Ingeniører udfører ledernes arbejde

Menige ingeniører må tit og ofte træffe beslutninger, som egentlig hører til hos deres ledere. Helt præcist siger 38 pct. af de menige ingeniører, at de ofte eller meget ofte varetager opgaver, som ledelsen burde varetage. Det viser første del af IDA og DTU's undersøgelse "Ledelsesteknologier og fagidentitet - Ingeniørens arbejdsmiljø for fremtiden".

Så enten er det ledelsen, der svigter ingeniørerne, eller også er tallene udtryk for, at de agerer i feltet selvledelse, hvor de har et stort ansvar og selv planlægger, tilrettelægger og udfører arbejdet, mener Pia Bramming, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvis der er tale om, at ingeniørerne føler sig svigtet af lederne, synes hun, at 38 pct. er et højt tal:

»Det kan godt være, at ledelsen glemmer at sætte rammer og udfører laissez-faire-ledelse. Det stiller ingeniørerne i den kedelige situation, at de ofte må sige: "Hvad burde min ledelse gøre her?" Og så må ingeniøren selv gøre det,« siger Pernille Bramming.

Ingeniører i gråzone

Hun mener dog også, at tallene kan fortolkes, som at ingeniørerne ligesom andre videnarbejdere arbejder i en slags gråzone mellem at være menig medarbejder og indimellem påtage sige rollen som leder, når arbejdet kræver, at der foretages skøn og vurderinger:

»I den gråzone skal videnarbejdere foretage rigtig mange ledelsesbeslutninger. Deres hverdag vil jo gå i stå, hvis de hele tiden skal vente på tilladelse. Det er tegn på, at den traditionelle opfattelse af, at medarbejderen er udførende og lederen delegerende, ikke længere kan bruges i en moderne virksomhedskultur,« siger hun.

IDA: Sådan er selvledelse

Tæller man projektlederne med, er det 41 pct. af ingeniørerne, der udfører ledelsens arbejde. Men når Ole Høyer, der er formand for Ansatte Ingeniørers Råd i IDA, tænker på sin egen og kollegernes hverdag, synes han ikke, at det tal lyder særlig højt. Og han ser det ikke nødvendigvis som noget negativt, at ingeniørerne udfører ledernes arbejde.

»Det tal forbavser mig ikke. Der er jo utrolig mange ingeniører, der arbejder med projekter, hvor de skal lede, og i team, hvor selvledelse er nødvendig. For eksempel skal projektlederne ofte tage beslutninger, som styregruppen burde tage. Men sådan er det jo, når ingeniører ofte selv skaber sine opgaver,« konstaterer han.

Ole Høyer mener, at de fleste ingeniører trives med, at deres opgaver ikke skal være udpenslet af ledelsen. De tager selv beslutninger og skal ikke have et kommissorium for at komme videre. Faktisk mener han, at mange ingeniørers hverdag helt naturligt går efter parolen "Hellere tilgivelse end tilladelse".

»Hvis ikke rammerne for arbejdet er lagt rigtigt, så er ingeniørerne nødt til at tage beslutninger, som ellers ligger uden for deres ansvarsområde,« konstaterer Ole Høyer.

Ingeniørernes svar kan dog ikke tolkes som udtryk for, at de mener, at ledelsen er uduelig, påpeger lektor Vibeke Andersen fra DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, som har været med til at lave rapporten som i led i et samarbejdsprojekt med IDA. Det er snarere et udtryk for, at der er sket en glidning i ingeniørernes arbejdsopgaver, mener hun.

Traditionelle ingeniør passé

»Det tyder på, at billedet af, hvad ingeniørarbejde er, trænger til at blive justeret. Mange ingeniøropgaver i dag indeholder ledelsesopgaver. Og netop fordi ingeniørerne sætter pris på til at planlægge, tilrettelægge og udføre opgaverne, behøver det ikke være negativt, når de svarer, at de varetager ledelsens opgaver,« siger Vibeke Andersen.

Hun hæfter sig alligevel ved, at 38 pct. af ingeniørerne svarer bekræftende på, at de varetager de opgaver, som ledelsen burde varetage.

»"Burde" er selvfølgelig en markering af, at ingeniørerne ikke nødvendigvis oplever, at den måde, det foregår på, er helt i orden. Og derfor vil det være interessant at undersøge, hvad der reelt ligger bag ingeniørernes svar,« konkluderer hun.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når jeg læser ovenstående kunne jeg godt tænke mig, at undersøgelsen havde vendt tingene lidt på hovedet. Een ting er, at ingeniørerne synes at de udfører ledelsesopgaver, men hvad er holdningen fra ledernes side? Synes de, at de lader ingeniørerne håndtere ledelsesopgaver?

Det svarer jo til at spørge en tilfældig flok ansatte i en faggruppe, om de synes de får nok i løn, og derefter komme med en overskrift: "Pædagoger får 50% for lidt i løn".

Og i dette tilfælde synes jeg godt, at journalisten kunne have været mere udfordrende i forhold til undersøgelsen.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten