Ioner helbreder sygt hus
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ioner helbreder sygt hus

Af Karsten Mehlsen Ioner i luften forbedrer indeklimaet på Malmö Allmänna Sjukhus. Det viser en ny undersøgelse udført af David Wyon ved Statens Institut för Bygnadsforskning i Sverige i samarbejde med sygehusets tekniske personale.

Dawid Wyon konkluderer, at ionisering hjælper på problemerne med syge bygninger. Personalet på forsøgsafdelingen med ionisatorerne fik det markant bedre, mens personalet på en kontrolafdeling med fup-ionisatorer ikke bemærkede nogen forbedring.

Forsøget viser også, at folk ikke blot bilder sig ind, at de har problemer, men at de virkelig også har det.

Der indgik tre kirugiske afdelinger i forsøgene. Én hvor man faktisk benyttede midlet. Én 'placebo''-afdeling hvor man gennemførte såkaldte bluff-foranstaltninger for at se, hvordan personalets egen indbildningskraft og forventninger påvirkede resultatet. F.eks. fik denne afdeling 37 flytbare ionisatorer ud, som var gjort totalt inaktive. Og endelig en kontrolaf- deling, hvor man ikke gjorde noget overhovedet.

Luftionisatorerne blev medtaget i forsøget, ikke fordi man forventede nogen effekt af ionisatorerne, men fordi det var et forsøg, som netop også skulle undersøge placeboeffekten.

Personalet på tre kirurgiske afdelinger blev grundigt udspurgt i den sidste uge af den tre uger lange forsøgsperiode Resultatet var tydeligt. Det mest effektive middel var at benytte ionisatorer, men også en sænkning af temperaturen, ændret belysning og befugtning forbedrede personalets velbe- findende.

Undersøgelsen er den første publicerede undersøgelse overhovedet om ionernes indflydelse på indeklimaet i de såkaldte syge huse. Syge huse er defineret ved unormalt mange problemer med indeklimaet, f.eks. klager over hovedpine, ondt i halsen, 'tør luft'

og lignende.

På sygehuset i Malmö man i løbet af to fyringssæsoner at afhjælpe indeklimagenerne med forskellige midler. Ud over ionisering af luften, afprøvede Wyon større eller mindre luftmængder, montering af luftrensere, rengøring uden kemikalier, sænkning af temperaturen, antistatbehandlig af rum og tøj, ændret belysning og øget luftfugtighed.

RENSER LUFTEN Docent dr. techn. Niels Jonassen fra Laboratoriet for Teknisk Fysik på Danmarks Tekniske Højskole har i mange år arbejdet med ionisering af luftmolekyler, og han er ikke i tvivl om, at ionisatorerne har en effekt. Docent dr. techn. Niels Jonassen fra Laboratoriet for Teknisk Fysik på Danmarks Tekniske Højskole har i mange år arbejdet med ionisering af luftmolekyler, og han er ikke i tvivl om, at ionisatorerne har en effekt.

  • Ionisatorer af den type, der blev anvendt i forsøgene, renser simpelthen luften, siger Niels Jonassen.

Forklaringen er, at ionisatorerne er forsynet med en såkaldt emitter, det vil sige en metalspids, som er påtrykt en høj spænding på 5-20 kilovolt.

Ionerne dannes i området omkring metalspidsen. Hvis metalspidsen som i det aktuelle tilfælde har negativ ladning, vil der blive dannet lette negative ioner.

De lette ioner bevæger sig ud i rummet langs feltlinierne, som dannes mellem emitteren med den høje spænding og rummets begrænsninger. Når ionen møder f.eks. en aerosolpartikel fra tobaksrygning, vil den lette ion fæstne sig på denne og omdanne den til en tung ion. Den tunge ion bliver trans- porteret langs feltlinierne ud på rummets vægge, hvor den sætter sig fast.

Årsagen til at der dannes ioner i nærfeltet omkring emitteren er, at der her er elektroner til stede, som accelereres af feltet. De får så meget energi at de bliver i stand til at ionisere luftens ilt- og kvælstofmolekyler.
RADIOAKTIVITET I LUFTEN -

De ioner, vi har indendøre, stammer under normale forhold næsten 100 pct.

fra radioaktiviteten i byggematerialerne og ikke fra udeluften. Mængden af ioner er en indikator for, hvor ren luften inde i lokalet er. Hvis der er meget forurening til stede i lokalet, vil ionkoncentrationen være lav, og man kan direkte bruge luftens ledningsevne som mål for, hvor meget forurening der er i luften, siger Niels Jonassen.

I den såkaldte Rådhusundersøgelse - en meget omfattende undersøgelse af indeklimaproblemerne på rådhuse udført af Statens Byggeforskningsinstitut - målte man også ionkoncentrationen i luften. Det var tydeligt, at ionkoncentrationen og luftens indhold af partikler var omvendt proportionale. Jo flere ioner, jo færre partikler i luften. Der var imidlertid ikke nogen sammenhæng mellem ionkoncentrationen, og de inde- klimagener folk havde.

På sygehuset i Malmø var koncentration af ioner på 60 per kubikcentimeter, der hvor der ikke var opstillet iongenerator, og på 26000 per kubikcentimeter i rummene med iongenerrator.
GISNINGER OG OVERTRO -

Det er effekten af den renere luft, man har kunne observere i denne undersøgelse, mener Niels Jonassen.

Derimod er der ikke skyggen af bevis for, at ioner i sig selv skulle have en effekt på vore helbred. Det påstås, at negative ioner skulle være gavnlige for vores helbred, og at positive ioner skulle give trykkende luft. Sammenhængene er på ingen måde så simple. Den trykkende luft under et tordenvejr har et stort indhold af negative ioner, og frisk bjergluft har et stort indhold af positive ioner.

  • Ikke dermed sagt at der ikke skulle være en sammenhæng, men den har indtil videre ikke kunnet påvises, siger Niels Jonassen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten