Ingeniører: Vi skal satse stort på kul

Danmark bør satse massivt på at fyre med kul for at generere strøm, og de folkevalgte bør lægge en betydelig sum penge til side til nye og mere effektive kulkraftværker.

Sådan er essensen i et energipolitisk oplæg, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er ved at lægge sidste tastaturtryk på.

»Der bør satses på kulkraftværker med mulighed for at fyre delvist med affald og biomasse, der kan levere fjernvarme, og som kan anvende CO2-lagring, når det kommercielt giver mening,« lyder det i oplægget fra FRI, der repræsenterer 350 rådgivende ingeniørvirksomheder.

Oplægget kommer, samtidig med at Dong Energy får heftig kritik for at opføre et nyt kulkraftværk tæt på byen Greifswald i det østlige Tyskland.

En ny rapport fra det internationale konsulentfirma Capgemini har også sendt en advarsel til Europas statsoverhoveder, idet fossile brændstoffer såsom kul tegner sig for 81 procent af alle planlagte kraftværksinvesteringer, hvilket kolliderer med de europæiske klimamål.

CO2-udledning i drivhuse

Ingeniørrådgivernes brancheforening begrunder satsningen på kul med, at det er en billig energiform, samt at verden på kort sigt alligevel ikke kan undgå at fyre med de hærdnede sorte planterester. Dertil kommer, at verdens kendte reserver af kul er fordelt over hele kloden og rækker til 200-300 års forbrug.

At kulafbrænding er alt andet end CO2-neutralt, medgiver FRI. Foreningen hæfter sig omvendt ved, at der stadig er masser af potentiale i at gøre kul mindre svinende.

» CO2 lagring bør tillades og udnyttes, hvor det er muligt. Emner, der for eksempel kan forskes i, er opsamling af CO2, samt lagring af den opsamlede gas i tømte olie- og gasreservoirer,« lyder det i oplægget.

FRI foreslår også CO2-udledning i drivhuse og peger på, at Shell pumper CO2 fra et raffinaderi i Botlek-området i Holland ind i 500 drivhuse, der producerer frugt og grøntsager.

»Derved undgås en udledning af 170.000 tons CO2 om året. Det redder drivhusejerne fra at brænde de 95 millioner kubikmeter gas af, der skal til for at producere den CO2, gartnerierne behøver. Det kan kopieres i Danmark,« skriver FRI.

Kul er godt til terrortider

Endeligt bemærker FRI, at brugen af kul ikke er forbundet med så store usikkerhedsmomenter som eksempelvis olie og uran ved miljøkatastrofer eller terrorangreb.

»Støder en olietanker på grund, får vi olie i havet med enorme miljøkonsekvenser til følge. Sker det samme med en kullast, sker der ikke andet, end at kullene bliver våde og synker. De forurener ikke. Sker der et terrorangreb på et atomkraftværk - konsekvensen er slet ikke til at holde ud at tænke på! Sker der omvendt et angreb på et kulkraftværk, er konsekvensen, at kullene forsvinder,« konstaterer FRI.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som udgangspunkt vil jeg da også mene, at kul kan bruges delvist til opvarmning og el-produktion, så vi "sparer" olien til brændstof - indtil videre.

Kan nogen give opdateret viden om, hvor meget kul-afbrændingen sviner mere end olie og gas? Jeg husker fra min barndoms-skole-tid (dvs. omkring 15 år siden), at kul blev omtalt som meget svinende, olie som ret svinende og gas som noget svinende - men hvordan ser det ud i dag?

 • 0
 • 0

Are danish greenhouses same size as dutch ones?

If so, some 50.000 greenhouses will eliminate the CO2 reduction problem temporarily.

Mind, burning the natural gas only produces half the amount of CO2 for approx. same calorific value.

(Beautiful picture Mads. I believe they used to shovel the stuff in the hands above. Nowadays it is customary to use smaller particles!)

 • 0
 • 0

Are danish greenhouses same size as dutch ones?

If so, some 50.000 greenhouses will eliminate the CO2 reduction problem temporarily.

That's a totally unacceptable suggestion, imagine all the veggies we would have to eat!

:-)

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Er tiden ikke moden til at genvurdere brugen af A-kraft? Alle danskerne kan nu godt se inflydelsen på klimaet, og hvis de skal vælge mellem A-kraft og våde føder tror jeg vi nemt kan få et flertal. Det her er ikke 1980 længere. Folk har set at ansvarlig kørt A-kraft (i vest europa) er sikkert, også over et længere tidsperiode.

