Igen rekordmange ansøgere til ingeniøruddannelserne

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser viser, at stadigt flere unge drømmer om en dag at kunne skrive ingeniør på visitkortet. Flere af landets ingeniøruddannelser kan glæde sig over, at rekordmange unge satte deres kryds ved en ingeniøruddannelse, da fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløb i fredags.

På Syddansk Universitet (SDU) er antallet af 1. prioritets-ansøgninger steget med 16 procent siden sidste år, og det vækker begejstring hos Per Michael Johansen, dekan ved Det Tekniske Fakultet.

»En del af forklaringen er formentlig, at de unge har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at vælge en uddannelse, som giver gode jobmuligheder. Ingeniører har i gennemsnit en ledighed på 3,2 procent, hvilket er en af de laveste i Danmark,« siger Per Michael Johansen i en pressemeddelelse.

Tjek hvor mange ledige ingeniørstillinger, der er lige nu

Han glæder sig over, at det både er diplom- og civilingeniøruddannelserne, der oplever stigende efterspørgsel. På bare fire år er antallet af 1. prioritets-ansøgninger mere end fordoblet på SDU – fra 375 til 767 ansøgninger.

»Ingeniører skaber nye arbejdspladser, der kickstarter vækst og sikrer velfærden i vores samfund.«Anders O Bjarklev, rektor DTU

Også DTU har fået flere ansøgere i år end sidste år og har oplevet en yderligere fremgang, efter at universitetet i Lyngby fusionerede med Ingeniørhøjskolen i København (IHK) i år.

2.267 ansøgere har søgt DTU’s civilbachelor- og diplomingeniøruddannelser som deres 1. prioritet. Sammenholdt med sidste år, hvor der var 1.690 ansøgere til DTU og 430 til IHK, giver det 7 pct. flere 1. prioritetsansøgere end i 2012.

Blandt de mest eftertragtede linjer på DTU’s civilingeniøruddannelse er 'Design og Innovation', 'Produktion og Konstruktion' og 'Teknisk Biomedicin'. På diplomingeniøruddannelserne topper bl.a. maskin- og bygningsuddannelserne.

Rektor Anders O. Bjarklev ser fremgangen som en gevinst ikke bare for DTU, men for hele samfundet.

»Ingeniører skaber nye arbejdspladser, der kickstarter vækst og sikrer velfærden i vores samfund. Derfor er det også utroligt glædeligt at se de unges stigende interesse for ingeniørvidenskaben,« udtaler han.

Samme melding kommer fra formanden for Ingeniørforeningens Uddannelsesudvalg, Flemming Krogh.

»I første omgang er det jo fantastisk, at de unge vælger ingeniøruddannelsen. Selvfølgelig er det en spændende uddannelse med perspektiver i, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at der er gode jobmuligheder - både nu og på sigt. Allerede i 2020 vil Danmark mangle 13.500 ingeniører, så den store søgning mod de tekniske og naturfaglige uddannelser er derfor også et plus for samfundet generelt,« siger Flemming Krogh.

Læs også: DTU snupper Danmarks superstudent

Hos VIA University College i Horsens har de oplevet en mindre fremgang på deres uddannelser til ingeniør og bygningskonstruktør fra sidste års 755 1. prioritets-ansøgere til i 763 ansøgere i år.

Aalborg Universitet har til deres i alt 32 ingeniøruddannelser fået 1120 ansøgninger. Det er en stigning på 181 ansøgere i forhold til sidste år. Det nordjyske universitet har campusser spredt ud i landet og ansøgertallen fordeler sig som følger: De syv ingeniøruddannelser i Esbjerg har fået 137 ansøgninger, de fem linjer i København 183 ansøgere og Aalborg campus har modtaget 800 ansøgninger til 20 linjer.

Alle ansøgere får svar den 30. juli, om de er blandt de studerende, der kan møde op til studiestart i september.

Emner : Karriereguide