Ingeniørens Klimaråd: Luk for naturgassen i byerne

Drop naturgassen i byområderne, skift til fjernvarme og opnå en kæmpe klimagevinst.

Den kontroversielle opfordring kommer fra Nyhedsmagasinet Ingeniørens Klimaråd.

»Der er brug for at udfordre vores vanetænkning,« siger formand for Ingeniørens Klimaråd, Hanne Christensen, som til daglig er markeds­direktør for Miljø og Klima i Rambøll.

Et skift til fjernvarme er én af i alt syv anbefalinger fra Klimarådet, der på kun ét år vil sænke Danmarks CO2-udslip med 3,6 mio. ton.

Reduktionen svarer til en tredjedel af, hvad Danmark har forpligtet sig til i Kyoto-protokollen senest i 2012.

Klimarådet anbefaler, at droppe naturgassen og gå over til fjernvarme i områder med offentlige bygninger, boligblokke og tæt erhvervsbyggeri, som samtidig er beliggende nær det eksisterende fjernvarmenet.

Hanne Christensen pointerer, at forslaget ikke gælder individuelle naturgasfyr i villakvarterer.

»De CO2-mæssige fordele ved at konvertere har længe været overset og glemt. Nu er det tide at få det frem i lyset igen, for vi sparer både CO2-udslippet fra naturgassen og får et varmesystem, som er fleksibelt og fremtidssikret og kan bruges til alle former for brændsel.«

Udviklingen sker ikke af sig selv. Regeringen bør ifølge Klimarådet pålægge kommunerne hurtigt at vurdere muligheden for fjernvarme i områder med et stort varmeforbrug.

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, er begejstret for forslaget:

»Det er helt sikkert en samfundsøkonomisk god forretning at gå over til kraftvarme eller affaldsvarme i stedet for at brænde dyr naturgas og olie af til varme,« siger han og tilføjer, at det under alle omstændigheder er en god idé at begynde at nedbringe naturgasforbruget i takt med, at ressourcerne i Nordsøen rinder ud.

Administrerende direktør i Naturgas MidtNord, Peter Vadstrup Jensen siger, at han ikke vil stå i vejen for samfundsøkonomisk fornuftige projekter, selv om det kan føre til højere gasdistributionspriser for de tilbageværende naturgaskunder.

»Hvis vore kunder skal bløde, så forventer vi til gengæld, at konverteringsprojekterne medfører en CO2-reduktion til en fornuftig pris i forhold til andre tiltag,« siger han og tilføjer, at han helst vil tage stilling til konkrete projekter.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) har ikke villet forholde sig specifikt til naturgasforslaget:

»Jeg er glad for alle gode forslag, der kan føre til CO2-besparelser, og jeg vil derfor bede mine embedsmænd i Klima- og Energiministeriet om at kigge på rådets anbefalinger,« siger Connie Hedegaard.

Præmissen for Klimarådets arbejde er, at rådet skulle finde en stor og hurtig CO2-reduktion på ét år for en bevilling på finansloven på én mia.kr.