og netop fordi metan er er relativt kortlivet er den reelle virkning for klimaet langt værre end 100-års værdierne - og dem der bevidst benytter dem - lader os forstå. GWP(20) er 84 uden og 86 med feedback. Se evt https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warmi...

Køer bøvser

Ja, køer udånder metanen mere end de prutter den ;)

 • 13
 • 3

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger.
Hvis videnskaben henviser til Google, så placerer det den videnskab ret lavt på troværdighedsskalaen.
Derfor er det Useriøst at anvende sådan et postulat.

 • 7
 • 24

Er det så ikke bare positivt, hvad man kan læse i IPCC's egen rapport?: 'CO2 fertilisation' og 'Globally, vegetation greening has occurred over a larger area than vegetation browning.

Citat
Satellite observations have shown vegetation greening over the last three
decades in parts of Asia, Europe, South America, central North America, and southeast Australia. Causes of greening include combinations of an extended growing season, nitrogen deposition, CO2 fertilisation, and land management (high confidence).
Vegetation browning has been observed in some regions including northern Eurasia, parts of North America, Central Asia and the Congo Basin, largely as a result of water stress (medium confidence).
Globally, vegetation greening has occurred over a larger area than vegetation browning (high confidence)

 • 4
 • 11

Men turisme med fly - det gør vi ikke noget ved - selvom det batter en hel del mere end om en person spiser kød.

Og begrænsning af fødselstal - det gør vi heller ikke noget ved. Ej heller det enorme aktivitetsniveau folk presses til - og dermed forbrug af ressourcer.

Det her handler ikke om klimaet, men om at sende signaler og gøre plads til endnu flere mennesker på bekostning af livskvalitet.

Føj for satan...

 • 10
 • 9

Ud over at dyrene bidrager med methan og andre drivhusgasser er et-årig planteproduktion en dårlig måde at binde kulstof i jorden.

Hvis du går ud i skoven og stikker hånden i jorden vil du gribe ned i et ordentlig lag sort muld. Der er blandt andet virkelig meget kulstof bundet på fast form i jorden. Kulstof der altså ikke er CO_2.

Landbrugsjord der bliver høstet, blotlagt og pløjet - eller blot får jordlaget komprimeret af tunge græssende dyr - vil opleve afgasning, errodering og en langt fattigere jordstruktur. Kan man konvertere dansk landbrugsareal til flerårige afgrøder, eller skove vil man binde meget mere CO_2 pr. landbrugsareal.

At man så yderligere fælder regnskov for at lave dyrefoder er endnu mere problematisk.

Tænk hvis Europa kunne hitte ud af at smide penge efter at lave Sahara et produktivt landbrugs/skov-areal - og dermed også gøre Nordafrika et sted der er værd at blive for lokal-befolkningen.

 • 8
 • 5

Citat:

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

Forklaringen er ifølge ovenstående link flere - herunder at man ikke har nogen base line som definerer hvad methan udslippet uden dyrehold ville være.

Citat fra artiklen:

"IPCC-rapporten advarer om, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede nærmer sig de skelsættende 1,5 grader, som er det skæringspunkt, forskerne kan enes om, at vi skal forsøge at holde temperaturen under for at forhindre voldsomme og irreversible klimaeffekter. Gennemsnitstemperaturen for juli var globalt 1,2 grader celsius over gennemsnittet før industrialiseringen.

I rapporten bemærker forskerne også, at udsigten til hyppigere vejrekstremer vil påvirke fødevareforsyningen og økosystemerne negativt, blandt andet i form af ørkenspredning og jordbundsforrringelse. Så grundlaget for at drive landbrug vil være forværret."

Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

I linket ovenfor gennemgås IPCCs og f. eks. NOAAs data og konklusioner!

 • 4
 • 15

Ja, køer udånder metanen mere end de prutter den ;)


Kreatur er jo drøvtygger, hvor specielt cellulose og Hemicellulose fra græs, halm mv. omsættes af mikroorganismer i koens maver. Drøvtygningen tjener sønderdeling så foderets overfladeareal bliver større, dermed kan mikroorganismerne bedre nedbryde "foder".
Metanen i bøvserne er en del af fordøjelsesprocessen. Sammensætningen af foderet kan mindske metanudslip, men ikke fjerne det.

 • 1
 • 0

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger.
Hvis videnskaben henviser til Google, så placerer det den videnskab ret lavt på troværdighedsskalaen.
Derfor er det Useriøst at anvende sådan et postulat.

 • 0
 • 20

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

mm.

Dine kilder består dels i en hjemmeside, financieret af Heartland og derefter Heartland.org's egen hjemmeside. Samme konservative, libertanske organisation skulle engang i samarbejde med Phillip Morris have benægtet tobakrygnings kræftfremkaldende egenskaber...

 • 14
 • 5

Nu har jeg reduceret mit kødindtag med 50%. Cykler på arbejde 2-3 gange om ugen, bruger kun led pærer og passer godt på mit telt og campingstol. Så kan jeg vel godt forvente at de kun føder halvt så mange børn i de lande hvorfra forfatterne til rapporten kommer. Det virker som om man fuldstændigt undgår at snakke befolkningstallet som en stor del af løsningen, når diskusionen kommer ind på klima og miljø.

 • 8
 • 5

Anker Steen:

Det er IKKE fakta, at CO2 er årsag til temperaturstigninger.


Jeg vil citere mit helt store idol @TheTweetOfGod

Science is true - whether you believe it or not
Religion is true - whether it’s true or not

Så for dig er CO2 helt sikker ikke årsagen til GW, fordi det du tror på er “sandt”

For os, der bekender os til den videnskabelige metode er CO2 derimod den overvejende grund til de markante temperaturstigninger, vi ser.

Men vi har jo som bekendt religionsfrihed i landet, så du må tro, hvad du vil, men når du forkynder på et videnskabeligt orienteret site, må du finde dig i at blive udstillet, som det du er.

 • 17
 • 3

Tænk hvis Europa kunne hitte ud af at smide penge efter at lave Sahara et produktivt landbrugs/skov-areal - og dermed også gøre Nordafrika et sted der er værd at blive for lokal-befolkningen.

Nu ved jeg ikke om EU investerer i det, men der findes faktisk projekter hvor de langsomt prøver at genvinde noget gold jord.

"Regreening the desert with John D. Liu - Docu - 2012" https://youtu.be/IDgDWbQtlKI

Slå engelsk undertekst til medmindre man er særdeles god i blandt andet kinesisk.

Problemet er nok at EU hellere vil brødføde store dele af Afrika med europæiske landbrugsvarer, fremfor at yde en fornuftig ulandshjælp.

 • 5
 • 0

om kilder til methan bidrag:

.. Sammenlign med f.eks. wikipedia m.fl.
Det største bidrag er tab ved indvinding af olie,gas, kul.

Nej...:

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

Er det lagkagediagrammet på den henviste wiki-side, du tænker på? Jf. det udgjorde kul-olie-gas 19% af metan-bidraget, mens ris-produktion+drøvtykkere og dyregødning udgjorde 12, 16 og 5%, ialt 33%. (Drøvtykkere = 'enteric fermentation'). Og lagkagen kan dateres til 1997, så der er nok sket lidt siden, både mht. omfang af landbrug og viden om metan derfra.

IPCC's seneste tal for jordbrugets metan-bidrag er så vidt jeg kan se 44%, og indeholder udover landbrug også skovbrug og al kvægdrift. Kan ses i deres "Summary for policymakers", s 11 skema. Dertil er der en kedelig fodnote nr. 8:

*"8) All values expressed in units of CO2e are based on AR5 100 year Global Warming Potential (GWP) values without climate-carbon feedbacks(N2O = 265; CH4 = 28). Note that the GWP has been used across fossil fuel and biogenic sources of methane. If a higher GWP for fossil fuel CH4(30 per AR5), then total anthropogenic CH4 emissions expressed in CO2e would be 2% greater."

Så muligvis kan tallet være endnu højere..

 • 6
 • 0

Det passer sikkert meget godt i den vestlige verden, men ud fra hvad jeg generelt har læst og hørt er normen i mange u-lande 10 børn eller mere. Den stigende levealder skyldes sikkert mere at flere børn overlever deres første leveår grundet bedre leveforhold og sygedomsbekæmpelse.

 • 0
 • 8

Det passer sikkert meget godt i den vestlige verden, men ud fra hvad jeg generelt har læst og hørt er normen i mange u-lande 10 børn eller mere.

Hvilket land i Afrika har en fødselsrate på 9-10?

Måske man skal holde sig til fakta fremfor hvad man har hørt, eller læst på en eller anden side.

Fertility rate, total (births per woman) | Data https://data.worldbank.org/indicator/sp.dy...

Man skal endvidere huske på at børnedødeligheden er en hel del højere i de fleste af de lande med en høj fødselsrate.

Europa, deriblandt Danmark kan ikke opretholde deres nuværende produktion og velstand, uden import af arbejdskraft, medmindre vi da automatiserer, digitaliserer en stor del af arbejdet.

 • 8
 • 2

Okay 10 er nok i overkanten men i Afrika ligger de fleste lande mellem 4 til 6 børn pr. kvinde, hvilket vil give mere end en fordobling pr. generation. Det er da et problem

Når cirka 1-2 af de fødte børn dør inden de når at formere sig er problemet straks noget mindre.

Samtidig er krige mellem revaliserene partier i dele af de afrikanske lande også med til at reducere antallet af mennesker, men selvfølgelig tjener de firmaer der sælger våben til de forskellige grupperinger gode penge til deres aktionærer.

Hovedsagen er at vi selvfølgelig skal kunne udnytte ulandene mest muligt, så vi kan opretholde vores levestandard. Så selvfølgelig skal vi da udnytte korrupte ledere i de lande, så vi kan tjene på det.

 • 2
 • 4

Hvis du betragter venus som et system hvor der tilføres energi fra solen, og udstråles energi til rummet vil der opnås en ligevægt 300-400 grader kelvin lavere end tilfældet er. Og milliarder af år gør ingen forskel i sådanne regnestykker.

 • 5
 • 1

Og det lykkes dig fuldstændig at misse pointen og samtidig plante en uvedkommende stråmand! Anker Steen Sørensen benægter at CO2 er en drivhusgas, hvorfor jeg beder han gøre rede for temperaturen på Venus, der som sagt ikke kan forklares solindstråling vs udstråling.

 • 2
 • 4

Findes der meget aktiv plantageskov i sub Sahara, Jan?


Der er en del træ-projekter i Sahel, og ser vi på produktion, så er bl.a. kakao er ret så stor eksportartikkel fra sub-Sahara.
Selfølgelig er der problem mellem fødevareproduktion og skovene. Det er dog mest brugen af brændsel der er et problem.
Her beskrives mere indgående:
http://aims.fao.org/activity/blog/between-...
https://pubs.iied.org/17322IIED/

Men måske tror nogen fejlagtig at det er tilplantning af Sahara der fordres. I realitet er der tale om Great Green Wall in Sahel
Om det giver mening? Derfor jeg skrev sub-Sahara, med et fugtigere klima.

 • 2
 • 0

Fire ting:
1. Skal vi nu igen diskutere, om flere drivhusgasser i atmosfæren øger temperaturen?
Alle tabeller i fysik-databøger i hele verden viser, at CO2 og visse andre gassser absorberer varmestråling. Det bremser udstrålingen af varme fra jord og hav. Derfor stiger temperaturen så meget, at der igen er balance mellem ind- og udstråling.
Flere drivhusgasser => højere temperatur.
2. Vi diskuterer især rødt kød og flyvning. Men 3/4 af CO2-udsendelsen kommer fra forbrænding af olie, kul og gas i mange tusind kraftværker + trafik og boligopvarmning + fra skovrydning, især i Sydamerika.
Allervigtigst er det derfor at arbejde internationalt på at erstatte mest muligt af den fossile afbrænding med vandkraft, kernekraft og biomasse. Plus at stoppe skovrydningen.
3. Desuden skal transporten mere over på el og biobrændsel. Hertil energibesparelser, bl.a. ved brug af varmepumper i stor stil.
4. Desuden skal vi forsøge at bremse befolkningstilvæksten i verden.

 • 3
 • 0

Ikke nødvendigt. Jeg fremfører fakta, men det er der nogen der ikke bryder sig om. Er det fordi det ødelægger deres "dagsorden".
www.fem-2004.dk viser blandt andet medlemmer der tilsyneladende ikke helt og altid fremfører fakta, så nogle her er ikke alene.
F. eks. er bl. a. Jesper Teilgaard, journalister fra DR/TV medlemmer. Og kassereren var med i starten af Tvind møllen. Alt sammen godt nok - men nogle kurser i www.fem-2004.dk sponsoreres af Ørsted og Vattenfall.
Velbekomme.

 • 1
 • 14

Om det giver mening? Derfor jeg skrev sub-Sahara, med et fugtigere klima.

Ja, det er lettere at tage et stykke jord der allerede er nogenlunde frugtbart og arbejde videre med det. Men så sent som for 8000 år siden var Sahara skov.

https://www.livescience.com/4180-sahara-de...

... og der er vand rundt omkring der kan pumpes op vha. fx solcelle-styrede pumper:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ar...

For at få det til at lykkes handler det basalt set om at hjælpe naturen på vej - lige så stille vil lokal-klimaet ændre sig; skove holder bedre på vandet, modererer varmen osv. Som du pointerer giver det naturligvis mening at starte med en mur i syd-sahara hvor der allerede er en rand ned til noget brugbart klima.

Det nytter heller ikke bare at sætte en række vand-tørstige plantager op midt ude i ørkenen. Det kræver at få folk til at flytte til området, føle ejerskab og bevæge der jordbrug med naturens udvikling. Man starter med hårdføre arter der kan understøtte plantearter der giver mere mad, og man får mere og mere mad ud af det med tiden, samtidig med at jordkvaliteten og lokal-klimaet forbedres omkring en. I min verden er det bedre for et ungt menneske at få sådan et tilbud end at rådne op i en flygtningelejr, eller forsøge at flygte med livet som indsats til en marginalt mindre miserabel tilværelse i bunden af Europas hieraki.

Men altså noget der kræver start-kapital at få op at køre for at understøtte unge mennesker (med teknologi, fødevaresikkerhed og infrastruktur) der har mod på at flytte ind i bæltet. Det er her store spillere som Europa burde komme på banen.

 • 3
 • 1

For 30 år siden var klima belastningen fra den enkelte kineser en brøkdel af den vestlige verdens imdbyggere. I dag er den på højde med vores. Det samme vil ske efterhånden som levestandarden stiger i de afrikanske lande. Sammenholdt med stigningen i befolkningstallet der, vil det batte nul og niks om vi så alle gik på græs......nå nej for vi udleder jo også methan

 • 1
 • 0

Det er egentligt ikke landbruget vi skal arbejde på omstiller sig, der er vores spisevaner.

Hvis forbrugerne efterspørger mindre kød, så omstiller landbruget sig hurtigt.

 • 2
 • 0

Nøj hvor bliver det godt for næste geration, ingen kød eller mælkeprodukter røg alkohol, som man kan nyde på terassen når de leger med deres kønsneutrale multietniske afkom.

 • 3
 • 8

Silas Thorn Jensen skrev:

Men for at svare på dit spørgsmål: energien i universet er konstant,..

Nej. I henhold til alm. relativitetsteori er energien ikke bevaret i det krumme rum.

Se f.eks. følgende populærforklaring:

It’s clear that cosmologists have not done a very good job of spreading the word about something that’s been well-understood since at least the 1920’s: energy is not conserved in general relativity.

eller google utallige andre.

 • 2
 • 0

Det samme vil ske efterhånden som levestandarden stiger i de afrikanske lande. Sammenholdt med stigningen i befolkningstallet der, vil det batte nul og niks om vi så alle gik på græs

- hvilket 'vi' iøvrigt næppe gør...snarere tværtom:

Udslippet af drivhusgasser fra produktionen af kød og mælk fortsætter med at stige markant. Det underminerer indsatsen mod klimaforandringer med mere ekstremvejr og flere oversvømmelser til følge.
Situationen er et resultat af, at verdens kødforbrug er eksploderet i de seneste godt 50 år, hvor blandt andet produktionen af kyllinger er syv­doblet. Allerede i 2011 stod produktionen af kød og mælk for 18 procent af verdens udslip af drivhusgasser, viser den seneste opgørelse fra FN’s landbrugsorganisation, FAO.
Og den voldsomme vækst fortsætter, forudser FAO. Kødforbruget stiger med 54 procent frem mod 2050, mens mælkeforbruget stiger 73 procent – væsentligt mere end befolkningstilvæksten...

https://ing.dk/artikel/staerkt-voksende-ko...

 • 0
 • 2

Kun få kan som Brecht udtrykke kapitalismens indbyggede skizofreni. Han forstod, at nok vil vi gerne pusle om vores (anløbne) samvittighed, men lidt profit er nu ikke at foragte.
Selv de butikker, der gerne vil fremstå "grønne" og miljøvenlige falder gang på gang i. Det gælder bl.a. COOP, der bestemt ikke er den værste. I deres butikker kan man næsten ikke manøvrere rundt uden at falde over en køledisk, fyldt op med kød ad libitum og ad nauseam. Midt i grøntafd., foran kolonial, og ost, i vinafd., samt i afd. for tørvarrer. Hertil kommer de vante og meget store kølediske for alskens animalsk affald aka. kød. Den eneste, der kan holde sig på måtten er - ikke uventet - Irma.
PS: Hvis vores nye regering virkelig vil gøre noget for den "grønne", så fjerner den momsen på frugt, grønt og korn. Hvorfor har de fire partier, der skrev forståelsespapiret ikke det med? Er det for vidtgående? Eller tøt man ikke for landbruget? Nok mest det sidste.

 • 1
 • 3

Hvis forbrugerne efterspørger mindre kød, så omstiller landbruget sig hurtigt.

Til større eksport.


Ja, så vil dansk landbrug fortrænge kød produktion der klimabelaster mere.
Det er en indbygget mekanisme i markedet, at man laver der man er god til.

Det vil så kræve at fobrugere i andre lande også ser positivt på klimaet, for ellers køber de billigere produkter, og så må dansk landbrug skære med på kødproduktionen.

Kun få kan som Brecht udtrykke kapitalismens indbyggede skizofreni. Han forstod, at nok vil vi gerne pusle om vores (anløbne) samvittighed, men lidt profit er nu ikke at foragte.
Selv de butikker, der gerne vil fremstå "grønne" og miljøvenlige falder gang på gang i.

Mennesket har altid gerne villet købe aflad, og det vil der altid være et marked som vil levere. Hvis ikke den ene så den anden.

I sidste ende drejer det sig om at forbrugerne ændrer adfærd.
Så skal markedet nok levere omstillingen.

 • 2
 • 2

Jens D Madsen
Alle køer er klimaneutrale. Det ikke-klimaneutrale opstår, når den føde de får er produceret ved hjælp af fossile brændstoffer (fx kunstgødning, traktordiesel)

 • 2
 • 6

Hvilke madvare og i hvilken mængde, kan erstatte kød?
Som jeg forstår det, fra f.eks atleter og andre, som arbejder intenst på at få det meste ud af deres krop. Så har rødt kød en del gode egenskaber, som i forhold til mængden, ikke kan slås af nogen anden fødevare. Men er der nogen der har lavet en beregning på mængden af mad, kontra energi, mineraler, vitaminer osv, som der er i den pågældende fødevare?
Altså - hvordan erstatter jeg nemmest og lettest en given mængde rødt kød i min kost - med ting, som findes på hylden i Netto?

 • 2
 • 0

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm): mm.Dine kilder består dels i en hjemmeside, financieret af Heartland og derefter Heartland.org's egen hjemmeside. Samme konservative, libertanske organisation skulle engang i samarbejde med Phillip Morris have benægtet tobakrygnings kræftfremkaldende egenskaber...

Jeg taler om to ting.

 1. Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre. Så du har ikke læst det jeg henviser til. Du kommenterer jo slet ikke det her med andre ord!

 2. Jeg taler om ekstremvejr. Det dokumenteres at man ikke ser ekstremvejr som en effekt af opvarmnig i en rapport forfattet af sværvægtere ( Professorerne William Happer, Steven E. Koonin, and Richard S. Lindzen) i klimaforskning.som udelukkende bruger IPCC og NOAAs egne tal og udsagn fra diverse rapporter. Der henvises og citeres fra rapporter, som man desværre ikke ser citeret og omtalt i de politiserede medier, som svømmer over med fantasier om ekstremvejr forårsaget af CO2 og andr drivhusgasser.

Du har ikke set pointet. Det er netop at man henviser til de kilder som folk i almindelighed mener siger noget andet!

Her er citater fra rapporten med direkte citater fra IPCCs rapport samt diverse datakilder som IPCC benytter såsom NOAA og CSSR.

"Here is what IPCC says about changes in various weather extremes observed over the past decades. These bullets do not constitute “cherry picking”, as each is a modest paraphrase of the text summarizing the discussion in AR5 (WGI, Chapter 2) of a particular weather phenomenon.
• …since about 1950 it is very likely that the numbers of cold days and nights have decreased and the numbers of warm days and nights have increased … there is medium confidence that globally the length and frequency of warm spells, including heat waves, has increased since the middle of the 20th century

… likely that since 1951 increases in the number of heavy precipitation events in more regions than there have been decreases, but there are strong regional and subregional variations
• … low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale.
• … low confidence in a global-scale trend in drought or dryness since the middle of the 20th century,
• …low confidence in trends in small-scale severe weather phenomena such as hail and thunderstorms
• … low confidence in any long term (centennial) increases in tropical cyclone activity, … virtually certain increase in the frequency and intensity of the strongest tropical cyclones since the 1970s in the North Atlantic.
• … low confidence in large scale changes in the intensity of extreme extratropical cyclones since 1900

Contrary to the impression from most media reporting and political discussions, the historical data (and the IPCC assessment) do not convey any sense that weather extremes are becoming more common globally.

Heat waves: The most definitive of the IPCC statements on weather extremes concerns temperatures, and even here the story is not so simple.
'While the coldest temperatures have been rising, the warmest temperatures have not, and have actually gotten cooler over the eastern half of the country. Taken as a whole, the average climate is becoming “milder” across most of the United States. Very recent work attributes the lack of rising temperatures across the eastern half of the country to agricultural intensification: denser plant growth and rising CO2 levels release more moisture, which both cools the air and increases the amount of rainfall. "

 • 3
 • 10

Metan udledt fra dyr er ikke et problem.
Ifølge FN rapporter er Ozonlaget i tiltagende.
Tidligere beskadigelser af ozonlaget skyldtes industriens udledning af drivgas.
Hvis nogen ikke vil spise kød er det fint med mig, men lad være med at bruge CO2 og metan som begrundelse for ikke at spise kød.
I skader jo klimaet der lider under den fortsatte afbrænding af fossilt brændsel.

 • 1
 • 9

I de rigtig gamle dage, før mennesket fandt ud af at udnytte fossil energi, var alt landbrug, al rumopvarmning, al transport osv. på hele Jorden CO2-neutral og derfor også klimaneutral. Energien i systemet kom i sidste ende fra Solen, den tids eneste energikilde. Dengang kunne man også få vin, spiritus, slik, kaffe og te, så selvfølgelig var også de landbrugsprodukter klimaneutrale. Det er derfor ikke produkterne 'i sig selv' man kan påstå er klimaskadelige men alene det, at der i moderne tid også suppleres med fossileenergi til deres fremstilling.

 • 0
 • 3

NVJ:

en rapport forfattet af sværvægtere ( Professorerne William Happer, Steven E. Koonin, and Richard S. Lindzen)


Når du kalder dem sværvægtere, hvad baserer du så det på?

Jeg har tidligere søgt information om både Happer og Lindzen og imho fremstår ingen dem som blot marginalt troværdige. De repræsenterer (som alt du refererer til) en meget ugleset og ekstrem lille mindretal inden det videnskabelige samfund.

Karakteristisk for dine kilder er også, at det oftest er forhenværende forskere - - -

 • 7
 • 3

....og fes hjem og påstod at verden ville gå under.
En anden klovn ved navn Peter der passede får råbte højt ,så det kunne høres hjemme i landsbyen :" Ulven kommer" . Landsbyborgerne kom til hjælp, men måtte konstatere. at der var ingen ulv. Peter syntes at det var sjov og gentog manøvren. Men på et tidspunkt kom ulven, men da gad landsbyen ikke reagere.

Der er gået velmenende religion og politik i Jordens frelse og det er svært for almindelige dødelige at skelne mellem fup , fidus og og fakta når institioner som DMI fortæller om glødende temperaturer på Indlandsisen, som DMI så efterfølgende her i dag må anullere.

Man skal huske at alle holder mest af deres egne børn forstået således, at vindmøllefabrikanterne roser deres produkter. Det samme gør solcelle og varmepumpe samt andre energifabrikanter.
Men de som gør, at forvirringen er total er politikerne. De har opdaget at der er stemmer i feelgood holdninger, men når regningerne dukker op og løfterne ikke kan holdes så prøver de med"Slesk tale og billig portvin" som "Jamen vi prøvede men der var ikke flertal for ideen". Det vidste de allerede, da de fremkom med deres løfter, velvidende, at mere end 30% ikke interesserer sig for politik og ikke har hukommelse og erfaring med politiske løfter, men deres stemme tæller med på samme måde som alle andres.

 • 2
 • 8

Ernæringsmæssigt kan du snildt klare dig med bønner, fjerkræ og æg.

Hvilket jeg allerde gør. Spise måske rødt kød hver 2-3 uge, samt den smule jeg får i pålæg.
Hørte om en boydbuilder/strongman, som fik en blodprøve hver 2 uge. Så kunne han følge med i om han fik det han havde brug for, eller om der manglede noget i kosten, eller der måske var noget han fik for meget af.
Gad vide hvornår man kan få det til hjemmebrug. Lidt som med vægten der kan måle fedtprocent. Så kunne man få vished om hvorvidt man var dækket ind. Selvom det selvfølgelig kan have en småneurotisk bagside, fordi alting så skal måles hele tiden - simpelthen fordi man kan.

På youtube har jeg fundet en del rigtig gode forslag til lækker mad, typisk fra personer der træner en del, fordi de går som regel mere op i det. Jeg søger absolut ikke en vegansk kost, men de har virkelig god inspiration til hvordan man kan lave maden mere spændende.

Men livskvalitet kan ikke diskuteres !

Jo - for det meste - efter min erfaring. Når man lister fordele og ulemper op, eller giver folk praktiske eksempler eller lader dem prøve det på egen krop. Så kan man faktisk komme ret langt.
Men ja. Hvis man ikke har nogen mål her i livet og kun skal humpe fra frem og tilbage imellem sofa, seng, arbejde(skrivebord) og toilet. Så er det svært at finde et udgangspunkt til debat.

 • 3
 • 0

Ja i sidste ende, men den fossile del blev først taget i brug i moderne tid. Dens ophav er selvfølgelig også Solen. Men radioaktive energikilder, vulkanisme, tidevand, må vel også tælle med?

 • 0
 • 4

Det gjorde jeg.....og det gør mig ikke mindre bekymret. Al den snak om at droppe kød mm. forslår jo ingenting når befolkningen i Afrika vokser i det tempo som angivet i rapporten.

 • 2
 • 9

Nu er der vel også forskel på rødt kød. Danske kalve, der har græsset hele livet på strandenge, som det ikke giver mening af opdyrke, kan umuligt have et særligt højt klimaaftryk. Disse bidrager desuden i høj grad til dansk natur og miljø på andre punkter.
Der ligger et stor arbejde forude i at afdække, og hermed nuancere billede af samtlige fødevarers klimaaftryk.
Nu er fokus på rødt kød, men hvad med som nævt slik, vin, frostvarer, kølevarer, færdigretter, importeret grønt og frugt, osv.

 • 2
 • 4

Måske skulle alle dissse folk fra udviklingslande,som nu hovedsageligt bemander IPCC, hellere fokusere på befolkningseksplosionen i de lande de kommer fra, istedet for at pege fingre af de udviklede landes sunde levevis.

Men som sædvanligt vil hverken FN eller IPCC eller klimaaktivisterne i de civilicerede lande tage fat om nællen: Den uhæmmede befolkningstilvækst i nogle lande, hvor ælgamle kulturelle normer får forrang for klodens overlevelse.

Uanset hvor lidt kød den civilicerede verden går over til at spise, vil befolkningstilvæksten i de ucivilicerede lande alligevel ødelægge kloden for os alle.

Fokus på kød er "for smed at rette bager."

 • 3
 • 11

Uanset hvor lidt kød den civilicerede verden går over til at spise, vil befolkningstilvæksten i de ucivilicerede lande alligevel ødelægge kloden for os alle.

Hmm...
En vis Hr. George Walker Bush og hans republikanske og kristne bagland standsede alle tilskud til U-lands-orginasationer, som arbejdede med prævention.
De nykristne gør alt hvad de kan for at forhindre hjælp til andre præventive midler end afholdenhed.

Så, vi i den "civiliserede verden" burde måske lige tænke os lidt om inden vi retter bager for smed ;-)

 • 6
 • 0

Jeg taler om to ting.

Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre.

Jo, din kilde har et og andet med Heartland at gøre:

Dit første link med sattelitfotos er fra https://wattsupwiththat.com. Et andet (kritisk) site oplyste, at de var financieret af Heartland. Jeg har nu i stedet tjekket wattsup...'s egen FAQ, der oplyser:

"Q. What about that $44,000 that supposedly came from the Heartland Institute that was written about by document thief Dr. Peter Gleick?
A. First, that didn’t come from Heartland, it came from an independent donor that Heartland helped me find through their networking...

Q. Aren’t you paid to go to Heartland conferences?
A. Yes, and that’s nothing any different from what any other organization does...
(Update: as of 4/4/2019 I am now listed as a “senior fellow” of Heartland, which means I will be writing and contributing op-ed pieces they will distribute).."


Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

Jo, nogle former for ekstremt vejr. Her er IPCC's eget dokument (hviler vist på 2012 data) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20.... Som du også citerer, så gennemgik de meget grundigt en stribe af mulige ekstrem-fænomener, samt hvor pålideligt datagrundlag, der var, og hvort sikre konklusioner, man kunne træffe. Fx mente de, at dage med ekstreme temperaturer med stor sikkerhed er blevet hyppigere og at menneskabte klimaændringer er medvirkende årsag, mens hyppigheden af tornadoer ikke med sikkerhed kan siges at være steget.

"There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures at the global scale. There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation at the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to an increase in mean sea level."

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte. Den mest sikre, temperatur-ekstremer, må også være den, der driver mange af de andre fænomener. Nogle af disse var statistisk mindre sikre (i 2012). Den lavere sikkerhed mht. sammenhæng for de sidste kan næppe bruges til at afvise, at der også kan være sammenhæng mht. disse.

 • 8
 • 3

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte

- det stik modsatte er nok lige i overkanten!:

Kraftig nedbør:

There have been statistically significant trends in the number of heavy precipitation events in some regions. It is likely that more of these regions have experienced increases than decreases, although there are strong regional and subregional variations in these trends

Tropiske cykloner:

There is low confidence in any observed long-term (i.e., 40 years or more) increases in tropical cyclone activity (i.e., intensity, frequency, duration), after accounting for past changes in observing capabilities. It is likely that there has been a poleward shift in the main Northern and Southern Hemisphere extratropical storm tracks. There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as tornadoes and hail because of data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems

Tørke:

There is medium confidence that some regions of the world have experienced more intense and longer droughts, in particular in southern Europe and West Africa, but in some regions droughts have become less frequent, less intense, or shorter, for example, in central North America and northwestern Australia

Oversvømmelser:

There is limited to medium evidence available to assess climate-driven observed changes in the magnitude and frequency of floods at regional scales because the available instrumental records of floods at gauge stations are limited in space and time, and because of confounding effects of changes in land use and engineering. Furthermore, there is low agreement in this evidence, and thus overall low confidence at the global scale regarding even the sign of these changes

https://wg1.ipcc.ch/srex/downloads/SREX-SP...

 • 3
 • 6

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Lidt mere om din første kilde, wattsupwiththat.com, denne gang ang. forfatteren bag tolkningen af satellit-billederne, Dr. Albert Glatzle. Han står som medlem af The Clexit Grassland Protection Group i Australien, hvor han og fruen figurerer som kvægfarmere: "Cattle graziers, Paraguay, South America".

Han står bl.a. som forfatter til et indlæg med perler som denne: "Trying to control atmospheric carbon-bearing gases with taxes is futile and anti-life. Even if carbon dioxide levels in the atmosphere doubled, or more, the climate effect if any, is probably beneficial (warmer at night and near the poles and with more moisture in the atmosphere). More importantly, all life on Earth already benefits from the additional CO2 plant nutrient in the atmosphere, and would benefit even more were CO2 levels to double."

Hovedærindet for disse kvægfarnere er at undgå indgreb og skatter på sin egne forretninger.

https://saltbushclub.com/2019/02/25/grassl...

Godaften herfra.

 • 8
 • 2

Det gjorde jeg.....og det gør mig ikke mindre bekymret. Al den snak om at droppe kød mm. forslår jo ingenting når befolkningen i Afrika vokser i det tempo som angivet i rapporten.

Du skulle måske lære lidt om befolkningsudviklingen i Danmark Europa generelt, for i løbet af 250 år har Danmark mere end 7 dobbelt befolkningen, det på trods af at Danmark i langt den største del af den periode var et netto udvandringsland.

Hvis Europa idag ville blive beordret til at tage alle efterkommere udvandrere samt dem der er udvandret og stadig er i live, så ville Europa og Danmark stå med endnu større problemer end befolkningsudviklingen i Afrika.

 • 4
 • 4

Jeg taler om to ting.

Methankoncentrationer målt fra satellit sammenlignet med methankoncentrationer beregnet ud fra husdyrhold. Denne kilde har intet med Heartland at gøre.

Du kommenterer:

Jo, din kilde har et og andet med Heartland at gøre:

Dit første link med sattelitfotos er fra https://wattsupwiththat.com. Et andet (kritisk) site oplyste, at de var financieret af Heartland. Jeg har nu i stedet tjekket wattsup...'s egen FAQ, der oplyser:

"Q. What about that $44,000 that supposedly came from the Heartland Institute that was written about by document thief Dr. Peter Gleick?
A. First, that didn’t come from Heartland, it came from an independent donor that Heartland helped me find through their networking...

Q. Aren’t you paid to go to Heartland conferences?
A. Yes, and that’s nothing any different from what any other organization does...
(Update: as of 4/4/2019 I am now listed as a “senior fellow” of Heartland, which means I will be writing and contributing op-ed pieces they will distribute).."

Mit svar:

Du har ikke læst referencen, som jeg bruger - som ganske rigtigt er omtalt i Wattsupwiththat. Det er udelukkende referencen jeg viser figur fra samt lidt forklarende tekst. Refrencen er skam en selvstændig publikation af en videnskabsmand der kender til husdyrhold og har publiceret og skrevet artikler om emnet gennem mange år. Hvad relevans har det så at artiklen er omtalt i Wattsupwiththat? Det samme vil jeg mene man kan sige om IPCC der jo også omtales en del i Wattsupwiththat? Men IPCC mener du så ikke har et problem vil jeg tro :-). Den figur jeg viser er baseret på hans referencer 25 og 26, (som er skrevet af andre til internationale tidsskrifter "Atmospheric Chemistry and Physics" samt Carbon Balance and Management".

Så du har ikke ret i det du skriver. Gudskelov, for så kunne man jo også hævde som du gør i et andet indlæg at cigaretfabrikanter nok står bag organisationer ofg forfattere, der har publiceret disse figurer, som jo tydeligt viser at methan fra husdyrhold intet har med den målte fordeling af methan at gøre. Ligesom du kan finde mange flere guldkorn i referencen der afviser de naive påstande man ellers hører om methan og husdyrhold.

Jeg skriver:

Ekstremvejr er da ikke noget man forventer ved global opvarmning på gr. a. GHG,

Du kommenterer:

Jo, nogle former for ekstremt vejr. Her er IPCC's eget dokument (hviler vist på 2012 data) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20.... Som du også citerer, så gennemgik de meget grundigt en stribe af mulige ekstrem-fænomener, samt hvor pålideligt datagrundlag, der var, og hvort sikre konklusioner, man kunne træffe. Fx mente de, at dage med ekstreme temperaturer med stor sikkerhed er blevet hyppigere og at menneskabte klimaændringer er medvirkende årsag, mens hyppigheden af tornadoer ikke med sikkerhed kan siges at være steget.

"There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures at the global scale. There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation at the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to an increase in mean sea level."

Du kan således ikke bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer, da de skriver det stik modsatte. Den mest sikre, temperatur-ekstremer, må også være den, der driver mange af de andre fænomener. Nogle af disse var statistisk mindre sikre (i 2012). Den lavere sikkerhed mht. sammenhæng for de sidste kan næppe bruges til at afvise, at der også kan være sammenhæng mht. disse.

Jeg svarer :

Du har ikke skabt klarhed med din kommentar. Jeg citerer udtrykkeligt fra IPCC for hver kategori af ekstremvejr som jge har medtaget - mens du nøjes med at citere noget andet. Du må da gerne kommentere hver kategori af ekstremvejr jeg citerer fra, som jo i medier altid bliver udbasuneret som evidente sandheder, men ikke af IPCC. Og skriver så at jeg "ikke kan bruge IPCC's skrifter til at afvise målbare konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer" Det gør jeg såmænd heller ikke jeg citerer bare hvad IPCC selv skriver og der er ikke nogen sikkerhed i det IPCC skriver i det hele taget. De formulerer sig meget besynderligt, men naturligvis meget forståeligt at de gør det, da IPCCs målsætning jo er at finde menneskeskabte påvirkninger af klimaet, men IKKE at finde hvilke naturlige svingninger man har i klimaet. Så man siger på den baggrund altid noget i retning af it is likely, unlikely , we have medium confidence, etc etc.om en hypotese der går ud på at der findes menneskeskabte påvirkninger bag ekstremer som nedbør, orkaner, tonadoer, oversvømmelser og tørke, etc etc Men du finder intet udsagn om hvad de naturlige udviklinger i klimasystemet egentig er. Det er nemlig ikke IPCCs opgave! Og hvor store de naturlige klimaændringer er i forhold til evt. menneskeskabte påvirkninger kan man slet ikke udtale sig om På grund af den politiserede IPCC proces. som gennemgås i linket her,kan IPCC jo slet ikke påstå at det er et videnskabeligt forum uafhængigt af særinteresser og grupperinger som knægter og udelukker andre videnskabelige input end det man har bestemt sig for er sandheden.

 • 2
 • 8

Du skulle måske lære lidt om befolkningsudviklingen i Danmark Europa generelt,


Kan man regne på den måde?
På 250 år er danmarks befolkning 7-doblet, men tilsvarende er verdens befolkning nærmere 10-doblet.
Men kigger vi på de sidste 70 år så er danskerne vel blevet ca 20% flere + noget indvandring, og i samme tidsrum er verdens befolkning 3-doblet, så selv om væksten måske bremses en smule fremover, så vil der nok stadig være en voldsom vækst som ikke vil stoppe foreløbig.

Så sagen er stadig bøf og det er der ingen grund til at have dårlig samvittighed over :-)

 • 4
 • 9

"Når det gælder udledningen af methan, er landbruget skyld i mere end 40 procent af den globale udledning – og det er værd at bemærke, at methan er 25 gange mere klimaskadelig end CO2."

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Lidt mere om din første kilde, wattsupwiththat.com, denne gang ang. forfatteren bag tolkningen af satellit-billederne, Dr. Albert Glatzle. Han står som medlem af The Clexit Grassland Protection Group i Australien, hvor han og fruen figurerer som kvægfarmere: "Cattle graziers, Paraguay, South America".

Han står bl.a. som forfatter til et indlæg med perler som denne: "Trying to control atmospheric carbon-bearing gases with taxes is futile and anti-life. Even if carbon dioxide levels in the atmosphere doubled, or more, the climate effect if any, is probably beneficial (warmer at night and near the poles and with more moisture in the atmosphere). More importantly, all life on Earth already benefits from the additional CO2 plant nutrient in the atmosphere, and would benefit even more were CO2 levels to double."

Hovedærindet for disse kvægfarnere er at undgå indgreb og skatter på sin egne forretninger.

https://saltbushclub.com/2019/02/25/grassl...

Godaften herfra.

Du kan læse havd jeg skriver om min kilde, som ganske rigtigt omtales i Wattsupwitthat. Men IPCC omtales jo også meget af dette site...
Den reference og forfatter jeg angav, har såmænd taget sine figurer af methan distributionen (dels fra husdyrhold, dels fra målte methankoncentrationer i atmosfæren) fra to kilder der intet har med Heartland eller nogen af de organisationer du åbenbart mener udelukkende er domineret af interesser. Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her
https://www.intechopen.com/download/pdf/63148

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb. Gad vide om du er forført af WWF, Green Peace, eller andre organisationer, så selvstændig tankevirkesomhed som regel udelukkes?

Men det er da glimrende at der findes sådanne kvægfarmere.

 • 3
 • 12

There is medium confidence that some regions of the world have experienced more intense and longer droughts, in particular in southern Europe and West Africa, but...

- her en interssant kommentar vedr. IPCCs 'sandsynlighedsmarkører':

The vague and in my opinion misleading term “medium confidence” may be a gift from the late Stephen Schneider. There is a hilarious climate gate email which suggests the term “medium confidence” arose because climate scientists didn’t want to say “inconclusive” in their reports...

https://wattsupwiththat.com/2019/08/09/ipc...

 • 2
 • 5

NVJ:

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb


Det du opfatter som ad hominem NVJ, er simpelthen folks frustration over:
At du bliver ved med at poste uvidenskabeligt sludder.
At du bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved det videnskabelige faktum, at vi har AGW.
At du bliver ved med at vise ekstremt cherrypickede data, der underbygger din tro.
At du bliver ved med at henvise til uvidenskabelige sites som f.eks, klima"realisme".dk

Som nævnt mange gange før, har jeg mere end svært ved at forstå din motivation for at skrive herinde. Det burde jo være åbenlyst nu, at der ikke er nogen, der hopper på din limpind, så det eneste du opnår, er at forstærke indtrykket af dig som værende totalt uden indsigt i reel videnskab.

 • 8
 • 4

Samt tage CO2-udledning per capita i betragtning:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com...
Det er ikke afrikanerne, der er problemet!


Næh, problemet er vel at vi ikke har indbyggere nok i Vesten, til at vi kan få CO2 forbruget ned per indbygger. Tog vi grise, køer, svin, får og høns med som indbyggere, så vil det se ganske anderledes ud for Danmark. Måske, vil det heller ikke skade, hvis vi fik flere børn - tæller vi børnene med, så vil det sandsynligvis sænke CO2 forbruget per indbygger, så længe børnene cykler. Det er først når de bliver voksne og får jobs, at de forurener. Og så skal de bare have endnu flere børn.

 • 0
 • 1

Nej, vi skal gå den anden vej.

Jeps - hvor vi ikke er på førstepladsen i minimering af CO2 aftrykket, skal vi udflage det til de lande, der har mindst.

Jeg tænker her på kyllinge- og svinekødsproduktion: https://gylle.dk/flyt-svineproduktionen-ti...


Er CO2 belastningen den samme for 1kg oksekød, og 1kg hønsekød?
Hvordan afhænger belastningen af hvilket dyr?
Hvordan er belastningen for æg og mælk?

Vi har I en anden artiklel læst, at det er muligt at lave kunstigt kød med en meget lav CO2 belastning - på niveau med hønsekød... Er det fordi, at høns ikke bøvser, at de afsætter et lavere CO2 aftryk?
Betyder dyrkningsform noget? Hvad er best for miljøet? Burhøns, skrabehøns, fritgående høns, eller øko-høns?

 • 2
 • 2

Jeps - hvor vi ikke er på førstepladsen i minimering af CO2 aftrykket, skal vi udflage det til de lande, der har mindst.

Jeg tænker her på kyllinge- og svinekødsproduktion: https://gylle.dk/flyt-svineproduktionen-ti...


Her er et par artikler omkring CO2 aftryk:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/okseko...
https://landbrugsavisen.dk/her-er-de-10-st...

Kylling har et CO2 aftryk på linje med ris.

Den bedste måde, at få danskerne til at spise mere CO2 venligt, er at give tilbud på hønsekød. Danskere går efter tilbud. Ikke efter fornuft.

Og det er ikke en god idé at flytte hønsekødproduktionen ud af landet. Det vi skal, er at flytte oksekødproduktionen ud af landet.

Svinekød har et dobbelt så stort CO2 aftryk som ris og hønsekød. Mens oksekød er 8 gange så stort.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at mange opgørelser over CO2 aftryk per indbygger, ikke medtager belastningen fra ris. Årsagen er, at det er relativt nyt, at man er blevet klar over, at dyrkningen af ris har en så stor belastning. Derudover udleder dyrkningen fra ris ikke CO2 men methan, og er derfor ikke med i CO2 aftrykket. CO2 aftryk er derfor misvisende.

 • 1
 • 2

De fleste andre har forstået, at det er CO2 ækvivalenter


Det jeg svarer, er at du skal være opmærksom på, om der vises CO2 ækvivalenter, eller CO2. Eksempel:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun...
Her står følgende:
"Other powerful, more potent greenhouse gases, including methane, are not included in the data of this article."

Selvom der vises CO2 ækvivalenter, er heller ikke sikkert at methan belastningen fra dyrkningen af ris er med, da det er relativ ny viden og data er måske ikke opdateret eller opgjort.

 • 1
 • 0

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

Det er der så meget, der gør i Whats Up With That - a blog promoting climate change denial that was created by Anthony Watts in 2006. The blog predominantly discusses climate issues with a focus on anthropogenic climate change, generally accommodating beliefs that are in opposition to the scientific consensus on climate change." https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Up_Wit...

I stedet for at benytte et 15-20 år gammelt billede kunne man for eksempel benytte mere lødige kilder og både se, hvordan atmosfærisk CO2 og metan udvikler sig over tid samt læse, hvor det kommer fra: https://phys.org/news/2016-05-methane-carb....

Selv om udvinding, distribution og brug af fossile brændsler er de største kilder, så er der også betydelig udledning fra landbrug, lossepladser, biogasanlæg mm. Der skal sættes ind over en bred kam for at begrænse metanudledningen. Det fine er, at når det lykkes os at bøje kurven nedad, så er der relativt hurtig bonus for klimaet ift CO2, fordi metan er 86x kraftigere og har langt korte levetid i atmosfæren end CO2. Enhver reduktion er samtidig med til at reducere de accellererede effekter, som fx yderligere metanudslip fra optøende tundra / permafrost, se evt https://www.nature.com/articles/d41586-019...

 • 9
 • 1

Så svært er det nu heller ikke, men det kræver indledningsvis, at man/du sætter dig ind i hvad du skal spise i stedet.
Grønt/frugt, ris, bønner, pasta, nødder, mandler og lign. giver det samme energiboost som kød, noget af det endda mere. Fordelen ved en sådan kostsammensætning, er at der ikke skal bruges en masse energi på at fordøje den tunge kød, samt at maven skal slæbe rundt kødmaden inden den dropper ud på naturlig vis.
Jeg har beskæftiget mig en del med "grøn levevis" i tidens løb, og har mødt ikke så få der afstod fra kød, og som ¨både havde hårdt fysisk arbejde, dyrkede intens motion fx. landevejsløb og svømning, arbejdede flere timer i haven, skovlede sne, bollede løs osv. osv.
Enslydende var at de fortalte, at vegetarkosten gav dem mere og bedre energi, færre sygedage.
Så gå på biblioteket eller googl emnet - det er nok at øse af.

 • 6
 • 1

Alt for mange mennesker og politisk misrøgtede stater er det eneste resource-problem Jorden lider af.

Og det er vrøvl at give USA skylden for misseren, eller klandre Europa. Den slags skal løses i det FN, der med sin landsbrugspolitik og sundhedspolitik i disse misrygtede stater har givet grobund af denne overbefolkning.

Europa´s stigende befolkning skyldes kun tilstrømningen af menneskeoverskud fra disse fejlslagne og politisk misrygtede stater, så vi skylder ikke nogle noget, bortset fra teknisk bistand til selvhjælp i det omfang det ønskes modtaget og brugt rigtigt.

Så stop nu alt det selvplageri. Det ligner jo snart "Flagelanternes Indtog."

 • 2
 • 10

Hvis alle levede som amerikanerne, så skulle vi bruge 5 jordkloder. Vi har kun en, så vi må reducere jordens befolkning med en faktor 5. Altså der er plads til ca. 1,5 milliarder mennesker. Har du en ide om hvordan vi slipper af med de 6 milliarder der er i overskud, Bertel?
Eller tænker du at de bare skal leve i dybeste armod, så de ikke har noget klimaaftryk?

 • 5
 • 1

Så svært er det nu heller ikke, men det kræver indledningsvis, at man/du sætter dig ind i hvad du skal spise i stedet.


Det vil gå hurtigere hvis fødevareproducenterne fortsætter med at præsentere nye typer plante baserede produkter også meget gerne som færdig produkter. F.eks salater, pålæg, eller hele færdig retter eller dele af en færdigret.
Jeg har løbende prøvet noget af det af, og inden for det sidste par år er der sket noget i udvalget som jeg kan bruge og som giver mig mulighed for at reducere mit kød indtag.
I storbyerne fortsætter væksten i restauranter der kan tilbyde spændende plantebaserede fødevare også som fastfood.

Lad os få vedtaget en tvungen kødfri dag for at sætte gang i udviklingen.

 • 3
 • 2
 • og hvorfor skulle der så lige kun være plads til 1½ mia. mennesker ? Måske er det en god ide at lade være med at forsøge at udregne den slags, ligesom alle 5-års-planerne i både nazi-riget og sovjet-riget og i Mao-riget altid fejlede.

Men der var da noget rigtigt i præsident Trump`s påpegning af, at hans indvandrede kritikere måske hellere skulle tage tilbage i de misrygtede stater de kom fra, istedet for at kritisere ham og USA.

 • 2
 • 10

Selvom der vises CO2 ækvivalenter, er heller ikke sikkert at methan belastningen fra dyrkningen af ris er med, da det er relativ ny viden og data er måske ikke opdateret eller opgjort.


Måske er der et estimat, men risdyrkningen er nok en mindre kilde.
Men metanhydratkilder, sumpgas, udvinding af fossil energi er nok de største kilder.
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-...
Se målinger ved overfladen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

 • 3
 • 0

Overbefolkning, overbefolkning og atter overbefolkning

Befolkningsmængden er et problem, og tilvæksten især i det, der kaldes den 3. verden. Men den industrialiserede verden har til gengæld et kæmpe overforbrug, både miljømæssigt og økonomisk set. Mht. det sidste:

Både europa og USA er forgældede, direkte eller indirekte. Vore centralbanker har holdt renterne kunstigt nede i en menneskealder. Lave renter > lave ydelser > højere priser på huse, aktier mm. Så bygninger og værdipapirer har været pustet op og genbelånt mhp. yderligere forbrug, metan-bøffer, biler, rødvin, rejser. Banker ol. har kunnet slippe lige så mange 'penge' løs, som der var tankeløse lånere til. Ligesom mine oldeforældres generation massetrykte penge-sedler, indtil depressionen og 2. verdenskrig kom.

Det kan vi nok ikke klandre den 3. verden for. De har et befolknings-tilvækstproblem, vi har et overbelånings og -forbrugs problem.

I øvrigt har vi jo lige fået en ny ECB-top, interessant om det giver ændringer mht. rente.

 • 7
 • 3

NVJ:

Du har en sjov vane, som mange andre i Ingeniøren, med ad hominem angreb

Det du opfatter som ad hominem NVJ, er simpelthen folks frustration over:
At du bliver ved med at poste uvidenskabeligt sludder.
At du bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved det videnskabelige faktum, at vi har AGW.
At du bliver ved med at vise ekstremt cherrypickede data, der underbygger din tro.
At du bliver ved med at henvise til uvidenskabelige sites som f.eks, klima"realisme".dk

Som nævnt mange gange før, har jeg mere end svært ved at forstå din motivation for at skrive herinde. Det burde jo være åbenlyst nu, at der ikke er nogen, der hopper på din limpind, så det eneste du opnår, er at forstærke indtrykket af dig som værende totalt uden indsigt i reel videnskab.

Citat fra den udmærkede svenske klimadebatside som jo viser noget andet end det debattøren påstår.

"En vanlig undersökningsmetod är enkätstudier, dvs. man skickar helt enkelt ut frågeformulär till forskare och frågar dem om hur de ställer sig till olika påståenden angående klimatet. Detta möjliggör en mer detaljerad kartläggning av olika åsikter, och inte bara ett “ja” eller “nej” till en enda fråga. Sociologen Dennis Bray och klimatforskaren Hans von Storch har gjort återkommande enkätstudier bland klimatforskare. Enligt deras rapport från 2007 som sammanfattar och jämför två tidigare studier från 1996 och 2003 ökade visserligen då stödet för påståendet att den globala uppvärmningen är orsakad av människan (detta inkluderar således även forskare som anser att temperaturökningen beror på avverkning av skog, förändrade jordbruksmetoder, rening av industriutsläpp t.ex.). Men mellan 20 % och 30 % är skeptiska till påståendet. En senare undersökning genomfördes 2008: Bray & Storch 2010. Den kommenterades bl.a. här på TCS. Notabelt är att klimatforskarnas förtroende för klimatmodellerna hade minskat.
Ytterligare en undersökningsmetod idag är förstås att göra enkäter via nätet. Ett problem som dock accentueras med detta förfarande är att bortfallet ofta blir stort och att det då blir svårt att bedöma säkerheten i studien. Men i en artikel av Fergus Brown, Roger Pielke Sr. och James Annan redovisas ett resultat som ligger i linje med Bray och Storch. Den största gruppen (45-50 %) håller med om IPCC: s rapport från 2007 (AR4). En substantiell minoritet (15-20 %) tycker att rapporten inte är tillräckligt alarmistisk. Men en lika stor minoritet (15-20 %) anser att IPCC överdriver koldioxidens betydelse för klimatuppvärmningen."

 • 2
 • 9

Når levetiden for metan i atmosfæren opgives til at være 10 år, så må det betyde at det ikke er emissionsraten direkte, men 'ændringen' i emissionsraten midlet over 10 år, der vil have indflydelse på metankoncentrationen i luften.
Dvs at kilder, der har været konstante i de sidste 20 år allerede er indlejret i det nuværende niveau for metankoncentrationen. Derfor får konstante kilder så som regnskoven eller diverse vådområder m.m. med konstant afgasning af metan ikke metanniveauet til at stige.
Tilsvarende vil det heller ikke få niveauet til at stige, hvis du fortsætter med at spise samme kødmængde som du har gjort igennem de sidste 20-30 år.
I følge undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer er DKs kødforbrug allerede aftagende.
Sagen er vel snarere, at der bliver flere munde at mætte, samt at velstanden stiger globalt, hvilket øger kødproduktionen.
Den korrekte titel på artiklen burde være: "Kloden kan ikke holde til vores 'voksende' kødproduktion"

 • 5
 • 1

:dette er undertitlen på den meget fagligt argumenterende hjemmeside
https://skepticalscience.com/.

(For at have lidt modspil mod de menneskeskabt-klimabenægter sites i debattråden).

Skepticalscience kommenterer også Heartland og deres skribenter; om dette er et "ad hominem angreb" eller saglig kildekritik, må overlades til læserne at vurdere. Til gengæld dækker det nok også andre sites end Heartland:

In decades of promoting their pro-fossil fuel agenda Heartland has never presented a single coherent story to explain recent or past climate changes, and none of their accomplices have either (Benestad et al. 2015). Like many science deniers, they confuse science with data collection. They imagine that a story can be discredited by discovery of a misplaced comma....

...Scientists from many fields have collected mountains of data about changes to the global climate.... has now consolidated into the well-established consensus that the recent massive addition of extra carbon dioxide to our atmosphere is changing the climate....climate science has been making remarkably good predictions since the 1970s (Nuccitelli 2015) and IPCC projections are on track. Meanwhile even recent "predictions" by Heartland's denialist friends have failed miserably....

...Because Heartland has utterly failed to form a coherent theory of any kind, they persist in making unfounded attacks on the evidence and on the scientists who have assembled it into a truly remarkable history of the Earth and projections for its future...

...Heartland resembles the pathetic relative of a convicted con-artist who stands outside the courthouse whining that the fingerprints on the fifth incriminating bag of cash were smudged, the judge's second cousin hates gambling, and all the convict's business partners swear he didn't do it...

 • 6
 • 3
 • nej, jeg har ikke regnet mig frem til at Jorden er overbefolket, men når masser af mennesker ser sig nødsagen til at forlade det land de er født i p.g.a. nød og elendighed, og når energien til velfærdssamfund stadig mestendels kommer fra afbrænding af fosilt kul, og CO2 derfor stadig stiger i atmosfæren, er den logiske følgeslutning, at der ihvertfald nogle steder er alt for mange mennesker der alle stræber efter et bedre liv.
 • Der er ikke flere frugtbare "hvide pletter" på Jorden som kan opsuge uhæmmet befolkningstilvækst, sådan som der var i tidligere tider. Så: Der er ihvertfald nogle steder alt for mange, og det kinesiske eksempel på befolknings-tilvækst-kontrol kunne tjene til efterfølgelse mange steder.
 • 1
 • 6

Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):

Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.

NVJ: da du har uddybet din kilde:

Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her
https://www.intechopen.com/download/pdf/63148

...har jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:

"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall
source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions."
. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

Samme ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.

Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper. Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)

Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden:
https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef....

Et stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116

 • 6
 • 1
 • læs venligst hvad jeg har skrevet: - at de netop stræber efter et bedre liv. Dette som en konstetering, ikke kritik. Men netop derfor bør disse lande og kulturer også se at få styr på befolkningstilvæksten i egen interesse - og i atmosfærens.

Og da imperialisme er blevet lige så umoderne som uaceptabel, er de nødt til at stå for det selv. Men FN burde jo opfordre dem og hjælpe. men nej: Der stikker man hovedet i busken.

 • 2
 • 5

Efter kilden, så er antal metanproducerende husdyr faldet i vest-europa, måske også for hele europa. Det vi ved med sikkerhed er jo at antallet af kvæg i Danmark er faldet de sidste 50 år.

Stigningstakterne i regionale antal husdyr kan jeg ikke få til at stemme med de regionle stigninger i methanproduktionen. Er de naturlige kilder blevet medtaget ved en fejl?
Det er naturligt at naturlig metanproduktion/udslip stiger med stigende temperatur.
Det kan følges med årstiderne.

Så kilderne er nok ikke set helt i sammenhæng, men med fokus på netop husdyr, uden at skele til fejlkilder.

 • 2
 • 1

[quote id=925388]
Det modsiges af følgende sammenligning af globale methankoncentrationer målt fra satellit og fordelingen af methan fra dyrehold (køer, grise mm):Billedet viser tydeligt at husdyr ikke er skyld i noget methanudslip af betydning.
NVJ: da du har uddybet din kilde:
Det drejer sig om referencerne 25 og 26 i artiklen af forfatteren. Som jeg giver som direkte refence her
https://www.intechopen.com/download/pdf/63...
jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall
source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions.". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/... ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper. Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden:
https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef... stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116
[/quote

Tak for et sagligt indlæg, der faktisk gider interessere sig for det min reference skriver om. I modsætning til så mange andre her i spalterne ...

Den kvægfarmer (dit udtryk) der har forfattet artiklen, som jeg så omtalt (med referencer til originalarbejdet mm., som naturligvis er det jeg er interesseret i selvom jeg i mit første indlæg kun har henvist til omtalen af artiklen i Wattsupwiththat ( et navn der får mange til at spytte røde grise, lidt a la bondemanden der ikke kunne lide degne i H. C. Andersens Store Claus og Lille Claus)), er Dr. Sc. Agro med et utal af publikationer indenfor dette emne. Fhv. direktør for et forskningsinstitut.
Jeg vil overlade det til folk at bedømme om det er nedsættende eller ej med din overskrift (.. som du selv så flot udtrykker dig andetsteds i et af dine indlæg hvor det gælder Heartland). I Jylland har en kvægfarmer nok mest positive konnotationer, men du er måske fra øerne? :-)

Du skriver:

"jeg set lidt nærmere på AG's artikel, især hans metan-kort (som du også viser), samt hans konklusioner og reference 26: Han bruger et globalt metankort fra 2003-2005 til at afvise, at metan fra kvæg på et senere kort fra 2011, kan bidrage væsentligt til det førstnævnte (?). 2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall
source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions."."

Mit svar:

Det er korrekt at forfatteren bruger et globalt kort baseret på satellitmålinger taget fra en anden reference (25), som viser et gennemsnit for 2003-2005 af methan fra alle kilder , inkl., husdyrhold, i atmosfæren. Dette totale methanudslip sammenlignes med beregninger (fra reference 26) for perioden af metanudslip fra husdyrhold baseret på databaser med husdyr og tal for udslip af methan for hver enkelt kategori af husdyr (får, kødkvæg, malkekvæg, svin, høns...). Reference 26 præsenterer et kort for 2011, men har dog tal fra hele verden for hele perioden 1990-2013. Artiklens sigte er hovedsageligt at opdatere IPCCs beregninger, som er baseret på IPCCs anvisninger fra 2006. Men vælger kun at gengive et kort for 2011, selvom man jo har tallene for hvert år.

Du sætter spørgsmålstegn ved om man kan sammenligne tal for 2003-2005 med tal fra 2011, ser det ud som. Læser du imidlertid ref. 26 mere indgående ser du at der tale om mindre stigninger totalt set fra 2003-2005 til 2011 når det gælder total husdyr emissioner, selvom der jo er regionale forskelle og sandelig også forskelle mellem de forskellige kategorier af husdyr. Hvis du ser på tallene for udviklingen i methanemssion gennem årene 1990 - 2013 for de forskellige regioner i Figur 5, gengivet nedenfor, vil du se at der højst er tale om 10% større udledning for S-E Asia, S Asia og Latin Amerika/Karibien mens alle andre områder er tilnærmet konstante i perioden.


Revised total livestock methane emissions by region (a) and percent change in annual emissions relative to calculations made based on IPCC 2006 emissions factors

Så hvad er din indvending efter denne klargørelse mod at bruge kort for udslip af methan fra dyrehold med tal fra 2011 ved sammenligning med satellitmålinger af totalt methan i atmosfæren fra 2003-2005?

Det er jo også værd at bemærke at den forøgelse man ser gennem årene fra dyrehold ikke kommer fra Europa eller USA-Canada. Tværtimod er udslippet faldende i Vesteuropa gennem årene! De lande man skal holde i ørerne er alle lokaliseret i Asien eller Latinamerika/Karibien ser det ud som. Det er her man finder væsentlige bidrag fra husdyrhold!

Du skriver videre:
"2011-kortet stammer fra hans ref 26, der konkluderer, at:"Our results suggest that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall
source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the recent increases in global CH4 emissions.".""
Her udelod du en del synes jeg - Der står en del talstørrelser i teksten ovenover dit citat angående globale tal for methan og husdyrholds andel. Dit citat gælder også kun for perioden 2000 til 2010 hvor man har observeret følgende (jeg lader det være op til folk selv at bedømme , som du selv har for vane at sige, om der er tale om noget alarmerende her). Der er tale om globalt udslip på ca 550 Tg med 120 Tg fra husdyrhold. Her er der tale om vækst på 12 TG fra husdyrhold fra 2003 til 2010. Det svarer til ca halvdelen til tre fjerdedele af den totale vækst for methan i perioden anslået af en anden reference. Altså meget små tal relateret til en periode på 7 år med ca 3 % vækst i den totale methan! Det er ikke det indtryk man får ved at læse dit citat!

Her er den tekst som fortjener at komme med for at perspektivere tallene:

"Our global estimates for annual livestock CH4 emissions are 118.0 Tg CH4 (88.5 Tg CH4 C) in 2010, 11.7 Tg CH4 greater than 2003 emissions of 106.3 Tg CH4 (79.7 Tg CH4 C). These quantities represent ca. one-fifth of total global methane emissions of 540–568 Tg CH4 year−1 estimated for this time period by a suite of top-down inversions [14]. The 11.7 Tg CH4 year−1 increase in annual livestock emissions reported here accounts for ca. one half to three-fourths of the increases over this time period reported by Bergamaschi et al. [55] and Nisbet et al. [25]. These proportions support the idea that livestock CH4 emissions, while not the dominant overall source of global CH4 emissions, may be a major contributor to the observed increases in emissions in the 2000s to 2010s. As suggested by Saunois et al. [28], the importance of agricultural emissions in the global CH4 budget is highlighted by our results, which provide quantitative estimates with associated uncertainties. It is important to note, however, that our results cannot reveal any sharp changes from year-to-year, because we have imposed a linear transition from IPCC-based to revised coefficients over the years from 1990 to 2012; "

Det ser ud til at man slet ikke tager hensyn til usikkerhed forekommer det mig , men med djævelens vold og magt skal have fremmanet en stigning der er så lille at jeg slet ikke kan se at konklusionen kan holde vand. Altså, en tydeligt politisk svada, som man åbenbart er nødt til at komme med i dagens forskerklima.

Du skriver:

"Samme ref 26 reviderer tidl. kvægmetan-tal fra 2006, og bidraget er dermed i geografiske delområder øget med 6-200%, jf. fig. 7. Noget kan vel tilskrives ændrede beregningsmetoder, andet reelle stigninger (går jeg ud fra). På globalt plan vurderes ændringen til 11%.Underfigurer viser særskilt metan fra drøvtygning hhv. gødnings-håndtering. Især revideringen af sidste medførte lokale stigninger på 36%-knap 900% på store dele af det amerikanske kontinent for perioden 2006-2011. Største stigninger i de nordlige troper"

Jeg svarer:

Den stigning du taler om for "geografiske områder" må lige forklares. Man deler kloden op i et net, hvor hver inddeling af nettet indeholder antallet af husdyr med de anslåede emissioner fra hver kategori af husdyr. Øger man derfor i et område antallet af husdyr med en faktor bliver methan bidraget forøget med samme faktor. Øger man det estimerede udslip for en kategori af husdyr forøges methanudslippet tilsvarende for en celle. Man kan derfor nemt få en stor øgning i et område ved bare at øge husdyrholdet. Så der har du forklaringen på de store tal du citerer for nogle små delområder (op til 200% eller endda op til 900% (!) forøgelse). Globalt set er der tale om en ændring på 11% ca som du siger i tiden fra 2003-2010. Hvis man tager deres forøgelse af IPCCs tal og metoder for beregning (fra 2006) af husdyrholds methanudslip for gode varer! Gør du det? Eller mener du måpske at IPCC har større autoritet end sådan en flok videnskabsmænd (kvægfarmere eller de der skrev reference 26) som kommer og vover at rette IPCCs koncensus? Jeg savner em kritisk distance her...Ikke underligt at massemedierne ikke kan finde ud af det, når de bombarderes med den slags løsrevne og uforklarede tal som f. eks. 900% forøgelse lokalt.!

Du skriver:

" Var det ikke ca. på de kanter, at Glatzle's selv har kvægfarm? (Under artiklens "Conflict of interest" skriver han frejdigt, at "The author has no conflict of interest to declare".)Noget andet er, at han mener, at 'grazing' kvæg, der flyttes løbende, kan drives klimaneutralt (han egen driftform). Nogle kilder giver ham ret i, at under visse betingelser er dette muligt. Men disse betingelser er tilsyneladende så idealiserede, at folk, der har set nærmere på dette emne, ikke tror på metoden:
https://www.carbonbrief.org/grass-fed-beef... stykke ned på denne her side er i øvrigt en global metan-animation - hold øje med kvæget ;-) http://www.esa-ghg-cci.org/?q=node/116"

Jeg svarer:

Har Glatzle en kvægfarm? Det var da hyggeligt. Hvor kan det mon være? - han har da både haft noget med Australien og Argentina at gøre såvidt jeg kan se. Har du kæledyr (som jo er en "frygtelig kilde" til Methan og CO2 forurening)?

Nå, men det er da rigtigt at grazing cattle (typisk kødkvæg) har et helt andet kredsløb med CO2 og methan.

Ligesom det jo er værd at bemærke at hele den ovenstående diskussion har drejet sig om husdyr generelt uden at skille kvæg ud. Glatzle skriver lidt om kvæghold, hvor han pointerer at man har brugt en dårlig metode til at opgøre det antropogene aftryk fra kvæghold. Man ignorerer simpelthen at have en baseline for methanemission mm. fra alternativet til landet man driver kvæghold i. Det alternative landskab uden kvæghold kan da sagtens have større methanafgivelse end landskabet med kvæghold f. eks., som han pointerer (han synes selv at være ekspert her). Hvor der så er stor forskel på grazing cattle og andet kvæg. For slet ikke at tale om kødkvæg og malkekvæg..Eller fodersammensætningen mm. Der er skam nok muligheder for at bevare de røde bøffer og samtidigt have methanreduktion mm. , hvis det er det man ønsker af uransagelige grunde...

 • 2
 • 5