Ingeniørens valgdækning er sponseret af IDA

Illustration: Tegning: Lars Refn

IDA ønsker at skabe mere synlighed omkring repræsentantskabsvalget 2022 for at øge medlemmernes viden om det politiske arbejde i IDA og derigennem styrke sit medlemsdemokrati.

Da IDAs medlemmer allerede i stort omfang bruger ing.dk, har IDA valgt at sponsere en uafhængig, journalistisk valgdækning på ing.dk.

Aftalen betyder, at Ingeniøren sætter ekstra journalistisk fokus på IDA-valget på ing.dk for på den måde at skubbe gang i medlemsdebatten og give medlemmerne indblik i, hvad IDA-demokratiet er for en størrelse, og hvad de får ud af at deltage i det.

Selv om valgdækningen er sponseret af IDA, følger den Ingeniørens almindelige redaktionelle principper, og IDA har ingen indflydelse på de enkelte artikler.

Medlemmerne kan stemme i perioden fra fredag den 25. marts 2022 til mandag den 11. april 2022.

IDA-valg 2022

IDA-valg 2022 Bliv klogere på, hvad der adskiller de politiske lister i IDA, og på hvilken retning de hver især ønsker for foreningen. Se hele Ingeniørens dækningen af IDA-valget 2022.