Ingeniører ligner resten af vælgerne: Men på ét punkt skiller de sig ud

Illustration: Nanna Skytte

Klima og miljø er for første gang helt centralt for landets vælgere, når de tirsdag skal stemme ved kommunalvalget. Det afslører en befolkningsrundspørge foretaget af Voxmeter for KL's nyhedsbrev Momentum.

Tidligere ved kommunalvalgene i 2013 og 2017 har emnet ikke været blandt de tre mest afgørende årsager til, hvor danskerne satte krydset. I år kommer klima og miljø ind på en 3.-plads efter sundhed – og så ældreplejen, der alle år har været det vigtigste emne.

Læs også: Se hele listen: Over 120 ingeniører stiller op til kommunalvalg

Og ingeniørerne er i den grad hoppet med på trenden – og mere til. Vi spurgte i sidste uge læserne i, hvilke tre emner de prioriterer højest til valget. 372 svarede, og her kom klima og miljø ind på en førsteplads.

Det andet vigtigste emne for Ingeniørens læsere er trafik og kollektiv transport, hvilket er langt mere fjernt for resten af danskerne. I befolkningsrundspørgen kom det emne kun på en delt 5.-plads. Det tredje mest prioriteret emne for ingeniørerne er sundhed, som resten af befolkningen også havde med i deres top-3-prioritet.

Til gengæld har ingeniører tilsyneladende ikke de samme kvaler med ældreplejen, der først kommer ind på en 4.-plads. (Se tabellerne nederst i artiklen)

Naturvidenskabelig uddannelse er en faktor

IDA’s næstformand, Søren Vang Fischer, som selv stiller op til kommunalvalget i Kalundborg for partiet Venstre, peger på, at aldersfordelingen i befolkningsundersøgelsen og blandt ingeniørens læsere er en faktor, der kan have betydning for, at der prioriteres anderledes.

»Derudover kunne man nok også forestille sig at der er en større opmærksomhed på klimaet generelt blandt naturvidenskabeligt uddannede,« siger han.

Da Ingeniøren spørger Søren Vang Fischer, hvilke emner han vil prioritere, hvis han bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen i Kalundborg, skinner hans baggrund som ingeniør også lidt igennem:

»Jeg vil gerne have sænket fjernvarmepriserne i Kalundborg, da de er alt for høje. Så skal der laves flere cykelstier og renovere/trafiksikre eksisterende. Så skal Kalundborg være en god studieby – jeg vil f.eks. gerne have bygget et selvejende kollegium. Og som det sidste er det jo så i forhold til klima og bæredygtighed, hvor man kan se på klimasvaret, hvad vi kan gøre hos os, når der tages beslutninger,« siger han.

»Og nu fik du mig startet, så jeg vil også gerne have, at borgerne har en bedre oplevelse af kontakt med kommunen – så lidt ligesom IDA's medlemmer skal være tilfredse, og vi gerne vil hæve den.«

Ifølge KMD stiller i alt 9.167 kandidater op til kommunalvalget, mens 1.351 har meldt deres kandidatur til regionsrådsvalget. Der vil i år være 1.383 valgsteder, som har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Ingeniørens rundspørge

Illustration: Crowdsignal

Momentum/Voxmeter befolkningsundersøgelse

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er ikke så mærkeligt. Desto bedre lønnet, veluddannet og sikker man er i sin ansættelse, desto mere har man råd til at bekymre sig om problemer af globale karakterer, lange tidshorisonter og potentielle trusler.

Folk i U-lande koncentrerer sig i højere grad om lokale problemer (drikkevandet er beskidt, vold, korruption etc.), korte tidshorisonter (har jeg overhoved arbejde og mad på bordet i morgen?) og konkrete trusler (bliver der revolution, krig, tørke?).

Når det gælder I-landsproblemer, jobsikkerhed og tryghed er ingeniører i Danmark blandt creme-de-la-creme i verden.

Største lokale trussel for en Ingeniør er umiddelbart om Teslaen ikke kan finde en ladestander eller naboens knallert forstyrrer havehyggen :-)

  • 9
  • 1

Men hvorfor stoppe ved konstateringen at ingenører vægter klimaet mere end gennemsnittet når de stemmer, hvorfor ikke tage skridtet videre og finde ud af hvordan de stemmer?

For kigger man på partiernes ordførere for energi og klima i folketinget så er der et parti der skiller sig ud ved at have en civilingeniør som klima- og energiordfører, nemlig Nye Borgerlige, til gengæld har de så en markant anderledes klimapolitik end resten af tinget. Det kan vel ikke udelukkes at vi er mange ingeniører der er enige med dem?

Så med så markant en forskel giver det ikke mening blot at sige at ingeniører vægter klimaet, det bør med hvordan!

  • 4
  • 1

For kigger man på partiernes ordførere for energi og klima i folketinget så er der et parti der skiller sig ud ved at have en civilingeniør som klima- og energiordfører, nemlig Nye Borgerlige, til gengæld har de så en markant anderledes klimapolitik end resten af tinget. Det kan vel ikke udelukkes at vi er mange ingeniører der er enige med dem?

Nej det kan ikke udelukkes... Men deres retorik er mere målrettet folk uden uddannelse og landsbytosser... Den bygger meget på frygt og uvidenhed....

Med forhold som lang uddannelse, god løn og lederstillinger, så tror jeg mere at ingeniører sætter kryds ved de konservative frem for Nye borgerlige... Men der er naturligvis også en andel der stemmer på venstrefløjen...

  • 4
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten