Ingeniøren skal være alle ingeniørers fagblad

Hvorfor gider ingeniører ikke læse Ingeniøren mere? Det fremgår at IDAs nyeste medlemsundersøgelse, at tilfredsheden med kvaliteten af Ingeniøren er dalende blandt IDAs medlemmer.

Ingeniørlisten mener, at Ingeniøren igen skal være ingeniørernes flagskib, og at Ingeniøren fortsat skal være ingeniørernes fagblad, som vi kan være stolte af. Vi på Ingeniørlisten vil arbejde for, at der bliver lagt en ny strategi for Ingeniøren, så vi igen kan tage Ingeniøren til os, som vores blad.

Ingeniøren skal være det medie, hvor alle ingeniører og andre naturfaglige er nødt til at have læst for ellers er man sikker på ikke at være opdateret med den nyeste viden.

Den nuværende linje, hvor man kan læse artiklerne på nettet inden de trykkes om fredagen udvander Inge­niøren, og fjerner dens eksistensgrundlag.

Et af vores andre kritik punkter er Version2. Vi stiller spørgsmålstegn ved Version2’s berettigelse. Ja! – den rammer et segment blandt IDAs medlemmer, men er det ikke det som de forskellige skiftende sektioner gør? Vi mener ikke at Version2 bidrager til at højne Ingeniøren som fagblad.

Ingeniøren har altid været, og er stadig, vigtig for IDAs medlemmer. Når de fortæller os, at kvaliteten er dalende, er vi, som er valgt, også dem, der skal reagere og sikre at medlemmerne får kvalitet for pengene. På Ingeniørlisten er vi vores ansvar bevist.

Det vi ønsker er, at Ingeniøren skal være:
• IDA medlemmernes fagblad, som alle andre naturfaglige er nødt til at abonnere på for at kunne følge med.
• Der hvor IDA informerer deres medlemmer om, hvad vi laver og hvad vi gør.
• Den som sætter dagsorden på nyhedssiden om fredagen. Nyhedsmedierne skal hver uge hente en historie fra Ingeniøren og gøre den til en af "dagens nyheder".
• Den netbaserede version skal kun være for medlemmer og abonnenter med samme login som hos IDA.