Ingeniører mangler madro i frokostpausen

En fjernelse af den arbejdsgiverbetalte frokostpause svarer til en forøgelse af arbejdstiden med 7 procent, påpeger IDA. Det betyder, at et offentligt ansat IDA-medlem i snit skal kompenseres med 40.000 kroner årligt, hvis det gennemføres, mener Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig. Illustration: Milkos, Bigstock

Når offentligt ansatte IDA-medlemmer går til frokost, betaler kommuner, regioner og staten for de 29 minutters spisepause, men det er en forsvindende del, der reelt har madro. Faktisk står 96 procent af dem til rådighed for arbejdsgiveren, blandt andet fordi de mener, at det forventes af dem.

Det fremgår af en undersøgelse, som IDA har foretaget blandt 3.729 af sine offentligt ansatte medlemmer.

Undersøgelsen viser desuden, at næsten halvdelen, 45 procent, altid eller ofte foretager sig »noget arbejdsrelateret«, mens de spiser frokost. Dermed er frokostpausen i realiteten inddraget, hedder det i en pressemeddelelse fra IDA. Kun 5 procent angiver, at de aldrig eller næsten aldrig blander frokost og arbejde.

På baggrund af den aktuelle undersøgelse appellerer Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentligt, til arbejdsgiverne forud for forhandlingerne om den offentlige overenskomst, som går i gang efter nytår:

»Moderniseringsstyrelsen har lagt op til, at det skal være op til de enkelte statslige styrelser og arbejdsgivere, om den betalte frokostpause overhovedet skal bestå eller fjernes for de 180.000 statsansatte.

Artiklen fortsætter efter grafikken:

Pris for egenbetalt frokost: 40.000 kroner pr. ingeniør

Det er et uheldigt udgangspunkt, hvor man risikerer at spille hasard med den fleksibilitet de offentligt ansatte rent faktisk udviser,« siger han.

Carsten Eckhart Thomsen understreger, at hvis de offentligt ansatte får frataget den 29 minutter lange arbejdsgiverbetalte frokostpause, så svarer det til en stigning i arbejdstiden på næsten 7 procent.

»Skulle et typisk IDA-medlem ansat i staten kompenseres 100 procent for dette, drejer det sig om godt 40.000 kroner om året, og det er næppe det bedste udgangspunkt for forhandling – uanset om man er offentligt eller privat ansat,« siger han.

AC deltager i forhandlingerne på IDAs vegne. På tirsdag den 12. december udveksles der krav med arbejdsgiverne i kommuner og regioner, mens det sker fredag den 15. december på det statslige område.

Herefter offentliggøres kravene.

Følg med på IDAs site om OK18.

Tidligere i år afgjorde en voldgiftsret, at Danmarks Radios ledelse ikke kunne opsige medarbejdernes betalte frokostpause.