Ingeniøren 1955: Byg bro over Samsø

50 kilometer kortere vej mellem København og Jylland er lige nu et centralt argument for en broforbindelse direkte over Kattegat. I morgen arrangerer Region Midtjylland mfl. en stor konference i København "Et sammenhængende Danmark", hvor arrangørerne forsøger at sætte en fast Kattegatforbindelse på dagsordenen:

"... Forbindelsen skal bidrage til at skabe et nyt Danmark med en større sammenhængskraft... ved at kæde landets to største vækst og videncentre sammen til en dansk metropol i europæisk målestok...," lyder det i konferenceprogrammet.

Medarrangører i morgen er også Århus Kommune og Region Nordjylland. Konferencen foregår i IDA.

Men allerede i 1955 var en Kattegatbro via Samsø til diskussion i Ingeniøren, hvor bladet bragte en grundig analyse.

Hovedpointerne den gang var:

  • 145 kilometer mellem København og Århus på den bedste linjeføring.
  • Mulighed for en lav dæmning plus lav bro mellem Gyllingnæs og Samsø. Dertil en højbro mellem Samsø og Refsnæs. Højbroen skal bygges på dybder svarende til Storebæltsforbindelsen, men kan gøres noget kortere.
  • Rejsetiden mellem landsdelene vil blive cirka 20 procent kortere. Det vil samfundsmæssigt kunne forrente udgifterne, blot der sker en mindre øgning af trafikken.

Læs artiklen "Hvorfor Storebælt?" af civilingeniør Preben C. Wistisen i vedlagte pdf-fil (redaktionen beklager den ikke helt perfekte scanning)

Dokumentation

Konferencen "Et sammenhængende Danmark"