Ingeniørledere vil skabe bedre rammer for medarbejderne

Ingeniørlederne har masser af ledelsesmæssige udfordringer at se frem til i 2008, men først og fremmest har lederne fokus på at skabe bedre rammer for samarbejdet med medarbejderne. Det viser IDA Lederforums seneste undersøgelse i lederpanelet.

56 procent af lederne er optaget af at skabe bedre rammer for samarbejde, mens 40 procent fokuserer på at sikre, at medarbejderne opnår balance mellem arbejds- og familieliv. På tredjepladsen kommer en hensigtserklæring om at skabe mere plads til fleksibilitet på arbejdspladsen - det siger 37 procent, mens 36 procent har fokus på at give mere ros.

Medarbejdere skal nurses

Carsten Schlüntz, der er produktchef hos komponentdistributøren EG Components Denmark, mener, at det er selvforklarende i et så dynamisk marked, at det er arbejdstagerne, der har fat i den lange ende.

»Når det er svært at skaffe medarbejdere, er der mere grund til at fastholde medarbejderne og nurse dem. De skal efter bedste evne have opgraderet deres kompetencer, og jeg skal som leder accelerere den udvikling. Jeg skal som leder skabe et miljø, hvor de ikke gror fast,« siger han.

Carsten Schlüntz ser det som sin største udfordring at motivere medarbejderne til at træde ud af deres egen komfort-zone, at turde prøve sig frem og fejle. Og så at få medarbejderne til at arbejde med selvledelse - altså at tage beslutninger og vide, hvornår det er de rigtige - og altså også lære at brænde fingrene og sige: "and so what?".

»Vi lever i et marked med hurtige teknologiskift, hvor medarbejderne skal være oppe på beatet, og vi skal opfange de signaler, som kunder og leverandører udsender. Fordi medarbejderne tit er utrygge ved de mange forandringer, er min rolle at bevare tilliden til, at det er okay at fejle, og vise, at de skal turde kaste sig ud i opgaverne og dumme sig,« siger produktchefen.

Brug for ledelsesrum

IDA-formand Lars Bytoft sætter spørgsmålstegn ved, om ingeniørlederne kan skabe de gode rammer for medarbejderne, som de gerne vil, fordi ingeniørmanglen er så udtalt.

»Men det er positivt, at ingeniørlederne har set, hvor vigtigt det er at have en velfungerende arbejdsplads, hvor de både skal udvikle medarbejderne, arbejdspladsen og sig selv,« siger han.

Men han mener, at ingeniørlederne hurtigt kan komme i en situation, hvor de bliver fanget mellem to stole.

»De har stor forståelse for medarbejdernes tarv, og samtidig skal de leve op til indtjeningsmæssige krav fra topledelsen. Så hvis ikke de kan skabe et ledelsesrum til sig selv, så har de et problem. Men forstår ingeniørlederne at tilkæmpe sig det rum, så går vi en god fremtid i møde for ingeniørerne,« siger Lars Bytoft.

Carsten Schlüntz mener, at der er et stort rum til medarbejderne i EG Components Denmark. Og selv har han som leder rum til konstant at spørge medarbejderne, hvor de er, og hvor de er på vej hen, og direkte spørge til, hvad der gør dem trygge.