Ingeniører vil atter forsøge at stoppe DIP’s kulsorte investeringer

Danske Ingeniørers Pensionskasse (DIP) bør afvikle investeringer i kulselskaber og påbegynde forhandlinger med olieselskaber – hvor de har aktier – om at afvikle investeringer i risikable projekter som for eksempel tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis.

Denne opfordring til DIP’s bestyrelse skal deltagerne på DIP’s generalforsamling torsdag stemme om. Afsenderne er 25 ingeniører og medlemmer af pensionskassen. Dermed er det nu anden gang, at en gruppe ingeniører foreslår DIP at droppe de sorte investeringer.

Læs også: Forslag: Stop for sorte energiinvesteringer i ingeniørernes pensionskasse

Kul var en dårlig forretning

Begrundelsen for forslaget er, at DIP med sine nuværende investeringsprofil dels støtter aktiviteter, der bidrager til at øge den globale opvarmning, og dels at de sorte investeringer – i hvert fald for kullenes vedkommende – er en dårlig forretning for pensionskassen og dermed for kunderne.

Ifølge en af forslagsstillerne, Hans Genefke Jørgensen, har DIP mere end dobbelt så store investeringer i olie/gas- og kulsektoren som andre pensionskasser. DIP havde således i 2013 investeret mere end 138 mio. kr. i kuludvindingsselskaber og 585 mio. kroner i olie- og naturgasudviklingsselskaber.

Samtidig viser beregninger fra forslagsstillerne – udført af interesseorganisationen Ansvarlig Fremtid – at DIP’s investeringer i kulselskaber har været en dårlig forretning de seneste fire år, målt på afkast af kursgevinster.

»Vi mener ikke, at det er bæredygtigt hverken økonomisk eller klimamæssigt at fastholde denne investeringsprofil,« siger Hans Genefke Jørgensen.

Forslag droppet i 2014

I 2014 blev forslaget om at droppe de kulsorte investeringer nedstemt på DIP’s generalforsamling.

Læs også: Gyserafstemning: Ingeniør-pensionskasse fortsætter med at investere i olie og kul

Hans Genefke Jørgensen forklarer, at man siden da har været i positiv dialog med DIP’s direktion, og at man derfor har omformuleret forslaget, så man ikke bare skrotter investeringer i olie- og gassektoren, men i stedet sørger for at skære de mest økonomisk risikable og dermed klimamæssigt problematiske investeringer fra:

»Vi tror selvfølgelig på, at det vil lykkes os at få flertal for forslaget denne gang,« siger han.

Vi har gjort nok

Af DIP’s hjemmeside fremgår det, at DIP's bestyrelse ikke kan støtte forslaget og anbefaler medlemmerne at stemme nej.

Bestyrelsen mener nemlig, at DIP allerede har gjort flere ting for at styrke og sikre selskabets etiske profil, og at forslaget blandt andet vil indskrænke mulighederne for at sikre medlemmerne den bedste pension.

‘Bestyrelsen ønsker ikke at støtte et forslag, der indskrænker handlefriheden, skaber tvivl om DIP’s apolitiske ageren, kan splitte medlemmerne af pensionskassen, og hvor den positive virkning ikke kan dokumenteres’, hedder det i en kommentar til forslaget.

Hertil siger Hans Genefke Jørgensen, at det er fine ord, men at det ikke er muligt for medlemmerne at få indsigt i, hvilke krav DIP stiller til selskaberne, og om selskaberne rent faktisk efterkommer kravene.

Enslydende forslag stilles på generalforsamlinger i en hel række andre pensionskasser i april - første gang i dag, mandag, i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Senere i Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse samt i arkitekternes, juristernes og økonomiernes pensionskasser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Danske pensionsselskaber har milliarder investeret i kul-, gas- og olieselskaber og det er den hel rigtige vej at opfordre dem til at droppe denne investering. Kortsigtet afkast går ud over klimaet og vores fremtid, og sandsynligvis er også din pensionsopsparing med i at ødelægge kloden.

Være med og opfordre din pensionsselskab til at droppe olie og kul her: http://www.ansvarligfremtid.dk/

 • 13
 • 8

Disse grønne forslag fra ansvarligfremtid og andre stopper sikkert ikke, så i stedet kunne pensionsselskaber oprette særligt "grønne" afdelinger uden fossiler for de faste i troen. PFA har i forvejen en mulighed for en vis selvbestemmelse over investeringerne, så det burde ikke være svært at udvide det med fossilfrie, våbenfrie osv. Disse forslag indeholder noget hykleri og fundamentalisme. Det eneste der ville hjælpe var jo, at kunderne holdt op med at bruge produkterne. Det er en gratis omgang grøn gloriepudsning, som ovenikøbet vil tage alle med som gidsler.

 • 8
 • 8

@ Svend Ferdinandsen: Jeg kan sgu ikke se noget hyklerisk i det, men måske kan du uddybe? For mig handler det simpelthen om at fjerne penge fra en industrisektor, som er ikke godt for miljøet og mennesker. Og at de fossile er farligt for miljøet og klimaet - det håber jeg vi kan være enig om. Hvis man så spørger, hvad der skulle have prioritet, højt afkast eller mindre belastning på miljøet, hvad svarer du så?

Med henblik på PFAs model om selvbestemmelse: Denne er meget begrænset og vedrører kun den andel man lægger ekstra i pensionsopsparing. En halvhjertet løsning.

 • 7
 • 6

Danske pensionsselskaber har milliarder investeret i kul-, gas- og olieselskaber og det er den hel rigtige vej at opfordre dem til at droppe denne investering. Kortsigtet afkast går ud over klimaet og vores fremtid, og sandsynligvis er også din pensionsopsparing med i at ødelægge kloden.

De, der drager den konklusion, ved næppe ret meget om økonomi. Kursen på egne aktier er ikke den vigtigste indtægtskilde for ret mange virksomheder. Kul-, gas- og olieselskaber får primært sine indtægter fra salg af sine produkter. Store salg af aktier i bestemte brancher medfører kun faldende aktiekurser og dermed bedre chancer for gevinst ved køb til lav kurs. Hvis formålet er reduktion af forbruget af fossilt brændstof, er det ikke aktier men efterspørgsel, der må kigges på.

 • 3
 • 3

Idiotisk spørgsmål ikkesandt....men som jeg opfatter det, så er en pensionskasse en institution der skal investere og forrente pensionssparerenes indbetalte penge så fordelagtigt, at der der kan udbetales en pension der giver mening for opspareren, når pensionsalderen indtræder.

Pensionen skal efter skatter, misundelsesafgifter og inflationer have en værdi, der er større end hvis man havde gemt sine penge i madrassen eller på en bankonto.

Derfor anvender man en pensionskasse. Den har investeringseksperter og aktuarer til at maksimere pensionsindskydernes penge......og hvad mange ikke ved, skal de gå efter de højeste afkast (ved lov), men enkattelem er åbnet ved at man delvis kan bestemme hvor ens investeringer skal ligge.

Der er bare lige det problem, at rentesatsen er den laveste i de sidste hundrede år og derfor leder pensionskasserne med lys og lygte efter områder, der stadigt kan forrente den indskudte kapital, der lige nu forbruges til udbetale de forfaldne pensioner. Pensionskasserne opretholder livet ved at forhøje administrationsbidragene men de giver ikke bonus for de fremtidige pensionærer.

Et andet problem er den politisk manglende forståelse af hvad forskellen på et pensionselskab og en bank er for en størrelse. Banken skal her og nu stå inde for sine ind og udlån. Et pensionselskab skal løbende kunne udbetale pensioner og forrente sin formue således, at der også er til fremtidige pensioner. Hvor det tidligere var rimeligt let at få forrentet sin kapital/formue, så er det ikke så nemt idag. Det vil givet smitte af på fremtidige pensioners størrelser

Hvis man ikke vil at pensionskasserne tjener penge, så de kan betale fremtidige pensionsforventninger, så er vejen fremad kun at bede dem om, at bryde loven og undlade at investere de indskudte beløb i områder der ikke forrenter indskuddet.

Eller sagt på en anden måde, Feel Good investeringer skal kunne give et afkast. Modsat kunne man undlade et pensionselskab og istedet donere sin pensionsopsparing direkte til Røde Kors eller red Mimi :)

 • 2
 • 4

Hvis man så spørger, hvad der skulle have prioritet, højt afkast eller mindre belastning på miljøet, hvad svarer du så?

Det er forkert stillet op, som andre også har nævnt. Det er deri hykleriet ligger. Det er brugen der siges at skade, og ikke selve udvindingen, som ville stoppe, hvis ingen brugte det. Men prøv lige at overveje hvor meget brugen kan begrænses, hvis vi vil opretholde bare et nogenlunde liv. Vi er afhængige af det på godt og ondt, men mest dog godt.

 • 2
 • 3

@Børge Jensen: "De, der drager den konklusion, ved næppe ret meget om økonomi." Jeg henviser til The Guardian:

http://www.theguardian.com/environment/ng-...

Divestment serves to delegitimise the business models of companies that are using investors’ money to search for yet more coal, oil and gas that can’t safely be burned. It is a small but crucial step in the economic transition away from a global economy run on fossil fuels.

 • 6
 • 1

@ Svend Ferdinandsen: Du skriver: "Men prøv lige at overveje hvor meget brugen kan begrænses, hvis vi vil opretholde bare et nogenlunde liv." Energistyrelsen har lavet nogle fine scenarier for et fossilfrit Danmark, kik fx. her: http://ing.dk/artikel/ny-beregning-det-kos...

Jeg kan i øvrigt stadig ikke se hykleri i at stille op og opfordre pensionskasserne at trække penge ud af de fossile sektor, for mig fortjener det stor respekt! Når man har aktier i et selskab, så godkender man jo implicit deres investeringer. Ud fra denne tankegang har de fleste pensionsselskaber valgt at holde sig bl.a. fra handel med aktier i våbenindustri eller i sektorer hvor man godt ved der er børnearbejde direkte involveret, trods det sikker vil give glimrende afkast.

 • 5
 • 3

Ovenstående viser så fint, at vi har forskellige holdninger. Og heldigvis er der plads til det. Den viser nok også, at når nogen bliver udfordrede på deres holdninger, er perfiditet eller latterliggørelse af modpart en hurtigt udvej. Slet ikke, da det er tydeligt, at positionerne er meget fastlåste. Det spor har jeg lige nu ikke lyst at gå ad.

Men jeg synes, det er et fedt initiativ, der støtter op om en holdning, jeg også har. Et initiativ, der har til formål at tvinge vores pengebestyrere i DIP til at agere efter andet end absolut fokus på økonomien.

Jeg vil gerne støtte op, men når jeg forsøger at skrive under på http://www.ansvarligfremtid.dk/ får jeg en fejlbesked om, at min mailadresse ikke findes:

Mailbox unavailable. The server response was: HerStodMinValideMailadresse@gmail.com No such user here.

Kan I ikke rette det, så jeg kan bakke op om jeres gode initiativ.

 • 4
 • 1

@ Bjarke Mønnike Som med-stiller af forslaget til DIPs generalforsamling er det vigtigt for mig at præcisere, at vi bestemt kærer os om, at DIPs investeringer giver et rimeligt afkast! Læs forslaget samt vores begrundelse for forslaget enten på DIPs hjemmeside eller på www.ansvarligfremtid.sk/home. Så vil du se, at vi bruger den altovervejende del af spaltepladsen på at dokumentere, at DIPs investeringer i kul har været en rasende dårlig investering - i hvert fald i de sidste fire år, som er den periode, vi har kunnet få data for. DIP har således gennem disse fire år TABT ca 60 mil. kr. på investeringer i kul, der har varieret mellem 80 og 135 mil. kr. Det er en katastrofal dårlig investering i forhold til, at DIPs gennemsnitlige afkast på aktieinvesteringer i samme periode har været over 10% p.a. Og det allerværste er, at dette fald i kulaktierne skyldes STRUKTURELLE forandringer i markedet: Ønsket i bl.a. Kina om renere luft i byerne, erstatning af kulfyring med gas i USA og et generelt ønske i rigtig mange lande, herunder Danmark, om at afvikle kulfyring over en ret kort årrække. Disse strukturelle markedsforandringer betyder, at kulaktierne også fremover kun vil gå en vej: nedad og nedad! Det er derfor vi så kraftigt anbefaler, at DIP afhænder disse investeringer snarest muligt - inden kulmarkedet helt kollapser. Det er jo trods alt VORES penge, der gambles med! Angående investeringer i olie-aktier, så er det RISIKABLE investeringer, der gennem de sidste fire år i gennemsnit har givet klart undergennemsnitlig forrentning på i bedste fald 0% p.a. Vi anbefaler derfor, at DIP indgår i en tæt dialog med de olieselskaber, hvor udvindingen er mest risikofyldt og bekostelig, bl.a. på grund af dybhavsboringer, udvinding i Arktis eller fordi olien udvindes fra tjæresand. Vi ønsker at mindske risikoen ved disse investeringer. Så jo! Vi har også et meget klart fokus på, om investeringerne er rentable og glæder os så i øvrigt over, at det rentable (frasalg af kulaktier) netop er det som allermest kommer klimaet til gode.

 • 5
 • 2

OK fra mig. Jeg har ikke fulgt eller har indsigt i hvorledes investeringer i det fossile område har gebærdet sig i forhold til andre investeringer.

Det er derfor man har en pensionskasse, med de tilhørende juridiske og økonomiske specialister, der skal vurdere dette. Kan de skaffe et fornuftigt afkast der modsvarer "uønskede investeringsområder" ved investering i andre områder så har jeg ingen problemer dermed.

Mit problem er alene, at nogle ganske få, jeg kan tage fejl, med ret "radikale indstillinger" om at Danmark alene skal frelse verden, søger at ændre en pensionsopsparing i en økonomisk uheldig retning, ved at forlange investeringsområder udelukket, der for dem vil være årsagen til verdens undergang. Men de har da ret til at få deres opfattelser afprøvet ved en generalforsamling. Kan de så vise og overbevise kommende pensionærer om at deres pensioner vil være sammenlignelige med de nuværende udbetalte.....så har jeg da ingen indvending derom, da jeg ikke kommer til at opleve det!

 • 3
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten