Status

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

IEA: Coronakrisen må ikke forsinke udbygningen med grøn energi

PLUS.
Illustration: European Energy

På trods af at CO2-emissionen vil falde med op til otte procent i år på grund af nedgang i transport, handel og generel økonomiske aktivitet, siger IEA, at der ingen grund er til at fejre noget. For hvis ikke vi skal opleve samme stigning i emissionerne som efter finanskrisen i 2008, så er det nu, regeringer rundt om i verden skal investere i bæredygtige grønne løsninger.

Før krisen satte ind, så det ellers relativt lyst ud: Ud af 46 udpegede teknologier og sektorer var de seks på rette spor for at nå de langsigtede mål for bæredygtighed. Blandt de seks sektorer var: elbiler, jernbanetransport og belysning. Andre 24 sektorer viste en nogenlunde positiv udvikling, mens 16 sektorer var klart ‘off track’.

Men nu lyder det advarende fra IEA:

»Det næste, der sker, er afgørende for vores energifremtid. Opnåelse af et robust økonomisk opsving uden den samme stigning i emissioner, der fulgte efter den globale finanskrise i 2008, vil kræve, at regeringerne tager føringen og forfølger strukturelle reduktioner i emissionerne gennem kloge, vedvarende og ambitiøse politikker for at fremskynde udviklingen og implementeringen af ​​et komplet vifte af rene energiløsninger,« skriver IEA i en ny rapport.

I 2020 forventes den største nedgang i CO2-emissionen på verdensplan nogensinde. Illustration: IEA

De peger på ti afgørende temaer for at komme i gang med en grøn omstilling på bagkanten af coronakrisen:

1 CO2-emissioner: Et kortvarigt chok sikrer ikke nedgang på lang sigt. Der er risiko for, at emissionerne vil stige drastisk ligesom efter finanskrisen i 2008.

2 Bæredygtige energiproduktion har indtil videre vist modstandskraft, men der er fortsat brug for støtte fra regeringer.

3 Tilskudsprogrammer kan give energieffektiviteten et boost.

4 El fra produktion med lav CO2-emission dækker nu mere end kulkraft, men skal fortsat udbygges.

5 Salget af elbiler er stabilt på trods af en generel nedgang i bilsalget. Men der er stadig brug for, at regeringer går foran.

6 Politik kan understøtte ændring i vores adfærd, når det gælder indkøb, rejser og arbejde.

7 De sektorer, som var vanskelige at omstille til lav-emission – tung industri, søtransport og luftfart – kan vise sig at være endnu vanskeligere at omstille efter krisen.

8 Coronakrisen kan give et gennembrud for nye teknologier som energilagre og brint.

9 Investeringer i VE vil stige fra en tredjedel til 40 procent af alle investeringer i energi – men kun fordi investeringerne i fossile brændsler er faldet dramatisk under krisen.

10 Hvis vi skal nå et netto nul-emissionssamfund, kræver det meget større investeringer i forskning og udvikling.

For at understøtte de ti temaer og give regeringer rådgivning om, hvordan en vej ud af coronakrisen kan understøtte den grønne omstilling af energiproduktion og forbrug, er det planen at udgive rapporten ‘World Energy Outlook Special Report on Sustainable Recovery’ i begyndelsen af juli.

Her er det planen at komme med anbefalinger til, hvordan regeringer kan udforme tilskudsprogrammer til at opbygge et moderne bæredygtigt energisystem med fokus på job og bæredygtighed.