 • 0
 • 0

Fluidized bed forbrænding under tryk giver høj virkningsgrad og mulighed for at bruge billig og effektiv CO2-separering. Samlet virkningsgrad for el: 38% plus fjernvarme. http://www.tu.no/energi/article123707.ece

Dette viser igen, at løsningen på klimaproblemerne ser ud til at blive tekniske - og ikke ændring af livsstil og infrastruktur.

Det er der mange grunde til at begræde, men realistisk var der vel ikke nogen anden mulighed. Når de store industrilokomotiver, Kina, Indien og Vietnam alle har erklæret, at de ikke under nogen omstændigheder vil begrænse CO2-udslippet, før de har indhentet Vestens historiske udlsip - evt. får omkostningsfri teknologi, der producerer uden CO2-udslip - da er det helt urealistisk, at satse på anden løsning end denne nye teknologi.

Lokalt må der selvfølgeligt satses på alle former for lokal energi - vedvarende eller ikke. Mange u-landes største problem er mangel på infrastruktur, der gør decentral energiproduktion konkurancedygtig.

 • 0
 • 0

Ja vi ser jo tydeligt sikkerheden i england, USA og tyskland! Ikke en eneste gang har der været udslip og englænderne er ikke ved at rode med en oprydningsregning på 100 millioner pund ???? Og fornyligt citerede en artikel herinde en undersøgelse som konkluderede at det ville tage alt for lang tid (10-15år) at få et A-kraft værk op og køre, så beklager men selvom i gerne vil ha jeres fantastiske A-kraft med enhver begrundelse og uden skelen til de langtids problemer der er forbundet hermed, så løser det ingen problemer. Man kan måske endda påstå at det skaber flere......

Vejen frem er er sol, vind, bølger og jordvarme. At FRI overhovedet vil komme med et sådant udlæg undrer en såre!! Og at begrunde kul med at forurening med olie og terror mod A-kraft er værre end at kul synker, lader lissom CO2'en lidt i baggrunden.....

Brug energien på at finde fremtidige løsninger der er bæredygtige i stedet for den slags gammelmands sludder.

 • 0
 • 0

Boris:

Vejen frem er er sol, vind, bølger og jordvarme. At FRI overhovedet vil komme med et sådant udlæg undrer en såre!! Og at begrunde kul med at forurening med olie og terror mod A-kraft er værre end at kul synker, lader lissom CO2'en lidt i baggrunden.....

Brug energien på at finde fremtidige løsninger der er bæredygtige i stedet for den slags gammelmands sludder.

Ja - men det er da ikke nødvendigt, at bruge energi på det, for det må da allerede være udviklet, når du er så sikker - eller også ved du,hvordan det skal gøres? - så ligger opgaven da lige for dig?

 • 0
 • 0

Boris: [quote] Vejen frem er er sol, vind, bølger og jordvarme.

Ja - men det er da ikke nødvendigt, at bruge energi på det, for det må da allerede være udviklet, når du er så sikker - eller også ved du,hvordan det skal gøres? - så ligger opgaven da lige for dig? [/quote]

Teknologierne er jo udviklet, det eneste der mangler er at folk holder op med kun at kigge på økonomien, smøger ærmerne op og begynder at installere.

De penge der bruges på kulkraft, uanset hvor moderne det måtte være, bringer os ikke nærmere en permanent løsning.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

De sidste indlæg beskriver en "religiøsitet" og en (bevidst?) mangel på helhedssyn, som desværre er alt for normalt i klima- og energidebatten.

For alt for mange skal det altid være enten/eller. Det eneste sikre, man kan sige om fremtiden, er imidlertid: Det bliver ikke enten/eller. - Det bliver både/og/og/og/og/.........

Verdensøkonomien skal trives for at udvikle dette, og i den tid må man satse på de konventionelle - men forbedrede teknologier, kul- og akraft.

Det er ikke spildte anlæg. For det første, tager udviklingen tid, og for det andet trænger vi grundlastværker, der kan køre tilnærmet 100% af tiden. En godt udbygget infrastruktur (varmepumper med varmelager, elbiler til opladning, intelligente elmålere osv.) kan udjævne "produktionsbølger" fra forskellige VE-kilder.

Vi kommer alligevel ikke udenom, at i et moderne samfund med et meget højt krav til forsyningssikkerhed, så er kul- og/eller kernekraftfyrede anlæg nødvendige.

Vi kan derfor lige så godt undlade denne diskussion og diskutere: - Hvor skal disse ligge henne? - Har vi brug for et hjemmemarked for at være leveringsdygtige i noget af det? - Hvordan kan vi ændre elmarkedet (politisk og/eller med infrastruktur), så vi ikke taber på en stor andel af VE i Danmark, eller må vi sørge for at indrette os, så vi ikke altid vil måtte købe el dyrt og sælge billigt?

 • 0
 • 0

Affaldsforbrænding er alt andet end CO2 neutralt der bliver generet en masse CO2 når vi producerer affaldet.

Min første prioritet er helt klart at nedsætte mit forbrug af energi gennem mindske varmetab, effekttab og anden brug af reccourcer.

Så kan vi så sideløbende diskutere hvordan vi får produceret den energi jeg skal bruge.

ha en god dag

Mikael Boldt

 • 0
 • 0

Helt grundlæggende består kul kun af .... kul. Dvs. ved forbrænding dannes der kun CO2 (ja ja og noget NO2 fordi der jo er en masse kvælstof i atmosfæren). Kulbrinter som olie og gas indeholder som navnet antyder også brint, hvorved noget af forbrændingsproduktet er H2O også kendt som vand. Nu kan jeg ikke lige de kemiske formler for methan, propan og diverse store kulbrintemolekyler som indgår i fyringsolie, men det er mit indtryk at andelen af brint i forhold til kulstof i de små kulbrinter som methan og propan (gas) er relativt større end i de store kæder. Derfor er der en større andel H2O i røgen fra et gasfyr end fra et oliefyr. Hertil kommer selvfølgelig, at en gas er meget nemmere at blande med luft til en god forbrænding mens olietåger for slet ikke at tale om kulstøv skaber mulighed for sod partikler. Det klarer så idag diverse filtre, men de ændrer ikke på forholdet imellem CO2, H2O, NO2 osv.

 • 0
 • 0

Kulværker udslipper mere radioaktivitet end A-kraftværker (pga Uranium spore i kul). Med vindmøller kan du muligvis dække Danmarks nuværende behov for el. Med A-kraft til gengæld kan du begynde at overveje om at varme og køre elektrisk. Vind/sol/bølge kræver en kæmpe infrastruktur fordi deres output svinger så voldsomt med vejret. Til den pris kan vi kigge på de nyeste og sikreste teknologi indenfor A-kraft.

 • 0
 • 0

Læser FRI ikke rapporter? I USA har man endevedt problemstillingen - og det har medført forslag til forbedringer af sikkerheden på ikke mindst lagrene med brugt brændsel. Bortset fra det så indbyder atomkraftværkerne ikke til selvmordsaktioner - der er langt mere attraktive mål. VE kan ikke overtage grundlasten, dertil er den for varierende. Hverken sol eller vind leverer energien på de tidspunkter, forbruget er størst. VE kan yde et fint supplement, det tunge slæb overlades bedst til kerneenergi, der også skåner naturen. 1 enkelt KK producerer jo langt mere end de samlede danske vind- og solenergianlæg. Det er for kortsynet kun at regne på CO2, miljømæssigt er tungmetaller, NOx og partikelforureningen langt alvorligere på længere sigt - selv med de fremragende danske anlæg.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Tak til Peder Wirstad, der (05.12.2007 kl 13:28) skrev præcis, hvad der er realistisk, hvis vi virkelig vil prøve at afbøde en del af klimaproblemerne. Der er ingen teknologier, der kan klare det hele, så alle gennemprøvede CO2-neutrale teknologier skal i spil - hurtigst muligt.

 • 0
 • 0

Jeg vil sige at da vi netop er førende inden for renere kulteknologi, så bør vi da helt sikkert styrke dette område, så vi kan sælge værker til Kina, Indien mv. De vil jo bygge værkerne alligevel, så kan vi sørge for at de er renere er det kun en fordel. Laves de til medfyring af biomasse, så nedsættes udslippet af co2 også, noget som ellers ikke ville være sket. Kan vi samtidig tjene penge på det, er det jo bare helt fint. Der er jo ingen der siger at vi selv skal bygge flere kulfyrede værker.

Men det er værd at huske at det ikke er kun kul, eller kun noget andet. Forskningen inden for enrgisektoren skal helt klart have overvægt på VE siden.

KK er der ingen penge i for dk, så lad de andre om at bygge kk værker, så kan vi evt. købe deres kk strøm i stedet og så få glæde af deres inddirekte statstilskud :-)

/TH

 • 0
 • 0

[quote]Are danish greenhouses same size as dutch ones?

If so, some 50.000 greenhouses will eliminate the CO2 reduction problem temporarily.

That's a totally unacceptable suggestion, imagine all the veggies we would have to eat!

:-)

Poul-Henning[/quote]

Coal -> CO2 -> Green House -> Veggie -> Farmer -> Cattle -> Slaugtherhouse -> Retail -> Burger.

mums

/Møller

 • 0
 • 0

Jeg kan kun tilslutte mig de ovennævnte konstateringer af at fremtidens energiforsyning kræver udnyttelse af alle tilgængelige teknologier. Jeg er fristet til at tilføje: i de bedst mulige symbiotiske kombinationer ….MEN de herrer ingeniører og andet godtfolk, her i dette højtestimerede forum.

Energiforsyningen i al fremtid er IKKE det alt overskyggende problem.

Alvoren af den trussel, som vores vestlige civilisation står overfor i løbet af de kommende årtier er faktisk først gået rigtig op for mig i løbet af et seminar jeg var til I GÅR – altså for få timer siden!

Lidt research på nettet har ikke gjort tidshorisonten for den lurende krise længere!!

Mit ærinde med dette indlæg er: - Primært at: samfundet fremover hverken må brænde biomasse eller organisk affald af nogen art – ALT skal recirkuleres fra biogasanlæg efter udnyttelsen af den umiddelbart tilgængelige energi (jeg er p.t. ikke helt klar over om halm eller flis etc. fungerer i et biogasanlæg eller om man her på sigt hellere skal anvende pyrolyse – der reducerer CO2 udledningen ved energiudnyttelsen væsentlig, da et af produkterne er rig på aktiv kul - også kaldet biochar på udenlandsk http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar -, som vi bør recirkulere til vor landbrugsjord for at (gen-)opbygge jordens frugtbarhed – til niveauet før anvendelsen af kunstgødning) - Sekundært at: ALT organisk affald skal sorteres og genanvendes også human fæces og urin (I de kommende år må vi for eksempel indføre trestrengede kloaksystemer hvor ikke forurenet fæces og urin (såkaldt sort spildevand) skilles fra det grå spildevand (opvask, rengøringsmidler, etc.) og regnvand http://www.u.uts.edu.au/index.lasso?-token...)

Min hovedbekymring, som nogle kvikke læsere af dette indlæg allerede har fornemmet, er mad.

Efter min dybeste - nyligt tilegnede – overbevisning er fosfor forsyningen til fremtidens produktion af vores daglige føde på vej mod trange tider.

Problemerne med fossile brændstoffers miljøbelastning, og især olie og naturgas (snart) aftagende produktion kan afbødes med alternative teknologier.

Fosfor er en endelig ressource.

Jeg gentager:

Der findes ingen alternativer til fosfor når verdens reserver http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/com... er brugt!!!

Fosforreserverne rækker efter nogles overbevisning 50 til 150 år – måske længere ved anvendelsen af nye udvindingsmetoder -. Det ændrer ikke ved den samme kendsgerning, som er ved at indhente råolie – især af de gode kvaliteter -:

Lang tid før en ressource er udtømt, vil hastigheden for produktionen toppe og aftage.

Med hastigt stigende priser og muligvis endda knaphed og/eller rationering (som p.t. i China og andre lande for benzin og diesels vedkommende).

For fosfors vedkommende er en top i produktionen muligvis nært forestående. http://www.energybulletin.net/33164.html

Det skal ikke forstås sådan, at jeg ikke tror, at fremtidens energiforsyning ikke også er en meget stor udfordring for landbruget http://www.energybulletin.net/38091.html, men manglen på alternativer til fosfor giver et helt enestående stort pres på hele samfundet til at recirkulere fosfor til fødevareproduktionen alle steder hvor det er muligt på sigt.

Tilførelse af organisk affald og biomasse til biogasanlæg, der producerer el i både grund- og især spidslast med fordel kombineret med fjernvarme(jeg har endnu ikke set tal på hvor meget energi al organisk affald og anvendelig biomasse – herunder al gylle, møj, ajle, fæces urin etc. – i hele Danmark kan bidrage med gennem bioforgasning!?) er ikke et alternativ, men langt hen ad vejen en nødvendighed for udviklingen af et bærdeygtigt samfund.

Med en lettere oprørt hilsen Carsten Schmidt (cand.agro. / landmand)

 • 0
 • 0

[quote][quote]Are danish greenhouses same size as dutch ones?

If so, some 50.000 greenhouses will eliminate the CO2 reduction problem temporarily.

That's a totally unacceptable suggestion, imagine all the veggies we would have to eat!

:-)

Poul-Henning[/quote]

Coal -> CO2 -> Green House -> Veggie -> Farmer -> Cattle -> Slaugtherhouse -> Retail -> Burger.

mums

/Møller[/quote]

And if I can add: Retail -> Burger -> Mums -> sewage -> CO2!!!!!!!!!

 • 0
 • 0

[...] KK er der ingen penge i for dk, så lad de andre om at bygge kk værker, så kan vi evt. købe deres kk strøm i stedet [...]

/TH

Jeg er enig i hele dit indlæg. Det citerede må vi være realistiske også at sige ja til. Danmark er Niels Bohrs hjemland, og Danmark har måske verdens bedst uddannede - og især pålidelige - håndværkere og teknikere. Derfor er det jo lidt synd, at vi er "kørt af lasset" på dette område. - Men: Danmark er endnu stærkere på et andet område: Det, danskerne gjorde fra 1875 og til efter krigen - nemlig at opbygge et af verdens rigeste samfund basseret på en rural massebevægelses (andelsbevægelsen) udvikling og salg af forædlede landbrugsråvarer - er fuldstændigt enestående i Verden.

Et moderne avanceret samfund, der næsten bare basserer sig på fornybare råstoffer er ikke en utopi - men det kræver en uhyre kompliceret infrastruktur, hvor alle ting ballancerer. Dette var netop, hvad andelsbevægelsen fik til i forrige århundrede. Derfor er Danmark i dag førende i offentlig infrastruktur - og det forspring må vi udnytte mest muligt til eksport, hvorfor det må videreudvikles.

Problemet med Svend Auken oa. - som jo satsede stort på det - var, at de bare så på Danmark, og at de statsstyrede det. Hvis vi bare bygger statsstyret VE uden at indse, at hele folket plus Europa - og især Skandinavien, Tyskland og England - må være med i denne infrastruktur, så kommer vi til at blive fattige af, at give overskudsstrøm væk og købe nødstrøm til høje priser.

Det er en stor udfordring, fordi det også skal tilpasses en nødvendig globalisering, som kræver en høj grad af liberalisme, men det giver os jo så til gengæld fordelen af et enormt marked - hvis vi lykkes.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

interessant med fosfor...

Og interessant at vi skal satse på kul...

I bund og grund må vi jo blot erkende at der sidder en flok "kloge" mennesker og taler i alle mulig retninger, både ingeniører, økonomer og politikere - alt imens verden fortsætter sin ufortrødne jagt på at blive rigere og rigere.

Penge er det eneste der taler. Vi kan blive nok så enige om energibesparelser, VE og CO2 lagring, men så længe ingen kan blive enige om at det er nu der skal gøres noget og ikke om 1, 2, 5 år, så hjælper alle forslag lige lidt.

Pessimisme? Tja...nærmere realisme. Vi havde chancen tilbage i '73. Og Danmark greb bolden. Men da krisen var ovre, var alle totalt ligeglade. Det samme sker igen. Vi finde en løsning på lagring af CO2, og så er alle glade og fyrer løs med kul - og lader en 20-30.000 kinesere dø årligt i minerne - hov glemte FRI ikke lige dem? Nå, ja, et par stykker fra eller til, eller hvad?

Og så om 20 år hvor vi alle er skiftet til kul, så er der ikke til 200 år længere, men kun til 20 år...hov, glemte man lige den beregning? Det er den samme som A-folkene laver. Der er massar af Uranium og Thorum, eller hvad det hedder - men når forbruget stiger med 100, så er der ikke til 1000 længere, men kun til 10 år.

Så hvad er løsningen? Enten lader vi blot stå til, og forklarer vore børn at deres jord er en stor forureningsbold hvor de dør af at indånde luften, fordi vi kun tænkte på penge, rigdom og magt.

Eller også tager vi skridtet fuldt ud og siger: Slut med 3 fladskærms tv. Slut med kød hver dag. Slut med 100km til og fra arbejde. Slut med den livsstil vi har tilegnet os. Slut med fossile brændsler. Vi bliver nødt til at indse at vor nuværende livsstil ikke er forenelig med bæredygtighed - tænk blot hvis alle de fattige kinesere, indere og afrikanere fik bare 10% af det vi havde - så ville forbruget stige mangefoldigt.

Meeeen skal vi nu ikke lige klappe hesten, siger man så...er det ikke lige lovligt drastisk...jo gu´er det da det. Men alternativet er i mine øjne 1000 gange værre - en ødelagt jord uden resourcer, hvor man kæmper mod alle for at overleve.

Hvad vælger jeg? Selvfølgelig den gode livsstil, for ingen gider tage en "fanatiker" seriøs - så jeg fortsætter min 200km tur til og fra arbejde og brænder en masse dejligt fossilt brændstof af - så kan det da være det slipper op noget hurtigere!

:)

 • 0
 • 0

Og så om 20 år hvor vi alle er skiftet til kul, så er der ikke til 200 år længere, men kun til 20 år...hov, glemte man lige den beregning? Det er den samme som A-folkene laver. Der er massar af Uranium og Thorum, eller hvad det hedder - men når forbruget stiger med 100, så er der ikke til 1000 længere, men kun til 10 år. Så hvad er løsningen? Enten lader vi blot stå til, og forklarer vore børn at deres jord er en stor forureningsbold hvor de dør af at indånde luften, fordi vi kun tænkte på penge, rigdom og magt.

Der er ingen løsning på alle problemer - problemet er ikke dårlig sædkvalitet, men en befolkningseksplosion. Et andet problem er de begrænsede fossile ressourcer, som vor civilisation bygger på. Fissilt materiale er der nok af - man kan hurtigt omstille sig til thorium, hvis uran fra havvand ikke er økonomisk konkurrencedygtig. Fusionsteknikken kan måske anvendes til både energifremstilling i fremtiden - i hvert fald vil 1 stk fusionskraftværk kunne breede uran eller thorium til ca. 10 reaktorer. Mon ikke det største problem på lang sigt er at skaffe fødevarer og rent drikkevand nok? Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Ole og Per! - Delvis enig i Oles pessimisme, men det er trods alt værre IKKE at gøre noget! Og Per: Jeg synes vi skal lade fusions-kraftværkerne slappe lidt af. INGEN eksperter tror på en prototype i drift de første 30-50 år - og måske aldrig? Den kan kun bruges af modstandere af fissions-elværkerne, der ofte argumenterer for, at vi kan springe kernekraften over og vente til fusionen fungerer. - Det er længere ude i horisonten end bølgekraftværker, solvarmekraftværker, tidevandskraftværker, geotermiske kraftværker og lagring af el-energi fra vindmøller. Men heldigvis kan fissible brændstoffer både dannes ud fra thorium og fra uran-238 i formeringsreaktorer, - og de sidste fungerer, men er dyre. - Og så er der så meget brændstof, at det er tæt på at kunne kaldes "vedvarende energi" (til mange tusind år).

 • 0
 • 0

Hej Holger,

Og Per: Jeg synes vi skal lade fusions-kraftværkerne slappe lidt af. INGEN eksperter tror på en prototype i drift de første 30-50 år - og måske aldrig?

På Risø er man noget mere optimistisk. I følge seneste rapport er der uran til ca. 70 år med de sædvanlige prisgrupper. Selv om man ikke får et funktionsdygtigt fusionskraftværk kørende, kan man alligevel breede U-238 og Th-232 på en effektiv måde i en hybridreaktor. Formeringsreaktoren (FBR) tror jeg ikke bliver løsningen med en fordoblingstid på ca. 16 år. Der er da heller ikke den store interesse for denne type, jeg tror mere på letvandsbreederen med thorium.

Den kan kun bruges af modstandere af fissions-elværkerne, der ofte argumenterer for, at vi kan springe kernekraften over og vente til fusionen fungerer.

Enig. Som jeg har udtryk det tidligere - 10 fugle i hånden er bedre end en på taget.

Mvh Per A. hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten