ING BAGSIDEN: Groft kommunalt roderi i affaldshåndteringen

Illustration: MI Grafik

Ingeniørens printede bagside er en populær og traditionsrig kending. Nu får vores mange onlinebrugere også glæde af Lynch og hans filosofisk-humoristisk-tekniske tilgang til verden. Følg desuden Ingeniørens Backsite på Facebook, hvor der sker mere end både her og i avisen (red.)

Efter sidste uges opsats om forskellen mellem ægge- og pizzabakker står det klart, at pizzabakker åbenbart også indeholder noget usundt snask, efter at indholdet er spist. Jeg tager nogle uddrag af en venlig mail fra en nordjysk ‘skraldenørd’ som repræsentativ for de ca. 15 venligt belærende indlæg herom, der er indløbet:

Læs også: ING BAGSIDEN: Æggebakker diskrimineres i Ballerup Kommune

Hej Lynch

Jeg må indrømme, at jeg som affaldsplanlægger ikke er overrasket over forvirringen om ægge-, pizza- og andre bakker af pap ... For pap og papir gælder det for eksempel, at det bliver samlet i store baller og derefter oplagret, indtil det skal genanvendes.

Papir og pap kan mugne, hvis det er vådt eller snavset, og altså ødelægge ellers udmærket affald, som kunne have været genanvendt.

Pizzabakken vil stort set altid være forurenet med olie, fedt, dressing og andet snask, mens æggebakken er fin og tør, når du har brugt de sidste æg. Den får altså lov til at joine den fine fraktion, der køres til genanvendelse, mens pizzabakken må med resten af rakket på forbrændingen ...

Venlig hilsen Pernille Hagen

– – –

Tak for beskrivelsen af idealsituationen. Men det forklarer ikke praksis i en af vore nabokommuner, hvorfra vores pensionerede fagmedarbejder (fra dengang man kaldte it for edb) skriver:

Hej Lynch!

Jeg kan ikke lade være med at fortælle dig, at her i Rødovre – hvor vi også sender affaldet til Vestforbrænding – skal både ægge- og pizzabakker i ‘restaffald’ ligesom snavset pap, hvorimod rent pap går til storskrald. Så i sidste ende er det måske Vestforbrænding, der skal prøve at få sine kommuner til at gå i takt?

Mvh. Leif Hansson.

– – –

Hallo, hvilken skandale! Skal noget være forbudt i Skovlunde, når det er tilladt i Rødovre? Den sag lugter rigtignok af rod i papirerne!

Men jeg brokkede mig jo også over, at de kommunale regler kræver, at vi skal etablere endnu en affaldsbeholder til de få sølle æggebakker – foruden de seks sorteringer, vi allerede har gang i.

Det var derfor med nogen forbløffelse, jeg kunne læse om endnu en forskelsbehandling her på Vestegnen.

Selveste formanden for Teknik- og Miljøudvalget i en af I/S Vestforbrændings andre ejer-kommuner, Vagn Kjær-Hansen (tidligere kendt her på siden under signaturen ‘gnav’) tilføjede nemlig følgende:

”Her i Brøndby har vi husejere af samme grund fået tilbud om en ekstra genbrugscontainer til pap. Her kan vores rene pap ligge og vente på næste omgang storskrald, hvor vi så stiller papcontaineren ud til tømning. Uden fedtede pizzabakker, vel at mærke.”

Ser man det! Endnu en skandaløs forskelsbehandling! Sådan en beholder har vi mig bekendt ikke fået tilbudt her i Skovlunde! Situation en skærpes yderligere, når vor lokale læser, Niels Dybdahl, skriver på ‘ing.dk’:

”Jeg bor også i Skovlunde, og vi har fem forskellige affaldsbeholdere udenfor huset med i alt ni rum. Men vi skal sortere i 14 kategorier, og bl.a. pap har vi ingen beholder til, selvom det er en af de kategorier, som fylder mest.”

Du godeste, affaldssortering i 14 forskellige kategåorier! Godt min kone er gået på pension, hvis det skulle brede sig i kommunen!

Til yderligere belysning af, hvordan det kommunale selvstyre boltrer sig lystigt i skraldet, kommer her en kommentar fra Johnny Nielsen, også fra tråden under artiklen på ‘ing.dk’:

”I Guldborgsund kommune fik jeg at vide på den lokale genbrugsstation, at pizzabakker uden foliebelægning kan smides i papircontaineren til genbrug. Pizzabakker med folie hører til i småt brændbart ...”

Ja, her må Dansk Standard vist snart træde i kartakter, så vi kan få orden i dette kommunale sorteringsroderi!

Også tak for mails fra alle jer andre, som ved, at pizzabakker er fyldt med usundt snask, mens æggebakker er rene og pæne – desværre løber jeg tør for spalteplads.

Men nu mangler vi så bare en forklaring fra I/S Vestforbrænding på alle de brændende spørgsmål ... /Lynch