Ingen huse kan modstå et fly

I praksis er det umuligt at bygge et hus, der kan tåle at blive ramt af et større fly, fastslår den danske professor, civilingeniør Michael Havbro Faber. Han har i 15 år beskæftiget sig med konstruktioners sikkerhed og er nu ansat ved Instituttet for Bygningsstatik og Konstruktioner, ETH, i Zürich, Schweiz.

»Så vidt jeg ved, har man aldrig designet et hus, som ville kunne modstå en terrorhandling som den, der lige har ramt World Trade Center i New York,« siger Michael Faber.

Det ville være fuldstændig urationelt. Til gengæld er det naturligt at tage hensyn til sandsynligheden for og konsekvenserne af, at der sker en sådan ulykke. Det gør man f.eks., når der skal bygges et a-kraftværk.

Ved husbygning indregnes risikoen for bl.a. brand og gaseksplosioner, som kan bevirke, at større eller mindre dele af de bærende konstruktioner falder bort. Hvis et fly rammer huset, kan det måske føre til, at en fjerdedel af det bærende system bliver ødelagt, hvorefter resten kan styrte sammen i løbet af måske en times tid på grund af brand. Som vi på fjernsyn kunne se det ske i New York.

Det kan man ikke gardere sig imod, siger Michael Faber.