Ingeniørhuset: Status over en skuffelse

Nu er Ingeniørforeningens nye domicil endelig færdigt, manglerne er afhjulpet, og alle er tilsyneladende glade og tilfredse. Som en af de få, der i Ingeniørens spalter i vinteren 1996, ytrede mig imod beslutningen om at iværksætte byggeriet, kan jeg ikke lade være med at kikke tilbage for at gøre status over, om det nu gik, som vi pessimister spåede. Jeg mente og mener stadigvæk, at IDA burde have markeret sig med et markant og flot grønt hus tegnet af nogle af de førende arkitekter her i landet, udpeget efter en arkitektkonkurrence.

Hovedgrundlaget for at igangsætte byggeriet med totalentreprenøren Skanska sammen med Kieler Architects som arkitekter, var, at denne konstruk tion skulle garantere for et byggeri, der overholdt tidsplanen og det fastlagte budget til punkt og prikke. Gode arkitekter og en arkitektkonkurrence blev fremhævet i debatten som et problem, hvis budget og tid skulle overholdes. Nu huset er færdigt, kan det konstateres at budgettet er steget fra 240 mill. kr. til 280 mill. kr., hvilket er en stigning i prisen på 17 pct. Det skal bemærkes, at der i 1996 blev gjort meget ud af, at prisen var stik og nagelfast og inkl. pris- og indeksstigninger. Afleveringen af byggeriet blev forsinket væsentligt, og der var tvivl om byggeriet overhovedet kunne modtages på grund af fejl og mangler. Nu er byggeriet så næsten afsluttet efter afhjælpning af et stort omfang af fejl og mangler. Det grønne tiltag blev rigtig nok prioriteret, og der er også både vandbesparende toiletter og naturmaling men et egentligt grønt hus, hvor huset var tænkt og konstrueret grønt, det fik vi ikke. Ingeniørhuset i ordinær kontorhusarkitektur, føjer sig pænt ind i rækken af ligegyldige kontorhuse på Kalvebod Brygge, som vil blive afsluttet med et gigantisk indkøbscenter på Fisketorvet. God arkitektur var jo på forhånd valgt fra. Det er synd, at så store muligheder, som der har været på Kalvebod Brygge for at skabe noget arkitektonisk nyskabende og byudviklende, på den måde er forspildt, og at IDA har været med i dette spil.