værd at vide

Inflation og gravitation plager fysikken

Astrofysikerne formoder, at universet umiddelbart efter Big Bang ganske kortvarigt havde en voldsom udvidelse. Hvis en sådan udvidelse har fundet sted, har den efterladt et svagt spor i den kosmiske baggrundsstråling i form af såkaldte B-modes. Illustration: wikicommons

Når universet på den helt store skala ser ens ud i alle retninger, er den bedste forklaring herpå, at det i et ultrakort øjeblik lige efter Big Bang blev blæst op i stor skala. Herfra har det siden udvidet sig i et mere moderat tempo, som det fremgår af illustrationen øverst i denne artikel.

Men hvordan skal man finde observationer, der understøtter en sådan teori?

Vi kommer aldrig nogensinde til at kunne se tilbage på, hvad der skete lige efter Big Bang, men der er en anden mulighed. Det handler om den kosmiske baggrundsstråling, som er eftergløden fra Big Bang med en temperatur på lige under 3 kelvin.

Som anden elektromagnetisk stråling er denne polariseret, og inflationsprocessen vil – hvis den vel at mærke har fundet sted – have efterladt et aftryk i den kosmiske baggrundsstråling, som kaldes B-modes eller B-bølgetyper.

Der er også en lang række andre forhold, som kan give anledning til, at teleskoper kan opfange B-bølgetyper, men det var en sensation, da Bicep2-konsortiet i 2014 kunne oplyse, at de havde set de såkaldte primordiale B-bølgetyper, der skyldes inflationsprocessen, med et teleskop på Antarktis.

Det viste sig dog senere, at forskerne havde fejltolket deres observationer. Medvirkende til at finde den fejl var bl.a. observationer af den kosmiske baggrundsstråling foretaget med den europæiske Planck-satellit, som bl.a. DTU Space medvirkede til at designe.

Dansk enegang

Selvom Plancks data var medvirkende til at afvise den konkrete påstand fra Bicep2, kunne de dog hverken bruges til med sikkerhed at bekræfte eller afkræfte, om et sådant aftryk rent faktisk findes i baggrundsstrålingen, lød det fra det videnskabelige konsortium, der analyserede Plancks data.

En af forskerne havde dog en anden mening. Det var Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen på DTU Space.

Han udviklede sin egen metode til at analysere data bl.a. med et neuralt netværk, og i 2016 kunne han i en videnskabelig artikel i Astronomiche Nachrichten beskrive, at de efterspurgte B-bølgetyper fandtes i Plancks data.

Han undgik omhyggeligt i sin artikel at skrive, at de måtte stamme fra inflationsprocessen, men over for Ingeniøren siger han gerne, at han ikke kan tænke sig en anden forklaring.

Bicep 2's analyse blev slået stort op i 2014. Hans Ulrik Nørgaard-Nielsens analyser i 2016 blev modtaget med tavshed. Måske netop fordi, forskerne havde svært ved at tro på endnu én, der råbte: 'B-bølgetyperne er der'.

Nu har han opdateret sin to år gamle analyse ved at bruge de seneste data, der er frigivet fra Planck-missionen, i en ny artikel Astronomische Nachrichten – og han har fundet styrket evidens for B-bølgetyperne.

Der er stadig tavshed blandt fagfællerne.

Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen fortæller til Ingeniøren, at han forgæves har forsøgt at få sine kolleger i Planck-konsortiet til at tage hans analyse alvorligt og indgå i en faglig diskussion.

En af årsagerne er nok, at de ikke umiddelbart har tiltro til eller erfaring med at bruge et neuralt netværk til en sådan analyse, så mange anser det som ren hokus-pokus.

DTU-forskeren mener, at han nu har gjort sit ved at fremlægge analysen i et peer-reviewed tidsskrift, hvor reviewerne i øvrigt ikke havde kritik af metoden.

Han forventer dog ikke, at den nye artikel straks får hans kolleger til at tage ham alvorligt. Dertil er der nok for meget konservatisme, mener han. Og nu bruger han sin tid på at kigge fremad, da han er involveret i arbejdet omkring James Webb Rumteleskopet, der skal opsendes i 2021.

Ihukommende Bicep2-fadæsen skal man naturligvis som udenforstående være forsigtig med at konkludere, hvad der er op og ned i Plancks data. Men det er da en løjerlig situation, at anerkendt forsker som Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen taler for døve ører.

Først den dag andre erklærer, at nu har de også set dette aftryk i den kosmiske baggrundsstråling, bliver artiklerne nok interessante.

Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen har tidligere været tidligt ude, da han i midten af 1980'erne var med til at foretage observationer af fjerne supernovaer med et dansk teleskop i Chile. Det var lignende observationer med bl.a. Hubble Rumteleskopet, der senere viste, at Universets udvidelse er accelererende – et resultat som blev belønnet med en Nobelpris i 2011.

Forvirring omkring G, men nu er forvirringen mindre

Det er ikke kun måling af primordiale B-bølgetyper, der er svært. Inden for fysikken findes flere måletekniske udfordringer, hvor forskellige præcisionsmålinger giver signifikant forskellige resultater for helt fundamentale naturkonstanter.

Som jeg tidligere har skrevet, gælder det bl.a. middellevetiden for frie neutroner og gravitationskonstanten G.

I denne uges udgave af Nature har en kinesisk forskningsgruppe lavet en ny måling af G, der både øger mystikken og måske giver håb om en fremtidig afklaring for denne konstant.

Den første måling af G blev foretaget af Henry Cavendish i 1789 med en såkaldt torsionsvægt.

Kineserne, som for øvrigt har lavet bestemmelser af G siden 1980'erne, har anvendt to andre metoder, og de har opnået den hidtil bedste nøjagtighed for disse to metoder. Det er en måleteknisk bedrift i sig selv.

Problemet er dog, at de to værdier for G, der er fundet, er forskellige, og deres usikkerhedsintervaller heller ikke overlapper. Så der er stadig et problem.

Forskerne spekulerer selv i en forklaring herpå, men de er ikke kommet frem til en endelig konklusion. Men det forhold, at det er samme gruppe, der har foretaget begge målinger, giver håb om, at man kan finde en præcis forklaring på uoverensstemmelsen, skriver Stephan Schlamminger fra National Institute of Standards and Technology i USA i en kommentar, ligeledes i Nature.

Og som Nature skriver i en leder, vil løsningen af denne gåde måske ikke ændre verden, men den kan hjælpe os med at forstå, hvordan den virker.

De to nye målinger af gravitationskonstanten G er vist øverst med rødt og sammenlignet med andre målinger. Den lodrette linje og det grå område angiver værdien og usikkerheden for G, som de er fastsat af Committee on Data for Science and Technology Illustration: Nature

.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det handler om den kosmiske baggrundsstråling, som er eftergløden fra Big Bang med en temperatur på lige under 3 kelvin.

Det kan den umuligt være, som jeg også har påpeget flere gange!

Sarah påstår i én af sine videoer - se: https://www.youtube.com/watch?v=40QAx0N1XRI , at da lyset fra Big Bang blev udsendt, var universet ca. 300.000 år gammelt, og temperaturen var ca. 3000 K; men når først lys er udsendt, er et dopplerskift det absolut eneste, der kan ændre frekvensen, hvorimod bølgelængden f.eks. kan mindskes i et gravitationsfelt som følge af den lavere lyshastighed - se https://arxiv.org/pdf/physics/9907017v2.pdf og https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0010120v2.pdf , hvis der stadig er nogen, der tror på gravitionelt rød- og blåskifte, som det fejlagtigt blev prædiket på ialtfald fysikstudiet på Aarhus Universitet for relativt få år siden - gud bedre det.

Hvis de 2,7 K, vi måler idag, skal være lyset fra Big Bang for ca. 13,8 milliarder år siden, skal Z altså være ca. 1100, hvilket er helt ude af lystavlen. De største Z-værdier, man til dato har målt for de aller fjerneste objekter over 13 milliarder lysår væk, er omkring 100 gange mindre!

Begrebet "efterglød" bruges normalt om lyset fra varme objekter, der køler ned, og det er da også muligt, at temperaturen idag er ca. 2,7 K for objekter, der er 13.8 milliarder lysår væk. Det er bare ikke det lys (den mikrobølgestråling), vi observerer idag!

Hvis man derimod opfatter de 2,7 K som temperaturen overalt i et idealgaslignende medie, hvis rette betegnelse, jeg slet ikke tør nævne her :-) passer den til stadighed faldende temperatur med verdensrummets ekspansion ud fra idealgasligningen!

 • 2
 • 18

Kan bare én af dem, der indtil videre har mærket mit ovenstående indlæg med en "thumbs down", eller én af dem, der med garanti også vil gøre det - jeg venter omkring 6-10 stykker som sædvanligt, ikke i stedet forklare det beskrevne dilemma. Jeg har jo fremført det mange gange før uden dog at få ét eneste svar, så I har da haft rigelig tid til at tænke over det; men som sædvanligt drejer det sig vel om at feje sandheden ind under gulvtæppet og gå efter manden i stedet for bolden for at forsvare traditionel fysiks mange vrøvlehistorier!

Hvornår får Ing.dk dog fjernet de anonyme tommelfingre, så vi kan slippe for de værste pattebørn og få en saglig debat?

 • 5
 • 13

Hej Carsten

Jeg har ikke "down'et" på dine indlæg, men rigtigt mange er trætte af at høre om det "unævnelige"

mvh Flemming

 • 14
 • 3

Jeg har ikke "down'et" på dine indlæg, men rigtigt mange er trætte af at høre om det "unævnelige"

Jeg har til gengæld "down'et" dit.

I alle vores mange fysikdiskussioner her på ing.dk, har du indtil videre ikke været i stand til at fremføre ét eneste fysisk argument, for det rækker din viden ganske simpelt ikke til. Det har været 100 % bashing af min person - ikke mindst i megatråden med de over 800 indlæg.

Du kommer her og i talrige andre tråde og fører dig frem som selvbestaltet smagsdommer over, hvad folk må skrive, og har også fået øgenavne for den opførsel; men det eneste, du selv bidrager med, er off-topic og ulovlige personangreb, som ingeniøren burde have fjernet for længst.

Jeg har netop ikke nævnt "det unævnelige" i mit indlæg for ikke at dreje diskussionen væk fra den kendsgerning, at de 2,7 K umuligt kan være eftergløden fra Big Bang. Hvis jeg nævner "det unævnelige", vil folk nemlig straks begynde at diskutere min alternative model for at dreje fokus væk fra, at de ikke selv kan forsvare deres model, og den fejl er jeg alt for erfaren til at begå.

Kom nu med en fornuftig forklaring på mit fremførte dilemma eller gør os alle den tjeneste at holde dig væk med din "støj".

 • 3
 • 16

Jeg har til gengæld "down'et" dit.

Det er da ikke særligt begavet Carsten - du spørger, hvorfor folk tomler ned, og jeg svarer - efter bedste evne - det har sgu' da ikke fortjent en tommel ned - tværtimod.

Lad være med at stille spørgsmål, hvis du ikke vil have svaret - - -

Det fysiske "dilemma" er ganske rigtigt (langt) uden for min (og de flestes) viden - men når jeg møder emner uden for min viden, tyr jeg til videnskaben, og den er (i hvert fald indtil videre) ret klar i spyttet. Så indtil jeg ser nogle videnskabelige publikationer, der peger i retning af "det unævnelige", vil jeg nok holde mig til de gængse teorier, dilemmaer eller ej.

For øvrigt holder du dig jo historisk heller ikke tilbage for at støje i debatter, der overgår din viden ;o)

Jeg er dog (selvfølgelig) 100% enig med dig i, at thumbs up/down ikke burde være anonyme - det er destruktivt for debatten.

mvh Flemming

 • 9
 • 5

Det er da ikke særligt begavet Carsten - du spørger, hvorfor folk tomler ned, og jeg svarer - efter bedste evne - det har sgu' da ikke fortjent en tommel ned - tværtimod.

Jo, der har det, for din personlige mening om, hvad andre mener, er total off-topic for trådens emne - hvorfor de 2,7 K umuligt kan være eftergløden fra BB.

men når jeg møder emner uden for min viden, tyr jeg til videnskaben, og den er (i hvert fald indtil videre) ret klar i spyttet.

Tænk, det er religion også. Hvor er det godt med en hellig bog, der indeholder alle de rigtige svar, og tilladelse til at hugge hovedet af de vantro, som vover at stille spørgsmålstegn ved dem.

 • 4
 • 12

For øvrigt er tråden ødelagt af det første indlæg, så lad endelig være med at spilde din tid her.

Hvordan kan første indlæg ødelægge en tråd? Det er da første indlæg, der definerer debattrådens emne eller i det mindste ét af dem, hvis der er flere; men du hører åbenbart også til dem, der ikke vil have, at der stilles spørgsmålstegn ved traditionel fysik, selv om det sker på et sagligt grundlag?

 • 3
 • 15

Tænk, det er religion også. Hvor er det godt med en hellig bog, der indeholder alle de rigtige svar, og tilladelse til at hugge hovedet af de vantro, som vover at stille spørgsmålstegn ved dem.

Pudsigt, at det lige er dig, der sammenligner religion med videnskab - - - -

Videnskab er netop ikke en "hellig bog". Videnskab er om noget åben for forandring. Det eneste der skal til er sådan set overbevisende argumenter. Men det er selvfølgelig også klart, at jo mere kontroversiel en påstand / tese er, jo tungere argumenter skal der til.

