Intelligente våben skal forhindre skyderier

Armatix iP1 Foto: Armatix

Præsident Obama har i forbindelse med nye stramninger af våbenloven givet myndighederne 90 dage til at kortlægge de teknologiske muligheder for at forbedre våbensikkerheden i landet. En række forskellige teknologier inden for intelligente pistoler er i øjeblikket under udvikling.

USA's præsident, Barack Obama, vil nu have kortlagt de teknologiske muligheder for at nedbringe antallet af skuddræbte.

Præsidenten præsenterede i tirsdags en række stramninger af den amerikanske våbenlov som konsekvens af de mange masseskyderier, landet har oplevet. Våbenhandlere skal fremover være licensgodkendte, og baggrundstjek af køberne bliver fremover obligatorisk. Blandt initiativerne er også bedre sporing af de solgte våben, flere penge til behandling af psykiske lidelser og mere myndighedspersonale til at koordinere de nye tiltag.

De nye initiativer rummer imidlertid også en teknologisk indsats. Ifølge et faktaark fra Det Hvide Hus bliver både det amerikanske forsvarsministerium, justitsministerium og ministerium for national sikkerhed sat til at undersøge de teknologiske muligheder for at løfte våbensikkerheden i landet.

Ministerierne skal dels gennemføre eller sponsorere forskning i våbensikkerhedsteknologi og dels kortlægge såkaldt smart gun-teknologi og undersøge mulighederne for at fremme udbredelsen af teknologien.

»Udviklingen og udbredelsen af teknologi, der kan bidrage til at forhindre disse tragedier, er en presserende prioritet. USA har gjort det på mange andre områder fra at gøre biler mere sikre til at forbedre de tablets og telefoner, vi bruger hver dag. Vi ved, at forskere og ingeniører allerede er i gang med at undersøge tiltag til forbedring af våbensikkerhed og sporing af bortkomne eller stjålne våben. Der er allerede investeret millioner af dollars i teknologiforskning, der spænder fra fingeraftryksscannere over radiofrekvensidentifikation til microstamping (markering af patronhylstre, red.),« skriver Det Hvide Hus i sit faktaark om de nye initiativer.

Artiklen fortsætter efter grafikken

RFID

Hvilke teknologiske muligheder kommer de tre ministerier så til at se på? En af de mest udbredte teknologier på området er radiofrekvensidentifikation, såkaldt RFID-teknologi. RFID benytter radiobølger til at låse en pistol op via signalet fra en sender, der skal være inden for en bestemt radius.

Når den tilhørende sender ikke er i nærheden af pistolen, er pistolen sikret, og den kan dermed ikke benyttes af andre end indehaveren af senderen. Det tidlige udviklingsarbejde i 00'erne har rundet muligheden for implantater i pistolejerens hånd, hvilket ville gøre det særligt vanskeligt at omgå låsemekanismen. Producenterne har siden bevæget sig væk fra den lidet tiltalende løsning med kirurgiske indgreb, og i de aktuelle RFID-sikringer er senderen i stedet placeret i et armbåndsur eller en ring.

Adskillige løsninger er under udvikling, men den mest omtalte inden for de seneste år er iP1 fra tyske Armatix. Det er en kaliber 22-pistol med en indbygget RFID-modtager og et tilhørende armbåndsur. Når pistol og ur er adskilt med mere end 25 centimeter, kan pistolen ikke affyres. Brugeren skal endvidere aktivere urets sender med en pinkode i et forudbestemt tidsrum på op til otte timer.

Læs også: Nye kropsscannere skal beskytte flypassagerer – og deres privatliv

Blandt andre producenter af RFID-teknologier til våben er irske Triggersmart, der ikke har udviklet egne våben men i stedet en række aktive og passive sendere og modtagere, der kan installeres i eksisterende pistoler og geværer.

En lignende teknologi findes også hos iGun Technology Corporation, som er indehaver af SmartGun som beskyttet varemærke. iGun har udviklet et gevær med en tilhørende sender i en fingerring, der ved hjælp af magnetisme aktiverer modtageren i geværet. Flere andre produkter benytter også magneter i fingerringe, som Magna-Trigger, der er udviklet specifikt til Smith & Wessons revolvere, og Magloc, der er udviklet specifikt til M1911-pistoler.

Fingeraftryk

En anden gren af smart guns fungerer uden tilknyttede sendere, men er i stedet sikret ved hjælp af biometriske identifikation, såsom fingeraftryk.

Heriblandt Indentilock, som er resultatet af en særligt dramatisk forhistorie, idet ingeniør Omer Kiyani har arbejdet på at udvikle produktet, siden han som 16-årig selv blev skudt i ansigtet. Indentilock, som ventes klar til salg fra sommeren 2016, er en lås, der monteres omkring aftrækkeren, og som kun kan låses op ved hjælp af fingeraftryk. Aftryk fra flere personer kan indlæses i mekanismen, som dermed kan benyttes af flere godkendte brugere.

Amerikanske Safe Gun Technology Co. arbejder på en fingeraftryksscanner, der kan eftermonteres direkte ind i våbenets greb. Selskabet afprøver i øjeblikket sin scanner i den udbredte semiautomatiske riffel Colt AR-15.

Læs også: FN vil begrænse brug af rumvåben - men har svært ved at definere det

Hos Safe Gun Technology anser man ifølge selskabet selv ikke biometriske våbenlåse som direkte konkurrenter til RFID-låse og lignende teknologier med eksterne sendere, men peger på, at våbenlåse med tilknyttede ringe eller armbåndsure egner sig særligt til politi og andre uniformerede myndigheder med våben, mens private våbenejere ikke kan forventes at bære sendere konstant for at være forberedte på eksempelvis indbrud.

Hos amerikanske Ægen Technologies arbejder man også på en fingeraftryksscanner til implementering i våbenet, men satser omvendt på våbenbærende myndigheder frem for det civile marked med en scanner, der kan indlæse mange fingeraftryk og dermed anvendes af en større gruppe politibetjente eller soldater.

Grebsgenkendelse

En anden biometrisk teknologi er sandsynligvis stadig et par år fra at ramme våbenmarkedet, men har til gengæld fundet vej til James Bond-filmen 'Skyfall'. Det drejer sig om grebsgenkendelse, såkaldt Dynamic Grip Recognition, som New Jersey Institute of Technology har arbejdet på i snart 15 år. Pistolen identificerer sin ejers grebsprofil ved hjælp af 32 piezoelektriske sensorer i pistolgrebet. Instituttet meldte i 2014 ud, at Dynamic Grip Recognition ville være en markedsmoden teknologi inden for to år, men har endnu ikke lanceret et produkt på markedet.

Præsident Barack Obama har nu givet det amerikanske forsvarsministerium, justitsministerium og ministerium for national sikkerhed tre måneder til at levere et bud på en strategi for området.

»Inden for 90 dage skal disse myndigheder udarbejde en rapport, der redegør for en forsknings- og udviklingsstrategi for at fremskynde lanceringen af sådanne teknologier til praktisk anvendelse,« skriver Det Hvide Hus i sit faktaark om de nye initiativer.

En rapport fra det amerikanske Congressional Research Service estimerede i 2012, at antallet af civilt ejede våben i USA har rundet 310 millioner, hvilket bringer antallet af våben op over landets indbyggertal.

Kommentarer (74)

Ikke uden problemer, men kunne man forestille sig en pistol med f.eks. 2 timers tidslås. Den kan så ikke bruges til selvforsvar, men det ville også fjerne almindelige uheld, en stor del af selvmordene og den giver folk lidt tid til at falde ned når de har lyst til at skyde nogen. Det ville ikke forhindre brug på en bane, og det er ret low tech. Det ville heller ikke forhindre skoleskyderrier da de som regel er planlagte. Skoleskyderrierne fylder heller ikke ret meget i statistikkerne.

 • 0
 • 5

Der er allerede for mange usikrede våben i omløb til, at disse tiltag vil ændre noget særligt. Desuden er våbenlobbyen imod alle restriktioner. Og det er en stærk lobby.
Man burde sætte ind overfor ammunition og gøre salg og opbevaring ulovligt udenfor registrerede øvelses-skydebaner.

 • 5
 • 3

...gøre noget mere, der oven i købet kunne bruges f.eks. her i forhold til politiets, hjemmeværnets og forsvaret våben. Blot fordi "uvedkommende" (tyve og lignende) får adgang til sådanne våben behøver de vel ikke nødvendigvis at kunne kontrolleres fuldt ud af disse? Det kunne jo være fra tid til anden at kriminelle fik fat i våben ejet af andre herhjemme, eller "erobrede" dem i de væbnede opgør i udlandet som danske styrker deltager i. Mon ikke der kan tænkes endog meget brede vifter af "smarte" modforholdsregler? Nogle der kunne bevirke at de kriminelle eller fjenden ikke ville røre noget med en ildtang(eller så meget desto bedre for "os" hvis de gør!).

 • 1
 • 0

Ikke uden problemer, men kunne man forestille sig en pistol med f.eks. 2 timers tidslås. Den kan så ikke bruges til selvforsvar, men det ville også fjerne almindelige uheld, en stor del af selvmordene og den giver folk lidt tid til at falde ned når de har lyst til at skyde nogen. Det ville ikke forhindre brug på en bane, og det er ret low tech. Det ville heller ikke forhindre skoleskyderrier da de som regel er planlagte.

At et våben ikke kan bruges til selvforsvar er nok et alvorligt problem for majoriteten af våbenejerne i USA.
Tilhængere af retten til at bære våben ryger ikke op i loftet fordi de ikke kan komme på skydebanen. De ved at USA flyder med våben, og den eneste måde at forsvare sig mod en bevæbnet røver er selv at have et våben. Så de ryger i loftet over at de ikke må forsvare sig i deres eget hjem.

Og hvis dette system så heller ikke kan forhindre skoleskyderier, så er ideen stendød!

Alle disse tiltag er i øvrigt fuldstændig værdiløse blandt civile. Hvis folk har våben for at kunne forsvare sig, så skal det våben bare virke! Det skal ikke være afhængig af om batteriet nu er ladet op, om fingeraftrykslæseren nu også har læst rigtigt, om jeg nu har husket mit RFID-armbånd, etc.

Forbryderne skaffer sig bare våben uden alle disse narrestreger.

Som sikkerhed i militæret kan jeg derimod se en fordel:
Stjålne våben bliver værdiløse for tyven, og militæret handler om at betjene våben. Og dermed vil det at vedligeholde sine våben naturligvis også inkludere at holde batterier opladet og fingeraftrykslæseren ren.
Men her taler vi også om professionelle, som har det som deres arbejde.

 • 12
 • 1

Der er allerede for mange usikrede våben i omløb til, at disse tiltag vil ændre noget særligt.

Der er op mod 310 millioner våben i omløb i USA, næsten ét våben pr. person. En vis procentdel af disse våben bliver uundgåeligt brugt til at dræbe et andet menneske.

Hvis man byggede en maskine, der kunne destruere dem øjeblikkeligt efter konfiskering, kunne man måske opnå noget, startende med uregistrerede våben, eller våben, hvor serienummeret er slebet af.

 • 5
 • 0

Et implantat virker som et meget lille ingreb i lyset af, at man erhverver sig et våben, der kan tage andre menneskers liv. Man kunne argumentere for, at hvis ikke man kan overskue at få et implantat, så er det nok heller ikke vigtigt nok at anskaffe sig et våben.

 • 5
 • 5

Der er allerede for mange usikrede våben i omløb til, at disse tiltag vil ændre noget særligt. Desuden er våbenlobbyen imod alle restriktioner. Og det er en stærk lobby.


Klart at der vil gå en ret lang årgang før det vil have en effekt... Men det vil give en lille tryghed når lovlydige borger køber et våben til at have lignende der hjemme... Man hører jævnligt at langt de fleste der bliver skudt i hjemmet, bliver skudt af deres egne våben, som indbrudstyven har fundet først...

Om ikke andet, hvis man ikke begynder at have denne form for beskyttelse på våben, så bliver det ikke bedre i fremtiden... På et tidspunkt bliver systemerne så udviklet at de reelt har en betydning og om nogle generationer kan man derfor vælge mellem at have en pistol fra 2015 uden beskyttelse eller en ny fra 2100 med beskyttelse...

 • 4
 • 1

...at kompensere for den vigende intelligens og/eller moral hos mennesket, ved at forsøge at implementere disse egenskaber i våbenet? Personligt finder jeg det grotesk - på den klamme måde!

I øvrigt tyder meget jo på, at prototyper på sådanne våben allerede har været i brug i visse amerikanske politi jurisdiktioner gennem længere tid. Her skulle der være tale om en kombination af farvegenkendelse og auto fire.

 • 2
 • 0

Samtlige nylige masseskyderier er med lovligt indköbte våben - hvilket betyder at en låsemekanisme ikke ville forhindre skyderiet da der ikke er tale om misbrug set fra våbenets side.

Som sikkerhed i militæret kan jeg derimod se en fordel:


Der er potentielt det problem for de professionelle at man selv på "amatörniveau" burde kunne "jamme" et RFID-baseret system og at et millitärt HEMP-våben måske virker imod fingeraftryksläsere.

Hvis man virkeligt behöver et våben så skal det bare fungere - også selv om man ikke har fået skiftet batteriet, eller opdateret den tilhörende App. Dummere og Mindre er Bedre.

Det hele er nok mest en diskussion som skal "göre noget" indtil presset imod Obama for at "göre noget effektivt" er lettet lidt igen. Med en lille gave til våbenproducenterne, så våben-lobbyen ikke spoler det hele store spin-apparat op.

Man kan ikke löse et kulturproblem med teknologi eller incitamenter, man må ändre kulturen.

 • 7
 • 0

Man kan ikke löse et kulturproblem med teknologi eller incitamenter, man må ändre kulturen.


Måske kan man helt forbyde eksisterende ammunition, og kræve ny type ammunition til nye smarte våben.
Samtidigt kan straffen for at have et ulovligt våben øges drastisk, samt ulovlig ammunition.

Teknologi kan måske ikke løse et kulturproblem - men det kan være med til at ændre kulturen.

Jeg kan ikke se batterier er et problem - hvis man ikke kan finde ud af at sætte batterier i, bør man ikke have adgang til et våben.

 • 1
 • 2

Måske kan man helt forbyde eksisterende ammunition, og kræve ny type ammunition til nye smarte våben.

Det der foreslås er egentligt DRM for skydevåben. Det eneste man får ud af det er et sort marked for modificerede våben og hjemmelavet ammunition uden restriktioner.

 • 3
 • 0

Husk lige at skoleskyderierne nærmest intet fylder i statistikken. De fylder stort set kun i medierne da deres natur er så medievenlig.

 • 4
 • 0

Det siges, at det bedste forsvar er et angreb, men er det da nødvendig ligefrem at dræbe den angribende person ?

Hvis amerikanernes hovedargument for at bære våben er : Selvforsvar

Undeforstået : De kunne aldrig selv finde på at angribe nogen med deres højtelskede våben.

Kunne de så ikke nøjes med et våben der kun pacificerer "angriberen" ?

Mennesket har altid været utrolig kreativ, når det gælder udvikling af våben, så at udvikle patroner som passer til de eksisterende våben,
men kun giver to timers bedøvelse og et mindre kødsår, burde da være en smal sag . . . .

\Petter

 • 3
 • 2

Et implantat virker som et meget lille ingreb i lyset af, at man erhverver sig et våben, der kan tage andre menneskers liv. Man kunne argumentere for, at hvis ikke man kan overskue at få et implantat, så er det nok heller ikke vigtigt nok at anskaffe sig et våben.

Så vil jeg anbefale at opbevare en skalpel sammen med skydevåbnet i det tilfælde at du er blevet overmandet og overfaldspersonen (også) ønsker at stjæle dit våben og dertil hørende implantat. Det er nok ikke fedt at få det gravet ud med en ske!

 • 4
 • 3

Alle disse tiltag er i øvrigt fuldstændig værdiløse blandt civile. Hvis folk har våben for at kunne forsvare sig, så skal det våben bare virke!

Så vidt jeg ved er der faktisk ikke så få tilfælde hvor det indkøbte selvforsvarsvåben bliver brugt mod ejeren. Ejeren - familiefar og skaffedyr - har blot været ned og prøve våbnet af på den lokale skydebane. På klods hold vil det være ret nemt for en (kamp)trænet person at tilegne sig våbnet. Det samme gælder også med knive. Hvis man bringer et våben ind i kampen, skal man i høj grad også være klar til at bruge det.

 • 3
 • 1

og fuldstændig værdiløst med et par milliarder skydevåben flydende rundt omkring i verden.

Selv i et land som Danmark, hvor vi har en meget restriktiv våbenlov, kan en forbryder skaffe sig en illegal pistol, haglbøsse, riffel eller Avtomat Kalashnikov mod betaling i løbet af kort tid.

 • 2
 • 2

Jeg forestiller mig at der hurtigt vil kunne købes hacks af teknologien. Men også at våbnet kan adskilles og al det sikkerhedslir kan pilles ud og omgås.

 • 6
 • 0

Jeg forestiller mig at der hurtigt vil kunne købes hacks af teknologien. Men også at våbnet kan adskilles og al det sikkerhedslir kan pilles ud og omgås.


Det vil selvfølgelig afhænge af hvad formålet med sikringen er... Hvis det er for at sikre at en gerningsmand ikke kan tage pistolen fra ejeren og skyde ham, så har han ikke tid til at hacke våbnet og heller ikke til at skille det ad og fjerne sikringen... Hvis det er for at sikre imod at børn bruger våbnet eller at det affyres under vedligehold, så skal ejeren huske ikke at have uret på (hvis det er den løsning) under vedligehold og ikke have våbnet låst op mens man låner uret til ungerne... Uret har så den ulempe at det måske kan jammes??? så man tror man har et våben, men ikke kan bruge det...

Man forhindre ikke kriminelle i at anskaffe sig skydevåben ved at have denne sikring på...

Desuden så håber jeg ikke at våbnet har internetadgang og lige sender et billede til facebook når der skydes...

 • 1
 • 0

Jeg forestiller mig at der hurtigt vil kunne købes hacks af teknologien. Men også at våbnet kan adskilles og al det sikkerhedslir kan pilles ud og omgås.


Hvorfor ikke gøre det helt ulovligt at have skydevåben uden licens?
Strenge straffe for at have et våben, vil måske kunne afskrække kriminelle fra at have våben.

Normalt er skydevåben en dårlig idé - straffen for at skyde en person er høj, sammenlignet med at banke personen halvt ihjel.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke gøre det helt ulovligt at have skydevåben uden licens?
Strenge straffe for at have et våben, vil måske kunne afskrække kriminelle fra at have våben.


Mig bekendt, så virker det ret modsat... Strenge straffe har ingen virkning da de hårde kriminelle slet ikke kan forestille sig 1-3-10 år bag tremmer... Deres liv er i forvejen noget lort uden udsigt til forbedringer...

Hvis så en simpel indbrudstyv kan se frem til en kugle for panden, når han bryder ind, så bevæbner han sig for at sikre sig selv... Dvs. det er en optrapning af konfliktniveauet hvis almindelige borger er bevæbnet med skydevåben, for det tvinger de kriminelle til også at være det... Bliver det for farligt for indbrudstyven, så vil der være nogle der begynder at gasse et hus først (som langturschaufører kan risikerer)...

Jeg er overbevist om at det vil være mere effektivt at flytte sig fra et straffesystem til et genopretningssystem hvor straf gemmes til dem der ikke kan fjernes fra det kriminelle miljø og hvor man ikke har noget håb om at de kan fungerer på fornuftig vis i samfundet...

 • 2
 • 0

En god betragtning Michael.......men set i lyset af, at der nok er en 50-60 tusinde jægere med lovlige våben i hjemmet, så kan en tyv ikke være helt sikker på, at det sted han bryder ind i, ikke er bevæbnet.

Amerikanernes "kærlighed" til våben kender vi da også til her i landet.

Amerikanerne vil have våben, så de kan forsvare sig mod statslige overgreb ved at slutte sig sammen i militser hvis det skulle ske.

Der har lige være en sådan milits i Utah for mindre end 14 dage siden!

Her i landet blev skytteforeninger oprettet med det samme formål. De er nu ikke mere så krigeriske, som de var i sin tid og de skal opbevare deres våben i foreningens våbenskabe.

Deres statslige efterfølgere er Hjemmeværnet, der skulle være en trussel mod en angriber........hvad det heller ikke mere er.......takket være en stor indsats fra de Radikale, der med deres sædvanlige manglende fornuft ikke vil lade hjemmeværnet have deres våben funktionsklare i hjemmet. Bundstykker og ammunition skal opbevares i depoter på militære områder, hvor en given fjende nemt kan pacificere hele værnet.

Argumentationen var, at det var for nemt for en hjemmeværnsmand at anvende sit våben mod andre mennesker og desuden ( i den radikale opfattelse), måtte man være mindre begavet hvis man frivilligt "legede" soldat.

Der var tale om , hvis jeg husker rigtigt, ca 4000 bundstykker der skulle i depot.......uden at bekymre sig et sekund, om antallet af private lovlige våben. Forstå det hvem der kan.

 • 1
 • 1

En god betragtning Michael.......men set i lyset af, at der nok er en 50-60 tusinde jægere med lovlige våben i hjemmet, så kan en tyv ikke være helt sikker på, at det sted han bryder ind i, ikke er bevæbnet.


Ingen tvivl om at en tyv ikke kan være sikker og der er da også en gang i mellem hvor en borger jager en tyv på porten... Men det er heldigvis meget sjældent at man hører om væbnet røverier mod private hjem i Danmark... Det ser man andre steder i verden...

Det er heller ikke moderne med flammekaster på sin bil, for at beskytte den mod at blive stjålet...
http://ekstrabladet.dk/biler/bil_nyheder/a...

Der var tale om , hvis jeg husker rigtigt, ca 4000 bundstykker der skulle i depot.......uden at bekymre sig et sekund, om antallet af private lovlige våben. Forstå det hvem der kan.


Politikere (uanset farve) laver mange underlige ting... Men ja, at fratage hjemmeværnet sine bundstykker (beredskabsammunitionen har været væk i mange år) var et underligt påfund når man sammenligner antallet af stjålet jagtvåben i forhold til antallet af stjålne militære våben...

 • 0
 • 0

Der er mange tekniske løsninger, men problemet er nærmere kulturelt.
Schweiz, ja sågar Israel har færre drab, på trods af at der er fri adgang til våben.

Skoleskyderier er som jeg ser det et copycat problem, hvor unge med psykiske problemer gør som andre. Så hvis de ikke kan få fat i skydevåben, så laver de måske bomber i stedet, effekten er den samme.

Så Obama burde nok kigge sit eget samfund meget bedre efter.

 • 3
 • 0

Har du aldrig hørt om hjemmerøverier?

Det er jo ikke alle som er adrætte, kan svinge et baseball-bat og i øvrigt er tyve centimeter højere end røverne, så hvis man bliver udsat for et hjemmerøveri, hvordan kan man så forsvare sig uden et skydevåben? 

Det hverken kan eller skal du....eller nogen anden.


Risikoen for at kigge ind i end pistolmunding, er nok den bedste forebyggelse mod hjemmerøverier.

Her ville det så faktisk være guld værd, om pistolen kun kunne bruges af hjemmets beboere. En stor risiko ved at have et våben, er netop at det kan bruges mod en selv.

 • 1
 • 2

Det var dog en bizar holdning. Vi har mange mennesker der hvert år bliver udsat for traumer og efterfølgende udvikler PTSD, men de fleste af dem opnår et godt liv efterfølgende.

Men du vil simpelthen hellere dø end tage risikoen for PTSD.

Hvem siger at man nødvendigvis dør?

Hvis jeg lige kan få fat i det blyrør jeg har gemt under sengen, og hvis jeg kan få slået hjemmerøverne i gulvet, så kan jeg vel overleve?

Skulle jeg ikke forsøge det, inden de banker min kone efter at have banket mig for at få at vide hvor værdierne er? Og voldtager min datter inden de går?

Jens Olsen, jeg vil stadig væk gerne vide, om du seriøst mener at jeg ikke skal forsvare mig, hvis jeg bliver udsat for hjemmerøveri.

 • 3
 • 1

....der kan konstruere en pansret robotvovse, der er udstyret med pebberspray, stengun, luftgevær og skarpe tænder, der altid er klar til at massakrere uvelkomne gæster og lige som en robotstøvsuger kun behøver en strømdok . Et sådant bæst ville kunne, både når man er hjemme og når man har forladt hjemmet afskrække de fleste tyve . En sådan "doggy" skal hverken luftes eller have føde

 • 0
 • 0

@Henrik Eriksen

Skal jeg bare lade mig tæve (og hvad de nu ellers kan finde på), sammen med konen og børnene?


Det er meget sympatisk, at ville forsvare sig selv og ikke mindst sin familie. Kynisk betragtet er der der mange risici, som truer, og det optimale må være at vurdere risici mod den omkostning det vil være at beskytte sig.
Mht hjemmrøverier og våben har jeg et par erfaringer jeg gerne vil dele:
Jeg har en periode på 5 år været del af beredskabsledelsen på en offshore installation, i den forbindelse er jeg blevet vækket og skulle agere effektivt i løbet af få minutter.
Man kan træne sig til at sove på alerten, det kan man f.eks i 2-3 uger i streg, men ikke altid. Derfor må Henrik Eriksen erkende at han kan blive vækket af sin dybe søvn, og tro mig så er der langt op til overfladen.
Der er praktiske forhold som at tøj, sko og briller skal ligge samme sted hver aften. Man vil ikke møde en hjemmerøver i slåbrok og hjemmesko, så det skal være ordenlig tøj. Man bør "spille filmen" lige inden man lægger sig, sådan at handlemønsteret er present i hjernen.
Alkohol er selvfølgelig ikke OK offshore, men jeg vil vurdere at en enkelt genstand er OK, men en flaske rødvin fungerer ikke. Det er jo ikke sådan at man kun gider forsvare familien i hverdagene og lørdag er det ligemeget. Og hvad hvis manden i huset ikke er hjemme?

Mht våben. Jeg havde på tidspunkt en kollega, som inviterede mig hjem på weekend. Vi var på picnic med indlagt skydetræning (ja han var fra Texas). Det var en rigtig bane hvor man gik rundt med bevægelige mål og skiver der drejede sig, med "good guys and bad guys". Det er sindsygt svært og jeg var rystende dårlig. Det skal siges, at jeg var en ganske habil skytte med mit barndoms luftgevær.
Min kollega fortalte han trænede 5-6 gange om året. Hans datter, som var bedre end sin far, dyrkede det som sport og trænede 2-3 gange om ugen. Så min klare anbefaling er at man bør træne på en realistisk bane mindst hver anden måned.
En amerikansk hjemmerøver vil ikke stå stille hvis han bliver holdt an. "Hænderne op" fungerer ikke, her bør man skyde for at dræbe. Det kræver selvfølgelig at Henrik skal være over den tærskel, her vil jeg anbefale man træner lidt på dyr.
Et andet problemet for Henrik Eriksen er børnene og hvor ene er en datter, hvilket kan medføre en ven, som sniges ind, det er noget skidt at plaffe en af dem ned i halvmørket.

Jeg har ladet mig fortælle at der er 2 slags hjemmerøverier. Den rigtige hvor en røver går efter værdier og "hjemmerøvere", som skal indrive narko- eller spilegæld, det er her man bliver banket, klippet fingre af og døtre voldtaget.
Jeg har valgt håndvåben fra, men som kompenserende tiltag sørger jeg for ikke at skylde suspekte typer noget.

 • 0
 • 0

 • 2
 • 0

Så Danmark er et land hvor vi ikke behøver at kunne forsvare os...?

Få mig nu ikke til at grine.

Så du mener at fri adgang til håndvåben, vil medføre færre af den type episoder?

Og vil dem der ikke er bevæbnet også kunne færdes sikker på gaden, eller er det kun dem med skydetræning?

I et land som USA er det sandsynligvis meget svært at forbyde skydevåben. Måske er intelligente våben, der er låst fast til ejeren, og med indbygget kamera, så det skal underbygges med videoen, hvis det skal accepteres som selvforsvar, en mulighed der giver stor sikkerhed for dem. Det er dog ikke nemt at udvikle sådan et våben, uden der indføres meget store straffe til både ingeniørerne og deres familier, hvis de indbygger bagdøre. Det er vigtigt, at billedchippen i våbenet signerer data, så det kan verificeres at de er umanipulerede. Smart våben, giver desuden mulighed for, at enhver brug af våbenet "skrives" i chippen som er sat ind under huden.

 • 0
 • 1

Og vil dem der ikke er bevæbnet også kunne færdes sikker på gaden, eller er det kun dem med skydetræning?


Røveren kan jo ikke vide om hans "offer" er bevæbnet, derfor er der næppe nogen forskel der. Det er sådan set der som er den store effekt ved våben, at de kan virke afskrækkende uden at blive brugt, ja endog uden at være til stede.

Man kan så sige at røveren blot starter ud med at være bevæbnet, men en sådan eskalering betyder også en hårdere strafferamme, og altså en større tærskel som skal overtrædes.

uden der indføres meget store straffe til både ingeniørerne og deres familier,

Der var sørme nytænkning indenfor retspraksis. Hvilket diktatur har du fået den fra???

 • 2
 • 0

@Jens Madsen

Hellere leve i et land, hvor vi ikke kan forsvare os - og ikke har behov for det - end i et land, hvor alle har lov til og behøver det.

Nu handler artiklen om USA. Lad mig nævne at jeg har boet i alt 10 år i USA, plus 1 på site i Alaska. I den periode har jeg aldrig båret et håndvåben og har heller ikke haft brug for det. Det er klart at USA er mange ting, men som hvid vellønnet behøver man ikke bevæge sig i lyssky kvarterer.

@Henrik Eriksen

Så Danmark er et land hvor vi ikke behøver at kunne forsvare os...?

Få mig nu ikke til at grine.

Dit billede af sikkerhedsniveauet i Danmark er væsentlig forskelligt fra mit og det er min fornemmelse at din insisteren på, at kunne forsvare sig selv er ganske atypisk for en dansker.
Det er ikke vanligt at danskere har nogen særlig kendskab til våben, så tillad mig at spørge hvor du har det kendskab fra og hvorledes du fremdeles vedligeholder din træning.
Mht forsvar mod hjemmerøverier, så kunne det være interessant at høre lidt om din strategi.
I dine links er eksempel på en "serievoldtægtsmand", her vil den sikkerhedsbevidste familiefader selvfølgelig være bekymret for kvinderne. Problemet er at de unge danske kvinder typisk har en usikker adfærd med alkohol, tidlig seksuel debut og meget fravær fra hjemmet. Det er formentlig en af de såkaldte "danske værdier" og hvem tør egentlig diskutere med en teenage datter. Her kunne jeg godt tænke mig at høre hvad den sikkerhedsbevidste Henrik Eriksens strategi er?

 • 1
 • 1

Det er meget sympatisk, at ville forsvare sig selv og ikke mindst sin familie. Kynisk betragtet er der der mange risici, som truer, og det optimale må være at vurdere risici mod den omkostning det vil være at beskytte sig.
<Snip: en række ganske relevante kommentarer.>

Mange tak for denne udredning af de forhold man skal tage med i betragtning.

Det er klart, at hvis marodører sniger sig ind i huset, og stikker en klud vædet med kloroform op i næsen på én mens man ligger og sover, så er ens chancer lig nul, våben eller ej.

Af indlysende årsager kan man heller ikke være helt oppe på dupperne hele tiden.

Men jeg vil holde på, at man generelt er bedre stillet ved et hjemmerøveri hvis man har adgang til et skydevåben, end hvis man ikke har.

Hvis man ikke har et våben i huset, så har hjemmerøvere frit spil, uanset hvor vågen og klar i hovedet man ellers er.

 • 1
 • 1

Nu handler artiklen om USA. Lad mig nævne at jeg har boet i alt 10 år i USA, plus 1 på site i Alaska. I den periode har jeg aldrig båret et håndvåben og har heller ikke haft brug for det. Det er klart at USA er mange ting, men som hvid vellønnet behøver man ikke bevæge sig i lyssky kvarterer.

Så må man jo sørge for at være vellønnet og hvid.
I øvrigt finder jeg det uforeneligt med ideen om 'en fri verden', at der er kvarterer i ens land som man (rig og vellønnet eller ej) helst skal holde sig fra.

Dit billede af sikkerhedsniveauet i Danmark er væsentlig forskelligt fra mit og det er min fornemmelse at din insisteren på, at kunne forsvare sig selv er ganske atypisk for en dansker.

Såfremt sikkerhedsniveauet i Danmark var så stort, at én og kun én person om året fik hovedet skudt af, så tror jeg de fleste ville føle sig bedre tilpas ved at kunne forsvare sig mod den hændelse alligevel.
Sikkerhedsniveauet er højt i Danmark (forstå det hvem der kan), men ikke desto mindre læser man jævnligt i aviserne om hjemmerøverier hvor folk bliver overfaldet, svinebundet og nogle gange rent faktisk omkommer under processen.

Det er ikke vanligt at danskere har nogen særlig kendskab til våben, så tillad mig at spørge hvor du har det kendskab fra og hvorledes du fremdeles vedligeholder din træning.

Jeg er rimeligt habil med en pistol, som jeg har prøvet på en skydebane et par gange for nogle år siden. Men jeg ejer ikke en selv, og som følge deraf kan jeg heller ikke vedligeholde en træning, så er svaret 'ingenting'.
Alligevel mener jeg selv at have en bedre chance mod hjemmerøvere, hvis jeg havde et våben (og i øvrigt tilladelse til at bruge det som selvforsvar).

Problemet er at de unge danske kvinder typisk har en usikker adfærd med alkohol, tidlig seksuel debut og meget fravær fra hjemmet. Det er formentlig en af de såkaldte "danske værdier" og hvem tør egentlig diskutere med en teenage datter. Her kunne jeg godt tænke mig at høre hvad den sikkerhedsbevidste Henrik Eriksens strategi er?

Jeg forstår godt hvad du skriver, men jeg taler ikke om at bringe risikoen for overfald ned på nul - det kan ikke lade sig gøre.
Men man kan reducere den så meget som muligt.

Det er politiets opgave at beskytte borgerne, og i en perfekt verden ville vi kunne leve i tryghed fordi politiet kunne løfte den opgave.
Det kan politiet så ikke i denne 'virkelige verden', og så burde det være lovligt for borgere at eje (og anvende) et våben for at kunne forsvare sig selv.
At staten oppebærer et forbud mod skydevåben og mener at borgerne så bare må lade sig overfalde fordi politiet desværre ikke har ressourcer til at forhindre det, det er simpelthen for ringe.

 • 0
 • 0

Men jeg vil holde på, at man generelt er bedre stillet ved et hjemmerøveri hvis man har adgang til et skydevåben, end hvis man ikke har.

Hvis man ikke har et våben i huset, så har hjemmerøvere frit spil, uanset hvor vågen og klar i hovedet man ellers er.


Man kan også vælge at se på det fra en helt anden vinkel.
Man har mulighed for selv at tage ansvaret og gøre noget, i stedet for at være overladt til statens beskyttelse.

Nogen vil så påstå at det dør man bare af. Men hvis alternativet er at man reelt er en levende død pakket ind i vat, så er det jo ligegyldigt.

 • 2
 • 0

@Henrik Eriksen

Det er politiets opgave at beskytte borgerne, og i en perfekt verden ville vi kunne leve i tryghed fordi politiet kunne løfte den opgave.
Det kan politiet så ikke i denne 'virkelige verden', og så burde det være lovligt for borgere at eje (og anvende) et våben for at kunne forsvare sig selv.

@Flarup Christensen

Man har mulighed for selv at tage ansvaret og gøre noget, i stedet for at være overladt til statens beskyttelse.

Nogen vil så påstå at det dør man bare af. Men hvis alternativet er at man reelt er en levende død pakket ind i vat, så er det jo ligegyldigt.


Diskussionen har flere facetter, som hænger sammen men ikke er det samme. Endvidere ligger der et praktisk/reelt problem og et politisk/ideologisk.
Jeg kan ikke rigtig forholde mig til det politisk/ideologisk. Jeg har f.eks levet tilstrækkelig længe i lande hvor staten ikke har kunnet eller villet beskytte borgerne til at sætte pris på statens beskyttelse. Hvis Flarup Christensen ikke ønsker at blive overladt til statens beskyttelse, så er der masser af pladser hvor dette ønske bliver opfyldt.

Der er vel 2 elementer i denne diskussion:
1) Sikkerhedsniveauet for en selv og sin familie
2) Mulighed for at forsvare sig selv med et våben

Mht sikkerhedsniveauet er det min vurdering at det langt overvejende er bestemt af hvor man bor og hvor man færdes. Ved f.eks at bo i Danmark er man dækket af et generelt højt sikkerhedsniveau. Man kan hæve det niveau ved en sikring af sit hjem og justering af sin adfærd. Det vil selvfølgelig "koste" i form af en indskrænkning af hvad man kan foretage sig, men sådan er livet, der er "no free lunch".
I USA går der en diskussion, om det hæver sikkerhedsniveauet at eje et håndvåben. Man er måske bedre stillet ved et hjemmerøveri, men til gengæld er man disponeret for vådeskud og jalousimord. Bare den ekstra risiko indbefattet med den månedlige køretur ned til træningsbanen vejer tungt i det regnestykke.

Mht muligheden for at forsvare sig med et våben: Først kan man jo overveje om man kan forsvare sig uden håndvåben, bare det at have en strategi vil hjælpe èn langt. Men ellers, og her vil jeg pointere at jeg på ingen måder opfordrer til at bryde dansk lov, hvis man har et ægte ønske om at forsvare sin kone og datter mod voldtægt af en hjemmerøver så er det vel fyldt mulig at erhverve sig et våben. Hvis man skyder en hjemmerøver i sit eget hjem kan man formentlig slippe med uagtsom mand, hvilket giver 8 år og man er ude efter 5. Når man føler et så stærkt behov, som Henrik gør, er det vel en fornuftig handel. Nu når man er så dygtig på skydebanen, som Henrik er, så kan man evt bare skyde hjemmerøveren i knæskallen, så er han jo nok pacificeret.

Men egentlig er min pointe og lad mig her citere Flarup Christensen "Man har mulighed for selv at tage ansvaret og gøre noget". Det kunne man gøre inden man jamrer over at man ikke lovligt kan købe et håndvåben.

 • 0
 • 0

Det er politiets opgave at beskytte borgerne, og i en perfekt verden ville vi kunne leve i tryghed fordi politiet kunne løfte den opgave.
Det kan politiet så ikke i denne 'virkelige verden', og så burde det være lovligt for borgere at eje (og anvende) et våben for at kunne forsvare sig selv.
At staten oppebærer et forbud mod skydevåben og mener at borgerne så bare må lade sig overfalde fordi politiet desværre ikke har ressourcer til at forhindre det, det er simpelthen for ringe.

Logikken er i den grad forfejlet. Forholdene i de lande hvor det tillades, at almindelige borgere ejer et håndvåben, viser hvad der sker.
Ved indbrudstyven/hjemmerøveren at der er god sandsynlighed for at beboerne ejer et håndvåben, så vil indbrudstyven sørge for at have et selv (og gerne et der er kraftigere end beboernes), og han vil sørge for ikke at være den der skyder sidst.
Resultatet er en optrapning af vold med deraf følgende skuddrab. Også de skuddrab der sker i affekt, fordi folk nu pludselig ejer våben og ved at ham du skændes med nok også har et.
Det er ikke det nogen ønsker. Heller ikke dig, når du får tænkt dig om.

Jeg finder det lidt skræmmende at nogle viser så lidt omtanke, at de kan finde på at foreslå lovliggørelse af våbenejerskab.

 • 0
 • 1

Logikken er i den grad forfejlet. Forholdene i de lande hvor det tillades, at almindelige borgere ejer et håndvåben, viser hvad der sker.

Også når jeg kigger på Schweiz?

Du må forstå, at der er to parter her: Regeringen og mig ('mig' = borgerne her i landet)
Regeringen kigger på statistik. Hvis der f.eks. er ti overfald om dagen i København, men kun ét i Frederikssund, så giver det mening af flytte et antal gadebetjente fra Frederikssund til København hvis det betyder at antallet af overfald i København falder til seks, mod at det i Frederikssund stiger til to.
Så er vi statistisk gået fra elleve overfald om dagen til otte. Det er godt - også for Københavnerne.
Men for borgerne i Frederikssund er det skidt.

Så hvis civile har lov til at eje og bruge våben til selvforsvar, så er det skidt, hvis det medfører at antallet af personer der kommer til skade vil vokse.
Til gengæld er det godt 'lokalt', fordi jeg kan være sikrere i mit hjem, i og med at jeg forstår at opbevare og håndtere skydevåben forsvarligt.

Så set fra regeringens synspunkt er skydevåben til civile no-go.

Så længe vi sidder på hænderne, reducerer risikoudløsende adfærd, og gør hvad tyvene siger og viser dem hvor værdierne er hvis der er indbrud i vores hjem, så længe er statistikken fin: Minimalt antal af personskader.

Vores forsvar er til gengæld at sidde med tomme hænder og håbe af al kraft at det ikke går ud over lige præcis 'mig' næste gang.

Og så lige den dér med at 'oprustningen' vil foregå på begge sider:
Der kommer forbrydere hertil fra andre lande (Rumænien, blandt andet), og de er kommet inden for de sidste ti år.
I de lande er det kutyme at folk kan forsvare sig, og forbrydernes bevæbning svarer til det niveau de er vant til hjemmefra.
Det vil sige, at de ikke bare banker på og forestiller sig at et hjem er et tag-selv-bord. De forventer at dem de skal bryde ind hos er bevæbnede og/eller kan (og må) forsvare sig.

Så den optrapning du er bange for, er allerede sket.

Glasueren på dén kage er så, at et fængselsophold for disse personer er bedre end det de må betale for at bo i i deres eget land, så der er absolut ikke noget at tabe.

Hvad jeg finder skræmmende er, at en person - i fuldt alvor - mener at jeg hverken 'kan eller skal' forsvare mig mod angreb i mit eget hjem!

 • 1
 • 1

Ved indbrudstyven/hjemmerøveren at der er god sandsynlighed for at beboerne ejer et håndvåben, så vil indbrudstyven sørge for at have et selv (og gerne et der er kraftigere end beboernes), og han vil sørge for ikke at være den der skyder sidst.


I Danmark har de fleste indbrudstyve ingen våben - højst en kniv. Og dukker en op, så flygter de uden kamp. De vil hellere flygte, og røve et andet hus, end risikere at få bank, eller blive taget af politiet. Selv en hyletone skræmmer de fleste bort.

En vovse eller bare et billede af en vovse uden på døren, er også god til at skræmme danske røvere.

I Danmark er tegning af en vovse uden på døren, mere forebyggende end det er at have våben. Sætter du et skilt op, hvor du skriver du har våben, er Danmark ikke landet du skal føle dig sikker. Et billede af en hund, en knytnæve, eller et kamera med politiets telefonnummer, virker mere afskrækkende, end et billed af en håndpistol.

 • 0
 • 1

@Henrik Eriksen

Hvad jeg finder skræmmende er, at en person - i fuldt alvor - mener at jeg hverken 'kan eller skal' forsvare mig mod angreb i mit eget hjem!

Jeg kan ikke udtale mig om hvad andre finder skræmmende. Jeg er som følge af en analyse om min egne kompetencer, hvilken tilstand af beredskab jeg ønsker at være i og en simpel cost/benefit analyse nået frem til den konklusion at jeg hverken 'kan eller skal' forsvare mig mod angreb i mit eget hjem!
Det er mit valg og Henrik Eriksen må tage sit valg.
Det undrer mig er at Henrik Eriksen ikke gør noget. Når man er bekymret, som Henrik er, kan man ikke og her citerer jeg Henrik

..... sidde med tomme hænder og håbe af al kraft at det ikke går ud over lige præcis 'mig' næste gang.

 • 0
 • 0

I Danmark har de fleste indbrudstyve ingen våben - højst en kniv. Og dukker en op, så flygter de uden kamp. De vil hellere flygte, og røve et andet hus, end risikere at få bank, eller blive taget af politiet. Selv en hyletone skræmmer de fleste bort.

Javist!
Dét jeg læser i aviserne om hjemmerøverier hvor folk bliver bagbundet og tævet må være noget som er sket i et andet land. Hvor de tilfældigvis også taler dansk, og også har et område der hedder 'Nordsjælland'.
</Ironi>

Det du taler om er for 30 år siden. I dag, hvor råheden er accelereret (i øvrigt helt uden våben hos de civile) er det da nemmere hvis der er nogen hjemme. Nogen som man kan skræmme livet af, så de fortæller en hvor værdierne er, frem for at man skal spilde tid på at lede efter dem selv.

 • 1
 • 0

Der er jo ingen måde jeg kan forsvare mig selv (eller forberede mig på at skulle forsvare mig selv) på, uden at bryde loven.

Retsplejeloven, § 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 2. betyder, at hvis man frygter (f.eks. bliver chokeret, går i panikmode, osv) kan man være straffri, hvis man skyder en person, som har et skydevåben synligt og man befrygter at modparten vil dræbe en selv. Hvis en bevæbnet person trænger ind i ens hjem, er det det klogt af vedkommende ikke at have våben i hånd.

Eks.: For ca. 20 år siden blev en jæger, som var anklaget for manddrab, straffri selvom han skød en anden jæger, fordi denne bevisligt sigtede på ham med en haglbøsse.

Man skal være meget forsigtig med at "læne sig op ad" denne bestemmelse, for domstolene er ret krævende mht. troværdigheden af ens påstand om frygt osv.

 • 0
 • 0

@Henrik Eriksen

Hvad skal jeg da gøre?
Der er jo ingen måde jeg kan forsvare mig selv (eller forberede mig på at skulle forsvare mig selv) på, uden at bryde loven.


Hvad du skal gøre? Du skal tage ansvar og gøre noget

http://politiken.dk/indland/ECE2403707/78-...
Nu er de hårdføre på Vestegnen, men vil du virkelig stå tilbage for ham.

Jeg har tidligere nævnt muligheden for ulovligt at erhverve et våben. Ved nærmere eftertanke vil jeg fraråde dette; du har ikke mulighed for at træne med våbnet og så er det værre end ingenting.

Hvis ønsket er at købe og holde et våben vil jeg anbefale at du flytter til et land hvor dette er lovligt.

Hvis ønsket er at beskytte din familie har jeg følgende katalog:
- Bliv boende i Danmark
- Undgå kontakt med uhæderlige personer
- Undgå risikoadfærd
- Skalsikring af matriklen; hegn, bevægelsessensorer, projektorer etc
- Skalsikring af huset; mekanisk sikring af døre og vinduer, alarmer etc
- Skalsikring af soverum
- Indendøre; sirener, fog anlæg, distress knapper etc
- Et trænet beredskab
- Undgå substanser som reducerer reaktionsevnen; alkohol o.lign
- Sov forskudt
- Hver hjemme
- Aftal og træn nabohjælp
- Vurder alternative våben; boldtræ, golfkølle, motorsav etc.
- Vurder påklædning med indbygget beskyttelse
- Opbyg og træn flugtveje og samlingspunkt

 • 0
 • 0

Retsplejeloven, § 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 2. betyder, at hvis man frygter (f.eks. bliver chokeret, går i panikmode, osv) kan man være straffri, hvis man skyder en person, som har et skydevåben synligt og man befrygter at modparten vil dræbe en selv. Hvis en bevæbnet person trænger ind i ens hjem, er det det klogt af vedkommende ikke at have våben i hånd.

Det er jo fint nok, jeg kender godt denne bestemmelse.
Men din forklaring mangler lige den detalje, at jeg selv helt automatisk bliver kriminel i det øjeblik jeg ejer et skydevåben.

En anden ting er netop gummipararaffens Stk. 2.: Hvad jeg ønsker mig er mulighed for lovligt at kunne forsvare mig selv i mit eget hjem.
Jeg vil ikke have at min fremtid skal afhænge af, hvad en dommer bagefter synes med hensyn til om jeg har overskredet nogen grænser for lovligt nødværge uden at være tilstrækkeligt ophidset eller skræmt.

Besiddelse af et skydevåben kan jo sagtens indikere at jeg var velforberedt, og dermed har skudt med koldt blod. Og derfor er det en uundskyldelig overskridelse af 'grænserne for lovligt nødværge' at jeg har skudt fyren i brystet frem for i knæet, for jeg var sikkert ikke skræmt nok!

 • 0
 • 0

Hvad du skal gøre? Du skal tage ansvar og gøre noget

Okay. Gøre hvad?

http://politiken.dk/indland/ECE2403707/78-...
Nu er de hårdføre på Vestegnen, ...

Fyren i artiklen var heldig. Og sikkert også stor.
Havde det jernrør de var bevæbnet med ramt ham midt mellem ørerne, så havde han ikke været meget værd i dag.

men vil du virkelig stå tilbage for ham.

Hvad jeg vil eller ikke vil er sagen uvedkommende, hvis jeg ikke kan.
Jeg er sikker på at en to meter høj bodybuilder ville synes det var en fornøjelse at to afdankede røvere kom for at give ham lidt ekstra velkommen træning i at tæve tabere, men en almindelig familiefar som mig kan overmandes af to ubevæbnede mænd.

Tak for tippene til hjemmesikring.

 • 0
 • 0

Javist!
Dét jeg læser i aviserne om hjemmerøverier hvor folk bliver bagbundet og tævet må være noget som er sket i et andet land. Hvor de tilfældigvis også taler dansk, og også har et område der hedder 'Nordsjælland'.
</Ironi>

Det du taler om er for 30 år siden. I dag, hvor råheden er accelereret (i øvrigt helt uden våben hos de civile) er det da nemmere hvis der er nogen hjemme. Nogen som man kan skræmme livet af, så de fortæller en hvor værdierne er, frem for at man skal spilde tid på at lede efter dem selv.

Danmark har ikke ændret sig meget de sidste 30 år. Vi er stadigt danskere.

De fleste indbrudstyve skræmmes bort af en tyverialarm - eller bare mærkning om tyverisikring. Tyvene stjæler hellere fra et hus der er mindre sikret.

Det sker også at personer på gaden tvinges til at tømme bankkontoen ved pengeautomater.

Hvis nogen bindes under et hjemmerøveri, tror jeg det er noget andet end røveri. Måske gæld til mafiaen.

I Danmark har du desuden ikke lov til at forsvare dig med skydevåben, og du må ikke eje våben til selvforsvarsbrug.

 • 0
 • 0

Danmark har ikke ændret sig meget de sidste 30 år. Vi er stadigt danskere.

...lige bortset fra de forbrydere der kommer fra rumænien og andre lande. Som jeg tidligere har nævnt, så tager de den råhed de er vant til med hjemmefra. Og den er vi slet ikke forberedt på.

De fleste indbrudstyve skræmmes bort af en tyverialarm - eller bare mærkning om tyverisikring. Tyvene stjæler hellere fra et hus der er mindre sikret.

Ja, bortset fra hjemmerøverne, altså. Som jeg også tidligere har nævnt.

Hvis nogen bindes under et hjemmerøveri, tror jeg det er noget andet end røveri. Måske gæld til mafiaen.

Sludder og vrøvl. Det drejer sig om at stjæle, og er der nogen hjemme som man kan skræmme livet af, så kan man få at vide hvor værdierne er. Det kræver bare at man er iskold og psykopat.
De pensionister og andre ægtepar som er blevet overfaldet i Nordsjælland havde ikke nogen forbindelse til 'mafiaen'.

I Danmark har du desuden ikke lov til at forsvare dig med skydevåben, og du må ikke eje våben til selvforsvarsbrug.

Næh, det er jo det jeg siger. Og i bund og grund mener jeg at det er vanvid at man ikke 'har lov til' at forsvare sig selv i sit eget hjem.

 • 0
 • 0

@Henrik Eriksen

Og i bund og grund mener jeg at det er vanvid at man ikke 'har lov til' at forsvare sig selv i sit eget hjem.

Selvfølgelig har man lov til at forsvare sig i sit eget hjem, ref de 2 eksempler jeg er kommet med. Man har ikke lov til at eje et håndvåben uden licens, det er noget andet.
Du har stædigt fastholdt din egen manglende evner og uvilje til foretage dig noget som helst for at beskytte dig selv og familie. Så, med al respekt, jeg ser dig ikke som en handlingens mand, hvorfor skulle det ændre sig hvis du fik et våben i hånden?

 • 0
 • 0

Selvfølgelig har man lov til at forsvare sig i sit eget hjem, ref de 2 eksempler jeg er kommet med.

Kalder du de eksempler 'at forsvare sig i sit eget hjem'?
Jeg kalder det 'held'. Held at tyven/tyvene ikke var mere stålsatte på at gennemføre deres forehavende.
At en pensionist kan jage to vatnisser på flugt, og at Jens Rohde kan jage en tyv væk med en farveblyant, har jo ingenting med et effektivt selvforsvar at gøre.
Det er det samme som at hævde at sikkerhedsseler i biler er overflødige: "Jeg kører altid uden sele, og der er ikke sket mig noget. En dag kørte jeg endda ind i en kampesten med 10 km/t, og det kom jeg heller ikke til skade ved...!"

Man har ikke lov til at eje et håndvåben uden licens, det er noget andet.

Og ikke lov til at bruge det som selvforsvar, licens eller ej!

Du har stædigt fastholdt din egen manglende evner og uvilje til foretage dig noget som helst for at beskytte dig selv og familie. Så, med al respekt, jeg ser dig ikke som en handlingens mand, hvorfor skulle det ændre sig hvis du fik et våben i hånden?

Så må jeg have udtrykt mig uklart. Jeg har både evner og vilje til at beskytte mig selv og min familie, men jeg kan ikke gøre det uden at bryde loven.
HVIS jeg bliver overfaldet i mit hjem, så forsvarer jeg mig selv og min familie, og så er jeg ret ligeglad med hvad loven siger om dét.
Men jeg efterlyser en blåstempling fra loven om at man må, så jeg ikke bagefter skal bruge krudt på at finde ud af om jeg overhovedet kan tillade mig at melde sagen til politiet.

Hvis man bliver overfaldet i sit hjem, og det lykkes for en at neutralisere voldsmanden, så skal myndighederne til at finde ud af om man nu brugte mere end strengt nødvendig kraft (eller hvad vi nu skal kalde det) for at gøre det. Og lur mig om ikke man kan risikere en tur i spjældet, hvis fyren er kommet 'for meget' til skade.

 • 0
 • 0

Skydevåben er en dårlig løsning til selvforsvar. Peberspray er også forbudt, men er bedre, og straffen er mindre, end hvis en anden person skades ved selvforsvar.

Jeg udelukker ikke, at der kan udvikles våben, som er egnet til selvforsvar. Men håndvåben har aldrig været udviklet til selvforsvar. Det er ikke et selvforsvarsvåben. Det er peberspray.

Hvis rumænere er årsag til hjemmerøverier, tror jeg ikke løsningen er at danskere skal bevæbnes, men derimod at være mere kritiske med, hvilke udlændinge vi vælger.

 • 0
 • 0

@Henrik Eriksen

Kalder du de eksempler 'at forsvare sig i sit eget hjem'?
Jeg kalder det 'held'. Held at tyven/tyvene ikke var mere stålsatte på at gennemføre deres forehavende.
At en pensionist kan jage to vatnisser på flugt, og at Jens Rohde kan jage en tyv væk med en farveblyant, har jo ingenting med et effektivt selvforsvar at gøre.

Det kalder jeg absolut at "forsvare sig". Rohde og pensionisten har bortjaget suspekte personer, som tydeligvis ville krænke hjemmets integritet, det er forsvar. Såfremt det havde været en bevæbnet Henrik Eriksen, ville Henrik nu have været drabsmand. Henrik vil nok kunne håndtere tanken om at have slået en vatnisse ihjel, men ville Henriks kone, børn og bekendte? Personligt vil jeg aldrig sætte mig ind i en drabsmands bil eller besøge hans hjem, af samme grund som, at man ikke klapper en hund der bider.

Det er klart at man ikke kan jage en voldelig, bevæbnet og determineret røver væk med en farveblyant, men dybest set handler det kun om hvor voldelig og determineret røveren er. Selv hvis Henrik er tidligere Navy seal vil han ikke have en chance mod en tilstrækkelig determineret indtrænger.

Det er det samme som at hævde at sikkerhedsseler i biler er overflødige: "Jeg kører altid uden sele, og der er ikke sket mig noget. En dag kørte jeg endda ind i en kampesten med 10 km/t, og det kom jeg heller ikke til skade ved...!"

Det er ikke det samme. Eksemplet er et forsøg på at hæve èt eksempel til noget generelt, det gør jeg ikke.

Hvis man bliver overfaldet i sit hjem, og det lykkes for en at neutralisere voldsmanden, så skal myndighederne til at finde ud af om man nu brugte mere end strengt nødvendig kraft (eller hvad vi nu skal kalde det) for at gøre det. Og lur mig om ikke man kan risikere en tur i spjældet, hvis fyren er kommet 'for meget' til skade.

Jeg kan her oplyse at ikke engang i USA kan du få den blåstempling. Der er flere eksempler på folk der har dræbt "voldsmænd" i deres hjem og påberåbt sig selvforsvar, det er bestemt ikke entydigt hvad retspraksis er.

 • 0
 • 0