IEA: Atomkraft er en nødvendig del af den grønne omstilling

Mange lande undlader at levetidsforlænge deres aldrende atomkraftværker og er samtidig tilbageholdende med at bygge nye. Nogle af årsagerne er de lave energipriser og billige CO2-kvoter, men IEA’s rapport peger også på investeringernes anselige størrelse samt faren for forsinkelser som på den finske reaktor Olkiluoto 3, der snart står klart ti år efter planen. Illustration: TVO

Manglende lyst til at investere i atomkraftanlæg betyder, at en fjerdedel af den nuværende kapacitet vil være skrottet allerede i 2025. Det bekymrer Det Internationale Energiagentur, IEA, som i sin første rapport om atomkraft i 20 år advarer mod at fjerne atomkraften fra energimikset.

Det vil bl.a. være til skade for klimaet, hedder det i rapporten, idet den nedlagte energikapacitet vil skulle erstattes med andre, mere forurenende energiformer som. f.eks. gas og i mindre udstrækning kul. Og resultatet vil være et øget udslip af CO2 til atmosfæren på 4 mia. tons frem til 2040, hvilket vil gøre det endnu vanskeligere at nå de fastsatte reduktionsmål.

Med en gennemsnitsalderen for verdens atomkraftværker på 35 år, er det på høje tid at øge investeringerne i renovering og nybyggeri, fastslår rapporten. I EU-landene og USA, der har verdens største atomkraftkapacitet (100 GW hver), er gennemsnitsalderen hhv. 35 og 39 år, hvilket ikke er langt fra den levetid på 40 år, som værkerne i de fleste tilfælde er designet til.

Med en gennemsnitsalder på 35 år nærmer mange af verdens atomkraftværker sig den levetid, de er designet til. Illustration: Nuclear Power in a Clean Energy System, IEA

I USA har omkring 90 atomkraftværker licens til at operere i op til 60 år, men adskillige er i de senere år blevet sendt på tidlig pension, selvom de kunne være levetidsforlænget. Og den samme skæbne ser ud til at vente A-værker i Europa, Japan og andre ‘avancerede økonomier’, hvilket i rapporten inkluderer EU, USA, Australien, Canada og en række andre industrialiserede lande.

Nedgangen i atomkraft betyder, at selvom der i mange år har været en imponerende vækst i sol- og vindenergi, er den grønne energis andel af elektricitetsforsyningen stadig på 36 pct. – ligesom den var 20 år tidligere. IEA medregner her atomkraft som en ‘ren’ energiform.

Imidlertid burde denne andel være stigende mod 85 pct. i 2040, hvis den grønne omstilling skal slå igennem, så emissionerne fra de fossile brændsler reduceres. Og ved siden af væksten i de grønne teknologier, vil det ifølge rapporten kræve en udbygning af atomkraftproduktionen med 80 pct. i 2040.

Nedgang i atomkraft vil kræve femdobbelt VE-vækst

Men kan vi så ikke bare skrue op for sol- og vindenergi som kompensation for faldet i atomenergi, vil nogle spørge. Jo, til en vis grad, skriver IEA, men det ville kræve en hidtil uset vækstrate i de vedvarende energiformer.

I de seneste 20 år er kapaciteten inden for vind- og solenergi vokset med omkring 580 GW i de ‘avancerede økonomier’. Men hvis de vedvarende energikilder skal erstatte nedgangen i atomenergi, vil denne vækst skulle femdobles.

Investeringer i atomkraft har været vigende de senere år. Illustration: Nuclear Power in a Clean Energy System, IEA

Ud over de problemer, det vil give med at overvinde modstand mod vindmølle- og solcellefarme og udbygge netværksinfrastrukturen, vil det også kræve ganske betydelige investeringer, som elkunderne vil skulle betale regningen for. IEA anslår, at den voldsomme udbygning af VE og infrastrukturen vil koste omkring 1.600 milliarder dollars frem til 2040.

Og selvom priserne er faldende på sol- og vindenergi, vil investeringerne langt overstige udgiften til at levetidsforlænge de eksisterende atomreaktorer, fastslår rapporten.

IEA anfører også, at atomkraften har en stabiliserende rolle i energimikset, da det er muligt at skrue op og ned for den producerede effekt efter behov, hvilket ikke på samme måde gælder de vedvarende energiformer.

Dyrt og langtrukkent at bygge A-værker

Lave energipriser, billige CO2-kvoter og de anselige summer, der skal investeres ‘up front’, er nogle af de faktorer, rapporten peger på som årsag til, at færre atomkraftværker får forlænget deres levetid eller nybygges. Dertil kommer den lange tidshorisont ved etablering af et nyt værk, risikoen for forsinkelser og problemer i byggeprocessen og risikoen for fremtidige ændringer i politikken eller elsystemet.

Atomkraft har sparet miljøet for store mængder CO2, i forhold til hvis der skulle have været anvendt andre fossile energikilder, påpeger rapporten. Illustration: Nuclear Power in a Clean Energy System, IEA

Ingeniøren skrev for nylig om den finske reaktor Olkiluoto 3, som med en forsinkelse på ti år endelig er ved at være færdigt, 20 år efter at det finske parlament godkendte byggeplanerne. Og rapporten nævner lignende eksempler i Frankrig og USA, hvorimod man i Sydkorea har haft langt større succes med at bygge atomkraftværker til tiden og uden budgetoverskridelser.

Otte anbefalinger

IEA’s rapport munder ud i en række konkrete anbefalinger til lande, der ønsker at bevare muligheden for atomenergi – men IEA udtrykker samtidig sin respekt for lande, der har valgt at fravælge A-kraft:

 • Forlæng levetiden af atomanlæg så længe som det er sikkerhedsmæssigt muligt.

 • Design elektricitetsmarkedet på en måde, der værdisætter energikildernes forsyningssikkerhed og kompenserer leverandørerne for den.

 • Giv atomkraft samme vilkår som andre energikilder med lavt CO2-udslip i anerkendelse af sine miljømæssige og energisikkerhedsmæssige fordele.

 • Opdater om nødvendigt sikkerhedsreglerne for at sikre den fortsatte sikre drift af atomkraftværker.

 • Etabler finansielle rammer og risikostyring, der kan hjælpe med at mobilisere kapital til nye og eksisterende anlæg til en acceptabel pris.

 • Støt nybyggeri og sørg for, at behandling af tilladelser ikke forsinker og fordyrer projekter, hvis ikke det er sikkerhedsmæssigt velbegrundet.

 • Fremskynd innovation i nye reaktorteknikker, såsom små modulære reaktorer (SMR) med lavere kapitalbehov og kortere etableringstid.

 • Beskyt og udvikl den eksisterende viden, erfaring og kompetencer inden for projekt-management inden for atomkraft.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

før det er erstattet 100% med noget emmisionsfri energi. Uanset prisen!

Tyskland er det lysende eksempel på hvorledes det IKKE skal gøres.

Men EP valget klare skred mod "grønnere", kommer desværre til at betyde det modsatte, og er endnu et søm i atomkraftens ligkiste (eller sakrofag?).

 • 44
 • 9

Men EP valget klare skred mod "grønnere", kommer desværre til at betyde det modsatte, og er endnu et søm i atomkraftens ligkiste (eller sakrofag?).

Vrøvl. Vesteuropa har været en spændende krølle på historien , der nu er ved at fuldbyrde det selvmordsforsøg ,som startede i kådhed 1914. De to halvlege krig tabtes iøvrigt mest på grund af manglende olie . England har været amerikansk dominion siden 1917. Atomkraft skal nok klare sig. Hvad ellers?

 • 3
 • 35

https://ing.dk/artikel/saa-steg-regningen-...

Hvis det er så dyrt, er det så stadig væk ikke bedre at satse på vindenergi ?

*"78 øre pr. kWh i 35 år Netop økonomien i projektet er i forvejen stærkt kontroversiel. Den britiske stat betaler nemlig i omegnen af 78 øre pr. kWh for strømmen fra Hinkley Point (i 2012-priser, men med dagens valutakurs) - vel at mærke i 35 år.

Til sammenligning betaler den danske stat 37,2 øre for strømmen fra vindmøllerne på Kriegers Flak i Østersøen."*

 • 24
 • 18

Typisk at IEA går god for atomkraft. De vet jo at atomkraftverk krever enorm backup (når de plutselig går ned), noe som bare kull, olje og gasskraftverk kan gi. Så å oppretholde atomkraftverk gjør det nødvendig å opprettholde fossile kraftverk og disse er IEA's egentlige anliggende (interesse).

For alle oss andre gjelder at vi verken har råd til å opprettholde dagens atomkraftverk eller bygge nye når fornybar kraft er mye billigere. Videre kan vi bare ane regningen for samering av atomkraftverk og kostnaden ved lagring og overvåking av radiaktivt materiale de neste hundre tusen år (og lengre). For ikke å snakke om de tusener av milliarder kroner som opprydding etter Tsjernobyl oh Fukushima har kostet og vil koste, de enorme arealene som er lagt øde pga radiaktiv forurensning, de millioner av mennesker i det gamle Sovjet som måtte ha støtte av myndighetene i tiår pga svekket helse og sosialt uføre som de havnet i etc.

Lytt til IEA som vil ha oss full fart inn i fortiden!

 • 11
 • 30

Naturligvis skal man ikke lukke velfungerende atomkraftværker før der er alternative rene energikilder... Men hvis de er slidt op eller sikkerheden ikke er i orden, så kan man blive nød til det...

 • 31
 • 0

Det går altid galt før eller siden, konstruktionsfejl, fejl i software, ting man ikke har taget højde for!

Hvordan gik det med Fukushima? Bare rolig vi har lavet en solid tsunami mur, men den blev pløjet ned som var det af pap!

Ulovlig dumping af radioaktiv affald div steder så folk får sjove børn!

Dårlig vedligeholdelse, så de altid ender med at lække!

Ingeniører er snot naive og tænker kun på idylliske glansbilled situationer, hvor alting er perfekt i evig tid, nej verdenen er ikke perfekt, og fyldt med komplet inkompetente folk der forvilder sig ind på nøgleposter, har set det for mange gange, at helt spejl blanke folk sidder og ikke kan finde ud af simple ting!

Når det går galt er sikkerhedszonen på 80 km, det er alt for meget af DK som bliver ubebogeligt uanset hvor vi placere det!

NEJ!!!!

 • 14
 • 40

@JP Mon ikke du roder tingene sammen? Der er ikke noget affald fra atomreaktorer der ligger og flyder. Der har derimod været problemer med affald fra industrien og hospitalsvæsnet. Men uanset så er der tale om småting der er lokalt. Prøv at se hvordan den kemiske industri har forurenet, eller oileindustrien. Fukushima er nok det eneste reelle uheld med et vestligt værk, og det skyldtes et uheld der ikke kan ske i Europa.

 • 27
 • 8

Hvis det er så dyrt, er det så stadig væk ikke bedre at satse på vindenergi ?

*"78 øre pr. kWh i 35 år Netop økonomien i projektet er i forvejen stærkt kontroversiel. Den britiske stat betaler nemlig i omegnen af 78 øre pr. kWh for strømmen fra Hinkley Point (i 2012-priser, men med dagens valutakurs) - vel at mærke i 35 år.

Til sammenligning betaler den danske stat 37,2 øre for strømmen fra vindmøllerne på Kriegers Flak i Østersøen."

Jeg har allerede dokumenteret i gennem beregning i en anden tråd her på ing, at Olkiluoto 3 trods forsinkelser og budgetskred er væsentligt billigere end Horns Rev 3 havmølleparken. Og Anholt Vindmøllepark er garanteret en pris på 1,05 kr/kWh fra den danske stat, hvilket er væsentligt mere end HP. Så hvis økonomien er afgørende, så sats på kernekraft.

 • 22
 • 24

Eller at de er totalt ulønnsomme! Den mest vanlige grunnen til at de blir nedlagt.

Nej, grunden er politisk, har intet at gøre med lønsomhed. Jeg har været på besøg på Brockdorf-værket i Tyskland. Et særdeles veldrevent værk, der sågar har haft en årsrekord i at være det værk der producerede mest strøm. Det er, trods sin lønsomhed og høje, klimavenlige produktion lukket ned til fordel for braunkohl i Tyskland. Barsebäck er et andet eksempel på et veldrevet værk der blev lukket ned at politiske grunde og nu vil de skøre svenskere lukke Ringhals. Igen et yderst veldrevet og lønsomt værk, der selvfølgelig burde have lov at køre videre. I USA har de et kernekraftværk, der aldrig blev taget i brug, selvom det kan erstatte bjerge af kulsort energi.

 • 28
 • 11

Her er en tanke vækkende udtalelse fra Elon Musk: https://www.youtube.com/watch?v=c-n6xJOFbvA Hvis man sætter solpaneler op på det område som skulle anvendes til et A-kraft anlæg, så går der mange år (35) inden der er break even. De fleste taler om hvad et A-kraft anlæg koster at bygge, men sjældent taler man om hvad det koster at nedlægge det, når det er udtjent; det koster næsten lige så meget som at opfører, og tager mange år (20-30) at nedrive. Hvis man kunne finde en mere effektiv måde at gemme el fra solceller og vindmøller i lang tid ville vi ikke have behov for fx A-kraft; gad vide hvor meget batteri kapacitet man kunne købe for kostprisen af et A-kraft? Moderne A-kraft værker skulle være mere sikre end de gamle, men med mange sikkerheds anordninger er der også mange chancer for at noget kan gå galt, se bare på moderne fly (fx F35); de falder også ned. Der findes, så vidt jeg ved, ikke et endeligt slutdepot for radioaktivt materiale fra A-kraft. A-kraft anlæg kunne være et oplagt terrormål – uhyggeligt. Der tales en del om små kontainer størrelse A-kraft anlæg, som nemt kan implementeres og flyttes rundt efter behov, men hvor mange sikkerhedsfolk (24/7) kræver det for at holde potentielle terror fra at lave ulykker ? A-kraft anlæg er meget energi og magt på et lille områder; stik i mod decentral løsninger. Dette blot nogle af min bekymringer om A-kraft, kunne vi få Iter til at fungerer så ville det være en helt anden sag.

 • 12
 • 21

Et kernekraftværk kræver væsentligt mindre backup end tilsvarende VE(variabel energi) fra vindmøller og solceller, fordi det kører stort set hele tiden og er sjældent nede, undtagen planlagt for at at skifte brændsel og foretage vedligeholdelse, hvilket er årsagen til at USAs små 100 KK kører med en gennemsnitlig KF på 92,6%. En havvindmølle ligger på max det halve og ofte væsentligt under.

Vindmøller er forutsigbare i motsetning til atomkraft. En vindpark faller ikke ut i sin helhet, i motsetning til et atomkraftverk. Du deltar også i kommentarfeltene til andre artikler og burde derfor vite at dine argumenter er uhyre primitive.

Skal man ha mye vindkraft (og de må nesten alle land ha etter hvert), så må vindkraften ha førsterett til å levere strøm (i det minste ta grunnlasten nå sol og vind kan). Det vil si at atomkraftverk ofte må stoppe for å unngå overproduksjon. Men det kan de ikke, verken av økonomiske eller tekniske årsaker. Kort sagt vind og sol i stort omfang lar seg ikke kombinere med atomkraft!

Sol og vind kan støttes opp av kraftvarmeverk, gasskraft fra flymotorer som går på hydrogen, fra storskala lagring av energi i varmt vann (fra sommer til vinter), fra kraftutveksling med Norge og Sverige, fra storstilt utbygging av pumpekraftverk i Norge (enda mye mer utveksling) og mange andre løsninger. Dyr og uoverskuelig atomkraft (sikkerhet, sanering, lagring av radioaktivt materiale) passer ikke inn. I beste fall må vi ha atokraft for hurtigst mulig å fase ut fossile brensler. Men utviklingen av sol og vind er så rask at dette alternativet blir midre aktuelt dag for dag.

 • 12
 • 22

A-kraft anlæg er meget energi og magt på et lille områder; stik i mod decentral løsninger. Dette blot nogle af min bekymringer om A-kraft, kunne vi få Iter til at fungerer så ville det være en helt anden sag.

Og problemet er? At man bruger færre arealer på at lave grøn, bæredygtig, billig og pålidelig energi? Decentrale løsninger, som Aukens barmarksværker? Som mange ulykkelige fjernvarmebrugere er stavnsbundne til og betaler skyhøje priser for. Nogle steder 30.000 kr om året for et parcelhus - og det er før den første joule varme er blevet leveret!

 • 20
 • 10

iea flugter med forskning fra ipcc og nasa. lande med atomkraft har generelt et lavere co2-udslip fra energiforsyningen. et fravalg af loesninger er et direkte medansvar for dagens 415 ppm, snart de 450 ppm.

 • 20
 • 2

Vi har allerede 451 atomkraftværker i drift, og har haft atomkraft siden 1954. Det leverer 10% af verdens el-forsyning, og 25% af EUs elforsyning.

Så skriver debatører om atomaffald der giver sjove børn. Om terror mål og sjusk og inkompetence. De skrives en masse påstande om prisen og backup og hvor billigt dette og hint kan gøres.

Med hvad om vi nu kikkede på virkeligheden i stedet for?

Hvor mange "sjove" børn er der blevet født pga radioaktivt affald og hvor mange terror anslag har der egentligt været, med nogen som helst følger for liv og helbred?

Det bliver meget subjektivt og følelsesladet, med al den kritik, men det er ikke baseret i fakta. De lange byggetider, skyldes især indsigelse og protester fra "grønne" org, som vil gøre verden ren og CO2 fri, ved at forsinke en energikilde der kan nettop det, de efterspørger.

Resultater af alle disse følelser er sikkerhedskrav og administration, der har drevet prisen til uanede højder, og så er den sidste anstødssten plantet.

Men hvad om vi dog bare holdt liv i dem vi har bygget, til vi får noget andet til at virke, som er rent og pålideligt?

 • 34
 • 9

Ja 451 atomkraftværker, hvilket jo kun kan lede til at fejlraten for atomkraftværker er ekstremt høj. Bare de tre Meat kendte på tremileøen, Tjernobyl og Fukushima er jo udtryk for en høj fejlrate. Den svarer jo nogenlunde til 3034 årlige flystyrt. 1131 pladespillere i Danmark kører på 78 omdr/min i stedet for 33 omdr/min. 5 daglige bilbrande i fisketorvets parkeringshus. Så nej. I betragtning af hvor få A-kraftværker der eksisterer, udviser de faktisk en bekymrende høj fejlrate.

 • 13
 • 24

Du sammenligner jo et "gammelt" vindmølleprojekt, der blev brugt til at udvikle havvindemølleparker med et atomkrafværk, der eftersignede burde være en etableret teknologi.

Burde du ikke sammeligne med et moderne etableret vindmølleprojekt så sammeligning er reel og objektiv altstå de 37,2 øre vs de 78 øre.

 • 14
 • 8

Det er jo meget politisk. Danmark og andre skal satse på at gøre de andre muligheder rentable, Vi er gode til og altså sælge os til forbedringer, der er mulige. De synes store.

Så egentlig synes Jeg, vi skal holde os langt fra at spilde tid og penge på debat om atomkraft.

Jeg har lidt det samme med det CO2 halløj og alle de omrejsende pingviner. Så længe Vi i Danmark end ikke kan få enighed om at implementere vind suppleret med solceller og varmere på taget samt bedre bygningsmasser, giver Jeg ikke meget for, de kan beslutte noget godt.

Ganske meget ligner de danske politiske partier, der pandefladt tager de holdninger, der ikke allerede er taget - uanset hvad de så er.

Resulatet bliver så en række studehandler, hvor man nærmest sikrer dårlige løsninger er ligeberettiget med gode. For mig er det heller ikke demokrati. Meningen med demokrati er, man fremstiller sine begrundelser på en sober måde, hvorefter man vælger de bedste løsninger.

 • 1
 • 12

tak for din overblik, lad os nuancere yderligere.

alvorlige ulykker paa atomkraftvaerker bygget i tresserne og halvfjerdserne. fukushima daiichi 1 1967 three mile 2 1969 fukushima daiichi 2 1969 fukushima daiichi 3 1970 chernobyl 4 1979

alvorlige ulykker paa atomkraftvaerker bygget de seneste 40 aar. 0

 • 26
 • 8

Ja, dine tal gør det naturligvis ikke bedre. Der har lige været tal på, man helst ikke skal spise en række dyr i Nordsverige pga Tjernobyl.

Jeg har aldrig været tilhænger af atomkraft bortset fra, det kunne være en løsning, hvis mam puttede noget af det radiaktive from bomberne i dem og ikke lavede flere af dem.

Fukushima er ikke så lang tiden siden.

Tak for kommentaren

 • 4
 • 18

atomkraft er en afvejning af risici. man kan ikke vaere for eller imod. det er alene et spoergsmaal om prioriteter.

her er mine prioriteter: 1 hindre klimaforandringer 2 bortskaffelse af atomvaabenmateriale 3 sikre at svenske, naturgaaende dyr altid holdes slagteklare i foedevarerkvalitet

hvad er dine prioriteter?

 • 5
 • 10

Helt rigtigt. Og det er da helt indlysende for mig at atomkraftværker bygget efter 1980 på mirakuløs vis ikke bliver ældre og mere uheldseksponerede, og at den menneskelige faktor på lignende mirakuløs vis, aldrig mere vil udløse uheld. ? Og stadig ændrer din byggeårsstatistik ikke ved det fundamentale. Atomkraftværker er statistisk lige så sikre som en Ford Pinto der bliver påkørt i bagenden.

 • 9
 • 14

Har med stor interesse fulgt HBO serien Chernobyl, hvor ulykken skildres fra selve nedsmeltningen og tiden derefter. På et tidspunkt bliver 3 mænd "ofret" fordi de skal dræne en stor samling af vand under den ødelagte reaktor. Hvis ikke deres mission lykkedes ville brændslet have smelte sig ned til vandet og skabe en termisk eksplosion på mellem 2-4 Megaton??? Er det virkelig rigtigt, at de 3 mænd forhindrede en gigantisk katastrofe, der havde smadret de 3 resterende reaktorer, kostet mio. af liv og gjort store dele af østeuropa ubebolig?

 • 8
 • 3

Jeg hæfter mig personligt ved 2 punkter;

*Fremskynd innovation i nye reaktorteknikker, såsom små modulære reaktorer (SMR) med lavere kapitalbehov og kortere etableringstid.

*Beskyt og udvikl den eksisterende viden, erfaring og kompetencer inden for projekt-management inden for atomkraft.**

Uanset om man er for eller imod A-kraft syntes jeg da at dette er den rigtige vej. Tænk hvis vindmøller havde slået 100 folk ihjel i startfasen og man derfor stadig den dag idag pev over hvor farligt det er og det ingen gang har på jord...

Giv A-kraft en masse forskningstøtte og lad os se om vi måske ikke kan få et endnu bedre produkt om 10-20 år.

Lad os eksempelvis tage et eksempel fra den virkelige verden.

Jeg bor p.t på Grønland i en mindre bygd ~110 indbyggere. Vi driver Grønlands 2. største lufthavn her og bruger derfor en shi.... af strøm på denne foruden boliger, butik, hotel osv osv. Vores elværk brænder lystigt olie af til vores 2 primære generatorer + 1 back-up. Vindmøller er umuligt her i området, både pga jævnlige storme, terræn, osv. Vandkraft er alt for dyrt at etablere her. Solenergi.. Ja om sommeren ville det være fint, om vinteren, knap så fint.

Her ville en SMR være den perfekte løsning, ligesom rigtig mange andre steder på Grønland og andre fjerne, mindre samfund. Og hvis der er noget vi har her på Grønland i overflod er det radioaktive materialer :)

 • 20
 • 5

Jeg har allerede dokumenteret i gennem beregning i en anden tråd her på ing, at Olkiluoto 3 trods forsinkelser og budgetskred er væsentligt billigere end Horns Rev 3 havmølleparken.

A hva?

Du viste at NUTIDSVÆRDIEN af KAPITALOMKOSTNINGERNE ved at bygge O3 strot set var LIG MED HR3.

Du så ikke på 1) driftomkostninger, 2) ekstra præmie for horisonten på afkastet eller 3) de 1,2 mia per års forsinkelse, som O3 har påført skandinaviske elforbrugere pga den manglende lovede kapacitet på markedet.

 • 10
 • 8

Jeps men med den mængde olie vi bruger på årsbasis til at generere strøm til en lufthavn, olie til opvarmning af huse og bygninger, køretøjer på diesel osv ville en 4MW SMR være perfekt.

 • 11
 • 3

Jeps men med den mængde olie vi bruger på årsbasis til at generere strøm til en lufthavn, olie til opvarmning af huse og bygninger, køretøjer på diesel osv ville en 4MW SMR være perfekt.

Morten - ryst lige hovedet en ekstra gang - sikkerhedsforanstaltninger for 4MW A-kraft er på mange måder det samme som en 1.600 MW'er.

Ja - Grønland har masser af uran; men det skal andersteds hen for at blive blive beriget til a-kraft, og i kan købe det igen til verdensmarkedspris.

 • 4
 • 8

tak for de supplerende oplysninger vedr kritikalitet og grid i 1983. det passer jo godt med at byggeriet er aeldre.

 • 4
 • 0

Jeg har allerede dokumenteret i gennem beregning i en anden tråd her på ing, at Olkiluoto 3 trods forsinkelser og budgetskred er væsentligt billigere end Horns Rev 3 havmølleparken

@Nej Jesper Du tror du har dokumenteret noget. Men før enhver beregning er der forudsætninger. Og du har i den anden tråd bevist undladt at svare de 3 gange jeg i den anden tråd har bedt dig om at dokumentere bare den ene af dine forudsætninger.

Et kernekraftværk kræver væsentligt mindre backup end tilsvarende VE(variabel energi) fra vindmøller og solceller, fordi det kører stort set hele tiden og er sjældent nede, undtagen planlagt for at at skifte brændsel og foretage vedligeholdelse, hvilket er årsagen til at USAs små 100 KK kører med en gennemsnitlig KF på 92,6%. En havvindmølle ligger på max det halve og ofte væsentligt under.

Nej Jesper Der kræves effektmæssigt samme back-up, som den produktionskapacitet der skal være back-up for. Og det med kapacitetsfaktoren har vi allerede set på. Og forøvrigt er der i en anden tråd et indlæg, som i den grad “klæder dig af” ved at dokumentere kapacitetsfaktorer på eksisterende danske KV værker på under 40%

 • 9
 • 9

Morten - ryst lige hovedet en ekstra gang - sikkerhedsforanstaltninger for 4MW A-kraft er på mange måder det samme som en 1.600 MW'er.

Nej, ikke engang tæt på.

Sikkerhed mod nedsmeltning er et problem der skalerer exponentielt med den effekt der skal kunne fjernes, ikke mindst af materialemæssige årsager.

En 4MW reaktor kan designes således at alene den termiske expansion af brændselselementerne er nok til at forhindre nedsmeltning, se f.eks TRIGA der har 50 års erfaring i at være "phd-sikker".

 • 15
 • 4

vandkoele smr reaktorer op til ca. 250 mw termisk har en realistisk mulighed for walk away safety og staerkt begraensede source terms ved beyond design base ulykker. yderligere udvikling paa fuel cladding og uranmatrix kan presse effekten lidt op.

 • 9
 • 1

Hvis vi antager, at CO2-udslippet er skadeligt for miljøet og det skal nedbringes og det stigende energieforbrug skal dækkes, er det nødvendigt med at fastholde og udbygge atomkraft. IEA skærer det ud i pap. Prisen for at producere atomstrøm er faktisk underordnet, hvis menneskeheden vil overleve uden eller stærk reduceret brug af fossile brændstoffer. Hvis alle mennesker globalt skal have adgang til vedvarende ernergi, er det udviklingen af mindre akraftværker nødvendig. Hvis vi ikke hæver energiforsyningssikkerheden i u-landene, vil vi 'producere' øget migration. Det er tvingende nødvendig, at tænke i disse sociale baner for at forstå, at akraft ikke skal lukkes ned. Det er et globalt anliggende. For tiden ser Dual Fluid Reactor (DFR) ud til, at være et godt/det bedste bud på, at kunne løse forsyningsproblemet. Med en daglig befolkningstilvækst på ca. 117.000 mennesker vil VE ikke kunne dække det fremtidige behov. For at fremtidssikre energiproduktionen kræver det nytænkning af de politiske beslutningstagere, der blot tænker på at fastholde taburetten de næste fire til fem år.

 • 16
 • 6

Men sammenligner man med antallet af syge og døde pga forurening fra kul og oliekraftværker - så er det mange størrelseordner højere end de få 1000 mennesker du lister op. Problemstillingen er meget lig med fly kontra bil. Et flystyrt medfører megen omtale, og flok bliver bange og forfærdede. Samtidigt dør mange gange flere mennesker i trafikken - de gør det bare lidt ad gangen.

Og kul/olie har jo været alternativet i 70'erne og 80'erne. Teknologien er først de senest årtier ved at være klar til at sol,vind og bølger kan erstatte vore energibehov - sådan for alvor.

Det er hul i hovedet at gøre som tyskerne. Nedlæg funktionerende værker, og erstat det med fossile brændstoffer. Nej, erstatningen skal være klar først.

 • 19
 • 2

Jeg kan vel bare sige det. Jeg er for Atomkraft og helst Thorium. Argumenterne for og imod er ikke særlig kompetente. Jeg var med til at designe og bygge Oskarshamn og Ringhals1. Vi prøvede at designe idioter ud af systemet. Det er blevet endnu sikrere nu. Det Japanske Værk der blev overvældet sf tsunamier havde en designfejl. De havde udelukkende diesel generatorer som backup hvilket ikke opfylder kravene til sikkerhed. Desuden stod de et uheldigt sted. Dårligt design. Det gjorde vi meget bedrå på Ringhals1.

Jeg læste at for nogen tid siden her at EROI ( energi return on investment) er 30-40 gange bedre for AE end VE og det unden at medregne E-lagring som er nødvendig.

 • 15
 • 4

Ringhals 1 og 2 Danmark kunne gøre en stor forskel ved at købe de to lukningstruede reaktorer og lægge et 2GW kabel til Danmark. Vi kunne nærmest pr. omgående lukke resten af vores kulkraftværker, og samtidig fortsætte med udbygningen af VE så også vores opvarmning kan komme over på ikke-fossilt strøm.

 • 13
 • 9

godt nyt fra europas stoerste klimaprojekt

stoebemesteren maa vaere godt tilfreds.

tidsplanen holder. betonkvaliteten er bedre og mere konsistent end industristandarden.

Meget spændende læsning. Byggemafiaerne i UK sætter en ære i at lav godt KK arbejde for at få lov igen. Herhjemme er der rigtig mange pjat-beskæftiget med metro ,fjernvarme og jernbanetunnel. Hvis de får færten af penge i KK,kommer det på trods af de fromme VE drømme.

 • 3
 • 10

atomindustri har det trumfkort at de nemmere kan fravaelge elendige levernadorer og mckinseytyper.

uorganiserede lykkeriddere er vaerre end organiseret mafia.

 • 3
 • 0

For at citere rapporten: "den grønne energis andel af elektricitetsforsyningen stadig på 36 pct. – ligesom den var 20 år tidligere. IEA medregner her atomkraft som en ‘ren’ energiform." og "atomkraften har en stabiliserende rolle i energimikset, da det er muligt at skrue op og ned for den producerede effekt efter behov, hvilket ikke på samme måde gælder de vedvarende energiformer."

Disse to afgørende forhold undlader kernekraftmodstanderne konsekvent at berøre i deres argumenter, og fritager dermed bekvemt sig selv for noget ansvar overhovedet for velfærdssamfundets opretholdelse.

Når investeringerne i kernekraft er så begræsede som de er, skyldes det hverken økonomien i værkerne eller manglend epenge eller muligheder. Det skyldes allene svage og ansvarsløse politikere der ikke vil melde klart ud om behovet for kernekraft, og dermed garantere den politiske opbakning. Finland og et par andre viser vejen, men det rækker jo ikke til at få CO2-emissionen rullet tilbage.

 • 4
 • 11

Jeg bor p.t på Grønland i en mindre bygd ~110 indbyggere. Vi driver Grønlands 2. største lufthavn her og bruger derfor en shi.... af strøm på denne foruden boliger, butik, hotel osv osv. Vores elværk brænder lystigt olie af til vores 2 primære generatorer + 1 back-up. Vindmøller er umuligt her i området, både pga jævnlige storme, terræn, osv. Vandkraft er alt for dyrt at etablere her. Solenergi.. Ja om sommeren ville det være fint, om vinteren, knap så fint.

Til Morten Rasmussen:

Som Jens Olsen også skriver, så kig på Orkney Øerne. Hvis de kan - så kan I også på Grønland.

Øerne er en ganske interessant case - de har masser af vindmøller, og overskuds energien bliver omdannet til brint, som kan bruges senere.

Fully Charged har en hel række spændende videoer om øerne - de er værd at se. En oversigt over videoerne kan ses her: http://www.emec.org.uk/blog-fully-charged-...

 • 9
 • 0

Før tjernobyl var en alvorlig reaktorulykke noget der kun ville ske efter en million reaktorår eller lignende.. Efter tjernobyl var det stadig i den størrelsesorden, når man så bort fra reaktorer af underlødig beskaffenhed og model. Så skete Fukushima... Igen kunne det afskrives som dårligt design... Og ja, det er jeg enig i. Men synes at nogen i deres ubetingede lovprisning går ud fra at så er der ikke flere tvivlsomme værker og uduelige aktører tilbage i branchen. Tror I virkelig på det? Noget andet er efterladenskaberne efter specielt tjernobyl. Herfra og til værket engang er væk er der kun tilsætning i sigte. Ikke den mest betryggende drivkraft. Desuden er værkets placering ikke langt fra stridigheder heller ikke betryggende. Når nogen mere eller mindre bevidst skyder et uvedkommende passagerfly ned... hvorfor skulle den samme utilregnelige type ikke finde på at “prikke” hul på både ny og gammel sarkofag for at skabe rav i den?

Men er dog stadig for kk generelt... men det skal også kunne svare sig..

 • 6
 • 1

Og problemet er? At man bruger færre arealer på at lave grøn, bæredygtig, billig og pålidelig energi? Decentrale løsninger, som Aukens barmarksværker? Som mange ulykkelige fjernvarmebrugere er stavnsbundne til og betaler skyhøje priser for. Nogle steder 30.000 kr om året for et parcelhus - og det er før den første joule varme er blevet leveret!

Jesper Ørsted

Du gør dig skyldig i at hamre videre med myter der simpelthen ikke stemmer overens med fysikkens love.

Både solenergi og vindenergi kræver mindre areal end KK og færre materialer samt færre ansatte.

Det er ikke specielt overraskende fakta, da der jo er en årsag til at vindenergi og solenergi er så meget billigere end KK og stadigt falder meget kraftigt i pris.

I begrebet pålidelighed, så taler sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed, levetid og planmæssig installation alle helt klart imod KK.

Og den ene lille ting som KK kan er at man kan regne med at KK producere 24/7 når de er istand til det, hvorimod vind og solenergi skal bruges i et sammenspil og overprovisioneres for at kunne det samme - det kan vind og sol så iøvrigt godt gøre billigere end KK, da solenergi og vindenergi er så meget billigere.

 • 10
 • 7

En nedsmeltning der forårsager en termisk eksplosion på 2-4 Megatons?

Nej.

Kælderrum under reaktoren indeholdt vand, der var lækket fra det ødelagte kølesystem, og reaktoren på etagerne ovenfor brændte.

Smeltet materiale fra reaktoren, curium, smeltede sig langsomt gennem etage adskillelsen ned mod de vandfyldte rum.

Ved kontakt med vandet ville den 2000+ C varme Curium fordampe vandet, men pga Leidenfrost effekten, vil kun en meget lille del af vandet komme i kontakt med Curiummet.

Der ville opstå en meget kraftig damp udvikling, men intet der bare minder om en større eksplosion, og en effekt på 2-4 Megatons TNT, er et helt absurd tal. Hiroshima bomben var på 11-13 KiloTons.

Historien om at disse 3 ofrede sig for sagen, er fantastisk, men der er meget modstridende oplysninger om hvorvidt de overlevede.

Men, sammenlignet med andre industrielle uheld, som fx Union Carbide i Bhopal, Indien, var Tjernobyl, nærmest en detalje.

 • 8
 • 8

Vi kunne nærmest pr. omgående lukke resten af vores kulkraftværker, og samtidig fortsætte med udbygningen af VE så også vores opvarmning kan komme over på ikke-fossilt strøm.

Ikke omgående - du skal lige først have godkendt og overtaget værkerne og godkendt og bygget kabel osv. Og kulkraftværkerne lukker snart alligevel - og leverer i øvrigt fjernvarme.

Og som Mads Torben Christensen beskrev her

https://ing.dk/blog/a-kraft-bristede-droem...

så er kapacitetsfaktorerne for de her centrale værker på 24-25 pct. i 2015. Den afhænger selvfølgelig af marginalprisen.

 • 4
 • 4

Da Tjernobyl blev bygget i slutningen af af 1970erne, leverede de 4 reaktorer en masse ren energi, som ellers ville være leveret fra kulfyrede kraftværker.

Kulfyrede kraftværker i SovjetUnionen var ikke kendt for sin effektive røgrensning, så en tilsvarende elforsyning ville have kostet 100.000 vis af døde og syge, hvert år.

Reaktor 3, som deler bygning med reaktor 4, der brændte, kørte videre til år 2000, og producerede 10 TWh ren strøm om året.

Det er Vaccine debatten igen, igen.

Alle er bekymrede for bivirkningerne, og ignorere at 10.000 gange så mange bliver hjulpet.

 • 10
 • 8

For at citere rapporten: "den grønne energis andel af elektricitetsforsyningen stadig på 36 pct. – ligesom den var 20 år tidligere. IEA medregner her atomkraft som en ‘ren’ energiform." og "atomkraften har en stabiliserende rolle i energimikset, da det er muligt at skrue op og ned for den producerede effekt efter behov, hvilket ikke på samme måde gælder de vedvarende energiformer."Disse to afgørende forhold undlader kernekraftmodstanderne konsekvent at berøre i deres argumenter, og fritager dermed bekvemt sig selv for noget ansvar overhovedet for velfærdssamfundets opretholdelse.

Nej, det bliver da tit debateret...

Havde VE ikke vokset så stærkt som den har gjort, så ville andelen af ren elproduktion være faldet markant, for der er ikke meget der tyder på at VE har erstattet atomkraft på verdensplan. Det er vist kun i Tyskland at man har forsøgt det...

Ligeledes diskuteres det meget tit hvordan VE skal sikre en total udfasning af kul, olie og gas og alle de problemer der er i den henseende med varierende produktion der er afhængig af vejret... Energilager nævnes, udlandsforbindelser osv.

Den store forskel er nok mest at VE forventes at kunne erstatte ele energiproduktionen, hvor atomkraft kun tænkes ind som grundlast og lidt fjernvarme...

 • 6
 • 6

De tre overlevede. Den ene døde i 2012 af hjerteproblemer. De 2-4 megaton som luftes i serien tror jeg kommer fra et gammelt interview med en russer, som er sluppet igennem faktatjekket. Men det ville have afstedkommet en grad af dampeksplosion, der ville have smidt yderligere kerne op i luften til gavmild fordeling og muligvis beskadiget værket yderligere.

 • 4
 • 2

Når investeringerne i kernekraft er så begræsede som de er, skyldes det hverken økonomien i værkerne eller manglend epenge eller muligheder.

Bertel Johansen Det har nu i nogle år været sådan at Vestas ene og alene sælger vindmøller, der hvert år har større rated power end hele den globale KK industri formår.

I år eller næste år overhales Vestas af 1-3 kinesiske solcelle producenter, selvom Vestas salgsfremgang målt på kapacitet var 30% sidste år og selvom den fremgang fastholdes i år og formentlig også næste år.

IEA har også lige udgivet en årlig rapport om elbiler, hvor de fordobler deres skøn frem til 2030. Problemet er at salget af elbiler steg 60% sidste år og det også ser ud til at ske i år. For at tallene skal gå op i 2030, så skal stigningen i salget af elbiler styrtdykke efter 2020.

I rapporten om KK taler de om 85% andel for CO2 lette teknologier i 2040, men med den nuværende stigningstakt for vind og sol, så nås 100% altså i 2030.

For nogle måneder siden var IEA ude med en prognose om 40GW offshore wind ialt i 2040. Det sker inden 2025 og andre traditionelt konservative "analytikere" har offentliggjort forventninger om 132GW ialt i 2030.

I Kina er FIT for KK tre gange højere end gennemsnits 20 årige PPA kontrakter på vindenergi i USA.

 • 5
 • 8

Jeg læste at for nogen tid siden her at EROI ( energi return on investment) er 30-40 gange bedre for AE end VE og det unden at medregne E-lagring som er nødvendig.

Jens Ole Stilling

Det er altså bare sejlivede myter.

En moderne vindmølle er kun få uger om at producere ligeså meget energi som man kan med en bunke kul, der vejer det samme som hele møllen.

Lagrings myten er fjollet, da det jo er meningsløst kun at regne på at vedvarende energi skal producere elektricitet. Vedvarende energi skal fuldstændigt fortrænge al anden energi og der er enorme muligheder for at tilpasse efterspørgsel efter vedvarende energiproduktion.

Man kan nu en gang ikke bygge KK værker med så få materialer per produceret kWh som det er muligt med solcelleanlæg og vindmøller - heller ikke når de respektive kapacitetsfaktorer indregnes.

 • 11
 • 8

Anholt modtager 1,05 kr/KWh i de 22.000 timer fuldlasttimer ~ ca. 12 år. Herefter er det spotpris ....

For HPC er prisen aftalt som indeksreguleret i 35 år regnet fra 2012. Det varer lang tid inden de engelske forbrugere slipper ud af gældsspændetrøjen

Med til regnestykket hører også at se på differencen til den faktiske salgs-spotpris / markedspris for den producerede el. For vind er denne under gennemsnittet, da prisen typisk er lav når produktionen fra vind er høj.

 • 4
 • 2

Med til regnestykket hører også at se på differencen til den faktiske salgs-spotpris / markedspris for den producerede el. For vind er denne under gennemsnittet, da prisen typisk er lav når produktionen fra vind er høj.

Hvis du propper 1.6 GW konstant effekt ind i systemet, så vil du se det samme for den produktion.

Gennemsnitprisen på forbrugt el er påvirket af, at når forbruget er højt, så er prisen også høj, så gennemsnitprisen per forbrugt kWh er højere end gennemsnitsprisen per time. Så når du producerer lige så meget i timer med lav pris og lavt forbrug som i timer med højt forbrug/priser, så vil prisen per produceret kWh være lavere end per forbrugt kWh.

 • 4
 • 4

Jens Stubbe siger: 'I begrebet pålidelighed, så taler sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed, levetid og planmæssig installation alle helt klart imod KK.'

Så vi skal altså forstå på dig, at fransk kernekraft - som leverer 80 + procent af landets el - er upålidelig, usikker, ustabil og uforudsigelig ? Come on.

 • 9
 • 5

Jens Kastberg Sikkerhed - fire nedsmeltninger og adskillige forureningsmareridt samt ingen tilfredsstillende løsninger på dekommission eller permanent lagring af affald.

Forudsigelighed - stor procentdel aldrig færdigbyggede og ditto ude af drift i lange perioder samt ditto taget ud af draft før deres designlevetid og hovedparten overskrider både budget og tidsplan.

Levetid - holder ikke hverken gennemsnitligt eller i forhold til aktuelle sikkerhedsforeskrifter.

Planmæssig installation - se ovenfor.

Eneste mulige konklusion er at jeg har ret.

 • 8
 • 10

Dette er til dels et svar/supplement på paul sehstedt indlæg hvor jeg er helt enig i betragtningen at enten skabes der energiforsyning ellers skabes der migration. Men i Afrika har solceller allerede vundet! Denne artikel opsummere det ganske godt. For de hushold og virksomheder, (der er indenfor mobilnettet), er man under en tilbagebetalingstid på under 3 år i forhold til petroleum og diselgeneratore. Helt typisk tilbydes fx betal 10 $ i tre år incl. vedligehold. Derefter er anlægget betalt og bliver overdraget til brugeren. Som derefter har "gratis" strøm i 20-30 år mere og kun skal inverstere i evt nye batterier.

For nylig mødte jeg en, som handler med et savværk i Ghana: Deres udgift til at holde diselgeneratore i gang kan betale "stumperne" til et solcelleanlæg på 1½-2 år. Lidt afhængig af om hvor højt et peak man ville have i regntiden. (Bemærk at de ikke behøver batterier til backup, da de kun saver i de lyse timer.) I praksis starter man diselmotorene efterhånden, som man starter savene. Med et solcelleanlæg vil man kunne have alle savene igang hele tiden uden meromkostninger til drivmiddel. (Dette vil sætte tilbagebetalingstiden yderlig ned, forudsat man har træ at save.)

 • 10
 • 2

Med til regnestykket hører også at se på differencen til den faktiske salgs-spotpris / markedspris for den producerede el. For vind er denne under gennemsnittet, da prisen typisk er lav når produktionen fra vind er høj.

Kristian P Larsen Der er ingen som betvivler din observation, men al el som produceres skal jo sælges til markedspris og så er det jo bedøvende ligegyldigt om markedsprisen påvirkes af solceller, vindmøller eller skiftende efterspørgsel.

Derfor hjælper det jo ikke KK at de i lange periode producerer når der er negativ elpris.

 • 8
 • 3

Jesper - Citatfusker

Anholt modtager 1,05 kr/KWh i de 22.000 timer fuldlasttimer ~ ca. 12 år. Herefter er det spotpris ....

For HPC er prisen aftalt som indeksreguleret i 35 år regnet fra 2012. Det varer lang tid inden de engelske forbrugere slipper ud af gældsspændetrøjen

Vi kan godt regne på det: Anholt Vindmøllepark kostede 10 mia kr at opføre, den har en effekt af 400 MW og en KF der med et konservativt estimat ligger på 35%(sandsynligvis nærmere de 40%, men lad os bare regne med 35%). Vi sætter låneprocenten til 5%, det er trods alt nogle år siden lånet blev optaget og renten var højere dengang. Vi regner med 12 årlige terminer og 12 årlige rentetilskrivninger og en løbetid på 25 år. Af garantiprisen på 105 øre/kWh kan vi regne med at 5 øre/kWh går til O&M

Årlig elproduktion: 1.226.400.000 kWh Månedlig elproduktion: 102.200.000 kWh Garantiperiode: (400.000 x 22.000)/102.200.000 = 86 måneder(afrundet) Ydelse pr md. : 102.200.000 kr Restgæld efter 86 måneder: 2.038.884.509 kr

I resten af gældens løbetid på 214 måneder: Gæld 2.038.884.509 kr Ydelse pr md: 14.406.790 kr Ydelse pr kWh: 6,95 øre

Statskassen er virkeligt blevet malket her!

 • 5
 • 6

Hvis man skal have det fulde udbytte af solceller, er det bedre de bliver forbundet til nettet. Når solceller forbindes til nettet, udnytter man al den energi de kan producere. Og, såm du helt rigtigt fremfører, så kan solceller og for den sags skyld vindmøller producere el langt billigere end diselgeneratorer. Lake turkana i Kenya er et godt bevis.

 • 5
 • 1

Bare de tre Meat kendte på tremileøen, Tjernobyl og Fukushima er jo udtryk for en høj fejlrate.

Selve det, at du medtager Tjernobyl, Tommy Lindegaard, fortæller, at du ikke har styr på emnet.

Hvem bygger a-kraftværker type Tjernobyl? ingen.

Hvor mange morsomme børn pga. Three Mile Island? ingen.

Fukushima er stadig et åbent spørgsmål, men erfaringerne fra Hiroshima og Nagasaki fortæller, at risici er stærkt overdrevne, når selv udløsning af kernevåben gav så få skader i forhold til spådommene.

 • 5
 • 4

Albert Nielsen: der er bare en forskel på at drage et lettelsens suk, når det viser sig at omfanget og virkningerne ikke blev som spået eller at uddrage at det ikke gør noget særligt og at fremtidige uheld derfor er mere end ubelejlighed end en alvorlighed.

Desuden vil jeg mene at tjernobyl er et atomkraftværk på samme måde som en lada er en bil. Skønt af en dårligere standart så dog stadig en del af “bilparken”.

 • 3
 • 4

Statskassen er virkeligt blevet malket her!

Det antages at Hinkley Point C koster 19,6 milliarder pund at opfører... Med en fast pris på 92,5 pund/MWh (2012-pris) i 35 år og med en kf på over 90%, giver det en betaling på 107 milliarder pund og dertil kommer inflationsreguleringen (130 milliarder pund, hvis man regner med en inflation på 2%)... (En overbetaling på +5x anlægsprisen)

Til sammenligning anslårs Anholdt til at have kostet 10 milliarder DKK. De fik en garanteret støttepris på 105 øre/kWh i de første 50.000 timer. Den samlet støtte vil derfor være på 21 milliarder DKK (En overbetaling på +2x anlægsprisen)

Men hvor vi i Danmark sørgede for at pengene gik til et overvejende statsejet dansk selskab og formålet var at hjælpe en ny teknologi i gang... Og oven i købet på et projekt som er blevet kritiseret både af tilhængere og modstandere som værende alt for dyrt pga. udbudsmetoden... Der har englænderne i stedet valgt at give pengene til et fransk firma, der invisterer for kinesiske penge... Den investering kommer aldrig det engelske folk til gavn.

 • 11
 • 2

Desuden vil jeg mene at tjernobyl er et atomkraftværk på samme måde som en lada er en bil.

og der går du fuldstændig fejl. Heller ikke en Lada har kofangere af dynamit.

At bruge brint til at køle og brændbart material (grafit) som moderator som i Tjernobyl, er ikke overdrevent genialt. Ingen udenfor Sovjetunionen fik samme brillante ide.

At kølevandet skal "løbe" opad (læs: løbende pumpes op) i stedet for at falde ned fra en fyldt tank, når man i givet fald skulle slukke brændende grafit, var endnu en del af det geniale design.

Læg dertil, at designere, konstruktører og operatører af a-kraftværker har noteret sig, fejlene begået i (specielt) Tjernobyl og har lært af dem. Eksempelvis tester man ikke systemer uden grundig forberedelse og fuldt beredskab til at lukke reaktoren ned.

Reaktor 4, som blæste af i 1986, var ikke omgivet af en solid skal (containment building/vessel). Det er resterne af den nu: beton indkapslet i en solid stålkappe.

 • 4
 • 9

Det antages at Hinkley Point C koster 19,6 milliarder pund at opfører... Med en fast pris på 92,5 pund/MWh (2012-pris) i 35 år og med en kf på over 90%, giver det en betaling på 107 milliarder pund og dertil kommer inflationsreguleringen (130 milliarder pund, hvis man regner med en inflation på 2%)... (En overbetaling på +5x anlægsprisen)

Til sammenligning anslårs Anholdt til at have kostet 10 milliarder DKK. De fik en garanteret støttepris på 105 øre/kWh i de første 50.000 timer. Den samlet støtte vil derfor være på 21 milliarder DKK (En overbetaling på +2x anlægsprisen)

Men hvor vi i Danmark sørgede for at pengene gik til et overvejende statsejet dansk selskab og formålet var at hjælpe en ny teknologi i gang... Og oven i købet på et projekt som er blevet kritiseret både af tilhængere og modstandere som værende alt for dyrt pga. udbudsmetoden... Der har englænderne i stedet valgt at give pengene til et fransk firma, der invisterer for kinesiske penge... Den investering kommer aldrig det engelske folk til gavn.

Lad os regne lidt på Hinkley Point C: Kapacitet: 3.200 MW Kapacitetsfaktor: 92,6% Levetid: 60 år Lånebeløb: £ 20,3 mia = 171.990.000.000 kr(dagskurs) Rentesats: 2%(Statslån) Løbetid: 30 år Antal terminer pr år: 12 Antal rentetilskrivninger pr år: 12 Månedlig elproduktion((3.200.000 x 8760 x 0,926)/12)= 2.163.136.000 kWh Ydelse pr md: 635.708.531 kr Kapacitetsomkostninger: 29,39 øre/kWh

Det er nogenlunde samme pris som på Horns Rev 3.

 • 2
 • 9

Den gamle sarkofag er ikke særlig godt konstrueret, grundet de forhold den er bygget under. Tjernobyl ER en del af atomkraftens arv. Og forsikringerne om at det bestemt ikke kan gå galt i en vestlig reaktor, kunne man muligvis have solgt til lægmand indtil marts 2011. Men så skete Fukushima... Igen sprang fagfolk til og forsikrede at det var pga. Dårlig placering af dieselgeneratorer og for lav tsunamimur. Og det var det da også... Men troværdigheden røg altså ved den lejlighed.. for hvad var forsikringerne værd, da der kunne være uerkendte, graverende konstruktionsfejl andre steder? Så det har sådan set ikke meget med tingenes reelle tilstand at gøre!

 • 5
 • 3

Så vidt jeg husker Thernobyl, så har man senere indrømmet at der var nogle forsøg, man havde fået besked på at udføre, som ikke kunne udføres fordi, der var nogle automatiske nødbremser, der trådte ind. Men i et totalitært samfund som Sovjet, turde man ikke nægte, og undlade at lave forsøgene, så man slog den automatiske bremse fra og så gik det galt. Det er der vel ingen der tror vil kunne ske i vesteuropa. vh Mogens#

 • 2
 • 4

Atomkraft fører på point i denne følelsesladede debat.

Atomkraft, evne til at producere energi uden forurening, har i følge WHO, reddet mindst 9 millioner menneskeliv. Uheld har kostet 200-300 personer livet.

Hele debatten er vendt på hovedet, og igen minder det om vaccine diskusionen.

Så er der Jens Stubbe! Det er simpelhen lodret løgn, alt hvad du skriver om emnet.

Det er næsten fascinerende, nærmes Trumpsk, at se nogen leverer noget der er så forkert og så let at gendrive, som de argumenter der bringes.

Et moderne atomkraftværk, kan leverer 1670 MWe, non-stop, i 24 mdr, på et areal på under 100 ha. Det holder i 60-80 år og bruger 20 tons uran pr år. Der indgår ca 100.000 tons stål og beton konstruktionen. Affaldshåndteringen og dekomissionering er der 100% styr på og financieres via driften, kun politisk sabotage, står i vejen, ikke teknik.

Hvor er PH Kamp iøvrigt blevet af? Hvorfor gør han ikke indsigelser når Jens Stubbe lukker løgne ud i debatten?

 • 6
 • 7

Personligt ved jeg godt at man kan lave og har lavet sikre reaktorer og at russerne ikke gjorde det med RMBK. Men det er jo egentlig sagen uvedkommende. Det er efter min mening fortidens fejlagtige forsikringer der bider jer i halen... Når man forsikrede om at atomkraft var sikkert før tjernobyl og før Fukushima var man for skråsikker. For hvad værdi kan politikere og vælgere tillægge nutidens forsikringer...

 • 5
 • 2

Jeg er lidt sen på den, men vil alligevel kommentere: Flere steder i rapporten sammenlignes atomkraft og VE (vindkraft) på en sådan måde, at det ikke tydeligt fremgår, at prisen slet ikke er afgørende. Forskellen er forsyningssikkerheden. En stabil energikilde er langt (uendelig!) mere værd end en kilde, der kun virker, når det blæser. De eneste to store, stabile og næsten CO2-fri energikider, vi har, er vandkraft og kernekraft. Og så kan de fleste lande supplere (10-30%) med biomasse (træ, flis og affald). IEA burde forlængst (i 20 år) have udbredt denne viden. - Men bedre sent end aldrig.

 • 8
 • 8

Jeg ved ikke hvor du får de fantasipriser fra, men de må være basseret på noget helt forkert.

Kreigers Flak = 600 MW 50% af tiden, 25-30 års levetid. 3.5 miliarder til landkabler, 4 milliarder til støtte, 8 milliarder i bygningsomkostinger. Så omkring 15 miliarder pr park.

Hinkly point C = 3200 MW 95% af tiden, 60 års levetid plus 4500 MW varme. 160 milliarder.

Så du skal bygge 21 Kreigers Flak parker, 10.5 de første 30 år og 10.5 mere for at komme op på de 60 år. Så det er 315 milliarder kroner for at få samme energimængde, endnu mere hvis du også regner varmen med som brugbart.

 • 4
 • 3

Du kan ikke klemme nok vindmøller og solpaneler ind på den grund et KK fylder med samme elproduktion. Og materialer? Der skal opføres i 1000-vis af vindmøller med fundamenter per KK, hvordan vil du lave det med færre materialer, tal om noget der der er i strid med fysikkens love! Og kapitalomkostningerne: Ved 25 års løbetid, 2,5% rente og 12 årlige afdrag og rentetilskrivninger Horns Rev 3: 28,50 øre/kWh Olkiluoto: 16,98 øre/kWh I rest my case!

Jesper Ørsted

Lover du det.

Selvfølgelig kan du da både producere mere solenergi og mere vindenergi på den plads som et KK værk optager.

Og et KK værk vejer helt klart mere end de vindmøller og solceller, der skal til for at producere samme mængde energi.

Du læser bare for meget Whatupwiththat sludder og hænger fast i oldgamle tal for både solenergi, vindenergi og KK værker.

 • 5
 • 6

Så er der Jens Stubbe! Det er simpelhen lodret løgn, alt hvad du skriver om emnet.

Det er næsten fascinerende, nærmes Trumpsk, at se nogen leverer noget der er så forkert og så let at gendrive, som de argumenter der bringes.

Et moderne atomkraftværk, kan leverer 1670 MWe, non-stop, i 24 mdr, på et areal på under 100 ha. Det holder i 60-80 år og bruger 20 tons uran pr år. Der indgår ca 100.000 tons stål og beton konstruktionen. Affaldshåndteringen og dekomissionering er der 100% styr på og financieres via driften, kun politisk sabotage, står i vejen, ikke teknik.

Hvor er PH Kamp iøvrigt blevet af? Hvorfor gør han ikke indsigelser når Jens Stubbe lukker løgne ud i debatten?

Michael Fos

Vi har taget den her før.

De 20 tons uran hører ingen steder hjemme.

Hvis du har lyst til at læse op på emnet, så er her en informativ artikel. https://www.nuclear-power.net/nuclear-powe...

Til dem som ikke gider nærlæse, så anslår de at et en GW KK værk skal bruge 165 tons fra start og at en fjerdedel skal skiftes årligt. 41.25tons, så deraf følger at et 1.6GW KK værk bruger 66tons årligt, men nu udgør fissil uran 0.7% af naturligt forkommende uran, så tallet skal ganges med en stor faktor og derudover er mængden af malm også mange faktorer større.

Kan du ikke bare reagere lidt modent og så simpelthen aflevere datapunkter for det 1.6GW KK kraftværk du hævder findes som vejer mindre end tilsvarende vægt for solceller og vindmøller der kan producere det samme.

Ps. Hylende morsomt at PHK påklades som opmand.

 • 7
 • 6

Personligt ved jeg godt at man kan lave og har lavet sikre reaktorer og at russerne ikke gjorde det med RMBK. Men det er jo egentlig sagen uvedkommende. Det er efter min mening fortidens fejlagtige forsikringer der bider jer i halen... Når man forsikrede om at atomkraft var sikkert før tjernobyl og før Fukushima var man for skråsikker. For hvad værdi kan politikere og vælgere tillægge nutidens forsikringer...

Det er modstanderne, der måske i uvidenhed kræver en abolut risikofri kernekraft, dem der kender lidt til fysik er udemærket klar over at det aldrig kommer til at ske. Men agerer man derefter er det intet problem. Hvad man derimod kan garantere er, at uden nuclear, kommer CO2 udledningen aldrig under kontrol. Det kan man så vælge at ignorere, men det medfører nødvendigvis at man påtager sig et ansvar for adskillige katastrofe scenarier.

 • 9
 • 5

Jeper Ø,

Det er altså ikke i orden at cherry-picke dine tal. HPC er katastrofalt i finansering, men lad os pille dine kirsebær ned:

Capacity factor i ENGLAND ad baseload nuclear: 78% fra http://www.world-nuclear.org/information-l... OG det er under ligeså fordelagtive forudsætningen som man kan give - nemlig baseload. Hvilket er et kunstig monopol-lignende indrømmelse, da alle burde levere på spot-prisen.

Seneste tal for opførsel altså ekslusiv drift, forsikring og dekommisionering estimeret af den europæiske kommision: 24.5 milliader britiske pund

HERTIL kommer så de variable omkostninger under levetid, personale, brændsel, vedligehold, osv.

HERTIL kommer så de faste omkostnigner til forsikringer, og henlæggelse til dekommisionering, samt opbevaring af radioaktive affaldsprodukter.

Alt dette er underordnet for det hele er en god forretning, idet forbrugerne betaler den fastsatte pris i hele 35år, som er index-justeret til ca. 81 øre/kWh (92.5£ /Mwh i 2012). Og hvis den pris ikke dækker, ja så er værket TOO-Big-To-Fail og nogen vil helt sikkert betale regningen - gæt hvem?

Det er altså på niveau med flat-eath'ere og antivax'ere at påstå det give mening økonomisk. Der er andre grunde, og andre gode eksempler, men HPC er en katastrofe!

 • 6
 • 5

Capacity factor i ENGLAND ad baseload nuclear: 78% Så er det jo fordi de ikke bruger det som ren baseload, men også kører lastfølge. Det er jo en politisk beslutning, der intet har at gøre med,at HPC kan sagens komme langt op over 90% i KF, de 92,6% er faktisk et ret konservativt skøn. Seneste tal for opførsel altså ekslusiv drift, forsikring og dekommisionering estimeret af den europæiske kommision: 24.5 milliader britiske pund Jeg tog de tal der stod som max pris på Wikipedia. HERTIL kommer så de variable omkostninger under levetid, personale, brændsel, vedligehold, osv. HERTIL kommer så de faste omkostnigner til forsikringer, og henlæggelse til dekommisionering, samt opbevaring af radioaktive affaldsprodukter. Der er som sagt udelukkende beregninger for kapacitetsomkostningerne jeg har foretaget. KK og vind koster nogenlunde det samme i O&M. Dekommissioneringen af KK koster ½ øre pr kWh, som lægges til side.

 • 6
 • 5

Jeg tog de tal der stod som max pris på Wikipedia.

Har de nu skruet op for den forventet pris igen? Jeg kan se at de også har rykket den forventet opstart til 2025-2027... Det er jo snart hver måned man skal ind og se hvad prisen nu bliver og hvornår de nu forventer at gå i drift :)

Efter at have fulgt med i debatten her på Ing, troede jeg ellers at det maksimalt tog 5 år at opfører et atomkraftværk... :)

 • 8
 • 3

@Albert Nielsen. Selve det, at du medtager Tjernobyl, Tommy Lindegaard, fortæller, at du ikke har styr på emnet.

Øh Albert. Benægter du at der skete en ulykke på Tjernobyl eller hvad. Jeg synes faktisk min statistik over større uheld på atomkraftværker holder meget godt, og at den bestemt ikke vidner om manglende styr på emnet.

 • 9
 • 3

Så er det jo fordi de ikke bruger det som ren baseload, men også kører lastfølge. Det er jo en politisk beslutning, der intet har at gøre med,at HPC kan sagens komme langt op over 90% i KF, de 92,6% er faktisk et ret konservativt skøn.

@Jesper Kan du du huske de mange gange du er blevet spurgt om at give eksempler på danske kraftvarmeværker med kapacitetsfaktor på 92,6% Der er ikke en jordisk chance for at få atomkraft til at køre grundlast i Danmark og i lastfølge er du nede på 3. eller 4. prioritet. Men du ved det ikke vel ?

 • 6
 • 5

PH Kamp praler af at han gør indsigelser når nogen lukker vrøvl ud i debatten. Men det gælder tydligvis når Jens Stubbe bringer vrøvl og lodrette løgne.

Ovenikøbet med en slibrig og omklamrende stil.

Du ved ikke en døjt om atomkraft udover hvad du lige kan google på 5 minutter.

Men læg mærke til at Jens Stubbe, tager en lille detalje ud og maltralterer, men aldrig de store detaljer som han ikke forstår.

Det er iøvrigt nogle underlige mennesker, uden empati, disse anti-atomkraft debatører.

At millioner dør af fossile brændstoffer får ikke en eneste kommentar med på vejen, kun de sædvanlige løgne, forvanskninger og økonomiske tåbeligheder.

 • 6
 • 20

Mon ikke du roder tingene sammen? Der er ikke noget affald fra atomreaktorer der ligger og flyder. Der har derimod været problemer med affald fra industrien og hospitalsvæsnet. Men uanset så er der tale om småting der er lokalt. Prøv at se hvordan den kemiske industri har forurenet, eller oileindustrien. Fukushima er nok det eneste reelle uheld med et vestligt værk, og det skyldtes et uheld der ikke kan ske i Europa.

Når jeg nævner Fukishima tænker jeg ikke kun på tsynamien, men på at mennesker altid vil undervurdere en fare, jeg kunne også nævner bare her i Danmark at tage på stadion, sports haller, butikker styrter sammen, det burde ikke være svært at lavet et simpelt tag, men der kommer fejlkonstruktion med i ligningen, så der kan også indsnige sig alvorlige fejlkonstruktioner ved 2. og 3. generations a-kraftværk.

Bare fordi andre industrier også forurener så er det ikke også ok at a-kraft kan svine, når skaden er sket kan det ikke bar renses væk, det vil være ubeboeligt i tusindevis af år. De fleste andre ting der forurener kan renses væk.

Synes ikke det er små mængder her. http://www.world-nuclear.org/uploadedImage...

 • 3
 • 2

At millioner dør af fossile brændstoffer får ikke en eneste kommentar med på vejen, kun de sædvanlige løgne, forvanskninger og økonomiske tåbeligheder.

Det skyldes jo udelukkende at det ikke har noget med atomkraft kontra VE at gøre... Vi er alle imod at der afbrændes fossile brændstoffer og begge teknologier minimerer brugen af dem... Men indtil nu er det ikke lykkes nogen teknologier at udfase brugen af fossile brændstoffer... Den store fordel er at vi nu arbejder på at få dem udfaset, også politisk...

 • 10
 • 2

Michael Fos: “Det er iøvrigt nogle underlige mennesker, uden empati, disse anti-atomkraft debatører.”

Det er jo hverken slibrigt eller omklamrende. Men så er det positive om din stråmand da vist også sagt. Og din affejning af tjernobyls konsekvenser understreger at du er empaternes konge eller hur?

 • 10
 • 5

Hvad er så din forklaring på at strøm fra AE er flere gange dyrere end strøm fra VE?

Hvad er din forklaring på at du smider om dig med falske udokumenterede påstande i landet med de højeste forbruger priser på elektricitet i EU:

"A panel data of European countries has been analysed using Kao's residual cointegration test, and an Autoregressive Distributed Lag approach, to assess the relationships. This paper proves that both income and risk of household poverty are directly linked with renewable energies, in both the short- and long-run. The energy transition to renewables has had negative consequences for households."

https://www.sciencedirect.com/science/arti...

 • 3
 • 6

Hvad er din forklaring på at du smider om dig med falske udokumenterede påstande i landet med de højeste forbruger priser på elektricitet i EU

@Rolf Du er lige kommet med en falsk og udokumenteret påstand! Utallige gange har der på Ing.dk været vist statistikken fra Eurostat. Og elprisen i Danmark ligger i den laveste 1/3 At vi så har en del afgifter og skatter er en anden sag. Hvis du vil debattere skatte- og afgiftspolitik, samfundsmodeller m.m. så er det det nok et andet forum du skal vælge

 • 11
 • 3

Når der tales om VE- Anlæg mener KK tilængere ofte at det er urealistisk at vi kan blive 100 % forsynet ad den vej . Hvis vi nu vender det spørgsmål om: Hvis 451 KK værker i dag lever 10 % af elproduktioen hvor mange anlæg skal der så til for at dække 100 % m KK? Hvis det antal KK værker skal bygges hvor realistisk er det så at de kan bygges før det er alt for sent ? Hvis de skal have samme tilskud som Hinkley Point C hvad vil det så kodste skatteborgerne ?

 • 13
 • 3

Hvis vi nu vender det spørgsmål om: Hvis 451 KK værker i dag lever 10 % af elproduktioen hvor mange anlæg skal der så til for at dække 100 % m KK?

El er en ting ,men der skal også bruges varme og transport, så det nødvendige antal er mega-stort. Hvor de ikke bygges gælder Darwins første.

 • 3
 • 1

Gik det ikke op for dig, at Tjernobyl brugte brint (det kan brænde) til køling, grafit (det kan brænde) som moderator og at vandkølesystemet var afhængigt af fungerende pumper (dvs. tilgængelig elektrisk kraft) og at Tjernobylreaktorerne ikke var omgivet af et containment vessel?

Jeg bemærker til min store moro, at foreløbig 5 debattører tror, at vestlige Akraftværker 1. anvender brændbar grafit som moderator 2. anvender brint (som jo eksploderer fortrinligt i forbindelse med ilt) til køling 3. ikke er omgivet af et containment vessel

 • 7
 • 13

Men læg mærke til at Jens Stubbe, tager en lille detalje ud og maltralterer, men aldrig de store detaljer som han ikke forstår.

Michael Fos

Du er ikke blevet omklamret.

Du har bare slynget nogle totalt forkerte tal ud og er blevet opfordret til at dokumentere dem, hvad du naturligvis ikke kan da det simpelthen er fysisk umuligt.

Oveni at du ikke forstår at KK værk vejer mere end tilsvarende solenergi anlæg, der kan producere det samme og tilsvarende vindenergi anlæg, der kan producere det samme samt at både solenergianlæg og vindenergi anlæg, der kan producere det samme også beslaglægger mindre landareal, så påstår du at jeg lyver.

Du appellerer ovenikøbet til PHK om at skride ind - det skal du vist ikke ønske dig.

Dine 20 tons brændsel per år viste sig at være en faktor 3.3 forkert.

Du har så også påstået at et 1.6GW KK værk vejer 100.000 tons, hvad der er så indlysende forkert at man næsten ikke fatter du kan sætte dig til tasterne og skrive sådan noget vrøvl.

Densiteten på uarmeret beton er 2.4, så endnu inden du har armeringsjern i, så fylder 100.000 tons beton. 25.000 kubikmeter. Eller for at give dig en opfattelse af størrelsen 29 x 29 x 29 meter.

For at skabe et værn imod kernenedsmeltning, så støber man et ret voldsom jernarmeret fundament.

Held og lykke med at designe blot denne detalje med 25.000 kubikmeter beton.

Min påstand er at du skal bruge 64.000 tons stål og 760.000 tons beton inclusiv stål armering alene til reaktobygningen.

Du kan så selv redegøre for forbruget af materialer til de øvrige bygninger og udenomsarealer.

Facts er at alene reaktorbygningen vejer langt mere end tilsvarende sol eller vind konstruktioner, der skal levere ligeså stor mængde elektricitet.

Akademik Lomonosov vejer 21.700 tons eller 496.000 tons omregnet til 1.6GW størrelse og er en letvægtskonstruktion, da konstruktionen ikke er designet til at opfange nedsmeltede kerner og ikke bruger køletårne samt at kraftværksturbiner skalerer med square cube loven, så jo mindre desto relativt lettere.

Selv sådan en konstruktion kan ikke matche hverken solenergi eller vindenergi i materiale forbrug.

 • 13
 • 4

@Albert Nielsen.

Så Tjernobyl var ikke et atomkraftværk ? Det kan være at nogle tekniske løsninger var anderledes end dem vi anvender i dag, men jeg vil altså stadig fastholde at Tjernobyl var etna-kraftværk, og ikke en fabrik der fremstiller småkager eller et center for udvikling af metereologiske metoder.

En tidligere skribent har anvendt bilanalogien med Lada versus moderne bil. Selv med State of the art autopilot i Tesla sker der stadig ulykker.

Dels fordi man ikke kan forudse alle tænkelige scenarier der kan skabe en ulykke ( tænk lastvognstrailer på tværs), måske designfejl ( tænk krydstogtskib med nedlukkede maskiner i Norsk stormfuldt farvand), almindelig grådighed ( tænk streamingtjenester der ikke kan levere en fodboldkamp, fordi de har flere abonnenter end de kan betjene), mennesker der ikke tør træffe den nødvendige beslutning fordi det kan koste karrieren ( helt rigtigt: tre mile øen). Listen er uendelig.

Tror du at de mennesker der havde designet Fukushima var dumme ?

Jeg gør ikke. De havde bare ikke forudset at virkeligheden nogle gange overstiger den menneskelige forestillingsevne. Så også a-kraftværker med en ikke Tjernobyl teknologi vil forårsage uheld og ulykker. Vi har bare ikke forudset dem endnu.

Så nej. Trods min - i følge din opfattelse- manglende viden om atomkraft, er der intet der tyder på, at statistikken vil ændre sig væsentligt i de næste 20 år.

 • 7
 • 3

At bruge brint til at køle

Gik det ikke op for dig, at Tjernobyl brugte brint (det kan brænde) til køling

 1. anvender brint (som jo eksploderer fortrinligt i forbindelse med ilt) til køling

"Tjernobyl brugte brint til køling" i tre indlæg, så er det vist på tide at doumentere :) Jeg har aldrig stødt på den påstand, jeg har meget svært ved at forstå logikken og har heller ikke kunnet få det bekræftet ved en søgning.

Brint i atomkraftanlæg forbinder jeg med den dannelse af brint, som skete i Fukushima, da den ekstreme varme "spaltede" vand til hydrogen og oxygen. Er du sikker på at det ikke er den proces du har misforstået?

 • 7
 • 2

Nordjyllandsværket bruger også brint til køling af magnetiseringen i generatorrotoren. Mon ikke det er det der var i Tjernobyl?

 • 5
 • 0

Nordjyllandsværket bruger også brint til køling af magnetiseringen i generatorrotoren. Mon ikke det er det der var i Tjernobyl?

Mig bekendt er der ingen atomkraftværker, der bruger brint til køling. Det, der forudsagede eksplosionerne i både Tjernobyl og Fukushima var at vande kogte væk fra brændselsstavene, der ligger i et rør af zirconium.

Når zirconium kommer i forbindelse med damp ved høje temperaturer, oxiderer det og danner brint. Tjernobyl var en RMBK reaktor og Fukushima var en BWR. I 3. genertions PWR, sådom EPR bruger man passive recombinere til at fjerne brint i tilfælde af et uheld.

Det vil ikke være problemer med brint i Molten Salt, da de er kølet af salt og i de fleste designs er brændselet også flydende, og dermed ingen brændselsstave.

 • 4
 • 0

Tror du at de mennesker der havde designet Fukushima var dumme ?

Nej, og de som designede Tjernobyl var heller ikke dumme. De var derimod detailstyrede fra en skrivebordspilot i Moskva, som ville have den billigst mulige løsning, vel vidende at om noget gik galt, var han ikke i nærheden, kun little people ville blive ramt. Det gjorde det sådan set heller ikke, før de på værket sjuskede med forberedelserne til en test. Så trådte billigløsningen med (især) grafit i karakter.

Tjernobyl var designet på en måde, man i vesten ikke ville have tolereret. At sammenligne et Akraftværk med brændbar moderator og uden uden containment vessel med et vestligt Akraftværk er som at sammenligne æbler med tennisbolde.

 • 4
 • 7

"Tjernobyl brugte brint til køling" i tre indlæg, så er det vist på tide at doumentere :) Jeg har aldrig stødt på den påstand, jeg har meget svært ved at forstå logikken og har heller ikke kunnet få det bekræftet ved en søgning

Brinten kølede de to turbogeneratorer. Iflg. en gennemgang af ulykken i Baltimore Sun startede branden i reaktor 2 i 1991 således: " A faulty switch caused a surge of current to the turbine, igniting insulating material on some electrical wiring. This subsequently led to hydrogen, used as a turbine coolant, being leaked into the turbine hall "which apparently created the conditions for fire to start in the roof and for one of the trusses supporting the roof to collapse." http://articles.baltimoresun.com/1991-10-1... Desværre kan man for tiden ikke læse den, idet man i stedet får følgende meddelelse: "Unfortunately, our website is currently unavailable in most European countries." Prøv. Måske kan man fra Danmark.

 • 2
 • 3

Vi har energiselskaber der tilbyder strøm fra alternativ energi (vindmøller) til danskerne. Men, vi har ingen, der tilbyder a-kraft. Hvorfor ikke? Selvom vi måske ikke ønsker et a-kraft i Danmark, så kan vi nok finde et andet sted i verden, hvor der kan bygges et, som vi kunne købe ejerandele i.

 • 2
 • 1

Brinten kølede de to turbogeneratorer. Iflg. en gennemgang af ulykken i Baltimore Sun startede branden i reaktor 2 i 1991 således: " A faulty switch caused a surge of current to the turbine, igniting insulating material on some electrical wiring. This subsequently led to hydrogen, used as a turbine coolant, being leaked into the turbine hall "which apparently created the conditions for fire to start in the roof and for one of the trusses supporting the roof to collapse." http://articles.baltimoresun.com/1991-10-1... Desværre kan man for tiden ikke læse den, idet man i stedet får følgende meddelelse: "Unfortunately, our website is currently unavailable in most European countries." Prøv. Måske kan man fra Danmark.

Du kunne gå til Baltimore suns kilde, nemlig wikipedia, som henviser til en nytimes artikel som kilde: https://www.nytimes.com/1991/10/13/world/s...

Her fremgår det meget tydeligt at det er køling af turbinerne, hvor der bruges brint og branden IKKE berørte reaktoren men "blot" turbinehallen.

Så når du skriver at "Tjernobyl brugte brint til køling" uden at præcisere at det ikke er den form for køling man normalt forbinder med atomreaktorer, men i den del, som atomkraftværker deler med alle former for fossile kraftværker, nemlig turbinehallen og når du skriver "Iflg. en gennemgang af ulykken i Baltimore Sun startede branden i reaktor 2", så forsøger du enten bevidst på at give en forkert opfattelse af hvad der præcist skete eller render med en kvart vind uden selv at sætte dig ind i sagen.

Eller lad mig prøve på en anden måde: Du skriver "Sådan er vestlige Akraftværker absolut ikke designet eller opført." Hvis jeg begyder at undersøge det nærmere design af turbinerne i turbinehallerne på vestlige atomkraftværker, er du så HELT sikker på at jeg ikke kan finde brintkølede turbiner noget sted?

 • 6
 • 3

Vi har energiselskaber der tilbyder strøm fra alternativ energi (vindmøller) til danskerne. Men, vi har ingen, der tilbyder a-kraft. Hvorfor ikke? Selvom vi måske ikke ønsker et a-kraft i Danmark, så kan vi nok finde et andet sted i verden, hvor der kan bygges et, som vi kunne købe ejerandele i.

Der er bare et spørgsmål om at du (eller andre) skal oprette et handelsselskab efter de gældende regler og så købe energien direkte fra et atomkraftværk...Der er rigeligt med atomkraft på Nordpol som man kan købe fra... Den enste grund til at produktet ikke findes på hylden, er at der ikke er nogen der har set det som et passende produkt...

 • 10
 • 1

Find først et forsikringsselskab som vil ansvarsforsikre atomkraft. Indtil nu har ingen villet det. Årsagen er indlysende: Ingen forsikringsselskaber kan klare ulykker som på Tjernobyl og Fukoshima.

 • 9
 • 1

Du har ret, jeg sjuskede groft med ikke at præcisere, at problemet med brintkøling, var at en brand i generatorhallen kunne brede sig.

Du skrev "Tjernobyl brugte brint [...] til køling" i en sammenhæng hvor du beskrev særlige "features" ved reaktorerne i Tjernobyl og senere i en beskrivelse af hvor det gik galt: "Brinten kølede de to turbogeneratorer. Iflg. en gennemgang af ulykken i Baltimore Sun startede branden i reaktor 2 i 1991 således"

Der er to muligheder: Du tog fejl eller du forsøgte at fordreje informationen, så det gav et andet indtryk end der var belæg for.

Vidste du at de brugte brændbart og ubeskyttet skumgummi som stødabsorberende materiale og grafit som moderator på Tjernobyl og begge er brædbart? Og skumgummien faktisk startede en brand i reaktor 1 i 1980?

Altså skumgummien blev brugt som stødabsorberende materiale i sæderne i frokoststuen for personalet ved reaktor 1 og på den fatale dag i 1980 antændte et cigaretskod et af sæderne, så de måtte bruge frokoststuen for reaktor 2 indtil røgskaderne var udbedret.

 • 3
 • 3

Jeg bemærker til min store moro, at foreløbig 5 debattører tror, at vestlige Akraftværker 1. anvender brændbar grafit som moderator 2. anvender brint (som jo eksploderer fortrinligt i forbindelse med ilt) til køling 3. ikke er omgivet af et containment vessel

Og jeg bemærker at når det kommer til pris og byggetid så bliver rusland og kina fremhævet, men når det kommer til sikkerhed så bliver nye vestlige værker fremhævet. Rod problemet er vel at vi kan vælge mellem billig eller sikker a-kraft. Men vi kan ikke få begge dele.

 • 9
 • 2

PH Kamp praler af at han gør indsigelser når nogen lukker vrøvl ud i debatten. Men det gælder tydligvis når Jens Stubbe bringer vrøvl og lodrette løgne.

Ovenikøbet med en slibrig og omklamrende stil.

Du ved ikke en døjt om atomkraft udover hvad du lige kan google på 5 minutter.

Men læg mærke til at Jens Stubbe, tager en lille detalje ud og maltralterer, men aldrig de store detaljer som han ikke forstår.

Det er iøvrigt nogle underlige mennesker, uden empati, disse anti-atomkraft debatører.

At millioner dør af fossile brændstoffer får ikke en eneste kommentar med på vejen, kun de sædvanlige løgne, forvanskninger og økonomiske tåbeligheder.

Michael Fos

Du har ikke rigtigt formået at redegøre for materialeforbruget til en EPR, der vel svarer til den reaktor på 1600MWe du mente ville veje 100.000tons.

Har du tænkt dig at gøre det?

Når du har gjort det vil du så også sørge for at skrive klart og tydeligt at KK bruger materialer, der vejer mere per produceret kWh end solceller og vindmøller?

Du har heller ikke redegjort for hvorfor du forestiller dig at KK værker kræver mindre landareal per produeret kWh end både solceller og vindmøller.

Når du er færdig med de beregninger, vil du så også være venlig at dele din konklusion fx ved at skrive i overensstemmelse med fakta at både solceller og vindmøller bruger mindre landareal?

Når du så har bevidstgjort dig selv om at KK ikke har de fantasifordele du stædigt hævder, vil du så ophøre med at fremføre dem og korrigere de øvrige REO'er når de af gammel vane fyrer ikke facts baserede påstande om KK overlegenhed af.

Og endeligt da du ikke engang forsøger at dokumentere, at jeg har skrevet vrøvl og lodrette løgne, så antager jeg at du fortryder de iltre udbrud.

 • 9
 • 1

Hvad er det for nogle følgedøde du taler om, Thorbjørn?

Men ok.

Lad os bare inkluderer de vildeste tal fra forskellige kilder, og lad os også medtage de militære anlæg, der egentligt ikke har noget med fredelig civil energiproduktion at gøre. Lad os også inkluderer millitære dødsfald fra Hiroshima og Nagasaki. Lad os ved samme lejlighed runde op til en hel million, i perioden 1945 til 2019. Det er 74 år, med atomenergi, og med et dødstal på 13.530 pr år.

Så er atomkraft stadig en bedre ide end det vi bruger til hverdag, som er kul, olie, gas, biomasse og affald som udgør ca 70% af verdens energi. Det koster 7-8 millioner døde hvert år, i følge WHO, som følge af forureningen, og medfører enorme naturødelæggelser.

Men hvis I mener at verdens energiforbrug om 10-20 år består af vindmøller og solceller, så har vi jo ikke brug for andet. Men jo tror ikke det kommer til at ske, heller ikke om 50 eller 100 år.

 • 0
 • 5

En EPR reaktor forventes at leverer 13 TWh pr år, med en kf på 0,9. Det gør den med et årligt forbrug på 32 tons brændsel.

Et helt EPR anlæg kan stå på 1 kkm, men man kan naturligvis vælge at lade det fylde lidt mere, men selve reaktor delen med indeslutning fylder ikke mere end 100 x 100 m.

Et solcelle system, med samme årlige energiproduktion, vil fylde lidt mere, især i Danmark hvor kf er 0,1 i gennemsnit, med kun 0,02 i December og Januar, og op til 0,17 i Juli, August.

Hvis vi stiller 400 watt moduler op på en mark, skulder ved skulder, i den optimale vinkel, så skal vi bruge ca 37 millioner af dem. Det vil fylde 37 kkm, men vi bliver nødt til at stille dem op i rækker med luft i mellem, så de ikke skygger for hinanden og så fylder de 3x så meget, dvs 111 kkm.

Der er slet ikke taget højde for energilagring for at dække forbruget om natten, eller udjævne forskelle mellem årstider, men det vil typisk resulterer i tab på 20-30 %.

Så et solcelle anlæg fylder lidt mere end et atomkraftværk, og vi kan grave atomkraftværket ned under jorden og plante skov oven på. Det går ikke rigtigt med solceller.

 • 3
 • 7

Men hvis I mener at verdens energiforbrug om 10-20 år består af vindmøller og solceller, så har vi jo ikke brug for andet. Men jo tror ikke det kommer til at ske, heller ikke om 50 eller 100 år.

@Michael Det er sådan set ret ligegyldigt. Dine utallige, til tider aggressive, indlæg har ikke bragt atomkraft et eneste skridt nærmere realisering i Danmark. Så akkurat som i befolkningen og ved politikerne, så er der i dette forum et flertal der godt kan gennemskue, at atomkraft ikke er aktuelt i Danmark

 • 7
 • 2

Jens Stubbe Du er stadig fuld af vrøvl.

Michael Fos

Er det så svaret efter at du er taget med fingrene dybt nede mellem klejnerne?

Er det din konklusion efter du har beskyldt mig for at lyve?

Hvorfor fremfører du ikke bare :

 1. det korrekte årlige brændselsforbrug
 2. malm forbrug
 3. oparbejdningsbehov
 4. stål og beton forbrug til Hinckley Point eller Olkiluoto inklusive spild
 5. areal behov for EPR reaktorer

Du kører bare på nogle forældede axiomer om KK fra en tid før Fukushima og før A380 og langt før den lynhurtige udvikling af vedvarende energi, der har sænket omkostningerne netop ved at forbedre kapacitetsfaktor og nedbringe alle former for input inklusiv materiale input.

 • 9
 • 2

Længere oppe skriver du at uheld med KK har kostet 200-300 døde, i en anden tråd skriver du at Tjernobyl kostede 31 døde, hvilket er Sovjets officielle tal som ingen andre end de selv accepterede. De laveste skøn internationalt går på at Tjernobyl kostede 9000 døde direkte og som efterfølgende forøget dødelighed. Nu skriver du at KK løst anslået koster 13530 pro anno? For fossile brændsler har du konsekvent anvendt tallet 9 millioner, som er både døde direkte og efterfølgende forøget dødelighed. Du bør ikke undres over at folk ikke kan tage dine tal for gode varer når du åbenlyst anvender forskellige kriterier for døde!

 • 7
 • 3

Hvis det viser sig at der ikke dør millioner af strålesyge i Ukraine,kan man så forestille sig at der bliver bygget mere KK fordi LNT teorien så er mangelfuld? VE hysteriet er ved at få magt som USSR og DDR kommunisterne i de gode,gamle dage. USSR blev kuppet af Tjernobyl og Rust på den røde plads og DDR ku ikke sørge for strøm 24/7. Måske var arven fra Tjernobyl af blandet lødighed?

 • 1
 • 7

Thorbjørn du spørger om noget, og jeg svarer, men det virker som om du ikke læser svarene.

Hvorfor er det så vigtigt med et eksakt tal på noget ingen ved?

Vi ved hvor mange døde der har været ved en række ulykker, for det er der officiel statetik om, og jeg kan naturligvis ikke tage stilling til uofficielle tal fra grønne org.

Men hvorfor er det så vigtigt at diskuterer Tjernobyls dødstal?

Vi bygger ikke denne reaktor type mere og alle stattestikker viser at atomkraft har den bedste sikkerhed pr KWh.

Det eneste vi opnår ved at skændes om Atomkraft vs VE er at holde liv i fossile brændstoffer.

 • 4
 • 5

Fordi det emmer langt væk af at du cherrypicker dine tal.. De pæneste (kun beviselige og direkte dødsfald) for KK og de grimmeste for fossiler (altså inklusive senere dødsfald af kræft og luftvejssygdomme og derfor ikke bevislige på samme måde). Det svarer jo til at sammenligne dødsfald med kakkelovne med dødsfald med kakkelovne + senfølger af partikeludledning. Tro det eller lad være, jeg er for atomkraft som energikilde... Men når folk laver åbenlyst talfuskeri for at markedsføre deres kæphest, bliver jeg da irriteret.

 • 2
 • 0

Det eneste vi opnår ved at skændes om Atomkraft vs VE er at holde liv i fossile brændstoffer.

Michael Fos

Det er her du tager fejl. Hvis KK var på cost parity eller fungerede godt med vedvarende energi, så kunne du have ret, men sådan er verden jo ikke.

Det sidste verden har brug for er en statisk produktion af elektrisk energi til massiv overpris som ovenikøbet alligevel skal subventioneres.

KK har ingen indflydelse på opgøret med fossile brændstoffer og vil egentligt bare forsinke dødsdagen for fossile brændstoffer ved at nedsætte markedsmulighederne for vedvarende energi.

 • 1
 • 0

citat fra længere oppe: "Desuden er værkets placering ikke langt fra stridigheder heller ikke betryggende. Når nogen mere eller mindre bevidst skyder et uvedkommende passagerfly ned... hvorfor skulle den samme utilregnelige type ikke finde på at “prikke” hul på både ny og gammel sarkofag for at skabe rav i den?" Det er så, efter min mening, blevet sørgeligt aktuelt! Formentlig er ingen af parterne dog interesseret i at gøre skade på sarkofagen med vilje...

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten