Ingeniørernes A-kasse fusionerer med præster og jurister

Ingeniørernes A-kasse (IAK) og Akademikernes A-kasse (AAK) fusionerer den 1. juli 2013. Det vedtog først IAK og siden AAK på hver deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag aften.

Den nye a-kasse bliver Danmarks største a-kasse for højtuddannede, mens den samlet set bliver landets fjerdestørste a-kasse.

Fusionsparterne har endnu ikke fundet et navn til den nye a-kasse, som får 175.000 medlemmer. Næsten halvdelen, cirka 75.000, er ingeniører, mens resten kommer fra 19 forskellige akademikerforbund fra økonomer til præster. IAK er i dag den andenbilligste a-kasse herhjemme, mens AAK ligger på tredjepladsen.

Formand for IAK, Bolette Mohr Sillassen, glæder sig over, at fusionen nu er en realitet og kalder det rettidig omhu, at den er kommet i stand:

»Ved at være en stor a-kasse kan vi fremtidssikre vores organisation. De seneste to år har vi kørt med underskud, og havde vi ikke gjort noget, måtte vi sætte kontingentet op. Med fusionen får vi besparelser i administrationen, fordi vi kan bruge det samme it-system til dobbelt så mange mennesker, og dermed får vi flere ressourcer til de medlemsvendte aktiviteter,« forklarer Bolette Mohr Sillassen.

IDA-formand Frida Frost er også meget tilfreds med udsigten til en vægtig a-kasse for akademikere:

»Jeg synes, det er meget fremsynet , at de to a-kasser slår sig sammen lige nu. Det er jo ikke af nød, man gør det, men fordi bestyrelsen i IAK kan gøre det endnu bedre for sine medlemmer,« fremhæver Frida Frost.

Ifølge IAK's beregninger forventes fusionen at give en besparelse på 8,4 millioner kroner i 2014. Penge, der bliver hentet på lokaleomkostninger, på administration og på it-systemer. Det vil komme medlemmerne til gode, forventer Bolette Mohr Sillassen:

»Med fremskrivningerne for den nye a-kasse forventer vi - konservativt sat - at generere 20-25 millioner kroner om året fra 2016. Det betyder, at vi løbende kan holde kontingentet i ro, og måske oveni købet sætte det ned,« forudser hun.

Flere kontorer i provinsen

Bolette Mohr Sillassen peger på, at fusionen er godt nyt for ingeniører uden for København, idet det er planen at opprioritere kontorerne i Aalborg, Aarhus og Odense, lige som der er planer om at åbne et kontor i Esbjerg. Det sker for at sikre en bedre betjening af ingeniører uden for Købehavn:

»Når det gælder højtuddannede, er det a-kasserne snarere end jobcentrene, der varetager de lediges behov. Derfor er det godt, at vi i den nye a-kasse får mulighed for at give vores provinskontorer mere tyngde,« understreger IAK-formanden.

IAK bryster sig af at kunne yde en unik service til sine medlemmer, netop fordi de kender ingeniørarbejdet forfra og bagfra, og den kompetence vil nu blive yderligere styrket, forventer Bolette Mohr Sillassen:

»Vi bevarer en tæt kontakt til IDA omkring arbejdsmarkedet og vil fortsat lave vores analyser. Med fusionen får vi bedre mulighed for at holde på de fagligt kompetente medarbejdere. Tidligere måtte vi afskedige medarbejdere i perioder med lav ledighed. Nu kan vi beholde deres kompetencer, fordi de kan flyttes til andre opgaver,« forklarer hun.

Akademisk synergi

AAK's medlemmer kommer fra 19 forskellige faglige organisationer, herunder Djøf, Arkitektforbundet, Lægeforeningen, Dansk Psykolog forening, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Præsteforening, og det kan skabe en god synergi, forudser Bolette Mohr Sillassen:

»Vi ser potente muligheder ved at etablere netværk mellem folk fra forskellige fag, som har fælles berøringsflader. Nok er IAK's medlemmer ingeniører, men i mange sammenhænge ser de sig selv som ledere, iværksættere eller projektledere, Tænk, hvis man som ingeniør har en iværksætter i maven og kan komme i kontakt med en økonom, en jurist og en markedsføringskollega. På den måde er der mange flere fordele ved at samle alle akademikere under samme hat,« pointerer Bolette Mohr Sillassen.

Frida Frost er enig og mener, at man skal søge samarbejde, hvor det kan betale sig:

»Der er meget ens lovgivning på a-kasse-området, og derfor giver det rigtig god mening at slutte sig sammen om f.eks. it-systemer. Det samme gælder pensionsområdet, som jeg tror, kommer til debat de kommende år,« vurderer Frida Frost.

Hun forventer dog ikke, at IDA vil fusionere med et andet fagforbund:

»IDAs medlemmer har en fælles identitet, faglighed og DNA, og man kan se, at selv meget små fagforbund holder fast i deres identitet. Vi gør klogt i at holde os til ingeniører og dem, der ligner os. Vi har valgt at sige, at vi tror på en grundstamme, der holder fast i ingeniørernes identitet. Det er mere den bærende kraft end f.eks. overenskomster,« understreger Frida Frost.

IAK-formand: Lidt vemodigt

Med fusionsaftalen bliver Bolette Mohr Sillassen den formand, der lukker og slukker i Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, som blev stiftet den 1. april 1973:

»På sin vis er det lidt vemodigt, men samtidig er det den vej, vi skal gå. Jeg er rigtig stolt over, at fusionen lykkedes, så vi kan blive den gode a-kasse, vi skal være for at sikre, at de ledige kan få al den hjælp og støtte, de skal bruge for at komme hurtigst muligt i arbejde igen.«