Intet overgår skønheden af Haeckels illustrationer

Illustration: Ernst Haeckel

Jeg formoder, at de færreste læsere af Ingeniøren er bekendt med den tyske læge, biolog, naturhistoriker mv. Ernst Haeckel (1834-1919), som var en fremragende illustrator af sine egne og andre forskeres opdagelser.

En stor og omfangsrig bog fra det tyske forlag Taschen gengiver nu 450 af de fineste værker fra Haeckels bøger, der udkom i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Haeckel var en mand af mange talenter med sans for detaljer, og han ydede flere banebrydende bidrag til evolutionsbiologien i særdeleshed og videnskaben i almindelighed.

Han kunne dog også bøje virkeligheden i forkert retning næsten efter forgodtbefindende. Dele af hans videnskabelige arbejde står stadig i dag, andet har vist sig at være helt forkert eller direkte forfalsket.

Porpema Prunella er en lille gople i klassen Hydrozoa (små gopler) under rækken Cnidaria (nældecelledyr), som ikke har været fundet, siden Ernst Haeckel beskrev og navngav den i 1888. Nogle betvivler ligefrem dens eksistens. Illustration: Ernst Haeckel

Derfor er hans ry i dag noget blandet, som det bl.a. kommer til udtryk i overskriften på den lille artikel ‘Ernst Haeckel – pioner og svindler’, der blev bragt i Biologiforbundets blad Kaskelot i 2012 af en række forskere fra Aarhus Universitet.

I den nye sofabordsbog er det dog Haeckels imponerende tegninger, der er i centrum. Og de er at betragte som rene kunstværker, som man let kan falde i trance over og nyde uden at have noget som helst kendskab til biologi og naturformer – selv om en vis viden herom nok vil gøre oplevelsen stærkere.

Som bogens forfattere skriver i et af de kortere afsnit med fine supplerende tekster, skal man nemlig huske på, at selv om Haeckels bøger (monografier) alene ud fra deres høje æstetiske kvalitet hører til blandt de mest storslåede værker, der nogensinde er udgivet, så skal det ikke glemmes, at de først og fremmest var videnskabelige publikationer med Haeckels kolleger som den primære målgruppe.

Bannerfører for evolutionsteori

Men i lyset af den indledende sætning er det nok på sin plads, at jeg kort fortæller lidt om Ernst Haeckel.

Ernst Haeckel var uddannet læge, men kastede sig straks efter sin uddannelse i 1858 over biologien. Allerede i 1862 udkom den første af hans mange rigt illustrerede bøger ‘Die Radiolarien’ om encellede dyr i havet, hvor Haeckel gengav imponerende og aldrig tidligere viste detaljer.

Charles Darwins bog om ‘Arternes Oprindelse’ fra 1859 gjorde et stort indtryk på Haeckel, og han blev den førende bannerfører for evolutionsteorien i Tyskland og på det europæiske kontinent. Herfor blev han i 1900 tildelt Darwinmedaljen af Royal Society i London.

Det var genetikeren Theodosius Dobzhansky, der i 1973 erklærede, at »intet i biologien giver mening undtagen i lyset af evolution«.

Det var allerede indlysende for Haeckel, selv om han argumenterede for Jean-Baptiste de Lamarcks tanker om, at ændringer gennem livet kan nedarves. Haeckel gengav eksempelvis en vandrehistorie om en tyr på en gård nær Jena, der fik skåret sin hale af i en stalddør, og hvis afkom blev født uden haler!

Blæregople af ordenen Siphonophora, som er en del af klassen Hydrozoa. Illustration: Ernst Haeckel

Haeckel var ateist og modstander af den katolske kirke – han blev ligefrem udråbt til ‘modpave’ under en fritænkerkongres i Rom i 1904.

Han døde et år efter afslutningen på det, man dengang betegnede Den Store Krig, men som Haeckel allerede i 1914 som den allerførste havde benævnt Den Første Verdenskrig.

Alt dette og meget mere kan man læse om i den nye, store, flotte og dyre bog.

Jeg formoder, at det kun vil være de allermest ivrige af Ingeniørens læsere, der vil anskaffe den, men jeg synes, man skulle overveje at indtaste ‘Ernst Haeckel’ i Googles søgefeltet for billeder.

Nyd det imponerende syn, som dukker op. Udvælg et enkelt billede, og klik videre til siden, hvorfra billedet stammer – se og læs mere. Min formodning er, at du gentager proceduren.

Rainer Willmann og Julie Voss: ‘The Art and Science of Ernst Haeckel’, tresproget udgave (engelsk, tysk og fransk), 704 sider, Taschen, set til ca. 1.000 kr.