Innovationsfonden etablerer whistleblowerordning

Illustration: Innovationsfonden

Innovationsfonden etablerer nu en whistleblowerordning, som personer med tilknytning til fonden kan bruge som adgang til at indberette mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Det kan eksempelvis være mistanke om svindel med fondens økonomiske midler, korruption, bestikkelse, sexchikane eller andet upassende eller uetisk adfærd, der strider mod fondens interne regler.

Innovationsfonden har et budget i 2019, der tillader uddeling af omkring 1,5 milliarder kroner til forskningsprojekter. Midlerne kommer dels fra finansloven, men også fra den seneste politiske aftale om forskningsreserven.

Skal skabe tillid

Det er alle Innovationsfondens ansatte, medlemmer af fondens forskellige udvalg, alle bevillingsmodtagere og andre med tilknytning til fonden får mulighed for – anonymt – at bruge whistleblowerordningen.

»Som en offentlig fond, der hvert år bevilger omkring 1,5 mia. kr. til forskere, iværksættere og virksomheder, er det helt afgørende, at der er fuld tillid til vores arbejde. Og åbenhed om den måde vi gør tingene på,« siger direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen i pressemeddelelsen, og fortsætter:

»Som ansat – eller potentiel bevillingsmodtager – skal man ikke i frygt for repressalier afholde sig fra at råbe op, hvis man har mistanke om, at noget ikke foregår, som det skal i Innovationsfonden. Derfor kan en anonym whistleblowerordning være et nyttigt redskab til at sikre, at alt, der skal frem i lyset, kommer frem i lyset. Det er afgørende for den pletfrie tillid, der skal være til os og vores arbejde,« siger Peter Høngaard.

Pressemeddelelsen nævner ikke konkrete eksempler på svindel med fondens midler.

Indberetter direkte til Kammeradvokaten

For at sikre størst mulig tillid til ordningen, vil alle indberetninger gå uden om fondens ledelse. Indberetninger gennem ordningen går således direkte til Kammeradvokaten, som behandler alle indberetninger.

Kammeradvokaten kan dog ikke træffe beslutning på fondens vegne, og derfor vil konkrete whistleblowersager blive fremlagt for fondens bestyrelsesformand, der i sidste ende skal træffe beslutning i eventuelle sager.

På selve whistleblower-siden, kan man læse at ordningen kun er tiltænkt alvorlige forhold, og altså ikke må bruges til at klage over uenigheder med kolleger eller utilfredshed med lønforhold.

»Klager over afgørelser på bevillingsansøgninger kan heller ikke indberettes til Whistleblower-ordningen. Klager over retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed skal indsendes direkte til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der er er klagemyndighed, « skriver Innovationsfonden.