Ingeniørens SETI-team når en milepæl

Siden efteråret 1999 har Ingeniørens team, der nu er nået op på 258 personer, stillet gratis CPU-kraft til rådighed for videnskaben. De mange SETI-deltagere hjælper ved at lade deres computere analysere data fra Arecibo-radioteleskopet, der optager lyd fra rummet. Mængden af data er så omfattende, at det vil tage flere år at analysere de indsamlede data. Men det kan gøres hurtigere med distributed computing.

SETI står for Søgningen efter Udenjordisk (»Extra-Terrestrisk«) Intelligens (SETI) og projektet Seti@home går ud på at installere en pauseskærm, der går i gang med at analysere data fra Arecibo-radioteleskopet, når computeren ikke bliver brugt. Tanken er, at bruge den ledige CPU-tid til at videnskabens tjeneste. Når data er færdigbehandlede kobler skærmen sig på nettet og leverer resultatet og henter ny rådata i form af en data-pakke.

Bidrag til analyse af data kommer fra hele verden. Desværre når Ingeniørens team ikke ind på Top 200. Men teamet har til sammen leveret 166 års computer regnekraft og det er trods alt også et bidrag.

Endnu har ingen fundet spor efter liv i rummet, men hvem véd? Måske bliver det én af os, der opdager nogen derude.