Indien afviser forpligtende reduktionsmål for CO2

Lad os snakke forpligtelser for Indien om 20 år, siger en af landets chefplanlæggere for energi.

Indien har ret til udvikling, ret til at forøge sine udslip af drivhusgasser, og Indien vil ikke påtage sig nogen form for forpligtelser med hensyn til at reducere sine udslip. Sådan lyder den klare melding fra den indiske regerings chefrådgiver for energisektoren, Surya P. Sethi.

»Udviklingsmålene er her og nu det vigtigste af alt for Indien. Store dele af Indien er stadig ekstremt fattigt, og landet som helhed er langt, langt fattigere end det Kina, som vi så ofte bliver slået i hartkorn med forbindelse med de internationale klimaforhandlinger,« siger han.

Det store sydasiatiske land med en sjettedel af Jordens befolkning tegner sig for tre procent af de globale udslip af drivhusgasser regnet som CO2-ækvivalenter. Og indernes budskab rimer rigtig dårligt med de krav, som Vesten har fremsat under de seneste års internationale klimaforhandlinger om at etablere en langsigtet afløser for Kyoto-aftalen, der udløber i 2012: Uden forpligtende deltagelse af store fremadstormende ulande som Indien, Kina, Brasilien m.fl. bliver der ingen ny klimaaftale.

Sådan har forhandlingsmantraet i de internationale klimaforhandlinger lydt mange steder i OECD-landene igennem de seneste år, og frem for alt har det været et ufravigeligt krav fra USA's side for overhovedet at overveje selv at påtage sig forpligtelser i en post-Kyoto aftale.

Men hvis det er betingelserne, så bliver der ingen ny aftale til afløsning af Kyoto-aftalen, fastslår Surya P. Sethi, der selv er medlem af Indiens delegation ved klimaforhandlingerne. Han har en baggrund som ingeniør og en MBA samt en doktorgrad i business administration.