Investeringer i vindenergi overhaler kul og gas i Europa

Europæisk vindenergi overhalede både kul og gas i 2014. Vindsektoren installerede ny kapacitet svarende til 11.791 MW, mens der for kul og gas blev installeret ny kapacitet med henholdsvis 3.305 og 2.338 MW.

Det fremgår af en ny rapport fra den europæiske vindenergiorganisation EWEA, der også påpeger, at der i det forgangne år blev pensioneret flere kul- og gasanlæg, end der blev installeret nye.

»Europa er ved et vendepunkt for investeringer i vedvarende energi og især vindenergi. Det begynder at virke uklogt at poste penge i Europas gamle industrier. Derimod går det fremad med vedvarende energi, og det er fortsat attraktivt at investere i vind,« udtaler Thomas Becker, der er direktør i EWEA, i en pressemeddelelse.

Læs også: Analyse: Vindmøller på land producerer Danmarks billigste strøm - alt inklusive

De flotte tal er dog ikke udtryk for, at de europæiske lande i samlet flok har installeret vindmøller i massevis.

Tyskland og England stod således for godt 60 procent af de nye vindinstallationer i 2014, og de to lande udvidede kapaciteten med henholdsvis 5.279 MW og 1.736 MW. I den tyske del af Nordsøen begyndte Vattenfalls havmøllepark DanTysk blandt andet at levere strøm sidste år, og tyskerne har nu en kapacitet på 39,2 GW.

»Det, vi har set i 2014, er en koncentration af industrien i nøglelande,« lyder det fra Thomas Becker, der tilføjer, at han forventer, at den udvikling vil fortsætte.

Den samlede kapacitet for vindenergi i EU vurderes nu til at være på 128 GW og kan dække 10 procent af elektricitetsforbruget i EU. Knap halvdelen af kapaciteten er placeret i Tyskland og Spanien.

Læs også: Vattenfalls tyske havmøllepark leverer den første strøm

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man ser et stigende behov for energilagring på tværs af transmissionsnet - både nationale og regionale.

Gad vide om der er tilstrækkeligt med økonomiske incitamenter til at sikre rettidig transmissionskapacitet af el fra/til vindkraftregioner og energilagringscentre.

 • 2
 • 0

En netto-udvidelse af kulkraftværkerne med 3305MW er vel ikke lige det som klimaet har behov for. Er det ikke på tide at få stoppet udbygningen af kulkraften?

Det er fint at der bliver bygget vindkraft, men vi skulle gerne se mængden af kulkraft i EU falde over de næste år. Ellers kan det ligesom være lige meget.

 • 15
 • 1

men vi skulle gerne se mængden af kulkraft i EU falde over de næste år.

Vi kunne måske tage os sammen til at stoppe for subsidierne i EU (10 mia euro/år) til kulindustrien.

"Coal prices have plummeted in the last three years, making it seem an attractive option for power generation.

But when subsidies and external costs are factored in, Ecofys estimates coal costs €162-€233 per megawatt hour, a standard unit of electricity.

Offshore wind and solar are comparable, at €186/MWh and €217/MWh respectively."

http://www.rtcc.org/2014/10/13/europe-spen...

Forurening fra kulindustrien (eksterne omkostninger) omfatter:

 • Reduction in life expectancy (particulates, sulfur dioxide, ozone, heavy metals, benzene, radionuclides, etc.)
 • Respiratory hospital admissions (particulates, ozone, sulfur dioxide) -Congestive heart failure (particulates and carbon monoxide)
 • Non-fatal cancer, osteroporosia, ataxia, renal dysfunction (benzene, radionuclines, heavy metal, etc.)
 • Chronic bronchitis, asthma attacks, etc. (particulates, ozone)
 • Loss of IQ (mercury) -Degradation and soiling of buildings (sulfur dioxide, acid deposition, particulates) -Reduction of crop yields (NOx, sulfur dioxide, ozone, acid deposition); some emissions may also have a fertilizing effect (nitrogen and sulfur deposition) -Global warming (carbon dioxide, methane, nitrous oxide) -Ecosystem loss and degradation

Et bud: "2011 Harvard report: external costs of coal up to $500 billion annually A Feb. 2011 report, "Mining Coal, Mounting Costs: the Life Cycle Consequences of Coal," led by associate director of the Center for Health and the Global Environment at Harvard Medical School Dr. Paul Epstein, found that accounting for the full costs of coal would double or triple its price.

http://www.sourcewatch.org/index.php/Exter...

At give subsidier til denne industri og samtidig undlade at beskatte den forurening den forårsager - er vanvid.

Hvem betaler? Ikke forureneren. "Polluter oays" princippet gælder ikke for fossilindustrien

http://en.wikipedia.org/wiki/Polluter_pays...

 • 18
 • 0

Men hvad er den samlede kapacitet af henholdsvis kul og gas i EU?

 • 2
 • 0

"En netto-udvidelse af kulkraftværkerne med 3305MW"

Jeg kan anbefale at læse selve rapporten.

Som fig. 3 viser, blev der udfaset langt mere kul og gas end der blev installeret, så der er, modsat hvad artiklen siger, ikke tale om "udvidelse".

 • 20
 • 1

Som fig. 3 viser, blev der udfaset langt mere kul og gas end der blev installeret, så der er, modsat hvad artiklen siger, ikke tale om "udvidelse".

Ah. Det ser meget bedre ud. Netto giver det -600MW for kul og utrolige -1100MW for olie. Jeg vidste ikke at der stadig fandtes så mange kraftværker som kan køre på olie.

Jeg er dog lidt i tvivl om hvordan de opgør kraftværker som kan køre på mere end én type brændstof. Dem er der rigtigt mange af.

 • 3
 • 0

Så længe kulkraftværkerne ikke betaler for forureningen er en økonomisk samligning med VE ikke relevant...

Rigtigt. Men selvom de ikke betaler for forureningen kan man godt vurdere hvormeget det drejer sig om. Og hvis man sammenligner kul og VE kan man se hvor meget man skal beskatte kul for at gøre VE konkurrence dygtig uden støtte. I RockWool rapporten har man fundet at der er en overpris på 14% for vind-el i forhold til kul-el - uden at indregne omkostninger for forurening. 14% er en bagatel i forhold til de faktiske eksterne omkostninger ved kul.

http://en.rff.dk/files/RFF-site/Publikatio...

 • 7
 • 1

...udtaler Thomas Becker, der er direktør i EWEA, i en pressemeddelelse

 • 'Jaguar-Becker' er jo en af landets store sønner, der op til COP15 førte sig frem med ganske imponerende armbevægelser, og som åbenbart siden er kommet i vælten igen(?):

DR's program 21Søndag kunne forleden berette, at Thomas Becker tidligere i år havde fået advarsler om overforbrug i forbindelse med restaurantbesøg på rejser for Klimaministeriet. Fredag i sidste uge valgte Thomas Becker at sige sin stilling op - to måneder før det store klimatopmøde i København - og undveg ifølge iagttagere således en afskedigelse pga. rod i regnskaberne og store repræsentationsudgifter

http://www.altinget.dk/artikel/hedegaard-e...

 • 6
 • 4

@ Søren Fosberg Uden at ville modsige dig, beder jeg dig om et link til følgende:

But when subsidies and external costs are factored in, Ecofys estimates coal costs €162-€233 per megawatt hour, a standard unit of electricity.

Det lyder rigtigt og interessant og burde komme frem i videre sammenhæng.

 • 0
 • 2

Ecofys rapporten er her:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil...

Du må godt sige mig imod - jeg står ikke på mål for den. For mig er det interessante ikke de konkrete omkostninger ved brug af fossiler. I stedet for at forsøge at gøre det op i penge, bør strategien - udfra en risiko vurdering - være at beslutte en afvikling af brug af fossiler hurtigst muligt.

Det vigtigste skridt er at stoppe favoriseringen af fossilindustrien. Markedet skal gennem afgifter på forurening reflekere at de rene teknologier - VE, akraft og kul med CCS - er billigere end fossiler. Det kan man beslutte politisk i stedet for at pindehugge om hvor store omkostningerne er konkret. Mao, afgifterne på forurening skal bestemmes efter hvad der gør fossiler urentable og ikke efter hvad de konkret koster samfundene. Målet er jo at komme af med dem, ikke andet.

Når det er opfyldt kan man overlade til det almindelige marked på fair og lige grundlag at vælge den bedst egnede, dvs mest profitable, teknologi, i forhold til de lokale muligheder og preferencer.

NB: Det er en underliggende præmis at omkostniningerne ved at ødelægge naturgrundlaget gennem brug af fossiler er større end omkostningerne ved at afvikle fossiler. Men det er alle vel enige i?

 • 10
 • 1

De drejer sig om forsyningssikkerhed, og det krav kan vindmøller ikke opfylde, når det ikke blæser. Jeg er vant til strøm i mine kontakter 24/7 og det krav vil jeg fastholde.

Problemet er lagring af strøm i de perioder, hvor vinden blæser kraftigt, men der eksisterer ikke overbevisende systemet til opbevaring af el. De fleste systemer konverterer overskuddet til varme, men det kommer der jo ikke strøm ud af.

Her på siderne kommer der en regelmæssig strøm af forslag til opmagasinering, men ingen er særlig overbevisende. Det tyder nærmest på, at kreativiteten er gået amok.

Altså: Hvordan opmagasinerer vi strøm, så vi kan lukke den ud på nettet igen. Indtil da vil jeg diskvalificere vindmøller med udgangspunkt i den manglende forsyningssikkerhed i konceptet.

 • 0
 • 9

Et fair krav om Danmark er førende i. På trods af den store vindkraft produktion i der el i dine kontakter over 99,99% af tiden.

Ja og det krav fastholder jeg, men tendensen går i retning af lavere forsyningssikkerhed, og det finder jeg uacceptabelt.

 • 0
 • 10

"Ja og det krav fastholder jeg, men tendensen går i retning af lavere forsyningssikkerhed, og det finder jeg uacceptabelt."

@Max: Du er helt ret. Jeg er da også bekymret for hvor meget man kan stole på at gas- og olieforsyningene fra Rusland og Mellemøsten ikke svigter. Derfor gælder det også om at vi gør os uafhængige af den slags energikilder og satser på sol og vind - som jo ikke kan bruges i et politisk magtspil

 • 12
 • 0

De drejer sig om forsyningssikkerhed, og det krav kan vindmøller ikke opfylde, når det ikke blæser. Jeg er vant til strøm i mine kontakter 24/7 og det krav vil jeg fastholde.

Hvilken teknologi kan opfylde dette krav?

I 2003 blev der mørkt i Sydsverige og på Sjælland fordi et par fejl fik nogle atomkraftværker til at koble ud... http://da.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B8mafb...

Det samme ville være sket hvis de pågældende værker havde været fyret med kul eller olie...

Før Norge fik gode forbindelser til Danmark, måtte de lukke for strømmen til deres aluminiumværker pga. risikoen for tørløb om foråret. Det problem løser Danmark da vi kan fyre op for kul mens det blæser og sælge overskuddet til Norge, så de kan spare på vandet... Vandkraft kan altså heller ikke sikre strøm altid... Fordelen er dog her at vi kan øge produktionen i et halvt år og ikke skal gøre det her og nu når de store værker falder af nettet...

Har du nogen sinde hørt om strømafbrydelse pga. manglende vind?

 • 13
 • 0

Sidste gang jeg var uden el, var 45 minutter på grund af en defekt konktaktor i en transformerstation. Uanset hvor der leveres el fra, var afbrydelsen sket alligevel. Det kunne derfor være interessant at se på hvor fejlene opstår.

 • 8
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten