Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Ingeniører scorer kassen på skatteudspil

Næsten to ud af tre ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede kan se frem til at betale mindre i skat, hvis regeringens udspil til ændring af topskatten bliver vedtaget.

Det viser en opgørelse, som IDA har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik blandt de 95.800 danskere mellem 30 og 64 år, der har en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse.

I 2016 skal der betales en topskat på 15 procent af en indtægt over 467.300 kroner. Med regeringens udspil, som blev fremlagt i går, bliver der reelt indført en mellemskat på 10 procent for danskere med en indtægt på mellem topskattegrænsen og en million kroner om året. Indtægter over en million kroner skal stadig betale ekstra 5 procent i topskat.

Helt konkret betyder de foreslåede ændringer en besparelse på cirka 9.800 kroner i 2017 for en gennemsnitlig person med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, som betaler topskat.

De i alt 63 procent, der nu står til en skattelettelse, svarer til 60.600 teknisk og naturvidenskabeligt uddannede danskere. Heraf skal 9.700 stadig betale topskatten på 15 procent af den sidst tjente krone, fordi deres årsindtægt er over en million kroner.

De bedst lønnede kan dog se frem til en skattelettelse, der ligger et godt stykke over gennemsnittet. For ingeniører med en årsløn over millionen bliver besparelsen på 21.060 kroner i 2017. Det fremgår af en beregning, som Martin Kyed, cheføkonom i IDA har foretaget på baggrund af regeringens forslag.

Med de nuværende skatteregler fylder ingeniørernes skattebidrag forholdsmæssigt væsentligt mere i statskassen, end deres antal berettiger til.

Således viser IDAs beregning, at en teknisk ph.d. i 2013 betalte 302.000 kroner i direkte skatter (indkomstskat, ejendomsskat, udenlandsk skat og kapitalskat), mens en civilingeniør i snit betalte 280.000 kroner.

Til sammenligning udgjorde de direkte skatter for en dansker uden teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse i gennemsnit 128.000 kroner. Alle tallene er opgjort for 30- til 64-årige fratrukket studerende.

»Ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede har generelt brede skuldre og betalte i snit næsten dobbelt så meget som andre,« siger Martin Kyed.

Når ingeniører betaler dobbelt så meget i skat, skyldes det ikke overraskende, at de tjener flere penge. Således er deres bruttoindtægt i snit cirka 65 procent højere end den gennemsnitlige 30-64-årige danskers.