Ingeniøren-blogger finder antistoffer som neutraliserer dødbringende slangegift

Illustration: hape662

Ved hjælp af bioteknologi er det lykkes danske Andreas Laustsens forskerteam at demonstrere, hvordan humane antistoffer kan neutralisere toksinerne i den sorte mambas gift.

Mambaen er Afrikas største giftslange, som under angreb afgiver en gift, som virker muskellammende – dette i en grad, der kan være livstruende, hvis den når så vidt som til at lamme vejrtrækningen.

Der findes modgift, men nu har Anders Laustsens team bevist, at den faktisk slet ikke er så effektiv, som den kunne blive.

I sin seneste blogindlæg på Ingeniøren: ”Den sorte mambas gift kan neutraliseres med bioteknologisk modgift”, forklarer han således, hvordan han ved hjælp af såkaldt phage display-teknologi er lykkedes med at isolere en række antistoffer, som virker neutraliserende på slangegiftens toksiner.

Andreas Laustsen sammenligner metoden med at gå på fisketur, hvor man sænker et toksin ned i et hav af genmodificerede viruspartikler for at se, hvilke der bider på. Partiklerne har humane antistoffer siddende på overfladen, og så handler det om at finde dem, der binder til toksinet.

Læs også: Da Andreas og den sorte mamba tvang mig til at blive jungledetektiv

Nyt projekt: Bredspektret modgift

Når de egnede antistoffer er bidt på, er der herefter muligt at gensekventere dem for at få deres sekvens afsløret, så opskriften er kortlagt.

Forsøgene blev videreført i mus for at se, om de fundne antistoffer så havde en virkning, hvis musen fik mambagift. Det viste sig, at antistofferne hver for sig faktisk neutraliserede forskellige rækker af vigtige toksiner fra giften, og blandede man dem, så opnåede man faktisk en cocktaileffekt, der havde virkning på hele giften, hvilket slet ikke var tilfældet for den modgift, der allerede fandtes på markedet.

Den opdagelse røg naturligvis direkte i det anerkendte tidsskrift Nature Communications, og forskergruppens plan er nu er arbejde videre med tingene for at udvikle en mere bredspektret modgift, som også virker mod andre slanger.

Læs forskningsartiklen her: