Iltsvindet er forsvundet mange steder

Alger sætter sig lynhurtigt på ålegræsset og kvæler det i perioder med iltsvind. Illustration: Syddansk Universitet

Vejret i september har vi måske allerede glemt, men takket været halvanden uge med kraftig vind i slutningen af september og perioder med blæst i oktober er der sket en markant forbedring af iltforholdene i de indre danske farvande.

Den tredje iltsvindsrapport fra DCE ved Aarhus Universitet, viser, at godt 300 km2 af de indre danske farvande i slutningen af oktober var ramt af iltsvind mod 2.200 km2 i midten af september. Her af var knap 10 procent af det samlede areal i oktober påvirket af kraftigt iltsvind mod 50 procent i september.

Desuden ligger det samlede iltsvindsareal på under halvdelen af arealet på samme tid sidste år, skriver Miljøstyrelsen.

Få områder med iltsvind

Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har sammen med Miljøstyrelsen og svenske og tyske institutioner udarbejdet oversigten ud fra målinger af iltindholdet i de danske farvande og tilstødende farvande i perioden 20. september til 24. oktober.

Sammenhængende områder med (nu kun) moderat iltsvind finder man især i det sydlige Lillebælt mellem Als og Ærø samt Flensborg Fjord, og f.eks. er iltsvindet i Limfjorden formodentlig også overstået.


Øst for Bornholm findes et naturligt iltsvindsområde med næsten permanent iltsvind fra normalt 70 meters dybde. Men her indtræffer iltsvindet dog allerede fra omkring 60 meters dybde. Dog viser en måling den sidste uge af måleperioden kun moderat iltsvind i de nederste meter af vandsøjlen. Formentlig på grund af mere saltholdigt og iltholdigt vand strømmet til fra Kattegat.

Næringsstoffer fra landbruget

Som kilder har fortalt gennem flere artikler hos Ingeniøren hen over sommeren, skyldes udbredt iltsvind tilførsel af næringsstoffer (eutrofiering) fra især landbruget, men det aktuelle vejr spiller en væsentlig rolle. Det bekræftes netop af blæsevejret, som rydder op i påvirkningen fra næringsstofferne.

Læs også: Udbredt iltsvind skyldes først og fremmest landbruget - ikke vejret

Hvis Danmark forsat bliver ramt af normalt efterårsvejr med rusk og lavere temperaturer, forsvinder iltsvindet i løbet af den næste periode.

DCE udarbejder hvert år fire såkaldte iltsvindsrapporter. Den sidste rapport vil dække perioden oktober-november.