Importerede træpiller giver vindenergien baghjul

8. maj 2015 kl. 05:00183
Importerede træpiller giver vindenergien baghjul
Illustration: Deutsches Pelletinstitut.
Stik imod politikernes ønsker udfordrer træfyring nu varmepumper og producerer mere energi til danskerne end vindmøllerne. Møllestrømmen sælger vi i stedet billigt til udlandet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Danmarks produktion af energi ændrer sig dramatisk i disse år, så ren vedvarende energi bliver trængt.

Mens politikerne diskuterer for og imod flere vindmøller, køber private danskere stort ind af nye træpillefyr, og kraftværker og fjernvarmeværker investerer massivt i nye ovne til at fyre med billigt træ og halm.

Allerede i 2013 indeholdt de importerede træpiller næsten lige så meget energi, som alle danske vindmøller tilsammen producerer. Dertil kommer fyring med træflis, hovedsageligt fra danske skove.

Lægges flis og piller sammen, fik Danmark 38 pct. mere energi fra træ end fra vindmøller, når man ser bort fra konverteringstab, viser Ingeniørens sammenstilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Etableringen af de mange træpillefyr og biomassekedler medfører, at der ikke bliver etableret de varmepumper, som skal udnytte strømmen fra vores vindmøller. I stedet sender vi strømmen billigt til udlandet i blæsevejr.

'Hovedet under armen'

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, betegner udviklingen som ‘hovedet under armen’ og peger på afgifterne som synderen. For et år siden droppede et politisk flertal at lægge afgift på biomasse. Strømmen bliver til gengæld hårdt beskattet.

»Vi er ved at låse os selv fast i en situation, hvor vores investeringer i sol og vind ikke bliver udnyttet godt nok. Vi brænder populært sagt mere og mere biomasse af, samtidig med at der er stigende mængder vedvarende energi i stikkontakterne,« siger han.

Ifølge en sammentælling, som Dansk Fjernvarme har foretaget for Ingeniøren, fyrer cirka 220 ud af landets 422 kraft- og varmeværker med biomasse i dag. Hertil kommer, at 75 værker har besluttet at skifte til biomasse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste år blev der derimod ikke etableret en eneste stor varmepumpe i et større forsyningssystem i Danmark, og der er heller ikke nogen på vej, fremhæver vicedirektør Kim Behnke:

»Flere fjernvarmeselskaber har haft viljen, og de har brugt dyre konsulenttimer på at udarbejde projekter. Men planerne falder til jorden, når de hører, at de både skal betale overskudsvarmeafgift og fuld elafgift af strømmen til varmepumpen.«

Der er ellers sat 55 millioner kroner af til at få varmepumper ind i fjernvarme­sektoren.

»Problemet er ikke at skaffe penge til at købe en varmepumpe. Problemet er, at den giver underskud fra dag ét, når du tænder den,« siger Kim Behnke, der også ser udviklingen som et tab for samfundet:

»Vindkraften eksporteres nu billigt til Norge – også uden afgift. Det er helt skørt, for hvis strømmen blev brugt i Danmark, ville der selv med en lavere afgift komme et provenu i statskassen.«

Staten mister indtægter

Også i danske hjem taber varmepumper til træpiller. En ny analyse fra Energinet.dk viser, at der i dag er 173.000 træpillefyr i Danmark, og at det tal vil vokse til 348.000 de næste 20 år, hvis udviklingen fortsætter. Derimod kommer der kun 70.000 af de varmepumper, som udnytter vindmøllestrømmen, hvor det ifølge rapporten havde været smartest for samfundsøkonomien med hele 358.000 varmepumper og kun 38.000 træpillefyr.

»Vi havde en mistanke, men vi blev overraskede over, at modellen viste så tydelig en difference mellem træpillefyr og varmepumper,« siger energiplanlægger Rune Grandal fra Energinet.dk.

»Trenden er meget markant. Det er en udfordring for vores energi­omstilling,« siger han.

Skiftet til de afgiftsfri træpiller betyder samtidig, at staten mister store indtægter og skal betale for at støtte elproduktion på basis af biomasse. For kraft- og varmeværkerne kan det samlet løbe op i over tre milliarder kroner, mens de private træpillefyr efterlader et hul på over en halv milliard kroner i statskassen.

183 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
193
19. maj 2015 kl. 09:26

Hallo, hvordan får man svar til at stå direkte under det, man svarer på? Jeg bruger svarknappen lige under, men det fungerer ikke, som jeg gerne ville. Beklager :-( :-)

192
19. maj 2015 kl. 09:23

Spørgsmålet var egentlig ment som en kommentar til HH's indlæg, hvor betegnelsen er anvendt efter min mening ikke helt korrekt.

191
19. maj 2015 kl. 09:22

Spørgsmålet var egentlig ment som en kommentar til HH's indlæg, hvor betegnelsen er anvendt efter min mening ikke helt korrekt.

190
18. maj 2015 kl. 16:45

Niels - er du skizofren?

Som jeg ser det så ville mange af DONG's værker være lukket hvis ikke det var for fjernvarmebehovet, og de ville ikke have omsat de enorme mængder træ. Værkerne ville være lukket fordi strømbehovet er vigende.. Eller det er ene og alene fordi byerne værkerne de lægger ved, vil betale for at bygge værkerne om til træ. OG situationen er herefter efterfølgende at værkerne brænder træ, og netop ikke for at producere strøm, men ene og alene for at producere fjernvarme. Så mener jeg man skulle have lukket dem og fundet en anden løsningen på varmeforsyningen f.eks. installerer olie- eller gasfyr i boligerne, for at mindske co2-udledningen.

188
18. maj 2015 kl. 09:01

Er combined cycle ikke, når udstødningen fra en gasturbine bruges til produktion af damp, som bruges i en dampturbine?

187
18. maj 2015 kl. 06:18

Nej graddage har ingen betydning. Det har det derimod at Enstedværket er lukket, Amagerværket stopper i 2013 med at bruge halm og endelig stopper Studstrup i År med halm. Herefter er der kun Fynsværket og Avedøre der bruger halm. Fynsværket brugte i 13 150.000 ton.

@Niels Nu vil du så også forsøge at benægte de fysiske love. ( ikke at det forbavser mig ) Men 15 % lavere varmeforbrug end normalt, betyder alt andet lige også 15 % lavere brænselsforbrug.http://www.eof.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/graddage-december-2014

179
17. maj 2015 kl. 21:49

Niels - hvad er problemet ved at udfase en problematisk biomasse?

Det er sku' da et problem, at der bruges flere milliarder på at bygge en specifik del af energisystemet om til at bruge en ressource, som overhovedet ikke forekommer i de mængder (træ). Men derimod et energisystem som mange år frem i tiden skal lægge beslag på denne træressource, fordi de bekostelige anlæg skal afskrives.

Se 11 hvad det danske 'landskab' kan præsterer af afgrøder se https://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/September/~/media/lf/Aktuelt/Nyheder/2010/september/biomassetemadag/Temadag%20om%20biomasse%20%20biomassepotentialerpdff.ashx Der er overhovedet ikke basis for de enorme mængder træpiller, der er derimod mange andre bæredygtige energikilder som man altså bare fravælger, fordi det er 'lettere' at fælde noget udenlandsk skov og trykket denne skov i træpiller og sejle pillerne til DK.

Forholdsmæssigt har man dels lagt sig fast på at bruge meget træ og i praksis til fjernvarmeforsyningen og alle de andre energiafgrøder kan så ikke komme ind og forsyne denne del af energiforsyningen i mange år frem i tiden, simpelthen fordi de systemer som skal brænde træet, de er mange år om at afskrives..

178
17. maj 2015 kl. 21:31

@Jakob Hvis man kigger på side 20 i Energistatistik 2013, kan man få et indtryk af størrelsesordenen af graddag-korrektionerne på bl.a. VE-brændselsforbruget. Det drejer sig om max. plus/minus 3-4 procent i årene fra 1980 til 2013.

Altså: Graddag-korrektioner på den del af halmforbruget, der aftages af fjernvarmeværker kan dermed slet ikke udligne tendensen til fald i halmforbruget på de centrale kraftvarmeværker.

180
17. maj 2015 kl. 22:09

Altså: Graddag-korrektioner på den del af halmforbruget, der aftages af fjernvarmeværker kan dermed slet ikke udligne tendensen til fald i halmforbruget på de centrale kraftvarmeværker.

Nej graddage har ingen betydning. Det har det derimod at Enstedværket er lukket, Amagerværket stopper i 2013 med at bruge halm og endelig stopper Studstrup i År med halm. Herefter er der kun Fynsværket og Avedøre der bruger halm. Fynsværket brugte i 13 150.000 ton.

176
17. maj 2015 kl. 20:12

Det må jeg have overset. Kan du ikke lige udpege hvor?

JA du har sikkert overset noget!

Men vi er nogle der ser de store problemer der er ved at dyrke store mængder biomasse bæredygtigt og få energisysetmet og industrien til at virke sammen med denne produktion som f.eks. erfaringerne fra Canada viser lidt omkring. Vi mener at energisystemet allerede nu skal omstilles denne denne bæredygtige produktion, som altså ikke indebær at man importerer ekstreme mængder træpiller fra verdens lande som lægger beslag på enorme skovarealer, og så i øvrigt udfaser en af de lidt mere problematiske biomasser nemlig halm.

174
17. maj 2015 kl. 18:37

Jeg skrev faktisk for næsten et døgn siden at graddagekorrektion ikke havde den store betydning ved halm til elproduktion.

Grænserne er jo på det punkt lidt udviskede på grund af samproduktionen af el og varme.

Fynsværkets elproducerende halmkedel er f.eks. kun i drift i fyringssæsonen, så vidt jeg ved. Dermed vil et lavt antal graddage muligvis også reducere det årlige antal driftstimer for denne kedel, hvis reduktionen i antal graddage hænger sammen med en sen start eller tidlig slutning på fyringssæsonen.

172
17. maj 2015 kl. 17:57

Du svarede ikke på mit spørgsmål ang. engelsk, Niels.

171
17. maj 2015 kl. 17:24
170
17. maj 2015 kl. 13:52

Jakob! Ku' du ikke bare for en gangs skyld læse og forstå i forelagte tal og statistikker rigtig og forholde dig til virkeligheden, som er: I 2013 kunne den biomasse inkl affald som det Danske energisystem omsatte, næsten producerer den strøm landet havde brug for i effektive kraftværker, når møllerne afsætte lidt over 1/3 af el-behovet. Derimod ender vi med et eksplosivt overforbrug af energi som overvejende kommer fra kul fordi der der skal ydes fjernvarme.</p>
<p>Hvordan er det dig mulig at konkludere andet end at fjernvarme afstedkommer en endog meget betydelig miljøbelastning i relation til at det netop er fjernvarmesystemet som bevirker alt det kul som skal brændes. Et overforbrug som ikke er nødvendigt..