Og jeg tror ikke, ing.dk er det rette forum at kolportere teorier, der vil omskrive fysikkens love på. Findes der ikke nogle hardcore fysikfora på nettet, hvor dine teser kan blive diskuteret af folk der har mere viden end den gennemsnitlige danske ingeniør?

Jeg forstår til fulde din frustration over at sidde inde med "de vise sten" og så blot blive ignoreret - eller endnu værre: forsøgt latterliggjort. Historien viser dog med al ønskelig tydelighed, at vil du ud med dine teorier, er det næppe ing.dk, der er den rigtige vej.

I absolut bedste mening

Flemming (der stadig ikke har "tomlet" i denne tråd)

 • 10
 • 3

Videnskab er netop ikke en "hellig bog". Videnskab er om noget åben for forandring. Det eneste der skal til er sådan set overbevisende argumenter.

Hvilket netop er det, jeg fremfører her. Det er derimod dig, der med egne ord ikke magter andet end at læse op af den hellige fysikbog og så bliver ved med at støje med, at den indeholder den skindbarlige sandhed og alle, der stille spørgsmålstegn ved den, er fladjordstosser.

Og jeg tror ikke, ing.dk er det rette forum at kolportere teorier, der vil omskrive fysikkens love på.

Hvor omskriver jeg fysikkens love eller prøver på det? Jeg linker til én af Sarah's videoer og til to seriøse artikler på den anerkendte platform arxiv og drager så en logisk konklusion ud fra det - og vel at mærke en konklusion, som ingen indtil videre har kunnet modbevise, og det sker næppe heller i denne tråd!

 • 2
 • 17

Det er en god grafik af de resultater man har målt for gravitationskonstanten. Det mest bemærkelsesværdige er at vurderingerne af usikkerhederne slet ikke svarer til forskellene i resultaterne. Er den lodrette akse tid? Usikkerheden lader til at ligge omkring 10^-4, og det virker voldsomt i forhold til andre konstanter, men hvilken betydning har det. Til rejser i rummet kan man oftest nøjes med produktet MG, som er kendt med meget større nøjagtighed.

 • 2
 • 5

eg er udenfor min ekspertise, men rummet selv kan sagtens udvide sig med mere end lysets hastighed. Se f.eks. den "nuværende" dark energy cosmic expansion : https://phys.org/news/2015-10-galaxies-fas...

Ja, og uden for min ekspertise, der mere er på det psykologiske/psykiatriske område. Men jeg synes at naturvidenskab er utroligt spændende og måske et "retreat" fra alt det psykologiske, jeg har arbejdet med siden 1960'erne. Dette forhindrer mig dog ikke i, at blive opmærksom på, hvad det er forskellige slags trolls laver på denne og mange andre debatsider, samt hvad enkelt andre andre, som ikke er trolls, men som ikke desto mindre har vrangforestillinger om egen genius eller storhed er i gang med. De uerkendte genier.

Den specielle relativitetsteori er egentlig ret nem at fatte, selv om jeg tænkte mange høje tanker om mig selv, da jeg som teenager i 1. G fattede den. Den generelle er matematisk ret krævende. Det Einstein gjorde her, var som jeg forstår det, at skabe et sæt af ligninger, der som feltteori overvinder det rekursive, så vi ikke bare har en algoritmer, men lovmæssigheder vi kan efterprøve. Disse har bestået indtil nu. Kanstrup laver sit eget univers uden for denne konsensus.

 • 7
 • 2

Den specielle relativitetsteori er egentlig ret nem at fatte, selv om jeg tænkte mange høje tanker om mig selv, da jeg som teenager i 1. G fattede den.

Problemet med den specielle relativitetsteori er bare, at den ikke gælder noget sted i universet, idet den forudsætter, at der ikke er nogen acceleration, og det er der altid, da alt drejer rundt om hinanden og også har fået en acceleration for at komme op i fart.

Hvis den specielle relativitetsteori var gyldig i tilfælde af centripetalacceleration, ville Einsteins påstand være, at lyset i de to modsat rettede grene af et lasergyroskop ankommer nøjagtig samtidig til interferometeret i midten - bevægelse er jo relativ og ikke absolut; men det er jo netop ikke tilfældet, hvis lasergyroskopet drejer rundt - ellers ville det jo ikke virke, så måske kan din forståelse for relativitetsteorien ligge på et ret lille sted, når det kommer til stykket, og du er måske ikke den rette til at nedgøre mig og mine teorier; men tomme tønder buldrer jo mest!

 • 2
 • 13

En af debattørerne i denne tråd, forstår simpelthen ikke de koncepter som han stiller spørgsmålstegn ved. Så hellere vrøvle løs om hjemmelavede koncepter...et godt sted at starte for den pågældende kunne være på wikipedia, hvor man bl.a kan læse at der afventes direkte bekræftelse på yderlige høje z-værdier fra den kosmologiske rødforskydning...

 • 9
 • 2

Problemet med den specielle relativitetsteori er bare, at den ikke gælder noget sted i universet, idet den forudsætter, at der ikke er nogen acceleration, og det er der altid, da alt drejer rundt om hinanden og også har fået en acceleration for at komme op i fart.

Det er korrekt, at du ikke kan tage den, og gøre den "lokal", og sige den gælder et bestemt sted - for dette sted, kan jo f.eks. rotere, eller være udsat for acceleration, så 0 ikke er 0.

Men vi kan vende den om og sige at den gælder globalt.

Globalt har ingen acceleration eller rotation.

 • 0
 • 2

Man skal passe på med rotation, for det er absolut.

Nemlig, og det passer ikke med forestillingen om, at al bevægelse er relativ. Det eneste, der redder relativitetsteorien fra at blive falsificeret af lasergyroskopet, er den mikroskopiske centripetalacceleration, der forekommer, når det drejes.

Iøvrigt forstår jeg ikke, hvorfor Bjarne Hellemann bragte sin egen påståede viden om relativitetsteorien på banen i en tråd om eftergløden fra BB. Det er da total off-topic og uvedkommende støj; men endnu engang prøver han og mange andre åbenbart med alle midler at dreje diskussionen væk fra det ubehagelige faktum, at man ganske simpelt ikke har nogen forklaring på mit opstillede dilemma og derfor ikke engang selv forstår den teori (BB), som man går ind for.

 • 2
 • 13

Hvis jeg nævner "det unævnelige", vil folk nemlig straks begynde at diskutere min alternative model for at dreje fokus væk fra, at de ikke selv kan forsvare deres model, og den fejl er jeg alt for erfaren til at begå.

Ja, hvor er det bare tarveligt. De vil have dig til at forholde dig til de spørgsmål din model rejser. Hvor uretfærdigt.

Det er en taktik som den kreationister bruger. De nægter også at blive afkrævet svar vedr. deres "model". Men vil have svar på alt mellem himmel og jord vedr. evolution, da de mener, at en fejl ved evolutionsteorien, automatisk skulle bevise kreationismens korrekthed.

Du agerer på præcis samme måde med din fysik teori. Det er dybt useriøst. Men det kan næppe overraske nogen. For var du seriøs, så brugte du ikke tiden her, men på at skrive nogle artikler , der kunne optages i anerkendte fysiktidsskrifter.

 • 11
 • 1

Ja, hvor er det bare tarveligt. De vil have dig til at forholde dig til de spørgsmål din model rejser. Hvor uretfærdigt.

Ja, fordi denne tråd absolut ikke handler om hverken min model, Bjarnes forståelse for relativitetsteorien eller Flemmings personlige meninger om, hvad andre mener. Er det virkelig så svært at forstå, at man bør holde sig til emnet og undgå off-topic støj, som der godt nok har været meget af i denne tråd!

 • 2
 • 12

Det er en taktik som den kreationister bruger. De nægter også at blive afkrævet svar vedr. deres "model". Men vil have svar på alt mellem himmel og jord vedr. evolution, da de mener, at en fejl ved evolutionsteorien, automatisk skulle bevise kreationismens korrekthed.

Problemet med kreationister, er i mine øjn, at de ikke har overblik over deres egen teori, og derfor ender den op i ingenting. Hvis de har en fysisk matematisk forståelse for deres teori, så er det måske ikke tosset. Men, de bliver nød til, at ikke kun have en vag fornemmelse, men at have forståelse for matematik. Det er vigtigt at forstå, at matematik ikke er en fysisk videnskab. Den tager ikke udgangspunkt i materie, og materie behøver ikke at eksistere. Materie, er mere noget der er opstået i et matematisk univers.

Som en tidligere skrev herinde - før universet opstod fandtes logikken.

Matematik er læren om logik. For de fleste er matematik et spørgsmål om plus og minus, og at lære tal fra 0 til 9 udenad, samt lære nogle metoder udenad, til at lægge tal sammen. Og de tror, at metoderne er nogen mennesker har opfundet, og at matematik ikke er naturvidenskab, men noget mennesker har opfundet - ligesom så mange andre gode historier, der kan læses i samfundslitteratur. Men, matematik er ikke en videnskab som mennesket har opfundet. Og det omhandler ikke tal fra 0-9. Matematik er en naturvidenskab, som mennesker ikke har opfundet, og, det tager ikke udgangspunkt i materie, og det tager ikke udgangspunkt i det fysiske univers.

Matematik, er ikke en del af vores fysiske verden. Det kom før ethvert materie, og før universet.

 • 1
 • 7

Ja, fordi denne tråd absolut ikke handler om hverken min model,

Nu er kendsgerningerne faktisk, at du i trådens allerførste indlæg som det afsluttende clou konkluderer, at din model giver den eneste konsistente forklaring på de observationer vi har. Du gør dermed dit yderste netop for at placere din model, som det absolut centrale emne for tråden. Så at påstå, at tråden ikke skulle handle om din model, er vist noget af en tilsnigelse,

 • 5
 • 3

Om vi har opfundet den (matematikken) eller blot beskrevet den kan sikkert diskuteres.

Og det bliver det. Det er en af de diskussioner der har kørt mellem matematikere i århundreder. I daglig bruge pakkes den diskussion dog væk, da den er uden betydning for hvordan matematikken dyrkes. Læs evt. bogen "A Mathematical Experience". En 300 siders diskussion af hvad matematik i grund er for epistemelogisk størrelse m.m. Kan varmt anbefales.

 • 2
 • 0

Jeg forstår ikke modviljen mod Kanstrups indlæg. Er det ikke netop videnskabens modus operandi at være falsificerbar og ønske attentatforsøg fra sine tilhængere - flest muligt - og enten overleve stærkere eller tabe til en anden og bedre forklaringsmodel?

BB er vel under alle omstændigheder en trossag, - en singularitet uden tiden mangler vel frihedsgraden til at nå til et tidspunkt til at "starte" op!? Måske det kunne være en kollision i stedet for? Den accelererende udvidelse har (selvfølgelig) også nogle indbyggede modsætninger, - hvad f.eks. når udvidelseshastigheden nærmer sig lysets hastighed, - så øges tyngden og gravitationen (mellem galakserne) vokser - mod uendeligt? Hvem vinder nu? Kanstrups indspark er igen igen interessant - for mig i hvertfald. En idealgas på 2.7K og et volumen på 4/3pi(cUni_alder_i_s)3 hvis det er sfærisk. Er det en adiabatisk udvidelse? Sjov thermodynamik 101. Kunne inflationen så være et faseskift fra et flydende til et gasunivers? Tak herfra :-)

 • 3
 • 12

Via matematikken kan vi få bedre hold på de fysiske sammenhænge i vores omverden og måske forstå den.

Rigtigt; men man skal også passe på ikke at gå i den anden grøft. Naturen er indrettet, som den nu engang er, uanset om vi kan regne på den eller ej. Somme tider har man fornemmelsen, at hvis man regner sig frem til, at jorden er flad, vil traditionel fysik også påstå, at det er tilfældet på trods af, at alle observationer og almindelig sund fornuft viser/siger det modsatte.

Et godt eksempel er Heisenbergs usikkerhedsprincip, der siger, at hvis vi kender positionen af en partikel nøjagtigt, er der usikkerhed på impulsen og omvendt - se https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_... .

Det kan imidlertid umuligt passe, da det er et klokkeklart brud på energibevarelsen. Hvis vi har en partikel, der ligger fuldstændig stille, er impulsen naturligvis 0, og positionen skulle derfor være usikker; men hvis partiklen har masse og/eller ladning, vil dens potentielle energi afhænge af positionen, og dermed skulle energien også være usikker. Hvis vi på tilsvarende måde kender postionen nøjagtigt og dermed den potentielle energi, skulle impulsen være usikker; men impuls er masse gange hastighed, så med mindre man vil påstå, at der også er usikkerhed på massen, vil det medføre en usikkerhed på den kinetiske energi, hvilket også er i strid med energibevarelsen.

Dykker man så lidt ned i matematikken, finder man ud af, hvor det går galt. Citat fra ovenstående link:

A nonzero function and its Fourier transform cannot both be sharply localized. A similar tradeoff between the variances of Fourier conjugates arises in all systems underlain by Fourier analysis, for example in sound waves: A pure tone is a sharp spike at a single frequency, while its Fourier transform gives the shape of the sound wave in the time domain, which is a completely delocalized sine wave.

Sådan opfører matematikken sig; men det gør naturen bare ikke (!), og præcis det samme problem eksisterer i fotonmodellen og Bohrs emissionsmodel, hvor frekvensdomæne og tidsdomæne heller ikke passer sammen, som jeg har påpeget adskillige gange. I naturen eksisterer begrebet frekvens ganske simpelt ikke. Alt sker i tidsdomænet, hvilket også er årsagen til "Kanstrups konstant" (K), som har nøjagtig samme numeriske værdi som Plancks konstant, men har enheden J i stedet for Js, så man udelukkende behøver at arbejde i tidsdomænet, og lys dermed får energien E = N x K, hvor N er et heltal, og ikke E = h x f. som giver nøjagtig samme resultat for sinusformede signaler, men absolut ikke i tilfælde af f.eks. støj, hvor frekvensspektret spredes ud. I naturen er der aldrig noget problem med nogen transformation, så den matematiske forudsætning for Heisenbergs usikkerhedsrelation holder ikke, og det gør konklusionen dermed heller ikke. Man er derfor tilbage i det simple ræsonnement, at man aldrig nogensinde kan måle rigtigt, for der findes intet instrument, der kan give udslag uden tilførsel af energi, og den energi kan kun hentes fra det, man måler på, og dermed må man ifølge energibevarelsen også ændre på position, hastighed og/eller retning af objektet. Kun en computersimulering, hvor data kan læses ud uden at påvirke beregningen, kan vise det rigtige resultat - forudsat naturligvis, at den matematiske model er korrekt.

Hvis jeg skal vælge mellem at tro på energibevarelsen, som for mig er noget af det aller mest centrale i fysikken, og tro på noget matematik, som er brudt sammen og opstillet på forkerte forudsætninger, vælger jeg altså energibevarelsen!

På tilsvarenede måde findes singulariteter i matematikken; men (næsten) med garanti ikke i naturen.

 • 1
 • 9

I naturen eksisterer begrebet frekvens ganske simpelt ikke.

PS. Traditionel fysik påstår, at ét eller andet kan være på både partikel niveau og på bølgeform - dog ikke samtidig - den såkaldte partikel-bølge dualitet, hvilket også er baggrunden for bølgefunktionen i udledningen af Heisenbergs usikkerhedsrelation - se ovenstående link. Problemet er bare, at én partikel umuligt kan være på bølgeform, da det er et klokkeklart brud på impulsbevarelsen, som er endnu én af de helt grundlæggende og ubrydelige lovmæssigheder i fysikken.

Hvis man vil lave en svingning, skal man minimum bruge 2 partikler, som kan svinge mod hinanden som enderne på en stemmegaffel. Ellers kan man ikke opretholde impulsbevarelsen, så det er utænkelig, at én partikel som f.eks. en foton kan have en bølgefunktion og dermed en frekvens. Den kan rotere med en given hastighed; men det har intet med en svingning at gøre, da en sådan er kendetegnet ved en alternerende omdannelse mellem potentiel- og kinetisk energi som ved et pendul, der svinger.

Hvis man har 3 partikler, der svinger indbyrdes, kommer man ud i det beømte 3-legeme problem - se https://da.wikipedia.org/wiki/Trelegemepro... . Allerede her har man ingen faste frekvenser af nogen objekter og kan dermed ikke fourieropløse. Systemer er derimod 100 % veldefineret i tidsdomænet - altså ingen usikkerhed her, og det er sådan, naturen opfører sig.

Har vi mange partikler, vil svingningen blive kaotisk og minde om termisk støj; men der er stadig ikke én eneste af de mange partikler, der kan tilskrives en frekvens, og hele systemet har i princippet en uendelig båndbredde, selv om alt stadig er helt forudsigeligt, hvis vi bare kan opstille modellen og har computerkraft nok til at regne på det.

Fourieropløsning er kun nøjagtig, hvis der er et helt antal svingninger af alle frekvenser inden for det interval, der opløses over. Det udnyttes i bl.a. OFDM modulation, som bl.a. benyttes i digital TV og xDSL modemer; men i naturen eksisterer denne forudsætning ikke, og man vil derfor få forskellige resultater alt efter hvilket interval, man vælger, hvilket også viser, at metoden ikke duer til at beskrive naturens sande opførsel.

 • 1
 • 7

Carsten,

Hvis 1 stk stemmegaffel kan have en frekvens ved at de 2 arme bevæger sig i forhold til hinanden, hvad forhindre så en foton i at have samme egenskab? Kan en foton ikke have et par arme der svinger?

 • 3
 • 0

Kan en foton ikke have et par arme der svinger?

Jo, hvis dens masse er distribueret ud på 2 steder, og der mellem disse er en elasticitet (fjeder), og massen og/eller elasticiteten kan varieres uendeligt meget, så resonansfrekvensen kan ligge i et uendeligt stort område. Tror du selv på den opbygning?

Og så er der jo lige problemet med den nødvendige masse. Hvis en foton har masse, får du den aldrig accelereret op til lysets hastighed.

 • 1
 • 10

Jeg forstår ikke modviljen mod Kanstrups indlæg. Er det ikke netop videnskabens modus operandi at være falsificerbar og ønske attentatforsøg fra sine tilhængere

Jo, og netop derfor uviljen mod Kanstrups indlæg. Han nægter pure at diuskutere svagheder ved hans egen "model". Desuden er den fremsat så vagt, at de ikke kan falsificeres. Kanstrup giver den endda forskellig egenskaber efter situationen, hvis der fremhæves huller i den. Så der er ikke engang tale om en naturvidenskabelig model.

Dette fordi Kanstrup opererer efter kreationist "logikken". At hvis der er fejl i en etablere model, så er hans model dermed bevist rigtig.

Han ønsker desuden ikke at sætte sig ind i den etablerede fysisk han kritiserer. Han finder det unødvendigt, da han sagtens mener at kunne kritisere den ud fra den filosofiske holdning, at den som udgangspunkt ikke beskriver naturen "som den virkelig er".

Der er som du ser nogle interessante videnskabsteoretisk og epistemologiske betragtninger vedrørende Kanstrups måde at forstå naturvidenskaben. Kanstrup definerer naturvidenskab på en anden måde and naturvidenskab traditionelt defineres. Jeg har nogle gange prøvet at få Kanstup ind i denne diskussion, men sådanne forsøg afføder voldsomt raseri fra hans side. Jeg tror simpelt hen ikke han magter at forstå sådanne mere abstrakte epistemologiske begrebsdannelser. Han er formodentlig rigtig god til at operer med mere begreber konkrete og fysiske modeller og forsøger derfor desperat at at modellere hele verden i det billede, i et forsøg på at bringe sig i en situation, hvor han føler at have styr på en verdensforståelse. De fleste af os har ikke et sådant behov, for at føle, at vi mentalt kan underlægge os ethvert aspekt af verden, og har derfor nok svært ved at forstå hvad der driver ham.

 • 8
 • 4

lad os nøjes med at antage vores matematiske beskrivelser kun passer i dette univers hvor vi kan observere dem.

Det er altså en misforståelse af hvad matematik er. Matematik er ikke en naturvidenskab, hvis sandheder kan falsificers ved at holde dem op mod oberservationer. Du kan definere matematiske objekter der beskriver (også meget abstrakte) egenskaber ved den fysiske verden. Men du også definere matematisk objekter, der ikke modsvare noget fysisk system. Matematik er ikke berørt af relationer til den fysiske verden. Det er en rent logisk disciplin, hvor objekterne defineres aksiomatisk.

 • 6
 • 0

Han nægter pure at diuskutere svagheder ved hans egen "model". Desuden er den fremsat så vagt, at de ikke kan falsificeres. Kanstrup giver den endda forskellig egenskaber efter situationen, hvis der fremhæves huller i den. Så der er ikke engang tale om en naturvidenskabelig model.

Dette fordi Kanstrup opererer efter kreationist "logikken". At hvis der er fejl i en etablere model, så er hans model dermed bevist rigtig.

Han ønsker desuden ikke at sætte sig ind i den etablerede fysisk han kritiserer. Han finder det unødvendigt, da han sagtens mener at kunne kritisere den ud fra den filosofiske holdning, at den som udgangspunkt ikke beskriver naturen "som den virkelig er".

Der er som du ser nogle interessante videnskabsteoretisk og epistemologiske betragtninger vedrørende Kanstrups måde at forstå naturvidenskaben. Kanstrup definerer naturvidenskab på en anden måde and naturvidenskab traditionelt defineres. Jeg har nogle gange prøvet at få Kanstup ind i denne diskussion, men sådanne forsøg afføder voldsomt raseri fra hans side. Jeg tror simpelt hen ikke han magter at forstå sådanne mere abstrakte epistemologiske begrebsdannelser. Han er formodentlig rigtig god til at operer med mere begreber konkrete og fysiske modeller og forsøger derfor desperat at at modellere hele verden i det billede, i et forsøg på at bringe sig i en situation, hvor han føler at have styr på en verdensforståelse. De fleste af os har ikke et sådant behov, for at føle, at vi mentalt kan underlægge os ethvert aspekt af verden, og har derfor nok svært ved at forstå hvad der driver ham.

Sådan en gang forfærdelig off-topic vrøvl og ulovlige personangreb, som ikke er værd at kommentere på!

Fatter du/I stadig ikke, at denne tråd ikke handler om min model, men om svagheder i Big Bang modellen?

Hvis du er så klog så forklar dog for pokker, hvordan tingene hænger sammen med de 2,7 K og de 3000 K. Det er det, tråden drejer sig om; men ingen af jer magter jo at svare og prøver derfor gang på gang at trække tråden i en anden retning for at fjerne fokus fra dette ubehagelige faktum.

 • 1
 • 9

Hvis man derimod opfatter de 2,7 K som temperaturen overalt i et idealgaslignende medie, hvis rette betegnelse

Idealgas ligningen er vel nærmest et udtryk for energibevarelse i et lukket gasvolumen. I øvrigt giver temperaturen der indgår i ligningen kun fysisk mening hvis energien blandt gassens molekyler er Boltzman fordelt. Så glemmer vi lige et øjeblik udtrykket "idealgasligningen" og erstatter den med "energibevarelse" spiller jeg gerne med på din teori.

Hvordan vil du forklare anisotropien og polariseringen af mikrobølge baggrunden? Anisotropien kan jeg (op)finde grunde til, men polariseringen af strålingen fra et medie der udstråler varme, den kan jeg altså ikke gennemskue. (Indrømmer gerne at mit kendskab til kosmologi er et eller andet sted imellem hobbyplan og ikke-eksisterende)

PS: jeg bruger ikke tommelfingre......

 • 3
 • 0

I kan bare ikke la’ vær’, vel?

 • 1
 • 0

Så glemmer vi lige et øjeblik udtrykket "idealgasligningen" og erstatter den med "energibevarelse" spiller jeg gerne med på din teori.

Når jeg snakker om idealgasligningen, er det fordi, der tilsyneladende er 100 % formelmæssig ækvivalens mellem de formler, der gælder for en idealgas, herunder impedansforhold, udbredelseshastighed, lydtransmission, Bernoullikraft, overlydshastighed med deltaformet bølgefront etc. og de tilsvarende formler for elektrisk impedans og udbredelseshastighed, lystransmission, optisk bernoullikraft herunder magnetisme og overlyshastighed (Cherenkov stråling). Man behøver bare at substituere de enkelte parametre. F.eks. er permeabiliteten u0 fuldstændig ækvivalent med densiteten af en idealgas, og dielektricitetskonstanten e0 er fuldstændig ækvivalent med det reciprokke af gassens elasticitetsmodul.

Anisotropien kan jeg (op)finde grunde til, men polariseringen af strålingen fra et medie der udstråler varme, den kan jeg altså ikke gennemskue.

Jeg har ikke tænkt nærmere over dette; men anisotropi optræder netop ved stråling gennem et polarisationsfilter, så måske hænger de to ting sammen?

Jeg må indrømme, at verdensrummets skabelse er langt ud over min alternative teori. Jeg nøjes med at konstatere, at de 2,7 K, som stødt falder, faktisk passer meget godt med forestillingen om en idealgaslignende æter, som langsomt ekspanderer. Så længe man ikke kan beskrive, hvad der var før et evt. Big Bang og gøre rede for verdensrummets samlede energi, der må være 0, hvis energibevarelsen skal gælde til evige tider, er spørgsmålet om skabelse så usikkert og spekulativt, at jeg ikke går ind i det med egne teorier, hvilket dog ikke forhindrer mig i at påpege huller i andres teorier, som i denne tråd. Jeg nøjes med at koncentrere mig om det, man kan måle og observere her og nu.

 • 1
 • 8

Æv - jeg sad ellers klar med popcorn og cola for at høre om nye tidligere ukendte egenskaber ved æteren.

Nu læser jeg så at teorien om "alt" ikke kommer til at gælde "alt" fordi "man" ikke evner at tænke så langt...

Ser dog frem til resultaterne fra det der kan måles og observeres som endeligt beviser æteren og alle dens egenskaber. Gerne i et andet forum end ing.dk hvis "man" ellers evner at oprette egen blog eller videokanal.

PS: BBC har givet en rigtig god forklaring på hvad der skete lige før Big Bang. Min helt egen forklaring eksisterer ikke.

 • 3
 • 3

Ser dog frem til resultaterne fra det der kan måles og observeres som endeligt beviser æteren og alle dens egenskaber.

