Industriens topchefer har fået et godt øje til Danmark

Øget fokus på automatisering og brug af robotter er med til at fastholde danske produktionsarbejdspladser, fremgår det af ATV Videnbarometer 2018. F.eks. kan produktionsvirksomheden BM Silo i Tvis konkurrere med udenlandske virksomheder takket være automatisering og brug af robotter. Illustration: Lene Wessel

I 2012 mente blot hver 20. leder i en teknologivirksomhed, at Danmark havde de rette rammevilkår for at fastholde produktion herhjemme. I dag er det hver tredje.

Det fremgår af ATV's (Akademiet for de Tekniske Videnskaber)Vidensbarometer 2018, delrapport 2: Industriproduktion.

Holdningen til Danmark som industriland har med andre ord rykket sig betydeligt de seneste seks år.

I dette års undersøgelse er der for første gang lige så mange respondenter, der svarer ja og nej til spørgsmålet. Det er en voldsom ændring sammenlignet med 2012, hvor ATV stillede spørgsmålet første gang, og hvor mere end 70 procent svarede negativt på spørgsmålet.

Ny teknologier skaber optimisme

I analysen hedder det, at »en forklaring på den øgede optimisme kan være de nye teknologiske muligheder, som nedbringer produktionsomkostningerne, øger produktiviteten og gør dansk produktion mere konkurrencedygtig.«

Disse faktorer har øget den politiske fokus på området, som er blevet omsat til konkrete initiativer som f.eks. MADE, der har til formål at styrke danske produktionsvirksomheder. Det er sket, fordi produktion er en værdiskabende aktivitet, der er afgørende for virksomhedernes innovations- og udviklingsevne, fremgår det af analysen

Christian Rasmussen, chef for dataanalyse og portefølje hos Grundfos, er medlem af redaktionskomiteen bag undersøgelsen. Han mener, at resultatet er en glædelig overraskelse:

»Tallene afspejler den nye teknologioptimisme, som gennemsyrer erhvervslivet. Der er nu en udbredt erkendelse af, at fremtidens produktion bliver drevet af teknologisk udvikling, og det kan man også aflæse af tallene i Vidensbarometeret. Investering i digitalisering, automation og robotter er i fuld gang og kan forventes at stige yderligere,« siger Christian Rasmussen i en pressemeddelelse fra ATV.

Selvom tallene viser en langt større tro på Danmark som produktionsland, er der stadig 33 procent, som mener, at rammevilkårene er en hæmsko for at lægger produktionen her.

Det væsentligste rammevilkår at tage fat på er muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske forskere. Det hakker 57 procent af teknologilederne af. Næsten lige så vigtigt for dem er »økonomiske rammevilkår, som skat og adgang til finansiering.« Her har 50 procent sat kryds.

Arbejdskraft er den største barriere

I april offentliggjorde ATV første delrapport af sit Vidensbarometer. Det viste, at problemerne med at skaffe de rette medarbejdere fylder meget og er en voksende udfordring. Hele 63 procent har oplevet mangel på kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag. I ATV Vidensbarometer fra 2017 var tallet noget lavere, nemlig 48 procent.

Rapporten fra april viste desuden, at cirka halvdelen af ATV’s medlemmer rekrutterer i udlandet for at få de rigtige medarbejdere.

Teknologiens grænser rykker sig

Undersøgelsen viser en øget investering i ny teknologi, i særdeleshed digitalisering. Det har 76 procent været i gang med det forløbne år. Paradoksalt nok viser tallene et fald fra 16 procent i 2017 til 0 procent i år på de virksomheder, der »anvender robotter til alle de arbejdsfunktioner, hvor robotter kan overtage arbejdet.«

ATV mener, at det runde nul kan forklares med en erkendelse hos virksomhederne af, at grænsen for, hvad der kan automatiseres og overtages af robotter, rykker sig hele tiden. »Tallene behøver derfor ikke være udtryk for tilbagegang eller stagnering,« hedder det i rapporten.

Emner : Arbejdsmarked