Ingeniører er utilfredse med bygge-job

Højtuddannede, der er ansat i bygge- og anlægsbranchen, giver på en lang række områder bundkarakter til deres arbejdsplads. Det viser en stor nordisk undersøgelse af 3200 højtuddannede medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsplads.

En del af årsagen til bygge-ingeniørernes utilfredshed kan findes i fagets grundliggende arbejdsbetingelser, mener Mette Beck Hansen, der er formand for Foreningen for yngre ingeniører og selv arbejder som bygningsingeniør hos Sjælsø Gruppen i Allerød.

»I entreprenørvirksomheder går bygningsingeniørerne meget alene ude på byggepladserne. Det giver selvfølgelig indflydelse på ens egen hverdag, men på den anden side står man også alene med et stort ansvar,« siger hun.

Hos Danske Entreprenører mødes ingeniørernes utilfredshed med beklagelse. Foreningens direktør Børge Elgaard mener, en stor del af utilfredsheden bunder i de vanskelige økonomiske vilkår, entreprenørvirksomhederne arbejder under

»De store entreprenører tjener urimeligt lidt i forhold til de risici, de løber. Ofte ligger indtjeningen på promiller af omsætningen. Jeg kan forestille mig, at det kunne gøre nogle medarbejdere utilfredse med den måde, virksomheden bliver drevet på,« lyder hans umiddelbare kommentar.

Firkantede ledere
Det område, hvor byggebranchen placerer sig dårligst i den nordiske undersøgelse, er ledelse. Når det gælder de højtuddannedes vurdering af virksomhedens overordnede ledelse, ligger byggebranchen i kategorien ''meget ringe''. Når de gælder den nærmeste ledelse, er vurderingen ikke meget bedre.

Carsten Pomiklo er ansat i Ledernes Hovedorganisation og har selv erfaring med at undervise i blandt andet projektstyring. Han kender byggebranchen fra sit tidligere job hos Danmarks femtestørste entreprenørvirksomhed, J&B Entreprise, og mener, at manglende lederuddannelse i byggeriet kan være en af årsagerne til, at de højtuddannede medarbejdere er så utilfredse med deres hverdag.

»De fleste ledere i branchen er ingeniører. Det er nogle lidt firkantede mennesker, som ikke har den store forståelse for moderne ledelsesteori. Ofte er de blevet ledere, fordi de er gode til deres fag. Det, de fokuserer på i deres efteruddannelse, er som regel beton og mursten, ikke ledelse,« siger Carsten Pomiklo.

Nogenlunde samme vurdering får lederne i byggebranchen af Henrik Holt Larsen, der er professor i Human Resource Management på Handelshøjskolen i København.

»Byggebranchen er ikke kendt for sin progressive eller professionelle personaleledelse. En leders opgaver kan deles op i fire ledelsesfunktioner: faglig, økonomisk, personale- og generalist-ledelse. I bygningsbranchen er der et pres på den økonomiske og den faglige ledelse, og det gør, at der ikke er tid til at tage sig af personaleledelse,« fortæller Henrik Holt Larsen.

Han oplyser, at det typisk er i vidensvirksomheder og i den finansielle sektor, at der er størst fokus på personaleledelse. Netop de to brancher topper listen inden for fire af de syv parametre, som de højtuddannede giver karakterer i den nordiske medarbejderundersøgelse.