Æterens egenskaber som permeabilitet og dielektricitetskonstant kendes med mange betydende cifre, og beviset på æterens eksistens er nemt. Uden den ville to permanente magneter nemlig ikke påvirke hinanden, som jeg har gjort rede for tidligere.

Energien i et magnetfelt er kinetisk energi, som kun kan udøve kræfter, hvis den omdannes til potentiel energi; men det sker ikke ved permanente magneter, da de så ville miste magnetisme pga. hysteresetab. Hvis der ikke var et medie mellem magneterne, som tabsfrit kunne få forøget sin kinetiske energi ved en nordpol mod en sydpol og dermed få formindsket sin potentielle energi iht. energibevarelsen, ville der ikke være nogen tiltrækning og tilsvarende for frastødning - helt efter Bernoullis tilsvarende lov for en idealgas. Heller ikke her er der forskel mellem opførslen af en idealgas og den elektriske verden.

Da du sikkert er tilhænger af traditionel fysiks opfattelse af, at alle kræfter overføres ved virtuelle partikler, som for de elektromagnetiske kræfters vedkommende er fotonen, vil jeg meget gerne vide, hvor mange fotoner permanente magneter egentlig udsender, og hvordan de kan skabe både tiltrækning og frastødning! Kom nu med nogle svar i stedet for alle de nedadvendte tommelfingre og tilsvining af min person!

 • 2
 • 6

Du har igennem flere år fået masser af svar på dine mange spørgsmål til "traditionel fysik". Efterhånden er det klart at du ikke forstår dem, enten af manglende evne eller vilje.

Jens Olsen har i denne tråd beskrevet hvad din teori bygger på. Det er på ingen måde rimeligt at du kontinuerligt afkræver svar på dine spørgsmål. Du bliver jo aldrig tilfreds med svarene, selv når de er skåret ud i pap for dig.

Du tillægger mig at være tilhænger af noget på trods af mit PS i mit sidste indlæg. Hvorfor gør du det? Trolleri?

Såkaldt tilsvining af din person klarer du faktisk helt selv og du er også selv flittig med anonyme tommelfingere, på trods af at du kalder andre for "pattebørn" når de giver dem til dig.

Må jeg en sidste gang anbefale og ønske at du finder et andet sted at debattere.

 • 5
 • 3

Du har igennem flere år fået masser af svar på dine mange spørgsmål til "traditionel fysik".

Vrøvl - bare se denne tråd. Ikke ét eneste svar.

Jens Olsen har i denne tråd beskrevet hvad din teori bygger på.

Og med hvilken berettigelse? Jeg er sgu den absolut eneste, som kan udtale sig om, hvad jeg mener!

Det er på ingen måde rimeligt at du kontinuerligt afkræver svar på dine spørgsmål.

Hvorfor ikke? Er der noget, der ikke holder vand og derfor skal fejes ind under gulvtæppet?

 • 1
 • 8

jeg har set det her deja vu før ;o)

Eller for at sige det på en anden måde: Hvorfor? - der kommer intet nyt frem, udfaldet bliver hver gang det samme, du får de samme gode råd om, hvordan du bør håndtere dine teorier (publicere dem i et anerkendt tidsskrift).

Der er helt klart ikke grobund for dem herinde - vi er simpelthen ikke skarpe nok til at følge dem - sorry.

mvh Flemming

 • 13
 • 2

Så længe man ikke kan beskrive, hvad der var før et evt. Big Bang og gøre rede for verdensrummets samlede energi, der må være 0

Tjaaa, jeg tror at man skal være meget forsigtig med at bruge den slags regler når man nærmer sig t=0. Fordi energibevarelse er en regel i vores kolde univers, er det ikke sikkert at konceptet giver frygtelig megen mening i et univers så varmt, at naturkræfterne endnu ikke er skabt.

Angående modeller for verdenen, så kan den ene models vel være lige så god som den anden - så længe man bruger den indenfor de rammer hvor den er valid. I forbindelse med havearbejde antager jeg f.eks. at jorden er flad, hvilket indtil videre har været en ret god model, selvom den strengt taget er forkert. Et andet klassisk eksempel på en fejlagtig model der giver et korrekt resultat er når man bruger Bernoullis ligning til at forklare opdrift for et fly. Det der holder et fly i luften Newtons lov om aktion og reaktion !

https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane...

 • 8
 • 1

Egentlig nogle gode pointer, Kristian Glejbøl, men lige netop hvad angår opdrift er verden noget mere kompleks end det, du antyder her:

Et andet klassisk eksempel på en fejlagtig model der giver et korrekt resultat er når man bruger Bernoullis ligning til at forklare opdrift for et fly. Det der holder et fly i luften Newtons lov om aktion og reaktion !

Bernoullis ligning vil ikke give et korrekt resultat, når den anvendes på det fejlagtige "equal transition" scenarie, hvor det påstås at to luftpartikler adskilles ved forkanten og mødes igen ved bagkanten. I det virkelige liv vil partiklen på oversiden jo løbe så meget hurtigere end den på undersiden, at den ankommer først til bagkanten og luften derfor vil bøjes nedad bag vingen.

Integration af trykkene omkring en vinge vil stadig give opdriften, men denne beregning er meget mere kompleks end antydet med den simple udgave af Bernoullis ligning. Og det hele skal naturligvis samtidigt overholde Newtons love for luftmasserne og kræfterne.

 • 3
 • 0

Fordi energibevarelse er en regel i vores kolde univers

Energi er ikke bevaret ifølge alm. relativitetsteori.

Relativisten Sean Carroll har en letlæst forklaring.

Din have-analogi er bedre end du tror, for energibevarelse gælder lokalt, dvs. iht. spec. relativitetsteori.

 • 6
 • 1

Bernoullis ligning vil ikke give et korrekt resultat, når den anvendes på det fejlagtige "equal transition" scenarie, hvor det påstås at to luftpartikler adskilles ved forkanten og mødes igen ved bagkanten.

Det er heller ikke det, Bernoullis ligning drejer sig om. Den bygger på energibevarelsen og siger dermed at p x V + ½ m v2 = konstant. Det betyder, at hvis vi hæver luftens hastighed, stiger dens kinetiske energi, hvilket så igen betyder, at den potentielle energi må falde tilsvarende, og da den er tryk (p) gange volumen (V), og volumenet er konstant, falder trykket, hvilket skaber opdrift. Det er fuldstændig lige gyldigt om luften på oversiden og på undersiden af vingen ankommer samtidig til bagkanten. Opdriften er dog ikke særlig stor, for en stor opdrift vil kræve en stor forøgelse af lufthastigheden i flyveretningen, der fra starten er lig med vindhastigheden, hvilket vil skabe luftmodstand. Langt hovedparten af opdriften sker ved den nedadgående acceleration af den passerede luftmasse, som Kristian Glejbøl ganske rigtigt skriver.

 • 1
 • 8

Det kræver så lige, at man sluger hele tanken om krummende rum og rumtid og også accepterer fotonen (fotonmodellen), og ingen af delene er lige min kop the :-)

Nej, det ved vi. Men det er til gengæld for stort set alle andre videnskabsfolk, fysikere, astronomer, osv osv. Du står temmelig alene med dine antagelser, for det kan ikke engang løftes op til at være teorier.

Du har, som andre også allerede har nævnt, fået adskillige forklaringer i diverse debatter under artikler de seneste år. Du afviser kategorisk alt - uden saglige argumenter. Rendyrket kreationisme (ikke-)argumentation.

Så når du ruller dig ud med dine rablerier, så får du en tommel-ned fra mig. Simpelthen fordi du er så ufattelig støjende og ødelæggende for debatten.

Disse ofte meget interessante fysiske artikler overtages af dit trolleri, hvorved al anden form for debat kvæles. Det synes jeg er utrolig ærgerligt, og jeg personligt forstår ikke hvorfor ing.dk ikke indser dette problem og udelukker dig fra at debattere her på ing.dk !!

 • 8
 • 2

Simpelthen fordi du er så ufattelig støjende og ødelæggende for debatten.

Hvem var det lige, der startede debatten om fysik i denne tråd!

Dig, Flemming Rasmussen og flere andre har så startet en total off-topic paralleldebat om hvad andre mener, hvor dygtig Bjarne er, Jens Olsens fremføring af min teori, som han ikke ved en pind om, etc. etc.

Det synes jeg er utrolig ærgerligt, og jeg personligt forstår ikke hvorfor ing.dk ikke indser dette problem og udelukker dig fra at debattere her på ing.dk !!

Måske fordi de kan se hvem, der prøver at føre en sober og saglig debat, og hvem der bare støjer og kaster med mudder!

 • 1
 • 9

Energi er ikke bevaret ifølge alm. relativitetsteori.

Relativisten Sean Carroll har en letlæst forklaring.

Blot én holdning/fortolkning:

Energy is Conserved in General Relativity By Philip Gibbs Abstract: Since the early days of relativity the question of conservation of energy in general relativity has been a controversial subject. There have been many assertions that energy is not exactly conserved except in special cases, or that the full conservation law as given by Noether’s theorem reduces to a trivial identity. Here I refute each objection to show that the energy conservation law is exact, fully general and useful.

Gibbs pointe er, at energien bevares som i klassiske systemer, men at de matematiske beskrivelser som godtgør dette (som jeg ikke påstår at forstå), er meget komplicerede og langt fra intuitive, qua den gen. relativitetsteoris kompleksitet. Fx bevirker universets udvidelse en forøgelse af sort energi, men en tilsvarende reduktion af den gravitationelle feltenergi, svarende til bevarelse af energien (som kinetisk + potentiel energi = K (fx pendul)).

Begge lejre i denne debat om nergibevarelse burde lytte til Kanstrup, da deres kontrovers dermed ville forsvinde som en hjemløs foton :-)

 • 1
 • 1

Rettelse

jeg synes at naturvidenskab er utroligt spændende og måske et "retreat" fra alt det psykologiske, jeg har arbejdet med siden 1970'erne (ikke 60'erne. Så gammel er jeg heller ikke). Dette forhindrer mig dog ikke i, at blive opmærksom på, hvad det er forskellige slags trolls laver på denne og mange andre debatsider, samt hvad enkelt andre andre, som ikke er trolls, men som ikke desto mindre har vrangforestillinger om egen genius eller storhed er i gang med.

Tror ikke at Kanstrup troller, i den forstand at motivet er, at lave ballade, angribe "fjenden" ect. Forstår egentlig godt det tillokkende, i at vende tilbage til en "newtonsk" æterteori, hvis klonky mislyde ikke høres, når man kun fokuserer på enkeltdele og ikke hvordan helheden fungerer. Smalle og store skyklapper er kendetegnende for kværulantforryktehed (slå det op), uanset om denne forekommer intelligent, i kraft af visse kompetencer inden for isolerede områder.

 • 3
 • 1

Forstår egentlig godt det tillokkende, i at vende tilbage til en "newtonsk" æterteori, hvis klonky mislyde ikke høres, når man kun fokuserer på enkeltdele og ikke hvordan helheden fungerer.

Og du mener ikke, at jeg fokuserer på helheden? Hvad i alverden berettiger dig - en psykolog - til at drage den konklusion, når du overhovedet ikke kender min teori i detaljer?

Newtons æter havde ganske rigtigt den begrænsning - klonky mislyde, at den ikke var relativistisk, så den ikke kunne gøre rede for bl.a. den relativistiske masseforøgelse og myonens levetidsforlængelse. Ikke destro mindre var det ætermodellen med matematik fra bl.a. væskeflow, som Maxwell benyttede til at opstille sine meget succesfulde ligninger.

I min model ligger al masse bortset fra bindingsenergien i æteren, som så giver alt andet en tilsyneladende masse. Det gør det muligt for den tilsyneladende masse at stige med hastigheden, og da levetid afhænger af gravitation, kan det også forklare levetidsforlængelsen uden at gøre tiden relativistisk. At massen ikke ligger i partiklerne, men i æteren ses tydeligt af bl.a. dobbeltspalteeksperimentet med "tunge" enkeltpartikler som elektroner, neutroner og C60 molekyler og af talrige elektrotekniske fænomener som f.eks. skineffekten, en spoles energi og en transformers virkemåde. Det betyder, at i min model er elementarpartikler som elektroner helt masseløse, som de også bør være i henhold til standardmodellen, og de kan dermed ikke indeholde energi. I en elektrisk leder tjener de kun til at lede feltet i rigtig retning. De er ikke strengt nødvendige for elektromagnetisk energitransport - se bare en lysleder og en bølgeleder.

 • 1
 • 7

Forstår egentlig godt det tillokkende, i at vende tilbage til en "newtonsk" æterteori, hvis klonky mislyde ikke høres,

Alle har vel ret til at promovere deres teorier. Der er jo ikke nogle der absolut tvinger en til at tro på dem. Bryder man sig ikke om at læse andres ideer kan man jo scrolle forbi dem.

Mht til det nuværende fremherskende verdensbillede, så er det da objektivt fyldt med klonkelyde i størrelsesordenen "skolebus i cementovn". Der er endnu ikke nogle der har formået at forene kvantemekanik og relativitetsteori - hvilket er ret vildt.

Der er heller ikke nogle gode forklaringer på hvorfor universets udvidelse accelererer i stedet for at decelerere. "Forklaringerne" med mørk stof og mørk energi er indtil videre ikke forklaringer, men bortforklaringer. Hvis det ikke er klonkelyde - så ved jeg ikke hvad det er.

Både kvantemekanik og relativitetsteori virker i hver deres verden - på samme måde som min antagelse om jorden er flad virker for havearbejde (men bryder sammen hvis jeg forsøger at sende en raket til månen)

 • 4
 • 0

Langt hovedparten af opdriften sker ved den nedadgående acceleration af den passerede luftmasse, som Kristian Glejbøl ganske rigtigt skriver.

Nu handler denne tråd jo ikke om opdrift, men her tager du fejl.

HELE opdriften er lig med impulsmomentændringen af den luft, der afbøjes nedad iht. Newtons 2. lov.

Opdriften er OGSÅ lig med de integrerede trykkræfter på profilet vinkelret på flyveretningen.

Det er to forskellige beskrivelser af det samme . Man kan ikke sige, at der er særligt bidrag til opdrift fra Bernoulli og et andet fra Newton.

 • 5
 • 0

Fuldkommen enig, men at blande salig Bernoulli ind i sagen er i min verden at gå over åen for at finde vand.

Ikke helt, selv om alt i sidste ende handler om energier og energiregnskab.

Bernoullis princips medfører en impedanskonvertering, hvis hastigheden ændres gradvist. Det udnyttes f.eks. på udgangen af en centrifugalpumpe, hvor man ved hjælp af et rør med gradvist stigende diameter konverterer fra impellerens høje flowhastighed og lille tryk = lav impedans til et langsommere flow med større tryk = høj impedans. Princippet udnyttes også på udgangen af f.eks. en trompet, hvor det drejer sig om at konvertere mundstykkets impedans til rummets impedans, så lyden sendes ud og ikke reflekteres.

Nøjagtig samme princp bruges også ved antenner - igen er der fuldstændig ækvivalens mellem den mekaniske og elektriske verden. Her vil en såkaldt "delta match", som er to tråde, hvis afstand gradvist øges, kunne tilpasse kablets lave impedans til en højere antenneimpedans; men spreder man trådene for hurtigt, resulterer det i stedet i refleksioner.

Bernoullis princip virker uden, at der tilføres energi. Det gør loven om aktion og reaktion derimod ikke, for der skal tilføres en ganske betragtelig mængde energi til at ændre luftmassens retning og accelerere den op i hastighed.

 • 1
 • 6

Enhver statiker ved at huse og broer står uden at der tilføres energi. Prøv at læse lidt op på Newtons 3. lov.

Og prøv at forstå, hvad impedanstilpasning og energibevarelse går ud på.

Hvis du mener, at statik og fly i luften kan sammenlignes, så man ikke behøver at tilføre energi for at overvinde tyngdeaccelerationen, har du vist gjort en stor opdagelse, der vil få varig betydning for fremtidens luftfart.

 • 1
 • 6

Du har overhovedet ikke fattet hvad Newtons 3. lov går ud på. Loven siger at der til enhver kraft findes en lige så stor modsatrettet kraft.

Loven siger intet om tilførsel af energi. Det har du fuldstændigt misforstået.

 • 5
 • 3

Du har overhovedet ikke fattet hvad Newtons 3. lov går ud på. Loven siger at der til enhver kraft findes en lige så stor modsatrettet kraft.

Loven siger intet om tilførsel af energi.

Jo, det gør den, for kraft = masse gange acceleration (Newtons 2. lov), og acceleration får du ikke uden at tilføre energi.

Hvis du tænker dig, at du skærer en bygning over og tilføjer en raketmotor, der lige netop er så kraftig, at den øverste del bliver på stedet, og vi anser motorens virkningsgrad for 100 %, skal der lige præcis tilføres den mængde energi, som kan give en masse svarende til den øverste del af bygningen incl. raketmotor en acceleration (a) på 1 g, hvilket er E = ½ m (a x t)^2.

Du kan ikke lære mig noget om Newtons love. De er helt fundamentale for min fysikopfattelse og holder hele vejen hjem, så der ikke er behov for nogen relativitetsteori med tilhørende krummende rum og rumtid etc. Man skal bare anbringe massen der, hvor den reelt set er, og ikke der, hvor man tror den er, hvilket burde være indlysende for enhver, men åbenbart ikke er det!

Uden en æter med en vis masse kan man ikke forklare hverken impulsbevarelsen eller interferensmønstret, når dobbeltspalteeksperimentet udføres med "tunge" enkeltpartikler som elektroner, neutroner og C60 molekyler. Man kan heller ikke forklare, hvor energien og dermed massen (E = mc2) er henne, når talrige elektrotekniske fænomener som f.eks. en spoles energi, en transformers virkemåde, lysledere og bølgeledere etc. viser os, at den umuligt kan ligge i elektronerne; men endnu engang er Einsteins tanker jo hellige og må under ingen omstændigheder drages i tvivl, uanset om det fører til rablende vanvittige konklusioner og teorier som f.eks. forestillingen om, at alle kræfter overføres ved virtuelle dvs. ikke eksisterende partikler, som for de elektromagnetiske kræfters vedkommende er fotonen - vel at mærke uden at én eneste i hele verden kan gøre rede for den mekanisme, som det også er tilfældet i denne tråd, hvor jeg endnu ikke har fået noget svar på, hvordan 2 permanente magneter kan påvirke hinanden vha. fotoner. KLONK, KLONK, KLONK .

 • 1
 • 6

Det er aldeles utroligt at du tror du kan lave fysik uden at forstå noget så basalt som Newtons love. 3. lov omhandler kraftpåvirkninger. Disse kræfter virker på hvad som helst, bevægeligt eller statisk.

Hvor i lovteksten til Newtons 3. lov står der at der tilføres energi?????

 • 5
 • 2

 1. lov omhandler kraftpåvirkninger. Disse kræfter virker på hvad som helst, bevægeligt eller statisk.

Rigtigt; men for et fly er der kun tale om statiske kræfter, så længe det står på jorden, og det er fuldstændig irrelevant i forbindelse med diskussionen om, hvad der holder det oppe i så stor højde, at der heller ikke længere er nogen luftpude mellem landingsbane og vinger.

En flyvinge virker nøjagtig som en blæser. Vil du påstå, at en blæser ikke kræver nogen energi, bare fordi en bygning kan stå af sig selv, og begge dele er omfattet af Newtons love?

 • 1
 • 5

Du påstår at Newtons 3. lov kræver tilførsel af energi. Det er faktuelt forkert.

Nej, det er det ikke i forbindelse med et fly, der har sluppet jorden, og det er det, diskussionen handler om! Bernoullikraften, som jeg omtaler samme sted, har heller ikke betydning for et fly, der står på jorden.

Er du virkelig så dum, at du ikke kan se tingene i deres rette sammenhæng, eller leder du bare med lys og lygte efter ét eneste lille bitte punkt, som du kan forsøge at ramme mig på, når dine evner nu ikke rækker til at kommentere sagligt på denne tråds emne - spørgsmålet om eftergløden?

 • 1
 • 8

Jo, det gør den, for kraft = masse gange acceleration (Newtons 2. lov), og acceleration får du ikke uden at tilføre energi.

Hint: energi = kraft gange vejlænde.

hvor jeg endnu ikke har fået noget svar på, hvordan 2 permanente magneter kan påvirke hinanden vha. fotoner.

Virtuelle fotoner, my dear!

Carsten, hvor meget energi tilføres der pr. døgn efter din teori til to stationære permanente magneter, der grangiveligt påvirker hinanden med målelige kræfter?

Tag udgangspunkt i et eksempel, hvor den gensidige kraftpåvirkning er 1 Newton.

 • 5
 • 1

Hint: energi = kraft gange vejlænde.

Kan du heller ikke skelne mellem et fly, der står på jorden, og en luftmasse, der accelereres nedefter, for at holde det oppe?

Virtuelle fotoner, my dear!

Ja, det er vanvittigt, ikke? Men det er jo netop konsekvensen af, at man smed æteren overbord. Så har man nemlig ikke længere noget til at overføre kræfter og må så snakke om kraftbærende partikler som fotonen og gravitonen. Desværre er det ingen, der indtil videre har kunnet forklare, hvordan den mekanisme foregår og f.eks. får en foton til at følge en krum ledning; men du er da velkommen til at forsøge!

Carsten, hvor meget energi tilføres der pr. døgn efter din teori til to stationære permanente magneter, der grangiveligt påvirker hinanden med målelige kræfter?

Selvfølgelig ingen, og det er netop pointen. Der findes kun to slags energi i denne verden - potentiel energi, som i et elektrostatisk felt, og kinetisk energi, som i et magnetisk felt, og potentiel energi er den eneste, som kan udøve kræfter direkte. Kinetisk energi må først omsættes til potentiel energi. De to permanente magneter bevarer selvfølgelig deres magnetisme = kinetisk energi. Hvis de ikke gjorde, ville den langsomt nedbrydes, da den pga. hysteresetab ikke kan nedbrydes og derefter genopbygges til samme niveau uden at tilføre energi. Problemet er så, at når vi ikke ændrer på magnetismen er der ingen kræfter; men det er der jo, så hvor kommer de fra? Gæt selv! Vi skal bruge potentiel energi til at skabe kræfter og har dermed brug for et tabsfrit medie, hvis kinetiske energi vi kan ændre, så den potentielle energi dermed ændres tilsvarende ud fra energibevarelsen.

Hvis du kikker på ækvivalensdiagrammet for en (transmissionslinje)transformer, der består af seriespoler og parallelle koblingskondensatorer, vil du også se, at koblingen mellem primær og sekundær faktisk opfører sig kapacitivt og ikke induktivt, som man skulle tro - netop af samme årsag, og den kapacitivt lignende kobling er også årsagen til, at en transformator ikke kan overføre DC. Når jeg skriver "kapacitivt lignende", er det fordi, der er nogle forhold omkring en kapacitiv skærm, som jeg ialtfald endnu ikke har kunnet få ind i modellen.

Det er min forklaring på den magnetiske tiltrækning og frastødning. Nu vil jeg gerne høre din og vel at mærke ikke en matematisk beskrivelse, men den fysiske virkemåde bag! Helt konkret, hvilke partikler er involveret, og hvordan kan de skabe både tiltrækning og frastødning?

 • 1
 • 10

Det er aldeles utroligt at du tror du kan lave fysik uden at forstå noget så basalt som Newtons love. 3. lov omhandler kraftpåvirkninger. Disse kræfter virker på hvad som helst, bevægeligt eller statisk.

Hvor i lovteksten til Newtons 3. lov står der at der tilføres energi?????

Det står på side 3 med små bogstaver. For at flytte en masse kræves en kraft, hvilket kræver energi. Fx når du cykler. Falder du ned fra syvende sal, så har du brugt energi til at komme op på syvende sal. Men hvad så med energibevarelsen i lukkede systemer? Hvis det lukkede system er jorden op til syvende sal, så passer pengene ;-)

 • 2
 • 3

Forvirringen fortsætter. Æteren opfører sig som en idealgas, men er samtidig ligeligt fordelt i hele det ekspanserende univers på trods af energibevarelse i hele universet. Æteren skulle også være 100% friktionsløs, men samtidig kan æteren overføre kræfter mellem magneter.

Det bliver mere og mere spænende. Jeg er ikke sikker på at Newton ville være helt enig.

 • 3
 • 3

Æteren opfører sig som en idealgas, men er samtidig ligeligt fordelt i hele det ekspanserende univers på trods af energibevarelse i hele universet.

Hvad problem er der i det? De 2,7 K falder jo netop stødt - præcis som det vil være tilfældet i en idealgas, der ekspanderer.

Æteren skulle også være 100% friktionsløs, men samtidig kan æteren overføre kræfter mellem magneter.

Og hvad er problemet med det? Vand mod vand har også en uhyre lav friktion; men aligevel kan vand da overføre ekstremt store kræfter, og Bernoullis lov gælder også for vand. Om man vil sammenligne æteren med en idealgas eller med en væske kommer ud på ét. Maxwell benyttede matematik fra væskeflow; men æteren er næppe så ukomprimerbar som f.eks. vand i og med at fritfeltsimpedansen er 377 ohm.

Jeg er ikke sikker på at Newton ville være helt enig.

Hvorfor i alverden skulle han dog ikke være det - bortset fra, at han fik anbragt massen det forkerte sted? Jeg bruger jo ikke andet end Newtons og Bernoullis love, som i bund og grund udspringer af de samme lovmæssigheder. Tværtimod ville han da nok være begejstret for, at hans love holder hele vejen og kan gøre rede for den relativistiske masseforøgelse med deraf følgende følgevirkninger som f.eks, nedsættelse af resonansfrekvensen i atomresonatorer (atomure) i et gravitationsfelt og ved høje hastigheder (GPS satellitter).

 • 1
 • 10

Kanstrup

Er du virkelig så dum, at du ikke kan se tingene i deres rette sammenhæng, eller leder du bare med lys og lygte efter ét eneste lille bitte punkt, som du kan forsøge at ramme mig på, når dine evner nu ikke rækker til at kommentere sagligt på denne tråds emne - spørgsmålet om eftergløden?

Af en der allerede to gange i denne tråd har beskyldt andre for personangreb, virker ovenstående temmeligt inkonsekvent.

Carsten: Dit syn på forumkommunikation halter tilsyneladene ligeså meget som dit syn på fysikken.

/Flemming

 • 9
 • 3

Ja, det forstår jeg udmærket godt, for når man ikke magter at gå efter bolden, må man jo gå efter manden - præcis som du også gør!

Pardon my french, men det er noget fordrukket sludder. Der er jo ingen bold - hvis der var en bold, ville du for længe siden - i stedet for at spilde tiden med at skrive bogstaveligt talt talløse indlæg om dine antagelser (som andre er inde på, kvalificerer det jo ikke som teorier) herinde, at have skrevet et paper om det. Men konklusionen kan jo på nuværende tisdpunkt kun være, at det har du ikke evnerne til!

Så: Når der foreligger et paper, er der en bold - indtil da er der kun en dybt irriterende person, der forurener stort set alle debatter, der lugter lidt af fysik med sine æter antagelser.

Og når der er en bold, vil de, der kender til spillet, helt sikkert gerne spille bold.

/Flemming

 • 6
 • 2

Fuldstændigt korrekt, Flemming!

Carstens opførelse handler udelukkende om, at han vil høres og have opmærksomhed. Megalomani kombineret med narcissisme.

Slå ordene op. Dette bliver selvfølgelig straks udråbt som personangreb, men det er det ikke. Det er ganske enkelt en (min) konklusion baseret på de sidste 8-9 års "fornøjelser" med Carsten her på ing.dk.

suk

 • 5
 • 4

Igen, igen støj, støj og atter støj fra en person, som med egne ord ikke har nok fysisk kendskab til at deltage i debatten på seriøs vis

Nu er "debatten" jo netop af en karakter, hvor der absolut ingen kendskab til fysik kræves for at være med, det fik du smadret med dit første indlæg - derfor er min deltagelse jo fuldt berettiget ;o)

Den her "debat" handler jo udelukkende om almindelig god opførsel på debatfora - og der fejler du fundamentalt Kanstrup - det er såmænd blot det simple faktum, jeg (og mange andre) forsøger at kommunikere - åbenbart forgæves igen - igen.

Selv chimpanser lærer af deres fejltagelser - du har nu utallige gange begået den fejl at kolportere din æterantagelse herinde - hver gang med samme (for alle) negative resultat - alligevel bliver du ved -

/Flemming

 • 7
 • 4

Nu er "debatten" jo netop af en karakter, hvor der absolut ingen kendskab til fysik kræves for at være med

Vrøvl. Læs dog mit første indlæg.

, det fik du smadret med dit første indlæg - derfor er min deltagelse jo fuldt berettiget ;o)

Ja, du har udelukkende din berettigelse i tråde, som er totalt ødelagt af støj og mudderkastning, og hvis de ikke er det i forvejen, skal du nok sørge for det, så diskussionen kan bringes ned på dit niveau. Gad vide hvornår Ingeniøren endelig indser dette og udelukker dig eller i det mindste giver dig en advarsel?

 • 1
 • 10

Carstens opførelse handler udelukkende om, at han vil høres og have opmærksomhed. Megalomani kombineret med narcissisme

Sådan opfatter jeg nu ikke Karstens opføresel. Ikke at det gør den mindre "støjende", så længe folk ikke kan afholde sig fra at besvare hans indlæg. Men det gør måske, at man ser ham i et mindre negativt lys. Men altså. Lad nu bare være med at besvare hans indlæg, så længe de er om hans kæphest.

 • 8
 • 2

Ja, du har udelukkende din berettigelse i tråde, som er totalt ødelagt af støj og mudderkastning,

Atter sludder fra din side - ligesom det ville være sludder, hvis jeg sagde, at alle dine indlæg på ing.dk er støj. Der kommer masser af fine og saglige indlæg fra dig Carsten - ligesom der gør det fra mig. Men du efterhånden lære, at ing.gk ikke er stedet for æterdiskussioner.

Ikke at jeg tror, det kommer til at ske, så jeg vil følge Jens Olsens råd og skride

Kald, hvis der mangler nye forsyninger af popcorn ;o)

mvh Flemming

 • 6
 • 4

Jeg glæder mig til at I 3-4 diskussionslystne cirkusklovne en dag begynder at streame live video mens I diskutere hinandens evne til at debattere. Det er til tider virkelig underholdende og virkelig useriøst. Jeg undrer mig over at I åbenbart ikke har andet at tage jer til end at diskutere æterfysik hele tiden. Så gå dog for h... ud og få jer nogle shots og nogle tømmermænd!

 • 2
 • 5

Utrolig destruktiv diskussion, især i betragtning af de enorme huller der endnu er i fysikken.

Hvem kan f.eks. give en god forklaring på Alain Aspects forsøg, hvor info om polarisering breder sig med overlyshastighed? Det gælder ikke at sige "entanglement" for det er en beskrivelse af mekanismens resultat, ikke en forklaring på hvad der sker på subpartikel niveau.

Michelson/Morley aflivede "deres" version af æteren som et statisk medie hvori lyset udbreder sig med en endelig hastighed, men deres forsøg har i min verden ikke aflivet alle variationer af temaet "æter".

Indtil vi har en beskrivelse af verdenen der dækker alle eksperimentelle iagttagelser skylder vi os selv at holden døren på klem overfor nye teorier - vi er trods alt naturvidendskabsmænd, og ikke præster der krampagtigt skal holde fast i et etableret verdensbillede

 • 4
 • 4

Utrolig destruktiv diskussion, især i betragtning af de enorme huller der endnu er i fysikken.

Destruktiv, Ja, men ikke fordi, der er huller i fysikken.

Hvem kan f.eks. give en god forklaring på Alain Aspects forsøg, hvor info om polarisering breder sig med overlyshastighed? Det gælder ikke at sige "entanglement" for det er en beskrivelse af mekanismens resultat, ikke en forklaring på hvad der sker på subpartikel niveau.

Michelson/Morley aflivede "deres" version af æteren som et statisk medie hvori lyset udbreder sig med en endelig hastighed, men deres forsøg har i min verden ikke aflivet alle variationer af temaet "æter".

Det er altså en kreationistisk tankegang, når du benytter ting vi endnu ikke måtte have gode forklaringer på, til råt at godtage alle alternative forklaringer! Følg nu den videnskabelige metode!

Indtil vi har en beskrivelse af verdenen der dækker alle eksperimentelle iagttagelser skylder vi os selv at holden døren på klem overfor nye teorier - vi er trods alt naturvidendskabsmænd, og ikke præster der krampagtigt skal holde fast i et etableret verdensbillede

Ja, bestemt! Men som nogle af os har forsøgt at forklare Carsten Kanstrup og et par enkelte andre i årevis, så må man fremsætte en testbar teori, hvis man ønsker at betvivle en eksisterende forklaring, som man finder for svag. Carstens evige snak om æter, at fotonmodellen er løgn osv osv. kan end ikke med den bedste vilje opløftes til at være teorier. Det er blot hvad det er, nemlig rablerier !

 • 4
 • 3

Lars Malmgren, du er præcis en af dem som burde have karantæne her på debatsiden. Dine indlæg har ofte karakter af personangreb og du bidrager absolut ikke til en saglig ingeniørfaglig debat. Du og Carsten Kanstrup mfl. skulle tage og finde jer et andet forum hvor I kan udkæmpe jeres latterlige kampe. Lad mig minde dig om de almindelige og fornuftige regler for debatten her på siderne:

Indlæg skal holdes i en sober tone og på et fagligt niveau - og derigennem bidrage til en saglig og konstruktiv debat.

Indlæg skal overholde gældende lovgivning og må eksempelvis ikke være injurierende eller bryde ophavsretten.

Vi tolererer ikke personangreb.

Det er ubegribeligt at redaktionen ikke for længst har grebet ind og sat en stopper for jeres idiotiske diskussion som efterhånden har karakter af verbalt børnehaveslåskamp. I må virkelig savne noget fornuftigt at tage jer til.

 • 6
 • 4

Du og Carsten Kanstrup mfl. skulle tage og finde jer et andet forum hvor I kan udkæmpe jeres latterlige kampe.

Hov, hov. Jeg prøver at føre en sober debat baseret på saglig argumentation, men bliver så angrebet fra højre og venstre af selvbestaltede smagsdommere, som mener sig berettiget til at afgøre, hvad der må skrives her på ing.dk.

Når ordentlige og fornuftige folk som Kristian Glejbøl og Henrik Pedersen stiller mig et spørgsmål, prøver jeg at svare så godt som muligt, også selv om det svar involverer ordet "æter".

 • 1
 • 10

Citat CK: “Er du virkelig så dum, at du ikke kan se tingene i deres rette sammenhæng,” Er det saglig debat? Er det noget der bibringer værdi eller er det et diskussionsniveau som mere og mere ligner Nationen på EB? Jeg kan fortælle dig at jeg er en af dem der er så ‘dum’ at jeg ikke forstår ret meget af det du skriver men jeg får bestemt heller ikke lyst til at læse videre når tonen er på det niveau. Lidt ærgerligt for det er ofte temmelig interessante artikler om klimaforandringer, astronomi og fysik der starter det hvor en sober faglig diskussion kunne bibringe en hel masse mennesker en faglig viden og hjælpe os mindre kloge med at danne en holdning, finde et standpunkt og måske bruge den viden i en professionel sammenhæng. Desværre er I nogle få som fylder op med hunderedevis af indlæg hvoraf den overvejede del er personfnidder og ukvemsord. Det er jeg - og helt sikkert mange andre - enormt træt af. Få et kursus i konflikthåndtering istedetfor plasmafysik og så gå ud og drik en øl sammen så ka I diskutere alt det I vil uden at ødelægge debatklimaet på Ingeniøren for nogen.

 • 6
 • 3

Lars Malmgren, du er præcis en af dem som burde have karantæne her på debatsiden. Dine indlæg har ofte karakter af personangreb og du bidrager absolut ikke til en saglig ingeniørfaglig debat.

Det er faktisk ikke korrekt. Med dit ca 1 år på ing.dk er du ung og naiv, når det kommer til Kanstrup. Jeg er kontant overfor Kanstrup, da de sidste 8-9 år har tegnet et tydeligt billede af ham. Det er hvad jeg beskrev tidligere i tråden. Havde du været med i alle årene, så ville du også vide, at jeg mangen en gang har forsøgt at oplyse Kanstrup i hans misforståelser om bla. fotoner. Samme har mange andre. (desværre er mange debatter om raketbygning tilsyneladende væk, efter P. Ubåd's udåd; Der var også mange mange eksempler på Kanstrups rablerier)

Jeg finder det vigtigt, at Kanstrups misforståelser ikke kommer til at fremstå som facts her på ing.dk, når ikke-teknisk kyndige skoleelever og ikke mindst journalister sidder og googler et fysisk emne de undersøger. Det er utroligt naivt at tro, at konflikthåndtering får en narcissist til at opføre sig normalt. Mine protester mod Kanstrup er faktisk en reaktion på netop, at Kanstrup smadrer debattrådene på stort set alle artikler, der lugter lidt af fysik og/eller astronomi!

Lige inden du selv bliver alt for kæphøj på den høje moralske hest og sidder og peger fingre, mens du udtaler dine egne holdninger med "vi"; Så kik selv indad og tag en ærlig vurdering af hvor meget faglig viden du selv bidrager med. Det er nok for størsteparten blot holdninger og meninger, så måske vil du indse, at det ikke er så fedt for debatten, at have en selvudnævnt smagsdommer, der skal fortælle os, hvad der er fagligt nok til at kvalificere sig.

Fair nok, jeg må også engang i mellem kikke indad og indse, at jeg selv skal stoppe før kæden hopper af. Jeg vil nøjes med fremover, at kun påpege Kanstrups faktuelle misforståelser og holde det ved det.

Så overlader jeg ellers Kanstrup til dig, Nicolaj, og glæder mig til, du viser mig hvordan konflikthåndtering kan højne debatklimaet i de kommende debatter om fysik, astronomi osv hvor Kanstrup ruller sig ud med endeløse indlæg om hans æter.

 • 7
 • 3

Lars, der er kun én måde at håndtere CK på, og det er at ignorere ham. Læg evt. én henvisning til en gammel tråd. Der er ABSOLUT INGEN GRUND til alle tråde om SR/GR, fotoner el.lign. skal bestå af de samme 100+ ligegyldige indlæg HVER GANG.

 • 4
 • 0

Lige inden du selv bliver alt for kæphøj på den høje moralske hest og sidder og peger fingre, mens du udtaler dine egne holdninger med "vi"; Så kik selv indad og tag en ærlig vurdering af hvor meget faglig viden du selv bidrager med. Det er nok for størsteparten blot holdninger og meninger, så måske vil du indse, at det ikke er så fedt for debatten, at have en selvudnævnt smagsdommer, der skal fortælle os, hvad der er fagligt nok til at kvalificere sig.

At hævde at jeg "peger fingre" fordi jeg beder om en sober tone i debattråden er decideret latterligt. Desuden udtaler jeg mig ikke med "vi" nogetsteds i denne tråd. Eneste forekomst af ordet "vi" i mine indlæg er fra et direkte citat af debatreglerne. Så dén med at jeg udtaler mine egne holdninger med "vi" er dermed blot et bevis på hvor upræcis du er i din argumentation. Pas på med den slags selvmål når du har med ingeniører at gøre. Du vil gerne vide hvad jeg bidrager med? Foreløbig er jeg ret tilfreds med at jeg tilsyneladende har fået dig til at indse at du er medvirkende til at forplumre debatten og burde 'stoppe før kæden hopper af', som du selv udtrykker det. Angående mit ingeniørfaglige bidrag er det nok blot et retorisk spørgsmål fra din side, men skulle du faktisk interessere dig for det, kan du sikkert selv finde noget i Version2's debattråde - ellers søg på kryptering og IT sikkerhed - dét er mit fagspeciale. Dit udsagn om at jeg er ung og naiv med 1 år på ing.dk er smigrende (især dét med ung) men igen skrupforkert. Dårlig research! Jeg kommer ikke til at skrive flere indlæg i denne tråd og undskylder hvis jeg fremstår som smagsdommer, det har ikke været min mening. Jeg mener man må skrive hvad man vil og hvis man tror på en æter så er det også helt fint med mig, blot reglerne for debatten overholdes - hvis ikke forbeholder jeg mig retten til at bede om lidt disciplin. Jeg har allerede redegjort for hvorfor det er vigtigt med konstruktive saglige indlæg og du ser ud til at være enig med mig. Jeg håber ligeledes CK indser at den uforsonelige perfide tone ikke er konstruktiv. I øvrigt - ikke for at provokere - men prøv at læse denne videnskabelig artikel nu det er tid at kigge indad https://www.avaresearch.com/files/Unskille...

 • 2
 • 5

Jeg synes, at der er en del rigtigt det som både Kristian Gjebøl og Nicolaj Rosing skriver. Med hensyn til debatformen har INGEN deltager, som taler i nedsættende vendinger om en anden NOGETSOMHELST at lade nogen høre INTET. Drop enhver søforklaring. Ansvaret for en god debattone hviler direkte på DIG, hvem du så end er. Fortsæt nu denne debat kun på argumenter, og i de næste 20 indlæg må der kun tales venligt og respektfuldt, og enhver, der bare antydningsvis forsøger sig med ironi eller sarkasme eller anklagelignende ting mod modparten udsættes for vores andres foragt, og det vil blive påtalt. Jeg synes Kristians betragtninger om æteren gav en tiltrængt nuancering, og har selv tænkt på, om Higgsfeltet kan have nogle æteragtige egenskaber. Higgsfeltet er jo ikke tabubelagt. I øvrigt har jeg med interesse fulgt debatter med Carsten K. og vil bare sige, at når disse mange gange kommer til at handle om Æter, er fejlen altså ikke altid KUN Kanstrups. Undertiden tvært imod. Men fortsæt nu bare. Og husk reglerne. De næste 20 indlæg! Med venlig og respektfuld hilsen Steen Jeg tror på, I klarer den :)

 • 2
 • 7

Citat CK: “Er du virkelig så dum, at du ikke kan se tingene i deres rette sammenhæng,” Er det saglig debat? Er det noget der bibringer værdi eller er det et diskussionsniveau som mere og mere ligner Nationen på EB?

Nej, det er det ikke; men som sagt - Newtons 3. lov - tryk avler modtryk.

Jeg skrev følgende:

Bernoullis princip virker uden, at der tilføres energi. Det gør loven om aktion og reaktion derimod ikke, for der skal tilføres en ganske betragtelig mængde energi til at ændre luftmassens retning og accelerere den op i hastighed.

Peter Larsen fjernede så den fremhævede sætning, og begyndte på det grundlag at ævle op om, at jeg ikke havde forstået Newtons 3. lov, fordi en bygning kunne stå af sig selv:

Enhver statiker ved at huse og broer står uden at der tilføres energi. Prøv at læse lidt op på Newtons 3. lov.

...

Du har overhovedet ikke fattet hvad Newtons 3. lov går ud på. Loven siger at der til enhver kraft findes en lige så stor modsatrettet kraft.

Loven siger intet om tilførsel af energi. Det har du fuldstændigt misforstået.

...

Det er aldeles utroligt at du tror du kan lave fysik uden at forstå noget så basalt som Newtons love. 3. lov omhandler kraftpåvirkninger. Disse kræfter virker på hvad som helst, bevægeligt eller statisk.

Hvor i lovteksten til Newtons 3. lov står der at der tilføres energi?????

...

Du påstår at Newtons 3. lov kræver tilførsel af energi. Det er faktuelt forkert.

Er det helt uforståeligt, at man til sidst får nok? I en direkte diskussusion mellem mænd er det vel nogenlunde her, der begynder at blive delt "håndmadder" ud :-)

Døm selv om han fortjener betegnelsen "dum"!

 • 1
 • 7

Havde du været med i alle årene, så ville du også vide, at jeg mangen en gang har forsøgt at oplyse Kanstrup i hans misforståelser om bla. fotoner.

Vrøvl, for det magter du ikke.

Alle, der har læst med her på ing.dk, ved, at ingen - heller ikke dig - nogensinde har været i stand til at svare på bare ét eneste af mine mange fotondilemmaer, som med al ønskelig tydelighed falcifiserer fotonmodellen. Det eneste, I kan, er at henvise til en "hellig" bog, hvor svaret pr. definition står, og så iøvrigt prøve at få mig udelukket, så den ubehagelige sandhed ikke kommer frem!

 • 1
 • 9

Jeg tror på, I klarer den :)

Det tror jeg til gengæld ikke!

Nu er der mindst 103 indlæg i denne tråd, og ikke én eneste har så meget som gjort forsøg på at forklare det dilemma med eftergløden, som jeg indledte tråden med, og som viser, at traditionel fysiks forklaring på de 2,7 K umulig kan være sand, da inflationshastigheden så skal være ca. 1100 gange lysets hastighed.

Jeg hører til dem, der sætter en ære i aldrig at kritisere uden at foreslå en alternativ - og i mine øjne bedre løsning. Derfor kom jeg med tilføjelsen:

Hvis man derimod opfatter de 2,7 K som temperaturen overalt i et idealgaslignende medie, hvis rette betegnelse, jeg slet ikke tør nævne her :-) passer den til stadighed faldende temperatur med verdensrummets ekspansion ud fra idealgasligningen!

Og så startede alt ævleriet om min ætermodel - "selvfølgelig" ikke om trådens rette emne! Som sædvanlig er der nemlig ingen, der kan svare, når jeg fremfører mine mange dilemmaer, som falcifiserer traditionel fysik. Selv Henrik Pedersen er påfaldende tavs, når jeg beder om hans og dermed traditionel fysiske forklaring på, hvordan to permanente magneter kan tiltrække og frastøde hinanden vha. kraftbærende partikler, som jo må være fotonen for de elektromagnetiske kræfters vedkommende, og hvordan man får en foton til et følge en krum ledning.

 • 0
 • 7

At der i en flyvinge tilføres energi har intet med Newtons 3. lov at gøre.

Læs dog hvad Kristian Glejbøl så rigtigt skrev:

Det der holder et fly i luften Newtons lov om aktion og reaktion !

https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane...

Citat fra denne artikel:

The theory is based on the idea that lift is the reaction force to air molecules striking the bottom of the airfoil as it moves through the air. Because this is similar to the way in which a flat rock thrown at a shallow angle skips across a body of water, it is called the "Skipping Stone" theory of lift. It is sometimes called a Newtonian theory of lift, since it involves Newton's third law, but to avoid confusion with the correct Newtonian theory of flow turning, we shall call it the "Skipping Stone" theory.

 • 0
 • 7

Peter larsen: du er citeret for den helt overflødige udtalelse : Hvor dum kan man være?, og får hermed den første påtale. Steen

 • 0
 • 10

Peter Larsen du har ret: Vi tager lige Kanstrup: Døm selv om han fortjener betegnelsen dum. Påtale, som gælder, at sætningen er aldeles overflødig for debatten - og dertil nedladende. Om håndmadderne. Bemærkningenn er helt overflødig for debatten, og husk, at rigtige mænd kun deler håndmadder ud, hvis de løber tør for argumenter eller ikke formår at formulere sig verbalt. Canstrups næste indlæg: Ord som "vrøvl" eller "bavl" virker nedladende. Der burde have stået "forkert" eller"ikke korrekt". Næste indlæg: "ævleri" skulle have været erstattet af "snakken". Næste indlæg: Rigtig fint.

Konklusion: Det er svært på kort tid helt at kvitte gamle vaner, men jeg helt klart tendensen går i den rigtige retning. Der er håb forude. :) Steen

 • 0
 • 9

Næste indlæg: Rigtig fint.

Tak, hr. dommer. Og ja, vi må nu indse, at da ingen har været i stand til modbevise Kanstrups neoklassiske fysiq, til Kanstrups tilfredsstillelse, så er både relativitetsteorierne og kvantemekanikken sendt til tælling. Den etablerede videnskab skælver. Og husk, at den der kun går i andres fodspor intet nyt udretter (den med at vi står på giganters skuldre er fake news).

 • 4
 • 2

Kanstrup, har du overvejet, hvorfor NASA anfører denne teori under overskriften Incorrect Theory #2?

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane...

Ja; men i det punkt omtaler de en teori, som de kalder "Skipping Stone", som ikke har det mindste med min opfattelse at gøre! Det drejer sig jo netop ikke om molekyler, der rammer ind på en flade, men om en luftmasse, som accelereres nedefter af både oversiden og undersiden af vingen, så man får en reaktionskraft = masse gange acceleration, og jeg har aldrig påstået andet.

Newtons love er lidt uldne med hensyn til begrebet aktion og reaktion. F.eks. henføres impulsbevarelsen normalt også under Newtons 3. lov; men impuls er jo masse gange hastighed, og det giver jo heller ingen mening for en stationær bygning.

 • 0
 • 9

Carsten Kanstrup:

Ja; men i det punkt omtaler de en teori, som de kalder "Skipping Stone", som ikke har det mindste med min opfattelse at gøre! Det drejer sig jo netop ikke om molekyler, der rammer ind på en flade, men om en luftmasse, som accelereres nedefter af både oversiden og undersiden af vingen, så man får en reaktionskraft = masse gange acceleration, og jeg har aldrig påstået andet.

Det er jo så lidt svært at regne ud, når du i dit tidligere indlæg netop citerer fra dette punkt - om "Skipping Stone".

Nu vi er i gang med henvisning til NASAs sider om opdrift, hvorfor så ikke henvise til den side, hvor det hele er forklaret - inkl. at Newton og Bernoulli er ligeværdige (eller måske bedre: komplementære) forklaringer, når man anvender de rigtige forudsætninger. Newton, når man går anvender en momentbevarelsesbetragtning og Bernoulli, når man anvender en energibevarelsesbetragtning:

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane...

 • 7
 • 0

Bjarne Hellemann: Påtale for tyk ironi og sarkasme, hvilket er forbudt. Ellers fantastisk. Så hold ud. Der er kun 6 indlæg tilbage :) Steen

 • 1
 • 8

Kristian Glejbøl:

Nope - sort/hvide verdener findes kun i religioner, i visse politiske sammenhænge (og åbenbart på ingeniørens debatsider). Både kvantemekanik og relativitetsteori er bestemt valide (omend ufuldstændige) beskrivelser af verdenen.

Ja, bestemt. ; men i Kanstrups verden er de invalide og hans neoklassiske fysiq sejrer.

Fra trådens start (Kanstrup):

Hvis de 2,7 K, vi måler idag, skal være lyset fra Big Bang for ca. 13,8 milliarder år siden, skal Z altså være ca. 1100, hvilket er helt ude af lystavlen. De største Z-værdier, man til dato har målt for de aller fjerneste objekter over 13 milliarder lysår væk, er omkring 100 gange mindre!

Forstår man ikke hvad teorien om inflation går ud på, så kan overstående lyde helt fornuftigt. men det er det selvfølgeligt ikke. Udvidelsen i inflationsperioden er ikke relateret til de Z-værdier vi kan måle, da disse i sagens natur kun er målbare langt senere i kosmologisk forstand, da vi kun kan måle rødforskydning, når der er fotoner at måle på. Først længe efter inflationen blev lys udsendt. - Der er altså tale om et ulogisk pseudoargument, der kun lyder logisk, hvis man på forhånd forudsætter, at de teoretiske overvejelser og lovmæssigheder, som argumentet er rettet i mod, er forkerte. I stil med: Da vi ved at overlydsbrag ikke findes, så er teorien om overlydsbrag forkert, hvilket også ses ud fra de målinger, vi har af støj fra fly der bevæger sig under lydens hastighed. Interessant nok svarer denne "logik" til den vi møder i det ontologiske gudsbevis. Erstat blot gud eller guds eksistens med "min æterteori".

