Ingeniører skyder med skarpt mod militærets ledelse

Illustration: Hærens Operative Kommando

Militærets ledere lægger røgslør over kommandovejene, forhaler beslutningsprocesserne og anerkender stort set ikke de civile ingeniører - hverken for deres faglighed eller kompetencer som ledere.

Sådan fungerer personalepolitikken ifølge størstedelen af de 205 ud af cirka 350 ingeniører, der er ansat i Forsvaret og har besvaret et spørgeskema fra Ingeniørforeningen i Danmark.

58 procent af ingeniørerne, der er ledere, mener ikke, at de har de ledelsesmæssige rammer, de har brug for. Med 81 procent betegner gruppen samlet set de organisatoriske rammer som de mest mangelfulde langt foran de økonomiske og politiske rammer.

I IDA bruger formand og tidligere udstationeret soldat i Kosova, Lars Bytoft, undersøgelsen til at anklage forsvarets militære ledelse for arrogance.

»Hvis forsvaret også fremover skal kunne gøre sig håb om at tiltrække fagligt dygtigt civilt personel og kompetente ledere, så kræver det, at ledere med skulderstjerner på pakker deres arrogance sammen og begynder at anerkende de civile ingeniører, både organisatorisk, ledelsesmæssigt og med hensyn til løn- og avancementsmuligheder,« siger Lars Bytoft.

Godt grundlag for debat

Han lægger ikke skjul på, at undersøgelsen samtidig viser, at de ansatte ingeniører i Forsvaret også påskønner arbejdet blandt kolleger og overordnende klædt i mørkegrønt.

68 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse med de faglige udfordringer. 80 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse med arbejdstiden.

»De er glade for arbejdsopgaverne, udfordringerne og arbejdsmiljøet. Der er altså et godt grundlag at bygge på, men det kræver, at Forsvarets militære ledelse viser modet til at gå ind i en ærlig og fordomsfri dialog og efterfølgende vise det i handlinger,« opfordrer Lars Bytoft.

I foråret røg han ellers ud i en kamp på ord med Forsvaret. Opgøret tog ligeledes afsæt i en undersøgelse foretaget af IDA omkring konsekvensen af, at hver sjette ingeniørjob i forsvaret er ubesat. Det går ud over kvaliteten af eksempelvis køretøjer, våben- og it-systemet.

Ingeniørmanglen udgør dermed en risiko for de danske soldater i Irak og Afghanistan, konkluderede Lars Bytoft.

Nej, den vurdering var helt fejlagtig og udtryk for et mediestunt, replicerede Forsvaret. Ingeniørmanglen rokker ikke ved, at sikkerheden har højeste prioritet. De ledige stillinger gik ud over andre opgaver, fastholdt forsvaret.