IoT som plug-and-play skal bane vej for forebyggende vedligehold

Robotterne er allerede rykket ind i Troldtekts 180 millioner kroner dyre nye produktionshal. Næste skridt er at opsamle data fra produktionen, så Troldtekt i højere grad end i dag kan basere sine vedligeholdelsesplaner på data frem for mavefornemmelser. Illustration: Mikkel Meister

En lille trådløs PLC-anordning med indbyggede sensorer, der kan klæbes eller spændes fast på maskiner og motorer. Det er hovedkomponenten i et IoT-projekt, der skal hjælpe akustikpladeproducenten Troldtekt med at øge effektiviteten i produktionen og optimere det forebyggende vedligehold.

Den Troldhede-baserede produktionsvirksomhed har i årevis opsamlet data i sin produktion, men vil nu forsøge at tage det næste svære skridt: at blive agerende frem for reagerende, når det gælder vedligehold af maskinparken – altså at kunne forudsige eventuelle maskinnedbrud, før de indtræffer.

»Indtil nu har vi været reaktive frem for prædiktive. Hver morgen har vi møder i produktionen, hvor vi kigger på, hvordan gårsdagen er gået, og det agerer vi ud fra, men vi har ikke været så gode til at kigge frem imod, hvad der vil ske i morgen eller i næste måned,« lyder det fra Troldtekts fabrikschef, Orla Jepsen.

Aktion frem for reaktion

Reelt har Troldtekt i flere år opsamlet data fra produktionen. De første byggesten blev lagt for fem-seks år siden, hvor Orla Jepsen og hans kolleger begyndte at opsamle data fra produktionsmaskinernes PLC’er (Programmable Logic Controller) via et dansk system fra it-virksomheden PJD.

Her kigger man dog mest på takttider og kommer ikke så dybt ned i de enkelte maskiners drift, forklarer Orla Jepsen.

For tre år siden landende portugisiske Raquel Antunes Diniz så på den midtjyske hede for at lægge endnu et lag sten på IoT-fundamentet. Med hendes mellemkomst er Troldtekt ifølge Orla Jepsen blevet langt bedre til at anvende produktionsdata aktivt, men næste skridt er altså nu at blive agerende frem for reagerende.

Det er Pulselabs’ PLC-anordning Pulse Checkmate, der skal suge data op fra Troldtekts maskiner. Dataopsamlingen udføres af en serie indbyggede sensorer, og datatransmissionen sker via et 4G-modul og MQTT-protokollen. Illustration: Pulselabs

Derfor er virksomheden kommet med i et nystartet, EU-støttet projekt, IIP (Industrial Internet Playground), sammen med Aarhus Universitet og den belgiske virksomhed Pulselabs.

Sidstnævnte leverer den teknologi, der er kernekomponenten i projektet: en trådløs PLC-anordning med indbyggede fugtigheds- og temperatursensorer samt accelerometer, som via magneter eller klæbe­bånd kan fastgøres til de enkelte produktionsmaskiner i Troldtekts produktion og måle på eksempelvis vibrationer, fugt og temperaturer. Dataene kan så efterfølgende analyseres og visualiseres i skyen via en cloudløsning baseret på Microsoft Azure.

»I stedet for et dyrt og omstændeligt system fokuserer vi på en meget simpel løsning. Det her er ren plug-and-play, hvor du kan flytte måleenheden rundt i produktionen efter behov,« forklarer Raquel Antunes Diniz, som i første omgang får cirka ti målere at lege med.

Ud over fleksibiliteten i den belgiske løsning tiltaler det ifølge Orla Jepsen Troldtekt, at man kan automatisere dataopsamlingen mere end i dag, hvor data til det eksisterende system blandt andet er baseret på manuelle operatørregistreringer.

Og så er der en anden vigtig faktor: Nemlig at Troldtekt selv har ejerskab over dataene.

»Det er ofte en stor udfordring at lave samlet dataopsamling fra en produktionslinje med forskellige maskinleverandører. For mange af de her leverandører har deres eget dataopsamlingssystem, som er tilpasset lige netop deres løsning. Det fungerer sådan set fint, men udfordringen for os er, at så skal vi kunne håndtere måske fem-seks forskellige dataopsamlingssystemer, hvor vi ikke selv har 100 procent ejerskab over dataene,« lyder det fra Orla Jepsen.

Data til algoritmerne

Implementeringen af den nye IoT-teknologi sker sideløbende med, at Troldtekt tidligere på året indviede en ny fuldautomatisk produk­tionshal til 180 millioner kroner, der fordobler produktionskapaciteten. Sammen med blandt andet seks nye industrirobotter skal dataopsamlingen sikre, at Troldtekt kan klemme et højere output ud af fabrikken end hidtil.

Pulselabs’ teknologi er allerede blevet testet på nogle udvalgte maskiner. Næste skridt er at lade målerne sidde på maskinerne og måle længe nok til, at softwarens algoritmer kan opbygge viden om, hvad der karakteriserer henholdsvis normal og unormal drift.

Først derefter går det egentlige arbejde i gang. Blandt andet i forhold til at udarbejde databaserede vedligeholdelsesplaner og opbygge nye procedurer og standarder, som kan styrke virksomhedens arbejde med lean.

»Derfor er vi også ude at sondere markedet for en kollega mere, som kan hjælpe Raquel med implementeringen. For der skal laves action på de her tiltag, ellers nytter det ikke noget,« siger Orla Jepsen.

Netop det at løfte snuden op fra det spor, der hedder ren produk­tions-it og sørge for, at hele organisationen kan drage nytte af arbejdet med IoT, ser Raquel Antunes Diniz som den helt store udfordring:

»Det handler ikke kun om at opsamle data og anvende dem i produktionen. Det handler også om at ensrette dataene og udvikle de rette værktøjer, så dataene kan bruges andre steder i virksomheden end bare lige i produktionen.«

IIP-projektet skal køre frem til efteråret 2020.