 • 7
 • 2

Til Bjarne Hellerman: Som jeg har læst det (kan huske forkert), har rummet fra første færd og også før og under inflationen været fuldt af elektromagnetisk stråling. Er det eftergløden af denne stråling, man omtaler som kosmisk baggrundsstråling? Men selvom det er, kan du godt have ret i at kan være forkert at henvise til gamle galaksers hastighed, og det kan godt være grunden til at Carsten K. måske er gået i tænkeboks for en stund. Din omskrivning af den lidt slidte ateisttraver: "Fordi vi ved at kryptonit ikke findes, er det også noget pjat at sige, at Supermand kan blive ødelagt af det", kan derfor i sammenhængen godt være berettiget. Men husk alligevel, at selv ateister skal skrive navne med stort. Både Gud og Supermand :). Steen

 • 0
 • 10

Din omskrivning af den lidt slidte ateisttraver: "Fordi vi ved at kryptonit ikke findes, er det også noget pjat at sige, at Supermand kan blive ødelagt af det", kan derfor i sammenhængen godt være berettiget. Men husk alligevel, at selv ateister skal skrive navne med stort. Både Gud og Supermand :). Steen

Nu med stort G og Æ:

Vi kan begribe Gud som det højeste. Eftersom Gud er det højeste, så kan andet ikke være lige med Gud, eftersom dette ville modsige at Gud er det højeste. Ergo eksisterer Gud. (Vi der har denne indsigt: Guds ånd og storhed fylder os)

Jeg kan forestille mig Æterteorien. Eftersom Æterteorien er den korrekte, så kan andre teorier ikke være det, eftersom de modsiger Æterteorien. Ergo er Æterteorien den korrekte. (Jeg der har denne indsigt: Æterteoriens storhed er min storhed)

 • 6
 • 2

Først længe efter inflationen blev lys udsendt.

Hvilket bare gør problemet endnu større, for så er inflationen mindre på det tidspunkt, hvor lyset blev udsendt.

Ifølge traditionel fysik skulle de 2,7 K være eftergløden af en 3000 K varm hændelse, da universet var ca. 300.000 år gammelt (eller 380.000 år ifølge grafen øverst i artiklen), som jeg netop skriver i mit første indlæg, og på det tidspunkt eksisterede lys altså - traditionel fysik vil sige i form af fotoner! Hvordan skulle man ellers kunne udsende mikrobølgestråling?

Mener du, at inflationshastigheden var ca. 1100 gange lysets hastighed, da universet kun var ca. 300.000 - 380.000 år gammelt, men faldet til kun ca. 10 ca. 200 millioner år senere, hvor der ifølge ovenstående graf var synligt lys?

 • 0
 • 6

Mener du, at inflationshastigheden var ca. 1100 gange lysets hastighed, da universet kun var ca. 300.000 - 380.000 år gammelt, men faldet til kun ca. 10 ca. 200 millioner år senere, hvor der ifølge ovenstående graf var synligt lys?

Som grafen øverst i artiklen viser, så foregår inflationen indenfor det første sekund. I en brøkdel af et sekund faldt den fra kolonorm til noget i nærheden af den udvidelse vi er vidne til i dag. Siger teorien. Hvem påstår at inflationshastigheden var 1100xC, da mikrobølge baggrunden opstod - ud over dig selv?

 • 7
 • 0

Hvem påstår at inflationshastigheden var 1100xC, da mikrobølge baggrunden opstod - ud over dig selv?

De 1100 C er vel en naturlig konsekvens af, at et dopplerskift er det absolut eneste, der kan ændre frekvensen af lys og mikrobølgestråling, når først det er udsendt - kombineret med traditionel fysiks udelukkelse af den gravitionelle rødforskydning som medvirkende årsag til rødforskydningen.

Iøvrigt omtaler svaret i denne link: https://physics.stackexchange.com/question... netop også en z-værdi på 1089 , men giver ingen begrundelse for, hvordan den nødvendige hastighed til at skabe dette enorme dopplerskift opstår.

 • 0
 • 7

Mener du, at inflationshastigheden var ca. 1100 gange lysets hastighed, da universet kun var ca. 300.000 - 380.000 år gammelt, men faldet til kun ca. 10 ca. 200 millioner år senere, hvor der ifølge ovenstående graf var synligt lys?

Helt ærlig, Carsten, ville det ikke være klædeligt, at du satte dig ind i de mest basale ting i BB-teorien, inden du forsøger at skyde den ned?

Og det bliver jo nærmest absurd, når du mener at kunne en påvise en banal regnefejl på en z-værdi, som skulle kunne falsificere en op i mod 80 år gammel teori, som hundreder eller tusinder kosmologer har været inde over i tidens løb.

Der skal vist - undskyld udtrykket - en helt anden tyngde til.

 • 6
 • 1

Til Bjarne Jensen: tak for at du henledte min opmærksomhed på tegningen. Beklager- jeg havde opfattet illustrationen sådan at den mikrobølgestråling der er ved år 380000 stort set er den baggrundsstråling, vi hat i dag, og at den er eftergløden af den elektromagnetiske stråling fra B.B.´s allerspædeste start, altså både før og under inflatiosperioden. Til Bjarne Hellemann : God humor at sidestille det gamle forkerte ontologiske gudsbevis med Carsten K´s opfattelse, men som jeg har forstået det, siger han ikke, at de etablerede teorier er forkerte, fordi de er i strid med hans, men fordi han mener, at der er kendsgerninger, der strider imod dem, og det fjerner lidt af berettigelsen for din sammenligning, selvom den er sjov. I øvrigt mener jeg, du har lidt mere ret til at skrive Guds navn med lille end så mange andre, fordi du også skriver dit eget navn med småt. Steen

 • 0
 • 7

Der er nu gået mere end 20 indlæg, og jeg synes det er gået ret fint, med at holde en god tone, men den begynder allerede at skride lidt. Lad mig give et lille eksempel her til sidst. Bjarne Jensens sidste: Under den blå skrift: "Helt ærligt Carsten og bla bla bla". Nedladende, selvhævdende og helt irrelevant. "Og det bliver jo nærmest absurd og bla bla bla". Det samme som før. "Der skal vidst og bla bla bla" Igen nedladende og selvhævdende. Der skulle jo have stået: Du har uret, når du skriver at -sådan og sådan- for det forholder sig -sådan og sådan-plus en begrundelse. Jeg indrømmer, det er svært, hvis man synes en person er møghamrende irriterende, men i et debatforum hører selvhævdelse ikke hjemme. Det er for barnagtigt. Debatteren er en kunst. Det er mudderkastning overhovedet ikke. Det er til gengæld ekstremt kedeligt og destruktivt. Og det handler ikke om Bjarne Jensen, for ingen af os der har en testosteron domineret hormonbalance kan sige os helt fri :), Men man kan være opmærksom på det. Husk, at ansvaret for en god debat er DIT, hvem du end er. Og ingen undskyldning eller søforklaring kan ændre dette faktum. Men nu skal jeg nok holde min mund, for det må da være utåleligt at høre på al mit hellige præk. Fortsat god snak :) Steen

 • 2
 • 8

Og det bliver jo nærmest absurd, når du mener at kunne en påvise en banal regnefejl på en z-værdi, som skulle kunne falsificere en op i mod 80 år gammel teori, som hundreder eller tusinder kosmologer har været inde over i tidens løb.

Præcis sådan prædikes religion også. Der er pr. definition ingen fejl i de hellige skrifter, som millioner af præster og imamer har godkendt, og enhver, der påstår noget andet eller bare vover at stille kritiske spørgsmål, er vantro og fortjener at dø.

 • 0
 • 6

Præcis sådan prædikes religion også

Så du sidestiller den videnskabelige metode med bibelskrivning? - Interessant, og ikke mindst med til at skabe forståelse for din tilgang til emnet.

Der er pr. definition ingen fejl i de hellige skrifter

Jo - masser, og "de hellige skrifter" bliver rettet hver eneste gang, det er muligt at falsifere dem.

og enhver, der påstår noget andet eller bare vover at stille kritiske spørgsmål, er vantro og fortjener at dø.

Jeg tror nu nok, det er længe siden, vi sidst har henrettet nogen for at stille spørgsmålstegn til videnskaben - vi efterlyser blot dokumentation. Og som nævnt så mange gange før: Kontroversielle påstande kræver ekstraordinære beviser/argumenter. Det vil sige et paper, der er peer reviewed og publiceret i et anerkendt tidsskrift - ikke i en (eller 1000 for den sags skyld) debattråd(e) på ing.dk.

Og før du (igen igen) kommer med den med at vi jo ikke vil svare på dine spørgsmål: Det er op til dig at dokumentere dine (kontroversielle) påstande - ikke op til os at bruge tid på at gå i rette med dem.

Indtil det sker, må du (som historien jo tydeligt viser) finde dig, at meget få vil tage dig alvorligt, når du kører ud af ætertangenten.

Selvfølgelig kender vi ikke hele sandheden om alting, men de gældende teorier har trods alt betydeligt mere vægt end dine antagelser, så mit råd til Carsten vil (stadig) være: Publicer nu noget om dine antagelser, så vil virkeligt kompetente personer blive tvunget til at forholde sig til det, og du vil få alle de svar, du efterlyser.

Indtil da vil du hver eneste gang, du lufter dem herinde blot rode dig ud i endnu en case som denne - det er vel ikke det, du ønsker???

mvh Flemming

 • 4
 • 2

Indtil da vil du hver eneste gang, du lufter dem herinde blot rode dig ud i endnu en case som denne - det er vel ikke det, du ønsker???

Nej, jeg ønsker en seriøs, teknisk debat, som kan afklare nogle spørgsmål og dilemmaer, så jeg kan opnå en større forståelse for den verden, vi lever i; men folk som dig, der bare støjer og kaster med mudder og mener sig berettiget til at bestemme, hvad jeg må skrive, gør det desværre umuligt :-(

 • 1
 • 6

Nej, jeg ønsker en seriøs, teknisk debat, som kan afklare nogle spørgsmål og dilemmaer, så jeg kan opnå en større forståelse for den verden, vi lever i; men folk som dig, der bare støjer og kaster med mudder og mener sig berettiget til at bestemme, hvad jeg må skrive, gør det desværre umuligt :-(

"folk som mig" er jo stort alle andre end dig herinde Carsten (at dømme efter kommentarer og tomler). Og læren af det må (igen igen) være, at dine antagelser ikke egner sig til debat herinde. (Stort set) ingen tager dig alvorligt, hvilket du (igen igen) kunne ændre på ved at lave et paper. Men du vil ikke lære af dine erfaringer, som med al ønskelig tydelighed fortæller, at man ikke kan diskutere æter på ing.dk. Du skriver jo netop selv, at det er umuligt - hvorfor prøver du så den ene gang efter den anden?

Der må sgu' da findes fora, der er mere specialiserede i den slags fysik, hvor en sådan diskussion vil virke mere naturlig, og hvor du vil kunne få et super kompetent modspil.

Hvorfor laver du ikke et paper, hvis du virkelig vil tages alvorligt? Du anklager os for ikke at ville svare på dine dilemmaer, men du vil ikke svare på dette - det ville jo være langt den nemmeste vej for dig at få be- eller afkræftet eller blot belyst din antagelse om æteren.

Mvh Flemming

 • 4
 • 2

Til Carsten K. : Udfra nogle af dine seneste udtalelser, virker det, som om, du har brugt ordet inflation som jo betyder "opblæsning" i bred betydning om universtet udvidelse som sådan. Hvis det er rigtigt, synes jeg, det er berettiget at påpege det, som en fejl, da dette udtryk er "opfundet" til at beskrive den allerførste super/mega/giga opblæsning, der fandt sted indenfor en en brøkdet af universets allerførste sekund, hvor det indenfor dette mikrotidsrum blev blæst op til en størrelse, der godt kan sammenlignes med den størrelse, det har i dag (selvom det er vokset siden og stadig gør), og udtrykket inflation har været brugt om netop dette "mikrosekund" lige siden. Så hvis du vælger at bruge ordet bredt om udvidelsen i andre tidsrum af universets historie, synes jeg, du for klarhedens skyld burde have præcisere dette, så enhver ved, hvad der diskuteres udfra. Bjarne Jensen påpegede det, og hans sidste reaktion synes jeg, var berettiget, hvad indhold angår, selvom jeg kritiserede det, hvad formen angår. I øvrigt er det mig en gåde, at voksne debattører bliver ved med at synes, det er debatrelevant at belære andre om, hvad de skal gøre eller ikke gøre, hvis disse har alternative meninger. I debatter skal man da netop IKKE være enige og klappe hinanden på de "professionelle" og etablerede skuldre. men gå imod strømmen. Hvad skal vi med det andet, så respekt for de "dumme" enere, der ikke vil indse, at vi da for F----- har ret. I øvrigt er det en sandhed med "multiplikationer", at helligskrifter redigeres hele tiden, med mindre man betragter de nyoversættelser, der måtte komme som redigeringer. Steen

 • 1
 • 7

Til Bjarne Hellermann: Næstsidste afsnit: DÉT ville jeg bestemt også rigtig gerne. Sidste afsnit: Av, den fortjente jeg. Og den lå jo lige til højerebenet, så nu kan jeg sidde her og og ærgre mig over, at jeg ikke selv forudså den mens tid var, for så havde jeg jo formuleret mig lidt anderledet. Men kvikt gået og ærgre ærgre :) Steen

 • 0
 • 3

Til Bjarne igen: Har lige læst hvad jeg skrev, og jeg tilføjede jo efter det i blåt citerede: , hvis disse andre har alternative meninger. Nu mener jeg jo ikke, at jeg selv er én af dem, der synes, det er relevant at belære andre med alternative meninger om, hvad de skal gøre (altså medmindre de ikke overholder kammertonen, for så vil jeg gerne:), og derfor synes jeg ikke, at jeg skulle være en gåde for mig selv alligevel. Så nu vil jeg ikke ærgre mig helt så meget. Det kan heller ikke betale sig. Med respekt og lige så god tone. Steen

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten