Internationale forskere bekræfter: Radioaktiv sky kom fra russisk anlæg

Mayak oparbejdsningsanlægget ligger i Rusland i de sydlige Uralbjerge. Illustration: Google Maps /Wikipedia

Den 2. oktober 2017 sendte et italiensk laboratorium et varsel ud til de øvrige medlemmer af et uformelt netværk af forskere, som samarbejder om at holde øje med mulige radioaktive udslip.

De italienske forskere havde overraskende registreret en radioaktiv isotop af det sjældne grundstof ruthenium, som ikke findes i atmosfæren, men indgår i brugt brændsel fra kernekraftværker.

Senere samme dag kom der lignende meldinger fra Tjekkiet, Østrig og Norge. Og over de næste to dage indløb også varsler fra kolleger i blandt andet Polen, Schweiz og Grækenland.

Ud fra målingernes spredning var det åbenlyst, at der måtte være tale om et stort udslip, som havde spredt sig som en sky over Europa.

Det stod også klart, at det ikke kunne være fra en atomreaktor – så var der fulgt andre isotoper med – og at niveauerne heldigvis ikke var sundhedsskadelige.

Men ingen lande ville tage ansvaret for en ulykke.

Heller ikke da Det Internationale Atomenergiagentur IAEA udbad sig data og information om mulige kilder fra samtlige 43 lande i og omkring Europa.

Rusland afviste kendskab

En uge efter den første måling mente det franske statslige Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dog alligevel at have modelleret sig frem til, hvor synderen skulle findes.

'Epicenteret' måtte findes et sted mellem floden Volga og Uralbjergene i Rusland eller Kazakhstan. Øjnene rettede sig hurtigt mod oparbejdningsanlægget Mayak i de sydlige Uralbjerge i Rusland.

Men både her og fra officielt russisk hold afviste man ethvert kendskab til en ulykke. Man foreslog i stedet, at der måtte være tale om forurening fra en satellit, som var brændt op i atmosfæren.

En efterfølgende russisk undersøgelse med international deltagelse kom ikke frem til noget klart svar på grund af 'mangel på data'. Og der har sagen stort set ligget siden.

I hvert fald indtil i fredags, hvor en artikel baseret på målinger og arbejde fra 70 forskere fra hele verden, udgivet i det tværvidenskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, mener at kunne slå både årsag og oprindelse fast.

Forskere peger på Mayak-anlæg

176 målestationer fra 29 lande har været involveret i arbejdet, og der blev fundet ruthenium-106 så langt væk som Den Arabiske Halvø, Asien og sågar Caribien.

I Europa lå de højeste værdier på 176 millibecquerel per kubikmeter luft, op til 100 gange mere end, hvad der ankom til kontinentet fra ulykken på det japanske Fukushima-værk.

»Målingerne indikerer det største kendte enkeltudslip af radioaktivitet fra et civilt oparbejdningsanlæg,« siger den tyske professor Georg Steinhauser, som er blandt hovedforfatterne på den videnskabelige artikel i en pressemeddelelse.

Forskerne kommer frem til, at der må være frigivet 250 til 400 terabecquerel ruthenium-106 og at en satellit-nedstyrtning er helt udelukket.

Udslippet må være sket over en periode på omkring 18 timer mellem 25. og 26. september, langt inde i oparbejdningen af brugt brændsel. Og det må være sket i de sydlige Uralbjerge, hvor Mayak-anlægget ligger.

Højeste forekomst på Bornholm

Rusland har fortsat ikke bekræftet, at ulykken skete i landet, men Sven Poul Nielsen ved Center for Nukleare Teknologier ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som har leveret de danske resultater til studiet, mener, at teorien holder vand.

»Jeg vil betragte de konklusioner, man er kommet frem til, som rimeligt sikre«, siger han.

Han fortæller, at man herhjemme fandt ruthenium-106 efter at være gjort opmærksom på problematikken af de øvrige lande i overvågningsnetværket.

»Vi har tre stationer i Danmark, som måler, hvad der er i luften af radioaktive stoffer. En på Risø, en på Bornholm og en i Jylland ved Haderslev. Bornholm havde den højeste koncentration, vi så spormængder i Risø og ikke noget i Haderslev. Det stemte meget godt med fordelingen over Europa,« siger Sven Poul Nielsen.

Målestationerne fungerer som en støvsuger, som suger luft ind gennem et filter. Og på Bornholm opfangede filteret svarende til to millibecquerel per kubikmeter.

»Niveauet var oppe på niveau med, hvad man ser af en naturligt forekommende isotop, berylium-7, som produceres, når kosmisk stråling rammer ind i atmosfæren,« siger Sven Poul Nielsen.

Sundhedsrisiko for nærområdet

Da der var tale om niveauer, som ikke var sundhedsskadelige, og der ikke var andre radioaktive isotoper med, som kunne tyde på en reaktorulykke, førte det ikke ligefrem til alarmtilstand.

»Men når vi ser sådan noget, orienterer vi myndighederne, Statens Institut for Strålebeskyttelse og Beredskabsstyrelsen, som altid skal have besked«, siger han.

Sven Poul Nielsen vurderer, at udslippet må haft sundhedsskadelige konsekvenser i området omkring Mayak.

»Det er anselige mængder ruthenium-106, der er sluppet ud, og derfor må der være tale om en vis risiko i nærområdet, for forureningen er jo selvfølgelig altid tættest på hvor udslippet sker«, siger han.

Mange danskere har på det seneste set Netflix-serien 'Chernobyl', som beskriver, hvordan det daværende Sovjetunionen først helt afviste, at en omfattende reaktorulykke havde fundet sted, og siden har talt de menneskelige konsekvenser ned.

»Den russiske tavshed i den her sag støtter de fordomme, vi kan have om dem, og det lugter af, at det kan have noget med militæret at gøre«, siger Sven Poul Nielsen.

Ruthenium-106's halveringstid er 374 dage.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Radioaktive materialer er dejligt nemme at detekterer og ned i bitte små koncentrationer.

Men hvor mange døde og sårede og syge resulterede dette udslip så i?

Hvornår holder vi op med frygt propagandaen, så vi kan komme af med Kul, Olie og Naturgas, som slår 800 mennesker ihjel i timen, på verdensplan?

 • 14
 • 40

Det mest skræmmende ved ulykken er, at der nu knap 30 år efter Sovjetuniounens opløsning, stadig hersker en total mangel på kommunikation fra myndighedernes side. Russisk "ufejlbarlighed" lever stadig i bedste velgående, desværre...

 • 37
 • 2

Ej, hold nu op, Michael. Du gør ikke akraften en tjeneste ved at forklejne radioaktive materialers farlighed eller negere dette udslips betydning for lokalsamfundet eller os andre. Lad os i stedet sammen tale akraft op ved at, som Bohr og andre a-forskeres appel, anmode alle om at bruge fission og fusion til fredelige formål, og ikke til avåben.

Vi står overfor fakta her, der viser, at der er sket et udslip i Mayak området af ikke uvæsentlige mængder af ruthenium-106. Og at Rusland, som de plejer, først nægtede alt kendskab. Jeg synes, som Chernobyl serien sagde det, den værste løgn var og er magthavernes pyt med mennesker, pyt med fakta.

Nogen med vægt bør forholde Putin, at det her finder man sig ikke i, udslipsrisiko skal reduceres, folk skal informeres, og nabolandene orienteres, når der sker sådan noget her. Og her taler jeg ikke om den orange “Puer Horribilis”, der i forvejen er buddy med P, men måske fru Merkel, inden hun går af.

Suk.

 • 24
 • 7

Det er faktisk endnu mere skræmmende at folk som dengang oplevede den kultur og dens undergang, begynder at snakke om at de oplever de samme tendenser visse steder her i landet - noget med at ansvaret er væk, i valget mellem at gøre det rigtige eller gøre det systemet kræver så bøjer folk sig for systemet, så vidt muligt hellere begå ingenting end begå fejl, hvis politiet arbejder 8 til 16 og forbryderne resten af tiden så risikerer man ikke at møde hinanden osv! Der er sikkert mange på gulvet i det offentlige der gerne vil gøre deres arbejde godt, men hvis organisationerne er visnet i toppen så fungerer det ikke og frustrationerne breder sig. F. eks. gav man for nylig et job til en halv milliard til en forhenværende? svindler via stråmand, mange burde have sagt stop, men ingen gjorde noget, og ingen bliver sikkert stillet til ansvar hvis han løber med pengene.

Men tænk at folk som dengang oplevede østblokkens undergang begynder at kalde udviklingen i Danmark et deja vu, det synes jeg er skræmmende!

 • 9
 • 0

250 til 400 TBq Ru106 er nu farligt nok hvis man kommer for tæt på kilden/udslippet eller får noget af det indvortes. Så på den front overdriver artiklen på ingen måde.

Nu handler artiklen slet ikke om risikoen ved ioniserende stråling, men om at finde lokationen af et radioaktivt udslip. Det er pudsigt nok udfordrende disciplin, selv ved større udslip.

 • 10
 • 0

Hvordan folk nærmere udslippet er blevet ramt har vi ikke fået at vide, da Rusland forbliver tavs.

Det har næppe haft synderligt store konsekvenser, selv temmelig lokalt. Det er en forholdsvis stabil radioisotop, der kun udsender beta ved forholdsvis lav hastighed. Og det er under et gram der er sluppet ud. De næste par år bør man nok ikke spise afgrøder fra en omkreds på nogle kilometer; men halveringstiden og udvaskning gør at det nok er reelt væk om få år, så man ikke risikerer at spise det (hvilket er det eneste farlige ved stoffet, den umiddelbare stråling skal man være meget, meget tæt på for at tøj og hud ikke skærmer een tilstrækkeligt). Ydermere er det et temmelig inaktivt stof (lidt a la platin), så det ophobes ikke synderligt i vævet og har formodentlig en meget lav biologisk halveringstid (dage), ulig ulækre isotoper som strontium mv.

 • 2
 • 0

Til Louise

Hvorfor skal jeg holde op, når jeg har 100% ret?

Der er hver dag tusindvis af udslip af giftige og farlige kemiske forbindelser, som dræber tusinder, men det er bare "buisness as usual", og det ignorerer vi totalt i dagligdagen.

Men vi bruger enhver lejlighed til at tale om radioaktive udslip og hvor farligt det er.

I har travlt med at sige at jeg gør atomkraft en bjørnetjeneste, ved at diskuterer det, og det er da muligt, men jeg stopper ikke af den grund. At det provokerer jer til vrede og latterliggørelse, sige meget mere om jer end om mig.

Nogen skal sige sandheden,og den er at vores frygt for stråling og atomkraft, dræber millioner årligt, fordi vi har valgt kul, olie og naturgas istedet.

Danmarks beslutning om IKKE at bygge atomkraft i 1970erne, da Sverige byggede 12 reaktorer, har dræbt 10.000 vis af danskere i løbet af de 40 år der er gået, med luftforurening.

Det er helt absurd, og I lægger ord i munden på mig som jeg aldrig har sagt i denne debat.

Naturligvis er atomkraft og affaldet ikke ufarlig, og det skal behandles med omtanke, og det bliver det også, men jeg har aldrig påstået det var ufarligt.

Det er bare den mindst farlige energikilde vi kender, på linje med vindmøller og solceller, men bare pålidelig og styrbar.

 • 8
 • 11

..knap 30 år efter Sovjetuniounens opløsning, stadig hersker...

Intet som helst nyt under solen - desværre.

Ethvert samfund med enevældige sosser får med tiden fattigdom og armod samt ender i udbredt råddenskab, som det er svært at udrydde. Se blot , at det næste fejlslagne sosser-eksperiment, Venezuela, også væltede.[#]

USSR har jo systematisk oplært generationer (vel over ~500 mio. personer) af deres befolkning i løgn, bedrag og konsekvent mangel på etik.

Deres socialistiske eksperiment skabte sør'm tilmed en stor, brutal og omfattende russisk mafia, som i dag er ubredt især overalt i den tidligere Warszawapagt. Dette kunne jo kun ske under dække af deres allerede gennemrådne samfundsinstitutioner.

Man har fabrikeret et tredelt samfund.. - et for dem derude, - et for dem i partiet og - et for os i toppen, der i tide ragede til os ;)

Russisk "ufejlbarlighed" lever stadig i bedste velgående, desværre...

Kald det en fortsættelsen af USSR, hvor farven fik en anden lyd ;)

Systemet udtrykker da fortsat den helt sammen livegne[0] holdning overfor individet (mennesket), da staten/køllehold kommer forbi samt tæsker dig, eller hælder dig i kasjotten, hvis du udtrykker "forkerte" meninger eller har "ukorrekt" adfærd.[00]

Selv systemets gamle/nye fjender i udlandet bliver som ved USSR stadigt i dag opsporet samt aflivet[1].

Enevælden fortsatte under ledelse af ganske få personer (Oligarker[2]) i Rusland, og de har raget så meget til sig, at de selv, fætter, kusiner samt onkler kan overleve i sus og dus med deres mia. og mio. hos venligsindede despoter i udlandet, når engang butikken Rusland igen braser sammen.

Landet gik fra enevældigt Zar-dømme -> til enevældigt kommunisme -> til enevældigt Oligartisme.

Indbyggerne i landet har kun oplevet dele af demokrati i glimt, og aldrig et åbent samt troværdigt demokrati, som de ikke aner hvad er.

[#] Venezuela..http://nyheder.tv2.dk/udland/2019-04-30-vo... [00] tæskehold..https://www.bt.dk/udland/faldt-ud-af-sit-v... [00] tæskehold..https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_jour... [00] journalisk uønsket..https://www.information.dk/udland/2010/07/... [0] livegen.. https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=livegen... [1] korruption..https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_P... [1] oligarker..https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_olig... [2] forgiftning..http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-12-st...

 • 4
 • 7

Vi er begge enige om, at vi skal have indført akraft så hurtigt som muligt. Jeg er derfor ikke nogen del af noget “jer”. Men vi kan først italesætte dette, når folk kan forholde sig til radioaktive materialer, og hvad der er farligt hvornår. Vi gør sagen en bjørnetjeneste, hvis dette “usynlige farlige djævelskab” (strålingen) ikke addresseres. Og det skal selvfølgelig ske på en sober og ordentlig måde. Og ikke ved at sætte det = folks irrationelle frygt i sig selv.

Du har jo fuldstændig ret i, at det er denne ikke rationelle frygt som førte til nejet i 1985, og at dette har betydet meget i et land, hvor kulkraft stadig er en af hovedkilderne til energi og el, og vi har foregøglet os, at vi var ååh, så grønne.

Men igen, de materialer, der anvendes og især dannes ved kernekraft er ikke at kimse ad, og skal kontrolleres ved hensigtsmæssige barrierer og procedurer. Sådan er det. Det vigtige er at pointere, at det netop KAN kontrolleres, og lettest af alt, detekteres, og dermed kan give god og sikker energi, som det jo har gjort i mange, mange år i fx Sverige, Finland, Frankrig og Tyskland.

 • 7
 • 1

I 70'erne og 80'erne valgte vi det fra og smed i stedet hundredvis af mia i naturgas-nettet. Vi har siden delvist skiftet hest i vadestedet og sadlet om til vind (på el-området er vi temmelig langt i forhold til det nuværende forbrug og kan ofte klare os med vind alene) suppleret med afbrænding af spildprodukter og fossiler. Det var næppe særlg snedigt at beslutte at gøre det på den facon; men da beslutning blev truffet var virkeligheden end anden end i dag - og det er tosset at spilde tid på at diskutere hvad man i stedet skulle have gjort dengang.

Uanset kernekraftens kvaliteter og størrelsen på de risici der er forbundet med den, så er det for sent at sadle om endnu en gang og basere os på den teknologi. Vi har sagt A og må følge vores investeringer op med B. Det tager dekader at bygge værker (især i en verden, som afventer fusion og flydende salt reaktorer). Og opinionen i DK tager endnu længere tid at skifte, da pathos nu engang hersker over logos her til lands...

Vi kan diskutere om valget var det rette; men det er alligevel for sent at vælge om - uanset udfaldet af den snak. Lige om lidt (om 10 år) skal vi have nedsat vores emmisioner i omfattende grad - det kan ikke længere nås på anden vis end ved at eskalere vind og sol voldsomt, fremme elektrificering og reducere forbrug. Og heldigvis kan det jo lade sig gøre. Lad os lægge os i selen og få det overstået - melde os helt ud af hele udviklingsarbejdet på kernekraftområdet og overlade den del til de lande, der har ekspertisen indenfor feltet (og investeringsviljen) og så fokusere på een ting vi ved vi kan finde ud af - helst helhjertet.

 • 5
 • 3

Eller er det en skrivefejl?

Nope, den er god nok. Højest 1,5 gram. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det nærmere. Artiklen skriver at undersøgelserne vurderer en frigivet strålingsmængde på 250 til 400 terabequerel. De fleste andre jeg har læst skriver 100-300 TBq. 0,3 gram af den isotop er 100 TBq.

Udslippet har givetvis været større, idet ren ruthenium jo ikke kan svæve rundt i atmosfæren (det er et metal, som er tungere end sølv), så det må være en flygtig kemisk forbindelse (gas) sammen med andre grundstoffer, hvor de øvrige dele af molekylet jo også giver vægt. Og det kan have været blandet med andre (eventuelt sågar radioaktive) isotoper af ruthenium, som jo normalt ikke opfattes som et radioaktivt materiale.

Men altså, den del af udslippet, som er årsag til strålingen der bliver målt rundt omkring er ca 1 g ruthenium. Så har der sikkert været et par gram andet. Der er formentlig tale om et par liter af en eller anden gas...

Sagen er vel, at verden ikke er i alarmberedskab over dette udslip. Vi har bare udviklet værktøjer til at spore ganske små mængder stråling. Det er ikke udslippets konkrete farlighed folk er vrede over; men at ingen vil stå ved det, hvilket er et tegn på at der ikke er snor i sikkerheden et eller andet sted, og så kan det gå en hel del værre næste gang.

 • 5
 • 1

Du har ret i meget af det du skriver, men a-kraft vokser på verdensplan, og da vi deler atmosfære, er det det der tæller.

Men at satse på den forkerte teknologi, vil tvinge os til at sadle om, og jo før vi gør det desto bedre.

30 års byggerier af vindmøller, og opførelsen af næsten 12.000 vindmøller, hvoraf ca 6200 er i drift, har resulteret i at Danmark får mindre end 10% af sit energiforbrug dækket. (ca 45 % af elforbruget, som kun udgør ca 20% af total forbruget)

Så har vi ikke medregnet skibsfarten, hvor Mærsk alene havde et CO2 udslip på 36 millioner tons - lige så meget som resten af Danmark - i 2018?

Vores vejtransport er stadig 99,5% oliebaseret, og vores opvarmning baseret på naturgas og biomasse.

Vores sats på Vindmøller og Solceller er kortsigtet, og maskinerne holder kun 20-30 år, og til den tid kan vi erstatte dem med atomkraft, uanset om det er traditionel trykvandsreaktorer, fusionsreaktorer eller flydende saltreaktorer, med uran og thorium - I don't care.

Men vi skal igang nu, for du har ret i at det vil tage laaaaaaang tid, at overbevise befolkningen om at de tager fejl, om emnet.

 • 4
 • 7

Finn, der er vist rod i din fodnotenummerering. Men vedr. russiske giftmord er listen lidt for lang, selv om man kun medtager de mest veldokumenterede og post-kommunistiske: Yushchenko med dioxin af Satsyuk o.a. Litvinenko med polonium-210 af Lugovoy, Kovtun o.a. Skripal med Novichok af Chepiga, Mishkin, Sergeev, o.a.

 • 1
 • 1

Sagen er vel, at verden ikke er i alarmberedskab over dette udslip. Vi har bare udviklet værktøjer til at spore ganske små mængder stråling.

Det er muligt at fagfolk ikke er alarmerede, men med tanke på emnets følsomhed, så er det vigtigt ikke at skabe panik, jeg kommer i tanke om kaosteoriens eksempel med sommerfuglevingen der forårsager en orkan i den modsatte ende af verden!

For når det handler om atomenergi så er alle enige om at det er farligt og skal omgås forsigtigt, også mere forsigtigt end anden energiteknologi. Men det spænder jo som bekendt lige fra de af os der mener at sikkerhed og risiko kan håndteres, over it-nørder der kun har bomber i hovedet, til dem der mener at vi slet ikke bør have atomer i verden!

 • 2
 • 0

Vores sats på Vindmøller og Solceller er kortsigtet, og maskinerne holder kun 20-30 år, og til den tid kan vi erstatte dem med atomkraft, uanset om det er traditionel trykvandsreaktorer, fusionsreaktorer eller flydende saltreaktorer, med uran og thorium - I don't care.

Men, Michael, er det ikke netop et argument for at starte med at stille en masse møller op ude ved Dokker Banke (det vil være langt billigere end at bygge en halv snes reaktorer med den teknologi, som er til reel rådighed i dag). Så udnytter vi dem de næste 30 år (med naturgasturbiner (eller SNG) som backup og suppleret med lidt solceller og den eksisterende kraftvarme da vi jo både har affald og biomasse fra husdyrproduktion der alligevel skal brændes). Når flydende salt reaktorer så formentlig til den tid er blevet modne og billige (og Hr. og Fr. Hakkebøf har forstået - ved at kigge på udlandet - at de hverken giver affaldsproblemer eller kan stå og bare vente på at springe i luften) så bygger vi dem. Hvis fusion - mod forventning - også skulle blive realistisk på så kort tid, så bruger vi det i stedet.

På den måde slipper vi for at opstille en masse nutidigt skrammel, der skal køre i hundrede år for at være rentabelt og er baseret på en ikke helt ufarlig teknologi fra den kolde krig, som udelukkende blev udviklet og valgt fordi man - ud over energi - gerne ville kunne høste materialer til bomber fra deres produktion. De værker er oven i købet enormt dyre og selvom risikoen er forsvindende ved trykvand; så kan konsekvenserne hvis noget vitterlig sker jo være temmelig omfattende (nej, nej, det er ikke fordi jeg frygter at Danmark trylles om til en nuklear ødemark). Jeg ved godt at den primære grund til at de er dyre, er de voldsomme sikkerhedsforanstaltninger, der ikke står mål med risici - men det er jo den virkelighed vi må agere i.

Det er svært at diskutere kernekraft med folk. Selv mange af mine venner med naturvidenskabelig baggrund har alle mulige underlige ideer om stråling. Al stråling slås i hartkorn intensitetsmæssigt, varer i 100.000 år og kan trænge gennem alt andet end en bly. Og det smitter altid fra et materiale til et andet. En biolog jeg kender udtalte på et tidspukt at hun var utryg ved at være tæt på vildsvin der havde levet i nærheden af Chernobyl og en læge jeg kender vil ikke turde behandle strålingsofre i tilfælde af ulykker! Det er uoverkommeligt at forklare hele befolkningen hvad det går ud på. Det er nemmere bare at lade udviklingen ske af sig selv - især nu hvor der ikke længere er andre lande, der yder økonomisk støtte til at forhindre kernekraftens udbredelse og CO2 tydeligvis er en større fjende end stråler.

 • 4
 • 1

Det er muligt at fagfolk ikke er alarmerede, men med tanke på emnets følsomhed, så er det vigtigt ikke at skabe panik

Ja, bestemt. Nu er det bare sådan, et det sælger flere aviser at skrive at 400 TBq (som gennemsnittet ikke forstår et klap af) stråling er frigivet i Ural og at denne livsfarlige strålingsgift kan måles i hele verden, samt at kernekraftulykken hemmeligholdes af verdens mest magtfulde autokrati.

Til sammenligning ville det ikke vække synderlig opmærksomhed at skrive en notits om at nogen i Rusland var flove over at der var spildt et gram af et stof, der udesender en strålingsmængde og type, som gram for gram svarer til den radioisotop, der indgik i den maling man i gamle dage malede på selvlysende urskiver (gram for gram - ikke mol for mol - og kun radioisotopen, ikke den færdige maling)...

(Ja, tritium - brint med en ekstra neutron - udsender også beta og er ca 300 TBq pr gram. Det er naturligvis et meget lettere materiale og der vil være 35 gange flere atomer i et gram tritium, som henfalder 10 gange langsommere så hvert atoms individuelle stråling vil være langt mindre intens; men den samlede strålingsmængde er den samme - gram for gram) Bare lige inden nogen beder mig uddybe hvorfor jeg sammenligner de to...

 • 5
 • 0

Kun lige en kort note til din fine summering af tilstanden og risikoen ved dette udslip: Det er ikke et kernekraftsudslip, der skete fra Mayak, det er et udslip fra et reprocesserings- også kaldet oparbejdningsanlæg, dvs. udvinding af uran og plutonium fra brugt brændsel. Bare så lige fakta er alignet.

Og melding om transborder radioaktive udslip findes der altså internationale aftaler omkring, som også Rusland har underskrevet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten