International energiforsker hjælper Danmark - hustruen er ikke velkommen

17. februar 2022 kl. 03:1116
International energiforsker hjælper Danmark - hustruen er ikke velkommen
Den danske energiforsker Mads Rønne Almassalkhi og hustruen Brittany er havnet i et kafkask mareridt med den danske Udlændingestyrelse. Illustration: Privatfoto.
Den dansk-amerikanske energiforsker Mads Rønne Almassalkhi og familien er endt i et mareridt på grund af de danske udlændingeregler, der betyder, at hustruen skal forlade landet om to uger.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis Danmark skal have succes med den grønne omstilling, er det bydende nødvendigt, at vi kan få hjælp fra kloge hoveder uden for landets grænser. Det har længe været mantraet fra landets universiteter og erhvervslivet.

Ingeniøren kan i dag afsløre, at de danske regler om familiesammenføring kan smadre den målsætning fuldstændig.

Det er den dansk-amerikanske energiforsker Mads Rønne Almassalkhi fra University of Vermont i USA et ulykkeligt eksempel på. Han har siden august måned opholdt sig i Danmark som gæsteprofessor på DTU Elektro, hvor han forsker i bæredygtige teknologier til gavn både for den grønne omstilling herhjemme - og for et fremtidigt grønt forsknings- og innovationssamarbejde mellem USA og Danmark.

Sammen med hustruen Brittany, der har en kandidatuddannelse i kemi, og deres tre børn gennemlever de i øjeblikket et nærmeste kafkask mareridt iscenesat af den danske udlændingelovgivning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg tror vi har brugt 2-300 timer på hele det her forløb med familiesammenføring, så det har været utrolig meget spild af min tid og energi. Hertil kommer uvisheden, fordi vi ikke ved, om Brittany får lov til at blive,« siger Mads.

Smides ud om 2 uger

Som sagen står nu, skal Brittany forlade Danmark den 2. marts, fordi hun har fået afslag på familiesammenføring af Udlændingestyrelsen. Årsagen er, at Mads - der både har dansk og amerikansk statsborgerskab - ikke opfylder betingelserne i udlændingeloven.

Han dumper således på, at han ikke har mindst et års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen. Det skyldes, at Mads helt tilbage i år 2000 - som 16-årig - stoppede halvvejs igennem 1. g i gymnasiet, fordi han sammen med faderen og lillebroren valgte at flytte til USA efter, at moderen i 1999 døde af kræft.

I USA færdiggjorde han en uddannelse som elektroingeniør og tog efterfølgende en ph.d., men det tæller ikke med i det danske system.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den manglende færdiggørelse af 2. semester i 1. g er derfor årsagen til, at Mads ikke kan få det nødvendigt ekstra point, som skulle til for at tælle som en ‘rigtig’ dansker i Udlændingestyrelsens øjne. Det kræver, at mindst fire ud af seks betingelser/point opfyldes. Mads opnåede kun 1. point, mens hustruen fik 2.

»Jeg følte mig pludselig meget mindre dansk, da jeg lærte, at jeg kun vurderes til at være dansker med 1. point. Det har været den største skuffelse. Jeg har altid gået rundt i USA og følt mig som en dansker. Jeg har lært mine børn dansk fra de blev født, vi har sunget rundt om juletræet, skrålet med på Kim Larsen, råbt og skreget, når Danmark spillede fodboldkampe og grædt, da Christian Eriksen faldt om på banen.«

»Ting, som du ikke kan fjerne i forhold til, hvem du er, men når man så får af vide af den danske stat, at man ikke har nok tilknytning til Danmark, så gør det ondt på en måde, man ikke kan forestille sig,« siger han.

Som et ekstra krydderi på det kafkaske forløb, så kunne Mads - hvis han kun havde været amerikansk statsborger - ifølge de danske regler uden problemer have fået lov til at komme til Danmark et år som gæsteforsker med hele familien.

»Jeg har altid set mig selv som dansk statsborger, så jeg har ikke skænket det en tanke, at jeg skulle frasige mig det,« siger den 38-årig energiforsker.

Det skriver Udlændingestyrelsen

Ingeniøren er i besiddelse af afslaget til Brittany Anne Almassalkhi om familiesammenføring.

Heri står blandt andet:

‘Du har fået afslag på din ansøgning om familiesammenføring med Mads Rønne Almassalkhi. Udlændingestyrelsen har givet dig afslag, fordi du og din ægtefælle ikke opfylder mindst 4 ud af 6 betingelser i integrationskravet, og der ikke er oplyst om ganske særlige grunde til, at du alligevel skal have opholdstilladelse.’

‘Du har haft ret til at opholde dig i Danmark, mens vi har behandlet sagen. Denne ret ophører nu, hvor vi har behandlet sagen færdig. Du skal derfor forlade Danmark senest den 2. marts 2022.’

‘Videre har vi vurderet, at din ægtefælle ikke opfylder betingelsen om at have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i mindst 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.’

'Vi har herved lagt vægt, at din ægtefælle alene har oplyst om fuldtidsbeskæftigelse her i landet som gæsteprofessor siden den 23. august 2021, og ikke forud herfor har haft beskæftigelse i Danmark.’

‘Endelig har vi vurderet, at din ægtefælle ikke opfylder betingelsen om uddannelse her i landet i mindst 6 år, heraf mindst 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse.’

‘Vi har herved lagt vægt på, at din ægtefælle til sagen har oplyst, at han har taget 1. semester af 1 skoleår i Gymnasiet (1.g. i årgang 99/00), uden afsluttet eksamen.’

‘Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at din ægtefælle har færdiggjort en uddannelse i USA, idet, idet alene uddannelse i Danmark kan medinddrages i vurderingen af den herboendes opfyldelse af uddannelsesbetingelsen.’

‘Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om, at din ægtefælle ikke har mulighed for at indrejse og tage ophold sammen med dig i USA for at udøve jeres familieliv dér.’

‘Vi har ved afgørelsen lagt til grund, at der består et afhængighedsforhold mellem dig og dine børn som følge af jeres slægtsskab, men på baggrund af en konkret og individuel vurdering af sagen har vi vurderet, at der ikke er oplysninger i sagen, hvorved vi kan lægge til grund, at jeres afhængighedsforhold er kvalificeret og er af sådan karakter, at dine børn reelt vil være nødsaget til at forlade Unionens område sammen med dig, såfremt du nægtes opholdsret.’*

Ledende forsker

Historien om Mads burde ellers være en succeshistorie. En anerkendt forsker i Danmark med kompetencer inden for områder, der lige nu er i meget høj kurs, hvis vi herhjemme skal nå i mål med den grønne omstilling.

»Mads er en af de ledende forskere internationalt inden for fremtidens energisystem, og hvordan vi får omstillet det på en effektiv måde,« siger professor Jacob Østergaard, centerleder ved DTU Elektro.

»Derfor er vi også rigtig glade for, at det har været muligt at kunne tiltrække en så anerkendt kapacitet, og vi er naturligvis kede at de vanskeligheder, han nu oplever med systemet,« siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Jacob Østergaard, der var medlem af den regeringsnedsatte Energikommission, der tidligere er kommet med anbefalinger til den danske energipolitik fra 2020 til 2030, kan Mads Almassalkhi kompetencer gavne den grønne omstilling herhjemme på flere områder.

»Det gælder blandt andet udvikling af metoder til at gøre el-forbruget mere fleksibelt, så det i højere grad følger den varierende produktion fra vind- og solenergi. Mads har blandt andet udviklet nye innovative metoder til at kontrollere elforbruget fra fx varmepumper og opladning af elbiler, så forbruget holdes tilbage i en periode, hvis en stor vindmøllepark pludselig falder ud eller der opstår en flaskehals i forsyningsnettet,« siger han.

Professionelt og privat formål

Mads' ophold i Danmark er betalt af løn fra USA og fra Otto Mønsteds Fond - og koster derfor ikke den danske stat noget,

For ham har det professionelle formål med opholdet i Danmark været at bidrage med sin viden inden for grøn teknologi:

»Min spidskompetence ligger i, hvordan man bedst gør brug af - og lagrer energi. Det er vigtigt i forhold til, hvordan man anvender overskydende energi til eksempelvis power to x. Vi sidder også med et konkret projekt om, hvordan man kan tage overskydende sol- og vindenergi fra eksempelvis Bornholm og anvende det i fjernvarmeanlæg.«

»Jeg har også forsket meget i og været med til startup virksomhed i forhold til, hvordan man kan koordinerer forbrug af el til biler og varmepumper, så de ikke overbelaster netværker, mens samtidig også giver folk den energi, de har brug for. Det er vigtige områder for den grønne dagsorden både i Danmark - og i resten af verden,« siger han.

Men opholdet har også drejet sig om kunne tage viden med tilbage til USA:

»DTU og Aalborg Universitet, hvor jeg også er tilknyttet, er fantastiske forskningsmiljøer, og jeg håber eksempelvis at kunne tage meget viden med tilbage om Danmarks brug af fjernvarme og energiøer,« siger Mads.

Privat har opholdet i Danmark også været et ønske om at vise de tre børn, der både har dansk og amerikansk statsborgerskab, deres andet hjemland.

De to ældste børn på 8 og 11 år er under opholdet i Danmark startet i dansk folkeskole, og de er faldet lynhurtigt til i 2. og 4. klasse.

»Vi var selvfølgelig lidt nervøse for udfordringen ved, at de skulle starte i dansk skole, men det der gik ikke mere end to uger, så var de uden problemer faldet til, så nu læser de Kaptajn Underhylder og synger fastelavn er mit navn.«

»Så vi er blevet mødt med åbne arme af det danske samfund lige på nær, når det gælder udlændingeloven,« siger han.

Håber på nye vinde

Familien Almassalkhi har nu påklaget Udlændingestyrelsens afgørelse til Udlændingenævnet, og håbet er den tillægges opsættende virkning. Det vil betyde, at Brittany kan blive her, mens sagen behandles, hvilket forventeligt vil tage nogle måneder, så hun rejse hjem sammen med resten af familien til sommer - uanset udfaldet.

»Vi har stadig ikke fået svar fra Nævnet om, hvorvidt hun kan få lov til at blive. Det eneste vi har fået lovning på er, at afgørelsen kommer før, hun skal ud 2. marts, men det kan være en time før eller en uge før.«

»Alternativt har vi talt om, at jeg må blive her, så de to ældste børn kan gøre deres skoleår færdigt, men jeg håber selvfølgelig ikke det bliver nødvendigt at splitte vores familie,« siger han,

Den dansk-amerikanske energiforsker håber, at der vil komme debat om de danske regler for familiesammenføring, så de kan ændres:

»Hvis de ikke ændrer sig til en måde, hvorpå jeg bliver målt til at være god nok, så har jeg svært ved at se mig selv som dansker fremover.«

»Som dansk statsborger burde man jo have ret til at have sin familie i Danmark, men i det nuværende politiske landskab i Danmark, er det ikke muligt. Jeg håber dog, at man vil se på en ændring af kriterierne, så det eksempelvis også tæller med, at man har fælles børn, der er danske statsborgere, og når vi taler kompetencer indenfor grøn omstilling forstår jeg heller ikke, hvorfor man ikke tillægger min amerikanske uddannelse samme værdi som en dansk,« siger han.

Tesfaye: »Reglerne skal være stramme, men ikke skøre«

Illustration: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ingeniøren har bedt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye(S) om at forholde sig til familien Almassalkhis sag, der også bliver beskrevet i Politiken. I et skriftligt svar skriver han:

»Da ægtefællesammenføringsreformen blev forhandlet i 2018, var det netop vigtigt for Socialdemokratiet, at danskere der ønskede at vende hjem fra fx USA med en ægtefælle, skulle opleve mere fornuftige og gennemskuelige regler. Jeg kan naturligvis ikke kommentere på den konkrete sag, som jeg i øvrigt kan forstå på Politiken er påklaget til Udlændingenævnet. Men vi har set flere eksempler på afslag på familiesammenføring, der har skabt debat. Jeg har selv udtalt, at reglerne skal være stramme, men ikke skøre.«

Ingeniøren har også bedt om en kommentar til, hvorvidt ministeren har planer om at revidere reglerne for familiesammenføring:

»Da det nu snart er fire år siden, at de nuværende regler blev indført, mener jeg, at der er behov for at evaluere, hvordan de fungerer i praksis. Jeg har derfor inviteret både advokater, organisationer og myndigheder til at foretage et serviceeftersyn af de paragraffer, der blev indført med ægtefællesammenføringsreformen i 2018. Arbejdet er gået i gang, og det skal være afsluttet om et par måneder. Herefter vil jeg invitere Folketingets partier til en drøftelse af, om der kan være behov for at ændre lovgivningen,« skriver ministeren.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
20. februar 2022 kl. 15:39

Er der forskel på at få opholdstilladelse/visum til at blive her sammen med manden og så familiesammenføring?

Jeg synes det sidste lyder af mere end ophold.

Min datter i USA skulle årligt rejse ud og ind igen for at få lov at blive, og til sidst var hun nær ikke kommet ind. Rådet var at de blev gift, som de så blev, og det ændrede det til permanent ophold. Om det også ville gælde hvis de gik fra hinanden ved jeg ikke.

For nogle år siden blev hun også US statsborger, da det blev muligt uden at frasige sig det danske.

Det er åbenbart blevet besværligt at danse med disse indvandringsmyndigheder.

14
17. februar 2022 kl. 15:25

Ja i de tilfælde kan man jo godt få den tanke at der er "nogen" der bruger systemet politisk

13
17. februar 2022 kl. 13:53

US Citizenship - eller dobbelt statsborgerskab

Herhjemme hævdede vore regeringer frem til 2015, at dobbelt statsborgerskab simpelthen var umuligt - selvom tusinder faktisk havde det. Jeg måtte derfor opgive at give denne fantastiske mulighed til et af mine egne børn.

11
17. februar 2022 kl. 12:13

Jeg forstår IKKE hvordan Mads Rønne Almassalkhi overhovedet TØR undlade at have erhvervet US Citizenship - eller dobbelt statsborgerskab.

Enhver, som i praksis emmigrerer - som barn eller voksen - løber en vedvarende rissiko for at blive udvist / deporteret som følge af "et eller andet".

Hvor smerteligt det end er, så bør børn og voksne, som minimum, have dobbelt statsborgerskab ELLER nyt statsborgerskab i det land de de facto bor.

Konkret er det absolut en reel risiko at blive udvist af USA.

I Danmark ser vi hvordan efterladenhed (manglende forståelse) hos unge efterkommere af indvandrere medfører, at de ikke får dansk statsborgerskab - hvilket kan medføre risiko for udvisning.

9
17. februar 2022 kl. 12:02

Jeg er nu ikke så sikker på, at Green Card ordninger i praksis forvaltes smertefrit og rimeligt - uanset hvor godt det lyder.

Det største problem i Danmark synes at være den komplette mangel på sund fornuft i behandlingen af undtagelser.

Den foreliggende synes helt indlysende, MEN vi har malet administration og styrelser op i et hjørne, hvor de dels ikke må / tør lave skøn og undtagelser, OG ikke mindst har en sagsbehandlingstid som er helt ude af proportion med behovet.

Andre eksempler er de i nyhederne ofte omtalte udvisninger af skoleelever - f.eks. få måneder før eksamen.

8
17. februar 2022 kl. 11:57

Det kan vel ikke være så svært at lave en særlig ordning, der siger at hvis man har f.eks. en 3-års kontrakt på at udføre specielle tekniske eller videnskabelige serviceydelser, så har man ret til at bo i Danmark med sin nærmeste familie i denne periode. End of story.

(måske vil denne løsning ikke være populær i visse kredse, da den jo ikke kan bruges til udlændingehetz....)

7
17. februar 2022 kl. 10:10

De folk vil stemme DF eller NB, hvis ikke S pleaser dem.

NB siger egentlig klart hvad deres udlændingepolitik er: Alle der kommer her og som kan og vil bidrage til samfundet er velkomne, hvis man kommer for at blive forsørget skal man blive væk.

Så enkelt kan det udtrykkes og det er formentlig også det en indvandrer fra USA forventer af os, ikke dette kafkaske helvede som han har været igennem i et samfund styret af skidesprællere og socialdemokrater med enhedslistens salonkommunister på bagsmækken!

5
17. februar 2022 kl. 09:33

Andre lande kan uden problemer indføre greencard ordninger, hvor man via sin uddannelse kan scorer højt nok til, at man selv og familien kan opnå statsborgerskab. Er det fordi vi her i Danmark ikke må forskelsbehandle, at vi ser disse tåbelige tilfælde som her?

4
17. februar 2022 kl. 09:29

Enig. Men det vilde er jo, at loven er blevet til gennem briller, der kun ser indvandrere fra muslimske lande, der er blevet danske statsborgere, som 'henter en hustru i hjemlandet', som det så uromantisk hedder i de kredse. De skulle standses for enhver pris. Så man kunne hente stemmer over midten fra DF til S. Det ved Tesfaye udmærket godt. Og han ved, at der desværre stadig er tilstrækkeligt med kakkelbordsdanskere, som forskræmt ser ud i verden, og ikke forstår, at hvis de skal beholde den så højt skattede 'normale hverdag', så skal de og Danmark flytte sig - for verden flytter sig. Og står de stille, som de og deres politiske partier tror man kan (eller skuer tilbage sågar), ja så rykker resten af verden os alle et rigtigt ærgerligt sted hen, hvor ting smuldrer om ørerne på os. De folk vil stemme DF eller NB, hvis ikke S pleaser dem.

Måske S burde tage på sig at løfte den store pædagogiske opgave, det er, at gøre dem mindre forskræmte?

3
17. februar 2022 kl. 09:20

Danmark fortjener ganske enkelt ikke hjælp af kapaciteter som Mads Rønne Almassalkhi. Til gengæld fortjener han en solid erstatning for ikke at være gjort krystaltydeligt klart, at Danmark er sunket ned i en blanding af egocentrisk selvtilfredshed og udlændingeskræk - og at man skal holde sig væk herfra, hvis man som forsker eller specialist har familie.

På det jævne på det jævne - og dér fortjener vi at være, så længe vi opfører os på den måde.

2
17. februar 2022 kl. 08:49

Ministeren siger: Jeg har selv udtalt, at reglerne skal være stramme, men ikke skøre.

Men skøre kan vi nok blive enige om, at de er. Desværre er det ikke det eneste eksempel på Danmarks "selvfede småstatsmentalitet!

1
17. februar 2022 kl. 05:45

Ægtefællesammenføringsreformen - ordet er lige så langt som formålet er overflødigt. Det burde være en menneskeret for personer, hvis viden og håndværk er eftertragtet af samfundet, får automatisk ret til, at ægtefællen/partneren opnår opholdstilladelse samtidig. Hvis den ene part også er dansk statsborger, burde der ikke lægges nogen forhindringer i vejen overhovedet. Graden af intellektuel sløvhed er desværre stærk tiltagende i de toneangivende politiske og administrative kredse i Danmark.