Interaktivt radon-kort: 17.000 boligejeres måling af radonniveauet i deres ejendom

Illustration: Mette Munk

Forskere fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri, By og Miljø, Build har samlet og analyseret knapt 17.000 radonmålinger, som boligejere selv har foretaget mellem 2015 og 2020 i deres enfamilieshus, kæde- eller rækkehus.

I ni kommuner viser over 60 procent af målingerne radonkoncentrationer, som overskrider grænseværdien på 100 Bq/m³, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Tallene afslører, at i 34 kommuner, altså hver tredje kommune i landet, er mere end halvdelen af målingerne over et radonniveau på 100 Bq/m³.

Af hensyn til sundheden har det siden 2010 været et krav, at radonkoncentrationen i nye huse ikke må overstige 100 Bq/m³. I huse bygget før 2010 anbefaler Bygningsreglementet, at man nedbringer radonniveauet, hvis man opdager, at det er over 100 Bq/m³.

Kortet bygger på målinger, som husejerne selv har bestilt og betalt gennem initiativet Radonfrit Hjem via videncentret Bolius.

I tidligere undersøgelser af radonforekomsten i danske boliger har forskere udvalgt de boliger, de ville have undersøgt, for at gøre resultatet så repræsentativt som muligt. De nye resultater fra BUILD kan derfor ikke sammenlignes direkte.

Husejerne har selv taget initiativ til radonmålingen, og der er foretaget flest målinger i de egne af landet, hvor risikoen for høje radonniveauer er størst. Med andre ord, så har boligejere, der på det gamle 'radon-kort' kan se, de bor i et radon-udsat område, været mere tilbøjelige til at få undersøgt deres bolig. For at kompensere for det har forskerne skrevet direkte til boligejere i kommuner, hvor der var få eller ingen målinger, så der nu er minimum en måling fra alle kommuner.

Overraskende høje niveauer

Forskellen mellem resultatet af den gamle undersøgelse og den nye er så store, at selv forskerne bag spærrer øjnene op. Andelen af undersøgte boliger med radonniveauer over grænseværdien på 100 Bq/m³ er nemlig langt højere end den andel, der blev fundet for 20 år siden. Dengang undersøgte man, hvor mange boliger, der dengang lå over den daværende grænseværdi på 200 Bq/m³.

Læs også: Boligejeres radonmålinger viser for megen radioaktiv gas i overraskende mange boliger

I rapporten Landsomfattende radonundersøgelse 2001 fandt forskerne to kommuner, hvor den daværende grænseværdi på 200 Bq/m³ var overskredet i mere end 20 procent af de undersøgte boliger og ingen, hvor andelen lå over 28 procent.

Sådan har beboere målt deres radon-niveau:

Målingerne i dette studie er indsamlet ved brug af såkaldte dosimetre, Når radon eller radondøtre henfalder i et lukket dosimeter, rammer alfapartiklerne overfladen på sporfilmen, der består af cellulosenitrat eller polyester. Herved opstår skader eller spor, som bliver synlige gennem kemisk ætsning af filmen. Sporene tælles i mikroskop og giver dermed grundlag for vurdering af radonindholdet i indeluften. Estimeret årsmiddelværdi for en bygning bestemmes ud fra målinger med dosimetre placeret i boligens opholdsrum i en periode på mere end 60 dage. Indholdet af radon i indeluften målt med lukkede dosimetre bestemmes med en usikkerhed på 10 til 15 %.

Emner : Indeklima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Interessant nok og godt at der kommer mere fokus på dette. Fordi jeg ved at nogen har en tilbøjelighed til at udelade radonspærre, selvom jeg altid tegner den på, fordi de tænker at beton terrændækket er lufttæt nok lag og for at spare udgiften. Jeg kigger som regel på radonkortet og hvis risikoen er fra mellem og opad, tegner jeg radonspærre på og (forsøger) at fastholde at den skal være der. Hvis risikoen er mindre / lav tegner jeg den måske på og er måske mere tilbøjelig til at acceptere at den udelades.

Men det kunne være fint, hvis det kunne blive undersøgt måske mere til bunds, så man kan lave et opdateret radonkort med risikoniveauerne, som man kan gå ud fra når man projekterer et nyt hus.

 • 9
 • 0

Hvad anbefaler folk at man bruger til at lave radon målinger i sit hus? Er det fint at købe nogle af de gør-det-selv muligheder der er på markedet, eller skal man have profesionelle ud?

 • 7
 • 0

Der er ikke forskel på langtidsmålingerne, ud over at du kender dit hus og den professionelle har set mange huse, så placeringen af måleren kan I begge være bedst til, laboratoriet skal nok klare aflæsningen.

Her og nu målinger er som altid et håndværk der kræver øvelse og det gode grej

 • 2
 • 0

at en radonmåling ikke er obligatorisk i tilstandsrapporten - eller det var det i hvert fald ikke for et par år siden - ved ikke, om det er blevet ændret ...

 • 5
 • 0

Euratom og WHO har fastsat den højeste værdi af radon indendørs til 300 Bq/m³. Tyskland har ligesom Danmark anbefalet 100 Bq/m³ som grænseværdi. Alle tal som årsværdi. Den idelle målingsperiode er 12 måneder, og hvis man foretager en måling på 2-3 måneder om vinteren skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på sommer og vinter, idet man om sommeren har døre og vinduer meget mere åbne med meget lavere radonniveau til følge. Risikoen stiger lineært med forøgelse af radonniveauet, så grænseværdien er blot en valgt værdi på et passende lavt niveau.

Man skal derfor ikke gå i panik over et radonniveau på 101 Bq/m³, specielt ikke, hvis man er ikke-ryger, for radon går mere ud over rygere (med en faktor 25 jf WHO).

Risikoen for lungekræft ser sådan ud ved et radonniveau på hele 800 Bq/m³. Livslang ikke-ryger: 0,4 til 0,7% Ryger (15-24 cigaretter daglig): Indtil 30. leveår 2,3 % til 3,7 % Indtil 50. leveår 4,3 % til 7,2 % Indtil 75. leveår 10,4 % til 16,9 %

 • 11
 • 0

Vi har målt for radon over længere tid i vores hus. Der er pænt store udsving mellem de forskellige rum samt om der måles over efterår, vinter, forår. Sommer giver for meget frisk luft. Nok derfor kan man ikke så let medtage disse målinger i en tilstandsrapport.

Grænseværdien i nogle rum overskrides, så vi burde indføre en form for udfultning af sokkelrum under gulvet, tætne rørgennemføringer og lignende tiltag. Men det er bare ret besværligt fordi man ikke kan komme til der hvor forbedringer skal indsættes.

Vi sover på 1. sal så vi har p.t. valgt ikke at forbedre på huset. Men hvis man sover i de rum hvor grænseværdier overskrides, så bør man for sin egen skyld gå i gang med forbedringer.

En lægelig vurdering vil være på sin plads for at afgøre om folk bliver syge af at sove/bo i et hus med for høje grænseværdier, samt hvilke tiltag man kan gøre forebyggende så vi ikke skal på sygehuset senere. Det er jo næsten et Regionalt anliggende.

 • 6
 • 0

Fordi jeg ved at nogen har en tilbøjelighed til at udelade radonspærre

I 2015 kiggede jeg på udvalget af radonspærremembraner og lavede i stedet et radonsug i vores nye hus i Slagelse, for jeg tror ikke en meter på at en plastic-membran er tæt, hverken umiddelbart efter byggeprocessen eller 100 år senere.

Radonsuget består af et antal perforerede slanger lige under betondækket, som er forbundet med et passivt aftræk over taget og målinger med en elektronisk måler et år efter indflytningen gav tal omkring 20 Bq/m³.

 • 17
 • 1

En af de klassiske forsyndelser er at der ikke lægges murpap på sokkel, hvor der skal stå døre og vinduer på denne, og da murpap ofte udgør en del af radonsikringen mellem sokkel og terrændæk kommer der et hul her. Et andet er de "normale" utætheder omkring røropføringer i teknikrum, som alt andet lige generelt ikke har den nødvendige fokus i planlægnng og udførelse både i forhold til brugbarhed, men også fugt og radon.

 • 10
 • 0

Hvad anbefaler folk at man bruger til at lave radon målinger i sit hus? Er det fint at købe nogle af de gør-det-selv muligheder der er på markedet, eller skal man have profesionelle ud?

Jeg har købt en Canary som den på billedet ved den anden artikel.

Over de sidste 14 dage har den vist 70 Bq/m³ i et af vores soveværelser. Der er pt ikke ventilation i dét værelse, men døren står åben det meste af tiden. Hvis jeg lukker døren, eller slukker for ventilationen stiger målingen til over 200 på få dage. Det er i en kælder i Hvidovre.

 • 6
 • 1

Fantastisk, at de eneste to kommentarer der kommer med reel erfaring får "tommel ned".

Kan man kombinere et radonsug med dræn? Slangen er vel den samme, så ét rør til fri luft, og ét til en brød.

 • 2
 • 0

Læs evt. mere på

Allan, det er fint at byde ind med sin fagviden. Mere end velkomment.

Men det er ikke ok at smide links til sit eget firma, som ren reklame. Især ikke uden at fortælle at man reklamerer for sig selv. ING.DK har sikkert et fint annonceprogram, hvor man kan få lov at reklamere her mod passende betaling.

Mvh det lokale selvudnævnte debatpoliti 😉

 • 9
 • 0

Hvad anbefaler folk at man bruger til at lave radon målinger i sit hus? Er det fint at købe nogle af de gør-det-selv muligheder der er på markedet, eller skal man have profesionelle ud?

Jeg har også en Canary, som jeg i sin tid kunne teste sammen med 2 andre elektroniske målere, samtidigt med at vi fik lavet langtids-dosimetermålinger i huset. Der var god overensstemmelse mellem alle resultaterne (200 - 240 Bq/m³). Valgte Canary'en fordi den viser både langtids-, uge- og dagsdosis. Således kan man reagere hurtigt med lidt ekstra udluftning, hvis radonniveauet begynder at stige.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten