Implanterede elektroder giver lamme bevægelsen i benene tilbage

Der er håb for de lamme. Elektrisk stimulering af rygmarven kan nemlig hjælpe en del af dem til at genvinde noget af førligheden. Det viser et amerikansk forsøg, hvor fire mænd, der alle havde brækket ryggen, fik implanteret elektroder i den ubeskadigede del af rygmarven.

Forsøgspersonerne havde været ude for trafikulykker og var blevet diagnosticeret med komplet rygmarvsskade. Rygmarven var tilsyneladende blevet revet helt over, så alle muskler neden for skadestedet var totalt lammede. Mændene kunne ikke kontrollere eller bevæge muskler fra livet og nedefter.

Nu kan de fire unge mænd bevæge ben og tæer, når de ønsker det. Den elektriske stimulering af rygmarven har åbenbart aktiveret nervebaner, så der igen kan sendes beskeder fra hjernen til de lemmer, der før var lamme. Det fremgår af en artikel i det neurovidenskabelige tidsskrift Brain.

Mændene kom til skade for mellem to og fire år siden, og lægerne gav dem ikke meget håb om, at de nogensinde ville kunne bevæge ben eller tæer. Men faktisk var de tre af forsøgspersonerne overraskende nok i stand til at bevæge benene få dage efter, at de havde fået implanteret og aktiveret en stimulator, der sender elektriske signaler ind i den nedre del af rygmarven via 16 elektroder.

Der er vel at mærke ikke blot tale om, at musklerne 'fjernstyres' gennem elektroderne. I stedet fungerer den elektriske stimulering som en slags forstærker, så signaler fra hjernen igen kan registreres i ben og tæer.

Efter mange måneders genoptræning med tændt stimulator har forsøgspersonerne fået stadig bedre kontrol over lemmerne, og det lader til, at stimuleringen skaber nye nerveforbindelser i rygmarven. I hvert fald kan en af mændene nu stå oprejst, uden at der er tændt for apparatet.

Som en vigtig sidegevinst kan mændene bedre kontrollere deres tarm- og blærefunktioner, og de kan gøre sig håb om at få et bedre sexliv med den nye behandling. Forskerne håber, at den videre forskning kan føre til, at en del paraplegikere - folk med lammelser i ben og underkrop - kan komme til at gå igen.