@Niels Af Energistyrelsens Statistik for 2013 fremgår af side 38: "De korrigerede CO2-emissioner fra energiforbrug faldt i 2013 med 3,8% til 42,3 mio. ton. Sammenlignet med 1990 har der været et fald på 31,0%." Men som sædvanlig siger du vel så bare, at du har ret og Energistyrelsen tager fejl ?

169
17. maj 2015 kl. 13:21

Nu må du ikke blive lige som Niels Hansen, der kun læser det han gider.

Jakob! Ku' du ikke bare for en gangs skyld læse og forstå i forelagte tal og statistikker rigtig og forholde dig til virkeligheden, som er: I 2013 kunne den biomasse inkl affald som det Danske energisystem omsatte, næsten producerer den strøm landet havde brug for i effektive kraftværker, når møllerne afsætte lidt over 1/3 af el-behovet. Derimod ender vi med et eksplosivt overforbrug af energi som overvejende kommer fra kul fordi der der skal ydes fjernvarme.

Hvordan er det dig mulig at konkludere andet end at fjernvarme afstedkommer en endog meget betydelig miljøbelastning i relation til at det netop er fjernvarmesystemet som bevirker alt det kul som skal brændes. Et overforbrug som ikke er nødvendigt..

168
17. maj 2015 kl. 11:14

Jakob, kan du bestemme dig? Til Bo Z sagde du længere oppe i debatten, at graddag-korrektioner ikke har den store mening, når man kigger på halm til elproduktion. Det er jeg enig i. Men nu siger du til mig, at det høje antal graddage for 2010/11 nok er grunden til, at halmforbruget toppede i 2010.

@Mads Nu må du ikke blive lige som Niels Hansen, der kun læser det han gider. Jeg skrev faktisk for næsten et døgn siden at graddagekorrektion ikke havde den store betydning ved halm til elproduktion. Men det har det selvfølgelig ved varmeproduktion. Lige så vel som mangel på halm fra høsten 2011, selvfølgelig vil have en betydning på forbruget.

167
17. maj 2015 kl. 11:00

Jakob, kan du bestemme dig? Til Bo Z sagde du længere oppe i debatten, at graddag-korrektioner ikke har den store mening, når man kigger på halm til elproduktion. Det er jeg enig i. Men nu siger du til mig, at det høje antal graddage for 2010/11 nok er grunden til, at halmforbruget toppede i 2010.

Ja, der er svingninger, både på tilførsels- og afsætningssiden, som følge af vejrlig, der påvirker både kvantitet og kvalitet af den halm, som bjerges, og selvfølgelig opvarmningsbehovet. Men når halmforbruget på de centrale anlæg er faldet med næsten 50.000 tons fra 2010 til 2013, så må det være hovedforklaringen på, at det samlede halmforbrug er faldet med næsten 40.000 tons. Og det er de importerede træpiller, som har taget førertrøjen på.

166
17. maj 2015 kl. 10:55
165
17. maj 2015 kl. 06:13

@Mads
Forbruget for alle brændsler bør sættes i forhold til graddagene
10/11 4144
11/12 3631
12/13 4052
13/14 3357
Der er med andre ord, nok en grund til at forbruget toppede i 2010.

Og så skal man nok mht. halm også tænke på at i 2011/2012 var der store problemer med mangel på halm pga. en meget våd høst/efterår i 2011. Hvilket fik flere værker til at bruge større mængder af alternative biomasser for i det hele taget at have nok brændsel. Energistatistikken er altså følsom over for udsving i både vejrforhold og forsyningsforhold og bør derfor ses over en længere årrække for at give en retvisende tendens

164
17. maj 2015 kl. 05:59

@Mads Forbruget for alle brændsler bør sættes i forhold til graddagene 10/11 4144 11/12 3631 12/13 4052 13/14 3357 Der er med andre ord, nok en grund til at forbruget toppede i 2010.

162
16. maj 2015 kl. 23:58

Niels - du vil jo kun høre/ læse hvad du selv mener. De 240.000 tons er også oplyst her: <a href="http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmar..">http://ing.dk/artikel/aar…;.

110 Mw som er den indfyrende effekt i 8760 timer er 960.000 Mwh og 1 Kg halm indeholder 4 Kwh så det er 240.000 ton.

Det lyder meget usædvanlig at et kraftværk ikke har uheld eller skal lukkes ned for service, eftersyn mm.. Normalt kører kraftværker ikke med en oppetid over 90 %

Herunder er halmkraftværket nabo til Affaldsforbrændingen i Lisbjerg hvor der også produceres varme i sommerhalvåret, så mon værket kan afsætte maksimal effekt i sommerhalvåret, når forbruget er vigende til, Århus.

Oliemøllen? Nu kender jeg anlægget og virksomheden indefra - tror nok nærmere den er på vej til at blive udflaget end der kommer yderligere investeringer

Ikke desto mindre har Viegand & Maagøe lavet en gennemgang af fabrikken for Århus Vand som er nabo til fabrikken med Rensningsanlægget Marselisborg som skal udvides ret kraftigt, og man undersøgte synergerne med den biogas der skal produceres fra rensningsanlægget som også kunne komme til at afsætte fjernvarme, afhængig af hvordan projektet udrulles..

Herunder er der andre spildvarmeprojekter i byen...

161
16. maj 2015 kl. 23:30

Det fyger med tal og priser og omkostninger på kryds og tværs.

Jeg har kigget lidt i Energistyrelsens 2013 statistik – for at blive lidt klogere på, hvordan det er gået for hhv. halm og træpiller indtil nu.

Den registrerede afsætning af halm til energiformål toppede (foreløbigt) med ialt godt 338.000 tons i 2010. Afsætningen faldt til 265.000 tons i 2012 og steg lidt igen til 299.000 tons i 2013. Så Niels Hansen har faktisk lidt ret – lige på det punkt.

Tallene for produktion og import af træpiller ser således ud: I 2010, 42.000 og 484.000 tons, i 2012 31.000 og 555.000 tons, og i 2013, 31.000 og 565.000 tons. Altså: Importen stiger og den indenlandske produktion falder/stagnerer.

Anvendelse af halm: De centrale kraftværker aftog 150.000 tons i 2010, men kun 107.000 tons i 2013, et fald på 28%. De decentrale værker aftog også mindre halm i 2013 end i 2010, 52.000 mod 46.000 tons, et fald på 10%. Til gengæld aftog FV-værkerne 5% mere halm i 2013 end i 2010, 75.200 mod 71.400 tons. Halmfyr i enfamiliehuse aftog ca. 42.000 tons halm i både 2010 og 2013.

Anvendelse af træpiller: De centrale kraftværker aftog 360.000 tons i 2013, mod 266.000 tons i 2010, mens FV-værkerne aftog 41.000 tons i 2013 mod 50.000 tons i 2010. Enfamiliehusene aftog 161.000 tons i 2013, mod 177.000 tons i 2010. Altså: Stigningen som følge af udfasning af individuelle oliefyr er endnu ikke slået igennem.

159
16. maj 2015 kl. 21:45

Hvis man vil have en dobbelt så høj varmepris og en CO2 emission på ca 200 gram/kWh - men hvem er så tosset ?

Det er da også en minimal co2udledning i forhold til fjernvarme.

I 2013 se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik2013.pdf

I 2013 afsætter møllerne samlet 40 Pj af et samlet el-forbrug på 112 Pj. Inkl tab i nettet og en smule el fra udlandet afsætter de danske værker 80 Pj.

Samlet bruges der 287 Pj brændsler i kraftværker og fjernvarmeværkerne.

Og navnlig pga. af alle de træpiller der importeres er den samlede andel af vedvarende brændsler hele 126 Pj.

Ved effektive kraftværker som kun producerer den strøm der er brug for, herefter vil 126 Pj biomasse ikke kræve særlig meget ekstra fossilenergi for at producere 80 Pj el i effektive kraftværker.

Men ud over de 126 Pj biomasse/vedvarende brændsler, forbruges hele 161 Pj naturgas og kul, fordi der skal ydes fjernvarme.

Eller hvis den biomasse landet rådede over i 2013 var omsat til el i effektive kraftværker som kun yder den strøm som er der er behov for, så ville hele landets el-produktion næsten være fossilfri, når møllerne afsatte lidt over 1/3 af behovet.

158
16. maj 2015 kl. 21:35

Træpiller afsætter 600 G/Kwh co2 hvis en Baltisk eller Russisk Skov nedlægges for produktion af træpllen og der plantes nye træer. En co2-udledning som er tilfældet indtil skoven efter 70 - 100 år er fuld voksen. Så det havde været bedre at lade halmen forblive i de centrale kraftværker sammen med kul. Kul sammen med 10 % halm udleder det halve co2 af træpiller som kommer fra skove som nedlægges.

@Niels Det er et halmværk der sammenlignes med Hr Hansen. Men bortset fra det så importerer Danmark kun træ fra lande, hvor skovene er i vækst. Og træ er CO2 neutralt uanset dit sædvanlige vrøvl, som stort hver eneste debattør efterhånden har forsøgt at forklare dig ( har du fået tilmeldt dig en uddannelse på Københavns Universitet ? )

Den samfundsøkonomiske beregning skal tage udgangspunkt i priser uden afgift for gassens vedkommende, når der sammenlignes med halm uden afgift. Men som sædvanlig sætter du jo dine egne forudsætninger.

Det er ikke dig der sætter forudsætningerne. De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er fastlagt af Energistyrelsen.http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/samfundsokonomiske-beregnings-forudsaetningerOg så vil individuelle gasfyr være cirka dobbelt så dyre at Varme op med i forhold til halmbaseret fjernvarme fra Åbenrå-Rødekro Fjernvarme.http://www.aabenraa-fjernvarme.dk/oekonomi/priserOg halm er jo som bekendt også CO2 neutralt.

156
16. maj 2015 kl. 21:16

Hvis man vil have en dobbelt så høj varmepris og en CO2 emission på ca 200 gram/kWh - men hvem er så tosset ?

Træpiller afsætter 600 G/Kwh co2 hvis en Baltisk eller Russisk Skov nedlægges for produktion af træpllen og der plantes nye træer. En co2-udledning som er tilfældet indtil skoven efter 70 - 100 år er fuld voksen. Så det havde været bedre at lade halmen forblive i de centrale kraftværker sammen med kul. Kul sammen med 10 % halm udleder det halve co2 af træpiller som kommer fra skove som nedlægges.

Den samfundsøkonomiske beregning skal tage udgangspunkt i priser uden afgift for gassens vedkommende, når der sammenlignes med halm uden afgift. Men som sædvanlig sætter du jo dine egne forudsætninger.

155
16. maj 2015 kl. 20:45

SÅ kunne man med fordel have installeret individuelle naturgasfyr....

Hvis man vil have en dobbelt så høj varmepris og en CO2 emission på ca 200 gram/kWh - men hvem er så tosset ?

154
16. maj 2015 kl. 20:36

Niels - 240.000 tons</p>
<p><a href="http://www.maskinbladet.dk/artikel/lysner-..">http://www.maskinbladet.d…;.

Værket har en indfyret effekt på 110 Mw som giver et årligt forbrug på 960.000 Mwh som svarer til 240.000 ton halm. For det første så har sådan et kraftværk ikke en oppetid over 90 %, og mon Århus kan aftage fuld effekt i sommermånderne, når der arbejdes med andre spildvarmeprojekter i byen f.eks. fra oliemøllen på Århus havn.

Så de 170.000 ton er nu nok ikke helt ved siden af.

152
16. maj 2015 kl. 19:46

Du debatterer ! Alle andre tager udgangspunkt i den aktuelle debat.
Og som du allerede har haft mulighed for at se (hvis du læste andres indlæg) så erstattes Enstedværket med et nyt halmfyret værk ved Åbenrå Fjernvarme.

Stadig vi udskifter kul og halm i de centrale kulkraftværker med træ og øger co2-udledningen ret betydelig.

Hvad er det du mener at dette forhold har at gøre med at der opstilles en halmkedel i Åbenrå, når vi samlet set reducere halmforbruget.

Energistyrelsens officielle statistik er jo tidligere fremlagt her i debatten (men du læser jo ikke andres link's) og heraf fremgår tydeligt en stigning i halmforbruget.
Og halmleverandørernes brancheforening kan jo næppe siges at være helt "upartisk"
Men jeg forventede vel ikke andet fra din side, da du jo mange før har hævdet at Energistyrelsen tager fejl.

NU er du jo nød til at forholde dig til Energistyrelsens officielle tal, men dem tror du vel heller ikke på. Fra den seneste energistatistik for 2013 se http://www.xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.php?pid=563&fullsize=1 Og for 2013 det er jo vel at mærke inkl Amagerværkets forbrug af halm, værket som lukker ned i 2013. Værket brugte 80- 90.000 ton/år. Landets samlede halmforbrug topper i 2010 med 23 Pj og var i 2013 20 Pj. 80.000 ton halm indeholder 1,2 Pj.

Energistatistik 2013 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik2013.pdf

Du har tidligere fået henvisning til nye halmværker i Øster Hurup, Borup, St. merløse, Vejen, Hals og ikke mindst Århus.
Hertil kan så lægges f.eks. Åbenrå, Billund, Stenstrup, Gl. Havdrup, Solrød,
Fakta er at iflg. Energistyrelsens statistik er halmforbruget ikke er faldende. Hvis det ikke passer ind i din dagsorden i dag, så vil det jo ikke være første gang at du benægter fakta.

Jeg kan ikke se andet end at det er en katastrofe af svine co2-frie ressourcer bort på den måde ved bare at brænde det af. Halm og træ skal ikke svines bort på den måde, men skal gemmes til transport, procesenergi i industrien og indsættes til el-produktion når der er behov for strøm. Herunder at der laves mange halmkedler, hvad det ændre ved det forhold at vi udskifter kul og halm med træ og øger co2-udledningen massivt fra kraftværksskorstenene på de centrale værker, det kan jeg ikke rigtig se .

149
16. maj 2015 kl. 19:04

Niels - til gengæld har Aabenraa fjv. bygget ny halmcentral:</p>
<p>"I oktober 2013 stopper samarbejdet med DONG og Enstedværket, og byggeriet af et halmfyret anlæg påbegyndes på Lundsbjerg Industrivej i Stubbæk.

Nu er det jo ikke i sig selv noget mål at opstille halmkedler for bare at bruge halmen.

Vi er i gang med et orkie af svineri med brandbart materiale, hvor vi løbende omsætter mere og mere brandbart for at lave fjernvarme, og det af de få ressourcer vi råder som som er fossilfrie. Det går simpelthen ikke, at opstille anlæg som skal virke mange år ud i fremtiden før de er afskreven og dermed lægge beslag på brændsler i mange år ud i fremtiden. De få brændsler vi har, skal reserveres til transport, industrien og så til en el-produktion som yder absolut maksimal el af de forbrugte brændsler når el-produktionen kun foregår når der er behov for strøm..

150
16. maj 2015 kl. 19:04

NU debatterer vi at alle de centrale kraftværker omlægger kul til træpiller eller træ som er tilfældet for Avedøre, Amager, Studstrup, Skærbæk og de værker som som bruger halm udfaser halm eller simpelthen lukker, som Enstedværket.

@Niels Du debatterer ! Alle andre tager udgangspunkt i den aktuelle debat. Og som du allerede har haft mulighed for at se (hvis du læste andres indlæg) så erstattes Enstedværket med et nyt halmfyret værk ved Åbenrå Fjernvarme.

I forlængelse af Dansk Halm redegørelse til Erhvervs og Vækst udvalget se <a href="http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/eru/..">http://www.ft.dk/samling/…;. så er situationen den at der er eller bliver lukket ned for et årligt forbrug af halm for 320.000 ton og det forventes at kraftværket i Lisbjerg vil forbruge 170.000 ton. Samlet har branchen oplevet et fald i brugen af halm på 14 % over de seneste år.

Energistyrelsens officielle statistik er jo tidligere fremlagt her i debatten (men du læser jo ikke andres link's) og heraf fremgår tydeligt en stigning i halmforbruget. Og halmleverandørernes brancheforening kan jo næppe siges at være helt "upartisk" Men jeg forventede vel ikke andet fra din side, da du jo mange før har hævdet at Energistyrelsen tager fejl.

Der er eller bliver snart udfaset halm svarende til et årligt forbrug på 320.000 ton fordi ældre kul-kraftværker kan ikke brænde halm sammen med træ.</p>
<p>Kan du bare ikke accepterer det forhold eller evne du ikke at forstå det.

Du har tidligere fået henvisning til nye halmværker i Øster Hurup, Borup, St. merløse, Vejen, Hals og ikke mindst Århus. Hertil kan så lægges f.eks. Åbenrå, Billund, Stenstrup, Gl. Havdrup, Solrød, Fakta er at iflg. Energistyrelsens statistik er halmforbruget ikke er faldende. Hvis det ikke passer ind i din dagsorden i dag, så vil det jo ikke være første gang at du benægter fakta.

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne.

147
16. maj 2015 kl. 18:34

Nu er vi hvor vi har været så mange gange før.
Du lever i din egen verden og svarer ud fra hvad der passer ind i din dagsorden.
Alle vi andre debatterer brug af biomasse i halmkedler, som der jo er linket til et par gange før. ( selvom du ikke læser andres link's)
<a href="http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmar..">http://ing.dk/artikel/aar…;.

NU debatterer vi at alle de centrale kraftværker omlægger kul til træpiller eller træ som er tilfældet for Avedøre, Amager, Studstrup, Skærbæk og de værker som som bruger halm udfaser halm eller simpelthen lukker, som Enstedværket.

Og Situationen for udvikling af forbruget af træpiller og træ er denne se http://ing.dk/sites/ing/files/traepiller-og-traeflis.png og det er vel at mærke før Skærbæk, Studstrup, Amagerværkets ombygninger er færdig, hvorefter landets samlede forbrug af træ vil stige eksplosivt.

I forlængelse af Dansk Halm redegørelse til Erhvervs og Vækst udvalget se http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/eru/bilag/138/1325295/index.htm så er situationen den at der er eller bliver lukket ned for et årligt forbrug af halm for 320.000 ton og det forventes at kraftværket i Lisbjerg vil forbruge 170.000 ton. Samlet har branchen oplevet et fald i brugen af halm på 14 % over de seneste år.

Du fremfører med andre ord påstande som ikke er funderet i virkeligheden eller det sædvanlige fordrejning af virkligheden.

Landets nuværende 2 største halmblokke kan altså også bruge biomasse og den kommende største halmblok ved Lisbjerg bliver bygget til det.
Hvad er det du ikke forstår ?
Dit udsagn er jo direkte usandt, og tilmed er der linket til dokumentation flere gange før i debatten, så du burde ikke kunne undgå at vide det.

Der er eller bliver snart udfaset halm svarende til et årligt forbrug på 320.000 ton fordi ældre kul-kraftværker kan ikke brænde halm sammen med træ.

Kan du bare ikke accepterer det forhold eller evne du ikke at forstå det.

En gang til! Forbruget af halm er eller bliver faldende fordi gamle kul-kraftværker kan ikke omsætte halm sammen med træ. Eller den væsentligste grund til at forbruget af halm falder er at de centrale kraftværker skifter kul ud med træ, og derfor udfaser halm

146
16. maj 2015 kl. 18:09

Det er direkte forkert! De store centrale ældre kulkraftværker kan ikke brænde halm sammen med træ. Avedøre kan brænde halm selvstændig pga. nogle overhedere som Vølund lavede specielt til værket. Eller alle gamle kulkedler skal brænde halm sammen med kul.

@Niels Nu er vi hvor vi har været så mange gange før. Du lever i din egen verden og svarer ud fra hvad der passer ind i din dagsorden. Alle vi andre debatterer brug af biomasse i halmkedler, som der jo er linket til et par gange før. ( selvom du ikke læser andres link's)http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmarks-stoerste-halmkraftvaerk-166874Men som du selv erkender kan Avedøre 2. Og det kan Fyns Værket også, og Lisbjerg ved Århus kommer til at kunne. Landets nuværende 2 største halmblokke kan altså også bruge biomasse og den kommende største halmblok ved Lisbjerg bliver bygget til det. Hvad er det du ikke forstår ? Dit udsagn er jo direkte usandt, og tilmed er der linket til dokumentation flere gange før i debatten, så du burde ikke kunne undgå at vide det.

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne.

144
16. maj 2015 kl. 17:40

Energistyrelsens statistik taler et endog meget tydeligt sprog

Det helt tydelige sprog er at Studstrup med 120.000 ton/år, Amager og Enstedværket med 210.000 ton stopper eller er stoppet med at bruge halm. Havd der sker på Avedøre omkring halm vides ikke med sikkerhed.

Men under alle omstændigheder lægger det fast at 330.000 ton er eller bliver taget ud af drift.

Halm anvendt til elproduktion fordelt efter brændsel: 795 % stigning siden 90'erne

Ja! FOrdi folketinget pålagde Elsam at undersøge muligheden for at bruge halm som så skete sammen med DTU. Efter det viser sig mulig at bruge halm sammen med kul i de centrale værker opleves selvsagt en eksplosiv stigning i forbruget af halm til el.

</p>
<p>Fjernvarmeproduktion efter brændsel: halm er steget med 150 % siden 90'erne

Ja meget kritisabel. Det brændsel skulle selvsagt være brugt til en brugbar el-produktion, når der er brug for strøm og ikke til lunken vand til fjernvarmerør.

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne.
F.eks. Også dit udsagn om

I betragtning af hvor meget du blander dig i debatten er det rystende hvor meget/lidt du ved om området.

Når du netop i et link har fået oplyst at der anvendes op til 50 % anden type biomasse, sammen med halm.

Det er direkte forkert! De store centrale ældre kulkraftværker kan ikke brænde halm sammen med træ. Avedøre kan brænde halm selvstændig pga. nogle overhedere som Vølund lavede specielt til værket. Eller alle gamle kulkedler skal brænde halm sammen med kul.

143
16. maj 2015 kl. 12:36

så nedlægges forbruget af halm, fordi det kan ikke brændes sammen med træ

Jeg har kendskab til to større, elproducerende halmværker, som har brændt cirka halvt træ, halvt halm.

(Jeg kan aldrig huske, om fordelingen er på vægt- eller energibasis, men under alle omstændigheder er det en pæn mængde træ).

Det ene værk gjorde det kun i en enkel sæson pga. markedsforhold for halm, mens det andet værk har gjort det i mange år.

141
16. maj 2015 kl. 11:58

</p>
<p>Side 12 i Energistatistik.pdf:
Hvis man beregner energiproduktionprocenten fordelt på brændsler i forhold til den samlede energiproduktion er halm vigende fra 2010 og frem.</p>
<p>2010 139.905 3.968 2,84%
2013 125.088 2.620 2,09%</p>
<p>Har ikke graddagekorrigeret.
Får du det til noget andet?

@Bo Det med at graddagekorrigere har ikke den store mening, når du kigger halm til elproduktion. Men kigger du et par sider længere finder du halm til fjernvarme. Og her er mængden i samme periode fra 2010 til 2013 steget fra 9260 TJ til 10782 TJ

140
16. maj 2015 kl. 11:40

JA et kraftværk kan lige opsamlede et årligt nedgang i halmforbruget på 250.000 ton (som forudsætter værket kører fuld load alle årets timer, og på sædvanlig fjernvarmevis sviner brændsler bort når der ikke er brug for strøm, men der er brug for varme) se <a href="http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esr..">http://www.google.dk/url?…;
<p>Endsted værket lukker i 2013, flere og flere halmværker fravælger halm som nu Hadsten og Hinnerup osv.</p>
<p>Alene situationen for DONGs værker er katastrofal i forhold til forbruget af halm, fordi der omlægges til træ angmass.

@Niels Energistyrelsens statistik taler et endog meget tydeligt sproghttp://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/bioenergi/biomasse

Halm anvendt til elproduktion fordelt efter brændsel: 795 % stigning siden 90'erne Eller el fra vedvarende energi: andelen fra halm er steget med 764 % siden 90'erne Fjernvarmeproduktion efter brændsel: halm er steget med 150 % siden 90'erne

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne. F.eks. Også dit udsagn om

Nej! Når træpiller og flis er fuld indfaset om få år i de store centrale kraftværker så nedlægges forbruget af halm, fordi det kan ikke brændes sammen med træ, men kun med kul.

Når du netop i et link har fået oplyst at der anvendes op til 50 % anden type biomasse, sammen med halm.

139
16. maj 2015 kl. 11:28

Ovenstående angår el eksl. fjernvarme:

På side 3:

Stigning i forbruget af vedvarende energi
Forbruget af vedvarende energi voksede fra 180 PJ i
2012 til 187 PJ i 2013, svarende til en stigning på 3,4%.
Udviklingen kan forklares ved stigninger i forbruget af
træaffald, halm, vindkraft og sol samt et fald i forbruget
af geotermi og skovflis i konverteringssektoren.</p>
<p>

138
16. maj 2015 kl. 11:20

Hvad er mest Hr Hansen ?
100.000 ton eller 240.000 ton ?

JA et kraftværk kan lige opsamlede et årligt nedgang i halmforbruget på 250.000 ton (som forudsætter værket kører fuld load alle årets timer, og på sædvanlig fjernvarmevis sviner brændsler bort når der ikke er brug for strøm, men der er brug for varme) se http://nhsoft.dk/work/FG26/Maj/thl%20120228%20Beretning%20halm%202011_2012.pdf

Endsted værket lukker i 2013, flere og flere halmværker fravælger halm som nu Hadsten og Hinnerup osv.

Alene situationen for DONGs værker er katastrofal i forhold til forbruget af halm, fordi der omlægges til træ angmass.

137
16. maj 2015 kl. 11:09

Det kan du finde f.eks. i Energistyrelsens årlige statistik
<a href="http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-..">http://www.ens.dk/info/ta…;.
For at finde den præcise stigning, så husk at graddagekorrigere

Side 12 i Energistatistik.pdf: Hvis man beregner energiproduktionprocenten fordelt på brændsler i forhold til den samlede energiproduktion er halm vigende fra 2010 og frem.

2010 139.905 3.968 2,84% 2013 125.088 2.620 2,09%

Har ikke graddagekorrigeret. Får du det til noget andet?

136
16. maj 2015 kl. 10:55

Nej! Når træpiller og flis er fuld indfaset om få år i de store centrale kraftværker så nedlægges forbruget af halm, fordi det kan ikke brændes sammen med træ, men kun med kul. Men det er til næste år Studstrup overgår til træ og nedlægger derfor forbruget af halm.

@Niels Nu ved vi jo, at du ikke læser andres link's. Men hvis du havde gjort det, så ville du vide at man med nedlæggelsen af Studstrup fjerner et forbrug på ca. 100.000 ton halm om året. MEN samtidig bygger man nyt halmværk med et forventet årligt forbrug på ca. 240.000 ton halm.http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmarks-stoerste-halmkraftvaerk-166874

Hvad er mest Hr Hansen ? 100.000 ton eller 240.000 ton ? I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne

135
16. maj 2015 kl. 10:41

Det er direkte usandt. Forbruget af halm er stigende
<a href="http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/ved..">http://www.ens.dk/undergr…;.
Og hvis du havde læst mit tidligere link, så ville du vide at der p.t. ved Århus bygges landets største halmværk.

Nej! Når træpiller og flis er fuld indfaset om få år i de store centrale kraftværker så nedlægges forbruget af halm, fordi det kan ikke brændes sammen med træ, men kun med kul. Men det er til næste år Studstrup overgår til træ og nedlægger derfor forbruget af halm.

132
16. maj 2015 kl. 06:30

Samlet falder forbruget af halm når mere og mere energi kommer fra træpiller. Dette er tilfældet selv om mindre fjernvarmeværker overgår til at bruge halm.

@Niels Det er direkte usandt. Forbruget af halm er stigendehttp://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/bioenergi/biomasseOg hvis du havde læst mit tidligere link, så ville du vide at der p.t. ved Århus bygges landets største halmværk.

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatter, så er det forbavsende hvor lidt du ved om emnerne.

131
15. maj 2015 kl. 23:42

Niels,

Halm kan såmænd sagtens brændes sammen med træpiller, ligesom man brænder det samen med kul. Problemet med halm er det høje indhold af alkalisalte og silicater, det giver mere tæring og aflejringer, så det kræver en anden kedeltype end den den der anvendes til træ. P.t. er udfordringen at man skal væk fra kul, og der er træ et godt alternativ i en overgangsfase. Halm og andre affalds og rest biomasser fra landbruget er mere velegnede til f.eks biobrændsler som der er behov i transportsektoren.

130
15. maj 2015 kl. 23:33

Hvis du gad læse dine egne og andres link (og forstod dem) så ville du opdage at det danske landbrug kan levere 5 gange så meget biomasse som i 2012, og det danske skovbrug kan levere 3 gange så meget biomasse som i 2012.

Hvorfor er det så energiindustrien fravælger landbrugets produktioner for at erstatte den med energi til varme- og kraftværker med træpiller og flis, som det sker i stor stil..

I alt 161 PJ uudnyttet biomassepotentiale, som er helt og holdent CO2 neutralt.
Og også halm udnyttes i større grad. Øster Hurup, Borup, St. merløse, Vejen, Hals og ikke mindst Århus er nogen af de steder, hvorder de seneste år er bygget eller bygges halmværker.
<a href="http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmar..">http://ing.dk/artikel/aar…;.

Mere og mere halm udfases på de centrale værker fordi halm ikke kan brændes sammen med træpiller men lader sig kun brænde sammen med kul.

Samlet falder forbruget af halm når mere og mere energi kommer fra træpiller. Dette er tilfældet selv om mindre fjernvarmeværker overgår til at bruge halm.

Det er givet rigtig med de 161 Pj. Men hvorfor er det så der skal importeres over 100 Pj træpiller som er tilfældet om få år, når der i de 161 Pj er under 20 Pj fra de danske skove.

129
15. maj 2015 kl. 11:11

Ja hvis EU kan nå sine mål med 4000Pj fra biomasse inkl. affald, hvorfor er det så du mener Danmark skal 'ha' lov' til et så voldsomt overforbrug af den lettet biomasse, nemlig den hvor man går ud og fælder skoven og banker den i træpiller. Eller hvorfor skal danmark udskifte en reel co2-neutral ressource som halm i vores kraftværker, hvor den udledede co2 med sikkerhed optages året efter. Hvorfor skal vi udskifte halm med træ importeret fra Langbortistand, når der foregår skovrydning her angmass, når træ reelt udleder dobbelt så meget co2 som kul, som er tilfældet når den skov som fældes er langt over 50 år om at 'genoptage' co2-en som træet udledte fra det Danske kraftvarmeværks skorsten.</p>
<p>Hvorfor skal Danmark lægge beslag på 10 gange så meget af den lette biomasse, som træ er fra store skovarealer, som bare lægges ned, og fravælge de mere besværlige som halm, energipil, den 'våde biomasse'. Hvorfor skal vi reelt fravælge halm til fordel fra træ fra verdens skove.

@Niels Hvis du gad læse dine egne og andres link (og forstod dem) så ville du opdage at det danske landbrug kan levere 5 gange så meget biomasse som i 2012, og det danske skovbrug kan levere 3 gange så meget biomasse som i 2012. I alt 161 PJ uudnyttet biomassepotentiale, som er helt og holdent CO2 neutralt. Og også halm udnyttes i større grad. Øster Hurup, Borup, St. merløse, Vejen, Hals og ikke mindst Århus er nogen af de steder, hvorder de seneste år er bygget eller bygges halmværker.http://ing.dk/artikel/aarhus-bygger-danmarks-stoerste-halmkraftvaerk-166874

128
15. maj 2015 kl. 11:05

Hvorfor skal Danmark lægge beslag på 10 gange så meget af den lette biomasse, som træ er fra store skovarealer, som bare lægges ned, og fravælge de mere besværlige som halm, energipil, den 'våde biomasse'. Hvorfor skal vi reelt fravælge halm til fordel fra træ fra verdens skove.

0 -1 

Halm bliver forurenet når det regner med markopsprøjt ,der indeholder clor som ødelægger rigtige kraftværkskedler. I fjernvarmefyr med det skidt.