Ingeniøren 1909: Forbindelse over Storstrømmen med 107 meter svingbro

Storstrømsbroen er ingen undtagelse fra reglen om, at alle store trafikinvesteringer skal gå grueligt meget igennem, før de kan realiseres. Det første projekt til en jernbanebro over Storstrømmen blev fremsat allerede i 1887. Det skete der nu ikke noget ved, men da færgeruten Gedser-Warnemünde blev åbnet i 1903, blev DSB's behov så påtrængende, at der kom der skred i sagen igen.

Den 17. december 1908 fremsatte Ministeriet for offentlige Arbejder i Folketinget et lovforslag "hvorefter Ministeren bemyndiges til for Statskassens Regning at lade bygge en fast Bro mellem Masnedø og Falster, der er beregnet til ekskl. Grunderhvervelser at ville koste 9.580.000 Kroner...".

Allerede den 23. januar 1909 kunne Ingeniøren bringe en fyldig omtale af projektet, formentlig baseret på en detaljeret gennemgang af dets forudsætninger i bemærkningerne til lovforslaget. Det er denne artikel, vi her præsenterer i serien med godbidder fra det gamle Ingeniøren.

Det bør tilføjes, at projektet blev forkastet af Folketinget i 1910 og genfremsat i lidt ændret form i 1916, hvorefter en Rigsdagskommission forlangte flere undersøgelser og projektet gled ud i sandet. Siden drøftede man både en tunnelløsning og en anden lavbro, som i øvrigt havde et 75 m langt løftbart gennemsejlingsfag i sejlrenden, men først da biltrafikken begyndte at gøre sig gældende i 1930'erne kom der gang i sagerne igen.

Det blev så til den nuværende højbro, som blev vedtaget i 1932 og stod færdig i 1937. Det er ret præcis 50 år efter, at broforbindelsen første gang blev drøftet af politikerne. Jo, det tager sin tid at beslutte de store broprojekter her til lands.

PS.: Den store plantegning får I kun et lille udsnit af, nemlig den 107 m lange svingbro, der drejer om en cirkulær bropille (hele tegningen er næsten en meter lang, og det kan min scanner ikke klare).