Igen igen: Rigsrevisionen kritiserer manglende søkort i Grønland

Sammenligning mellem ny digital og korrekt GPS-placeret kystlinje (rød streg) og gamle søkort (sort streg). De gamle søkort udviser en god relativ nøjagtighed, men er geografisk placeret ukorrekt. Illustration: Geodatastyrelsen

Regeringens udflytning af Geodatastyrelsen fra København til Aalborg bliver ved med at lide af et alvorligt efterslæb.

Der er ikke udgivet nye søkort over grønlandske farvande i 2016 og 2017. Og der er stadig ikke nogen endelig dato for, hvornår styrelsen kan levere de resterende 41 søkort over grønlandske farvande. Alle 73 søkort skulle ifølge den oprindelige aftale være færdige i 2018.

I et nyt notat kritiserer Rigsrevisionen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets håndtering af opgaven, som er gået i stå efter udflytningen, hvor 14 ud af 15 medarbejdere undlod at flytte med til Aalborg.

I notatet skriver Rigsrevisionen:

Rigsrevisionen konstaterer, at der endnu ikke foreligger en ny plan for Geodatastyrelsens produktion af grønlandske søkort, og at der ikke er færdiggjort grønlandske søkort i 2016 eller i 2017. Det vides derfor ikke, hvornår det sidste af de 73 oprindeligt planlagte søkort kan leveres. Geodatastyrelsen vurderer, at produktionen frem til udgangen af 2020 vil være under genetablering. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at producere de 41 resterende søkort, herunder etableringen af et nyt produktionssystem hos Geodatastyrelsen efter udflytningen.

Kritikken opstod i 2013

I 2013 udgav Rigsrevisionen en beretning om Danmarks indsats i Arktis. Revisionen konstaterede blandt andet, at Forsvaret på flere områder ikke ville være i stand til at beskytte mennesker og miljø i Arktis.

Læs også: Minister beklager årelangt grønlandsk kortkaos

Her spiller de manglende søkort også en stor rolle, fordi man f.eks. risikerer grundstødning, fordi de gamle søkort ikke er præcise nok. De kan vise op til en kilometer forkert. Og derfor var det et problem, at arbejdet med søkortene gik så langsomt.

Det har foruroliget statsrevisorerne, at Danmarks indsats ikke var tilpasset de ændrede risici for mennesker og miljø, som følger med den øgede sejlads i grønlandske farvande.

Rigsrevisionen har derfor løbende siden kontrolleret udviklingen i forhold til seks opfølgningspunkter relateret til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets, Forsvarsministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets initiativer.

To søkort i 2018

To opfølgningspunkter blev godkendt i 2014 og 2016, og nu melder man altså hvidt flag ud for endnu tre af dem, mens det røde flag stadig er oppe ud for søkortene.

I notatet skriver Rigsrevisionen blandt andet, at ’Geodatastyrelsen har oplyst, at det er deres vurdering, at der fortsat vil gå nogle år, inden de nye medarbejdere i fuldt omfang kan varetage produktionen af søkort over Grønland. Det fremgår af styrelsens mål- og resultatplan, at 2 søkort forventes færdiggjort i 2018’.

Samtidig oplyser Geodatastyrelsen, at man har besluttet at indføre ét fælles produktionssystem til produktion af søkort.

Nyt fælles produktionssystem

I dag producerer man søkort for Danmark og Grønland i to forskellige systemer. Det gør det svært at opbygge de nye medarbejderes kompetencer, mens hvis man samler produktionen i ét system, bliver det lettere for medarbejderne.

Læs også: Søværnets nye schweizerkniv skal hjælpe dansk havforskning

Samtidig forventer Geodatastyrelsen at kunne effektivisere produktionen ved at undgå parallelle produktionslinjer og mange manuelle processer.

Geodatastyrelsen håber, at det vil fremskynde produktionen af søkort, men som man ofte ser ved implementeringen af nye systemer, opstår der ofte problemer.

Derfor vil styrelsen gardere sig med udvidet støtte fra eksterne konsulenter til dele af produktionen eller modtage udvidet større fra systemleverandøren, hvis det viser sig, at det nye system medfører yderligere forsinkelser, har Geodatastyrelsen altså oplyst til Rigsrevisionen.

Læs her den ni sider lange Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks indsats i Arktis

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Regeringen har brugt megen tid og kræfter på at sabotere en række styrelser, organisationer og ministerier, gennem de sidste 15-18 år.

Alle de irriterende organer, som de ikke har kunne få politisk flertal for at slagte, er efterhånden blevet udsat for "udflytning" med det ideologiske (idiotiske) mål at ødelægge dem så meget at de efterfølgende kan erklæres som overflødige.

Ud over denne sag er Statens Serum Institut, et perfekt eksempel på denne udsultning og marginaliserings-teknik, som er blevet et politisk våben, for sidende regeringer, der ikke ønsker af følge demokratiets spilleregler.

Så det er gået med Søkortproduktionen, præcis som det var planlagt!

  • 7
  • 5

Har udygtigt og med ringe smidighed ledet vores land siden November 2001.

Anders Fogh Rasmussen var ideologen bag "minimalstaten" og de andre har bare forsøgt sig som revisorer og administratorer af hans fallitbo.

Danmark er i mellemtiden raslet ned i alle internationale målinger.

Vi er IKKE længer nr 1 i noget som helst:

Miljø, ligestilling, uddannelse, medmenneskelighed, er blevet erstattet af 2 % grønhøsterbesparelser og Jantelov.

  • 6
  • 6

Citat fra Politiken :

I notatet til Grønlandsudvalget fra slutnovember sidste år skriver Geodatastyrelsen, at »der først ved udgangen af 2020 vil være genetableret de nødvendige kompetencer og samlede produktionsflow til at sikre en robust produktionskapacitet«. Det er på den baggrund, at styrelsen har lavet en ny tidsplan, hvor det fremgår, at det sidste kort vil være færdigt i 2026. Altså 8 år senere end først lovet.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten