Interview: Den digitale transformation bygger på old news

Illustration: Volvo

Når Tim Frank Andersen, der er digital direktør i et af Danmarks største digitale bureauer, In2Media, kigger i spåkuglen, er den fremtid, han ser, ofte drevet af teknologier, der har været på vej de seneste 15-20 år. Det nye er, at nu begynder teknologierne at virke, og de har ramt et omkostningsniveau, der gør dem rentable.

»Meget af det, der kommer inden for de næste 5 til 10 år, er jo ikke nye teknologier, men teknologier der har været undervejs i 15 til 20 år,« påpeger han.

Tim Frank Andersen er oprindeligt uddannet civilingeniør fra det, der i 1990’erne hed Institut for Datateknik, og har siden arbejdet med den digitale udvikling og dens betydning for virksomheders markedsføring og it-strategi.

»Jeg har fulgt den digitale og teknologiske udvikling, lige siden internettet blev introduceret i Danmark og frem til nu,« fortæller han.

Læs også: Elbiler kan skubbe gang i digitalisering af elsektoren

Spændende tidspunkt i historien

På sin vej frem mod i dag har han således hjulpet mærker som Nike, Lego, Pandora, Kelloggs og Uni­lever med deres digitale strategier, ligesom han i 2003 blev udnævnt til bestyrelsesformand for udvalget med ansvar for udvikling af den danske it-forskningsstrategi hos Ministeriet for Videnskabsteknologi og Innovation.

»Jeg har oplevet tiden, inden teknologierne var der; dem, der viste sig ikke at blive til noget, og dem, der var stærkt undervurderede, men blev kæmpestore,« fortæller Tim Frank Andersen.

Så når Tim Frank Andersen kigger ind i fremtiden, forsøger han at holde fokus så tæt på nutiden, at de nye teknologier, han hæfter sig ved, har en umiddelbar relevans for de virksomheder, de retter sig mod.

Og her viser det sig, at rigtig mange af de produkter og services, der rykker lige nu og booster den digitale transformation, vi står midt i, er velkendte ideer og designs, der først nu har nået et teknologisk niveau, hvor de er kommercielt rentable, eller hvor computerkraften gør dem praktisk anvendelige.

»Vi befinder os på et ekstremt spændende tidspunkt i verdens­historien, hvor en række velkendte nøgleteknologier står lige foran deres kommercielle gennembrud,« fortæller han.

Læs også: »Hver gang der kommer ny teknologi, stiger vores produktivitet, og menneskets kompetencer bliver mere efterspurgte«

Kunstig intelligens på spring

Tim Frank Andersen peger på områder som kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT), machine learning og algoritmer til at finde sammenhænge i store datamængder, robotics og 3D-print. Og dertil kommer hele transportområdet, hvor ikke kun selvkørende biler, men også den måde, vi tænker infrastruktur på, kommer til at forandre den verden, vi kender, markant.

»Hvis vi kigger på, hvilke teknologier, services og nye digitale produkter der er kommet til bare inden for de seneste 10 år, og som i dag er fuldstændig integreret i vores liv, som om de altid har været der, så har udviklingen været ret imponerende. Og intet tyder på, at hastigheden er for nedadgående,« siger han.

Et udfordret arbejdsmarked

Med de nye teknologier følger også drastiske forandringer på arbejdsmarkedet. Det er en gammel nyhed, at robotter overtager arbejdsopgaver i industrien. Men med udviklingen inden for kunstig intelligens og machine learning begynder computere nu så småt at kunne fungere som journalister, bogholdere, revisorer og endda advokater.

»Der er ingen tvivl om, at evnen til at automatisere arbejdsopgaver ved hjælp af software er et område, der vil tage fart,« fremhæver Tim Frank Andersen.

Læs også: »Den største sundhedsrisiko bliver informations-overload«

En af de helt store udfordringer for erhvervslivet såvel som de ansatte bliver derfor at indpasse sig efter den nye virkelighed. Her er det afgørende, at både virksomhederne og de ansatte bevarer lysten til at tage nye teknologier i anvendelse, påpeger han. På samme måde må virksomhedsledere danne sig et relativt præcist billede af, hvilke teknologier der kan påvirke deres virksomhed, både hvad angår forretningsmodel, værdikæde og produkt.

»Det at få igangsat en proces, hvor man sikrer, at man har den fornødne viden om og nogle hypoteser for, hvad der kan komme til at ske for os af nye muligheder og udfordringer, er altafgørende,« siger han.

»Men lige så vigtigt er det at komme i gang med at eksperimentere, så virksomheden får nogle praktiske erfaringer på de nye områder,« tilføjer Tim Frank Andersen.

Læs også: »Der er så mange aspekter af menneskelig intelligens, vi ikke er i nærheden af at kunne efterligne«

Et kalejdoskop af teknologier

For Tim Frank Andersen er der ingen tvivl om, at udviklingen de næste 10 år kommer til at byde på endnu større teknologiske frem­spring end dem, vi har set de seneste 10 år. Samtidig vil flere af de nye teknologier krydse hinanden og skabe nye innovationer, vi i dag ikke kan forestille os:

»Jeg tror på, at vi kommer til at opleve et kalejdoskop af teknologier, der opnår deres kommercielle gennembrud i løbet af de næste 10 år.«

Sidst, men ikke mindst, stiller den digitale reformation også store krav til lovgivningen. Den skal følge med, før mange af de nye teknologier kan slippes løs. Et godt eksempel herpå er selvkørende biler. Her skal det for eksempel afklares, hvem der bærer ansvaret for sikkerheden i trafikken, og hvem der må eje og anvende et sådant køretøj, inden det kan blive en del af bybilledet.