Ikke arbejdspres, men uretfærdige chefer giver stress

Når medarbejdere går ned med depression og stress, skyldes det ikke store mængder af ufærdige projekter og rapporter på skrivebordet, men derimod oftere, at de er udsat for chefer, der ikke lytter og anerkender deres arbejdsindsats.

Sådan lyder det ifølge Videnskab.dk i en ny dansk forskningsrapport udarbejdet af Arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitethospital.

Trænger du til nye faglige udfordringer? Se Jobfinder

Uretfærdig behandling er oftere årsag til depression end en stor arbejdsbyrde, fortæller Matias Brødsgaard Grynderup, psykolog og ph.d.

»Vi har måske en tendens til altid at fokusere på depression og stress i kobling til arbejdspres og arbejdsmængde. Men vores studie viser, at arbejdspresset faktisk ikke har nogen indflydelse på, om folk bliver deprimerede. Derved kan man altså heller ikke minimere risikoen for at udvikle depression blandt medarbejderne ved at ændre på arbejdsmængden. Det er andre faktorer, der spiller ind, og det er de områder, der bør fokuseres på i fremtiden,« siger Matias Brødsgaard Grynderup til Videnskab.dk.

Når følelsen af retfærdighed er så vigtig for at holde risikoen for depression nede, er det nok her, man bør fokusere sit forebyggende arbejdeMatias Brødsgaard Grynderup, psykolog og ph.d., Aarhus Universitetshospital

Ens behandling af alle medarbejdere

Forskerne har uddelt spørgeskemaer til 4.500 offentligt ansatte, ligesom de har foretaget personlige interview med en lang række deltagere for at afgøre, hvilke der havde en klinisk depression. Desuden er mængden af stresshormornet kortisol målt hos deltagerne.

Ud fra spørgeskemaerne kunne forskerne fastslå, i hvor høj grad medarbejderne følte sig retfærdigt behandlet på deres arbejdsplads, derunder hvorvidt de følte sig hørt af deres leder, og om de havde oplevelsen af, at alle medarbejdere blev behandlet ens. Samtidig undersøgte forskerne, hvilken oplevelse af arbejdspres der var på de enkelte arbejdspladser.

Sammenholdt med vurderingen af den enkeltes risiko for at udvikle depression konkluderer forskerne altså, at følelsen af retfærdighed på arbejdspladsen er langt mere afgørende for risikoen for depression, end arbejdspresset er.

Alligevel kobler mange ofte arbejdspres og depression, fortæller Matias Brødsgaard Grynderup.

»Når højt arbejdspres og depression ofte følges ad i folks bevidsthed, er det ikke fordi, at et stort arbejdspres øger risikoen for depression. Det viser vores undersøgelse i hvert fald, at det ikke gør. Til gengæld kan depression gøre, at arbejdsopgaver føles mere uoverskuelige, selvom det ikke var arbejdsopgaverne, der var årsagen til depression,« siger han.

Resultaterne bør bruges i forebyggelse

Han opfordrer til at bruge resultaterne til at forebygge stress og depressioner blandt medarbejderne.

»Når følelsen af retfærdighed er så vigtig for at holde risikoen for depression nede, er det nok her, man bør fokusere sit forebyggende arbejde. Her tænker jeg på en lederstil, hvor man tydeligt har udtrykt et ønske om at behandle sine medarbejdere ordentligt – kombineret med en organisation, der har klare og gennemskuelige arbejdsgange,« anbefaler Matias Brødsgaard Grynderup.

Læs også: Her er opskriften på trivsel og produktivitet

Psykolog og ph.d. David Glasscock fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning finder resultaterne interessante. Dog henviser han til tidligere studier, der har fundet en sammenhæng mellem arbejdspres/høje krav på arbejdspladsen og depression.

»Når det gælder det psykiske arbejdsmiljø, kan det nogle gange være meget svært at skille de udløsende faktorer for depression fra hinanden, så jeg må lige nærlæse mine kollegers metode, inden jeg tør være sikker på, at de har fundet en manglende sammenhæng et sted, hvor andre forskere tidligere har fundet én,« siger David Glasscock.

Resultatet er for nyligt offentliggjort i tre forskellige artikler i de videnskabelige tidsskrifter Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Emner : Karriereguide