IEA: Energien lige så beskidt som for tyve år siden

Trods heftige, globale vækstrater for solceller og vindmøller er der globalt set ikke sket fremskridt hen imod mindre CO2-udledning fra den samlede energisektor målt pr. produceret enhed.

Det fremgår af en ny, årlig tilbagevendende rapport fra Det Internationale Energi Agentur (IEA) ved navn Tracking Clean Energy Progress.

»På trods af megen snak fra verdens ledere og på trods af et boom i etablering af vedvarende energi i løbet af de sidste ti år er den gennemsnitlige produceret energienhed i dag stort set lige så beskidt, som den var for 20 år siden,« konstaterer IEA’s administrerende direktør Maria van der Hoeven til det årlige møde i ’Clean Energy Ministerials’ i New Delhi, som rapporten er lavet til.

I Clean Energy Ministerials deltager 23 regeringer – heriblandt den danske. De 23 lande står tilsammen for 80 procent af den globale udledning af drivhusgasser.

I rapporten introducerer IEA en såkaldt Energy Sector Carbon Intensity Index (ESCII), som viser, hvor meget kuldioxid der udledes i gennemsnit i verden for at tilvejebringe en given enhed energi. I 1990 var denne ESCII på 2,39 ton CO2 per ton olieækvivalenter (tCO2/toe). I 2010 havde den stort set ikke flyttet sig og lå på 2,37 tCO2/toe.

IEA: Det bør være et wake-up call

IEA's administrerende direktør mener, at disse tal og den generelle mangel på fremskridt bør tjene som et wake-up call for konferencens deltagere:

»Vi kan ikke tillade yderligere 20 års sløvhed. Vi har brug for en hurtig ekspansion af de kulstoffattige energiteknologier, hvis vi skal undgå en potentielt katastrofal opvarmning af planeten. Men vi må også fremskynde et skift væk fra de beskidte, fossile brændstoffer,« siger hun ifølge en pressemeddelelse fra IEA.

Trods det dystre overordnede billede er der ifølge IEA som nævnt lyspunkter i udviklingen:

Fra 2011 til 2012 voksede solcelle- og vindkrafteffekten med henholdsvis 42 procent og 19 procent trods den igangværende økonomiske og politiske turbulens i sektoren, ligesom vækstøkonomier som Brasilien, Kina og Indien har øget den politiske støtte til grøn strøm i 2012.

Rapporten nævner også, at der nu sælges mere end en million hybrid-elbiler om året og at elbil-bilsalget er mere end fordoblet til 110 000 køretøjer.

Hvad angår skifergas-’revolutionen’ og skiftet fra kul til gas i USA, kalder rapporten det en vigtig tendens på kort sigt, men der står også, at skiftet kun er et regionalt fænomen. Samtidig sker der nemlig det, at der udbygges med kulkraftværker andre steder i verden som for eksempel Europa, hvor andelen af kulfyret elproduktion vokser på bekostning af naturgas.

Rapporten nævner også de store potentialer i at spare på energien, og at kun få regioner har sparemål på plads.

Læs også: IEA: Verdens lande overser mega-potentiale i at udnytte energien bedre

Ifølge IEA bliver brug af Carbon Capture and Storage (CCS) stadig mere vigtigt på grund af det store forbrug af fossile brændsler.Men rapporten understreger, at selvom CCS-teknologierne er modne i mange applikationer, vil de sandsynligvis ikke vil blive indsat kommercielt, før regeringerne begynder at fremme dem via deres energipolitik.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... og øget produktion af varer der har begrænset "holdbarhed".

Jeg er opmærksom på at vores økonomiske model kræver det, men modsat naturen, så er den økonomiske model fiktionel.

Som sagt, ligger problemet i væksten. Vi er i modellen nødt til at vokse for at være konkurrence dygtige, og for at gøre op med den konstant stigende global gæld. (http://www.economist.com/content/global_de...)

Det er praktisk talt umuligt at vokse for evigt. Vi bør have nye modeller "på bordet". Sætte penge til side til researchgrupper og implementering af helt nye løsninger. Lidt ala "Manhatten project for sustainability" (og nej; not infering any "demolition")

Indtil videre kender jeg en ganske udemærket model, men den er en anelse kontroversiel for de fleste.

 • 6
 • 2

Da atomkraftudbygningen har stået i stampe i over 20 år, og vandkraftudbygningen ikke har har en ærlig chance for at følge med stigningen i det globale energiforbrug, så burde IEA vise bl.a. solceller og vindmøller taknemmelighed for at energien ikke er meget mere beskidt i dag, end den var for 20 år siden.

.

 • 4
 • 5

så burde IEA vise bl.a. solceller og vindmøller taknemmelighed...

Efter lidt mere research på nettet, tager jeg de ord i mig igen.

Den med at "Energien er ligeså beskidt som for tyve år siden" - underforstået; vindmøller og solceller hjælper ikke en skid - er tydeligvis ikke IEA's vinkel på sagen, men ing.dk's helt egen!

Tag jer sammen, ing.dk! Udvis dog den saglighed et ordentligt ingeniørtidsskrift behøver - også i overskrifterne!

 • 5
 • 3

Tænk på alle de dejlige brunkul de fyrer af i Tyskland efter de har lukket de "beskidte" kernekraftværker. Det er da i sandhed fremskridt.

 • 8
 • 2

Søren Lund: energiproduktionen OG udledningen af CO2 ER steget enormt. Det er udledningen PER ENHED produceret energi, der har været konstant. Derfor kan du ikke udlede, at vind og sol har forhindret noget som helst, som du gør.

 • 0
 • 4

Det er udledningen PER ENHED produceret energi, der har været konstant.

Hvem er i tvivl om det?

Det er du åbenbart, når du konkluderer at vind og sol har betydet noget; hvis de havde det, ville udledningen per enhed været faldet. Betydningen af de to energikilder er forsvindende; der bygges tre større kulkrftværker om ugen i Indien+Kina. Vind og solenergi tjener udelukkende et symbolsk formål, i at de virker beroligende på ængstelige CO2- og klima-neurotikere. Fossile ressourcer bliver opbrugt, med eller uden Lidegaard typer, klimachefer, Connie Hedegaard og andre parasitter.

 • 2
 • 4

"Nej Søren, CO2 udledningen er faldet fra 2,39 tCO2/toe i 1990 til 2,37 tCO2/toe i 2010, et fald på hele 0,83% over 30 år, det er da imponererne og viser den kæmpe virkning opsætning af vindmøller og solceller har haft."

Nåh Jesper - og du mener måske ikke der er sket noget i verden siden 1990 ?

 • 0
 • 2

Nåh Jesper - og du mener måske ikke der er sket noget i verden siden 1990 ?

Tallene taler for sig selv.

Ja netop - du tror måske ikke der er sket en udvikling i samfundet og verden på 20 år ? Selv et så minimalt fald må i den sammenhæng betragtes som særdeles tilfredsstillende.

 • 1
 • 0

Hvem er i tvivl om det?

Det er du åbenbart, når du konkluderer at vind og sol har betydet noget; hvis de havde det, ville udledningen per enhed været faldet.

Jeg skrev:

"Da atomkraftudbygningen har stået i stampe i over 20 år, og vandkraftudbygningen ikke har haft en ærlig chance for at følge med stigningen i det globale energiforbrug..."

Hvis du ud af det ikke kan udlede at vandkraftens og atomkraftens andel af det samlede energiforbrug (og således også pr enhed) er faldet gennem perioden, og andre CO2-fattige generatorer således må have overtaget den andel disse har tabt, så bør du nok finde regnebogen for 5. klasse frem igen.

Jeg siger ikke at det alene skyldes sol- og vindkraft, men uden disses bidrag ville CO2-udledningen pr enhed kun være steget.

 • 7
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten