InVentilate indstiller MicroVent

MicroVenthtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;}

Kandidat til Produktprisen 2012
Produktets navn:MicroVent
Firma:InVentilate ApSBirk Centerpark 407400 Herning
Beskrivelse af produktet:Hele 40 % af den danske CO2-udledning stammer fra energiforbruget ved bygningsdrift, hvoraf energiforbruget til ventilation er en væsentlig post. Af samme grund skærpes kravene til bygningers energiforbrug markant i disse år. Kravene implementeres direkte i bygningsreglementet (BR). Fælles for eksisterende ventilationssystemer er, at de er opfundet i en tid, hvor energi ikke var en knap ressource. Derfor vil det med disse systemer blive meget dyrere at leve op til de skærpede krav. MicroVent er et nyt og energibesparende system, som er rentabelt at implementere og anvende. Konceptet bag systemet bygger på gammel teknologi, som er anvendt på en ny og innovativ måde, og flere eksperter vurderer, at mikroventilation har potentiale til at udfordre og revolutionere måden, hvorpå byggebranchen hidtil har tænkt ventilation.MicroVent kan defineres som lokal decentral ventilation. Frem for at skifte luften gennem et omfattende system af ventilationskanaler, skiftes luften direkte gennem bygningens klimaskærme. Den forbrugte luft i bygningens lokaler erstattes med frisk luft, som findes umiddelbart udenfor bygningens lokaler. Til at skifte luften anvendes ventilationsenheder. Disse enheder betegnes mikroventilationsenheder. Enhederne er små selvstændige ventilationsenheder, som kan tilføre udeluft til bygningen eller føre luft fra bygningen ud i det fri. Balancen i luftskiftet opnås ved, at en bygning eller et rum ventileres af to eller flere ventilations-enheder. Styringen af enhederne koordineres således, at udsugning sker gennem en enhed, når indblæsning sker gennem en anden og omvendt, når luftstrømmene vendes. I MicroVent anvendes en regenerator til varmegenindvinding. En regenerator er en materialestruktur, som kan optage luftens varme fra en varm luftstrøm og senere afgive varmen til en kold luftstrøm. Skiftet mellem kold og varm luft opnås ved at luftstrømmen vendes. Når luften blæses indefra bygningen gennem regeneratoren ud i det fri, optager regeneratoren luftens varme. Når regeneratorens kapacitet er udnyttet, vender en reversibel blæseenhed luftstrømmen, og luften blæses ind i bygningen. Varmen, som er oplagret i regeneratoren, afgives og opvarmer den kolde luft, hvorved varmen genvindes. I enhederne sidder en reversibel blæseenhedsmekanisme at regulere luftstrømmene. Denne mekanisme har InVentilate opfundet og patentanmeldt. For at få enhederne til at arbejde sammen i ét sammenhængende system har InVentilate desuden opfundet en intelligent platform til styring af mikroventilationsenhederne. Styringen systematiserer driften af mikroventilationsenheder og får dem til at kunne skifte mellem naturlig og mekanisk ventilation i samme transportvej. Hybridløsningen er aldrig set før og vil bidrage til yderligere energibesparelser på driften til mikroventilation, fordi energiforbruget reduceres, idet ydre drivkræfter nu vil kunne udnyttes. Denne er også patentanmeldt. InVentilate har flere intelligente funktionaliteter til mikroventilationskonceptet i støbeskeen, blandt andet et dynamisk frikølingsmodul, som vil gøre MicroVent til et energireducerende klimasystem til køling bygninger. Ved at kombinere frikøling med mikroventilation og intelligent styring designes et multifunktionelt system, som kan efterleve bygningers vekslende behov for køling og ventilation.Mikroventilation findes i begrænset omfang på det tyske marked. Selve ventilationsprincippet er blandt andet blevet testet i 1998 af Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich i testen Performance of single room ventilation units with recuperative or regenerative heat recovery. Testen viser, at mikroventilation fungerer meget tilfredsstillende, og at ventilationseffektiviteten er højere ved mikroventilationsenheder med regenerator end ved decentral ventilation med regenerator. Når de tyske mikroventilationsenheder ikke hidtil har vundet udbredelse i markedet, skyldes det for det første, at enhederne har givet støjgener. For det andet er bygningens design blevet kompromitteret af synlige dæksler for hvert af bygningens rum, og for det tredje performer enhederne ikke i sammenhængende system, hvilket betyder at komforten i bygningens rum ikke har kunnet sikres og reguleres. InVentilate har derfor forbedret de tyske modeller i forhold til design, lydniveau og systemstyring, hvorfor der nu forventes stor kommerciel succes.
Produktkategori:Iværksætterprisen (nyt produkt fra ny virksomhed)
Produktets betydning:Med sine store drifts- og anlægsbesparelser og muligheden for med et nænsomt indgreb at etablere ventilation i ældre bygninger, hvor det før ikke har været rentabelt at etablere ventilation, vil MicroVent udfordre de traditionelle ventilationsløsninger inden for branchen. For samfundet kan MicroVent:+ Reducere miljøbelastningerne gennem et lavere elforbrug+ Bidrage til yderligere besparelse på energien til opvarmning pga. den høje varmegenvindingsgrad+ Bidrage til mindre miljøbelastning i kraft af en mindre installationspris, som giver systemet en større markedsudbredelse og dermed større besparelser+ Give større energibesparelser, idet systemet kan behovsstyring+ Generere arbejdspladser, hvis produktet udbredes og efterspørgslen stigerFor InVentilate betyder MicroVent at:+ InVentilate kan forvente en omsætning i 2015 på 32.869 (i 1000 kr.) og 248.899 (i 1000 kr.) i 2021.+ InVentilate kan udvikle og sælge tilhørende intelligente funktionaliteter til MicroVent, som vil øge InVentilates markedsandel betydeligt. For slutbrugeren betyder MicroVent at:+ Han sparer penge til el og varme+ Hans afskrivning/husleje bliver billigere pga. lavere etableringsomkostninger+ Han får bedre komfort og godt indeklima For bygherren betyder MicroVent at:+ Han får et billigere byggeri+ De fremtidige driftsomkostninger bliver lavere+ Bygningen bliver miljømæssig optimalFor entreprenøren betyder MicroVent at:+ Han kan udføre et byggeri billigere+ Han kan aflevere et bedre resultatFor arkitekten betyder MicroVent at:+ Han får frihed til at ruminddele bygningen optimalt+ Han undgår at få det arkitektoniske udtryk ødelagt af tekniske ventilationsinstallationerFor ingeniøren betyder MicroVent at:+ Hans koordineringsopgave bliver mindre+ Hans projekteringsprocedure bliver kortere+ Hans egen sagsøkonomi forbedres
Betydning i kategori:Med MicroVent bliver det nemmere for branchens bygherrer at leve op til de skærpede energikrav til bygningsdrift. Energiforbruget til ventilation er en stor post i den samlede energiramme.For det danske samfund kan MicroVent bidrage til at skabe arbejdspladser og nedbringe CO2-udledningen ved bygningsdrift. For Danmark som land kan MicroVent være med til at sætte Danmark på verdenskortet over førende lande med energibesparende produkter, der kan tilbydes i det meste af verden. MicroVent kan med andre ord bidrage til, at Danmarks brand ikke kun opfattes som førende nation inden for vindenergi, men også inden for energibesparende ventilationsløsninger. En god idé, hårdt benarbejde og evnen til at overbevise investorer og kunder er en væsentlig årsag til, at InVentilate med MicroVent har fortjent at vinde iværksætterprisen. Som produkt har MicroVent med sine mange egenskaber potentiale til at revolutionere en meget traditionel ventilationsbranche og vil komme til at skabe stor værdi for mange interessenter fremover. En tildeling af iværksætterprisen vil være en stor anerkendelse for InVentilate og vil få stor betydning for den fortsætte introduktion af MicroVent til en yderst konservativt tænkende byggebranche. Historien om InVentilate og MicroVent startede som en god idé på en køkkentrappe i Odense. Her sad John Børsting og Morten Lundehøj og trak lidt frisk luft i forbindelse med en familiesammenkomst, da de kom til at tale om et ukendt plads- og energibesparende mikroventilationskoncept, som John havde opdaget. Med sin mangeårige erfaring som svagstrømsingeniør vidste John, hvordan konceptet kunne gøres bedre på mange områder, mens Morten, med en fortid som arkitekt i byggebranchen, vidste, at der var stort potentiale for plads- og energibesparende ventilationsløsninger som samtidig var skjulte. Inden dagen var omme var de to svogre blevet enige om, at her måtte være en genial forretningsidé. Ideen tog hurtig fart, John og Morten stiftede InVentilate i august 2009 med missionen om at udvikle to teknologiske landvindinger: En energibesparende mikroventilationsenhed med et skjult design og en intelligent systemstyring til at sikre og optimere mikroventilationssystemets performance. På baggrund af et grundigt beregnings- og analysearbejde kunne de to svogre sandsynliggøre, at mikroventilation har potentiale til at udfordre central ventilation, som i deres optik er et forældet system, der er udviklet i en forgangen tid, hvor energi ikke var en knap ressource. Og inden året var omme fik de overbevist en lille håndfuld investorer om, at der med afsæt i denne tankegang ligger et stort forretningspotentiale i mikroventilationskonceptet - ikke mindst fordi samfundet netop står over for at skulle opgradere den eksisterende bygningsmasse for at nedbringe CO2-udledningen. Med 3,2 mio. i kapital til videreudvikling af det tyske mikroventilationskoncept og udvikling af en intelligent systemstyring gik det næste år bl.a. med at videreudvikle det som i dag er lanceret som InVentilates basisprodukt, MicroVent. Undervejs tilsluttede flere investor sig, og de to svogre opnåede desuden udviklingsstøtte fra EUDP, Fornyelsesfonden, ELFORSK, Væksthus Midtjylland og Dansk Design Center. I 2011 blev de første tre medarbejdere ansat til at bistå produktudviklingen og markedsmodningen. I det tidlige forår 2012 var InVentilate klar til at lancere de første enheder på markedet med afsæt i en grundigt udarbejdet go to market-strategi og en lille, fleksibel salgsorganisation. I dag er InVentilate i fuld gang med at introducere MicroVent for byggebranchens professionelle bygherrer og har solgt og leveret de første 150 enheder til store aktører som bl.a. Aarhus Kommune og Dan-Ejendomme A/S. Salgsindsatsen sker primært gennem opsøgende salg og netværk, og dialogen med kunderne giver InVentilate gode markedsinput og rig mulighed for at optimere produktet. Samtidig er den nu syv mand store virksomhed blevet opgraderet, således man er i stand til at håndtere salg, sourcing, produktion og logistik under én kam i takt med den stigende efterspørgsel. Om et år forventer InVentilate i stigende grad at kunne skalere salget til flere segmenter på såvel hjemmemarked som eksportmarked, og ambitionen er at være førende inden for udvikling og levering af mikroventilationsløsninger.
DesignI designet af MicroVent har InVentilate udnyttet konceptets minimale pladskrav til at konstruere diskrete ventilationsenheder, der ikke kompromitterer bygningens arkitektur. Metaforen bag konceptets design er at betragte bygningen som en levende organisme, der ånder og derfor har behov for ilt - nøjagtig ligesom mennesker, dyr og planter.
UdviklerteamJohn Børsting, svagstrømingeniør og udviklingschef i InVentilateMorten Lundehøj, arkitekt MAA og direktør i InVentilateChristian Drivsholm, seniorforsker ved Teknologisk Institut
Lanceretmarts 2012
![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/7/0/70225.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=249)
MicroVent er en plads- og energibesparende ventilationsløsning, der giver store besparelser, enkle arbejdsgange og godt indeklima. MicroVent gør det samtidig rentabelt at etablere ventilation i ældre bygninger.
Hjemmeside[www.inventilate.com](http://www.google.com/url?q=http://www.inventilate.com&sa=D&usg=ALhdy29NdX6P0qJYg_bvZC0r755dEOLVAQ)
Beskrivelse (PDF)[http://bit.ly/Qry0A2](http://www.google.com/url?q=http://bit.ly/Qry0A2&sa=D&usg=ALhdy28f2pC3L5orPNlqwwf4n0PVJh0p3g)
Video[http://www.youtube.com/watch?v=DHmvIR6A4Wo](http://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DDHmvIR6A4Wo&sa=D&usg=ALhdy29Tc4CXqAVcPbjVFxcwM-pxKpvUMA)