Ingeniørprotest i 1906: Lad os så få indført metersystemet

Danmark var utrolig sen til at indføre metersystemet i forhold til datidens øvrige industrialiserede lande.

Systemet blev allerede vedtaget af den franske nationalforsamling i 1799, men meter og kilo afløste først i 1912 officielt de gamle alen og pund herhjemme.

Denne sendrægtighed var mange ingeniører naturligvis ret sure over, og det skrev de om i Ingeniøren i 1906.

Telegrafingeniør C. E. Krarup fik bragt en kommentar den 17. marts, hvor han harcelerede over, at vi ikke har vedtaget metersystemet. Og det, skønt "hele den danske Statsadministration anvender Systemet (for adskillige Forvaltningsgrenes Vedkommende, særlig hvor Elektroteknik forekommer, af den simple Grund, at intet andet System kan bruges), og dog vægrer Landets Regering sig trods talrige Henvendelser fra sagkyndige..."

Krarup mente, at det var hensynet til landbrugets matrikelmålinger, der stod i vejen.

»Men mon egentlig den danske Bonde skulle have en langsommere opfattelse end den norske?«, spurgte han retorisk.

Maskiningeniør J. Gottlob stillede sig i en artikel 14. april samme år lige så uforstående overfor den danske tøven i denne vigtige sag.

»I Elektronikken er Metersystemet eneraadende, i Maskinteknikken er det herskende og har ved alle større Fabrikker fortrængt dansk og engelsk maal,« konstaterede han.

»Alligevel er der mange, der ikke ved, at Danmark for over 30 Aar siden var med til at afslutte den saakaldte Meterkonvention...«

Man mærker de fremsynede teknikeres forargelse over politikernes langsommelighed, og pressionen virkede øjensynlig, for metersystemet blev indført ved lov den 4. maj 1907, dog først med ikrafttrædelsesdato 1. april 1912.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Desværre er de moderne mål ikke slået helt an overalt. Fjernsyn, dæk og højttalere måles stadig i tommer. Hvorfor? Mon ikke vi skulle se at komme over i nogle lidt mere tidssvarende enheder? Jeg har set at i Tyskland angives fjernsyn i centimeter - jeg synes vi skulle følge trop.

Og så er der vederstyggeligheden PSI, Pund per kvadrattomme! Sig mig lige, hvilket århundrede lever I i. Det underlige er, at da jeg købte min første bil i 1992 brugte man bar - naturligvis. Men pludselig skiftede det til PSI, hvorfor? Det er jo en anakronisme. Jeg er stædig og bruger stadig bar. Men må ofte forklare, at det er altså den moderne SI enhed for tryk - også dæktryk. Ud med PSI igen!!!!!

 • 0
 • 0

Jeg tror at det er en protest mod skiftende normer. Da jeg var i mekanikerlære talte man om atmosfære eller kg kvadratcentimeter. Så begyndte man at tale om bar. Nu bruger man pascal. PSI er nemt. Det er gået af mode og vil ikke ændre sig. Derfor!

 • 0
 • 0

... PSI er nemt. Det er gået af mode og vil ikke ændre sig. Derfor!

Glimrende teori!!!

 • 0
 • 0

Det argeste jeg er stødt på er gram-centimeter. Inden for modelverdenen er der mange små DC-motorer, og databladene opgiver typisk Torque til amerikanerne som pound-inches eller pound-feet. Til resten af verden er torque så opgivet i gram-centimeter, men modsat amerikansk notation, så er gram jo ikke en kraft-enhed i SI, så det giver absolut ingen mening.

(Det skal her nævnes at 1 gram-centimeter = 9,8 Newton/kg1/1000 kg1/100 meter, præcis som forventet, men SI er de fa'me ikke)

 • 0
 • 0

er vort kendste produkt, Legoklodsen ikke metrisk. Den er en tomme lang.Enhalv tomme bred. 3/8 del tomme høj og knopperne har en diameter på en kvart tomme.

Hvorfor er spånplader 122 x 244. Enkelt, de er en smule mindre end 48x96 tommer, så de kan smækkes op i den for amerikanere foretrukne 2x4 tommer byggestil.

Og hvordan er det med stålrør og VVS ting....tommer :o)

Hvorfor har amerikanerne deres tommer.

Fordi Henry Ford ville have en standard tomme som der gjaldt i alle hans fabrikker. Han satte svenkeren C.E Johanson på opgaven der fandt at den amerikanske tomme var 25,36 mm lange. Her gjorde den gode Henry den største måle dumhed man stadig har tilgode at se overgået. Han satte tommen til 25,4 mm og deved blev det. Tænk hvis han havde sat den til 25mm!

 • 0
 • 0

.. angiver maxhastigheder i "km", hvilket jo må ifølge gældende konventioner må betyde "km/s"

Der skulle formentlig retteligt have stået "17 m/s" istedetfor f.eks. "60 km". Lad os se hvor længe det varer inden det bliver bragt iorden.

 • 0
 • 0

Og hvorfor skal vi trækkes med at omregne butikkernes priser for et halvt kg af varen til den kilopris, der står i hovedet på os? En af de største hemsko for at få befolkningen til at slippe pundet.

 • 0
 • 0

er vort kendste produkt, Legoklodsen ikke metrisk. Den er en tomme lang.Enhalv tomme bred. 3/8 del tomme høj og knopperne har en diameter på en kvart tomme.

Fordi Gotfred købte den første støbeform med tilhørende patent, sammen med plasticsstøbemaskine fra England.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

»I Elektronikken er Metersystemet eneraadende, i Maskinteknikken er det herskende og har ved alle større Fabrikker fortrængt dansk og engelsk maal,« konstaterede han

 • det undrer (mig), at ordet 'elektronik' har været brugt anno 1906! Jeg har altid opfattet ordet som værende af langt nyere oprindelse!(?)
 • 0
 • 0
 • det undrer (mig), at ordet 'elektronik' har været brugt anno 1906! Jeg har altid opfattet ordet som værende af langt nyere oprindelse!(?)

Hvis du klikker på billedet, så opdager du et billedteksten er forkert - den fører faktisk til de omtalte to artikler, og her fremgåt det at der faktisk står "elektroteknikken".

 • 0
 • 0

Man mærker de fremsynede teknikeres forargelse over politikernes langsommelighed, og pressionen virkede øjensynlig, for metersystemet blev indført ved lov den 4. maj 1907, dog først med ikrafttrædelsesdato 1. april 1912.

 • en lille tilføjelse. Landstinget vedtog at gå over til metersystemet i 1907. Sagen skulle igennem begge kamre - Lands- og Folketinget. Det blev den nyvalgte kong Chr-10, der underskrev loven. Men det tog lang tid, Danmark tiltrådte faktisk meterkonventionen allerede tilbage i 1875. Men "allerede" i 1910 skiftede man milepælene omkring Kjøbenhavn ud med kilometerstene. Så en enkelt gang har dette sjællandske bysamfund da været på forkant med udviklingen.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Desværre er de moderne mål ikke slået helt an overalt. Fjernsyn, dæk og højttalere måles stadig i tommer. Hvorfor? Mon ikke vi skulle se at komme over i nogle lidt mere tidssvarende enheder? Jeg har set at i Tyskland angives fjernsyn i centimeter - jeg synes vi skulle følge trop.

Og så er der vederstyggeligheden PSI, Pund per kvadrattomme! Sig mig lige, hvilket århundrede lever I i. Det underlige er, at da jeg købte min første bil i 1992 brugte man bar - naturligvis. Men pludselig skiftede det til PSI, hvorfor? Det er jo en anakronisme. Jeg er stædig og bruger stadig bar. Men må ofte forklare, at det er altså den moderne SI enhed for tryk - også dæktryk. Ud med PSI igen!!!!!

Jeg bruger da ikke tommer til mit TV, men fod. Jeg troede ikke SI-enheden for lufttryk var Bar, men Pa? Men ellers er jeg naturligvis enig. Men lad os starte med USA og UK, det er påtrængende. Selv vor brugs sælger kaffe i kg og gram, det sidste er forbehodt tilbuggene, hvor den billige kaffe viser sig at indeholde 400 g.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hø Hø Per.

At Kjøwenhawnere ser lyset tidligere en folk fra Skjern er jo et fysisk faktum. Som PH-K skriver højere oppe om Godtfred, så var metersystemet endnu ikke nået til Billund i 1945 hvor tommen stadig var fremherskende. Hvornår nåede metersystemet til vestjylland ? ;o)

 • 0
 • 0

Der mange flere steder der falder igennem. eks. HK, cal og mange stadig pund ved fødevarer, og hvad med blodtryk "mm Hg". Det tager mange år for der falder på plads.

 • 0
 • 0

Som PH-K skriver højere oppe om Godtfred, så var metersystemet endnu ikke nået til Billund i 1945 [...]

Nej, det skrev jeg ikke, jeg skrev at Godtfred købte sin støbeform i England og ikke så nogen grund til at smide den bort, blot fordi et stykke legetøj til børn ikke fik dimensioner der var pæne runde tal i SI systemet.

Kasserne han solgte brikkerne i, var lavet i SI systemets enheder.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hej PH-K det var nu mere et forsøg på, at levere en modsat morsom reaktion på et gammelt jysk nag til Københavnere, som Per udtrykte. Per bor nemlig der hvor solen går ned :o)

Det var ikke for genere dig på nogen måde.....overhovedet....slet ikke....jeg brugte bare Godtfred som tidsreference.......dansk er nu engang svært...det er ikke for sarte sjæle :o)

 • 0
 • 0

Hvis du klikker på billedet, så opdager du et billedteksten er forkert - den fører faktisk til de omtalte to artikler, og her fremgåt det at der faktisk står "elektroteknikken"

 • ja, du har ret: [i]Så[/i] vidt var jeg ikke nået i min efterforskning! :)

Men artiklens 'citat' er altså på dette punkt et fejlcitat - så jeg fastholder min tese om, at ordet 'elektronik' [i]ikke[/i] var introduceret i det danske sprog så tidligt som 1906.

 • 0
 • 0

@Bjarke,

At Kjøwenhawnere ser lyset tidligere en folk fra Skjern er jo et fysisk faktum. Som PH-K skriver højere oppe om Godtfred, så var metersystemet endnu ikke nået til Billund i 1945 hvor tommen stadig var fremherskende. Hvornår nåede metersystemet til vestjylland ? ;o)

 • det kommer en smule an på, hvor Kjøwenhawnere befinder sig - mange står ikke op før kl. 6 om formiddagen når de kommer til Vestjylland for at få noget godt at spise. Til dit spørgsmål, hvornår metersystemet nåede til Vestjylland må jeg melde pas - det husker jeg ikke, måske fordi jeg stammer fra Randersegnen, hvor SI forlængst er indført. Men jeg har da set en vej, der hed "Tolv_alen_vej" - I Tændpibevej står der en masse vindmøller, de producerer kWh - ikke kPm. Jo Vestjylland er med på det nyeste - blot ikke i motorveje, her ligger Nordjylland i spidsen.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Fordi Leif Petersen Det havde dengang være mest logisk skrive at 1 tomme skulle definceres ud fra værende 2,5cm. Og se bare for tækkes det franske hedder det idag 1013,25 hectoPascal for Fransk skulle det Partout være!

 • 0
 • 0

Per:

Det blev den nyvalgte kong Chr-10, der underskrev loven.

Den er her: "Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m." https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

...og så uden bolle-å. Nogle af målene er kun angivet med 2 cifre, fx 1 tomme er 2,6 centimeter, og andre mål er med 3 cifre fx 1 Tønde skattepligtigt Øl.

 • 0
 • 0

@Hans,

Den er her: "Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m." https://www.retsinformation.dk...6266

...og så uden bolle-å. Nogle af målene er kun angivet med 2 cifre, fx 1 tomme er 2,6 centimeter, og andre mål er med 3 cifre fx 1 Tønde skattepligtigt Øl

 • tak for linket, det er interessant at se hvorledes man dengang afrundede tallene med normalt to signifikante cifre - en udmærket anvisning for folket, de havde skam sans for pædagogik - dengang. Måske derfor er loven fra 1912 så småt ved at være alment accepteret af det danske folk ca. 100 år senere. Vi må nok erkende at det gik lidt hurtigere med svenskerne, da de begyndte at køre i den "forkerte" side af vejen. Det sker trods alt ret sjældent på de danske motorveje.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

...og når jeg flyver måler jeg højden i fod og hastigheden i knob (underskalaen kan være i MPH eller miles pr. hour) vægt og balance i inch og pund, brændstofforbrug i US Gallon pr. hour (men brændstof er tanket i liter), med mindre jeg er så moderne, at jeg befinder mig i et svævefly, der måler i meter og km/h.

 • 0
 • 0

[quote]Hvis du klikker på billedet, så opdager du et billedteksten er forkert - den fører faktisk til de omtalte to artikler, og her fremgåt det at der faktisk står "elektroteknikken"

 • ja, du har ret: [i]Så[/i] vidt var jeg ikke nået i min efterforskning! :)

Men artiklens 'citat' er altså på dette punkt et fejlcitat - så jeg fastholder min tese om, at ordet 'elektronik' [i]ikke[/i] var introduceret i det danske sprog så tidligt som 1906.[/quote]

Faktisk står der ikke "elektroteknikken".

 • 0
 • 0

Henry Ford skulle ganske rigtigt have sat 1 tomme til 25,4 cm. Hvad skulle i da bruge det 127 tandhjul til drejebænken. ;-)

 • 0
 • 0

Vi skal have opdateret IT-branchen, der kører deres eget løb, parallelt med SI. "KILO" er er præfiks for "1000", bortset fra et enkelt område, hvor man i årevis har fundet ud af, at "kilo" skulle betyde godt 1000. Også selv om der i databladene står noget andet. Vi må have computerverdenen med på den forlængst vedtagne lov om indførelse af SI-enhederne. Loven vedrørende indførelse af SI-enhederne levner dog muligheder for at benytte andre ikke-SI-enheder hvor det er praktisk. F.eks. er det vel ret behersket, hvor mange der anvender radianer i stedet for grader. Men der står intet om man gerne må bruge "kilo" som synonym for 1024.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Det blev den nyvalgte kong Chr-10, der underskrev loven.

Nyt for mig at kongen blev valgt! Det har nok ikke være af folket, men højst af nogle få, der ikke fandt ham uegnet til jobbet, og derfor ikke nedlagde "veto". Jeg troede, at det var tvangsarv.

 • 0
 • 0

Kære Lynch,

Jeg fik to memory-flashes ved din hyggelige artikel om meter-systemets indførelse.

Det ene glimt var fra årene 1966-1971, hvor jeg fik en tredjedel af min løn fra det daværende Ingeniørens Ugeblad, fordi Management, som jeg redigerede, ikke kunne bære den hele. Da læste jeg – OK: bladrede jeg regelmæssigt i – ”The Engineer”, et månedsblad for den britiske Ingeniørforening.

En halvfrustreret leder à la Ingeniøren 1906 havde fået den sigende overskrift ”Inch by Inch, Britain goes Metric”. Jeg oplevede det selv i praksis, da jeg skiftede min Austin Partner ud med en Morris Mascot – to alen ud af et stykke, skulle man tro. For selv at kunne gøre det hele på Partner’en, som jeg altid havde gjort på min tidligere Fiat 500, havde jeg købt et sæt tomme-topnøgler som supplement til mit Stahlwille topnøglesæt.

Og så havde British Leyland mellem de to årgange af grundlæggende den samme Mini skiftet sekskantmålene på alle møtrikker og sætskruer til millimetermål! Gevindene var dog stadig Whitworth. Man skal jo ikke overdrive en god tendens.

Det andet glimt er ældre. Jeg var 14 år gammel og stod i kø en grøntforretning på Amagerbrogade (Det er i København, et stykke syd for Vangede) i 1950. Foran mig stod en dame, som bad om ”to pund kartofler”. Grønthandleren forbløffede både hende og mig ved at svare ”Jeg beklager, frue, det må jeg ikke sælge.” Damen svarede forbløffet, at der da ikke var rationering længere. ”Nej, frue, men siden meterloven i 1907 har jeg ikke måttet sælge i andet end kg.” Hun fnøs, og jeg (ingeniørsøn) var lettere imponeret. Det er først nu, jeg erfarer, at han var fem år foran med dateringen.

grøn (var min signatur i Skelbækgade)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten