Ingeniøren vinder mediepris for højttalerprojekt

Ingeniøren blev fredag hædret på Københavns rådhus for et opsigtsvækkende digitalt projekt, som på en helt ny måde involverer læserne.

Projekt Q113 - verdens bedste højttaler blev lanceret af Ingeniøren 3. februar i år i samarbejde med det danske højttalerfirma System Audio, der er ejet af Ole Witthøft.

Initiativet er Ingeniørens, og ideen er at skabe et fagligt fællesskab i vores læserkreds i en form, hvor alle kan læse med og deltage.

Dette initiativ blev i dag hædret med fagpressens Bordingpris for digitale medier. Prisen, der uddeles én gang om året på Københavns Rådhus, gives for 'digitale medier til en person eller et team, der for et specialmedie har skabt indhold eller tjenester, som på bemærkelsesværdig vis udnytter digitale muligheder'.

Dommerne motiverede deres valg med, at Ingeniørens crowdsourcing projekt 'på forbilledlig vis (viser), hvorledes et specialmedie kan engagere og samle et begavet og vidende publikum og - dygtigt faciliteret af redaktionen - medvirke til skabelsen af et produkt i potentiel verdensklasse - samtidig med at selve processen dokumenteres og udspilles i et åbent og dialogbaseret, digitalt univers skabt af specialmediet ing.dk.'

Ingeniørens Onlineredaktør Daniel Bergsagel siger:

»Med simple midler og et klart mål har vi skabt et forum, hvor entusiaster med mange forskellige faglige udgangspunkter frivilligt mødes og deler deres viden med hinanden i arbejdetmed at skabe en højttaler, der skal sætte nye standarder for lydgengivelse. Arbejdet bliver løbende beskrevet i blog og journalistik på ing.dk.«

Bording-prisen er opkaldt efter Anders Christensen Bording, redaktør, journalist og bladudgiver på enevældens tid under Frederik III. I 1666 udgav han 'Den Danske Mercurius', der anses for at være det første periodiske skrift i Danmark.

Emner : Lyd
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja fint , men hvor meget har "vi" læsere været med.?

Ole har bestemt Scan-Speak enhederne og kabinettet.!

Ulrik Schmidt anbefalede en slavebas til Q113.

Ja , Der har været en læser-afstemning om Q113 skal være væg eller stativ/gulv model.! Et lille flertal gik til vægmodellen.

Når man stiller spørgsmål til Ole, så får man ikke altid svar ?

 • 0
 • 0

Tino - "vi" læsere har fået meget ud af denne blog - at "vi" kan være med på mange forskellige niveauer! - og kunne du hjælpe os alle med at glæde dig over det der er - frem for de ting der ikke er?

Når du peger, så husk, der er flere fingre der peger tilbage - måske er det din form der gør man ikke altid har energi til at svare endnu et udfald...

...personligt har jeg været glad for den anledning til reflektion og læring om lyd denne blog har givet, selv om jeg ikke forventer at bygge højttalere igen i nyere tid! Dette er et godt initiativ! Også selv om ikke alle har fået lov til at bestemme alt, har alle fået et udbytte - og inde i en fjern krog i dit sind, tror jeg, selv om du ved meget om højttalere, også du har fået noget ud af det! ;-)

Ser frem til mange flere konstruktive, åbne, positive og interessante indlæg!

 • 0
 • 0

Til Kurt

Overskriften lyder ; " hvor Ingeniørens læsere involveres i at udvikle verdens bedste højttaler."

Fint med en blog om højttaler , hvor alle læserne kan skrive og diskutere. Det har jeg da intet imod.... fin ide´!

Det er da fint at alle kan være med i Q113 , men hvor meget har læserne bestemt af Q113 ?

Hvad har "vi" læsere været med til ? (Det var overskriften)

Tror du verdens bedste højttaler bliver til, hvis vi alle går rundt og klapper hinanden på ryggen ?

Der skal da altid stilles kritiske spørgsmål ! Man skal vende og dreje alle muligheder. Så opstår nye tanker og idéer.

Ja, jeg har da stor fornøjelse af dette projekt. Jeg har nu også bidraget med flere åbne positive og interessante indlæg !

PS. Nu da Ole har vendt 180 grader rundt og tilbyder en gulerod til ing.´s læsere skal der nok kommer flere spillere på banen. ;-)

 • 0
 • 0

Verdens bedste højttaler, nu må i sgu holde. Her på ingeniøren læser man om forskellige brancher der stormer der ud af med nye teknologier og så klikker man ind her, hvor niveauet er så lavt at man knapt nok kan kalde det produktudvikling.

Ja den var jeg da godt nok ligeved at få galt i halsen. Man kan selvfølgelig ikke bearbejde dem for noget, da fagpressen næppe er særligt meget inde i hverken elektronik eller akustik.

Jeg kan ikke lade være med at behæfte mig ved, at der bliver nævnt "medvirke til skabelsen af et produkt i potentiel verdensklasse"

Aaarh... Det er indtilvidere en helt almindelig passiv højttaler med en waveguide.. Dem er der blevet lavet ocean vis af før, jeg kan ikke komme på en eneste ting omkring denne som gør den mere specielt, mere gennemarbejdet eller mere "verdensklasse" end de mange andre 100, måske tusindvis af højttalere der næsten er magen til som er blevet lavet igennem de sidste 20-30 år.

I mine øjne er niveauet ikke rakket så meget som 1 m. Over den alm. Selvbygger' hvad angår brug af beregnings samt simuleringsmetoder og opsættelse af mål for lydkarakteristik og akustiske egenskaber, det er ikke engang koblet ordentligt sammen med rum eller psykoakustik.

 • 0
 • 0

Verdens bedste højtaler eller blot en af verdens bedste højtalere, må efter min opfattelse indebære en eller flere overvejelser der fører til nye løsninger på de problemstillinger, højtalerfolk verden over står over for.

Højtalerprojektet Q113 har hidtil ikke budt på nye overvejelser eller løsninger der ikke allerede er afprøvet. Tino Berg har tydeligt vist dette, ved deltagelse med links fra diverse højtaler sites mv.

Projektet vidner om repetion af allerede eksisterende viden og løsninger...intet nyt under solen. Der er allerede mere eller mindre vellykkede højtalere derude, der bygger på de valgte løsninger. Højtaler Q113 bliver på denne måde en blandt mange.

Niveauet er ikke hævet over hvad de fleste almindelige selvbyggere verden over præsenterer på diverse højtalerselvbyggersites.

Det eneste nye er forrmen her på ingeniøren, som Ole så senere kan bruge i markedsføringen af det endelige produkt.

 • 0
 • 0

Det ville være rart, hvis projektets forskellige innovative grænseflader blev opdelt og dokumenteret. Jge sidder med forskellige forslag, som jeg medgiver har år på "bagen", men som ikke er medtaget i Q113s beregninger. En helt simpel ting er at sørge for en frekvenslinær belastning af forstærkeren, i princippet som man plejer at gøre med en bredbåndshøjtaler i et horn med en modstand og en kondensator i serie over højtaleren. Det skal helst udligne højtalerens ulinære belastning. Forstærkeren vil elske at blive balastet som med en ohmsk modstand.

Problemer i moderne hårdt modkoplede forstærkere er typisk relateret til fasedrejning, og selv om filteret har skæringsfrekvenser over det hørbare område, kan der ved forvrængning skabes utisigtede støjbidrag med andre frekvenser end de nominelle.

 • 0
 • 0

Det kan ind i mellem være en del af den samme pakke.

Tino Berg. De læsere, der har lyst til at være med i Højttaler Q113, er fra projektets start blevet bedt om at sende mig en mail. Det er der 110 ingeniører, der har gjort. Det er ret mange, og det har da heller ikke været muligt at finde en tjans til alle. Andre venter på at vi skal lave lytteforsøg og andre ting, og har derfor ikke været i gang endnu. Du har ikke sendt mig en mail, hvor du tilkendegiver din interesse. Derfor er du ikke med.

Derudover kan man deltage i den vigtige samtale, her i kommentarfelterne, hvor meninger brydes og præsenteres og hvor alle er velkomne.

Jeg har valgt Scan Speak som leverandør af højttalerenheder, helt fra begyndelsen. Det har man kunnet læse siden det allerførste blogindlæg. Årsagen er todelt.

Den første handler om, at når støvet har lagt sig engang efter første kvartal, 2013, så er Højttaler Q113 et produkt som jeg har ansvaret for. Der skal være valgt nogle leverandører, som er tjekket i kampens hede, for om de nu også eksisterer i morgen og om de har en troværdig ledelse, der tager ansvar for kvaliteten, leveringssikkerheden, priserne og meget andet. Den slags research vil jeg ikke overlade til Ingeniørens læsere.

Den anden handler om, at projektet ikke er et først-til-mølle koncept, hvor den der kommer først, får trumfet sin idé i gennem. Nogle ting har jeg besluttet, andre beslutninger leveres af de aktivt deltagende ingeniører, andre ingen opstår i kommentarfelterne og en enkelt ting har vi stemt om. Holdninger og erfaringer brydes på flere flader, så at sige, og ikke kun på bloggen.

Hvorvidt jeg svarer eller ikke svarer på såkaldt kritik, må være op til den enkelte at bedømme. Jeg svarer efter bedste evne.

Anvendelsen af begrebet "Verdens bedste højttaler" er alene brugt af Ingeniørens journalister. Jeg kan godt leve med det, og jeg er sikker på at det ikke falder de kompetente læsere for brystet. Enhver ved, at der ikke findes en organisation eller instans, der er udset til at kåre verdens bedste højttaler. Der findes ikke en karakterskala, et antal målepunkter eller nogen anden for form for redskab, der kan udpege verdens bedste højttaler. Der findes gadget-magasiner, der kan finde på at udpege "verdens bedste fladskærm" eller "verdens bedste kamera" m.m. Enhver er klar over, at den verden gadget-magasinerne refererer til, er magasinernenes egen. Den er ikke længere.

Bording prisen for digitale medier gives til "(...) et specialmedie der har skabt indhold (...), som på bemærkelsesværdig vis udnytter digitale muligheder’. Kasper Raun, prisen drejer sig ikke om højttalerens kvalitet. Den er der endnu ingen, der kender. Det handler heller ikke om det faglige niveau, der åbenbart er for lavt til dig. Anerkendelsen drejer sig alene om, at Ingeniøren, læserne og jeg skaber indhold på en måde, der udnytter det digitale informationssamfund, vi lever i. Prisen er givet som en anderkendelse for den indsats.

I den forbindelse vil jeg tilføje, at de to andre nominerede var så ubestridt kompetente medier som samvirke.dk og altinget.dk.

Jeg tillader mig, at glæde mig over at temaet "højttalerkonstruktion på nettet" kan vinde en så fin pris. Ingen ville undre sig, hvis vinderen var en app til mobiltelefonen eller noget lignende. Når man holder af god lyd og gode højttalere, kan man kun glæde sig over at det kan lade sig gøre at vinde en pris, for noget man selv kan lide.

Vi er i øjeblikket ved at konstruere nogle højttalerenheder, her i projektet. Det gælder både bashøjttalere, diskanthøjttalere og nogle passive enheder. Scan Speak's ingeniører deltager, samt deres måleudstyr og målerum. I Tyskland, har en stærkt specialiseret underleverandør (Kurt Mueller) lavet centreringsskiver og membraner til os. Der er ved at blive simuleret og beregnet nogle nye forplader til diskanthøjttalere til os. Prøverne på forpladen til diskanthøjttaleren bliver lavet hjemme hos en ingeniør, som har et patent, han gerne vil dele med os. Det eneste, han ikke vil dele er opskriften. Det synes jeg er ret fantastisk. Vi simulerer slavesystemer i LEAP5 og må indrømme, at vi løber tør for viden, for programmet (der er industriens bedste) kan ikke få det hele med. Vi må bare prøve i den virkelige verden og se hvad der sker.

Dygtige akustik ingeniører erkender, at de ikke er helt sikre på hvordan to passive enheder skal placeres i forhold til den aktive. De erkender også, at det ikke er helt let, at finde hoved og hale i hvordan membrangeometrier på diskanthøjttalere interagerer med waveguides, fordi de prøver der er bygget ikke måler, som dem der er simuleret.

Jeg mener helt generelt, at folk der bygger deres egne højttalere, laver noget af det sjoveste der findes. Man kan så hævde, at de ovenstående udfordringer hører til hverdagen for enhver selvbygger. Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg aner det ikke.

Jeg vil bare sige, at disse kommentarfelter er åbne for enhver, der har noget at sige. Omvendt, er jeg nødt til at skrue lidt ned for mængden af svar, men jeg vil læse alle kommentarer. I sidste uge kostede det mig et blogindlæg, at bruge tid på at forklare at det her projekt kunne have været lavet på mange andre måder, men nu har vi valgt denne. Det giver ikke længere mening for mig, at bruge tid på læsere, der i bund og ikke bryder sig om projektet. Det flytter ikke resultaterne fremad. Men hvis du ved noget om højttalere, og har lyst til at dele din viden med andre, fordi du ikke kan lade være, så kom og vær med!

Det behøver ikke at handle om Q113, for det er inspirerende for alle at få gode råd, gode historier og få udvidet sin horisont.

Højttalere er det sjoveste man kan lave.

 • 0
 • 0

Ole , det må jeg sige... 110 ingeniører ! som arbejder gratis for dig..!

Hvis der er 110 "kloge hoveder" som arbejder for dig , burde du så ikke fortælle lidt mere om det der foregår bag kulissen ?

Hvad er det for projekter/problemer i har gang i ?

Måske nogle af dine kloge folk kan svare på mine spørgsmål ?

1.- Ole , du bruger kun DXT waveguide i dine mindre højttaler-serie. Er det fordi lyden ikke er god nok til dine bedste modeller ?

2.- Ole , når man kigger på dine målinger af Scan-Speak 15W/4531GX1 og en alm.15W/4531G00 kan jeg ikke se den store forskel omkring 1-2kHz ?

Både på 15W/4531GX1 og 15W/4531G00 er der omkring 2dB ved 1-2kHz.!? Link: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w...

Ole , om højttalere er det sjoveste man kan lave ? (kan nu også finde andre ting;-) men sjovt er det.

 • 0
 • 0

Ole , Hvornår løfter du sløret for dit valg af diskant enhed ? alle ved det bliver en Scan-Speak , men hvilken model/type ?

I foråret skrev du , at meget snart ville du fortælle om diskant-systemet.

 • 0
 • 0

Det er også et herligt projekt. Jeg håber at kunne komme til at høre højttaleren, når den en dag er blevet realiseret. (Jeg er jo trods alt lydtekniker.)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten