Ingeniørstuderende vil redde liv

Jordskælvet i Pakistan i 2005 dræbte op imod 100.000 mennesker. Borgerkrigen i Liberia, der sluttede i 2003, kostede mange hundredtusinder livet. Det samme gjorde tsunamien i Asien.

Fælles for disse menneske- og naturskabte katastrofer er, at der efterfølgende har været ingeniører fra den danske afdeling af Ingeniører Uden Grænser (IUG) til stede for med deres ekspertise at hjælpe de nødlidende.

Organisationen sender kun uddannede ingeniører til katastrofeområder, men alligevel kan man som ingeniørstuderende godt engagere sig i ingeniørfagligt nødhjælpsarbejde. IUG-Students er en selvstændig organisation for studerende, der interesserer sig for nødhjælpsarbejde. Organisationen har afdelinger på ingeniøruddannelser i Århus, København, Aalborg og Odense og har på landsplan cirka 120 medlemmer.

Formand for IUG-Students, Danny El Dakak, mener, at et engagement i nødhjælp giver ingeniørstuderende en helt ny vinkel på deres studie.

»De studerende får et blik for, hvordan man arbejder ingeniørfagligt humanitært på steder, hvor man ikke har det teknologiniveau, som vi har i Danmark,« forklarer han.

Kort vej fra faglighed til effekt

Studerende fra IUG-Students samarbejder for eksempel med palæstinensiske og israelske ingeniørstuderende om et solcelleprojekt i Palæstina, der skal levere strøm til en by, der er afskåret fra elnettet. Samarbejdet går ud på at vurdere behovet for strøm til byen og også den senere implementering.

På den måde får man som studerende et helt nyt perspektiv på ingeniørarbejdet, da man med det samme kan se effekten af sin indsats, mener Danny El Dakak.

»Man får en masse kompetencer, når man står i en situation, hvor der ikke findes det støttenetværk, vi er vant til i Danmark,« siger han og pointerer, at meningen også er at fungere som talentfabrik for IUG's beredskab:

»Vi håber selvfølgelig, at mange studerende gennem IUG-Students får endnu mere mod på og interesse for nødhjælpsarbejde.«

Mening med tilværelsen

På Ingeniørhøjskolen i Århus er 33-årige Mehrdad Sefidi formand for den århusianske afdeling af IUG-Students. Han er i gang med at lægge en universitetsoverbygning i biomedicinsk teknologi oven i sin uddannelse som maskiningeniør.

Mehrdad Sefidi drømmer om, at han engang kommer til at bruge sin ekspertise til at opbygge hårdt savnede hospitalskompetencer i den tredje verden. Eller måske arbejde for FN eller andre nødhjælpsorganisationer.

»Nødhjælpsarbejde giver meget mere mening i min tilværelse. I stedet for at sidde på et møde og diskutere, hvordan vi kan tjene endnu flere penge til et multimillion-firma, vil jeg hellere bruge min tid og min viden, hvor det betyder mere,« forklarer Mehrdad Sefidi, der selv mener, at han kan bruge sin iranske baggrund og sine persiske sprogkundskaber som udsendt for IUG.

Men en ting er en drøm, noget andet er de barske realiteter i katastroferamte og krigshærgede områder.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, men det finder jeg jo ud af,« siger han.

Fakta: IUG-Students

IUG-Students har på landsplan cirka 120 medlemmer og cirka 30 medlemmer på IHA. IUG-Students samarbejder med IUG om at inddrage organisationens arbejde i undervisningen for eksempel via foredrag med ingeniører, der har været udsendt.

Som medlem af IUG-Students får du adgang til organisationens projektkatalog med inspiration til opgaver og projekter, der også giver ECTS-point.

IUG-Students arbejder på at stable en føl-ordning på benene i samarbejde med IUG, så studerende kan tage med IUG ud til opfølgende arbejde, efter det direkte nødhjælpsarbejde er overstået.

Lokale IUG-Studens-afdelinger mangler stadig for eksempel på Ingeniørhøjskolen i København og Nordjyllands Erhvervsakademi.