Inden dødsbrand: Plejehjem fik flere påbud om brandsikkerhed

Illustration: Norddjurs Kommune

Brandsikkerheden i flugtveje har i en årrække været et problem hos Plejecenter Farsøhthus i Norddjurs Kommune, som i august blev ramt af en brand, der tog livet af tre ældre kvinder.

Hvert år fra 2011 til 2016 fik plejehjemmet et nyt påbud vedrørende et nyt problem med plejehjemmets flugtveje. Det viser rapporter, som TV 2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Tidligere i denne måned kom det frem, at flugtvejsgangen, som branden blandt andet hærgede, var indrettet som spisekøkken, og at den heller ikke var opdelt med røgtætte, selvlukkende døre.

Spisekøkkenet reducerede gangens funktion som flugtvej og medvirkede til, at branden i gangen blev voldsom, sagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) på et samråd den 11. september.

Sundhedschef: Påbud har intet at gøre med brandramt afdeling

Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang i Norddjurs Kommune påpeger overfor TV 2 Østjylland, at kommunen løbende har forholdt sig til de ting, der er nævnt i rapporterne.

»Vi retter op på de ting, der er påtalt i hver eneste brandsynsrapport,« siger hun til TV2 Østjylland og tilføjer:

»De ting, der er nævnt i brandsynsrapporterne har intet at gøre med den afdeling, hvor branden brød ud. Der har ikke på noget tidspunkt været kommentarer om afdelingen i brandsynsrapporterne.«

Minister har sendt brev til kommunerne

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag sendt et brev til alle landets kommuner for at opfordre dem til at gennemgå brandsikkerheden. Det gælder ikke bare på plejehjem, men også i ældreboliger og dagsinstitutioner. Det skriver DR Østjylland.

»Branden har gjort mig opmærksom på, at ikke alle kommuner har haft det fornødne fokus på sikkerheden for de borgere, som ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed, hvis der opstår en brand,« skriver Ole Birk Olesen i brevet ifølge DR.

»Konkret forventer jeg, at kommunerne gennemgår de relevante bygninger og tager stilling til, om brandsikkerheden er forsvarlig og som minimum lever op til de brandkrav, som var gældende, da bygningen senest fik byggetilladelse,« skriver han.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal nu samle viden om bygningernes brandsikkerhed på baggrund af kommunernes indberetninger. Boligministeriet regner med, at den samlede undersøgelse står klar inden årets udgang.

Emner : Huse